53
LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH TIN INDUSTRY (RESEARCH AND DEVELOPMENT) BOARD 2 0 1 9

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

TIN INDUSTRY (RESEARCH AND DEVELOPMENT) BOARD

2 0 1 9

Page 2: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

PERUTUSAN PENGERUSI

KEAHLIAN LEMBAGA TIMAH

KEAHLIAN JAWATANKUASA

CARTA ORGANISASI

URUSETIA

PENUBUHAN

OBJEKTIF

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

AKTIVITI SERANTA & PERHUBUNGAN AWAM

AKTIVITI PENYELIDIKAN, KEMAJUAN & LAIN-LAIN

BADAN PENGGANTI BARU

PENDAPATAN

PERBELANJAAN

JAWATANKUASA AUDIT

PENYATA KEWANGAN

ISI K A N D U N G A N

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH Tingkat 8, Blok Barat Wisma Golden Eagle Realty 142-C, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Tel: 603-2161 6171 Faks: 603-2161 6179 Emel: [email protected] Website: www.lpt.com.my

02

04

05

08

09

10

11

12

13

14

20

31

32

33

35

36

Page 3: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

2 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

PERUTUSAN PENGERUSI

Bagi pasaran komodi� mineral yang menyaksikan pertumbuhan dua digit pada masa-masa lalu, tahun 2019 merupakan tahun yang agak suram. Ianya adalah tahun yang teruk bagi semua golongan logam asas di mana �mah juga �dak terkecuali. Selepas tahun 2018 yang muram, harga �mah di permulaan tahun 2019 telah memberikan sedikit harapan apabila ia melonjak ke paras lebih AS$21,000 setan pada bulan Februari. Namun, momentum ini hanyalah sementara sahaja apabila harga-harga mulai menurun sehingga pertengahan tahun dan terus menguncup di bawah paras AS$18,000 setan di sepanjang hujung tahun. Kemelesetan dalam pasaran �mah dunia adalah akibat perang dagangan AS-China yang kian berterusan dan permintaan yang menurun bagi barangan elektronik dan elektrik. Dalam tahun 2019, prestasi harga di Pasaran Timah Kuala Lumpur (KLTM) tempatan mengekori arah aliran perdagangan di Bursa Logam London (LME). Jumlah dagangan tahunan di KLTM telah menyusut se�ap tahun sejak ianya merekodkan paras ter�ngginya sebanyak 12,679 tan pada tahun 2015, dan arah aliran menurun ini berterusan dalam tahun 2019 apabila hanya 6,445 tan sahaja telah didagangkan berbanding 9,075 tan pada tahun 2018. Namun, ini semua �daklah merugikan. Sebagai seorang yang op�mis seper� saya, saya melihat Revolusi Industri Keempat (4IR) membawa banyak peluang untuk industri �mah. Timah berada di kalangan logam-logam kri�kal dan strategik yang diperlukan untuk menggerakkan revolusi industri ini. Robo�k, Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT) dan komunikasi 5G mungkin merupakan teknologi ‘ringan’ tetapi tanpa perkakasan dan infrastruktur sampingan, mereka �dak mungkin dapat berfungsi. Timah merupakan bahan pen�ng dalam penyambungan bagi pengeluaran cip dan papan litar serta pembangunan infrastruktur komunikasi 5G. Timah adalah satu logam yang �dak dimamah usia dan menunggu masa yang sesuai sahaja sebelum kembali menjadi logam tumpuan. Pada tahun 2019, sebanyak 3,607 tan �mah dalam konsentrat telah dihasilkan dari Malaysia, turun kira-kira 7% daripada 3,868 tan yang dihasilkan pada tahun 2018. Akibatnya, Malaysia telah terkeluar daripada senarai sepuluh pengeluar utama �mah dunia dan jatuh ke kedudukan ke-11 di belakang Vietnam. Sebahagian besar pengeluaran lombong �mah Malaysia datangnya dari Lombong Timah Rahman Hydraulic, manakala selebihnya daripada operasi kecil-kecilan dan kitar semula hampas �mah atau yang biasa kita kenali sebagai amang. Terdapat ak�vi� mencarigali yang minimum bagi sumber-sumber baru �mah di Malaysia yang mana merupakan salah satu punca penurunan pengeluaran �mah negara. Walaupun Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah (Lembaga Timah) dan Dewan Perlombongan Malaysia terus gigih mempromosikan pelaburan ke dalam pembangunan sumber mineral, terutamanya �mah, usaha tersebut terencat akibat dari syarat-syarat fiskal yang kurang menggalakkan yang dikenakan oleh Kerajaan-kerajaan Negeri serta peraturan-peraturan alam sekitar yang amat ketat yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Persekutuan. Malaysia Smel�ng Corpora�on Bhd (MSC), pelebur �mah tunggal di Malaysia, dengan menggunakan sebahagian besar bekalan konsentrat �mah yang diimport, telah menghasilkan 24,387 tan logam �mah pada tahun 2019 dan mengekalkan kedudukannya sebagai pengeluar logam �mah ke�ga terbesar di dunia. Secara kebetulan, PT Timah, pelebur �mah milik negara Indonesia telah mengatasi Yunnan Tin sebagai pengeluar �mah terbesar dunia pada tahun 2019. Penempatan semula fasili� peleburan MSC ke Pulau Indah di Pelabuhan Klang masih dalam proses pelaksanaan. Apabila selesai, fasili� peleburan baru ini dijangka

..saya melihat Revolusi Industri Keempat (4IR) membawa banyak peluang untuk industri timah. Timah berada di kalangan logam-logam kritikal dan strategik yang diperlukan untuk menggerakkan revolusi industri.

Page 4: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

3 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

akan dapat mengurangkan perbelanjaan serta meningkatkan tahap pengeluaran syarikat tersebut. Hasilnya, kapasi� pengeluaran akan bertambah sebanyak 50% sehingga kira-kira 60,000 tan setahun. Juga terdapat beberapa operasi pelebur kecil-kecilan di Malaysia yang menghasilkan logam �mah daripada proses kitar semula tetapi pengeluaran mereka kini masih rendah. Ak�vi� pengilangan produk berasaskan �mah di Malaysia termasuklah pembuatan pateri elektronik, plat �mah, dan piuter berjaya merakamkan prestasi yang memuaskan dalam tahun 2019 walaupun terdapat kedudukan ekonomi global yang lembap. Lembaga Timah masih terus memberikan sokongan usahasamanya kepada Persatuan Pekilang Barangan Timah Malaysia (MTPMA) dalam pembangunan ak�vi�-ak�vi� nilai tambah sektor hiliran ini. Transformasi Lembaga Timah ke Lembaga Mineral kini telah berubah halatujunya dengan Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS) mencadangkan penggabungan sebahagian dari Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) dengan Lembaga Timah untuk membentuk Lembaga Pembangunan Industri Mineral Malaysia (MMIDB) yang baru. MMIDB akan mengambil alih semua fungsi berkaitan mineral dan perlombongan di JMG, termasuklah Pusat Penyelidikan Mineralnya serta keseluruhan fungsi Lembaga Timah. Adalah diharapkan bahawa industri �mah Malaysia akan mendapat manfaat daripada usaha penstrukturan semula ini terutamanya dari segi pemulihan semula industri perlombongan �mah. Dalam perkara memulihkan semula industri perlombongan �mah di Malaysia, Lembaga Timah telah mengambil inisia�f untuk menganjurkan Persidangan Timah Kebangsaan 2019 yang berlangsung di Hotel Istana, Kuala Lumpur pada 17 Disember 2019. Acara yang amat berjaya ini telah dihadiri oleh kira-kira 320 peserta yang terdiri daripada para pemain industri �mah serta pihak-pihak lain yang berkepen�ngan, termasuk para pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan agensi-agensi Kerajaan Negeri, ahli-ahli persatuan perlombongan berkaitan, para akademik, penyelidik dan pelajar dari ins�tusi pengajian �nggi. Terdapat juga beberapa peserta asing dari China dan Thailand. Tema Persidangan ini adalah "Memulihkan Semula Industri Perlombongan Timah Malaysia". Sembilan kertas teknikal telah dibentangkan di mana �ga darinya merupakan pembentang terkemuka yang ditaja khas dari luar negara; satu dari UK dan dua dari Australia. Persidangan ini diakhiri dengan satu Perbincangan Panel mengenai "Cabaran-cabaran dalam Eksplorasi dan Perlombongan Endapan Timah Primer di Malaysia". Terdapat 13 resolusi dan cadangan telah terhasil daripada perbahasan-perbahasan di Persidangan tersebut yang mana telah dikumpul dan dikemukakan kepada KATS bagi per�mbangan untuk diterapkan ke dalam Memorandum Jemaah Menteri mengenai cadangan untuk memulihkan semula industri perlombongan �mah di Malaysia Lembaga Timah terus menyokong usaha penyelidikan berkaitan �mah tempatan terutamanya dengan bantuan Kumpulan Penyelidik Teknologi Pateri Timah (Kumpulan Penyelidik TST), yang mana pembentukan Kumpulan ini telah dipelopori oleh Lembaga Timah. Dalam tahun 2019, Lembaga Timah telah menyalurkan geran-geran penyelidikan berjumlah RM65,000 yang memanfaatkan enam projek penyelidikan yang dijalankan di empat ins�tusi pengajian �nggi, iaitu di Universi� Malaya, Universi� Malaysia Perlis, Universi� Malaysia Pahang dan

Universi� Sains Malaysia. Di samping penganugerahan geran penyelidikan, Lembaga Timah juga terus menyokong Kumpulan Penyelidik TST dalam usaha menganjurkan acara tahunan mereka, iaitu Simposium Teknologi Kesalinghubungan Pembungkusan Elektronik 2019 yang telah berlangsung di Hotel Bayview Resort, Pulau Pinang pada 24 dan 25 November 2019. Lebih dari 100 peserta daripada 17 organisasi dan ins�tusi dalam industri elektronik dan akademik telah menghadiri acara tersebut. Sokongan yang dihulurkan oleh Lembaga Timah seper� geran penyelidikan dan penajaan acara untuk wacana intelektual telah memberi para penyelidik peluang untuk menerbitkan penemuan mereka di dalam jurnal-jurnal ulasan sejawat. Kolaborasi yang telah terbina dengan Persatuan Timah Antarabangsa (ITA) masih kekal kukuh. Hubungan rapat ini telah membolehkan Lembaga Timah untuk terus mengiku� perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam industri �mah global. Selain dari menerima maklumat terkini mengenai perkembangan industri �mah global, Lembaga Timah juga turut menyertai dalam acara–acara yang ditaja oleh ITA. Salah satunya ialah acara tahunan yang dilaksanakan di China, iaitu Minggu Timah Asia 2019 yang telah berlangsung di Xian. Acara di Xian ini yang merangkumi Sidang Kemuncak Timah Asia, Forum Timah Niaga Hadapan dan Seminar Pengeluaran Timah Bertanggungjawab menyediakan banyak peluang untuk mengumpul maklumat serta memperolehi rangkaian perniagaan yang melipu� keseluruhan spektrum industri �mah global. Sebagai sebuah agensi di bawah KATS, Lembaga Timah bekerja rapat dengan para pegawai Kementerian tersebut serta JMG. Kami berharap akan dapat sen�asa meneruskan hubungan rapat ini demi untuk kebaikan bersama. Bagi pihak Lembaga Pengarah dan kakitangan Uruse�a, saya ingin menzahirkan se�nggi-�nggi penghargaan kepada Menteri KATS, YB Dato' Dr Xavier Jayakumar, Timbalannya, YBM Tengku Zulpuri Raja Puji, Ketua Se�ausaha KATS, YBhg Datuk Zurinah Pawanteh dan para pegawai kanan Kementerian atas sokongan berterusan mereka terhadap ak�vi�-ak�vit Lembaga. Saya juga ingin merakamkan penghargaan ikhlas saya kepada YBhg Datuk Hj Shahar Effendi Abdullah Azizi, Ketua Pengarah JMG dan kakitangannya atas sokongan dan kerjasama mereka yang berterusan. Terima kasih dan penghargaan ikhlas juga ditujukan kepada Se�ausaha Lembaga Timah, Hj Muhamad Nor Muhamad dan kakitangan beliau atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam memas�kan fungsi-fungsi dan tugas-tugas Lembaga ditadbir dengan lancar dan objek�f-objek�f Lembaga dicapai sepenuhnya. Akhir kata, walaupun keadaan industri �mah global agak lembap, saya amat bangga untuk menyatakan bahawa Lembaga Timah telah terus melaksanakan fungsi-fungsinya dan memenuhi tanggungjawab-tanggungjawabnya dengan baik, serta telah mencapai segala objek�f dan matlamatnya. Kita mengalu-alukan kedatangan tahun 2020 dengan penyertaan kita di dalam Revolusi Industri Keempat yang penuh cabaran. Dato’ Seri Mohd Ajib Anuar Presiden

Page 5: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

4 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Ahli-Ahli Wakil (Dicalonkan oleh Dewan Perlombongan Malaysia)

Dato’ Seri Mohd Ajib Anuar, SSAP, DIMP - Pengerusi

Dato’ Sri Hj. Ahmad Omar, SSAP, DIMP

Dato’ Dr Ir Patrick Yong Mian Thong, DIMP

[Ahli Gan�: Madzlan Zam]

Dato’ Musa Nordin, DIMP, AMP, PPT

(Dicalonkan oleh Persatuan Lombong-Lombong Cina Se-Tanah Melayu)

Datuk Ng Beh Tong, PMW, JSM, AMN (sehingga 5 Januari 2019)

Steve Zhen Xiong Loh (mulai 17 April 2019)

Dato’ Chin Lean Choong, DPMP, JP

Ahli-Ahli Rasmi (Dicalonkan oleh Yang Berhormat, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli)

Dato’ Hj. Suhaimi Hj. Mamat, DIMP, DPSK (sehingga 28 Jun 2019)

Timbalan Ketua Se�ausaha (Sumber Asli), Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Muhammad Rosli Muhammad Jaafar (mulai 26 Ogos 2019)

Se�ausaha, Bahagian Mineral dan Geosains

[Ahli Gan�: Abdul Aziz Mohd Johdi (sehingga 20 Februari 2019)

Se�ausaha, Bahagian Mineral dan Geosains, KATS

Badrul Ridzuan Abdul Rahim (mulai 26 Ogos 2019)

Ketua Penolong Se�ausaha, Bahagian Mineral dan Geosains, KATS

Datuk Shahar Effendi Abdullah Azizi, PMW, SMJ, KMN

Ketua Pengarah, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

[Ahli Gan�: Kamal Daril (sehingga 19 Ogos 2019)

Hisamudin Termidi (mulai 19 Ogos 2019)

Timbalan Ketua Pengarah (Korporat dan Ekonomi Mineral), JMG

Md Muzayin Alimon (sehingga 28 Januari 2019)

Aminudin Mahmud (mulai 19 Ogos 2019)

Pengarah, Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia,

[Ahli Gan�: Aminudin Mahmud (sehingga 19 Ogos 2019)

Dr Nazwin Ahmad (mulai 19 Ogos 2019)

Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Penyelidikan Mineral, JMG

Se�ausaha Hj. Muhamad Nor Muhamad, JSM

KEAHLIAN LEMBAGA TIMAH

Page 6: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

5 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Jawatankuasa Pengurusan Seranta Dato’ Seri Mohd Ajib Anuar, SSAP, DIMP - Pengerusi

Dato’ Sri Hj. Ahmad Omar, SSAP, DIMP

Dato’ Dr Ir Patrick Yong Mian Thong, DIMP

[Ahli Gan�: Madzlan Zam]

Dato’ Musa Nordin, DIMP, AMP, PPT

Datuk Ng Beh Tong, PMW, JSM, AMN (sehingga 5 Januari 2019)

Steve Zhen Xiong Loh (mulai 17 April 2019)

Dato’ Chin Lean Choong, DPMP, JP

Jawatankuasa Audit

Dato’ Hj. Suhaimi Hj. Mamat, DIMP, DPSK (sehingga 28 Jun 2019) - Pengerusi

Muhammad Rosli Muhammad Jaafar (mulai 26 Ogos 2019)

[Ahli Gan�: Abdul Aziz Mohd Johdi (sehingga 20 Februari 2019)

Badrul Ridzuan Abdul Rahim (mulai 26 Ogos 2019)]

Dato’ Sri Hj. Ahmad Omar, SSAP, DIMP

Datuk Ng Beh Tong, PMW, JSM, AMN (sehingga 5 Januari 2019)

Dato’ Chin Lean Choong, DPMP, JP (mulai 26 Mac 2019)

Hj. Muhamad Nor Muhamad, JSM

Tan Kheng Lam - Se�ausaha (sehingga 30 November 2019)

KEAHLIAN JAWATANKUASA

Page 7: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

6 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

AHLI-AHLI WAKIL

DATO’ SRI HJ. AHMAD OMAR

STEVE ZHEN XIONG LOH

DATO’ CHIN LEAN CHOONG DATO’ HJ. MUSA NORDIN

DATO’ DR IR PATRICK YONG MIAN THONG

DATO’ SERI MOHD AJIB ANUAR

Page 8: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

7 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

AHLI-AHLI RASMI

AHLI-AHLI GANTI

SETIAUSAHA

DATUK HJ. SHAHAR EFFENDI ABDULLAH AZIZI

AMINUDIN MAHMUD MUHAMMAD ROSLI MUHAMMAD JAAFAR

MADZLAN ZAM HISAMUDIN TERMIDI DR NAZWIN AHMAD

HJ MUHAMAD NOR MUHAMAD

BADRUL RIDZUAN ABDUL RAHIM

Page 9: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

8 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

CARTA ORGANISASI

KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH (LEMBAGA TIMAH)

PENGERUSI

AHLI-AHLI LEMBAGA (3 Ahli Rasmi dan

6 Ahli Wakil)

JAWATANKUASA PENGURUSAN SERANTA

(JPS) (6 Ahli Wakil)

JAWATANKUASA AUDIT (4 Ahli)

URUSETIA

SETIAUSAHA

Page 10: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

9 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

URUSETIA

Lembaga Timah �dak mempunyai kakitangannya tersendiri. Segala urusan keuruse�aan, pentadbiran dan pengkera-

niannya dikendalikan oleh kakitangan Dewan Perlombongan Malaysia (MCOM) di bawah dasar perkongsian kos bersa-

ma. Uruse�a juga mengendalikan pentadbiran Persatuan Pekilang Barangan Keluaran Timah Malaysia (MTPMA), se-

buah organisasi yang ditubuhkan oleh Lembaga Timah sebagai menyokong fungsinya dalam memajukan kepen�ngan

dan pembangunan sector perkilangan hiliran �mah. Kakitangan Uruse�a terdiri daripada tujuh pegawai kanan dan

�ga kakitangan sokongan pentadbiran termasuk satu Pakar Perunding.

Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah Tingkat 8, Blok Barat Wisma Golden Eagle Realty 142-C, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Tel: 603-2161 6171 Faks: 603-2161 6179 Emel: [email protected] Website: www.lpt.com.my

ALAMAT URUSETIA

Page 11: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

10 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

PENUBUHAN

Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah (Lembaga Timah) telah ditubuh di bawah Seksyen 4, Ordinan Kumpulan Wang (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah, No. 58 tahun 1953, dan telah beroperasi semenjak tahun 1954. Pada bulan Mac 1991, Ordinan tersebut telah dipinda dan diterbit sebagai perundangan terpinda yang dinamakan Akta Kumpulan Wang (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah No.455 tahun 1953.

Akta ini mempunyai peruntukan bagi ku�pan ses ke atas �mah yang dieksport dari Malaysia. Ianya juga memperuntukkan penubuhan satu Kumpulan Wang di mana segala ku�pan wang sebagai ses hendaklah dimasukkan ke dalamnya. Satu Lembaga Timah telah ditubuhkan di bawah Akta ini untuk mengurus dan mentadbir Kumpulan Wang tersebut bagi tujuan membiayai ak�vi�-ak�vi� penyelidikan, pembangunan, seranta dan lain-lain bagi manfaat industri �mah Malaysia. Mulai Julai 2013, ku�pan ses �mah telah ditetapkan pada kadar 40 sen sekilogram bagi bijih �mah yang dieskport.

Page 12: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

11 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

OBJEKTIF

Merangsang, menggalak dan memperluaskan penggunaan dan kegunaan-kegunaan �mah bagi manfaat kepen�ngan industri �-

mah di Malaysia.

Menyebar dan membekalkan maklumat tentang pengeluaran, ciri-ciri dan kesediaadaan �mah.

Menjalankan ak�vi�-ak�vi� lain yang boleh mendatangkan manfaat kepada industri �mah di Malaysia.

Membantu membangunkan satu industri �mah yang bersepadu dengan menggalakkan pertumbuhan industri hiliran berasaskan

�mah.

Merangsangkan penggunaan �mah di dalam industri pembuatan barangan berasaskan �mah berdasarkan keupayaan tekno-

ekonomi logam tersebut.

01

02

03

04

05

Page 13: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

12 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

FUNGSI

Merancang dan menggubal strategi-strategi yang wajar bagi pem-bangunan industri �mah tempatan.

01

Merancang dan menggubal dasar-dasar penyelidikan, pembangunan dan seranta yang bersepadu untuk memajukan industri �mah tem-patan.

Memberi bantuan khidmat tekno-ekonomi serta menggalakkan pemindahan teknologi kepada industri �mah tempatan.

Mewujud dan membangunkan industri pembuatan berasaskan �mah dalam pembangunan bersepadu industri �mah tempatan.

Menganjur ak�vi�-ak�vi� sokongan lain yang boleh memper�ngkatkan lagi pembangunan serta imej pro-ak�f industri �mah.

02

03

04

05

Page 14: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

13 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

PIAGAM PELANGGAN

Memberikan khidmat nasihat pakar mengenai keseluruhan spektrum industri �mah. 01

Memperkukuhkan lagi hubungan rapat di antara industri perlombongan dengan Kerajaan.

Menggalak dan meningkatkan pembangunan industri pembuatan barangan berasaskan �mah di Malaysia.

Memberikan perkhidmatan mesra serta maklumat yang jitu dan terkini kepada para pelawat tempatan dan asing.

Menyebarkan maklumat tepat mengenai perkembangan semasa industri �mah melalui penerbitan-penerbitan yang sahih dan terkini.

Menguruskan dengan cekap Kumpulan Wang yang mengandungi ku�pan ses untuk memas�kan ianya digunakan dengan berkesan bagi pembangunan industri �mah.

Memas�kan semua ak�vi�-ak�vi� seranta, penyelidikan dan pembangunan (R&D) menepa� keperluan dan kehendak semasa serta masa depan industri

�mah dan negara.

02

03

04

05

06

07

Page 15: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

14 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

AKTIVITI SERANTA & PERHUBUNGAN AWAM

Di sepanjang tahun laporan, Lembaga terus

melaksanakan pelbagai program seranta dan perhub-

ungan awam bagi menyokong objek�f-objek�fnya da-

lam mempromosi, menggalak dan memperluaskan ap-

likasi dan kegunaan �mah serta menerbit dan

mengedarkan maklumat terkini mengenai industri di

peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa demi

untuk meningkatkan lagi pembangunan lestari industri

�mah.

Jawatankuasa Pengurusan Seranta (JPS), yang

ditubuhkan mengikut Seksyen 6(1) Akta Kumpulan

Wang (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah

1953, mengawasi dan menyelia segala ak�vi� seranta

dan perhubungan awam Lembaga. Ahli-ahli JPS terdiri

daripada kesemua enam Ahli Wakil Lembaga. Pada ta-

hun 2019, Pengerusi Lembaga, YBhg Dato’ Seri Mohd

Ajib Anuar, adalah juga merupakan Pengerusi JPS.

JPS, yang bermesyuarat serentak dengan Lembaga, te-

lah bermesyuarat sebanyak lima kali di sepanjang tahun,

iaitu pada bulan Januari, Mac, Ogos, Oktober dan No-

vember. Semasa mesyuaratnya, JPS dan Lembaga telah

memper�mbang dan meluluskan segala ak�vi� dan pro-

gram yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

Dalam tahun 2019, ak�vi� dan program seranta dan

perhubungan awam utama yang dilaksanakan oleh Lem-

baga adalah seper� berikut:

▪ Penerbitan;

▪ Penerimaan pelawat;

▪ Penganjuran dan penyertaan dalam persidangan,

forum, bengkel dan dialog;

▪ Khidmat pinjaman; dan

▪ Khidmat nasihat.

Penerbitan

Tiga penerbitan utama yang telah dihasilkan oleh JPS

sepanjang tahun secara tetap, ialah Malaysian Tin

Bulle�n, Malaysian Press Cu�ngs dan Malaysian Tin

Products Newsle�er. Kesemua penerbitan ini

disediakan sendiri oleh kakitangan Uruse�a dan

diedarkan kepada para pemain industri, mereka yang

berkaitan dan juga orang awam secara percuma.

...Lembaga terus melaksanakan pelbagai program seranta dan

perhubungan awam bagi menyokong objektif-objektifnya dalam

mempromosi, menggalak dan memperluaskan aplikasi dan kegunaan

timah serta menerbit dan mengedarkan maklumat terkini mengenai

industri di peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa demi untuk

meningkatkan lagi pembangunan lestari industri timah.

Page 16: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

15 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Malaysian Tin Products Newsle�er

(Majalah Barangan Timah Malaysia)

Malaysian Tin Products Newsle�er (Majalah Barangan Timah

Malaysia) berfungsi sebagai penerbitan rasmi Persatuan Pekilang

Barangan Keluaran Timah Malaysia (MTPMA), sebuah persatuan

industri yang dikendalikan oleh Lembaga Timah. Ianya

mengandungi maklumat terkini mengenai ak�vi�-ak�vi� Persatuan

dan ahli-ahlinya, data dan perangkaan berkenaan industri hiliran

pembuatan barangan berasaskan �mah serta berita-berita yang

berkaitan, di peringkat tempatan dan antarabangsa. Diterbitkan

empat kali setahun dalam format digital dan cetakan, majalah ini

mempunyai edaran sebanyak 250 naskah se�ap terbitan.

Malaysian Tin Bulle�n

(Bule�n Timah Malaysia)

Malaysian Tin Bulle�n (Bule�n Timah Malaysia) merupakan

penerbitan media seranta dan perhubungan awam utama Lembaga.

Bule�n yang berbahasa Inggeris ini diterbitkan se�ap bulan dan

diedarkan kepada para pembaca tempatan dan luar negara, adalah

berperanan sebagai sumber maklumat dan rujukan utama mengenai

industri �mah dan perkembangannya. Bule�n ini mengandungi

liputan mengenai pasaran �mah, perangkaan mengenai perbekalan

dan permintaan, berita-berita terkini serta unjuran terkini terhadap

pasaran, prospek dan arah aliran industri �mah tempatan, serantau

dan antarabangsa. Ianya mempunyai edaran hampir 1,000 naskah

se�ap bulan, dan diterbitkan dalam format digital dan cetakan.

Malaysian Press Cu�ngs

(Keratan Akhbar Malaysia)

Malaysian Press Cu�ngs (Keratan Akhbar Malaysia) merupakan

satu lagi media pen�ng bagi penyebaran maklumat terkini

mengenai industri �mah yang mengandungi koleksi keratan ar�kel

-ar�kel dari akhbar-akhbar dan lain-lain media cetak yang dihim-

pun dan diedarkan secara berkala kepada para pemimpin industri,

ahli-ahli Lembaga dan kepada mereka yang berminat dengan in-

dustri dan akan menerima manfaat daripadanya. Ia mempunyai

edaran sebanyak 100 naskah se�ap terbitan.

Page 17: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

16 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Carta 1 berikut menunjukkan aliran edaran ke�ga-�ga penerbitan utama Lembaga Timah sepanjang tahun 2015 hingga 2019.

Carta 1: Aliran Pengedaran Penerbitan-Penerbitan Lembaga Timah

(2015 - 2019)

Penerimaan Pelawat

Ramai pelawat tempatan dan luar negara telah

berkunjung ke Uruse�a di sepanjang tahun laporan.

Mereka datang untuk memperolehi maklumat

mengenai perundangan dan peraturan industri

perlombongan negara, peluang-peluang pelaburan,

sumber-sumber dan rizab-rizab mineral, pekerjaan, data

perangkaan berkaitan serta maklumat terkini berkenaan

perkara-perkara dan isu-isu terhadap pembangunan

industri. Pegawai-pegawai Uruse�a telah memberikan

mereka maklumat dan input yang sesuai, dan mereka

juga dibekalkan dengan penerbitan-penerbitan

Lembaga. Uruse�a juga menerima pelawat-pelawat

yang datang bersendirian dan juga menerima pelbagai

persoalan melalui panggilan telefon, faks, surat, e-mel

dan laman sesawang malaysianminerals.com daripada

pihak-pihak berkepen�ngan dalam industri, agensi-

agensi kerajaan, media dan orang awam. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut telah dilayan dengan sewajarnya

oleh kakitangan Uruse�a.

Page 18: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

17 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Di antara para pelawat tersebut ialah Duta Besar Peru di Malaysia dan Presiden sebuah konglomerat Turki yang ingin memperolehi maklumat mengenai industri sumber mineral Malaysia, termasuk �mah, dan kemungkinan untuk melabur di negara kita. Terdapat juga lawatan oleh pegawai-pegawai Uruse�a Pla�orm Perkhidmatan Maklumat Perlombongan China-ASEAN (CAMISP), sebuah pertubuhan di bawah Sekretariat Pameran dan Forum Kerjasama Perlombongan China-ASEAN (CAMCFE), untuk berbincang mengenai pelbagai usaha-

usaha kolaborasi termasuklah potensi bagi menjalin usahasama di dalam projek-projek perlombongan di antara para pemain industri dari China dan Malaysia. Uruse�a juga telah memberikan bantuan kepada sepasukan ahli-ahli geologi dari Pusat Chengdu-Survei Geologi China (CC-CGS) untuk bertemu dengan pegawai kanan Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), serta menganjurkan lawatan kerja ke sebuah lombong �mah di Bestari Jaya, Selangor, dan dua lombong emas di Kuala Lipis, Pahang.

Bersama Duta Besar Peru Bersama Presiden, Fara Group Inc, Turki

Bersama pelawat dari Pla�orm Perkhidmatan Maklumat Perlombongan China-ASEAN (CAMISP), China

Bersama pelawat dari Pusat Chengdu-Survei Geologi China (CC-CGS), China

Pusat Chengdu-Survei Geologi China

Page 19: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

18 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Penganjuran dan Penyertaan dalam

Persidangan, Forum, Bengkel dan Dialog

Dalam melaksanakan peranannya untuk menggalak,

meningkat dan menyebarkan maklumat mengenai

pembangunan industri sumber mineral secara amnya,

dan industri �mah secara khususnya, Lembaga Timah

telah menganjur dan menyertai secara ak�f dalam

pelbagai persidangan, bengkel, forum, seminar, dialog

dan mesyuarat yang berlangsung di sepanjang tahun

laporan. Ahli-ahli Lembaga Timah dan kakitangan

Uruse�a telah memberikan sokongan padu dan turut

serta di dalam acara-acara ini, di mana sebahagian

daripadanya telah dianjurkan bersama dengan agensi-

agensi Kerajaan berkaitan seper� Kementerian Air,

Tanah dan Sumber Asli (KATS), Jabatan Mineral dan

Geosains (JMG), persatuan industri seper� Dewan

Perlombongan Malaysia (MCOM), serta pelbagai

universi� dan ins�tusi pengajian �nggi yang

bermatlamat untuk memajukan lagi pembangunan

industri �mah dan sumber mineral di Malaysia.

Satu acara utama yang telah dianjurkan oleh Lembaga

adalah Persidangan Timah Kebangsaan (NTC) 2019.

Persidangan ini berlangsung pada 17 Disember 2019 di

Hotel Istana, Kuala Lumpur yang bertemakan,

“Memulihkan Semula Industri Perlombongan Timah

Malaysia”. Persidangan satu hari ini telah dianjurkan

bersama-sama MCOM dan Pasaran Timah Kuala Lumpur

(KLTM), dengan kerjasama KATS, JMG dan Universi�

Malaya (UM), serta disokong oleh Persekutuan

Persatuan-persatuan Perlombongan ASEAN (AFMA).

Persidangan ini telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri

KATS, YB Tengku Zulpuri Shah Raja Puji. Pengerusi

Lembaga telah menyampaikan Ucaptama diiku� dengan

sembilan kertas kerja yang telah dibentangkan oleh para

pembentang tempatan dan antarabangsa, dan diakhiri

dengan Perbincangan Panel yang bertemakan “Cabaran

-cabaran dalam Eksplorasi dan Perlombongan Endapan

Timah Primer di Malaysia”.

Persidangan ini telah menarik penyertaan yang

memuaskan, dan kebanyakan mereka termasuklah

peserta-peserta asing dari China dan Thailand, telah

memberikan maklumbalas posi�f terhadap acara

tersebut, terutamanya mengenai potensi endapan

�mah primer Malaysia. Susulan daripada Persidangan

ini, beberapa syor, cadangan dan maklumbalas hasil

daripada pembentangan dan perbincangannya telah

dikumpul dan dikemukakan kepada KATS dan JMG

Di Persidangan Timah Kebangsaan (NTC) 2019

Page 20: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

19 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

untuk dimasukkan ke dalam Kertas Kabinet berkenaan

Cadangan Pemulihan Semula industri Perlombongan

Timah di Malaysia.

Di peringkat ASEAN, kakitangan Uruse�a telah

menghadiri, semasa tahun laporan ini, Sesi Bengkel dan

La�han ke arah Amalan Perlombongan Lestari di antara

Negara-negara ASEAN, +3 dan Forum Antara Kerajaan

mengenai Perlombongan, Mineral, Logam dan

Pembangunan Lestari (IGF) yang berlangsung selama

dua hari di Bangkok, Thailand. Acara ini melipu� satu

hari lawatan lapangan ke sebuah kuari batu kapur di

Wilayah Saraburi, Thailand.

Ahli-ahli Lembaga Timah dan kakitangan Uruse�a telah

turut menghadiri pelbagai forum, seminar dan bengkel

yang dianjurkan di sepanjang tahun laporan berkaitan

dengan hal-hal dan isu-isu mengenai pembangunan

industri �mah dan sumber mineral. Acara-acara ini

telah dianjurkan oleh agensi-agensi Kerajaan yang

berkaitan serta organisasi-organisasi professional seper�

KATS, Kementerian Hal-Ehwal Ekonomi (MEA),

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

(MITI), JMG, Lembaga Pembangunan Pelaburan

Malaysia (MIDA), Talentcorp dan Pricewater House

Coopers.

Khidmat Pinjaman

Di sepanjang tahun laporan, Lembaga Timah telah

memberikan pinjaman koleksi buku, filem, slaid, video

dan cakera padatnya mengenai industri �mah kepada

syarikat-syarikat perlombongan, Kementerian-

Jadual 1 berikut menunjukkan pecahan ak�vi� dan program seranta dan perhubungan awam utama, selain daripada penerbitan, yang telah dilaksanakan oleh Lembaga di sepanjang lima tahun yang lalu.

kementerian dan agensi-agensi Kerajaan, universi�-

universi�, sekolah-sekolah, wartawan, penerbit,

pegawai bank dan penganalisa pelaburan. Turut

diberikan pinjaman oleh Lembaga adalah koleksi

gambar dan pelbagai penerbitannya serta bahan-bahan

berkaitan industri perlombongan �mah termasuklah

buku-buku rujukan perpustakaannya kepada mereka

yang memerlukan bahan-bahan tersebut bagi tujuan

khas seper� penyediaan kertas pembentangan di

persidangan, seminar, pameran dan sebagainya.

Sebuah model kapal korek dan diorama lombong pam

kelikir juga sedia dipinjamkan bagi pameran dan tujuan-

tujuan lain yang tertentu.

Khidmat Nasihat

Uruse�a juga telah menerima pelbagai pertanyaan

mengenai perkara-perkara berkaitan industri sumber

mineral di Malaysia melalui panggilan telefon dan emel

di sepanjang tahun laporan. Pertanyaan-pertanyaan ini

telah dilayan dengan sewajarnya termasuk memberikan

mereka maklumat yang dipohon serta nasihat dan

petunjuk yang bersesuaian. Bagi pertanyaan yang

memerlukan maklumat yang lebih terperinci, penanya

akan dirujuk kepada agensi Kerajaan bersesuaian,

seper� KATS dan JMG.

Lain-lain khidmat nasihat yang diberikan oleh para

pegawai Uruse�a di sepanjang tahun laporan, berkisar

di sekitar hal-hal mengenai peluang pelaburan

perlombongan, urusniaga mineral, kenalan dan jalinan

industri, usahasama R&D, modal insan serta lain-lain

yang ada kaitan dengan industri �mah.

Jadual 1: Pecahan Ak�vi�-ak�vi� Seranta /

Perhubungan Awam Utama Lembaga Timah

2015 2016 2017 2018 2019

Penerimaan Pelawat 55 29 60 54 49

Persidangan / Forum, dan lain-lain 15 14 11 19 16

Khidmat Pinjaman 30 15 15 26 19

Khidmat Nasihat 3 12 15 13 20

Page 21: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

20 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Salah satu objek�f utama Lembaga Timah adalah untuk merangsang, mempopular dan memperluaskan penggunaan serta kegunaan �mah bagi memanfaatkan kepen�ngan industri �mah di Malaysia. Untuk mencapai objek�f ini, Lembaga Timah menjalankan pelbagai ak�vi� yang menolong, membantu dan menggalakkan usaha-usaha R&D berkaitan �mah serta program-program pengajaran di universi� dan ins�tusi penyelidikan tempatan. Di antara ak�vi� yang dijalankan pada tahun 2019 termasuklah menyediakan geran untuk penyelidikan, membantu ins�tusi pengajian �nggi tempatan dalam penilaian dan peningkatan

program akademik pasca siswazah dan mengawasi ak�vi�-ak�vi� penyelidikan �mah global.

Geran bagi Penyelidikan Timah Di sepanjang tahun laporan, Lembaga Timah telah menyalurkan sejumlah RM65,000 dalam bentuk geran bagi penyelidikan �mah di ins�tusi pengajian �nggi tem-patan. Seramai enam penyelidik atau projek penyelidi-kan dari empat ins�tusi pengajian �nggi telah mendapat manfaat daripada geran ini, seper� berikut:

Penyelidik/Ketua Projek

Ins�tusi

Topik Penyelidikan

Mohd Faizal bin Mohd Sabri UM Penyiasatan terhadap sifat-sifat antaramuka fizikal dan kimia untuk ele-

men keempat ditambah pateri SAC menggunakan bebola pateri mikro

Dewi Suriyana bin� Che Halin UniMAP Pembersihan kendiri saduran geopolimer SnO2, diselapu� TiO2 melalui

Kaedah Sol-Gel

Ayu Wazira bin� Azhari UniMAP Penyediaan dan pencirian bebas plumbum (II) thiocynate (Sn (SCN)2)

perovskit untuk aplikasi fotovoltaik

Aimi Noorliyana bin� Hashim UniMAP Mekanisme pengenduran tekanan dan penstabilan fasa kepada pertum-

buhan kine�k sesungut �mah pada pateri �mah bebas plumbum

Si� Rabiatull Aisha bin� Idris UMP Kajian mengenai kesan penambahan lembara nano graphene pada aloi

SnCuAg semasa pematerian laser

Nuru’Ain bin� Jabit USM Pemulihan �mah dan tembaga dari sanga tembaga menggunakan proses

pyro-hidrometalurgikal

Laporan-laporan hasil dari projek penyelidikan di atas boleh didapa� di Uruse�a untuk peneli�an dan perkongsian pengetahuan.

(a) (b) (c)

Imej-imej morfologi permukaan untuk SnO2 5ml diselapu� oleh filem nipis TiO2 pada suhu; (a) 400 oC, (b) 500 oC, and (c) 600 oC. Ihsan: Dr Dewi Suriyana

AKTIVITI PENYELIDIKAN,

KEMAJUAN & LAIN-LAIN

Page 22: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

21 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Kolaborasi dengan lain-lain Organisasi dan Ins�tusi Lembaga Timah terus menjalinkan kolaborasi dengan Universi� Malaysia Pahang (UMP) terutamanya dalam menyokong program ijazah Sarjana dalam Perlombongan Teknologi Mineralnya. Perunding Teknikal Lembaga merupakan salah seorang ahli Panel Industri-Akademik (IAP) Fakul� Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli mereka. IAP ini memberi nasihat mengenai isu-isu yang berkaitan kurikulum dan memas�kan bahawa program yang ditawarkan adalah baik dan berkuali� serta bersesuaian dengan keperluan industri dan memenuhi keperluan-keperluan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dari segi akademik. Perunding Teknikal tersebut juga telah turut membantu dalam program pengkuliahannya.

Penjejakan terhadap Penyelidikan Timah Persatuan Timah Antarabangsa (ITA), yang berpangkalan di United Kingdom, terus membantu Lembaga Timah dalam menjejak maklumat mengenai penyelidikan �mah yang dijalankan di serata dunia. Sebagai tambahan kepada laporan berkenaan penyelidikan asas yang kebanyakannya melibatkan aplikasi �mah, proses penjejakan ini telah diperluas untuk merangkumi perkembangan-perkembangan tentang penggunaan komersial �mah. Kertas-kertas yang dibentangkan di Minggu Timah Asia 2019 yang berlangsung di Xian, China dari 3 hingga 5 September 2019 juga telah

memberikan gambaran mendalam mengenai halatuju masa depan penggunaan dan permintaan �mah. Fokus utama adalah masih dalam penyelidikan yang berkaitan penggunaan �mah (terutamanya sebagai pateri) dalam industri elektronik. Robo�k, automasi, penyimpanan dan penjanaan tenaga, kenderaan elektrik, komunikasi 5G, Internet of Things dan kecerdasan buatan (ar�ficial intelligence) dijangka akan meningkatkan pengeluaran produk-produk elektronik secara mendadak dan seterusnya melonjakkan penggunaan �mah.

Ak�vi� Kumpulan Penyelidik Teknologi Pateri Timah (Kumpulan Penyelidik TST) Kumpulan Penyelidik TST merupakan salah satu penganjur utama Simposium Teknologi Kesalinghubungan Pembungkusan Elektronik (EPITS 2019) yang berlangsung pada 24-25 November 2019 di Hotel Bayview Resort, Batu Ferringghi, Pulau Pinang. Lembaga Timah merupakan salah satu penaja utamanya dan telah menyumbang sebanyak RM15,000 bagi penganjuran acara tersebut. Simposium ini yang tertumpu kepada perkembangan di dalam pembungkusan elektronik telah dihadiri oleh 100 peserta dari 17 organisasi industri dan akademia. Kumpulan Penyelidik TST telah ditubuhkan oleh Lembaga Timah pada tahun 2017 sebagai satu pelantar komunikasi intelektual di antara pihak akademia dan industri untuk memajukan industri �mah Malaysia melalui program-program yang berkaitan penyelidikan dan forum akademia-industri.

Di EPITS 2019 ke-3, Pulau Pinang, Malaysia

Page 23: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

22 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Ak�vi�-ak�vi� Sektor Hiliran

Uruse�a Lembaga Timah terus memberikan sokongan

dalam mentadbir Persatuan Pekilang Barangan Keluaran

Timah Malaysia (MTPMA) di sepanjang tahun laporan.

Ini merupakan sebahagian daripada fungsi utama

Lembaga Timah untuk mempromosi dan menyokong

perkembangan ak�vi�-ak�vi� hiliran pembuatan

barangan berasaskan �mah. MTPMA telah ditubuhkan

pada tahun 1989 dan dipertanggungjawab untuk

memajukan kepen�ngan dan pembangunan sektor

pembuatan barangan berasaskan �mah. Pada akhir

tahun 2019, ahli-ahli Persatuan ini mempunyai 16 ahli

syarikat yang beroperasi di dalam �ga sub-sektor utama

pembuatan berasaskan �mah, iaitu pateri, plat �mah

dan piuter beserta satu ahli bersekutu.

MTPMA ditadbir urus oleh sembilan orang ahli

Jawatankuasa Pengurusan yang terdiri daripada wakil-

wakil dari ahli syarikat Persatuan, yang menentukan hala

tuju strategik Persatuan. Dua Jawatankuasa Kecil, iaitu

Jawatankuasa Kecil Pateri dan Jawatankuasa Kecil

Pengarang Majalah telah ditubuhkan oleh Jawatankuasa

Pengurusan bagi membantu dalam melaksanakan tugas-

tugas, tanggungjawab-tanggungjawab serta

menjalankan ak�vi�-ak�vi� dan program-program

tahunannya. Jawatankuasa Pengurusan dan kedua-dua

Jawatankuasa Kecil tersebut telah bermesyuarat

sebanyak empat kali di sepanjang tahun laporan, iaitu

pada bulan Januari, Mei, Jun dan September.

Mesyuarat Jawatankuasa-jawatankuasa Kecil ini

diadakan pada hari yang sama, iaitu sebelum

berlangsungnya mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan.

Jawatankuasa Kecil Pateri merupakan satu pelantar

untuk membincang hal-hal kepen�ngan bersama ahli-

ahli Persatuan dari kalangan syarikat pateri. Mesyuarat-

mesyuarat Jawatankuasa Kecil ini telah memberi

manfaat kepada ahli-ahlinya kerana menyediakan

saluran bagi melapor serta berkongsi pengetahuan,

pengalaman dan jangkaan terhadap pasaran pateri serta

lain-lain isu berkaitan dan cabaran-cabaran terhadap

industri pateri �mah.

Jawatankuasa Kecil Pengarang Majalah

dipertanggungjawab untuk memantau penerbitan

MTPMA yang merupakan medium seranta dan

perhubungan awam utamanya, iaitu Malaysian Tin

Products Newsle�er (Majalah Barangan Timah

Malaysia). Majalah ini telah diterbitkan sebanyak empat

kali di sepanjang tahun laporan. Ia mengandungi berita-

berita berkaitan industri pembuatan barangan

berasaskan �mah tempatan dan antarabangsa serta

berita terkini mengenai perkembangan MTPMA dan ahli

-ahlinya. Majalah ini diedarkan kepada semua ahli

Persatuan, agensi Kerajaan, universi�-universi� dan lain-

lain pihak berkaitan secara percuma. Aliran edaran

majalah ini dari tahun 2015 hingga 2019 terdapat di

Carta 1 pada muka surat 16.

Di sepanjang tahun, Persatuan telah dijemput oleh

pelbagai pihak untuk memberikan maklumbalas

mengenai hal-hal berkaitan industri pembuatan

barangan berasaskan �mah. Wakil-wakil Persatuan

sen�asa menghadiri pelbagai dialog, seminar, taklimat

yang dianjurkan oleh Kerajaan dan agensi-agensi

berkaitan mengenai isu-isu berkenaan industri seper�

pembangunan polisi Revolusi Industri 4.0 dan pelan

pelaksanaannya, keperluan sumber manusia dan isu-isu

imigresen.

Di antara ak�vi�-ak�vi� tahunan Persatuan adalah

menganjurkan lawatan kerja ke kilang pembuatan

syarikat-syarikat ahlinya. Objek�f lawatan ini adalah

untuk memberikan ahli-ahli Persatuan peluang untuk

memahami cara kerja dan operasi kilang tersebut serta

bagi mendapatkan gambaran yang lebih dekat

mengenai perniagaannya. Tiada lawatan kerja

sedemikian dapat dilaksanakan di tahun laporan

disebabkan oleh hal-hal yang �dak dapat dielakkan.

Sektor pembuatan barangan berasaskan �mah adalah

pengguna tempatan utama logam �mah. Ia merupakan

satu komponen pen�ng tambah nilai dan gan�an import

dalam keseluruhan industri pembuatan negara. Walau

bagaimanapun, pada tahun 2019, penggunaan logam

�mah telah merosot. Ini disebabkan oleh ke�daktentuan

ekonomi global akibat daripada kelembapan ekonomi

China serta perang perdagangan di antara dua ekonomi

utama dunia, AS dan China, yang kian berlanjutan.

Page 24: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

23 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Penggunaan �mah tempatan oleh sektor pembuatan

barangan berasaskan �mah telah menurun 27 peratus

kepada 1,441 tan dalam tahun laporan berbanding

1,964 tan pada tahun 2018. Sub-sektor pateri masih

merupakan pengguna �mah tempatan terbesar dengan

jumlah penggunaannya sebanyak 695 tan, diiku� oleh

sub sektor plat �mah berjumlah 639 tan dan sub-sektor

piuter sebanyak 19 tan. Bakinya terdiri dari pelbagai

jenis pengguna lain.

Malaysia tetap kekal sebagai antara pengeluar logam

�mah terpen�ng dunia walaupun �dak lagi merupakan

pengeluar utama konsentrat �mah. Pelebur �mah

tunggal negara yang dimiliki oleh Malaysia Smel�ng

Corpora�on Berhad (MSC) terus kekal mengimport

konsentrat �mah dari luar negara dalam kuan�� yang

besar untuk dilebur menjadi logam �mah bagi kegunaan

tempatan dan dieksport. Kilang peleburnya yang

terletak di Seberang Prai, Pulau Pinang sedang dalam

proses pemindahan ke Pulau Indah, Klang. Proses

pemindahan ini dijangka akan selesai �dak lama lagi.

Hasil dari pemindahan tersebut akan meningkatkan

kapasi� peleburan �mahnya di samping menaiktaraf

operasinya ke paras yang lebih kos efek�f dan mesra

alam.

Carta 2 berikut menunjukkan penggunaan �mah oleh pelbagai sub-sektor industri pembuatan berasaskan �mah dari tahun 2015 sehingga tahun 2019.

Carta 2: Penggunaan Logam Timah Tempatan

(2015 - 2019)

Page 25: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

24 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Carta 3: Perangkaan Industri Perlombongan Timah Malaysia (Pengeluaran, Bilangan Lombong & Bilangan Pekerja)

(2010 - 2019)

Carta 3 berikut menunjukkan arah aliran ak�vi� industri perlombongan �mah Malaysia bagi tempoh dari tahun 2010 sehingga tahun 2019.

Page 26: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

25 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Prestasi Industri Timah Global dan Tinjauan Masa Depan

Berikut adalah satu laporan dari Persatuan Timah Antarabangsa (ITA), sebelumnya dikenali sebagai ITRI Ltd, United Kingdom, mengenai prestasi �mah global serta �njauan masa depannya. ITA merupakan sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang berdedikasi ke arah menyokong industri �mah dan memperluaskan kegunaan �mah di seluruh dunia. Keahliannya merangkumi kebanyakan pengeluar, pelebur dan pengguna �mah utama dunia, dan ianya mempunyai rangkaian data yang paling komprehensif berkaitan �mah secara global.

Ulasan Mengenai Prestasi Industri Timah Tahun 2019 dan Masa Depannya Pada tahun 2019, pengeluaran dan penggunaan logam �mah jatuh apabila faktor-faktor makroekonomik telah mempengaruhi permintaan bagi logam ini, menyebabkan pelebur-pelebur memperlahankan pengeluaran untuk menghindari dari lambakan pasaran. Namun, arah aliran jangka panjang bagi �mah tetap posi�f. Permintaan baru masih belum memasuki pasaran, manakala pengeluaran dari lombong-lombong lama semakin menurun disebabkan oleh kemerosotan sumber bijih mereka. Manakala pelaburan untuk menggan�kan lombong-lombong lama ini agak lembap. Kini terdapat lebih banyak minat untuk kitar semula, walaupun penggunaan bahan buangan elektronik sebagai punca bekalannya amat mencabar.

Timah dipengaruhi oleh makroekonomik Tahun 2019 amat buruk bagi kesemua logam asas dan �mah �dak terkecuali. Selepas tahun 2018 yang agak sepi, harga �mah telah melantun semula pada permulaan tahun disebabkan oleh tergendalanya ak�vi� eksport dari Indonesia. Setelah selesainya isu eskport Indonesia ini dan dicampuri pula dengan permintaan yang menurun, harga �mah di LME telah jatuh 28% dari puncaknya sebanyak AS$21,725 setan di bulan Februari kepada paras terendahnya sebanyak AS$15,635 setan pada bulan Ogos. Harga �mah kembali pulih sedikit pada suku ke-4, tetapi telah mengakhiri tahun 2019 dengan penurunan lebih 13% dari harga akhir tahun 2018. Sebab utama harga LME lemah adalah berpunca dari penurunan permintaan pada tahun 2019 yang dianggar sekitar 6.5%. Penurunan terbesar sekali adalah di China walaupun permintaan di pasaran Eropah dan Jepun juga turut terlibat. Geopoli�k dan makroekonomik masih kekal sebagai faktor pasaran yang kuat pada tahun 2019 dengan kenaikan tarif di antara AS dan China menyebabkan gangguan terhadap rantaian perbekalan.

Pasaran pateri adalah yang paling terjejas sekali dengan kenaikan tarif ke atas peralatan-peralatan eletrik mengakibatkan pengurangan yang lagi teruk ke atas permintaannya.

Pengeluar dunia mengurangkan bekalan �mah Selepas bergelut dengan bekalan konsentrat �mah domes�k yang amat rendah dan import yang lemah dari Myanmar, pelebur-pelebur di China mengumumkan bahawa mereka akan mengurangkan pengeluaran logam �mah tahunan sebanyak 10% akibat dari permintaan yang rendah. Pengumuman pada bulan September ini telah membantu menyokong harga di sepanjang akhir tahun apabila para pelebur menghabiskan inventori bahan mentah mereka. Pengeluar utama lain juga mengiku� jejak langkah China dan pengeluaran logam �mah di seluruh dunia jatuh sebanyak 6.5%, sejajar dengan kemerosotan permintaan. Kecuali PT Timah yang mana telah menggandakan pengeluarannya hasil dari peraturan-peraturan yang memaksa para pelebur swasta mereka keluar dari pasaran. Akibatnya, syarikat milik kerajaan Indonesia ini telah menjadi pengeluar logam �mah terbesar dunia, memintas pendahulunya yang sekian lama, iaitu Yunnan Tin Co. Walau bagaimanapun, pengeluaran logam �mah dunia selama ini dikira agak stabil secara rela�fnya semenjak tahun 2006.

Page 27: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

26 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Pelaburan dalam eksplorasi dan pembangunan lombong masih lagi di paras minimum Dari segi bekalan, operasi lombong-lombong lama mula menunjukkan usia mereka dan terdapat kebimbangan di beberapa negara bahawa sumber-sumber mereka semakin berkurangan dengan pantas. Indonesia telah menangani isu ini dengan membuat pelaburan yang signifikan ke dalam eksplorasi dan teknik pengekstrakan yang terkini untuk menentukan sumber-sumber baru. Walaupun pelaburan dalam perlombongan meningkat pada tahun 2018 dan diramal akan bertambah baik pada tahun 2019, kitaran pelaburan �dak melonjak seper�mana yang diharapkan. Bagi �mah, pelaburan dalam lombong-lombong baru masih kurang dengan kebanyakan prospek memperlahankan pembangunan mereka. Walaupun pelaburan bagi bekalan lombong baru agak rendah pada tahun 2019, ianya bukan disebabkan oleh kekurangan peluang. Menurut satu laporan berita baru mengenai sumber dan rizab �mah, masih terdapat banyak �mah dalam perut bumi untuk menyokong pasaran bagi sekurang-kurangnya 30 tahun akan datang pada kadar permintaan semasa. Permintaan �mah diramal akan meningkat dengan ketara dalam jangka masa sederhana, melebihi bekalan dari lombong. Eksplorasi dan pengenalpas�an rizab baru �mah yang berekonomik kekal sebagai faktor pen�ng dalam percaturan antara permintaan dan perbekalan.

Minat dalam kitar semula �mah meningkat Tatkala para pelanggan cenderung ke arah produk yang lestari, para pengguna dan pengeluar �mah telah mulai membuat penilaian terhadap kitar semula �mah sebagai salah satu penyelesaian terhadap potensi kekurangan perbekalan. Walaupun penghasilan �mah dari sisa buangan elektronik merupakan sumber yang paling signifikan dari segi jumlah tannya pada tahun 2019, kini muncul pula minat baru ke atas pengasingan �mah dari plat �mah. Para penyelidik telah menghasilkan penyelesaian teknologi baru serta model ekonomik yang

berdaya maju bagi digunakan terhadap sumber-sumber ini demi untuk membuka pintu penerokaan potensi yang signifikan ke atas bekalan �mah di masa depan.

Timah di puncak pasaran baru Walaupun pasaran �mah pada tahun 2019 agak lemah dari segi harga dan permintaan, unjuran jangka panjangnya adalah posi�f. Timah dalam bentuk pateri merupakan nadi kepada Revolusi Industri Keempat, yang mana akan membentuk gabungan baru di antara manusia, jentera dan data untuk membina satu masa depan yang berasaskan komunikasi elektronik. Ini memerlukan penyambungan yang lebih baik, berasaskan standard internet tanpa wayar 5G yang baru berserta daya pengkomputeran termaju dengan kecerdasan buatan, serta lain-lain automasi. Rangkaian stesen-stesen pangkalan yang lebih padat akan diperlukan untuk menyokong internet yang berkelajuan

Page 28: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

27 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

menyerap karbon untuk menghasilkan bahan kimia atau bahan api yang berguna daripada karbon dioksida. Peningkatan dalam jumlah usaha-usaha R & D yang telah diterbitkan kini membuka bidang baru untuk �mah dalam bahan elektronik apakala para sain�s menemui sifat-sifat semikonduktor unik dalam �mah. Misalnya, oksida �mah zink kini sedang digunakan untuk membangunkan transistor lutsinar yang cepat, fleksibel, dan �dak kelihatan. Minat terhadap sulphida �mah juga semakin meningkat untuk barangan elektronik berkuali� �nggi. Aloi �mah-germanium kini digunakan secara op�mum sebagai punca cahaya laser bagi photonics - litar pemacu ringan yang akan menggan�kan elektronik pada masa akan datang. Timah-barium merupakan satu bahan baru untuk peralatan paparan. Bahan-bahan �mah telah lama digunakan sebagai penderia bagi gas, pencemar, bahkan juga cahaya, dan bidang penyelidikannya ini juga semakin bertambah pen�ng.

�nggi ini, sementara stesen pangkalan 5G sendiri akan menggunakan lebih banyak �mah daripada peralatan generasi sebelumnya. Timah juga boleh memainkan peranan pen�ng dalam pasaran masa depan bateri ion li�um dengan didorongi oleh perubahan iklim. Walaupun sebahagian besar masa kini masih dalam peringkat penyelidikan dan pembangunan ada terdapat tanda-tanda bahawa pasaran baru ini mungkin akan menjelma. StoreDot, sebuah syarikat baru Israel yang dikaitkan dengan Daimler, menggunakan teknologi yang mengandungi �mah untuk membolehkan skuter dicas dengan pantas dalam masa 5 minit sahaja. Dunia mungkin dapat melihat akan penghantaran �mah pertama ke sektor ini �dak lama lagi, dan pasarannya dijangka akan membuka peluang signifikan bagi penggunaan �mah dalam jangka masa sederhana. Selain li�um, elektrod �mah juga melopori ke arah pembuatan bateri-bateri generasi akan datang, iaitu bateri ion-natrium, ion-magnesium dan juga ion-potasium. Ada juga kemungkinan penggunaannya di dalam bateri logam cecair, bateri aliran redoks dan sel bahan bakar. Tatkala kenderaan elektrik kini semakin berkembang, penggunaan �mah dalam pateri juga dijangka akan meningkat. Pengeluar automo�f, secara amnya, telah menambah lebih banyak lagi sistem penderia, automasi dan "infotainment”, di mana kesemuanya memerlukan sambungan elektronik. Di samping itu, penukaran dari tembaga tulen kepada aloi �mah-gangsa dalam beberapa talian pendawaian automo�f akan menjurus ke arah peningkatan penggunaan �mah dalam aloi. Penjanaan tenaga boleh diperbaharui juga amat pen�ng dalam menangani perubahan iklim, dan �mah kekal di barisan hadapan dalam usaha-usaha penyelidikan. Timah merupakan komponen utama dalam sel suria berkos rendah terkini yang menggunakan bahan perovskite baru yang boleh dicat ke te�ngkap atau sel suria yang sedia ada. Bahan-bahan pelbagai komponen dan cecair �mah boleh digunakan untuk menyerap tenaga haba atau menghasilkan hidrogen dari air dan metana. Pemangkin �mah juga boleh digunakan untuk

Page 29: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

28 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

disampaikan oleh YB Menteri KATS di "Persidangan

Dalam Zon 2019 – Bahan-Bahan Kri�kal: Mengukuhkan

Teknologi Masa Depan di Indo-Pasifik" yang berlangsung

di Perth, Australia, serta juga menyediakan input yang

relevan dan cadangan yang sesuai mengenai pelbagai

perkara yang berkaitan dengan isu dan cabaran yang

dihadapi pihak industri.

Jalinan dan Kerjasama Antarabangsa

Lembaga Timah sen�asa memberi sokongan yang padu ke arah menggalak kerjasama dan jalinan di kalangan industri,

serantau dan antarabangsa. Di sepanjang tahun laporan, ahli-ahli Lembaga dan kakitangan Uruse�a telah menghadiri

dan menyertai beberapa acara global dan serantau, seper� persidangan, forum, seminar dan bengkel berkaitan

Ak�vi�-ak�vi� Pembangunan Lain

Lembaga Timah juga terus melaksana dan memberikan

sokongan serta penyertaan ak�f di dalam pelbagai

ak�vi� dan program yang akan menjana manfaat

kepada pembangunan industri �mah dan sumber

mineral untuk maju ke hadapan. Salah satunya yang

telah dilaksanakan oleh Lembaga Timah di tahun

laporan adalah penyediaan satu Cadangan Pelan Induk

Pembangunan Industri Sumber Mineral, 2019-2030 -

Keutamaan Strategik dan Impera�f. Usaha ini

dilaksanakan memandangkan bahawa Pelan Induk

Pembangunan Industri Mineral yang dilancarkan pada

tahun 2008 dan diiku� dengan Dasar Mineral Nasional 2

(NMP 2) pada tahun 2009 belum disemak semula dan

oleh demikian satu Pelan Induk baru perlu

diperkenalkan. Cadangan Pelan Induk tersebut telah

diserahkan secara rasmi kepada Menteri KATS, YB Dato’

Dr Xavier Jayakumar pada bulan Mei 2019, dengan

harapan agar Kementerian akan dapat

memper�mbangkannya secara proak�f.

Kakitangan Uruse�a juga telah terlibat secara ak�f

dalam perbincangan mengenai penyediaan beberapa

Memorandum Jemaah Menteri yang berkaitan dengan

cadangan pemulihan semula industri �mah dan juga

pembangunan industri mineral nadir bumi. Selain itu,

Uruse�a Lembaga Timah juga telah turut membantu

KATS dan JMG dalam menyediakan Ucaptama yang

Penyerahan Cadangan Pelan Induk Pembangunan Industri Sumber Mineral, 2019-2030 daripada Presiden kepada YB Menteri KATS

Menghadiri Mesyuarat Kumpulan Kerja Pegawai-pegawai Kanan Mineral ASEAN (ASOMM) ke-16, Chiangmai, Thailand

Page 30: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

29 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Menghadiri Pameran dan Forum Kerjasama Perlombongan China-ASEAN (CAMCFE) ke-9, Nanning, China

dengan hal-hal memajukan industri. Melalui penyertaan sebegini, usahasama, kerjasama dan jalinan yang bermakna

dapat diperkukuh dan diper�ngkatkan lagi dengan pelbagai pertubuhan, agensi dan ins�tusi berkaitan mineral,

terutamanya di rantau ASEAN dan Asia Pasifik, untuk manfaat bersama.

Antara acara serantau dan antarabangsa utama yang telah disertai oleh ahli-ahli Lembaga dan kakitangan Uruse�a

dalam tahun 2019 adalah Mesyuarat Kumpulan Kerja Pegawai-pegawai Kanan Mineral ASEAN (ASOMM) ke-16 di

Chiangmai, Thailand, Mesyuarat Para Pegawai Perhubungan Pameran dan Forum Kerjasama Perlombongan China-

ASEAN (CAMCFE) ke-9 di Jakarta, Indonesia, Minggu Timah Asia Persatuan Timah Antarabangsa (ITA) di Xi’an, China,

CAMCFE ke-10 di Nanning, China, ASOMM ke-19, Konsultansi ASOMM+3 ke-12, Mesyuarat Menteri-menteri Mineral

ASEAN (AMMin) ke-7 dan Forum Sektor Swasta ke-7 mengenai Kerjasama Mineral di ASEAN yang berlangsung di

Bangkok, Thailand.

Di Minggu Timah Asia Persatuan Timah Antarabangsa (ITA),

Xi’an, China

Page 31: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

30 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Di Konsultansi ASOMM+3 ke-12, Mesyuarat Menteri-menteri Mineral ASEAN (AMMin) ke-7, Bangkok, Thailand

Menghadiri Forum Sektor Swasta ke-7 mengenai Kerjasama Mineral di ASEAN, Bangkok, Thailand.

Ahli-ahli Lembaga dan para pegawai Uruse�a akan terus menghadiri acara-acara serantau dan antarabangsa sebegini

pada masa-masa akan datang bagi membolehkan mereka mendapat pendedahan yang lebih mendalam, dan

berkongsi pengetahuan mengenai prospek-prospek dan aliran masa depan yang mempengaruhi industri �mah global

serta membina hubungan dan jalinan untuk kerjasama dan kolaborasi yang bermakna bagi masa hadapan. Acara-

acara sebegini memberikan peluang kepada pelbagai pertubuhan, ins�tusi, syarikat dan pihak-pihak berkepen�ngan

dalam industri untuk terlibat dalam dialog, interaksi dan jalinan yang bermakna, serta berkolaborasi untuk

mempromosikan usahasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan terhadap mineral dan logam, termasuklah

�mah. Di samping itu, ianya juga dapat membolehkan mereka mengiku� perkembangan teknologi-teknologi dan

aplikasi-aplikasi baru �mah serta mineral-mineral berkaitan.

Page 32: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

31 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

BADAN PENGGANTI BARU

Pada tahun 2019, Kerajaan melalui Kementerian

Kewangan (MOF) telah melaksanakan Program

Rasionalisasi Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan yang

merupakan satu usaha rasionalisasi yang melibatkan

agensi-agensi Kerajaan dan badan-badan berkanun

persekutuan. Di bawah KATS, telah dikenal pas� bahawa

agensi utama berkaitan mineral dan perlombongan,

iaitu JMG perlulah diserapkan ke dalam satu badan

berkanun baru yang dipanggil Lembaga Pembangunan

Industri Mineral Malaysia (LPIMM). Penyerapannya ke

dalam LPIMM juga termasuklah Pusat Penyelidikan

Mineral JMG yang teletak di Ipoh. Lembaga Timah juga

akan digabungkan ke dalam LPIMM. LPIMM akan

melaksanakan semua hal-hal berkaitan pembangunan

mineral, termasuklah penguatkuasaan dan R&D bagi

industri mineral. Bagi fungsi geosains JMG, ia akan

diletakkan di bawah satu jabatan Kerajaan Persekutuan

yang baru dipanggil Jabatan Geosains Malaysia atau

GeoMalaysia. Fungsi GeoMalaysia termasuklah

menangani hal-ehwal berkaitan geosains, geologi

kejuruteraan, air bawah tanah dan taman geologi.

Pembentukan LPIMM telahpun diumumkan oleh YB

Menteri KATS pada 1 Mei 2019 di Parlimen sebagai

sebuah badan berkanun yang berdedikasi ke arah

pembangunan sumber mineral yang mana akan

memacu industri lagi ke hadapan.

Beberapa siri mesyuarat telah diadakan di antara para

pegawai KATS, JMG, MOF dan Jabatan Perkhidmatan

Awam (JPA) untuk menentukan hala tuju LPIMM serta

memperincikan �ndakan-�ndakan perlu ke arah

merealisasikan penubuhannya. Kakitangan Uruse�a

Lembaga juga turut menghadiri mesyuarat-mesyuarat

tersebut untuk memberikan input yang bersesuaian,

Beberapa siri mesyuarat telah diadakan di antara para pegawai KATS,

JMG, MOF dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk menentukan

hala tuju LPIMM serta memperincikan tindakan-tindakan perlu ke arah

merealisasikan penubuhannya.

khususnya berkaitan hal-hal mengenai ak�vi� dan fungsi

Lembaga Timah, mekanisme ku�pan ses dan kedudukan

kewangan Lembaga.

Beberapa Jawatankuasa Kerja Teknikal telah ditubuh di

sepanjang tahun laporan yang diketuai oleh para

pegawai KATS dan JMG untuk meneli� hal-hal berkaitan

penubuhan LPIMM. Kakitangan Uruse�a Lembaga

Timah turut dijemput sebagai ahli dalam Jawatankuasa-

jawatankuasa ini, dan amat ak�f menyertai dalam

perbincangan-perbincangan mereka. Lembaga Timah

akan terus bekerjasama rapat dengan KATS dan JMG,

terutamanya dalam memuktamadkan draf Rang Undang

-Undang (RUU) bagi penubuhan LPIMM sebagai badan

penggan� kepada Lembaga Timah. Beberapa isu

pen�ng berkaitan draf RUU itu masih tertunggak,

seper� komposisi keanggotaan LPIMM, fungsi-fungsinya

dan mekanisme ku�pan ses ke atas mineral-mineral lain.

Adalah dijangkakan bahawa kesemua ini akan dapat

dimuktamadkan pada awal tahun 2020 sebelum

diadakan libat urus dengan pihak-pihak yang

berkepen�ngan. Maklumbalas, komen dan input dari

sesi libat urus tersebut akan diambil kira sebelum RUU

ini dimuktamadkan. YB Menteri KATS telah mensasar

untuk membentangkan RUU yang telah dimuktamadkan

nan� di Parlimen pada bulan November 2020.

Kesemua usaha dan sokongan tersebut di atas yang

telah disumbangkan oleh ahli-ahli Lembaga Timah dan

kakitangan Uruse�a adalah untuk memas�kan bahawa

peralihan segala fungsi Lembaga Timah kepada LPIMM

akan berjalan lancar tanpa banyak rintangan apabila

ianya secara rasmi tertubuh dan sedia beroperasi kelak.

Page 33: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

32 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Carta 4 berikut menunjukkan arah aliran ku�pan ses sepanjang tempoh lima tahun kebelakangan ini.

Carta 4 : Ku�pan Ses

(2015 - 2019)

PENDAPATAN

Ses

Lembaga Timah �dak menerima sebarang bantuan

kewangan daripada Kerajaan. Operasinya dibiayai

sepenuhnya melalui ku�pan ses daripada industri

perlombongan �mah. Mulai 16 Julai 2013, kadar ses

�mah telah disemak semula dan dinaikkan ke 40 sen

sekilogram bagi konsentrat �mah yang diekspot

menurut Perintah Perusahaan Timah (Penyelidikan dan

Pembangunan) (Ses) (Pindaan) 2013 bertarikh 28 Jun

2013. Ku�pan ses ini diagihkan kepada Kumpulan Wang

Penyelidikan, Kemajuan dan Maksud-maksud Am dan

Kumpulan Wang Seranta pada kadar 20 sen se�ap satu.

Kumpulan Wang Penyelidikan, Kemajuan dan Maksud-

maksud Am telah ditubuh mengikut Seksyen 11(b), Akta

Kumpulan Wang (Penyelidikan dan Kemajuan)

Perusahaan Timah 1953. Ia membiayai segala ak�vi�

Lembaga Timah yang berkaitan dengan bidang

penyelidikan, kemajuan dan maksud-maksud am kecuali

seranta.

Kumpulan Wang Seranta telah ditubuh mengikut

Seksyen 11(a) Akta yang sama. Ia membiayai segala

ak�vi� seranta Lembaga Timah.

Pada tahun 2019, ku�pan ses telah menurun sebanyak

10.85 peratus kepada RM2,101,792 daripada

RM2,357,494 pada tahun 2018 disebabkan oleh

penurunan berterusan pengeluaran konsentrat �mah

Malaysia.

Faedah

Pendapatan daripada faedah yang diperolehi dari

simpanan tetap Lembaga Timah di ins�tusi-ins�tusi

kewangan yang berlesen berjumlah RM108,512 dalam

tahun 2019 berbanding RM105,426 pada tahun 2018.

Pendapatan dari faedah yang diperolehi dari akaun

semasa Lembaga Timah dalam tahun 2019 berjumlah

RM3,595 berbanding RM1,072 pada tahun 2018.

Page 34: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

33 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Carta 5 : Jumlah Pendapatan, Perbelanjaan & Baki Terkumpul Kumpulan Wang Lembaga (P&K) Perusahaan Timah Yang Disatukan

(2015 - 2019)

Carta 5 berikut menunjukkan arah aliran pendapatan, perbelanjaan serta baki terkumpul Kumpulan Wang Lembaga

Timah yang disatukan bagi tempoh dari tahun 2015 sehingga tahun 2019.

PERBELANJAAN

Perbelanjaan keseluruhan dari Kumpulan Wang

Lembaga Timah pada tahun 2019 telah menurun sedikit

berbanding perbelanjaan dalam tahun sebelumnya

kepada RM1,705,117 daripada 1,774,921. Kumpulan

Wang Lembaga Timah telah mencatat lebihan

pendapatan sebelum cukai dalam tahun 2019 sebanyak

RM508,782 berbanding RM689,071 dalam tahun 2018.

Dengan lebihan sedemikian dan selepas pembayaran

cukai sebanyak RM145,056, baki di dalam Kumpulan

Wang Terkumpul Lembaga Timah pada akhir tahun 2019

telah meningkat kepada RM3,392,495 daripada

RM3,028,769 pada akhir tahun 2018.

Page 35: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

34 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Carta 6 : Lembaga (P&K) Perusahaan Timah

Anggaran Belanjawan / Pendapatan dan Perbelanjaan Sebenar Tahun 2019 (RM)

Carta 6 berikut menunjukkan perbandingan di antara anggaran belanjawan pendapatan dan perbelanjaan dengan pendapatan dan perbelanjaan sebenar Lembaga Timah bagi tahun 2019.

Anggaran Perbelanjaan

Pendapatan Sebenar

Perbelanjaan Sebenar

Anggaran Pendapatan

Page 36: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

35 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

Satu Jawatankuasa Audit telah ditubuhkan oleh

Lembaga Timah mengikut keperluan seper�mana

terkandung di dalam Surat Pekeliling Am Sulit Kerajaan

Bil. 2 Tahun 1993, yang kemudian dipinda melalui Surat

Pekeliling No. 3 Tahun 1998. Tanggungjawab utama

Jawatankuasa ini adalah untuk mengawasi ak�vi�-

ak�vi� kewangan Lembaga Timah dengan objek�f untuk

meningkatkan daya tahap kepertanggungjawaban,

akauntabili� serta tadbir urus. Ianya mengkaji dan

menyemak akan peraturan kewangan serta sistem

kawalan dalaman Lembaga Timah, dari masa ke masa,

seper�mana perlu.

JAWATANKUASA AUDIT

Tanggungjawab utama Jawatankuasa ini adalah untuk mengawasi

aktiviti-aktiviti kewangan Lembaga Timah dengan objektif untuk

meningkatkan daya tahap kepertanggungjawaban, akauntabiliti

serta tadbir urus.

Ahli Jawatankuasa ini terdiri daripada seorang Ahli Rasmi

sebagai Pengerusi, dua orang Ahli Wakil Lembaga serta

Se�ausaha Lembaga.

Di sepanjang tahun laporan, Jawatankuasa Audit telah

bermesyuarat sebanyak dua kali dan telah memajukan

empat laporan suku tahunan mengandungi beberapa

pemerha�an dan cadangannya kepada Lembaga Timah

untuk per�mbangan dan pengesahan.

Page 37: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

36 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

SIJIL KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA PENGERUSI DAN SEORANG AHLI LEMBAGA TIMAH

PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN LEMBAGA TIMAH

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF

PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI

PENYATA ALIRAN TUNAI

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

37

40

41

42

43

44

45

46

PENYATA KEWANGAN

Page 38: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

37 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

SIJIL KETUA AUDIT NEGARA

MENGENAI PENYATA KEWANGAN

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

Sijil Mengenai Pengauditan Penyata Kewangan

Pendapat

Saya telah mengaudit Penyata Kewangan Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah yang merangkumi

Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2019 dan Penyata Pendapatan Komprehensif, Penyata Perubahan

Dalam Ekui� serta Penyata Aliran Tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut dan nota kepada penyata kewangan

termasuklah ringkasan polisi perakaunan yang signifikan seper� dinyatakan pada muka surat 46 hingga 51.

Pada pendapat saya, penyata kewangan ini memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan

kewangan Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah pada 31 Disember 2019 dan prestasi kewangan

serta aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut selaras dengan Piawaian Pelaporan En�� Persendirian Ma-

laysia (MPERS) dan Akta Kumpulan Wang (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah kecuali perkara yang dinya-

takan di perenggan Asas Kepada Pendapat Berteguran.

Asas Kepada Pendapat Berteguran

Pengauditan telah dilaksanakan berdasarkan Akta Audit 1957 dan Interna�onal Standards of Supreme Audit Ins�tu-

�ons. Tanggungjawab saya dihuraikan selanjutnya di perenggan Tanggungjawab Juruaudit Terhadap Pengauditan

Penyata Kewangan dalam sijil ini. Saya percaya bahawa buk� audit yang diperoleh adalah mencukupi dan bersesuaian

untuk dijadikan asas kepada pendapat berteguran saya.

Merujuk kepada Nota 4 Penyata Kewangan, Penghutang yang dicatatkan adalah berjumlah RM351,862 (2018:

RM190,166). Termasuk dalam jumlah tersebut merupakan ses eksport �mah bagi bulan November 2019 berjumlah

RM183,655 yang diterima pada 18 Disember 2019. Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah telah

mengik�raf ses eksport �mah bagi bulan November 2019 berjumlah RM183,655 sebagai penghutang, ini menyebab-

kan penghutang telah terlebih nyata.

Kebebasan dan Tanggungjawab E�ka Lain

Saya adalah bebas daripada Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah dan telah memenuhi tanggung-

jawab e�ka lain berdasarkan Interna�onal Standards of Supreme Audit Ins�tu�ons.

Page 39: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

38 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Maklumat Lain Selain Daripada Penyata Kewangan dan Sijil Juruaudit Mengenainya

Anggota Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah bertanggungjawab terhadap maklumat lain dalam

Laporan Tahunan. Pendapat saya terhadap Penyata Kewangan Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan

Timah �dak melipu� maklumat lain selain daripada Penyata Kewangan dan Sijil Juruaudit mengenainya dan saya �dak

menyatakan sebarang bentuk kesimpulan jaminan mengenainya.

Tanggungjawab Anggota Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah Terhadap Penyata Kewangan

Anggota Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah bertanggungjawab terhadap penyediaan Penyata

Kewangan Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah yang memberi gambaran benar dan saksama

selaras dengan Piawaian Pelaporan En�� Persendirian Malaysia (MPERS) dan Akta Kumpulan Wang (Penyelidikan dan

Kemajuan) Perusahaan Timah. Anggota Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah juga bertanggung-

jawab terhadap penetapan kawalan dalaman yang perlu bagi membolehkan penyediaan Penyata Kewangan Lembaga

(Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan

fraud atau kesilapan.

Semasa penyediaan Penyata Kewangan Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah, Anggota Lembaga

(Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan Lembaga (Penyelidikan

dan Kemajuan) Perusahaan Timah untuk beroperasi sebagai satu usaha berterusan, mendedahkannya jika berkaitan

serta menggunakannya sebagai asas perakaunan.

Tanggungjawab Juruaudit Terhadap Pengauditan Penyata Kewangan

Objek�f saya adalah untuk memperoleh keyakinan yang munasabah sama ada Penyata Kewangan Lembaga

(Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah secara keseluruhannya adalah bebas daripada salah nyata yang keta-

ra, sama ada disebabkan fraud atau kesilapan, dan mengeluarkan Sijil Juruaudit yang merangkumi pendapat saya.

Jaminan yang munasabah adalah satu tahap jaminan yang �nggi, tetapi bukan satu jaminan bahawa audit yang dijal-

ankan mengikut Interna�onal Standards of Supreme Audit Ins�tu�ons akan sen�asa mengesan salah nyata yang keta-

ra apabila ia wujud. Salah nyata boleh wujud daripada fraud atau kesilapan dan dianggap ketara sama ada secara

individu atau agregat sekiranya boleh dijangkakan dengan munasabah untuk mempengaruhi keputusan ekonomi yang

dibuat oleh pengguna berdasarkan penyata kewangan ini.

Sebagai sebahagian daripada pengauditan mengikut Interna�onal Standards of Supreme Audit Ins�tu�ons, saya

menggunakan per�mbangan profesional dan mengekalkan keraguan profesional sepanjang pengauditan. Saya juga:

a. Mengenal pas� dan menilai risiko salah nyata ketara dalam Penyata Kewangan Lembaga (Penyelidikan dan Kema-

juan) Perusahaan Timah, sama ada disebabkan fraud atau kesilapan, merangka dan melaksanakan prosedur audit

yang responsif terhadap risiko berkenaan serta mendapatkan buk� audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk

memberikan asas kepada pendapat saya. Risiko untuk �dak mengesan salah nyata ketara akibat daripada fraud

adalah lebih �nggi daripada kesilapan kerana fraud mungkin melibatkan pakatan, pemalsuan, ke�nggalan yang

disengajakan, representasi yang salah, atau mengatasi kawalan dalaman.

b. Memahami kawalan dalaman yang relevan untuk merangka prosedur audit yang bersesuaian tetapi bukan untuk

menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perus-

ahaan Timah.

Page 40: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

39 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

(ROSNI BINTI RAZALI) b.p. KETUA AUDIT NEGARA PUTRAJAYA 14 SEPTEMBER 2020

c. Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang diguna pakai, kemunasabahan anggaran perakaunan dan

pendedahan yang berkaitan oleh Anggota Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah.

d. Membuat kesimpulan terhadap kesesuaian penggunaan asas perakaunan untuk usaha berterusan oleh Anggota

Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah dan berdasarkan buk� audit yang diperoleh, sama

ada wujudnya ke�dakpas�an ketara yang berkaitan dengan peris�wa atau keadaan yang mungkin menimbulkan

keraguan yang signifikan terhadap keupayaan Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah se-

bagai satu usaha berterusan. Jika saya membuat kesimpulan bahawa ke�dakpas�an ketara wujud, saya perlu

melaporkan dalam Sijil Juruaudit terhadap pendedahan yang berkaitan dalam Penyata Kewangan Lembaga

(Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah atau, jika pendedahan tersebut �dak mencukupi, pendapat

saya akan diubah. Kesimpulan saya dibuat berdasarkan buk� audit yang diperoleh sehingga tarikh Sijil Ju-

ruaudit.

e. Menilai sama ada keseluruhan persembahan termasuk pendedahan penyata kewangan Lembaga (Penyelidikan

dan Kemajuan) Perusahaan Timah memberi gambaran yang saksama.

Saya juga telah memaklumkan Anggota Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah bahawa saya telah

mematuhi keperluan e�ka yang berkaitan dengan kebebasan dan telah memaklumkan semua hubungan dan hal-hal

lain yang berkemungkinan menjejaskan kebebasan dan langkah pencegahan yang bersesuaian, sekiranya berkaitan.

Laporan Mengenai Keperluan Perundangan dan Peraturan Lain

Berdasarkan keperluan Akta Kumpulan Wang (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah, saya juga

melaporkan bahawa pada pendapat saya, rekod perakaunan dan rekod lain yang dikehendaki Akta Kumpulan Wang

(Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah untuk disimpan oleh Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perus-

ahaan Timah telah disimpan dengan sempurna kecuali perkara yang dinyatakan di perenggan Asas Kepada Pendapat

Berteguran.

Hal-hal Lain

Sijil ini dibuat untuk Anggota Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah berdasarkan Akta Kumpulan

Wang (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah dan bukan untuk tujuan lain. Saya �dak berganggungjawab

terhadap pihak lain bagi kandungan Sijil ini.

Page 41: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

40 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

PENYATA PENGERUSI DAN SEORANG AHLI LEMBAGA PENGARAH

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Kami, Dato' Seri Mohd Ajib Anuar, dan Dato’ Sri Hj. Ahmad Omar yang merupakan Pengerusi dan salah seorang Ahli

Lembaga Pengarah, Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah, dengan ini menyatakan bahawa,

pada pendapat Lembaga Pengarah, Penyata Kewangan yang mengandungi Lembaran Imbangan, Penyata Pendapa-

tan, Penyata Perubahan Ekui� dan Penyata Aliran Tunai yang berikut ini beserta dengan nota-nota kepada Penyata

Kewangan di dalamnya, adalah disediakan untuk menunjukkan pandangan yang benar dan saksama berkenaan

kedudukan Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah pada 31 Disember, 2019 dan hasil

kendaliannya serta perubahan kedudukan kewangannya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

Bagi pihak Lembaga, Bagi pihak Lembaga,

DATO’ SERI MOHD AJIB ANUAR DATO’ SRI HJ. AHMAD OMAR PENGERUSI AHLI LEMBAGA PENGARAH Tarikh : 14 Mei 2020 Tarikh : 14 Mei 2020 Kuala Lumpur Kuala Lumpur

Page 42: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

41 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Saya, Hj. Muhamad Nor Muhamad, pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan dan rekod-

rekod perakaunan Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah dengan ikhlasnya mengakui bahawa

Lembaran Imbangan, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Dalam Ekui� dan Penyata Aliran Tunai dalam

kedudukan kewangan yang berikut ini beserta dengan nota-nota kepada Penyata Kewangan di dalamnya mengikut

sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengan sebenarnya mem-

percayai bahawa ia adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960.

Sebenarnya dan sesungguhnya )

diakui oleh penama di atas )

di Kuala Lumpur pada )

14 Mei 2020

HJ. MUHAMAD NOR MUHAMAD

Di hadapan saya,

Page 43: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

42 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2019

2019 2018

NOTA RM RM

ASET BUKAN SEMASA

3 16,020 4,468

ASET SEMASA

Penghutang 4 351,862 190,166

Pelbagai Penghutang 5 65,458 46,756

Simpanan Tetap 6 3,065,850 2,850,000

Wang Tunai di Bank 7 140,696 271,911

JUMLAH ASET SEMASA 3,623,866 3,358,833

JUMLAH ASET 3,639,886 3,363,301

EKUITI DAN LIABILITI

EKUITI

LEBIHAN TERKUMPUL 3,392,495 3,028,769

LIABILITI SEMASA

Pemiutang dan Perbelanjaan Terakru 8 247,391 242,653

Peruntukan Cukai - 91,879

JUMLAH LIABILITI SEMASA 247,391 334,532

JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 3,639,886 3,363,301

Nota-nota di muka surat 46 hingga 51 adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini.

Hartanah, Loji dan Peralatan

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH (DITUBUHKAN DI BAWAH AKTA KUMPULAN WANG (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH 1953)

Page 44: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

43 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

2019 2018

NOTA RM RM

PENDAPATAN 9 2,101,792 2,357,494

PELBAGAI PENDAPATAN 10 112,107 106,498

2,213,899 2,463,992

PERBELANJAAN

Perhubungan Awam dan Seranta 11 45,637 70,473

Penyelidikan dan Kemajuan 12 204,791 244,727

Bayaran Pentadbiran 13 1,038,720 1,045,935

14 167,673 174,049

Perbelanjaan Operasi Yang Lain 15 246,020 234,875

Hapuskira Perbelanjaan 'TT Five Sdn. Bhd.' 16 - 3,799

Susutnilai 3 2,277 1,063

JUMLAH PERBELANJAAN 1,705,117 1,774,921

LEBIHAN PENDAPATAN SEBELUM CUKAI 17 508,782 689,071

Cukai 18 (145,056) (177,585)

LEBIHAN PENDAPATAN SELEPAS CUKAI 363,726 511,486

Nota-nota di muka surat 46 hingga 51 adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini.

Sewa Pejabat

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH (DITUBUHKAN DI BAWAH AKTA KUMPULAN WANG (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH 1953)

Page 45: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

44 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

Kumpulan Kumpulan Jumlah

Disatukan Wang Wang

Seranta Penyelidikan

RM RM RM

Baki pada 1 Januari 2018 1,170,725 1,346,558 2,517,283

Lebihan Pendapatan bagi

tahun 2018 selepas cukai 224,998 286,488 511,486

Baki pada 31 Disember 2018 1,395,723 1,633,046 3,028,769

Baki pada 1 Januari 2019 1,395,723 1,633,046 3,028,769

Lebihan Pendapatan bagi

tahun 2019 selepas cukai 245,819 117,907 363,726

Baki pada 31 Disember 2019 1,641,542 1,750,953 3,392,495

Nota-nota di muka surat 46 hingga 51 adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini.

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Page 46: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

45 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

2019 2018

RM RM

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI

Lebihan Pendapatan sebelum Cukai 508,782 689,071

Pelarasan untuk Susutnilai 2,277 1,063

Aliran Tunai daripada ak�vi� operasi

sebelum perubahan modal kerja 511,059 690,134

Penambahan Penghutang (161,695) 8,444

Penambahan Pelbagai Penghutang (18,702) 1,344

Pertambahan Pemiutang dan

Perbelanjaan Terakru 4,738 (2,482)

Bayaran Cukai (236,935) (290,007)

Tunai bersih diperolehi dalam ak�vi� operasi 98,464 407,433

ALIRAN TUNAI UNTUK AKTIVITI PELABURAN

Pembelian Aset Tetap (13,829) -

PERTAMBAHAN TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI 84,635 407,433

Tunai dan Kesetaraan Tunai pada awal tahun 3,121,911 2,714,478

Tunai dan Kesetaraan Tunai pada akhir tahun 3,206,546 3,121,911

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:

Simpanan Tetap 3,065,850 2,850,000

Wang Tunai di Bank 140,696 271,911

3,206,546 3,121,911

Nota-nota di muka surat 46 hingga 51 adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini.

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Page 47: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

46 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

1 MAKLUMAT AM

Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah (Lembaga Timah) telah ditubuh di bawah Seksyen 4, Akta Kumpulan Wang (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah 1953 (Akta 455). Akta ini memperuntuk-kan Lembaga Timah untuk mengu�p ses ke atas eksport �mah dari Malaysia dengan tujuan membiayai operasi ke atas ak�vi�-ak�vi� penyelidikan, pembangunan, seranta dan lain-lain untuk manfaat industri perlombongan �mah di Malaysia.

Sejak 1979, ses telah diku�p pada kadar 3.6377 sen satu kilogram bijih �mah. Mulai 16 Julai 2013, kadar ses telah dinaikkan kepada sebanyak 40 sen satu kilogram melalui Perintah Perindustrian Timah (Penyelidikan dan Kemajuan) (Ses) (Pindaan) 2013 bertarikh 28 Jun 2013. Ses baru ini diperuntukan kepada dua Kumpulan Wang Lembaga Timah dengan 20 sen se�ap Kumpulan Wang iaitu Kumpulan Wang Seranta dan Kumpulan Wang Penyelidikan, Kemajuan dan Maksud-maksud Am (Kumpulan Wang Penyelidikan).

Kumpulan Wang Seranta ditubuhkan mengikut Seksyen 11(a), Akta Kumpulan Wang (Penyelidikan dan Kema-juan) Perusahaan Timah 1953 bagi membiayai segala ak�vi� seranta Lembaga Timah. Kumpulan Wang Penyelidikan ditubuhkan mengikut Seksyen 11(b), Akta yang sama bagi membiayai segala ak�vi� Lembaga Ti-mah yang berhubung kait dengan penyelidikan, kemajuan dan maksud-maksud am.

2 DASAR-DASAR PERAKAUNAN YANG PENTING

2.1 Asas penyediaan

Penyata kewangan ini telah disediakan berdasarkan kepada asas kos sejarah dan Piawaian Pelaporan En�� Per-sendirian Malaysia (MPERS) yang dikeluarkan oleh Malaysian Accoun�ng Standard Board (MASB) di Malaysia serta peruntukan-peruntukan di bawah Akta 455. Lembaga Timah telah diberikan pengecualian untuk �dak mengguna pakai piawaian Malaysian Public Sector Accoun�ng Standards (MPSAS) berdasarkan surat dari Jab-atan Akauntan Negara Malaysia bertarikh 31 Disember 2019.

2.2 Hartanah, loji dan peralatan

Hartanah, loji dan peralatan disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus sepanjang jangka masa penggunaan aset tersebut menggunakan kadar tahunan seper� berikut:

Perabot dan Kelengkapan 10%

Perkakasan Pejabat dan Pemasangan 10%

2.3

Lembaga Timah �dak mempunyai kakitangannya sendiri. Segala urusan pentadbiran, kese�ausahaan dan pengkeraniannya dikendalikan oleh kakitangan Dewan Perlombongan Malaysia (Dewan). Ruang pejabat serta perbelanjaan-perbelanjaan gunasama dikongsi bersama dengan Dewan dan The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM), dan dibahagi-bahagikan seper� berikut yang telah diperbaharui berkuatkuasa dari 1 Januari 2016:

Kumpulan Kumpulan

Wang Wang Dewan KLTM

Seranta Penyelidikan

Bayaran-bayaran Pentadbiran 42.5% 42.5% 10.0% 5.0%

Perbelanjaan-perbelanjaan gunasama 42.5% 42.5% 10.0% 5.0%

Kakitangan sekretariat dan perbelanjaan gunasama

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Page 48: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

47 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN (SAMBUNGAN) BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

2 DASAR-DASAR PERAKAUNAN YANG PENTING (SAMBUNGAN)

2.3 Kakitangan sekretariat dan perbelanjaan gunasama (sambungan)

Bayaran Pentadbiran terdiri daripada gaji, elaun rumah dan bonus untuk pekerja, caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan bayaran konsultan.

Perbelanjaan-perbelanjaan gunasama terdiri daripada sewa pejabat, elektrik, setem dan telefon, percetakan dan alat tulis, perbelanjaan am, perbelanjaan perjalanan, dan yuran penerbitan-penerbitan.

Perbelanjaan-perbelanjaan di atas didahului pembayarannya oleh Dewan dan kemudiannya dibayar balik oleh Lembaga Timah mengikut asas pembahagian di atas.

2.4 Instrumen kewangan / Aset kewangan

i) Pengik�rafan awal dan pengukuran

Aset kewangan atau liabili� kewangan di dalam penyata kedudukan kewangan apabila, dan hanya apabila,

sebuah en�� di Lembaga Timah menjadi pihak kepada peruntukan kontrak instrumen tersebut.

Pada pengik�rafan awal, aset kewangan dan liabili� kewangan diukur pada nilai saksama, yang secara umumnya harga transaksi, ditambah kos urusniaga jika aset kewangan atau liabili� kewangan �dak diukur pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian, kos transaksi dikira sebagai perbelanjaan dalam untung atau rugi apabila ditanggung.

ii) Pengukuran aset kewangan

Untuk tujuan pengukuran berikutnya, Lembaga Timah mengklasifikasikan aset kewangan pada nilai saksa-

ma melalui untung atau rugi.

Selain daripada aset kewangan yang diukur pada nilai saksama melalui untung atau rugi, semua aset

kewangan lain adalah tertakluk kepada semakan untuk kemerosotan.

iii) Pengukuran liabili� kewangan

Selepas pengik�rafan awal, Lembaga Timah mengambil �ndakan semua liabili� kewangan pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan, kecuali instrumen deriva�f yang liabili�, yang diukur pada nilai saksama.

iv) Ukuran nilai saksama instrumen kewangan

Nilai saksama aset kewangan atau liabili� kewangan ditentukan dengan merujuk kepada harga pasaran disebut harga dalam pasaran ak�f, dan dengan ke�adaan harga pasaran yang boleh diperolehi dengan teknik penilaian.

v) Pengik�rafan keuntungan dan kerugian

Perubahan nilai saksama aset kewangan dan liabili� kewangan yang diklasifikasikan sebagai pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian adalah mengik�raf keuntungan atau kerugian apabila ia berla-ku.

Bagi aset kewangan dan liabili� kewangan yang dibawa pada kos terlunas, keuntungan atau kerugian diik-�raf dalam untung atau rugi hanya apabila aset kewangan atau liabili� kewangan diik�raf atau terjejas dan melalui proses pelunasan instrumen.

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Page 49: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

48 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN (SAMBUNGAN) BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

2.5 Tunai dan kesetaraan tunai

Tujuan penyata aliran tunai, tunai dan kesetaraan tunai merangkumi tunai dalam tangan dan simpanan tetap yang mudah dicairkan dimana bersedia ditukar kepada sejumlah tunai dan tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang �dak ketara.

2.6 Hasil Hasil mewakili ku�pan ses dari �mah yang dieksport yang diakui berdasarkan asas akruan. Pendapatan faedah diakui berdasarkan kadar faedah berkesan. 2.7 Liabili� dan ekui� Liabili� Lembaga Timah mewakili pemiutang yang diiki�raf berdasarkan asas akruan. Ekui� mewakili lebihan pendapatan yang terkumpul berbanding dengan perbelanjaan. 2.8 Cukai

Cukai yang dibayar adalah berdasarkan untung boleh cukai bagi tahun ini. Liabili� Lembaga Timah untuk cukai semasa dikira menggunakan kadar cukai yang telah digubal pada akhir tempoh pelaporan.

3 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN Kumpulan Kumpulan

Jumlah Disatukan Wang Wang

Seranta Penyelidikan KOS RM RM RM

Perabot dan Kelengkapan Pada 1 Januari 2019 36,719 17,570 54,289

Penambahan - 8,899 8,899 Pada 31 Disember 2019 36,719 26,469 63,188

Perkakasan Pejabat dan Pemasangan Pada 1 Januari 2019 2,016 1,008 3,024

Penambahan 2,465 2,465 4,930 Pada 31 Disember 2019 4,481 3,473 7,954 Jumlah Kos pada 31 Disember 2019 41,200 29,942 71,142

SUSUTNILAI TERKUMPUL Perabot dan Kelengkapan Pada 1 Januari 2019 32,254 17,569 49,823

Susutnilai 893 890 1,783 Pada 31 Disember 2019 33,147 18,459 51,606

Perkakasan Pejabat dan Pemasangan Pada 1 Januari 2019 2,015 1,007 3,022

Susutnilai 247 247 494 Pada 31 Disember 2019 2,262 1,254 3,516 Jumlah Susutnilai Terkumpul

35,409

19,713

55,122 pada 31 Disember 2019

NILAI BAWAAN Pada 31 Disember 2019 5,791 10,229 16,020

Pada 31 Disember 2018 4,466 2 4,468

Page 50: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

49 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN (SAMBUNGAN) BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

4 PENGHUTANG 2019 2018

RM RM

Kumpulan Wang Seranta 175,931 95,083

Kumpulan Wang Penyelidikan 175,931 95,083

Jumlah Disatukan 351,862 190,166

5 PELBAGAI PENGHUTANG 2019 2018

RM RM

Kumpulan Wang Seranta 28,736 19,692

Kumpulan Wang Penyelidikan 36,722 27,064

Jumlah Disatukan 65,458 46,756

6 SIMPANAN TETAP 2019 2018

RM RM

Kumpulan Wang Seranta 1,455,850 1,300,000

Kumpulan Wang Penyelidikan 1,610,000 1,550,000

Jumlah Disatukan 3,065,850 2,850,000

7 WANG TUNAI DI BANK 2019 2018

RM RM

Kumpulan Wang Seranta 95,596 145,383

Kumpulan Wang Penyelidikan 45,100 126,528

Jumlah Disatukan 140,696 271,911

8 PEMIUTANG DAN PERBELANJAAN TERAKRU 2019 2018

Pemiutang RM RM

Kumpulan Wang Seranta 113,109 115,428

Kumpulan Wang Penyelidikan 122,576 115,739

235,685 231,167

Perbelanjaan Terakru

Kumpulan Wang Seranta 7,253 7,533

Kumpulan Wang Penyelidikan 4,453 3,953

11,706 11,486

Jumlah Disatukan 247,391 242,653

(i) Jumlah pemiutang daripada Kumpulan Wang Seranta dan Penyelidikan sebanyak RM113,109 (2018: RM115,428) dan RM122,576 (2018: RM115,739) di atas perbelanjaan yang didahului oleh Dewan Perlom-bongan Malaysia.

(ii) Jumlah terakru daripada Kumpulan Wang Seranta dan Penyelidikan sebanyak RM7,253 (2018: RM7,533)

dan RM4,453 (2018: RM3,953) kepada peruntukan fi audit dan fi profesional.

Termasuk dalam jumlah pemiutang dan perbelanjaan terakru ialah:

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

Page 51: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

50 LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN (SAMBUNGAN) BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

9 PENDAPATAN

2019 2018

Kumpulan Wang Seranta RM RM Ku�pan Ses Dari Timah Yang Dieksport 1,050,896 1,178,747 Kumpulan Wang Penyelidikan

Ku�pan Ses Dari Timah Yang Dieksport 1,050,896 1,178,747

Jumlah Disatukan 2,101,792 2,357,494

10 PELBAGAI PENDAPATAN

2019 2018

Kumpulan Wang Seranta RM RM Faedah Dari Simpanan-simpanan Tetap 50,397 46,796 Faedah Dari Akaun Semasa 791 593 51,188 47,389

Kumpulan Wang Penyelidikan Faedah Dari Simpanan-simpanan Tetap 58,115 58,630

2,804 479 60,919 59,109

Jumlah Disatukan 112,107 106,498

11 PERHUBUNGAN AWAM DAN SERANTA

2019 2018

Kumpulan Wang Seranta RM RM Gambar Foto, Filem dan Publisi� TV 2,300 2,500 Tajaan dan Derma 7,000 25,000

Pameran dan Pelbagai - 4,858 Penerbitan "Malaysian Tin Bulle�n" 32,610 33,140 Bayaran Pos bagi "Malaysian Tin Bulle�n" 3,727 4,975 45,637 70,473

12 PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN 2019 2018

Kumpulan Wang Penyelidikan RM RM

Projek Penyelidikan dan Kemajuan 134,885 175,000 Perbincangan Teknik dan Persidangan 69,906 69,727 204,791 244,727

13 BAYARAN PENTADBIRAN 2019 2018

RM RM

Kumpulan Wang Seranta 519,360 522,968

Kumpulan Wang Penyelidikan 519,360 522,967

Jumlah Disatukan 1,038,720 1,045,935

Faedah Dari Akaun Semasa

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

14 SEWA PEJABAT 2019 2018

RM RM

Kumpulan Wang Seranta 83,836 87,024

Kumpulan Wang Penyelidikan 83,836 87,025

Jumlah Disatukan 167,673 174,049

Page 52: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

51 L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 9

LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN (SAMBUNGAN) BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

15 PERBELANJAAN OPERASI YANG LAIN 2019 2018

Kumpulan Wang Seranta RM RM Elektrik 2,234 2,341 Setem dan Telefon 7,439 6,543 Percetakan dan Alatulis 13,570 13,857 Perbelanjaan Am 34,769 29,207 Yuran Penerbitan-Penerbitan 39,880 35,093 Perbelanjaan Perjalanan 31,373 26,110 Bayaran Profesional 900 -

Bayaran Audit 1,670 1,500 Penal� Cukai 1,930 10,218 133,765 124,869 Kumpulan Wang Penyelidikan

Elektrik 2,234 2,341 Setem dan Telefon 7,646 6,463 Percetakan dan Alatulis 11,970 13,858 Perbelanjaan Am 35,462 29,932 Yuran Penerbitan-Penerbitan 6,969 7,097 Perbelanjaan Perjalanan 31,853 26,528 Bayaran Audit 1,670 1,500 Elaun Mesyuarat 9,700 9,700 Fi Profesional 2,821 2,370 Penal� Cukai 1,930 10,217 112,255 110,006 Jumlah Disatukan 246,020 234,875

16 HAPUSKIRA PERBELANJAAN UNTUK 'TT FIVE SDN. BHD.' 2019 2018 RM RM Kumpulan Wang Seranta - 3,799

17 LEBIHAN PENDAPATAN SEBELUM CUKAI 2019 2018

Kumpulan Wang Seranta RM RM Jumlah Pendapatan 1,102,085 1,226,136 Jumlah Perbelanjaan (783,738) (810,196) 318,347 415,940 Kumpulan Wang Penyelidkan

Jumlah Pendapatan 1,111,815 1,237,856 Jumlah Perbelanjaan (921,380) (964,725) 190,435 273,131 Jumlah Disatukan 508,782 689,071

18 CUKAI 2019 2018 RM RM 145,056 177,585

Cukai pendapatan Lembaga Timah adalah dikira pada kadar cukai berkanun 24% ke atas anggaran keuntungan bercukai yang dinilai untuk tahun kewangan.

19 PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 telah dibentang dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah melalui resolusi pada 14 Mei 2020.

Perbelanjaan Cukai Semasa

Page 53: LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT - Parlimen

Tingkat 8, Blok Barat

Wisma Golden Eagle Realty

142-C, Jalan Ampang

50450 Kuala Lumpur

Tel: 603-21616171

Faks: 603-21616179

Emel: [email protected]