Konsep Falsafah Pendidikan - ? Â· Falsafah berasal dari perkataan Yunani iaitu philos (cinta) dan sophia (ilmu/pengetahuan)- mencintai ilmu/pengetahuan atau hikmah ... Konsep Asas

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Konsep Falsafah Pendidikan - ? Â· Falsafah berasal dari perkataan Yunani iaitu philos (cinta) dan...

 • Konsep Falsafah

  Pendidikan

 • Definisi Falsafah - 3 sudut:

  1. Etimologi (bahasa)

  Falsafah berasal dari perkataan Yunani iaitu philos (cinta) dan

  sophia (ilmu/pengetahuan)- mencintai ilmu/pengetahuan atau hikmah

  Pendekatan yg libatkan usaha utk temui apa itu hakikat/kebenaran

  dan apa yg bernilai dlm kehidupan diri dan dunia mereka disamping

  hubungan mereka dgn dunia org lain.

  Ahli falsafah sentiasa kemukakan masalah, beri dan justifikasi

  penyelesaian dan bincang keseluruhan proses tersebut.

  Konsep Asas Falsafah

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 2. Terminologi (Istilah)

  Sekitar elemen elemen Tuhan dan alam:

  Socrates- ....ilmu pengetahuan yg merangkumi yg merangkumi

  kebenaran . Merangkumi metafizik, logik, retorik, etika,

  ekonomi,politik dan estetika

  Plato- ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorg menuju ke arah

  pencapaian kebenaran semula jadi

  Al-Farabi- ilmu pengetahuan mengenai alam maujud(fizikal)

  Descartes- segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia

  menjadi fokus pendidikan.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 3. Praktikal

  Berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh

  tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik, radikal, dan

  sejagat

  Sistematik : berfikir secara logik dan berurutan

  Radikal : berfikir sehingga ke akarnya dan menyelesaikan dgn

  penuh tanggungjawab

  Sejagat : berfikir tidak terhad kpd aspek tertentu sahaja dan

  merangkumi keseluruhannya

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • CABANG-CABANG FALSAFAH

  Metafizik/Ontologi

  Epistimologi

  Aksiologi

  FALSAFAH

  Logik

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • CABANG FALSAFAH

  1. ONTOLOGI / METAFIZIK (Realiti)

  Memberi perhatian utama kepada realiti atau kewujudan

  yang mutakhir.

  Mempersoalkan perkara-perkara seperti alam, jiwa atau

  roh dan kehidupan.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Apakah dia alam jagat?

  Apakah dia hidup?

  Apakah dia kebebasan manusia?

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Termasuk soalan-soalan yang mempersoalkan tentang

  kewujudan Tuhan.

  Memberi perhatian kepada konsep-konsep yang

  keadaannya tidak dapat diukur seperti realiti,

  perubahan, kendiri, jiwa dan sebagainya.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 2. EPISTEMOLOGI (Kebenaran)

  Mengenai teori pengetahuan dan perihal pengetahuan:

  Apakah sumber-sumber pengetahuan?

  Sejauh manakah sumber pengetahuan tersebut boleh

  dipercayai?

  Apakah yang dapat diketahui oleh seseorang?

  Bagaimanakah kita mengetahui dan apakah yang kita

  ketahui?

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Lebih berminat kepada konsep-konsep selain daripada

  fakta (tidak seperti sains)

  Memerlukan alasan yang rasional

  Ahli psikologi mengkaji bagaimana manusia berfikir dan

  merasai. Tugas ahli epitemologi memberi perhatian

  kepada apa yang dimaksudkan oleh konsep-konsep

  psikologi seperti perasaan, penngamatan, pengukuhan

  dan mempersoalkan adakah konsep-konsep tersebut

  digunakan dengan betul atau tidak oleh ahli psikologi.

  (Kneller, 1971)

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 3. AKSIOLOGI (Nilai)

  Mempersoalkan tentang baik atau buruk, benar atau

  salah, cantik atau hodoh.

  Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan nilai.

  Boleh dibahagikan kepada dua cabang:

  a) Etika

  b) Estetika

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Etika:

  memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah

  laku manusia.

  mengkaji kebaikan seseorang, kebaikan sesuatu

  masyarakat, dan kebaikan kehidupan.

  Estetika:

  Menentukan kriteria bagi kecantikan dalam kesenian,

  pengalaman perseorangan, alam sekeliling dan

  kehidupan (Van Scottes, Kraft dan Haas 1979).

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • 4. LOGIK (Penaakulan)

  Kaedah yang digunakan oleh ahli falsafah untuk berfalsafah.

  Peraturan-peraturan yang membolehkan mereka membuat

  cadangan dan hujah-hujah perbincangan dengan cara yang

  betul.

  Sains tentang pemikiran tepat.

  Prosedur utk bezakan pemikiran sah dan yg mengelirukan.

  Terbahagi kpd 2 iaitu logik induktif dan logik deduktif

  Cth persoalan:

  Bgmn tentukan taakulan baik atau kurang baik?

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Konsep Falsafah

  Berasal daripada perkataan Yunani

  philos bermaksud mencintai

  sophia bermaksud kebijaksanaan

  Falsafah boleh diertikan sebagai perihal

  mencintai kebijaksanaan.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Konsep Falsafah

  Sharifah Alwiah Alsagoff (1984) mentafsirkan

  falsafah sebagai:

  prinsip-prinsip realiti, ilmu dan nilai

  pendekatan yang rasional terhadap sesuatu

  masalah atau persoalan

  Secara keseluruhannya falsafah ialah suatu

  pemikiran atau pandangan yang benar, rasional

  dan bernas.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Konsep Pendidikan

  Sharifah Alwiah Alsagoff menghuraikan

  pengertian pendidikan seperti berikut:

  proses persekolahan formal

  proses latihan

  proses indoktrinasi

  proses yang berterusan

  suatu disiplin seni dan sains

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Konsep Falsafah Pendidikan

  Oleh itu, falsafah pendidikan ialah

  pedoman, arah tuju atau pandangan

  terhadap perkara yang berkaitan

  dengan pendidikan.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Falsafah Pendidikan

  Islam

 • Falsafah Pendidikan Islam

  Falsafah Islam:

  Falsafah Islam adalah berdasarkan ajaran Islam, bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

  Ibn Rushd, yang juga terkenal di Barat sebagai Averroes, ialah ahli pemikir Muslim agung dan terkenal sebagai ahli sains yang ternama, serta seorang doktor yang ulung dan Hakim Besar (Kadi Agung) di Sepanyol Muslim semasa abad ke-12.

  Beliau mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Barat.

  Beliau berpendapat bahawa agama dan falsafah adalah saling bersetuju. (Raslan, 1997; Ead, 1998).

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

  Peranan Falsafah Islam adalah untuk menerangkan hubungan antara manusia dan Penciptanya (Allah), antara manusia dan manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya (BPG, 2002). Menurut Ibn Rushd, manusia tidak menguasai penuh takdirnya atau tersedia ditentukan baginya. (Ead, 1998). Untuk kefahaman yang lebih lanjut, kita perlu meneliti perihal Pendidikan Islam, matlamatnya, serta falsafahnya.

  Terdapat ahli pemikir Muslim lain yang membentuk pandangan mengenai falsafah. Akses maklumat lanjut melalui laman web yang berikut: http://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htm http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.html

  http://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.muslimphilosophy.com/ip/intro.htmhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.htmlhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.htmlhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.htmlhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.htmlhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.htmlhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.htmlhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.htmlhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.htmlhttp://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers.html

 • Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

  Pendidikan Islam Ibn Rushd menyatakan bahawa Islam menghasratkan pengetahuan sebenar yang didefinsikan sebagai pengetahuan tentang Tuhan dan ciptaan-Nya. Ia juga termasuk hal mengetahui cara mencapai kepuasan di dunia dan juga cara mengelakkan kesengsaraan di Akhirat (Ead, 1998).

 • Pendidikan Islam ialah proses yang mendidik dan melatih minda, tubuh, roh, dan emosi manusia, dan membimbing pendidik untuk membentuk pelajar berdasarkan ajaran Islam. Hal ini tercapai berdasarkan ilmu wahyu (Al-Quran), amal (amalan) Nabi Muhammad s.a.w. (Sunnah) dan sahabat-sahabatnya, dan melalui pengalaman Salaf al-Salih dan tokoh-tokoh pendidikan ulung yang lain.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa Pendidikan Islam ialah usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran, dan amalan Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Ini akan menyediakan manusia dengan pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi supaya dia tahu siapa dia, peranannya, dan tanggungjawabnya sebagai hamba Tuhan serta menjadi seorang pemimpin yang baik.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Sayyid Muhammad Qutb:

  Pend.- Satu proses utk membina manusia

  secara menyeluruh (jasad, intelek dan

  rohnya, kehidupan kebendaan dan

  rohaninya serta setiap aktiviti hidupnya.

  Ianya bersifat menyeluruh dan bersepadu,

  juga cenderung ke arah mewujudkan

  keseimbangan antara potensi fizikal ,

  intelektual dan kerohanian manusia.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

 • Amar al-Shaiban