Korupcija i Metode Njenog Suzbijanja - Lackovic M

  • View
    10

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Korupcija i Metode Njenog Suzbijanja

Transcript

KORUPCIJA I METODE NJENOG SUZBIJANJA

KORUPCIJA I METODE NJENOG SUZBIJANJAIZRADIO: Mario Lackovi

Korupcija u najirem smislu je svaka zlouporaba prava ili ovlasti nad sredstvima ili pravima drugih u cilju vlastitog dobitka ili stjecanja privatnih koristi,a moe biti prisutna u javnom i u privatnom sektoru.TO JE KORUPCIJA?

Najei oblik korupcije je mito, tj. plaanje fiksnog iznosa, postotka ugovora ili druge novane vrijednosti slubenoj osobi.

Hrvatska je meu prvima potpisala i ratificirala Konvenciju UN-a o spreavanju korupcije te sudjelovala na Prvoj konferenciji stranaka konvencije UN-a o sprjeavanju korupcije.JESTE LI ZNALI?

Prisutnost korupcije u Hrvatskoj moe se promatrati s tri aspekta:meunarodni poloaj relativno visoko korumpirane zemljeispitivanja percepcije prisutnosti korupcije prema miljenju graana miljenju gospodarstvenika Hrvatske

KORUPCIJA U HRVATSKOJPrema istraivanju globalne nevladine antikorupcijske organizacije Transparency International o indeksu korumpiranosti, Hrvatska je za 2014. godinu ostvarila sljedee rezultate:U Hrvatskoj je rizik korupcije visok, a najvie ga ima u: sudstvu zdravstvu lokalnoj samoupravipolitikim strankama

PRIMJERI DAVANJA MITA

PRIMJERI DAVANJA MITA

UTJECAJ KORUPCIJE NA DRUTVOI GOSPODARSTVO

SUZBIJANJE KORUPCIJESlubeno je zapoeo 2001. godine potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju u kojemu se izriito navodi: obveza suradnje na projektima borbe protiv korupcije obveza usvajanja pravne steevine Europske unije donoenje zakonske regulative i osnivanja institucija za borbu protiv korupcije, te donoenje nacionalne antikorupcijske strategije.

"Lopovi, lupei i kriminalci, kao i oni koji daju i primaju mito, nee vie mirno spavati. I to je odluna poruka, dragi prijatelji sabor HDZ-a, odran 30. lipnja 2007. godine u dvorani "Draen Petrovi".

RJEENI SLUAJEVIU 2008. izreeno je 206 presuda za organizirani kriminalitet i korupciju, a u 2009. izreena je 491 presuda, od kojih se 192 presude odnosilo na koruptivna kaznena djela.

ZAKLJUAKModerni zakoni, djelotvorna policija i sudstvo samo su neke od nunih pretpostavki za borbu protiv korupcije. Iz prolosti je vidljivo da politike stranke jedno govore, a drugo rade tako da od njih ne moemo oekivati velike pomake.Ukoliko se stvarno elimo boriti protiv korupcije, krenimo od samog SEBE, osvjestimo druge da je korupcija ZLO i malim koracima doimo do velikog cilja.

IZVORI I LITERATURA I INTERNETSKI IZVORI:Budak, J. (2008): Ekonomske posljedice korupcije, Inenjerski biro, Zagreb.Budak, J. (2008): Korupcija-pojavni oblici i mjere za suzbijanje, Inenjerski biro, Zagreb.http://hrcak.srce.hr/file/28744,(Budak, J.,Korupcija u Hrvatskoj: percepcije rastu, problemi ostaju, 2006, Zagreb - 30.oujka 2015.)https://www.transparency.org/cpi2014/results (Transparency International, Corruption Perceptions Index 2014. 30. oujka 2015.)

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/Arhiva//148-1.pdf (30. oujka 2015.)http://hrcak.srce.hr/file/47873 (30.oujka 2015.)http://www.index.hr/vijesti/clanak/ivo-sanader-ispunio-obecanje/647671.aspx (30. oujka 2015.)http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/vijece-povecanje-broja-presuda-ukazuje-na-izniman-napor-uskok-a.html (30. oujka 2015.)

HVALA NA POZORNOSTI!