Click here to load reader

Kurikulum zdravstvenog odgoja

  • View
    80

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurikulum zdravstvenog odgoja. Pula, 12. studenoga 2012. Kurikulum zdravstvenog odgoja. Kurikulum zdravstvenog odgoja odgovor društveno odgovornih i socijalno osjetljivih obrazovnih politika na suvremene izazove i probleme djece i mladih - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kurikulum zdravstvenog odgoja

Slide 1

Kurikulum zdravstvenog odgoja

Pula, 12. studenoga 2012. Kurikulum zdravstvenog odgojaKurikulum zdravstvenog odgoja

odgovor drutveno odgovornih i socijalno osjetljivih obrazovnih politika na suvremene izazove i probleme djece i mladih

uvoenjem kurikuluma zdravstvenog odgoja hrvatska obrazovna politika eli odgovoriti na izazove i probleme djece i mladih u skladu s najrazvijenijim obrazovnim sustavima (Nizozemska, drave Skandinavije, anglosaksonski obrazovni sustav)Kurikulum zdravstvenog odgoja

holistiki model zdravstvenog odgoja osigurat e dostupnost opeprihvaenih znanstvenih informacija i spoznaja o modulima zdravstvenog odgoja na temelju kojih e uenici razvijati kompetencije za zdravo i odgovorno ponaanjeKurikulum zdravstvenog odgojaKurikulum zdravstvenog odgoja

da bi se ostvario cilj kod uenika je potrebno razvijati i unapreivati sljedee kompetencije:

znanjavjetinesustav vrijednosti i stavove.

Kurikulum zdravstvenog odgojaKurikulum zdravstvenog odgoja Znanje

informacije vezane za specifina podruja zdravstvenog odgoja (npr. informacije o rizinim faktorima, nainima kako smanjiti ili eliminirati rizik, aktivnosti koje utjeu na ouvanje zdravlja...)

na temelju dobivenih informacija uenici e izgraditi sustav informacija koji e im omoguiti da vrednuju razliite vrste informacija, procjenjuju njihov utjecaj na zdravlje to e im pomoi da u trenutku donoenja odluka odluuju o svojim postupcima na temelju relevantnih informacijaKurikulum zdravstvenog odgojaKurikulum zdravstvenog odgoja Vjetine

informacije nisu i nee biti dovoljne za potpuno ostvarivanje ciljeva zdravstvenog odgoja razvoj socijalnih vjetina, ukljuujui i usvajanje kompetencija potrebnih za donoenje odgovornih odluka, obradu informacija i donoenje zdravih odluka, koje e uvaavati zdravlje, interese i integritet osobe koja donosi odluku/e i osoba iz njegove okoline osnovna je kompetencija na kojoj se temelji kvalitetan pristup u zdravstvenom odgoju i pouavanju

razvijene komunikacijske i socijalne vjetine pomoi e mladim osobama da u rizinim trenucima i situacijama donose zdrave i odgovorne odlukeKurikulum zdravstvenog odgoja6Kurikulum zdravstvenog odgoja Sustav vrijednosti

svaka osoba razvija sustav vrijednosti i stavove povezane s osobnim iskustvom i socijalnim kontekstom u kojoj ivi i djeluje razvijen sustav vrijednosti i stavovi koji promoviraju odgovorno ponaanje za sebe i druge te proaktivan pristup u ivotu zajednice znatno unapreuje kvalitetu zdravstvenog odgoja i doprinose ostvarivanju njegova ciljaKurikulum zdravstvenog odgoja kurikulum zdravstvenog odgoja poeo se provoditi eksperimentalno u osnovnim i srednjim kolama 2012/2013. kolske godine

sadraji i teme zdravstvenog odgoja integrirani su u postojee predmete (Priroda i drutvo, Priroda, Biologija, TZK-a, Psihologija) od prvog razreda osnovne do etvrtog razreda srednje kole

dodatni sadraji kurikuluma zdravstvenog odgoja bit e integrirani u sat razredne zajednice do 12 sati.

Kurikulum zdravstvenog odgojaDodatni sadraji i teme kurikuluma zdravstvenog odgoja obraivat e se u skladu s:

dobi

interesima i potrebama djece i mladih

izazovima s kojima se mlade generacije susreu u svome ivotu i tijekom odrastanja.

Kurikulum zdravstvenog odgojaSadraje i teme kurikuluma zdravstvenog odgoja predavat e:

razrednici struni suradnici predmetni nastavnici lijenici kolske medicine sadraji oznaeni

Agencija za odgoj i obrazovanje provest e struna usavravanja uitelja, nastavnika i strunih suradnika o sadrajima i temama zdravstvenog odgoja, a bit e pripremljeni radni materijali i vodii.

O vanosti i provoenju zdravstvenog odgoja roditelji e biti upoznati kroz suradnju s razrednicima (roditeljski sastanci).

Kurikulum zdravstvenog odgojaKurikulum zdravstvenog odgojar. b.ModulRazred/ planirani broj sati po modulu1. razred2. razred 3. razred4. razred1ivjeti zdravo66652Prevencija nasilnikog ponaanja 23223Prevencija ovisnosti22134Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponaanje0022Ukupno sati10111112Kurikulum zdravstvenog odgoja Planirana satnica Osnovna kolaKurikulum zdravstvenog odgojar. b.ModulRazred/ planirani broj sati po modulu5. razred6. razred 7. razred8. razred1ivjeti zdravo43542Prevencija nasilnikog ponaanja 42223Prevencija ovisnosti23224Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponaanje2434Ukupno sati12121212Kurikulum zdravstvenog odgoja Planirana satnica Osnovna kolaKurikulum zdravstvenog odgoja1. razred osnovne kole 6 sati

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Piramida zdrave prehrane (za djevojice i djeake u dobi od 7 do 9 godina) i higijena jela TJELESNA AKTIVNOST (2 sata)Vanost redovitog tjelesnog vjebanjaPravilno dranje tijela OSOBNA HIGIJENA (2 sata)Uporaba sanitarnog voraPravilno pranje zuba po modelu

PRVA POMO (1 sat)Krvarenje iz nosaSadraji i temeMODUL ivjeti zdravo

2. razred osnovne kole 6 sati

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Vanost prvoga jutarnjeg obroka i meuobrokaTJELESNA AKTIVNOST (2 sata)Vrste tjelovjebenih aktivnosti u slobodnom vremenuOsnovne strukture gibanja (biotika motorika znanja) u svakodnevnom ivotu

MENTALNO ZDRAVLJE (3 sata)Naa prava i dunosti (obveze) Zdravlje i bolestKako sauvati zdravljeSadraji i temeMODUL ivjeti zdravo

3. razred osnovne kole 6 sati

PRAVILNA PREHRANA (2 sata)Voda najzdravije pie (1 sat)Skrivene kalorije (1 sat)TJELESNA AKTIVNOST (1 sat)Jednostavna motorika gibanjaMENTALNO ZDRAVLJE (3 sata)Postignua i odgovornost za uenjeRazvoj ljudskog tijelaDuevno i ope zdravljeSadraji i temeMODUL ivjeti zdravo

4. razred osnovne kole 4 sata

TJELESNA AKTIVNOST (1 sat)Pravilan odabir tjelovjebenih aktivnosti za samostalno vjebanje u slobodnom vremenuMENTALNO ZDRAVLJE (3 sata)Sudjelujemo u ivotu koleRjeavanje problema i donoenje odlukaRazvoj samopouzdanja

Rast i razvoj ljudskog tijela od zaea do puberteta (1 sat)Sadraji i temeMODUL ivjeti zdravo

5. razred osnovne kole 4 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Samostalna priprema jednostavnijih meuobroka/ obroka za mlade/ npr. vona uina OSOBNA HIGIJENA (2 sata)Promjene vezane uz pubertet i higijena MENTALNO ZDRAVLJE (1 sat)Temelji razvoja mozgaDuevno i ope zdravlje Sadraji i temeMODUL ivjeti zdravo

6. razred osnovne kole 3 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Izrada jelovnika prema godinjim dobima pravilna prehrana i tradicijska jela kraja

MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)Zdravlje najvea dragocjenostKomunikacijske vjetineSadraji i temeMODUL ivjeti zdravo

7. razred osnovne kole 5 sati

TJELESNA AKTIVNOST (1 sat)Umor i oporavak (radne vjetine u slubi zdravlja)PRVA POMO (2 sata)Vitalne funkcije organizma; prva pomo u situacijama kad je ugroen ivot prestanak rada srca, prestanak disanja, krvarenjeMENTALNO ZDRAVLJE (2 sata) UIMKvaliteta uenja prevencija izbjegavanja (obveza, neopravdanog izostajanja)Vrnjaki pritisak i samopotovanjeSadraji i temeMODUL ivjeti zdravo

8. razred osnovne kole 4 sata

PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Poremeaji hranjenja

OSOBNA HIGIJENA (2 sata)Spolno prenosive bolesti i najee infekcije spolnih organa

MENTALNO ZDRAVLJE (1 sat) Osobni cilj/ Planiranje novih postignuaSadraji i temeMODUL ivjeti zdravo

1. razred osnovne kole 2 sata

Opasnosti/ rizici koji nas svakodnevno okruuju lijekovi u naem okruenju (1 sat)Oprez u svakodnevnom ivotu raunalne igrice (1 sat)Sadraji i temeMODUL Prevencija ovisnosti

2. razred osnovne kole 2 sata

Odgovornost za zdravlje i odgovorno ponaanje (2 sata)

3. razred osnovne kole 1 sat

Ponaanje i nae zdravlje (1 sat)pojam zdravlja u holistikom kontekstu

Sadraji i temeMODUL Prevencija ovisnosti

4. razred osnovne kole 3 sata

Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponaanje (1 sat)

Mediji i sredstva ovisnosti (2 sata)Sadraji i temeMODUL Prevencija ovisnosti

5. razred osnovne kole 2 sata

Alkohol i droge utjecaj na pojedinca, obitelji zajednicu (1 sat)Rizina ponaanja i posljedice na obrazovanje (1 sat)Sadraji i temeMODUL Prevencija ovisnosti

6. razred osnovne kole 3 sata

Utjecaj medija i vrnjaka prema sredstvima ovisnosti (2 sata)Odolijevanje pritisku vrnjaka zauzimanje za sebe (1 sat)Sadraji i temeMODUL Prevencija ovisnosti

7. razred osnovne kole 2 sata

Rizine situacije/ rizina ponaanja (1 sat)

Maturalno putovanje (1 sat)Sadraji i temeMODUL Prevencija ovisnosti

8. razred osnovne kole 2 sata

Osobna odgovornost za zdravlje i odgovornoponaanje (1 sat)Rizina ponaanja i posljedice na obrazovanje (1 sat)Sadraji i temeMODUL Prevencija ovisnosti

1. razred osnovne kole 2 sata

PRIMJERENO PONAANJEKako se ponaamo prema drugima (djeci, odraslima i ivotinjama) (2 sata)

Sadraji i temeMODUL Prevencija nasilnikog ponaanja

2. razred osnovne kole 3 sata

PRIMJERENO PONAANJE Ponaanje u koli (1 sat)Ponaanje prema djeci i odraslima (1 sat) Ponaanje prema ivotinjama (1 sat)

Sadraji i temeMODUL Prevencija nasilnikog ponaanja

3. razred osnovne kole 2 sata

PRIMJERENO PONAANJEPotivanje pravila i autoriteta (1 sat)Humano ponaanje (1 sat)

Sadraji i temeMODUL Prevencija nasilnikog ponaanja

4. razred osnovne kole 2 sata

PRIMJERENO PONAANJEPoeljna ponaanja (1 sat)ivotne vjetine (1 sat)

Sadraji i temeMODUL Prevencija nasilnikog ponaanja

5. razred osnovne kole 4 sata

IVOTNE VJETINETemeljni pojmovi komunikacije (1 sat)Emocionalnost (brinost, otvorenost, empatija, iskrenost) (1 sat)Nenasilno ponaanje/ Problematine situacije (1 sat)(Ne) primjerena vrnjaka ponaanja u pubertetu (1 sat)

Sadraji i t