KVIZ NIZINSKA

  • View
    221

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

KVIZ

KVIZNIZINSKA HRVATSKA

Navedi industrijske regije nizinske Hrvatske. (1)Zagrebaka, sjevernohrvatska i istonohrvatska

Kakav je oblik turizma razvijen u Mariji Bistrici? (1)Vjerski turizam

U kojoj regiji ima najvie dvoraca? (1)Hrvatsko zagorje

Kojem tipu grada pripadaju gradovi na prostoru nizinske Hrvatske? (1)Srednjeeuropskom

Na kojoj je rijeci nizinske Hrvatske sagraeno najvie hidroelektrana? (1)Dravi

Navedi i pokai dva najvanija uzduna i poprena prometna pravca koja prolaze nizinskom Hrvatskom? (3)Posavski i podravski (uzduni)Budimpeta-Zagreb-Karlovac-Rijeka i phyrinski (popreni)

U kojem se parku prirode nalazi pilja Veternica? (2)PP Medvednica

Kako se zove europsko selo roda u PP Lonjsko polje? (2)igo

Po kojim je granama industrije najpoznatija Koprivnica? (2)Prehrambenoj i farmaceutskoj

Gdje je najvee plinsko polje u nizinskoj Hrvatskoj? (1)U Molvama

Navedi i pokai najmanje regionalno sredite nizinske Hrvatske? (3)Bjelovar (28000 stanovnika)

Koji je grad nastao unutar nekadanjih utvrda u obliku esterokrake zvijezde? (1)Karlovac

Navedi i pokai grad u kojem se nalazi dvorac obitelji Pejaevi. (3)Naice

Koja grana (vrsta) industrije je razvijena u Petrinji? (2)Prehrambena

Koja je najvea rijena luka u Hrvatskoj? (1)Vukovar

Gdje se nalaze termoelektrane na prostoru nizinske Hrvatske? (2)U Sisku, Osijeku i Jertovcu

to je JANAF i gdje mu je ishodite? (2) Jadranski naftovod, ishodite je u Omilju na Krku.

Koji je grad na istoku Hrvatske najvee eljezniko vorite? (2)Vinkovci

Koji je grad brojem stanovnika najvee regionalno sredite nizinske Hrvatske? (2)Slavonski Brod

U Beliu se nalazi tvornica za preradu ________________ . (2)papira

Koje je i iz kojeg doba potjee najstarije arheoloko nalazite u nizinskoj Hrvatskoj? (2)Krapina, Hunjakovo brdoPaleolitik, staro eljezno doba

Kako se zove uma hrasta lunjaka u blizini Vinkovaca? (2)Spava

Koji je grad u drugoj polovici 18. stoljea (1756.-1776.) bio glavni grad Hrvatske? (2)Varadin

Koje je najmanje (prema broju stanovnika) makroregionalno sredite Hrvatske? (2)Osijek

Navedi i pokai plovne rijeke nizinske Hrvatske. (2)Drava, Sava, Kupa i Dunav

Nabroji Zagrebu satelitske gradove. (2)Velika Gorica, Zaprei, Samobor i Dugo Selo

U kojem se mjestu na Banovini nalaze toplice i ljeilite? (2) Topusko

Koliki je postotak nizinske Hrvatske prekriven umama? (2)31 %

Koja je najvea meunarodna zrana luka nizinske Hrvatske? (1)Zagreb

Iz kojeg razdoblja datira vuedolska kultura? (2)Eneolitik, bakreno doba

Koje se folklorne priredbe odravaju u akovu, Vinkovcima i Poegi? (2)Vinkovake jeseniakovaki vezoviZlatne ice Slavonije

Gdje su najvea nalazita nafte u nizinskoj Hrvatskoj? (2)U okolici Ivani Grada, Kutine, Novske, Donjeg Miholjca i Vinkovaca (eletovci)

Gdje su izgraene rafinerije nafte u nizinskoj Hrvatskoj? (2)U Sisku i Zagrebu

Koje je najvanije vinogradarsko sredite u Poekoj kotlini? (1)Kutjevo

Koje je movarno podruje u Baranji proglaeno parkom prirode? (1)Kopai rit

Koje su dvije poljoprivredne regije nizinske Hrvatske? (1) Ravniarska (nizinska)Breuljkasta

U okolici kojeg grada je osobito razvijeno govedarstvo? (2) Bjelovar

Koja su industrijska sredita meimursko-gornjopodravske industrijske regije? (2)VaradinakovecKoprivnica

Nabroji toplice Hrvatskog zagorja? (2)Krapinske, Tuheljske, Stubike, Varadinske

Koje sakralne objekte u Zagrebu turisti najvie posjeuju? (2)Katedralu i Crkvu sv. Marka