17
By: Marit, Avely, Õnne, Kristiina, Aleksandra

Kultuuriv22rused slaid

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kultuuriv22rused slaid

By: Marit, Avely, Õnne, Kristiina, Aleksandra

Page 2: Kultuuriv22rused slaid

SPR- tähtsamad etapidRahulik periood 1789- 1792

Kuningas kutsub kokku generalstaaid, kes alustavad istungeid

Moodustatakse Rahvuskogu

20. juuni 1789 on Tenniseväljaku vanne (Asutav Kogu)

14. juulil 1789 vallutatakse Bastilles’i vangla

Page 3: Kultuuriv22rused slaid

Võeti vastu 26. august 1789 “Inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon”

5. oktoobril 1789 marsivad umbes 7000 naist Versailles’isse ja vallutavad selle

1791 pannakse kirja konstitutsioon

Page 4: Kultuuriv22rused slaid

Naised ründamas Vresailles’i lossi

Page 5: Kultuuriv22rused slaid

Radikaalne periood 1792- 1794

Direktooriumi ajajärk 1794- 1799

Juunis 1791 põgeneb Louis XV aga ta saadakse kätte

1792 algavad revolutsioonisõjad

Ulatuslikes rahutustes algab sureb üle 1000 inimese

21. sept 1792 kuulutatakse Prantsusmaa vabariigiks

Kuningas tapetakse

Page 6: Kultuuriv22rused slaid

Robespierre terrorivalitsus lõpeb 1794 ja ta giljotineeritakse

Direktooriumi ajajärgul haarab võimu Termodoorlik Konvent

1795 võetakse vastu uus Põhiseadus

Uueks valitsejaks saab peale SPRi Napoleon

Page 7: Kultuuriv22rused slaid

Revolutsiooni kulg tõusvas joones

Jakobiinide

diktaktuur

Feodaalkoor-

miste kaota-

mine

vabariik

Konstitut-

siooniline

monarhia

Seisuste

kaotamine

Page 8: Kultuuriv22rused slaid

Peale revolutsiooni…

Kultuuriväärtuste hävitamine ja kaitse

Page 9: Kultuuriv22rused slaid

1790 moodustatakse Monumentide Komisjon

(hilisem Kunstide Ajutine Komisjon)

Vandaalitsemise käigus said kannatada Bastille ja ka Norte- Dame

1793 augustis toimus barbaarne lõhkumine Pariisis St. Denis’i katedraalis, kus asusid paljude prantsuse monarhide ja nende pere säilmed

Allesjäänud säilmed koguti muuseumisse

Page 10: Kultuuriv22rused slaid

St. Denis’ katedraal

Page 11: Kultuuriv22rused slaid

Henri IV

Page 12: Kultuuriv22rused slaid

Notre- Dame katedraal

Page 13: Kultuuriv22rused slaid

Bastilles’ vallutamine

Page 14: Kultuuriv22rused slaid

Kunstiväärtused ja maalid koguti Louvre’sse, kus 1793 aastal avati kunstimuuseum

Hävitati hulgaliselt raamatuid

Tänu “Mõistuse indeksile” pääsesid paljud raamatud hävimisest

1794 dekreet raamatukogude võrgu loomisest

1793 pandi alus Rahvuslikule arhiivile

Page 15: Kultuuriv22rused slaid
Page 16: Kultuuriv22rused slaid

Louvre

Page 17: Kultuuriv22rused slaid

Täname tähelepanu eest !!