Kviz Mnogougao

  • View
    607

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kviz koji na zabavan način pomaže učenicima da usvoje osnovna znanja o mnogouglu.Pokazuje se kao efikasan način u nastavi.Ne treba zaboraviti da deca najbolje uče kroz igru.

Text of Kviz Mnogougao

  • 1. Mnogougao 2012/13 !

2. :1. ,2. Esc . 3. 10 9 8 1: 7 o 6 Spoljanji ugao mnogougla i njemuodgovarajui unutranji ugao su5 4 3 2 1 A: komplementni:suplementni : uporedni: susedni 4. 10! 2:9 8 Zbir unutranjih uglova mnogougla sa nstranica iznosi : 7 o6 5 4 3 2 1 A: (n-1) 180 ( n-3) 180: (n-1) 360 : (n-2) 180 5. 10 ! 3: 9 ! 8o Zbir spoljanjih uglova 7omnogougla sa n stranica 6 ! iznosi : 5 4Mo 3 2 1A: 360 : 360 :n : 360+n : 360 n 6. 10 ! 4:9 !Zbir spoljanjih uglova mnogougla sa n temena zavisi od:876 ! 54 3 21A: stranica mnogougla: uvek je isti : uglova mnogougla: temena mnogougla 7. 10 5:9 8 Iz jednog temena mnogougla 7sa n stranica moemo povui :6 ! 54 3 21A: n-3 dijagonale : n dijagonala : n-2 dijagonale : n-1 dijagonale 8. 10 ! 6:9 8 Pravilni mnogougao ima 7 jednake :6 ! 54 3 21A: sve stranice : sve unutranje uglove : sve unutranje i spoljanje: sve stranice i sve ugloveunutrasnje uglove 9. 10 ! 7: 9 Od datih etvorouglova koji je 8pravilni ? 7 6 5 4 3 2 1A: trapez: pravougaonik : romb: kvadrat 10. 10 8: 9 8Unutranji ugao pravilnog7mnogougla sa n stranica 6 iznosi: 5 4 3 2 1A: Sn+n : Sn . n : n : Sn : Sn : n 11. 10 ! 9:9 !8Ako je (a) stranica pravilnog 7mnogougla sa n temena6 koliko iznosi obim54 3 21A: n a : n : a: n + a : n - a 12. 10 ! 9 ! 8 7 !!!Koji mnogougao ima dijagonala koliko i 6 stranica? 5 4 3 2 1A: n=6 : n=5 : n=7 : n=8 13. , 14. !1. Esc .