Konsep Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan Bab 2

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PEND

Text of Konsep Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan Bab 2

 • KONSEP ASAS FALSAFAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN

 • PENGENALAN KEPADA FALSAFAHPENGERTIAN FALSAFAHCABANG-CABANG FALSAFAHMETAFIZIKEPISTEMOLOGIAKSIOLOGILOGIK

 • PENGERTIAN FALSAFAHYunani lama-Philo(mencintai) dan sophia(hikmah)Falsafah- bukanlah hikmah itu sendiri tapi cinta kepada hikmah.- sesuatu diantara teologi dan sainsHikmah- dikaitkan dengan cabang falsafah -pandangan islam - pandangan falsafah Timur(nilai ,keluarga,mistik) - pandangan Barat.

 • CIRI-CIRI FALSAFAHKomprehensif/menyeluruhAnalisisBukan disiplin empirikalReflektifPreskriftif (prescriptive)Spekulatif (speculative)to begin speak outKritis

 • APAKAH ITU METAFIZIK???

 • Perkataan asal: MetaphysicaOntologi dan kosmologiRealiti atau kewujudan yang mutakhirMempersoalkan perkara-perkara seperti;-alam-jiwa-roh-kehidupanMETAFIZIK

 • Cuba memberi perhatian kepada konsep yang keadaannya tidak boleh diukur seperti realiti, perubahan, kendiri dan jiwa.Manusia merupakan kehidupan metafizik , mempunyai keinginan untuk mendapatkan sedikit sebanyak pemahaman mengenai keadaan benda yang mutakhir daripada pelbagai cabang pengetahuan awam dan pengalaman sendiri

 • APAKAH PULA EPISTEMOLOGI???

 • EPISTEMOLOGIEpisteme: berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud PENGETAHUANLogi/Logos:Membawa erti ilmuMerupakan falsafah ilmu atau lebih dikenali sebagai teori pengetahuanIa membahaskan berkaitan dengan SUMBER PENGETAHUAN dan KEBENARAN /KESAHIHAN PENGETAHUAN

 • SUMBER PENGETAHUANFALSAFAH BARATFALSAFAH TIMUREMPIRISISME-Ilmu yang diperolehi melalui pengalaman pancainderaRASIONAL-Ilmu yang diperolehi melalui akalINSTUISIONISME-Ilmu yang diperolehi melalui kegiatan mistikWAHYUIlmu yang diperolehi melalui Al-Quran

 • KEBENARAN/ KESAHIHAN PENGETAHUANSelepas mengetahui tentang sumber-sumber pengetahuan, maka kita perlu menilai kebenaran/kesahihan pengetahuan ituDalam proses penilaian ini, epistomologi memerlukan :kepercayaan bukti kebenaranContohnya perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada tahun 1874(fakta sejarah)

 • APAKAH YANG ANDA TAHU TENTANG AKSIOLOGI

 • Yunani(axios=kelayakan /kepantasan)& logos =ilmu pengajian mengenainya.Teori nilaiPerkara yang berkaitan dengan nilai/seperti tentang baik@buruk, benar@ salah, cantik@hodoh.Mempersoalkan sama ada nilai itu objektif atau subjektif.Terbahagi kepada 2 cabang iaitunilai etika dan nilai estetikaAKSIOLOGI

 • Apa itu etika?

  Ethos=sifat/ kelakuan/ watakMenghujahkan prinsip-prinsip moral dan tingkah laku manusiaMengkaji kebaikan seseorang , masyarakat dan juga kehidupan

 • estetikaAesthesis=seni & keindahan sesuatu perkaraDilihat dari sudut penghargaan manusia terhadap objek dan perkara kesenian.Kriteria bagi kecantikan dalam kesenian, alam sekeliling, pengalaman perseorangan & kehidupanAksiologi dalam pendidikan: etika perguruan, pendidikan moral, pendidikan Islam Kebersihan dan keceriaan.

 • Logik itu apa???

 • LOGIKSatu proses penaakulanLOGIK DEDUKTIFLOGIK INDUKTIF

 • LOGIKHujah yang sistematikAnalisis istilah , konsep dan pernyataan dalam pendidikan Terbahagi kepada dua iaitu:LOGIK INDUKTIF

  Pengukuran dalam bidang pendidikan,penggunaan Statistik untuk penyelidikan tentang aspek pendidian LOGIK DEDUKTIF-Taakulan dalam pendidikan (seperti dalam falsafah pendidikan:Melihat andaian falsafah disebalik sesuatu amalan dalam Pendidikan) -logik sebagai kaedah untuk mengesan falaci dalam hujah mengenai pendidikan

 • FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARAsatu usaha yang berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosia berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu berpengetahuan , berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

 • bibliografiChoong Lean. (2009) falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.: Kuala Lumpur.Mok Soon Sang. (2009) penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. : Selangor.

  http://www.blogger.com/img/gl.align.full.gif http://philosophisme.blogspot.com/2007/04/apa-itu-falsafah.htmlhttp://zaadut-taqwa.blogspot.com/2005/07/pengenalan-falsafah.html/22/01/09

 • Spekulatif (speculative)to begin speak out (more loudly)

  *