KỸ NĂNG LM VIỆC NHM - hcmut.edu. lqtuan/svinfo/Baigiang_SS/Kynanglamviecnhom.Tổng q anng quan Khi niệm nhm ? nhm lm việc tạo ra một tinh thần hợp tc, phối hợp, những thủ tục được hiểu

 • View
  220

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • K NNG LM VIC NHM

  TuanLelqtuan@hcmut edu vnlqtuan@hcmut.edu.vn

 • Tng q anTng quan Khi nim nhm ?

  nhm lm vic to ra mt tinh thn hp tc, phi hp, nhng th tc c hiu bit chung v nhiu hn na

  Phn loi: Chnh thc

  Kh h h h Khng chnh thc S khc bit ?

  vic lnh o nhm lun phi hng v cc thnh qu v c s phi hp gia cc nhm vi nhau.

 • Giai on hnh thnh & pht trinGiai on hnh thnh & pht trin Hnh thnh Xung t Bnh thng ha Hot ng tri chy

 • 6 ai tr ca ngi t chc nhm6 vai tr ca ngi t chc nhm1. Ngi lnh o nhm (team leader)- Tm kim thnh vin mi- Nng cao tinh thn lm vic- Kh nng phn on- X l tnh hung

  - C kh nng thng tin 2 chiu- To khng kh tch cc

 • 6 ai tr ca ngi t chc nhm6 vai tr ca ngi t chc nhm2. Ngi gp - Gim st & phn tch hiu qu lu di ca nhm- Phn tch c cc gii php thy im yu

  - i hi s sa i cc khuyt im- Khng tha mn vi lm vic km hiu qu

  - To s thay i

 • 6 ai tr ca ngi t chc nhm6 vai tr ca ngi t chc nhm3. Ngi b sung- m bo nhm hot ng tri chy- Thit lp phng php lp thi gian biu- Phn on c mc ri ro ca s tr tr trong cng

  vicC t l & i h h tt i- C tr lc & mong mun iu chnh tt cc cng vic

  - C kh nng h tr & vt qua chnh mnh

 • 6 ai tr ca ngi t chc nhm6 vai tr ca ngi t chc nhm4. Ngi giao dch- To mi quan h bn ngoi cho nhm- C ngoi giao & phn on ng nhu cu ca ngi

  khkhc- To s an tm & am hiu

  N t h h t h- Nm ton cnh hot ng ca nhm- Chn chn x l thng tin, & ng tin cy

 • 6 ai tr ca ngi t chc nhm6 vai tr ca ngi t chc nhm5. Ngi iu phi- Kh nng tp hp lc lng- Nm bt c s kh khn hin ti ca nhm

  - Cm nhn & phn phi s u tin ca cng vic & thnh vin thc hinC ti ii t - C ti gii quyt cc s c

 • 6 ai tr ca ngi t chc nhm6 vai tr ca ngi t chc nhm6. Ngi tham gia kin- Gi tinh thn & khch l ng i- ng gp kin lc quan, sinh ng, th v, khi hi

  - Bit lng nghe- Nhn vn nh nhng thch thc & c hi pht trin

 • 8 ng n tc lm ic nhm8 nguyn tc lm vic nhm1. To s ng thun: Mi thnh vin ca nhm cn thng nht v vic phi

  nhm ti. Cc mc tiu ch n nh khi bn tho xong cc bin Cc mc tiu ch n nh khi bn tho xong cc bin

  php thc hin. Mc d cc thnh vin ca nhm cn c nh hnh cc

  mc tiu, nhng nn ph bin cc mc tiu cho cc hi vin nm.

  t c nhng kt qu cao nht cc mc tiu cn t c nhng kt qu cao nht, cc mc tiu cn phi c th thch bng cch kt hp gia nhng mc tiu chung v mc tiu ring.

 • Cc ng n tc lm ic nhmCc nguyn tc lm vic nhm2. Thit lp cc mi quan h vi lnh o: Ngi bo tr chnh ca nhm Ngi u ngnh hoc phng ban c lin quan

  V bt k ai qun l ti chnh ca nhm

 • Cc ng n tc lm ic nhmCc nguyn tc lm vic nhm3. Khuyn khch c sng to

  4. Pht kin mi Phng php vn dng tr tu tp th i khi c gi l

  t duy hnh ng nhm.y g S ch trch lm gim c sng to. ng bao gi mit th kin no trong bui hp.

  Nhi ki t h l i th Nhiu kin tng chng ng ngn li c th a n nhng gii php ng gi.

  Cn ghi mi kin ln bng cho d y cha hn l ki kin c o.

  Nhng kin sng to trong nhng bui hp bao gi cng cao hn kin ca mt c nhn a ra.

 • Cc ng n tc lm ic nhmCc nguyn tc lm vic nhm5. Hc cch y thc

  C kh nng mun thc hin: y l trng hp ta gp ngi c y nhim l tng, sn lng nhn trch nhim v cng sn lng tham kho kin ngi khc, thc hin theo khi c y nhim.

  C kh nng khng mun thc hin: Loi ngi ny khng sn lng hc hi v tip thu kin ca ngi khc, thiu tinh g p g ,thn hp tc, khng nn giao quyn cho h.

  Thiu kh nng mun thc hin: Cn c o to b khuyt nhng mt yu trc khi c y nhimnhng mt yu trc khi c y nhim.

  Thiu kh nng, khng mun thc hin: Giao vic cho loi ngi ny hn l hng to.

 • Cc ng n tc lm ic nhmCc nguyn tc lm vic nhm6. Khuyn khch pht biu7. Chia s trch nhim8. Linh hot

 • 6 q trnh lm ic theo nhm6 qu trnh lm vic theo nhm1. Ln hp u tin Khi nhm nhn ti, trng nhm s em ra cho cc

  thnh vin trong nhm tho lun chung, tm tung hay, pht biu v ng gp kin Nhm s phn cng, thopht biu v ng gp kin. Nhm s phn cng, tho lun cng vic cho ph hp kh nng tng ngi da trn chuyn mn ca h. k h h h h k hi i d h ra k hoch c th, nht k cng tc, thi gian d tnh s hon thnh v chun cho ln hp sau. Thng bo phn thng, pht vi cc thnh vin.g, p

 • 6 q trnh lm ic theo nhm6 qu trnh lm vic theo nhm2. Nhng ln gp sau Tip tc c nhiu cuc hp khc b sung thm kin

  v gii p thc mc cho tng ngi. Bin tp li bi son ca tng ngi cng nh chun b Bin tp li bi son ca tng ngi cng nh chun b

  ti liu b sung.

 • 6 q trnh lm ic theo nhm6 qu trnh lm vic theo nhm3. Ln hp cui cng trc khi hon thnh cng vic Ngi trng nhm tng hp li ton b phn vic ca

  mi thnh vin Chun b sn bi thuyt trnh v tr li nhng cu hi Chun b sn bi thuyt trnh v tr li nhng cu hi

  thng gp. Chn ngi ng ln thuyt trnh ti, tr li cu hi,

  ghi ch v mt s ngi d b.

 • 6 q trnh lm ic theo nhm6 qu trnh lm vic theo nhm4. Mc tiu ca bui hp Mi bui hp cn c mc tiu r rng da trn vic trao i thng tin.

  Cn xc nh mc tiu bui hp Cn xc nh mc tiu bui hp. Hng dn d bn tho v nhn mnh mc tiu, nhng

  cn nhm n s ng thun ca c nhm.

 • 6 q trnh lm ic theo nhm6 qu trnh lm vic theo nhm5. Tn s hp Thng ta cn t chc hp hai tun mt ln nhm gip

  cc thnh vin trong nhm ghi nh cc k hoch v thi hn cng vic, ng thi, gi cho nhp thng tin linhn cng vic, ng thi, gi cho nhp thng tin lin lc c u n.

  Ngoi bui hp chnh thc th nhng hnh thc thng tin kh d khc vn c duy tr.

 • 6 q trnh lm ic theo nhm6 qu trnh lm vic theo nhm6. Tc din bin hi hp Khi iu hnh bui hp bn thn bn phi chun b ngh

  trnh trc. n gi hp l tin hnh chng trnh lm vic ngay n gi hp l tin hnh chng trnh lm vic ngay. L tng l mt bui hp ch ko di ti a chng 75

  pht, thi hn m mi ngi c th tp trung vo vn . C gng din gii vn ngn gn, r rng.

 • Thng tin trong nhmThng tin trong nhm1. Nhng phng php thng tin2. Chn nhng phng php thng tin3. Thng tin t ni b4 Duy tr s giao tip4. Duy tr s giao tip5. Trnh s trng lp6. Thng tin nh thc 6. Thng tin nh thc Vic ti thng tin nh thc khin nhiu khi b nhiu, bp

  mo, t lm xo trn cc mc tiu v hiu qu ca nhmnhm.

  trnh iu ny, cn gp g m rng hn l thu hp, v ri, nu cn thit, thm tra ngc ln.

 • Gii q t n trong nhmGii quyt vn trong nhm1. Tinh thn ng i Hy cho cc thnh vin t ho v phn vic ca h. a ra nhng mc tiu c bit c tnh th thch sc

  mnh ton nhmmnh ton nhm. Khuyn khch ton nhm thng tin r cho nhau bit cc

  vn v lun khen h (nu ng). Dnh thi gian tr li chi tit cc bo co v thng tin

  ca nhm.

 • Gii q t n trong nhmGii quyt vn trong nhm2. Nhn ra vn Ton nhm ang gp kh khn m . Bn mun mi

  ngi hp lng vi nhau nhng xem chng h ang c nhng bt ho vi nhau hoc bt ha trong ton nhmnhng bt ho vi nhau hoc bt ha trong ton nhm.

  Hy t vn xem nhng rc ri ny nm u hoc du hiu khng tho lng chung

 • Gii q t n trong nhmGii quyt vn trong nhm3. Tr chuyn vi tng ngi Cn gii quyt cc vn c nhn gia cc thnh vin

  vi tinh thn xy dng. ng vi phn ng vi nhng s vic cho n khi bn ng vi phn ng vi nhng s vic cho n khi bn

  nm r nguyn nhn. Nhm no cng c nhng kh khn cn vt qua. Cn ngn chn kiu li cho ngi khc nu khng

  n s lm mt tinh thn ng i.

 • Gii q t n trong nhmGii quyt vn trong nhm4. X x vi ngi gy ra vn

  H i tht h b th Hy ni tht nhng g bn thy c. Hy nhn vn t gc ca nhm. Hy li dng vn lm n by chuyn i.

  Lun lc quan khi gii quyt vn . Cn l gii quyt vn hn l lm nh tr cng vic ca

  bn. Khng nn c chp vi ngi qu qut. Ch nng ny vi bt k ai trong nhm. ng sao lng mc tiu ca ton nhm.g g ng vi nh n s gip bn ngoi. ng pht l trc nhng cng thng khin vn tr nn t

  hi hnhi hn

 • Gii q t n trong nhmGii quyt vn trong nhm5. Gii quyt mu thun S mu thun c nhn vi nhau c th mau tr thnh vn cho ton nhm.

  Hy to iu kin mt hay c hai bn trnh by vi Hy to iu kin mt hay c hai bn trnh by vi bn c hng xoa du tnh hnh.

  Trng hp do li iu hnh ca bn, lc y cn trao i vi ton nhm ni ln hng khc phc.

  Vn y l ci thin cch hnh x, trnh mang tnh cht khin trch hoc ph phncht khin trch hoc ph phn.

 • Gii q t n trong nhmGii quyt vn trong nhm6. S dng cch gii thch vn Coi nhng vn lin quan n cng vic nh nhng c

  hi c nhm hc hi v ci thin. Hy din gii vn c nhm nhn ra chng v hc Hy din gii vn c nhm nhn ra chng v hc

  hi. C th c mt ngi gii quyt vn v bo co li

  din bin qu trnh gii quyt v kt qu gii quyt ra sao.

 • nh gi kt q nh gi kt qu 1. Chn cc tiu ch nh gi2. nh gi kt qug qu3. o lng s thc hin ca nhn vin

  nh gi tin ca ton nhm so vi mc tiu ca n, k hoch thi gian, v ti chnh.

  Ti chnh: chi ph thc t; li so vi d kin Ti chnh: chi ph thc t; li so vi d kin. Thi gian: thnh qu so vi k hoch lm vic. Cht lng: chnh xc; s hi lng ca khch hng. S tin trin: ng gp vi tp th; kh nng.

  4 L h 4. Lnh o nh gi hiu qu ca vic lnh o nhm trong vic h tr v hng dn nhm. Vic iu hnh: t c cc kt qu nh k hoch vch ra. kin nh gi trn: thc hin t tin ca nhm.

  kin nh gi bn di: Thc hin t ch tiu bn trn. Tinh thn: kin ca nhm, khch hng, nhng ngi c lin quan.

 • nh gi kt q nh gi kt qu 5. Tiu nhm

  nh gi hiu qu ca mi tiu nhm theo nh mc ca ch tiu nh gi hiu qu ca mi tiu nhm theo nh mc ca ch tiu. Cc mc tiu: nhng kt qu thc t so vi ch tiu. Cht lng: kin nh gi ca ni b. Khch hng: kin nh gi ca khch hng Khch hng: kin nh gi ca khch hng. Ci tin: d tnh cc kt qu tng lai.

  6. Cc thnh vin nhm h i h i th hi k h h t nh gi s ng gp ca c nhn vo vic thc hin k hoch ton nhm.

  Hiu sut: so vi ch tiu. kin nh gi: ca cp trn ca ng nghip v ca khch hng kin nh gi: ca cp trn, ca ng nghip, v ca khch hng. T nh gi: so vi ng nghip. Gi tr khc: c ng gp g thm khng; thc trch nhim

 • o to & pht trin nhmo to & pht trin nhm1. Tnh ton chi ph2. o to nhn vin3. o to lnh o4. S dng cc ngy ngh, l,

Recommended

View more >