Click here to load reader

KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2018. · PDF fileKonsolidovani izveštaj o poslovanju za 2018. godinu Telekom Srbija a.d. Beograd - 3 - novi kanal filmsko-zabavnog

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2018. · PDF fileKonsolidovani...

 • KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

 • UVODNA REČ GENERALNOG DIREKTORA

  Poštovani,

  Telekom Srbija Grupa (TSG), koju čine Telekom Srbija kao Matično društvo, zajedno sa zavisnim društvima, na regionalnim tržištima na kojima posluje u 2018. godini nastavila je trend pozitivnih performansi poslovanja, rasta i razvoja i ostvarila rast poslovnih prihoda od 1,4%, operativnu dobit (EBITDA) u iznosu od 328 miliona evra, odnosno neto dobit od 92 miliona evra. Dostignut je stabilan portfolio od oko 10 miliona poslovnih i privatnih korisnika širokog spektra usluga.

  Na skoro potpuno liberalizovanom tržištu fiksne telefonije nastavljen je stabilan trend pada broja korisnika fiksne telefonije uz smanjeni obim saobraćaja preko fiksnih mreža zbog „kanibalizacije“ saobraćaja od strane mobilne telefonije, kao i internet tehnologija i aplikacija baziranim na internetu. Svi unutrašnji trendovi ali i fenomeni, koji su uočljivi na razvijenijim tržištima od našeg, zahtevali su korekciju naše strategije i usmeravanje agilnosti ka bržem uvećanju korisničke baze i to, pre svega, u delu usluga interneta i multimedije. Zato smo u drugoj polovini 2018. godine dominantno svoju korporativnu strategiju profilisali okvirima Adaptiranog strateškog poslovnog plana Matičnog društva za period 2018 - 2021. godine. Izvršeno je redefinisanje vodećih prioriteta i strateški razvoj je usmeren na brzo i veoma značajno povećanje obima korisničkog portfolija Interneta i Multimedije u cilju obezbeđenja velikog i održivog rasta prihoda i liderskog strateškog pozicioniranja u zemlji i regionu.

  Usvojen je program, koga smo nazvali „Milion+“, koji u suštini podrazumeva plan dostizanja milion i više korisnika u segmentima usluga interneta i distribucije TV i medijskih sadržaja. Tri ključna oslonca za dostizanje ovako ambicioznih ciljeva su dalji razvoj i efikasnije korišćenje sopstvene infrastrukture, akvizicija kablovskih operatora i unapređenje ponude sadržaja, uključujući podizanje sopstvenih televizijskih kanala i produkciju. U svim segmentima je napravljen značajan rezultat. Podigli smo prodajne aktivnosti kada je u pitanju prodaja usluga na našoj infrastrukturi sa posebnim akcentom na optici kao rezultat realizacije ALL IP projekta, koji smo ranije započeli. Krajem godine akviziran je drugi po veličini, a početkom 2019. godine i treći najveći kablovski operator. Uz akviziciju nekoliko manjih kablovskih operatora, Telekom Srbija postaje neuporedivo značajniji tržišni igrač u ovom segmentu. Kroz saradnju sa kompanijom Astra, jednom od svetskih lidera u oblasti satelitskih usluga, omogućili smo korisnicima usluge satelitske televizije pod brendom m:SAT TV u čitavoj regiji. Lansirali smo i

 • Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2018. godinu Telekom Srbija a.d. Beograd

  - 3 -

  novi kanal filmsko-zabavnog karaktera pod brendom Superstar koji je doživeo veliku popularnost u veoma kratkom periodu. Svi ovi rezultati nam daju za pravo da možemo biti optimistični po pitanju dostizanja ciljeva koje smo definisali novim Strateškim planom.

  Slične aktivnosti sprovodimo i preko naših zavisnih društava u BiH i Crnoj Gori, gde takođe postajemo sve značajniji i respektabilniji igrač u svim tržišnim segmentima. Sve to smatramo jako značajnim u cilju obezbeđivanja dugoročne održivosti poslovnih performansi, a posebno imajući u vidu da fiksna telefonija, kao tradicionalno najveći kontributor u profitu, prestaje da bude usluga za kojom korisnici iskazuju potrebe.

  U segmentu mobilne telefonije Telekom Srbija Grupa u 2018. godini imala je neznatan pad broja korisnika i ostvarila korisnički portfolio od 5,7 miliona, uz povećani kvalitet mreže i ponudu usluga, kao i bolji racio postpaid i prepaid korisnika. Fokus kompanije je bio na povećanju kapaciteta mreže za mobilne širokopojasne usluge u cilju ispunjenja očekivanja korisnika i unapređenja korisničkog iskustva, a kako bi mogli na osnovu toga diferencirati pakete usluga po uključenom saobraćaju za prenos podataka. Ranijih godina su govor i SMS bili dominantni kod skaliranja tarifnih paketa, a od 2018. godine primat su preuzeli GB data saobraćaja uključenog u paket. U 2018. godini, po prvi put, su uvedeni postpaid tarifni profili u kojima se nacionalni govorni saobraćaj ka bilo kojoj mreži više ne tarifira. Promena ponašanja korisnika i tržišni trendovi uticali su na dalji značajan rast ukupnog mobilnog data saobraćaja, što je usmerilo i naše investicije ka razvoju 4G mreže u cilju povećanja geografske pokrivenosti, ali i kapaciteta i propusnosti mreže, naročito u velikim gradovima. Istakao bih da je 2018. bila rekordna godina po broju novih radio baznih stanica puštenih u rad. Za sada jedino mtel BiH nema 4G mrežu, koja treba da startuje u 2019. godini nakon dobijanja licence.

  Telekom Srbija je prvi operator u Srbiji koji je u toku 2018. godine predstavio novu, strateški značajnu, petu generaciju mreže za mobilnu telefoniju, čije će napredne karakteristike bitno povećati nivo kvaliteta globalnih digitalnih komunikacija. 5G mreža omogućiće gigabitske brzine prenosa podataka sa mogućnošću prenosa video sadržaja veoma visoke rezolucije (4K). U saradnji sa kompanijom Ericsson, prikazani su potencijali 5G tehnologije koja sa sobom donosi mobilnu Cloud robotiku, Internet znanja i druge mogućnosti. Takođe smo u 2018. godini započeli, rekao bih, revolucionarne tehnološke projekte koji imaju za cilj da se mrežne funkcionalnosti prebace na uobičajenu IT serversku infrastrukturu što na duži rok treba da donese brojne prednosti.

  Izgradnja i unapređenje bazične telekomunikacione infrastrukture bilo je naše opredeljenje i u 2018. godini. Nastavilo se sa izgradnjom optičkih mreža čiji je kapacitet sada oko 25.000 km položenih optičkih kablova. Realizacijom navedenog strateškog razvoja infrastrukture stvoriće se tehnička pretpostavka za pružanje inovativnih ICT usluga korisnicima, prvenstveno putem IP protokola i brzog Interneta, ali i osnova za budući razvoj 5G mreža.

  Nastavljen je kontinuitet poboljšanja poslovnih performansi kroz povećanje efikasnosti, efektivnosti i optimizacije poslovnih procesa, kao i snažan ciklus razvojnih investicionih aktivnosti Telekom Srbija Grupe. Matično društvo je u 2018. godini zadržalo tempo ubrzanog procesa digitalne transformacije, prvenstveno kroz kapitalne projekte modernizacije, proširenja i transformacije kompanijske digitalne i IT infrastrukture, kao preduslova i pokretača sveobuhvatne digitalne transformacije svoga poslovanja u uslovima snažnih tržišnih pritisaka glavnih konkurenata. U protekloj godini Telekom Srbija dodatno ubrzava aktivnosti digitalne transformacije razvojem WiFi mreže, povećanjem kapaciteta u Data centrima, širokom primenom Cloud rešenja, kao i ubrzanim razvojem i lansiranjem novih projekata Cloud, Managed Data servisa i IoT mreže.

 • Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2018. godinu Telekom Srbija a.d. Beograd

  - 4 -

  Telekom Srbija je sredinom trećeg kvartala 2018. godine predstavio najsavremeniju LoRa mrežu namenjenu IoT rešenjima. U pitanju je mreža koja omogućava povezivanje i međusobnu komunikaciju velikog broja različitih uređaja i senzora i predstavlja osnovu za digitalnu transformaciju celog društva. Zajedno sa puštanjem u rad LoRa mreže, pušten je u rad i prvi kompleksan IoT servis baziran na toj mreži, koji pomoću hiljada senzora instaliranim u našim šahtovima, obezbeđuje nadzor i upravljanje kablovskom kanalizacijom Telekom Srbija.

  Ulazak i pozicioniranje na ICT tržištu Telekom Srbija ostvaruje dominantno kroz različite vidove kako projektnog, tako i strateškog partnerstva sa značajnim globalnim kompanijama u toj oblasti. U 2018. godini Telekom Srbija Grupa ubrzala je razvoj potencijala i povećala nivo poslovne eksploatacije zavisnog društva „mts sistemi i integracije“, na bazi sinergijskih efekata znanja i tehničkih resursa Grupe za pružanje usluga implementacije i održavanja sistem integracija, softverskih i poslovnih rešenja, mrežnih integracija i edukacija na ICT tržištu.

  U prošloj godini održan je trend razvoja zavisnog društva „mts Banka“ kao digitalne banke, uz proširenje ponude atraktivnih finansijskih proizvoda preko online kanala. Završetak projekta mWallet i sertifikacije Telekom Srbija kao institucije elektronskog novca od strane Narodne banke Srbije će doprineti da mts Banka, u sinergiji sa mWallet uslugama, predstavlja oslonac razvoja digitalnih finansijskih usluga Grupe.

  Telekom Srbija Grupa je u 2018. godini zadržala vodeću ulogu u aspektu društveno- odgovornog poslovanja u svim dimenzijama društvene odgovornosti i brige o široj i užoj društvenoj zajednici. Telekom Srbija Grupa ojačala je proces permanentne podrške tehnološkom preduzetništvu pokretanjem različitih projekata i programa sa fokusom na mlade i na startup kompanije.

  Telekom Srbija Grupa je uspešne poslovne rezultate u 2018. godini ostvarila uz potpunu orjentaciju i posvećenost korisnicima. Dosledni našoj tradiciji koja nas obavezuje, realizovali smo našu misiju da korisnicima pružimo jedinstveno digitalno iskustvo, čineći im život lepšim, lakšim i zabavnijim kroz savremene ICT usluge, uz zahvalnost i poštovanje što su nam poklonili poverenje.

  U realizaciji naše vizije da budemo korak ispred drugih i budemo prvi izbor korisnika u digitalnom svetu usluga našu snagu zasnivamo na našim zaposlenima, akcionarima i poslovnim partnerima, kao i podršci šire društvene

Search related