KUJAWSKO – PAŁUCKI INKUBATOR OGRANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KUJAWSKO – PAŁUCKI INKUBATOR OGRANIZACJI POZARZĄDOWYCH. FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY INOWROCŁAW www.fundacja.ekspert-kujawy.pl. POWSTANIE. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KUJAWSKO – PAŁUCKI INKUBATOR OGRANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • *

  KUJAWSKO PAUCKI INKUBATOR OGRANIZACJI POZARZDOWYCHFUNDACJA EKSPERT KUJAWYINOWROCAWwww.fundacja.ekspert-kujawy.pl

 • POWSTANIEProjekt realizowany w partnerstwie z Kujawsko Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Nakle nad Noteci, ktrego prezesem jest Pani Aleksandra Nowakowska.Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Dziaanie 5.4 Rozwj potencjau trzeciego sektora, Poddziaanie 5.4.2 Rozwj Dialogu obywatelskiego. Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 • ZASIGProjekt Kujawsko Paucki Inkubator Organizacji Pozarzdowych swoim zasigiem obejmuje 6 powiatw wojewdztwa kujawsko pomorskiego: powiat aleksandrowski powiat inowrocawski powiat mogileski powiat nakielski powiat radziejowski powiat niskiJest on skierowany do przedstawicieli i wsppracownikw organizacji pozarzdowych z wyznaczonych terenw.

 • W kadym z 6 powiatw powsta Mobilny Punkt Konsultacyjny, w ktrym dyuruje Lider wiodcy.MOBILNE ORODKI WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZDOWYCH

 • POWIAT ALEKSANDROWSKI

  Na terenie Aleksandrowa nasze biuro mieci si przy ulicy Narutowicza 3. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kady wtorek w godzinach 10:00 15:00, gdzie dyuruje nasz Lider, Pani Martyna Mendelewska.

 • Na terenie powiatu aleksandrowskiego do udziau w projekcie zgosio si 25 osb z 14 rnych organizacji.

 • POWIAT INOWROCAWSKI

  Na terenie Inowrocawia nasze biuro mieci si w siedzibie Fundacji przy ulicy Dworcowej 65. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kady wtorek w godzinach 12:00 17:00, gdzie dyuruje nasz Lider, Pani Justyna Wo.

 • Na terenie powiatu inowrocawskiego do udziau w projekcie zgosio si 17 osb z 12 rnych organizacji.

 • POWIAT MOGILESKI

  Na terenie Mogilna nasze biuro mieci si przy ulicy Narutowicza 1. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kady pitek w godzinach 9:00 14:00, gdzie dyuruje nasz Lider, Pani Ewa Szarzyska.

 • Na terenie powiatu mogileskiego do udziau w projekcie zgosiy si 24 osoby z 13 rnych organizacji.

 • POWIAT NAKIELSKI

  Na terenie Naka nasze biuro mieci si w Urzdzie Miasta i Gminy. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kady poniedziaek w godzinach 15:30 20:30, gdzie dyuruje nasz Lider, Pan Rodryk Szamlewski.

 • Na terenie powiatu nakielskiego do udziau w projekcie zgosio si 14 osb z 8 rnych organizacji.

 • POWIAT RADZIEJOWSKI

  Na terenie Radziejowa nasze biuro mieci si przy ulicy Kociuszki 58. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kad rod w godzinach 13:30 18:30, gdzie dyuruje nasz Lider, Pani Agnieszka Kruszyska.

 • Na terenie powiatu radziejowskiego do udziau w projekcie zgosio si 16 osb z 8 rnych organizacji.

 • POWIAT NISKI

  Na terenie nina nasze biuro mieci si przy ulicy Skadowej 4. Przedstawiciele i wsppracownicy organizacji mog zgasza si do Mobilnego Orodka w celu konsultacji w kad rod w godzinach 15:30 20:30, gdzie dyuruje nasz Lider, Pan Ryszard Ulatowski.

 • Na terenie powiatu niskiego do udziau w projekcie zgosio si 12 osb z 9 rnych organizacji.

 • W kadym powiecie istnieje ponadto moliwo konsultacji wyjazdowych do organizacji pozarzdowych, ktre zgosz na nie zapotrzebowanie.

 • WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZDOWYCH

 • SZKOLENIA

 • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych

  I. Szkolenie w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarzdowych (10 godz.) Zagadnienia dotyczce m. in. ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie, ksigowoci oraz rde finansowania NGO.

 • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych

  II. Szkolenie w zakresie wsppracy samorzdu z organizacjami pozarzdowymi (10godz) TEMATYKA: komunikacja i wsppraca sektorw w gminie, formy wsppracy, prezentacja dziaa organizacji pozarzdowych, przykady dobrej wsppracy oraz dziaania przez wolontariat.

 • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzdowych

  III. Szkolenie w zakresie budowania partnerstwa lokalnego (10 godz.). TEMATYKA: Metodologia tworzenia programw wsppracy, lokalne strategie i programy rozwizywania problemw spoecznych.

 • SZKOLENIA, KTRE JESZCZE TRWAJInowrocawPodstawy prawne (22.03 i 29.03)Nako Wsppraca samorzdu (21.03 i 28.03)RadziejwBudowanie partnerstwa (24.03 i 31.03)ninWsppraca samorzdu (24.03 i 25.03)

 • Wsparcie informacyjne i doradcze w zakresie prawnym, podatkowym, ksigowym i organizacyjnymW projekcie przewidziano moliwo korzystania przez NGO ze wszystkich powiatw, z porad specjalistw w zakresie prawa, organizacji, ksigowoci i podatkw. Wszyscy konsultanci posiadaj odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.

 • Pomagamy w tworzeniu wnioskw o dofinansowanie projektw

 • Strony dla NGO

 • DZIKUJ ZA UWAG I ZAPRASZAM DO WSPPRACY

  ***