LÀM SAO ĐÂY

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

?. LÀM SAO ĐÂY. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. LINKING. LINKING. LINKING. Giải quyết trong 1 . TƯ VẤN CỦA ĐỒ ĐỆ. SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CHỦ NƠ. NỘI DUNG. CÁC LOẠI CHỦ NỢ. 1. SO SÁNH ĐỊA VỊ PHÁP LÝ. 2. NHẬN XÉT. 3. CÂU HỎI. 4. Các Loại Chủ Nợ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of LÀM SAO ĐÂY

PowerPoint Template

LOGOLOGO

LOGO

?LM SAO Y???????????

LOGO

LOGO

LINKINGLINKINGLINKING

LOGOGii quyt trong 1

LOGO7

LOGO8

T VN CA LOGOSO SNH A V PHP L CA CC CH NLOGOLOGONI DUNGCC LOI CH N1SO SNH A V PHP L2NHN XT34

CU HILOGOPowerPoint has new layouts that give you more ways to present your words, images and media. CC LOI CH NCc Loi Ch N

LOGOCC LOI CH NCh n c bo mK1 6 LPSCho DN thu, mn ti sn b chuyn nhng cho ngi khc ( 40.3) Ngi c thi hnh n dn s m v n b nh ch ( 57.1)

LOGOK2 6Chuyn ha t ch n c bo m khi gi tr ca ti sn bo m suy gim

CH N C B 1 PHNLOGO

K3 6Mt bn trong hp ng b thit hi khi hp ng b nh ch ( 47)Ngi c THA DS m VA b nh ch ( 57)Ngi c thc hin NV ti sn trong VA b nh ch ( 58)

CH N KHNG C BLOGOCh n khng c bo mNgi bo lnh sau khi tr n thay cho DN ( 62.3)i din cho NL hoc cng on ( 14.4 + 62.2) c quyn v ngha v nh ch n

LOGONHN XT CHUNGiu 6

LOGO

SO SNH

LOGOCc giai onLOGO19

NPN N TRC TH L

#LOGO

Np n 13Tm ng ph PS 21Cung cp ti liu 19Quyn khiu ni 25

LOGO

Np n 13Tm ng ph PS 21Cung cp ti liu 19Quyn khiu ni 25

LOGOTHL NLOGOTh l n trc m ttps

Quyn yu cu cu nh ch ( iu 45 47 quyn li cc bn ) + 46.1: giy t, ti liu, Cm c li hn v ti chnhNgh Quyt 03/2005B tr ngha v ( 48)LOGO

Quyn i n lin i ( 39)

LOGOTh l trc khi ra Q m TTPS: ( 43.1.d).Tm nh ch x l ti sn bo m : CNB + B1P ( 27.3)

- Mc II.2.3NQ 03/2005

So snhLOGO Quyn yu cu tuyn b giao dch v hiu 44

LOGOT khi ra Q m TTPS

==LOGO

c thng bo v Q thnh lp t QLTL TS ( D 16 N 67/2006)Rt n nh ch ( K3 67)

LOGO 27 + 31

KHNG CMDN BH, DNCK, DNTC- 12.3.d Ngh nh 114/2008 CM

LOGONV gim stXy DngQuyn nhn QTha thun

LOGOHI NGH CH N

LOGOHI NGH CH Niu kin hp l tin hnh HNCN: 65

2/3 tNG N KO bLOGO

>1/2 BiU QUYT HON1/22/3 TNG S N KHNG BO M TR LN THNG QUALOGO- Ga tr rng buc ca NQ HNCN ( 64.1.d)- +2/3

NHN XT

?LOGONHN XT

i din ?LOGO

NHN XT

QUYN LI

LOGOXD D THO, PAPH 68

PHCHILOGO DNV gim st 73Quyn nhn Q cng nhn 72, 75, 76Tha thun SBS 75

LOGOTHNG QUA 71

PHCHI

LM PHT SINH 68CHP NHN S THA THUN 75NH CHTTPH 76LOGOtHanHlKhiu nic Thng bo

c tnh li

LOGOQUYN LM PHT SINH Khi HNCN khng thnh ( 79)

khi HNCN khng thng qua PAPH ( 80)

LOGO

Th t v t l 37

u tin Thanh ton bng ti sn bo m35

tHanHlLOGO

PSNHLOGO

PHSNKhiu nic Thng bo

LOGO

LM SAO TA????LOGONHN LI CC GIAI ONLOGO48

NHN XT???

LOGO

NHN THNG BOQUYN KHIU NI

LOGONhn xt

M nhtLOGOChi phi cc giai on

LOGOKH NNG V TH T THANH TON

LOGO

CH N C BO OLOGO

CNCB

LOGOTHNG MI 33B

CHA HiU

GiI THCH

HI PXIN FILE

LIN H

LOGOLOGOTeamwork Presentation

LOGOLOGOWWW.VIETLAWS.WORDPRESS.COMThank You !LOGOLOGO