Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan ... ?· Sistem memaparkan laman Selamat Datang…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

PENGENALAN

e-Pengeluaran merupakan permohonan pengeluaran KWSP secara online melalui laman web KWSP

bagi ahli yang mempunyai i-Akaun.

5 LANGKAH MUDAH MENGGUNAKAN e-PENGELUARAN

Log masuk ke laman web KWSP

Lengkapkan permohonan dan hantar

Tunggu notis daripada KWSP untuk hadir membuat pengecaman cap ibu jari

Hadir ke mana-mana kaunter KWSP selepas menerima notis

Bayaran akan dikreditkan ke akaun simpanan/pinjaman

SIAPA LAYAK MEMOHON

Warganegara Malaysia.

Ahli yang belum mencapai umur 55 tahun .

Mempunyai baki simpanan di Akaun 2.

Merupakan pengguna i-Akaun KWSP.

SYARAT-SYARAT e-PENGELUARAN

Syarat kelayakan pengeluaran pendidikan sedia ada masih terpakai. Rujuk laman Web KWSP:

http://www.kwsp.gov.my

Mempunyai i-Akaun.

Ahli /Anak Ahli mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi yang menyertai e-

Pengeluaran.

Ahli /Anak Ahli ingin menyelesaikan baki pinjaman di Institusi Pemberi Pinjaman yang turut

serta dalam e-Pengeluaran.

Bagi tujuan kelulusan, pemohon mesti membuat pengecaman Cap Ibu Jari di kaunter KWSP.

Bayaran pengeluaran adalah secara Pengkreditan Terus ke Akaun Simpanan/Semasa Bank Ahli

atau Akaun IPT/IPP.

Ahli yang tidak memenuhi syarat e-Pengeluaran boleh mengemukakan permohonan di kaunter atau

melalui pos.

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di

talian 03-8922 6000.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

1. Layari laman web KWSP: www.kwsp.gov.my

2. Login ke ikon AHLI

3. Masukkan ID Pengguna dan klik Teruskan

2

3

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

4. Masukkan Kata Laluan dan klik Login

Sistem memaparkan laman Selamat Datang untuk Ahli.

5. Klik pada tab Pengeluaran

4

2

5

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

6. Klik pada Permohonan Baru untuk memulakan permohonan

Sistem akan memaparkan skrin Langkah 1 : Permohonan Pengeluaran Baru

7. Bagi Jenis Pengeluaran, sila pilih Pengeluaran Pendidikan dari senarai pilihan.

6

7

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

8. Sila pilih Institusi Yang Terlibat daripada senarai pilihan

9. Sila pilih Institut Pengajian Tinggi & Bayaran Balik di pilihan Bayar Kepada

10. Sila pilih Peringkat Pengajian/Kursus pelajar

11. Sila pilih Permohonan Untuk bagi permohonan diri sendiri atau anak ahli

12. Sila pilih Tarikh Pengajian Bermula dari calendar picker

13. Sila pilih Tarikh Tamat Pengajian dari calendar picker

14. Klik Seterusnya

8

9

10

11

12

13 14

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

Sistem memaparkan pop up mesej skrin Terma & Syarat Sila baca Terma & Syarat yang dipaparkan.

15. Klik Terima bagi Terma & Syarat yang dinyatakan.

15

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

Sistem memaparkan skrin Langkah 2: Maklumat Ahli dan Amaun Kelayakan

16. Semak Alamat Surat Menyurat dan lakukan pindaan jika perlu. Alamat surat menyurat

hanya akan digunakan untuk pengeluaran ini sahaja. Jika ahli ingin mengemaskini bagi lain-

lain urusan, sila lakukannya di Tab Profil.

16

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

17. Bagi maklumat yang boleh dihubungi, pemohon perlu mengunci masuk nombor telefon

bimbit dan alamat emel yang sah bagi tujuan komunikasi.

18. Bagi maklumat pengeluaran, Jenis Pengeluaran, Bayar Kepada, Institusi Yang Terlibat,

Peringkat Pengajian/Kursus, Permohonan Untuk dan Tarikh Pengajian akan diambil daripada

halaman Langkah 1

19. Bagi Nama Pelajar, Jenis ID Pelajar dan No ID Pelajar, sistem akan menggunakan butiran

daripada profil iAkaun pengguna.

20. Sila kunci masuk No Rujukan Pelajar. *No Rujukan Pelajar bermaksud nombor pelajar

*Sistem akan memaparkan amaun kelayakan pengeluaran yang boleh dipohon.

17

18

19

20

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

21. Bagi butiran pembayaran balik, sila kunci masuk No Resit, Tarikh Resit dan Amaun Resit.

Ahli boleh mengunci masuk sebanyak 8 resit dalam satu permohonan. Jumlah keseluruhan

resit akan dijumlahkan secara auto dari amaun resit yang dikunci masuk.

22. Bagi Bayaran dan Butiran Pembayaran, sila kunci masuk amaun di ruangan Pembayaran

kepada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan Pembayaran kepada Ahli. Amaun dipohon akan

dijumlahkan secara auto mengikut amaun pembayaran kepada ahli dan IPT.

23. Bagi Butiran Pembayaran, sila pilih Nama Bank daripada senarai pilihan dan kunci masuk

No. Akaun Simpanan / Semasa yang sah untuk tujuan pembayaran bayaran balik kepada

Ahli.

24. Klik Seterusnya

21

22

23

24

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

Sistem memaparkan skrin Langkah 3: Ringkasan Permohonan Pengeluaran

25. Semak Maklumat yang dipaparkan di skrin Langkah 3. Jika maklumat yang dipaparkan

adalah benar, klik Hantar. Sila klik Kembali sekiranya ingin membuat pindaan.

25

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

Sistem memaparkan pop up skrin Perakuan sila baca semua perkara yang disenaraikan.

26. Klik Setuju untuk mengemukakan permohonan.

26

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

Sistem memaparkan skrin Langkah 4 : Pengesahan Permohonan Pengeluaran

27. Status permohonan menunjukkan permohonan TELAH DIHANTAR UNTUK PENGESAHAN

INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

28. Klik Cetak sekiranya ahli ingin mencetak butiran maklumat permohonan

29. Klik Tutup sekiranya ahli ingin keluar daripada Skrin Langkah 4 : Pengesahan Permohonan

Pengeluaran

Ahli akan dimaklumkan berkaitan dengan status permohonan dari semasa ke semasa melalui SMS

dan Secured Message.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja e-Pengeluaran Pendidikan Penghantaran Permohonan oleh Ahli (Bayaran Balik dan Bayaran kepada IPT)

Sistem akan log keluar dan memaparkan Deskripsi Aktiviti di iAkaun Ahli seperti berikut:

Ahli akan dimaklumkan melalui SMS bagi sebarang keputusan permohonan. Semakan juga boleh dibuat dari

semasa ke semasa di inbox iAkaun Ahli.

Jika ada sebarang kemusykilan, sila hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP, No Tel: 03 8922 6000