La politique des déchets en RBC

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M. radermaker - politique des déchets en RBC

Text of La politique des déchets en RBC

  • 1. Preventie en beheer van bedrijfsafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BWN 22 juni 2012Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie,Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen

2. ContextNieuwe wettelijke contextEuropese context: Towards a European Recycling Society (2005) Richtlijn 2008/9850 % recycling van gemeentelijk afval tegen 202070 % recycling van bouwafvalIn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 4de Afvalstoffenplan (maart 2010) Ordonnantie van 14 Juni 2012 Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 3. ContextX 1.000T Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 4. Gelijkgesteld afvalKantoren: 340 000 banen(meestal papier, verpakkingen en organisch afval)Horeca en handelszaken: > 20 000 etablissementen(meestal papier, organisch afval en plastic)Scholen: 200 000 leerlingen(meestal papier en organisch afval)Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie,Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 5. 4de AfvalplanMaatregelen Belasting op afvalverbranding (6 euro/ton) Sorteerplicht voor alle producenten (gezinnen en andere) Contractplicht voor de anderen Voorstudie van de invoering van progressieve tarieven voor inzameling Verbeteren van de reglementering op de terugnameplicht Terbeschikkingstelling van Afvaladviseurs Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, Afval Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 6. 4de Afvalplan Belasting op afvalverbranding De tarieven op die van de andere gewesten afstemmen Ontvangsten genereren voor preventie en recycling Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 7. 4de AfvalplanSorteerplichtVoor gezinnen sinds 2010Voor de anderen: 2013: papier 2014 : voor andere fractiesEvelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie,Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 8. 4de Afvalplan Contractplicht Vanaf 2013Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie,Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 9. 4de AfvalplanAndere Nieuwe containerparken Biomethanisatie Ecopool Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 10. 4de AfvalplanTerbeschikkingstelling van AfvaladviseursDoelstelling: KMOs helpen bij het verbeteren van hun afvalbeheer (preventie, sorteren en recycling) Diagnose, actieplannen, ondersteuning bij uitvoering Voorwaarden: sectorile benadering oproep aan genteresseerden Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 11. 4de AfvalplanGentegreerde benadering eco-constructie Vernieuwing van gebouwen aanmoedigen (clusters rond eco-constructie) Gids voor het hergebruik van materialen op de werf Activering van de hergebruiksstromen (AWL) Verplichting om gevaarlijk afval en herbruikbaar materiaal te inventariseren Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen 12. Dank u voor uw aandachtFrancis RADERMAKER CEL LEEFMILIEUfradermaker@huytebroeck.irisnet.beTel: +32 (0)2 517 14 - Fax: +32 (0)2 517 14 90www.evelyne.huytebroeck.be Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen