KVIZ NA KRAJU.ppt

Embed Size (px)

Text of KVIZ NA KRAJU.ppt

 • 2.

 • . / . , . /. .!

 • 1. :

  a) ) ) ) .

 • 1. :

  ) 5 ) 0 ) ) 3 .

 • 1. :

  ) ) ) ) .

 • 1. :

  ) ) ) ) .

 • 1. :

  ) ) ) ) .

 • 2. :

  ) ) ) ) .

 • 2. :

  ) ) ) ) .

 • 2. Porodica :

  ) ) ) ) .

 • 2. Porodica :

  ) ) ) ) .

 • 2. o :

  .

 • 3. :

  ) ) ) ) .

 • 3. :

  ) ) ) ) .

 • 3. :

  ) ) ) ) .

 • 3. :

  ) / ) / ) a / ) .

 • 3. :

  ) ) ) ) .

 • 4. : ) ) ) ) .

 • 4. : ) ) ) ) .

 • 4. : ) ) ) ) .

 • 4. : ) ) ) ) .

 • 4. ? ) ) ) ) .

 • 5. ? ) ) ) ) .

 • 5. ? ) )

 • 5. : ) ) ) ) .

 • 5. ? ) ) ) ) .

 • 5. : ) ) ) ) .

 • 6. ? ) . ) . ) . ) .

 • 6. : ) 39 ) 63 ) 36 ) 93

 • 6. : ) ) ) ) .

 • 6. , : ) ) ) ) .

 • 6. : ) 111 ) 112 ) 113 ) 114.

 • 7. : ) ) ) ) , .

 • 7. : ) ) ) ) .

 • 7. : ) ) ) ) .

 • 7. 50 . 10 ? ) 10 ) 1 ) 3 ) 5 .

 • 7. . ) . ) .

 • 8. : ) ) ) ) -.

 • 8. : ) ) ) .

 • 8. ? ) ) ) ) .

 • 9. . ? ) ) ) ) .

 • 10. : ) a ) ) ) .

 • 10. ? ) )

 • 10. : ) ) ) ) .

 • 10. : ) ) ) .

 • 10. : ) ) ) ) .

 • 11. , : ) ) ) ) .

 • 11. ? 12, 14, 16, 17, 18, 20

 • 11. : ) ) ) ) .

 • 11. . 9 ? ) 7 ) 8 ) 10 ) 11.

 • 12. : ) ) ) ) .

 • 12. ? ) ) ) ) .

 • 12. ? ) ) ) ) .

 • 12. ? ) ) ) ) .

 • 12. ? ) ) ) ) .

 • 13. ? ) ) ) ) .

 • 13. : ) ) ) ) .

 • 13. ? ) ) ) ) .

 • 13. : ) ) ) ) .

 • 13. , . ? ) ) ) ) .

 • 14. Saobraajni znakovi ? ) . ) . ) . ) .

 • 14. ? ) . ) . ) . ) .

 • 14. Saobraajni znakovi ? ) . ) . ) . ) .

 • 14. Saobraajni znakovi ? ) . ) . ) . ) .

 • 14. ? ) . ) . ) . ) .

 • 15. , : ) ) ) )

 • 15. : ) ) ) ) .

 • 15. ? ) ) ) ) .

 • 16. : ) ) ) ) .

 • 16. . , : ) ) ) ) .

 • 16. : ) 6 ) 12 ) 10 ) 0.

 • 16. 10 . 7 55 ? ) 8 . ) 8 5 . ) 8 10 . ) 9 .

 • 16. ) ) ) ) .

 • 17. o . : ) 2007. ) 2008. ) 2009. ) 2015.

 • 17. :

  ) ) ) ) .

 • 17. ? ) 30 ) 31 ) 29 ) 12.

 • 17. e . ? ) 28 ) 29 ) 30 ) 31.

 • 17. 15. , 20. .K ? ) ) ) .

 • 18. ?

  ) ) ) ) .

 • 18. ( ) :

  ) ) ) ) .

 • 18. :

  ) ) ) ) .

 • 18. ?

  a) Coca Colu b) Pepsi Colu c) , ) .

 • 19.

  :

  ) ) ) ) .

 • 19.

  ) 21. ) 25. ) 1. ) 21. .

 • 19.

  :

  ) ) ) ) .

  Zima

 • 19.

  ? ) ) ) ) .

  Zima

 • 19.

  ?

  ) ) ) ) .

  Zima

 • 20.

  ?

  ) ) ) ) .

  Proljee

 • 20.

  .

  ) )

  Proljee

 • 20.

  :

  ) 8. ) 21. ) 1. ) 1. .

  Proljee

 • 20.

  , 21. , :

  ) 8 ) 12 ) 16 ) 20 .

  Proljee

 • 20.

  ?

  ) ) ) ) .

  Proljee

 • 21.

  :

  ) 21. ) 21. ) 21. ) 21.

  Ljeto

 • 21.

  ?

  ) ) )

  Ljeto

 • 21.

  .

  ) )

  Ljeto

 • 21.

  :

  ) ) ) .

  Ljeto

 • 21.

  , , :

  ) ) ) ) .

  Ljeto

 • 22.

  :

  ) ) ) )

  Jesen

 • 22.

  :

  ) ) ) ) .

  Jesen

 • 22.

  , .

  ) )

  Jesen

 • 22.

  ?

  ) ) ) ) .

  Jesen

 • 22.

  ?

  ) ) ) ) .

  Jesen

 • 23.

  :

  a) 5. b) 6. c) 7. d) 1.

 • KRAJ!!!Jo jednom provjeri odgovore sa svojom grupom.Predaj listi.Priekaj rezultate.Dvije najbolje grupe nastavljaju natjecanje sljedei sat. Ponovi jo jednom gradivo koje smo uili u 2.razredu.

 • Provjeri rezultate1.2.3.4.5.6.7.

  BBCDAADCCCACBADBBDCDABBBCADCCBBCCDB

 • Provjeri rezultate8.9.10.11.12.

  BDBADBABBBAABCC95*B17DB

  CDCCB

 • Provjeri rezultate13.14.15.16.1718.19.

  ACDCBBBABDCABDDDCBBDBCBBBDAAADBADCB

 • Provjeri rezultate20.21.22.23.

  CABBCBBAACCCBCDCADDD

 • IME GRUPE: Pitanja sastavio: K.S. Obradila: Sandra Vuk

  PITANJE0DGOVORPITANJEODGOVOR1.7.2.8.3.9.4.10.5.11.6.12.

  PITANJE0DGOVORPITANJEODGOVOR13.19.14.20.15.21.16.22.17.23.18.UKUPNO BODOVA