KONSEP KAEDAH ABJAD

  • View
    796

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of KONSEP KAEDAH ABJAD

KONSEP KAEDAH ABJAD TUTORIAL M2YONG JING YEE PUAH FEI YAN LEE KAI FENG KANG CHIA CHIA OI TZE HOOI

KONSEPPENGHAFALAN ABJAD Dapat menghafal setiap lambang abjad

FOKUS

AKTIVITI MENGEJA PERKATAAN Menarik keluar bunyi-bunyi vokal daripada kumpulan abjad A hingga Z

PEMBENTUKAN SUKU KATA

Berpegang kepada prinsip bahawa setiap perkataan terdiri daripada beberapa huruf.

urid- urid akan diperkenalkan dengan huruf-huruf ang enjadi unsur perkataan. urid- urid esti enghafal na a-na a huruf sebelu didedahkan kepada peringkat e baca perkataan udah.

KEBAIKAN Murid berpeluang menjalin konsonan dan huruf vokal bagi membentuk suku kata dan perkataan.

KELEMAHAN Memaksa murid-murid mengetahui dan menghafal bunyi-bunyi yang tidak bermakna sebelum diajar perkataan yang bermakna.

Bersifaf petunjuk dan

Melambatkan murid

kanak-kanak diberi peluang membaca kerana penekanan berinisiatif. kepada penghafalan huruf boleh menghilangkan minat murid.

CARA PELAKSANAAN MENYEBUT NAMA HURUFMenyebut nama huruf abjad A-Z; huruf besar dan kecil Dengan menggunakan bahan bantu belajar: menyebut huruf A hingga Z ; huruf besar Setelah selesai menyebut kesemua huruf, murid dikehendaki menyebut huruf a hingga z ; huruf kecil

CARA PELAKSANAAN MENYEBUT SUKU KATA1. Tunjukkan gambar (KAKI) dan meminta murid menamakannya. 2. Tunjukkan kad perkataan KAKI dan minta murid menyebutnya. 3. Gandingkan kad perkataan KAKI dengan gambar KAKI, kemudian meminta murid menyebutnya. 4. Ketepikan kad gambar dan minta murid menyebut kad perkataan itu.

5. Tanpa gambar, tunjukkan kad-kad perkataan dan minta murid membacanya. 6. Seterusnya, tunjukkan kad-kad suku kata bagi perkataan KAKI ka ki 7. Gandingkan suku kata ka ki pada kad perkataan KAKI dan meminta murid menyebutnya. 8. Cantumkan dengan segera dan minta murid membacanya. 9. Akhirnya, pecahkan suku kata tadi kepada hurufhuruf dengan menggunakan kad yang lain. Minta murid menyebutnya.

CARA PELAKSANAAN MENGEJA SUKU KATA1. Tunjukkan kad-kad huruf a hingga z secara berasingan dan minta murid membacanya. 2. Memperkenalkan suku kata vokal a, e, i, o, u kepada murid. 3. Minta murid mengulangai suku kata vokal. 4. Memperkenalkan suku kata KV dengan mencantumkan huruf konsonan dengan huruf vokal.

5. Minta murid mengejakan suku kata tersebut Contoh:

k-a

ka

CARA PELAKSANAAN MENGEJA PERKATAAN1. Guru menceritakan sesuatu peristiwa yang pernah dialami dan bersoal jawab mengenai cerita yang didengar. 2. Kemudian, lukiskan gambar peristiwa yang dialami untuk dijadikan perkhabaran. 3. Tuliskan perkataan yang mempunyai dua atau tiga suku kata yang diperdengarkan.

4. Mencantumkan kad-kad suku kata yang mempunyai dua atau tiga suku kata supaya menjadi perkataan berdasarkan gambar.

me

bo

ja

la

me

ja

bo

la

5. Melengkapkan perkataan daripada suku kata yang diberikan.

CARA PELAKSANAAN MENGEJA FRASA1. Mengasingkan kad-kad perkataan mengikut bilangan suku katanya. 2. Berpadukan kad-kad suku kata, lengkapkan perkataan yang diberikan. (nama-jenis-jenis pakaian) 3. Akhirnya, cantumkan dua perkataan untuk membina perkataan frasa nama.

Contoh:

baju seluar kasut

kebaya panjang getah