Click here to load reader

Kontroll av geodata - Kartverket ... 2007/01/08  · Kontroll av geodata Side 7 av 90----- Versjon 2007 0 Innledning 0.1 Bakgrunn Denne standarden har navnet ”Kontroll av geodata”

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kontroll av geodata - Kartverket ... 2007/01/08  · Kontroll av geodata Side 7 av 90-----...

 • Kontroll av geodata

  Side 1 av 90

  -------------------------------------

  Versjon 2007

  Kontroll av geodata

 • Kontroll av geodata

  Side 2 av 90

  -------------------------------------

  Versjon 2007

  Forord Den første versjonen av denne standarden ble utarbeidet av:

  − Even Stangebye (Oslo kommune) − Lars Mardal (Statens kartverk) − Erling Onstein (Høgskolen i Gjøvik) − Andreas Holter (Norkart AS) − Mona Trötscher (Bravida Geomatikk AS), leder − Øystein Andersen, IKF/NLH Ansvarlig for revisjonsarbeidet har vært Barbi Nilsen (Norsk institutt for skog og landskap). De vesentligste endringer gjelder eksempler og illustrasjoner, som har blitt forbedret og flere nye har kommet til, og presiseringer rundt omfanget av kontrollen og bruken av tabeller.

 • Kontroll av geodata

  Side 3 av 90

  -------------------------------------

  Versjon 2007

  Innhold

  FORORD ..................................................................................................................................................2

  INNHOLD .................................................................................................................................................3

  0 INNLEDNING ........................................................................................................................................7

  0.1 BAKGRUNN .......................................................................................................................................7

  0.2 STANDARDENS OPPBYGGING.............................................................................................................7

  1 FORMÅL OG OMFANG .......................................................................................................................8

  1.1 FORMÅL ...........................................................................................................................................8

  1.2 OMFANG...........................................................................................................................................8 1.2.1 Forholdet til Geodatastandarden..........................................................................................................8 1.2.2 Kvalitetselementer som omfattes av standarden .................................................................................8 1.2.3 Kontroll mot produktspesifikasjon ........................................................................................................9 1.2.4 Forholdet til ”Avtale for geodataarbeider”.............................................................................................9 1.2.5 Eksempelmaterialet............................................................................................................................10

  1.3 ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV KONTROLL...................................................................................10 1.3.1 Produsentens ansvar .........................................................................................................................10 1.3.2 Dataforvalterens ansvar .....................................................................................................................10

  1.4 REVISJON.......................................................................................................................................10

  2 REFERANSER, DEFINISJONER OG FORKORTELSER..................................................................11

  2.1 REFERANSER .................................................................................................................................11

  2.2 DEFINISJONER ................................................................................................................................11

  2.3 FORKORTELSER..............................................................................................................................14

  3 KONTROLLPROSESSEN..................................................................................................................16

  3.1 LAGE KONTROLLPLAN......................................................................................................................16 3.1.1 Velg datasett ......................................................................................................................................16 3.1.2 Velg kvalitetselement .........................................................................................................................16 3.1.3 Velg kvalitetsmål ................................................................................................................................17 3.1.4 Identifiser toleranser...........................................................................................................................17 3.1.5 Velg omfanget av kontrollen...............................................................................................................17 3.1.6 Velg kontrollmetode............................................................................................................................17

  3.2 GJENNOMFØRING AV KONTROLL ......................................................................................................17 3.2.1 Utfør kontrollmålinger og beregn verdier for kvalitetsmål...................................................................17 3.2.2 Sammenlikne beregnede verdier for kvalitetsmål med toleranser .....................................................17 3.2.3 Godkjenning og grovfeil-/avviksbehandling........................................................................................18 3.2.4 Rapportering.......................................................................................................................................18

  4 OMFANG AV KONTROLLEN ............................................................................................................20

  4.1 INNDELING I KONTROLLOMRÅDER .....................................................................................................20

  4.2 UTVALG AV OBJEKTTYPER ...............................................................................................................21

  4.3 FULL KONTROLL ..............................................................................................................................22

 • Kontroll av geodata

  Side 4 av 90

  -------------------------------------

  Versjon 2007

  4.4 STIKKPRØVEKONTROLL ...................................................................................................................23 4.4.1 Antall stikkprøver................................................................................................................................23 4.4.2 Geografisk fordeling av stikkprøver....................................................................................................24

  4.4.2.1 Fordeling ved kontroll av stedfestingsnøyaktighet og fullstendighet .........................................................24 4.4.2.2 Fordeling ved kontroll av egenskapsnøyaktighet og fullstendighet ...........................................................26

  5 KLASSIFIKASJON AV KONTROLLMETODER ................................................................................28

  5.1 DIREKTE METODER – KONTROLL AV DATASETTET .............................................................................28

  5.2 INDIREKTE METODER – VURDERING AV KVALITET ..............................................................................28

  5.3 KLASSIFIKASJON AV KONTROLLMETODER I PRAKTISK BRUK ...............................................................29

  5.4 METODENES EGNETHET FOR KONTROLL AV ULIKE KVALITETSELEMENTER ..........................................29

  6 MÅLINGER OG BEREGNINGER.......................................................................................................31

  6.1 TELLING AV OBJEKTER OG AVVIK .....................................................................................................31 6.1.1 Telling av objekter ..............................................................................................................................31

  6.1.1.1 Objekter som deles av avgrensingslinjer..................................................................................................32 6.1.1.2 Beregning av totalt antall objekter i stikkprøven .......................................................................................32

  6.1.2 Telling og beregning av avvik og grove feil ........................................................................................32

  6.2 FASITMÅLING VED KONTROLL AV STEDFESTINGSNØYAKTIGHET ..........................................................33 6.2.1 Nøyaktighet til fasitmålingen ..............................................................................................................33 6.2.2 Fasitmåling av punkter .......................................................................................................................34 6.2.3 Fasitmåling av kurver .........................................................................................................................34 6.2.4 Fasitmåling av høydekurver og terrengmodell ...................................................................................35

  6.3 FASITMÅLING VED KONTROLL AV EGENSKAPSNØYAKTIGHET ................................

Search related