Kurikulumi geografije – eksperimentalna provedba u srednjim strukovnim školama

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurikulumi geografije – eksperimentalna provedba u srednjim strukovnim školama. S tručni skup za nastavnike geografije Novi kurikulumi fizike, kemije, biologije i geografije u strukovnim školama Graditeljska tehnička škola 23. kolovoza 2013., Zagreb. Plan rada:. Srednje strukovne škole - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kurikulumi geografije – eksperimentalna provedba u srednjim strukovnim školama

 • Kurikulumi geografije eksperimentalna provedba u srednjim strukovnim kolamaStruni skup za nastavnike geografijeNovi kurikulumi fizike, kemije, biologije i geografije u strukovnim kolama Graditeljska tehnika kola23. kolovoza 2013., Zagreb

 • Plan rada:Srednje strukovne koleZanimanja i nastavni planoviHKO i drugi dokumentiJedinice ishoda uenjaKurikulumi geografije

 • Eksperimentalna provedba novih strukovnih kurikulumakolska godina 2013/ 2014.54 srednje strukovne kole u 20 upanijanove kvalifikacije i strukovni kurikulumi/ novi naziv za postojee strukovne programe/ novi strukovni kurikulumi koji sadravaju iste nazive

  https://www.upisi.hr/upisi/Novosti/Novost/28

 • Zagrebaka upanijaSrednja kola ban Josip Jelai, ZapreiTehniar za raunalstvoSrednja kola JastrebarskoEkonomist

  2. Krapinsko-zagorska Srednja kola Krapina Tehniar za mehatronikuKomercijalist kola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeu ZabokMedijski tehniarWeb dizajnerSrednja kola BedekovinaAgrotehniar

 • 3. Sisako-moslavaka Tehnika kola SisakTehniar za elektronikuTejniar za raunalstvoStrojarski raunalni tehniar Srednja kola PetrinjaPrehrambeni tehniar

  4. Karlovakaumarska i drvodjeljska kola, KarlovacDrvodjeljski tehniar dizajnerumarTehnika kola KarlovacStrojarski raunalni tehniar

 • 5. Varadinska Srednja strukovna kola, VaradinDrvodjeljski tehniar dizajnerModelar obue i kone galanterijeModni tehniarElektrostrojarska kola, VaradinTehniar za mehatroniku Tehniar za raunalstvo Strojarska i prometna kola, VaradinTehniar za vozila i vozna sredstva

  Strojarski raunalni tehniarTehniar cestovnog prometa

  6. Koprivniko-krievakaObrtnika kola KoprivnicaTehniar za raunalstvo

 • 7. Bjelovarsko-bilogorskaTehnika kola DaruvarTehniar za raunalstvoTehniar cestovnog prometaEkonomska i turistika kola DaruvarProdava

  8. Primorsko-goranskaSrednja kola za elektrotehniku i raunalstvo RijekaTehniar za elektronikuTehniar za raunalstvoPomorska kola BakarTehniar za jahte i marinePrometna kola Rijeka Tehniar za potanske i financijske usluge Tehniar cestovnog prometa

 • 10. Virovitiko-podravskaTehnika kola ViroviticaDrvodjeljski tehniar dizajnerStrojarski raunalni tehniarSrednja kola Marka Marulia SlatinaEkonomist

  11. Poeko-slavonskaObrtnika kola, PoegaModni tehniar

 • 12. Brodsko-posavskaSrednja kola Matije Antuna Reljkovia, Slavonski BrodTehniar geodezije i geoinformatikeAgrotehniar

  13. ZadarskaStrukovna kola Vice Vlatkovia, Zadar Tehniar za raunalstvoTehniar za vozila i vozna sredstva Pomorska kola Zadar Tehniar za jahte i marine

 • 14. Osjeko-baranjska Eletrotehnika i prometna kola OsijekTehniar za elektroniku Tehniar za mehatronikuTehniar za raunalstvoTehniar cestovnog prometaTehnika kola i prirodoslovna gimnazija Ruera BokoviaKozmetiarEkoloki tehniarSrednja kola ValpovoEkonomist KomercijalistProdava

  Srednja kola Josipa Kozarca urenovacumar

  15. ibensko-kninskaSrednja strukovna kola kralja Zvonimira, Knin Tehniar za elektronikuPrometno-tehnika kola ibenikTehniar za potanske i financijske uslugeTehniar cestovnog prometa

 • 16. Vukovarsko-srijemskaPoljoprivredno umarska kola Vinkovciumar Agrotehniar Srednja strukovna kola Vinkovci Modni tehniarTehnika kola Nikole Tesle VukovarEkoloki tehniarTehniar za vozila i vozna sredstvaTehniar za raunalstvo

  17. Splitsko-dalmatinskaTehnika kola za strojarstvo i mehatroniku Tehniar za mehatroniku Strojarski raunalni tehniarObrtnika kola, Split Modni tehniarKozmetiarObrtnika tehnika kola SplitTehniar za vozila i vozna sredstvaKlesarska kola, PuiaKlesarski tehniarKomercijalno-trgovaka kola Split Komercijalist Prodava

 • 18. IstarskaSrednja kola Zvane rnje, RovinjTehniar za raunalstvoEkonomistSrednja kola Mate Balote, PoreAgrotehniar

  19. DubrovakaSrednja poljoprivredna i tehnika kola, OpuzenAgrotehniar Medicinska kola DubrovnikEkoloki tehniar

 • 20. MeimurskaTehnika kola akovecTehniar za mehatronikuTehniar za raunalstvoStrojarski raunalni tehniarGospodarska kola, akovecTehniar cestovnog prometaGraditeljska kola akovecMedijski tehniarWeb dizajner 21. Grad ZagrebTehnika kola Ruera Bokovia, ZagrebTehniar za elektronikuTehniar za mehatronikuTehniar za raunalstvoElektrotehnika kola, ZagrebTehniar za raunalstvokola za cestovni promet, ZagrebTehniar cestovnog prometa

 • 21. Grad ZagrebStrojarska tehnika kola, Fausta VraniaTehniar za vozila i vozna sredstvaStrojarski raunalni tehniarTehniar za mehatronikuGrafika kola u ZagrebuMedijski tehniarWeb dizajnerPoljoprivredna kola, ZagrebAgrotehniar

  Geodetska tehnika kolaTehniar geodezije i geoinformatikePrehrambeno-tehnoloka kola, Zagreb Prehrambeni tehniarPrivatna gimnazija i ekonomsko informatika kola Futura, ZagrebEkonomist Tehniar za raunalstvo

 • Zanimanja (26) i nastavni planovi2+1Modelar obue i kone galanterijeStrojarski raunalni tehniarTehniar tjelesne zatite Tehniar geodezije i geoinformatikeModni tehniarAgrotehniar Drvodjeljski tehniar dizajnerMedijski tehniar Ekoloki tehniar

  10. Web dizajner11. Tehniar za vozila i vozna sredstva12. Klesarski tehniar13. Prehrambeni tehniar14. Tehniar za mehatroniku15. Tehniar cestovnog prometa 16. Tehniar za elektroniku17. Tehniar za raunalstvo

 • Zanimanja (26) i nastavni planovi2+0 (0+2)1. Kozmetiar2. Prodava 3. Tehniar za jahte i marine4. Tehniar za potanske i financijske usluge5. Nautiar unutarnje plovidbe6. Pomorski nautiar

  1+21. umar

  2+21. Komercijalist

  2+2+2+21. Ekonomist

 • Zakon o HKO-u lanak 2.HKO instrument je ureenja sustava kvalifikacija u RH koji osigurava jasnou, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u RH s razinama kvalifikacija EQF-a i QF-EHEA te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

 • Naela i ciljevi HKO-a lanak 3. .razvijanje kvalifikacija na osnovama jasno definiranih ishoda uenjajednostavnost prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i hrvatskih kvalifikacija u inozemstvuouvanje pozitivnih naslijea hrvatske obrazovne tradicije

 • Zakon o HKO-u lanak 2.Kvalifikacija je naziv za objedinjene skupove ishoda uenja odreenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Dokazuje se svjedodbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlatena osoba. Cjelovita/ djelomina lanak 5.Za svaku kvalifikaciju i skup ishoda uenja odreuje se obujam, odnosno prosjeno ukupno utroeno vrijeme potrebno za stjecanje te kvalifikacije, odnosno tog skupa ishoda uenja.Prosjeno ukupno utroeno vrijeme iskazuje se u ECTS (Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova) u visokom obrazovanju i ECVET (Europski sustav bodova u strukovnom obrazovanju) bodovima u strukovnom obrazovanju1 ECVET bod obuhvaa 15 d0 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta

 • HKOStandard zanimanja je popis svih poslova koje pojedinac obavlja i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspjeno obavljanje.

  Standard kvalifikacije oznaava sadraj i strukturu odreene kvalifikacije, a ukljuuje sve podatke koji su potrebni za odreivanje razine, obujma i profila kvalifikacije te podatke koji su potrebni za osiguravanje i unaprjeivanje kvalitete standarda kvalifikacije.

  Sektor je skupina kvalifikacija jednog obrazovnog podruja i zanimanja koja koriste ishode uenja tih kvalifikacija na radnim mjestima.

  Kurikulum opisuje ono to treba ukljuiti u nastavu kako bi polaznici imali stvarnu mogunost uspjeti na ispitima koji su upisani u standard kvalifikacije.

 • Cilj predmeta

 • Opis predmeta

 • Nastavni predmet po razredima i ishodima uenja Geografski pristupZemlja u Sunevu sustavu i SvemiruOrijentacija i geografske kartePrirodno geografski procesi i organizacija prostoraDrutveno geografski procesi i organizacija prostora

  Nastavni sadraji strukturirani po naelu od blieg prema daljem!

 • Nastavni predmet po razredima i ishodima uenja 2+0Geografski pristup 1. izrei definiciju geografije 2. nabrojiti grane, discipline i objekt istraivanja pojedinih disciplina geografije 3. opisati poloaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja 4. prepoznati vanost geografije u obrazovanju i svakodnevnom ivotu osobe 5. opisati doprinos znanstvenih spoznaja geografije u unaprjeenju kvalitete ivota, razvoju drutva i gospodarstva6. prepoznati ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu odrivog razvoja

  2+1Geografski pristup 1. izrei definiciju geografije i discipline specifine za zanimanje 2. opisati razvoj geografije 3. razlikovati grane i discipline prema objektu istraivanja pojedinih disciplina geografije 4. obrazloiti poloaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja5. navesti dokaze o vanosti geografije u obrazovanju i svakodenevnom ivotu osobe 5. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije u unaprjeenju kvalitete ivota, razvoju drutva i gospodarstva7. obrazloiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu odrivog razvoja

 • Razrada 2+0 (0+2) Nastavne cjelineGeografski pristupZemlja u Sunevu sustavu i SvemiruOrijentacija i geografske kartePrirodno geografski procesi i organizacija prostoraDrutveno geografski procesi i organizacija prostora

  Nastavne teme 1.Podjela i razvoj geografije u svijetu2. Svemir postanak i strukturaSunev sustavGibanja Zemlje3. Orijentacija u prostoru i odreivanje poloaja na ZemljiPredoavanje prostornih pojava i procesa na geografskim kartamaIzrada tablica, dijagrama i tematskih karataGeografski informacijski sustavi

 • Nastavne teme 4. Prirodno geografski procesi i organizacija