Laporan Program Internship Ppg

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

internsip

Transcript

LAPORAN PROGRAM INTERNSHIP PPGSebelum Sebelum menjalankan program ini di sekolah, saya telah mengikuti taklimat pelaksanaan program internship di IPG Kampus Rajang yang telah disampaikan oleh encik. Semasa taklimat tersebut kami telah difahamkan untuk menlaksanakan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebaik sahaja saya kembali ke sekolah, saya telah memaklumkan mengenai pogram ini kepada pihak pentadbir sekolah. Saya juga mula membuat perancangan bagi melaksanakan program tersebut. Semasa merancang saya telah menyediakan satu kertas kerja bagi memastikan aktiviti yang dirancang berjalan dengan lancar dan mengikut jadual yang ditetapkan.Saya memilih inovasi dari segi kaedah pengajaran dimana saya dapat membantu pelajar-peajar saya yang lemah dalam membuat inferens. Kaedah ini dinamakan SPKG, singkatan bagi Senarai Pilih Kait Guna dimana pelajar dibantu untuk membuat nferens dengan lebih mudah dan berkesan. Idea ini timbul daripada kajian tindakan yang juga saya jalankan di sekolah ini. Daripada dapatan saya melalui pengumpulan data-data ari ujian lepas, didapati para pelajar terutamanya kelas 5 Amanah lemah dalam membuat inferens bagi pemehatian yang dibuat dalam peperiksaan mereka. Dengan adanya inovasi ini saya berharap para pelajar saya dapat lebih menguasai kemahiran proses sains ini.

Semasa,Semasa menjalankan program internship ini saya telah memilih 2 waktu mengajar pada hari khamis untuk mengaplikasikan kaedah SPKG ini dalam membantu mereka membina inferens bagi tajuk-tajuk yang diajar. Saya merasa amat bersyukur kerana diberikan peluang untuk mengaplikasikan kaedah dalam pengajaran saya secara terancang. Dengan adanya peluang ini saya dapat mengumpul data dan menilai keberkesanan kaedah yang saya inovasikan ini samaada ianya berkesan dalam membantu pelajar membuat inferens. Saya juga dapat merasa kembali suasana praktikum yang penah dilalui satu masa dahulu dan membuat rancangan mengajar yang lengkap disamping menajamkan kemahiran merancang dan melaksanakan pengajaran yang teliti kerana kebiasaanya sebagai guru di sekolah kita hanya membuat persediaan yang ringkas dan bahan bantu mengajar yang terhad disebabkan oleh kekangan masa yang terhad dan banyak kelas alin yang perlu diambil kira

Selepas.