of 24 /24
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020 Strona 1 z 24 KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY Drogi Uczniu, witaj na II etapie konkursu z historii. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania konkursowe. Arkusz liczy 24 strony i zawiera 21 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt komisji konkursowej. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym/niebieskim tuszem/atramentem. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj korektora/długopisu zmazywalnego. Błędną odpowiedź przekreśl. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym lub otoczone kółkiem. Brudnopis nie będzie oceniany. Pracuj samodzielnie. Powodzenia! Czas pracy: 90 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 ………………….………………… Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA

KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ …...kondycjom wykroczyli, albo czego nie wypełnili: tego obywatele Koronne obojga narodu, od posłuszeństwa i wiary Nam powinnej wolne czyniemy

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ …...kondycjom wykroczyli, albo czego nie wypełnili: tego...

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 1 z 24

  KONKURS Z HISTORII

  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  ETAP REJONOWY

  Drogi Uczniu,

  witaj na II etapie konkursu z historii. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo

  odpowiedzieć na wszystkie pytania konkursowe.

  • Arkusz liczy 24 strony i zawiera 21 zadań.

  • Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny.

  Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt komisji konkursowej.

  • Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

  • Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym/niebieskim

  tuszem/atramentem.

  • Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.

  • Nie używaj korektora/długopisu zmazywalnego.

  • Błędną odpowiedź przekreśl.

  • Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone

  w miejscu do tego przeznaczonym lub otoczone kółkiem.

  • Brudnopis nie będzie oceniany.

  Pracuj samodzielnie.

  Powodzenia!

  Czas pracy:

  90 minut

  Liczba punktów

  możliwych

  do uzyskania:

  100

  ………………….…………………

  Kod ucznia

  - -

  Dzień Miesiąc Rok

  pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 2 z 24

  Zadanie 1. (0-5 pkt)

  Na podstawie źródła i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.

  „[…] Przeciwko temu, o co mnie obwiniali pierwsi moi oskarżyciele, niech tego starczy

  na moję przed wami obronę. Z kolei postaram się rzecz swoję wytoczyć przeciwko Meletosowi,

  temu, jak sam twierdzi, prawemu człowiekowi i patryjocie, tudzież przeciwko późniejszym

  oskarżycielom. Znowu-ż tedy, jak gdyby to byli zupełnie inni oskarżyciele, bierzemy do rąk

  podaną i zaprzysiężoną przez nich skargę. Brzmi ona, mniej więcej, tak: „[…] postępuje

  zdrożnie, psuje bowiem młodzież i nie wierzy w bogi, w które ogół wierzy, lecz w bóstwa inne,

  nieznane”. 

  Oskarżenie podobnej jest treści. Zbadajmy-ż każdy punkt tego oskarżenia z osobna. 

  Powiada tedy Meletos, że ja postępuję zdrożnie, psuję bowiem młodzież. A ja, Ateńczycy,

  powiadam, że zdrożnie postępuje Meletos, ponieważ w sprawie poważnej żarty sobie stroi, bo

  lekkomyślnie pociąga ludzi do odpowiedzialności sądowej i udaje, że go wielce obchodzą

  i troskę o siebie w nim budzą takie rzeczy, na które nigdy żadnej nie zwrócił uwagi. Że tak jest

  rzeczywiście, postaram się i wam to wykazać […]”.

  (cyt. za: https://pl.wikisource.org/wiki/Obrona[…]

  (t%C5%82um._Maszewski)/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87)

  A. Zidentyfikuj postać filozofa, którego oskarżono i który podjął się swojej obrony:

  ……………………………………………………………………………….……………………

  B. Rozstrzygnij, która informacja dotycząca filozofii starożytnych Greków jest

  PRAWDZIWA [P], a która FAŁSZYWA [F]. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem:

  I. Filozof, o którym mówi źródło powiedział „wiem, że nic

  nie wiem”.

  P F

  II. Filozof, o którym mówi źródło założył szkołę

  filozoficzną w ogrodach Lykeionu (Likejonu).

  P F

  III. Od imienia filozofa, o którym mówi źródło pochodzi

  pojęcie „akademia” (szkoła).

  P F

  IV. Przedstawicielem greckiej filozofii cyników był

  Diogenes.

  P F

  https://pl.wikisource.org/wiki/Obrona%5b…%5d%20(t%C5%82um._Maszewski)/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87https://pl.wikisource.org/wiki/Obrona%5b…%5d%20(t%C5%82um._Maszewski)/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 3 z 24

  Zadanie 2. (0-3 pkt)

  Na podstawie źródła i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.

  (https://encyklopedia.interia.pl/swieci-teolodzy-duchowni/...,nId,1982953)

  A. Mapa przedstawia teren misyjnych podróży jednego z apostołów. Napisz imię tego apostoła:

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  B. Na podstawie źródła napisz argument na poparcie powyższej odpowiedzi:

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  C. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. Podróże tego apostoła miały miejsce:

  I. w I wieku p.n.e.,

  II. w I wieku naszej ery,

  III. w latach 313-380 n.e.

  https://encyklopedia.interia.pl/swieci-teolodzy-duchowni/...,nId,1982953

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 4 z 24

  Zadanie 3. (0-6 pkt)

  Uzupełnij tekst wpisując w luki brakujące informacje dotyczące funkcjonowania republiki

  rzymskiej i jej organów władzy.

  Ustrój republiki rzymskiej wykształcił się po upadku ostatniego króla Tarkwiniusza Pysznego

  w VI wieku p.n.e. w wyniku walk między [A.]………….……..……..…………………………

  a plebejuszami. Rzymianie określali swoje państwo jako dobro powszechne, czyli res publica.

  Najwyższym urzędem w Rzymie był urząd [B.]……………………………………………….,

  który był wybierany przez zgromadzenia (komicja) centurialne, a jego imię było nazwą danego

  roku. Listy senatorów i spis obywateli sporządzali [C.].............................................................. .

  Obrońcą praw ludu był/byli [D.]...................................................................................................,

  którego/których dom musiał być zawsze otwarty, aby szukający schronienia mogli do niego

  wejść. Na czas wojny lub wyjątkowego zagrożenia wszyscy urzędnicy podporządkowywali się

  [E.]…………………………………………………….………… . Organem władzy cieszącym

  się szczególnym szacunkiem był [F.]……………………………….…...……, który kierował

  polityką zagraniczną, udzielał rad urzędnikom i obsadzał namiestników w prowincjach.

  Zadanie 4. (0-6 pkt)

  Na podstawie wiedzy własnej napisz pojęcie (historyczną nazwę) opisane w poniższej

  charakterystyce.

  A. Była to najważniejsza przestrzeń publiczna każdej greckiej polis, wokół której mieściły się

  m.in. świątynie, obiekty handlowe i budowle publiczne.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  B. Były to wyjątkowe konstrukcje rzymskich budowniczych, które dostarczały wodę do miasta.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 5 z 24

  C. Są to kompozycje geometryczno-roślinne lub wić roślinna ozdabiające książki i architekturę

  wyznawców islamu.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  D. Był to pierwszy w Europie centralny organ zajmujący się szkolnictwem, który przejął

  majątek skonfiskowanego zakonu jezuitów i przeprowadził reformę oświatową na ziemiach

  polskich po I rozbiorze.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  E. Było to państwo utworzone na kongresie wiedeńskim z części ziem polskich pod kontrolą

  trzech zaborców.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  F. Było to nadanie chłopom ziemi na własność, połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych

  związanych z użytkowaniem gruntów.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  Zadanie 5. (0-3 pkt)

  Przeczytaj krótką charakterystykę zgromadzeń zakonnych i napisz potoczną nazwę tego

  zgromadzenia (zakonu).

  A. Założyciel tego zakonu odziany w prostą szatę przepasaną sznurem oraz sandały głosił

  Ewangelię wokół Asyżu. Wkrótce dołączyli do niego inni i tak narodziła się idea założenia

  zgromadzenia, na którą wydał zgodę papież Innocenty III. Regułą tego zakonu była radosna,

  prosta wiara płynąca z miłości do Boga i całego stworzenia, ubóstwo, miłosierdzie, braterstwo

  i pomoc potrzebującym.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  B. Jest to jeden z najstarszych zakonów w Europie. Słynne motto „Ora et labora” (Módl się

  i pracuj), przyczyniło się do szerzenia przez zakonników kultury, szkolnictwa, ogrodnictwa,

  ziołolecznictwa. Zakonnicy zapoczątkowali zwyczaj mszy gregoriańskich, chorału

  gregoriańskiego oraz przyczynili się do rozwoju apostolstwa świeckich w Kościele poprzez

  instytucję oblatów. Pierwsze opactwo założyli na wzgórzu Monte Cassino.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 6 z 24

  C. Zakon ten zwalczał herezję i schizmy, stąd papież Grzegorz IX powierzył mu Urząd

  Inkwizycji. Głównym zadaniem zakonu było głoszenie Ewangelii, stąd duży nacisk położono

  na studiowanie teologii i filozofii. Zakonnicy wyrzekali się wszelkich form własności osobistej

  i byli zakonem żebrzącym. Symbolem zakonu był biało-czarny habit.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  Zadanie 6. (0-4 pkt)

  Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.

  „Papież] [...] usłyszawszy, że Turcy odebrali chrześcijanom [ziemie] [...], w mieście

  Clermont zwołał sobór i wygłosił długą mowę [...]: Ponieważ, o synowie Boży, obiecaliście

  energiczniej niż zwykle podtrzymywać w waszym środowisku należny pokój, a jeszcze

  sumienniej przestrzegać praw Kościoła, […] jest koniecznością, abyście niezwłocznie podążyli

  z pomocą waszym braciom zamieszkującym na Wschodzie i potrzebującym waszej,

  niejednokrotnie obiecywanej im pomocy. […] Abyście wy, głosiciele Chrystusowi, częściej

  nakłaniali wszystkich, do jakiego by kto nie należał stanu, zarówno pieszych, jak i konnych, tak

  biednych, jak i bogatych, aby oni w porę pomogli wschodnim chrześcijanom […]. Wszystkim

  idącym tam, w wypadku ich zgonu na lądzie czy na morzu lub w boju z poganami, od tej chwili

  odpuszczone będą grzechy. […] Niech się obecnie staną rycerzami ci, którzy przedtem byli

  rozbójnikami. Niech obecnie prowadzą sprawiedliwą walkę z barbarzyńcami ci, którzy

  poprzednio walczyli przeciw braciom i współrodakom. Niech otrzymają teraz wieczną nagrodę

  ci, którzy dawniej za małą zapłatę byli najemnikami. Niech podwójny honor uwieńcza wysiłki

  tych, którzy trudzili się ze szkodą ciała i duszy. Kto tu nieszczęśliwy i biedny, tam będzie bogaty,

  kto tu przeciwnikiem Boga, tam będzie Jemu przyjacielem”.

  (Cyt. za: Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych..., opr. M. Sobańska-Bondaruk,

  S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 151.)

  A. Zidentyfikuj osobę papieża, który wygłosił tę mowę – podaj IMIĘ i NUMER

  PORZĄDKOWY – ……………………………………………………………………………………..

  B. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. Papież wygłosił tę mowę:

  I. po zdobyciu Konstantynopola przez Turków,

  II. przed sprowadzeniem Krzyżaków do Polski,

  III. po śmierci Władysława Warneńczyka w bitwie pod Warną.

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 7 z 24

  C. Jak nazwano w historii wyprawy, do których wzywał ten papież – …………….……………….

  D. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. Skutkiem wydarzeń, które zapoczątkowała mowa

  papieża było powstanie zakonu:

  I. jezuitów,

  II. pijarów,

  III. joannitów.

  Zadanie 7. (0-6 pkt)

  Przeczytaj poniższe biogramy i napisz IMIĘ I NAZWISKO osoby, o której mówi tekst.

  A. Był arcybiskupem gnieźnieńskim, zwolennikiem zjednoczenia Królestwa Polskiego

  i propagatorem polskości. Koronował Przemysła II na króla Polski.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  B. Był włoskim malarzem i architektem doby renesansu. Nazywany „malarzem Madonn”,

  zasłynął z wielu wspaniałych obrazów o różnorodnej tematyce – m.in. „Szkoła Ateńska”,

  „Przemienienie Pańskie”.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  C. Był XVIII-wiecznym filozofem, pedagogiem, teoretykiem muzyki. W dziełach: „Emil, czyli

  o wychowaniu” przedstawił koncepcję wychowania naturalnego, a w „Umowie społecznej”

  wzór idealnej demokracji.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  D. Był szkockim inżynierem i wynalazcą, „ojcem rewolucji przemysłowej”. Jego udoskonalona

  maszyna parowa zapoczątkowała nową erę w gospodarce światowej.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  E. Zwolennicy rewolucji francuskiej nazywali go „tytanem rewolucji”, a przeciwnicy wytykali

  dorobienie się ogromnego majątku na rewolucji. Był adwokatem, świetnym mówcą

  i nieprzeciętnym politykiem. Działał w klubie kordelierów. Został skazany na śmierć

  i zgilotynowany.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 8 z 24

  F. Był ekonomistą i politykiem związanym z nurtem narodowej demokracji. Brał udział

  w konferencji pokojowej w Paryżu. W II Rzeczypospolitej kierował ministerstwem finansów

  i przeprowadził reformę walutową.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  Zadanie 8. (0-6 pkt)

  Napisz DATĘ ROCZNĄ wydarzeń.

  A. Traktat w Verdun, na którym dokonano podziału państwa Franków – ………………..………

  B. Początek rozłamu w Kościele, zwany wielką schizmą wschodnią – …………………..………

  C. Układ polsko-krzyżacki zawarty w Kaliszu – ……………………………………..……..………

  D. Unia polsko-litewska podpisana w Horodle – ……………………………………..….…..………

  E. Zawiązanie konfederacji w Tyszowcach – ………………………………………..….…..………

  F. Ogłoszenie konstytucji marcowej – …………………………………………….………………….

  Zadanie 9. (0-1 pkt)

  Podaj nazwę zjawiska ekonomicznego, które ilustruje wykres.

  Odpowiedź: ……………………………………..………………………………………………………

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 9 z 24

  Zadanie 10. (0-6 pkt)

  Na podstawie obrazu i wiedzy własnej uzupełnij tekst z luką.

  (http://www.e-historia.com.pl/galeria/category/46-1-04-ksztaltowanie-sie-spoleczenstwa-feudalnego)

  Na obrazie przedstawiono scenę – [A.] ……………..………………………………………………...

  W systemie lennym osobę 1. nazywano – [B.] ……………………………..………………………..,

  a osobę 2. nazwano – [C.] ……………………………………….……………………………………..

  W przedstawionej na obrazie scenie osoba 1. wręcza osobie 2. symbole nadania lenna,

  posiadając prawo [D.] ………………………………………………..………………...……………….

  Rycerzowi wręczano [E.] …………………………………………….……………………………….,

  a duchownemu [F.] ………………………………………………………….…………………………

  Zadanie 11. (0-6 pkt)

  Przeczytaj tekst źródłowy i wykorzystując wiedzę pozaźródłową odpowiedz na pytania.

  1. [...] My i potomkowie nasi królowie polscy i ciż wielcy książęta litewscy [...] nie mamy

  mianować, ani obierać, ani obierania jakiego składać żadnym sposobem, ani kształtem

  wymyślonym, króla na państwo, sukcesora naszego, wsadzać. A to dlatego, aby zawżdy

  wiecznemi czasy po zejściu naszym i potomków naszych, wolne obieranie króla zostawało

  http://www.e-historia.com.pl/galeria/category/46-1-04-ksztaltowanie-sie-spoleczenstwa-feudalnego

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 10 z 24

  wszem stanom koronnym. Dla czego i tytułu haeredis [dziedzica] używać nie mamy, ani

  potomkowie nasi królowie polscy. [...]

  7. [...] ustanawiamy i za wieczne prawo mieć chcemy, aby każdego sejmu walnego

  naznaczeni i mianowani byli z rad koronnych osób szesnaście [...], którzyby przy Nas

  ustawicznie byli, przestrzegając osoby i dostojeństwa naszego, wolności pospolitej, bez których

  rady i wiadomości nic My i potomkowie nasi, czynić nie mamy, ani nie będziemy mogli

  w sprawach potocznych. [...]

  21. A jeślibyśmy (czego Boże uchowaj) co przeciwko prawom, wolnościom, artkułom,

  kondycjom wykroczyli, albo czego nie wypełnili: tego obywatele Koronne obojga narodu, od

  posłuszeństwa i wiary Nam powinnej wolne czyniemy. [...]

  (Cyt. za: Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych ..., oprac.

  M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 108-110.)

  A. Napisz rok, w którym został ogłoszony ten dokument – ………………………………….…….

  B. Zidentyfikuj osobę władcy, który ogłosił ten dokument – ……………...…………………..……

  C. Podaj nazwę tego dokumentu – ……………………………………………...…….…….…………

  D. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. W punkcie 1. dokumentu ustanowiono w Polsce

  monarchię:

  I. patrymonialną,

  II. dziedziczną,

  III. elekcyjną,

  IV. sukcesyjną.

  E. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. W punkcie 7. dokumentu ustanowiono:

  I. senatorów rezydentów,

  II. deputatów,

  III. radnych,

  IV. posłów walnych.

  F. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. W punkcie 21. dokumentu szlachta otrzymała prawo

  do:

  I. wolności osobistej,

  II. rokoszu,

  III. pospolitego ruszenia,

  IV. liberum veto.

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 11 z 24

  Zadanie 12. (0-4 pkt)

  Przeczytaj uważnie opisy reform postulowane w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych

  i napisz IMIĘ i NAZWISKO osoby, która postulowała te zmiany.

  A. W traktacie politycznym „O skutecznym rad sposobie” postulował reformę sejmu

  i zniesienie liberum veto. Stawiał duży nacisk na kształcenie światłych obywateli, a za zasługi

  został wyróżniony medalem „Sapere auso”.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  B. Ogłoszony przez niego traktat polityczny „Głos wolny wolność ubezpieczający”, wskazywał

  na niezbędne reformy jakie należy przeprowadzić w Rzeczypospolitej – usprawnienie władzy

  centralnej, reformy wojska, skarbu, sądownictwa i armii. Przeprowadzając reformy w księstwie

  Lotaryngii zyskał miano „króla dobrodzieja”.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  C. Był działaczem kościoła kalwińskiego w Polsce, pisarzem politycznym i posłem na sejm od

  1674 r. W wydanym po polsku dziele „Egzorbitancje” przedstawił myśl polityczną, według

  której należało dążyć do „czystej” formy rządów monarchii albo republiki, przy czym sam

  skłaniał się ku republice.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  D. Był oświeceniowym erudytą, pisarzem politycznym, mężem stanu, poetą, reformatorem

  Akademii Krakowskiej. W rozprawie politycznej „Do Stanisława Małachowskiego […]

  Anonima listów kilka” przedstawił plan reform realizowany na Sejmie Wielkim.

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  Zadanie 13. (0-4 pkt)

  Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.

  „Dlatego my, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrani na Kongresie

  Ogólnym, odwołując się do Najwyższego Sędziego Świata, uroczyście ogłaszamy

  i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli tych Kolonii, że połączone Kolonie są

  i mają słuszne prawo być wolnymi i niepodległymi państwami; że zwolnione są one z wszelkich

  zobowiązań w stosunku do Korony Brytyjskiej i że wszelkie powiązania polityczne między nami

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 12 z 24

  a państwem Wielkiej Brytanii są i powinny być całkowicie zniesione, oraz że jako wolne

  i niepodległe kraje mają one pełne prawo wypowiadania wojny, zawierania pokoju,

  wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do

  czego mają prawo państwa niezależne”.

  (https://pl.wikisource.org/wiki/...%C5%82o%C5%9Bci_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych)

  A. Napisz PEŁNĄ DATĘ (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK) ogłoszenia dokumentu, z którego

  pochodzi fragment tekstu źródłowego – …………………………….………………..………………

  B. Napisz IMIĘ i NAZWISKO pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki:

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  C. Nazywany jest „ojcem amerykańskiej kawalerii” i bohaterem narodu polskiego

  i amerykańskiego. Zginął w bitwie pod Savannah. Napisz IMIĘ i NAZWISKO tego dowódcy:

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  D. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. Dowódca, o którego pytamy w podpunkcie C:

  I. brał udział w konfederacji barskiej,

  II. brał udział w konfederacji targowickiej,

  III. brał udział w powstaniu kościuszkowskim.

  Zadanie 14. (0-7 pkt; po 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu)

  Uzupełnij w wykropkowanych miejscach w tabeli brakujące informacje dotyczące bitew.

  Imię i nazwisko

  wybitnego wodza

  zasłużonego w tej

  bitwie:

  Rok bitwy Miejsce bitwy Nazwa państwa [lub

  strony], które wygrało

  i które przegrało bitwę

  A

  Bolesław Krzywousty

  Henryk V

  …….………

  Psie Pole

  • Państwo wygrane:

  …………………………

  • Państwo przegrane:

  …………………………

  https://pl.wikisource.org/wiki/...%C5%82o%C5%9Bci_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 13 z 24

  Imię i nazwisko

  wybitnego wodza

  zasłużonego w tej

  bitwie:

  Rok bitwy Miejsce bitwy Nazwa państwa [lub

  strony], które wygrało

  i które przegrało bitwę

  B Bohdan Chmielnicki

  Tuhaj-bej

  Mikołaj Potocki

  Marcin Kalinowski

  1648

  ……………………

  • Strona wygrana:

  …………………………

  • Strona przegrana:

  …………………………

  C

  ………….…..…………..

  ………….…..…………..

  ……..……

  Jasna Góra

  • Państwo wygrane:

  Polska

  [Rzeczpospolita]

  • Państwo przegrane:

  Szwecja

  D

  ………….…..…………..

  ………….…..…………..

  1660

  Połonka

  • Państwo wygrane:

  …………………………

  • Państwo przegrane:

  …………………………

  E

  Feliks Kazimierz

  Potocki

  ……….…

  …………..………

  • Państwo wygrane:

  Polska

  [Rzeczpospolita]

  • Państwo przegrane:

  Chanat Krymski

  [Tatarzy]

  F

  ………….…..…………..

  ………….…..…………..

  ……….…

  Kliszów

  • Państwo wygrane:

  Szwecja

  • Państwo przegrane:

  Saksonia, Polska

  [Rzeczpospolita]

  G

  ………..…………………

  …………..…..…………..

  1792

  ……….……………

  • Państwo wygrane:

  Polska

  • Państwo przegrane:

  Rosja

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 14 z 24

  Zadanie 15. (0-6 pkt)

  Przeczytaj uważnie fragment z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i wykorzystując wiedzę

  własną oraz źródłową odpowiedz na pytania.

  fragment z „Pana Tadeusza” Wpisz NUMER obrazu:

  FRAGMENT A.

  Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,

  W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły

  Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali

  Zgodzonego z narodem króla fetowali;

  Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król kochany!

  Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

  […]

  FRAGMENT B.

  Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały,

  Jęk dzieci, płacze matek. - Tak mistrz doskonały

  Wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały,

  Przypominając sobie ze łzami boleści

  Rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści [...]

  [I.] ………………………

  [II.] ………………………

  [III.] ………………..…….

  A. Wydarzenia, o których mówi fragment A. źródła pisanego rozegrały się w roku – ……………

  B. Wydarzenia, o których mówi fragment B. źródła pisanego rozegrały się w roku – ……………

  C. Zidentyfikuj władcę, o którym mówi fragment A. źródła pisanego („Król kochany”) –

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  D. Popatrz na zamieszczone poniżej źródła ikonograficzne i wpisz w wykropkowane miejsca

  w powyższej tabelce NUMER tego OBRAZU, który odpowiada ponumerowanym fragmentom

  wiersza i stanowi ilustrację miejsc /osób/wydarzeń, o których pisał poeta.

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 15 z 24

  Obraz 1.

  Obraz 2.

  Obraz 3.

  Obraz 4.

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 16 z 24

  Obraz 5.

  Obraz 6.

  Obraz 7.

  Obraz 8.

  (https://pl.wikipedia.org/wiki/; http://wyborcza.pl/alehistoria/51,121681,18420881.html?i=0; https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/...html;

  http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_W/Images/....jpg; https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/...-; http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Orlowski/)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/http://wyborcza.pl/alehistoria/51,121681,18420881.html?i=0https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/...htmlhttp://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_W/Images/....jpghttps://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/...-http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Orlowski/

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 17 z 24

  Zadanie 16. (0-7 pkt)

  Na podstawie źródła (obraz) i wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na pytania.

  (https://pl.wikipedia.org/wiki/)

  A. Napisz IMIĘ i NAZWISKO dowódcy stojącego na stopniach ołtarza:

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  B. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. Wydarzenia opisane w źródle miały miejsce:

  I. w zaborze austriackim,

  II. w zaborze pruskim,

  III. w zaborze rosyjskim.

  C. Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem. Wydarzenia opisane w źródle miały miejsce:

  I. w powstaniu listopadowym,

  II. w powstaniu krakowskim,

  III. w czasie Wiosny Ludów,

  IV. w powstaniu styczniowym.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 18 z 24

  D. Obraz przedstawia jedną ze scen wydarzeń, które rozegrały się na ziemiach polskich w XIX

  wieku. Rozstrzygnij, która informacja jest PRAWDZIWA [P], a która FAŁSZYWA [F].

  Prawidłową odpowiedź otocz kółkiem.

  I. Przyczyną wydarzeń, które ilustruje obraz była tzw.

  branka.

  P F

  II. Przyczyną wydarzeń, które ilustruje obraz była

  rabacja galicyjska pod dowództwem Jakuba Szeli.

  P F

  III. Skutkiem wydarzeń, które ilustruje obraz była tzw.

  Wielka Emigracja.

  P F

  IV. Skutkiem wydarzeń, które ilustruje obraz były tzw.

  rugi pruskie.

  P F

  Zadanie 17. (0-3 pkt)

  Na podstawie źródła i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.

  „Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem

  powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowaniu

  rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwej wywieść przyszłości, [I.] Jego Cesarska i Królewska Mość

  Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier oraz [II.] Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki,

  ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią

  i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic zastrzega się”.

  (Cyt. za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 48, Warszawa 1960, s. 23.)

  A. Podaj dokładną datę (DZIEŃ-MIESIĄC-ROK) powstania tego dokumentu:

  ………………………………………………………………………………………….………………...

  B. Zidentyfikuj władców – napisz IMIĘ i NUMER PORZĄDKOWY władcy:

  I. ………………………………………..……………………………………………………….

  II. ……………………………………………………………………………………………….

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 19 z 24

  Zadanie 18. (0-4 pkt; po 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu)

  Przyporządkuj bitwom nazwę uczestniczącej w niej jednostki wojskowej (wybierając numer

  od 1 do 6) i napisz IMIĘ i NAZWISKO jej dowódcy.

  Odpowiedzi udziel w tabelce w wykropkowanych miejscach.

  1. I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

  2. I Dywizja Pancerna

  3. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich

  4. II Korpus Polski

  5. 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa

  6. Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”

  Miejsce

  bitwy

  NUMER

  ODPOWIEDZI

  IMIĘ i NAZWISKO dowódcy

  A.

  Kock

  ……………

  …………….………………………….…………

  …………..……………….…..…..…..…………

  B.

  Tobruk

  ……………

  ………….……………..…..……….…………

  ………….…….….…………….…..…………

  C.

  Arnhem

  ……………

  ………..……..………….……...…..…………

  …………….……..………...…..………..……

  D.

  Lenino

  ……………

  ………………..…………….……..…………

  ……………………….….……..……….……

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 20 z 24

  Zadanie 19. (0-2 pkt)

  Na podstawie źródeł ikonograficznych i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.

  A. ……………………………..

  B. ……………………………..

  C. ………………………..

  (http://www.zzwp.pl/kacik-hobbystow/1201/filatelistyka-swiadkiem-stulecia-niepodleglosci-polski/;

  https://historia.org.pl/2015/04/13/)

  I. Napisz kolejność wydarzeń, które upamiętniają znaczki Poczty Polskiej i plakat

  propagandowy. Pod źródłami ikonograficznymi wpisz (obok liter w miejscach

  wykropkowanych) odpowiednio cyfry od 1 (dla wydarzenia najwcześniejszego) do 3 (dla

  wydarzenia najbliższego naszym czasom).

  II. Nazwij wydarzenie w historii Polski, do którego wzywa plakat propagandowy C.

  ………………………………………………………………………………………….………………...

  http://www.zzwp.pl/kacik-hobbystow/1201/filatelistyka-swiadkiem-stulecia-niepodleglosci-polski/https://historia.org.pl/2015/04/13/

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 21 z 24

  Zadanie 20. (0-7 pkt)

  Na podstawie źródeł i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.

  Źródło 1. Plan miasta

  (https://[...].ipn.gov.pl/[...]/mapa-1/9285,Mapa-[...]-trasy-pochodow-i-ogniska-walk.html)

  https://[...].ipn.gov.pl/%5b...%5d/mapa-1/9285,Mapa-%5b...%5d-trasy-pochodow-i-ogniska-walk.html

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 22 z 24

  Źródło 2. Zdjęcie z wydarzeń

  (http://warszawa.wyborcza.pl/.../)

  Źródło 3. Przemówienie

  „[...] nie trzeba ukrywać faktu, że zbrodniczy prowokatorzy wykorzystali istniejące

  bezsprzecznie bolączki i niezadowolenie w niektórych zakładach pracy z powodu trudności

  ekonomicznych […].

  Nie przeszkodziło to prowokatorom w zorganizowaniu w czwartek demonstracji, którą

  od dawna przygotowywali także przy pomocy przyjezdnych organizatorów. Na […] skupiła się

  cała uwaga ośrodków imperialistycznych, albowiem chodziło o to, aby miasto

  Międzynarodowych Targów i w okresie targów – uczynić terenem zamieszek.

  [...] Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy

  ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy

  robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie

  stopy życiowej ludności, w interesie demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej

  Ojczyzny”.

  (Cyt. za: M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Wiek XX w źródłach, str. 398.)

  A. Napisz NAZWĘ MIASTA, w którym rozegrały się wydarzenia widoczne w źródle 1.:

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  B. Napisz MIESIĄC i ROK wydarzeń, które miały miejsce w tym mieście:

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 23 z 24

  C. Napisz IMIĘ i NAZWISKO autora przemówienia, którego fragment zacytowano

  w źródle 3.: ………………………………….…………………………………………………………..

  D. Na podstawie źródeł i wiedzy własnej odpowiedz na pytania. Otocz kółkiem prawidłową

  odpowiedź TAK lub NIE:

  I. Zdjęcie (źródło 2.) przedstawia wydarzenia, które

  rozegrały się w mieście widocznym na planie w źródle 1.

  TAK NIE

  II. Wydarzenia, o których mówią źródła 1. i 2. nazwane

  zostały w historii Polski miesiącami-symbolami.

  TAK NIE

  III. Autor przemówienia (źródło 3.) pełnił w tym czasie

  funkcję I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii

  Robotniczej.

  TAK NIE

  IV. Bohaterem wydarzeń, o których mówi źródło 3. był

  Konrad Godlewski (znany jako Janek Wiśniewski).

  TAK NIE

  Zadanie 21. (0-4 pkt)

  Na podstawie wiedzy własnej napisz pełne nazwy zapisane skrótami.

  A. ONZ – …….…………………….………..………………………………………………..………...

  ………………………………………………….………………....………………………………...……

  B. PRL – ……………………………………….………………………………………………………..

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  C. PKWN – ……………….………………………………………………………………...................

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

  D. RFN – …………………………………...……………..…………………………………………...

  ………………………………………………….…………………...……………………………………

 • Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

  Strona 24 z 24

  BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)