LAPORAN MENGHADIRI SEMINAR/PERSIDANGAN/BENGKEL

Embed Size (px)

Text of LAPORAN MENGHADIRI SEMINAR/PERSIDANGAN/BENGKEL

 • LAPORAN MENGHADIRI SEMINAR/PERSIDANGAN/BENGKEL RASMI

  DI LUAR NEGARA

  BUTIR-BUTIR PESERTA

  (a) Nama: ............................................................................................ (b) No. Keahlian MSPP:....................................................................... (c) Jawatan: (d) Institusi:.

  BUTIR-BUTIR SEMINAR/PERSIDANGAN/BENGKEL

  (a) Tajuk Seminar/Persidangan/Bengkel

  (b) Tempat diadakan: .. (c) Tarikh:.................................. (d) Penganjur:..........................................................................................................................

  OBJEKTIF KURSUS

  . . .

  .

  ISI KANDUNGAN

  .

  . .

 • 2

  FAEDAH YANG DIPEROLEHI

  .

  . .

  (k) Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat di atas adalah benar. Tarikh:.............................. ..................................................

  (Tandatangan Peserta)

  ULASAN MESYUARAT EXCO MSPP

  Laporan ini telah diterima pada:

  Tarikh:.