Click here to load reader

Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap

  • View
    131

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap. Kolbjørn Eriksen. Disposisjon. Investering Finansiering Faste og variable kostnader Lagelighetskostnader / Rettidskostnader «Totale maskinkostnader» Eksempler – belyst med tall fra TINE. 1. Investering  Finansiering Finansieringskostnader ?!. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap

Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap

Kostnader og kalkylerMaskiner/ RedskapKolbjrn Eriksen

DisposisjonInvestering FinansieringFaste og variable kostnaderLagelighetskostnader / RettidskostnaderTotale maskinkostnaderEksempler belyst med tall fra TINE1. Investering FinansieringFinansieringskostnader ?!FinansieringstypeMerknaderOrdinre banklnVanlig. Krav til sikkerhet pant. Egenkapital 20-30 % ?LeasingMindre aktuelt i landbruket. Passer best for nringsdrivende med hye inntekter og omfattende bruk av utstyret.DriftskredittVanligvis ved kortsiktig finansiering i lpende drift. Mindre aktuelt for maskiner/ redskapOppspart kapital/KapitalrealiseringPenger. Skog. Salg av kapitalgjenstander. Ad. lnefinansieringAnnuitetsln

SerielnLike innbetalinger annuiteter - rligMest renter i start og etter hvert strre Andel avdrag etter hvert. Strste innbetaling i start. Rentebelastningene er strst i starten. Like rlige avdrag utover i lneperiodenLneeksempelLnebelpRenteAvdragstidAnnuitetslnSerieln500.000 kr5 %10 rMnedskostnader5.340 kr4.167 6.308 krTotalkostnader642.566 kr632.177 krrlige finansieringskostnader(Renter + Avdrag)64.256 kr63.217 kr2. Faste og variable kostnaderEks Maskin Bedre nytteBeregningsforutsetningerNypris500.000 krLevetid10 rVerdi etter 10 r0 krRenter (Alternativtenking)6% av kapitalrlig vedlikehold4 % av nyprisDrivstoff, olje mv30.000 kr rligForsikring2 % av nyprisKalkyle (kr/r)Kr/r%Faste maskinkostnaderAvskriving500.000 kr/10 r50.00035,7Renter500.000 kr * 6 %30.00021,4 Forsikring500.000 kr * 2 %10.000 7,2 Sum faste maskinkostnader90.000(64,3)Variable maskinkostnaderDrivstoff, olje mv30.00021,4 Vedlikehold500.000 kr* 4 %20.00014,3Sum variable maskinkostnader50.000(35,7)Totale faste og variable maskinkostnader140.000100,0Riktige kostnader (I)?FinansieringskostnaderCa 65.000 kr/rDriftsmessige variable og faste kostnaderCa 140.000 kr/r

3. Lagelighetskostnad Kostnad ved ikke f gjort arbeidet til rett tidViktige faktorer:Vr og klimaMaskinstrrelse/ maskinkapasitetGod planlegging og driftArbeidskraftens tilgjengelighet og kompetanseAndre faktorer ? !Problemstilling : Hva/ Hvor stor er tapsrisikoen ?

4. Totale maskinkostnaderSelve maskinkostnadenFaste kostnaderVariable kostnaderLagelighetskostnadenArbeidskostnaden

Riktige kostnader (II) ?FinansieringskostnaderCa 65.000 kr/rDriftsmessige variable og faste kostnaderCa 140.000 kr/r

Teoretiseringer( + arbeidskostnader ca 30.000 kr/r)150 timer a 200 kr/t => 30.000 kr( + lagelighetskostnader ca 20.000 kr/r)Verdi av avlingstap ansltt til 20.000 krTotale maskinkostnader - 190.000 kr/r5. Eksempler belyst med tall fra TINE

Over fra teori til praktisk virkelighet

Tall fra effektivitetskontrollen i Tine.

Distrikt Nordland, Troms og Finnmark 127 bruk i 2010..

Merk !

Gjennomsnitt Nordland ca 1,50 kr/FEM (0,50 - 3,20)De enkle sammenhengerKostnad, kr/FEmMaskin/ Redskapskostnader, Kr/daaAvlingsniv, FEm/daa2003004005005002,501,661,251,0010005,003,332,502,0015007,505,003.753,00