Click here to load reader

Kulturno-povijesna baŠtina OsjeČko-baranjske Županije

 • View
  237

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Kulturno-povijesna baŠtina OsjeČko-baranjske Županije

 • Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije

 • Osjeko-baranjska upanija

 • Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije 1

  Osjeko-baranjska upanija, preteno nizinski i ravniarski kraj sjevero-istone Hrvatske, prostire se na junom rubu Panonske nizine. U nju su utkane zemljopisne cjeline Baranja, akovtina, Valpovtina i donjomiholjaki kraj. Gradovi Osijek, Naice, akovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, Valpovo i mjesta Aljma, Erdut, Bizovac, Bilje, Darda, Kneevo, Batina, Topolje i druga nastali su u davnoj, davnoj prolosti,

  Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanijeKratak pogled na svjetovne i sakralne svjedoke prolosti

  sa spomenicima koji sadravaju blistave djelie riznice europske kulture.1

  Ovuda gdje su Drava, Karaica, Joava, Vuka i Dunav stvorili tlo pogodno za ivot ovjeka kretali su se neko Kelti, a potom i Rimljani, ti koji su ostavili snaan peat u povijesti golemih podruja Europe i ire od nje. Ovuda su zacijelo vodili putovi razmjene izmeu Traana i Etruana, a preko ovih rijeka, preko i mimo movara, kroz

  panonske ume, kretat e se i mnogi narodi sa sjevera prema jugu i s juga prema sjeveru. I ne bez razloga tu je dunavski limes i dravski vodotok. Kao mjesta ivota ljudi gradovi i

  1 Sjedite upanije je u Osijeku, zapadno od njega u ovom pregledu su Bizovac, Valpovo, Donji Miholjac i Naice, juno se istie akovo, istono od sredita upanije javljaju se Aljma i Erdut, a sjeverno od Osijeka nailazi se na Bilje i posebno uveni rezervat Kopaki rit, Dardu, Tikve, Beli Manastir, Kneevo te na Gaji/Topolje.

 • Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije2

  dvor svjedoci su, pak, ivota ive Crkve na tom podruju. U kulturnoj batini mnogih gradova niu se i neoklasicistiki i secesijski spomenici do suvremene arhitekture.

  Svaki grad i svako mjesto Osjeko-baranjske upanije ima svoju osobnost koju mu je dalo odreeno povijesno razdoblje. Stoga, s bogatom riznicom kulturno-povijesnih dobara utkaju se svakome trajno u sjeanje.

  Osijek Tvra Trg sv. Trojstva

  Naice dvorac akovo biskupijski dvor i katedrala

  ostala mjesta svjedoci su i potonjih povijesnih razdoblja.

  Tako u osjekoj Tvri zdanja baroka svjedoe o ukrtanju ivota velikih vojnih garnizona, dravnog inovnitva, trgovakog i obrtnikog stalea; u Valpovu, Bilju, Kneevu, Donjem Miholjcu, Naicama raskoni plemiki dvorci svjedoe o djelovanju plemstva vezanog za obradu zemlje i za nastup novih gospodarskih djelatnosti, a akovaka katedrala i biskupijski

  Biskup Josip Juraj Strossmayer

 • Duga i burna povijest namrla je Osijeku mnogo kulturno--povijesnih spomenika, posebice iz 18. i 19. stoljea.

  Skladna barokna Tvra pripada meu najznaajnije drevne gradske jezgre, ne samo u nas. Iako je samo djelomice ouvana, jedna je od najvrjednijih baroknih urbanih cjelina u Hrvatskoj.

  Spomenici barokne Tvre grupirali su se oko etvrtastog glavnog trga kojim dominira velianstveni barokni kuni pil

  Katarinom). ini jednu od najljepih baroknih tvorevina u Osijeku.

  Zgrada dananjega Muzeja Slavonije sagraena je 1702. u baroknom slogu za potrebe tadanjega gradskog magistrata. Tu je i zgrada gradske strae iz 1709. koja je prema sredinjem tvravskom trgu okrenuta s

  Osijek

  Pogled na Tvru iz Perivoja kralja Tomislava

  Tvra Trg sv. Trojstva

  kip Sv. Trojstva podignut 1730. godine. Na velikom kapitelu vitkoga stupa nalaze se likovi Svetoga Trojstva s anelima na oblacima. Ispod toga je postolje s volutama na kome su smjeteni zatitnici od kuge. Pil je dopunjen 1784. zasebnim postoljima sa etiri kipa svetaca (sv. Sebastijanom, sv. Rokom, sv. Rozalijom i sv.

  Kuni pil

  Detalj zavjetnog stupa sv. Trojstva

  Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije 3

 • Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije

  i druge kue, niz vojarni s otvorenim nizovima arkada i slino.

  Od nekoliko sakralnih spomenika kulture u Tvri istie se franjevaki stari samostan (sa dva krila istonim i junim u obliku slova L), ija je gradnja poela 1699. i trajala do 1705. godine. Od 1731. do 1733. graeno je, istono od crkve,

  nizom arkada i prepoznatljivim tornjem. Na sjevernoj strani trga je Generalska komanda (dananji Rektorat Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera i Poljoprivredni fakultet), zgrada golemih dimenzija s atlasima na visokom ulaznom portalu. U Tvri su i deseci drugih svjetovnih spomenika, od kojih se osobito istiu plemike

  Vodena vrata

  Trg sv. Trojstva pogled na zgradu Gradske

  strae

  4

  Visoki ulazni portal zgrade

  Generalske komande s at-

  lasima (dananji Rektorat i

  Poljoprivredni fakultet)

 • Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije 5

  novo krilo samostana, tj. novi samostan koji je posve zavren 1761. i povezan nadsvoenim lukovima s istonim krilom stare samostanske zgrade.

  Franjevci su od 1709. do 1732. gradili baroknu crkvu sv. Kria, koju Osjeani od milja zovu crkva sv. Antuna. Svetite crkve je na istoku, glavni ulaz na zapadu, a pokrajnji na junoj strani. Tijekom gradnje povezao je izgraeni hodnik crkveni kor sa samostanom; glavni oltar sv. Kria (izraen 1726.) odmaknut je od zida i na njega postavljen kip Marije Jud iz 15. stoljea. U crkvi se uvaju vrijedne oltarne slike i drugi crkveni inventar.

  Na zapadnom kraju Trga Jurja Kriania izdie se upna crkva sv. Mihaela arkanela, zatitnika Crkve. Ta monumentalna graevina dvoranskoga tipa, s dva masivna zvonika (tornja) na istonom proelju, reprezentativni je primjer austrijskog baroknoga sakralnog graditeljstva u Slavoniji. Svojom veliinom i s vrlo vrijednim baroknim inventarom, longitudinalna jednobrodna graevina sa po dvije bone kapele sa svake strane lae i sa zaobljenim svetitem, dominira ne samo prostorom trga, ve i cijelom Tvrom. Podignuta u duhu kasnoga baroka kontinentalne Hrvatske, kojoj nedostaje samo slikarskih prikaza na unutranjim zidovima crkve, pripada u red znaajnih sakralnih graevina u akovakoj i Srijemskoj biskupiji.

  1710. i dananja barokna crkva sv. Jakova, koja potjee iz 1727. godine. Jednostavnog je proelja bez ornamenata. Unutranjost crkve opremljena je u drugoj polovici 18. i tijekom 19. stoljea reprezentativnim slikama u tehnici ulja na platnu. Posebice je vrijedna monumentalna oltarna pala kasnobaroknog stila beke likovne akademije na kojoj je prikazan patron crkve sv. Jakov Stariji apostol u borbi s Maurima.

  Zgrada Muzeja Slavonije

  Nadsvoeni lukovi

  Gornji grad, izgraen urbanistiki pravilno i sistematski, prava je povijesna riznica. Od druge polovice 19. stoljea postao je reprezentativni dio grada preuzevi sve atribute sredita Osijeka. O tome svjedoe njegovi trgovi, poloaj i izgled gornjogradskih ulica koje i danas privlae pozornost stilom svojih zdanja iz doba historicizma i secesije.

  Od najstarijih sakralnih kulturno--povijesnih spomenika istiu se kapucinski samostan izgraen

 • upna crkva sv. Mihaela arkanela

  Franjevaki samostan i crkva sv. Kria

  Gospa osjeka uvarica grada Unutranje dvorite

  Franjevakog samostana

  Crkva sv. Kria

  Unutranjost upne crkve sv. Mihaela arkanela

  Kapucinski samostan i crkva

  sv. Jakova

  Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije6

 • Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije 7

  U samom sreditu Gornjega grada dominira upna crkva sv. Petra i Pavla izvana graena od fasadne opeke. Graena je od 1894. do 1898. potporom tadanjega bosansko-akovakog i srijemskog biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Odasvud uoljiv zvonik die se uvis 90 metara. Podijeljen je u etiri galerije. Od inventara osobito su vrijedne freske Mirka Rakoga. Ovom upnom crkvom sredinji Trg Ante Starevia i Osijek dobili su svoj prepoznatljiv simbol vertikalu i krunu grada.

  Od velikog broja zdanja svjetovne arhitekture u Gornjem gradu istiu se u upanijskoj ulici klasicistika palaa Virovitike (dananje Osjeko-baranjske) upanije izgraena 1846. godine, zgrada dananjega Hrvatskog narodnog kazalita iz 1866. u pseudomaur-skom stilu, te u Europskoj aveniji zgrada Privredne komore.

  Posebice je vrijedan niz kua u Europskoj aveniji koji predstavlja

  upna crkva sv. Petra i Pavla

  Glavni oltar sv. Petra i Pavla

  Freske i vitraji

 • upanijska palaa

  Secesijski niz u Europskoj aveniji;

  Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije8

 • Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije 9

  u Hrvatskoj najljepi secesijski niz javnih i privatnih zgrada izgraenih od 1904. do 1905. godine, te zgrada Glavne pote i kina Urania podignute 1912.

  I Donji je grad, iznikao na temeljima antike Murse, grupiran uglavnom oko glavnoga trga. Ima nekoliko vrijednih sakralnih i profanih kulturno--povijesnih spomenika. Tu je vrlo vrijedna barokna kapelica

  Glavna pota Kino Urania

  Kapelica sv. Roka i Marijin kip

  upna crkva Preslavnoga Imena Marijina

 • Kulturno-povijesna batina Osjeko-baranjske upanije10

  sv. Roka podignuta 1744. u vrijeme velike epidemije kuge i Marijin kip izgraen 1754. godine. upna crkva Preslavnoga Imena Marijina, najljepa osjeka barokna crkva, izgraena je od 1733. do 1743. U Cvjetkovoj ulici je negdanja idovska sinagoga, izgraena 1902. godine, koja danas pripada Evaneosko-teolokom fakultetu u Osijeku. Tu su i kasnobarokne graanske kue iz druge polovice 18. stoljea kua Aksmanovia, Kragujevia i druge.

  U najzapadnijem dijelu Osijeka u Retfali izgraen je, u tzv. Napoleonovom razdoblju od 1796. do 1801., u slogu baroknog klasicizma, karakteristinog za arhitekturu dvoraca zapadne i srednje Europe toga doba, prizemni dvorac grofova Pejaevia. (Danas pripada drubi Marijinih sestara od udotvorne medaljice.) Zapadno od nekadanjeg perivoja, danas u sklopu retfalakog groblja, podignuta je 1891.