Click here to load reader

Kurs VBA - elementy języka VBA cz II

  • View
    230

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Przedstawiamy drugą część prezentacji na temat elementów języka VBA. Jest to materiał szczegółowo omawiany podczas Kursu VBA w Excelu. Więcej informacji o szkoleniach jest dostępne na stronie: www.cognity.pl

Text of Kurs VBA - elementy języka VBA cz II

Analiza statystyczna w Excelu

VBA Poradnik: Elementy Jzyka VBA CZ.II. 1

VBA Poradnik: Elementy Jzyka VBA CZ.II.

Szanowni Pastwo,

Tym z Pastwa, ktry zaznajomili si ju z prezentacj VBA poradnik: elementy jzyka VBA polecamy drug cz naszego poradnika.

Szczegowe informacj na temat moliwoci wykorzystania VBA w Excelu znajdziecie Pastwo na kursach VBA w Cognity. VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Liczby cakowite:Byte (1bajt)Integer(2bajty)

Long(4bajty)

Kurs ExcelZakres wartoci0d 0 do 255

Od -32768 do 32767

Od -2147483648 do 2147483647

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Liczby cakowite c.d.:LongLong(8bajtw)

Kurs ExcelZakres wartoci c.d.

0d -9223372036854775808 do 9223372036854775807 (dotyczy tylko rodowiska 64-bitowego)

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Liczby cakowite c.d.:Decimal(12bajtw)

Kurs ExcelZakres wartoci c.d.

+/-79228162514264337593543950335(bez czci dziesitnej)

+/-7,9228162514264337593543950335(z 28miejsca po przecinku)

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Liczby rzeczywiste:Single(4bajty)

Kurs ExcelZakres wartociOd -3,402823E38 do -1,401298E-45(dla wartoci ujemnych);Od 1,401298E-45 do 3, 402823E38(dla wartoci dodatnich)

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Liczby rzeczywiste:Double(8bajtw)

Kurs ExcelZakres wartoci c.d.Od -1,797669313486231E308 do 4,94065645841247E-324(dla wartoci ujemnych)Od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 (dla wartoci dodatnich)

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Cigi znakw:String((zmienna dugo)(10+dugo acucha))

String((staa dugo)(dugo acucha))

Kurs Excel

Zakres wartoci c.d.Od 0 do przyblienia 2 miliardw

Od 1 do w przyblieniu 65400.

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Typy Danych:LongPtr(typ aliansowy 4 lub 8 bajtw)

Kurs Excel

Zakres wartoci c.d.Zakres typu Long dla rodowiska 32 bitowego(zakres typu LongLong dla rodowiska 64-bitowego).

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Typy Danych:Boolean(2bajty)

Date(8bajtw)

Kurs Excel

Zakres wartoci c.d.True lub False.

Od 1 stycznia 0100 roku do 31 grudnia 9999 roku.

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Typy Danych:Currency(8bajtw)

Kurs Excel

Zakres wartoci c.d.Od -922337203685477,5808 do 922337203685477, 5807.

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Typy Danych:Object(4bajty)

Variant(z liczbami)(16bajtw)

Kurs Excel

Zakres wartoci c.d.Odwoanie do obiektuDowolna warto numeryczna a do maksymalnej wartoci zakresu typu danych Double.

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Typy Danych:Variant(ze znakami)(22+dugo acucha)

Kurs Excel

Zakres wartoci c.d.Taki sam zakres jak dla typu danych String (zmienna dugo)

VBA Poradnik: Typy Danych (Wbudowane)Typy Danych:Typ definiowany przez uytkownika (uycie instrukcji Type)(Zmienna-wymagana przez elementy)

Kurs Excel

Zakres wartoci c.d. Zakres kadego elementu jest taki sam jak zakres elementw jego typu danych (zmienny w zalenoci od elementw)

VBA Poradnik: Znaki deklarujce typ danych Kurs ExcelTyp Danych ZnakTyp Danych ZnakInteger %Double #Long &LongLong ^Currency @Single !String $VBA Poradnik: Typ danych definiowany przez uytkownika Moe by uywany tylko na poziomie moduu. Definiuje typ danych zawierajcy jeden lub wicej elementw oraz musi by definiowany w czci deklaracyjnej moduu (przed kodem pierwszej procedury)

Kurs ExcelTyp danych definiowany przez uytkownika

VBA Poradnik: Typ danych definiowany przez uytkownika Skadnia:

Kurs Excel[Public I Private] type nazwa_zmiennejNazwa_elementu_1 As typ_danychNazwa_elementu _2 As typ_danychNazwa-elementu_n As typ_danych End Type

VBA Poradnik: Typ danych definiowany przez uytkownika Przykad:

Kurs ExcelType KomputerInfo zmienna publiczna (warto domylna Public)KomputerNazwa As StringModel As StringProcesor Prdko As LongEnd TypeVBA Poradnik: Typ danych definiowany przez uytkownika Kurs ExcelDeklaracja zmiennej typu KOMPUTERINFO:

Dim Komputery (1 To 10) As KomputerInfo Komputery (1). KomputerNazwa=OHP VACVBA Poradnik: Typ wyliczeniowy Kurs ExcelTyp wyliczeniowy

Moe by uywany tylko na poziomie moduu VBA automatycznie przypisuje pierwszej skadowej wartoci zero. Typ musi by definiowany w czci deklaracyjnej moduu (przed kodem pierwszej procedury)VBA Poradnik: Typ wyliczeniowy c.d. Kurs ExcelSkadnia:

[Public I Private] Enum nazwaNazwa_elementu_1[=wrato_elementu]Nazwa_elementu_2 [=warto elementu]Nazwa_elementu_n [=warto_elementu]VBA Poradnik: Typ wyliczeniowy c.d. Kurs ExcelPrzykad:

Enum Rodzaj Umowy zmienna publiczna (warto domylna Public)Umowa Bezterminowa =1Umowa Terminowa Umowa Specjalna End Enum 23VBA Poradnik: Typ wyliczeniowy c.d. Kurs ExcelDeklaracja zmiennej typu Rodzaj Umowy:Dim IngRodzajUmowy As RodzajUmowyIngRodzajUmowy =UmowaSpecjalna IngRodzajUmowy=324VBA Poradnik: Stae Kurs ExcelStae:

Nazwy zastpujce wartoci niezmienne w kodzie programu, nazwy o okrelonym znaczeniu. Deklaracja staych nastpuje przy uyciu instrukcji Const. Domylnie stae s prywatne (typu Private) 25VBA Poradnik: Stae c.d.Kurs ExcelSkadnia:

Przykad:[Public I Private] Const nazwa_staej [As typ_danej]=wyraenie

Const TLG=40, Nazwa Modulu As String=CZAS PRACYPublic Const Nazwa_Aplikacji As String =Aplikacja zarzdzania_. 26VBA Poradnik: Zasig Zmiennych Kurs ExcelRodzaj zmiennej: Zmienna lokalna

ZasigPojedyncza procedura, w ktrej zostaa zadeklarowana (w innych procedurach mog zosta zadeklarowane zmienne o identycznych nazwach)27VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej: Zmienna lokalna

Miejsce i sposb deklaracji zmiennej

Wewntrz procedury (pomidzy poleceniami Sub,Function, Property a End Sub, End Function, End Property), polecenie Dim lub Private.28VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej: Zmienna lokalna

Czas ycia zmiennych

Przestaje istnie (zwalnia pami) po zakoczeniu procedury ( z wyjtkiem zmiennej deklarowanej jako Static)29VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej: Zmienna moduowa (dla caego moduu)Zasig

Pojedynczy modu 30VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej: Zmienna moduowa (dla caego moduu)Miejsce i sposb deklaracji zmiennej

Przed pierwsza deklaracj procedury w module, polecenie Dim lub Private.

31VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej: Zmienna moduowa (dla caego moduu)Czas ycia zmiennych

Zachowuje warto po zakoczeniu dziaania procedury polecenie End (Exit) Sub, End (Exit) Function. Traci warto po wykonaniu polecenia End.32VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej:Zmienna globalna Zasig

Wszystkie moduy ( cay projekt)

33VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej:

Zmienna globalna Miejsce i sposb deklaracji zmiennej:

W module standardowym VBA, przed pierwsz procedur moduu (poza wszystkimi obszarami procedur) polecenie Public

34VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej:

Zmienna globalna Czas ycia zmiennych

Traci warto po wykonaniu polecenia End35VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej:

Zmienna statyczna Zasig

Pojedyncza procedura w ktrej zostaa zadeklarowana 36VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej:

Zmienna statyczna Miejsce i sposb deklaracji zmiennej

Wewntrz procedury (pomidzy polecenia Sub a End Sub), polecenie Static.37VBA Poradnik: Zasig Zmiennych c.d.Kurs ExcelRodzaj zmiennej:

Zmienna statyczna Czas ycia zmiennych

Zachowuje warto po zakoczeniu dziaania procedury. Traci warto po wykonaniu polecenia End. 38Zainteresowanych jzykiem VBA zapraszamy na kursy:Kurs VBA podstawowyKurs VBA zaawansowanyKurs VBA przekrojowy

Kurs ExcelKurs VBAKurs ExcelInformacje dotyczce VBA w Excelu publikujemy rwnie na naszym blogu Strefa Wiedzy Cognity. Serdecznie zapraszamy do lektury artykuw naszych ekspertw.

Kurs VBA

Search related