Click here to load reader

Lathund: Utbytesstudier · PDF file Lagt till kapitel: Intyg, Utdata, Uppföljning, Tillgodoräknande, Scenarios Klara Nordström, Katja Taavo, Karin Schelen 2018-03-21 Versioner av

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lathund: Utbytesstudier · PDF file Lagt till kapitel: Intyg, Utdata, Uppföljning,...

 • 2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier 0

  Lathund: Utbytesstudier Version för senaste uppdatering: 100

  Mer information om Ladok

  Utbildningsmaterial utvecklas efterhand och publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial

  Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar beskriver systemet som helhet: Systemdokumentation för nya Ladok

  http://ladok.se/utbildningsvagar https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LD/Ladok+dokumentation+-+Startsida

 • Versionshantering

  Sprint Granskad version Kommentarer från Uppdaterad

  95 Delat upp lathunden i egen del. Anna Westerberg 2017-12-06

  96 Lagt till information om inresande utbytesstudier. Annette Larsson 2017-12-20

  96 Justerat information om inresande utbytesstudier Annette Larsson 2018-01-03

  100 Justerat lathund. Lagt till kapitel: Intyg, Utdata, Uppföljning, Tillgodoräknande, Scenarios Klara Nordström, Katja Taavo, Karin Schelen 2018-03-21

  Versioner av lathunden och systemet

  Varannan vecka uppdateras systemet med ny funktionalitet.

  I systemets sidfot hittar du systemets versionsnummer.

  Lathundarna uppdateras vid behov, dvs. när Ladok

  uppdateras med nya komplexa funktioner. I lathundens

  sidfot anges datum och version.

  Om du ser att lathunden har ett versionsnummer som är

  lägre än det som står på sidfoten t ex version 89 i

  Lathunden men version 97 i systemet, då bör du hämta en

  ny lathund om det finns.

  Nedan finns de uppdateringar som gjorts av lathunden listat:

  2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier 1

 • Innehållsförteckning

  Sidtitel Sida Kommentarer

  Utbytesstudier, grunder 3

  Utbytesavtal (in- och utresande) 4-6

  Inresande: innehåll i utbytesavtalet 7-9

  Utresande: innehåll i utbytesavtalet 10-16

  Utresande: Tillgodoräkna utbildning inom utbytesavtalet 17-19

  Intyg (in- och utresande) 20-22

  Utdata och uppföljning (in- och utresande) 23-31 .

  Tillämpning

  - Goda exempel från andra lärosäten 34-35

  - Scenario 1: Avgiftsbelagd student på lärosätet antas till utbytesstudier 36-37

  - Scenario 2: Inresande utbytesstudent antas efter utbytesstudierna till utbildning på lärosätet 38-39

  - Scenario 3: Utbytesstudier för student förlängs inom samma utbytesavtal 40-41

  Syfte

  Syftet med lathunden är att beskriva hantering av utbytesstudier för in- och utresande studenter. Lathunden beskriver konceptet kring utbytesstudier i Ladok, och hur dessa kan

  hanteras i systemet. Det handhavande som är specifikt för utbytesstudier finns beskrivet i lathunden, medan det handhavande som är generellt för Ladok finns beskrivet i andra

  lathundar.

  Lathunden beskriver inte rutiner och hantering inom ett lärosäte, t ex rutiner vid hantering av utbytesstudier. Målgruppen för dokumentet är centrala Ladokanvändare på lärosätet,

  men kan användas för slutanvändare efter viss redigering.

  Lathunden förutsätter att användaren har en grundläggande förståelse för navigering och begrepp i Ladok, se ladok.se/utbildningsvagar för utbildning på grundläggande nivå.

  2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier 2

  http://www.ladok.se/utbildningsvagar

 • Utbytesstudier

  2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier 3

  Lathunden beskriver upplägg och hantering av utbytesstudier i Ladok, dvs. hantering av utbildning som görs

  inom utbytesavtal mellan utländskt lärosäte och det egna lärosätet.

  Konstruktionen för utbytesstudier i Ladok är att ett utbytesavtal (kurspaketering) skapas med tillhörande

  utbytestillfälle (kurspaketeringstillfälle) inom vilket innehåll läggs.

  • Utbytesavtalet är generellt för alla studenter som reser ut och in inom avtalet.

  • Utbytestillfället kan användas för flera studenter som reser under samma tillfällesperiod. Det är på

  utbytestillfället man anger om tillfället avser in- eller utresande.

 • Utbytesavtal

  2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier 4

 • 5

  Utbytesavtal: Hur det hänger ihop

  Utbytesavtal (kurspaketering)

  Utbildningstyp: 2007UA

  Skapas i Utbildningsinformation

  Utbytesavtal är den utbildningstyp inom vilken

  utbytesstudier bedrivs både för inresande och

  utresande,

  Utbytesavtal kan användas för utbildning på

  grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

  Utbytestillfälle (kurspaketeringstillfälle)

  Utbildningstyp, inresande: 2007UTFI

  Utbildningstyp, utresande: 2007UTFU

  Skapas i Utbildningsinformation

  Ovanstående utbildningstyper används för ut-

  respektive inresande.

  Utbytestillfälle kan användas för utbildning på

  grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

  Ett utbytestillfälle kan användas för flera

  studenter, förutsatt att de planerarar att

  genomföra utbildningen inom samma

  studieperioder.

  Innehåll

  När studenten har ett förväntat deltagande på

  ett utbytestillfälle kan innehåll läggas in.

  • Innehåll för inresande, sida 9

  • Innehåll för utresande, sida 14

  Utbytesavtal (Kurspaketering)

  Utbytestillfälle, inresande

  (Kurspaketeringstillfälle)

  2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier

  Utbytestillfälle, utresande

  (Kurspaketeringstillfälle)

 • 6

  Utbytesavtal (kurspaketering)

  Utbytestillfälle (kurspaketeringstillfälle)

  för inresande

  Exempel alternativ 2: utbytesavtal, inresande som egen studieplan

  Program

  Programtillfälle

  ... / Utbytesavtal (kurspaketering)

  Utbytesavtal (kurspaketering)

  Utbytesavtal: skapa förväntat deltagande

  Då utbytesavtal och utbytestillfälle är skapade i

  Utbildningsinformation och är i status komplett

  kan förväntat deltagande läggas in för

  studenter.

  Förväntat deltagande på ett utbytesavtal kan

  skapas på olika sätt, beroende på om

  studenten deltar i utbytesavtalet inom till

  exempel ett program (kurspaketering) eller

  som egen studieplan.

  Hanteringen är densamma för utbytestillfällen

  för både utresande och inresande.

  Alternativ 1:

  Utbytesavtalet läggs in inom annan

  kurspaketering, (t ex program, inriktning eller

  ämne på forskarnivå)

  Utbytesavtalet läggs in inom studieplanen för

  kurspaketeringen.

  Används för utresande studenter.

  Se handhavande i Handhavandeguide:

  Studiedeltagande

  Alternativ 2:

  Utbytesavtalet läggs in som en egen

  studieplan.

  Används för inresande eller utresande

  studenter.

  Se handhavande i Handhavandeguide:

  Studiedeltagande

  Utbytestillfälle (kurspaketeringstillfälle)

  för utresande

  …/Utbytestillfälle (kurspaketeringstillfälle)

  för utresande

  Exempel alternativ 1: utbytesavtal, utresande inom program

  Exempel alternativ 2: utbytesavtal, utresande som egen studieplan

  Program

  Programtillfälle

  ... / Inriktning

  …/ Inriktningstillfälle

  …/... / Utbytesavtal (kurspaketering)

  …/... / Utbytestillfälle (kurspaketeringstillfälle) för utresande

  Exempel alternativ 1: utbytesavtal , utresande inom inriktning

  2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier

  http://ladok.se/utbildningsvagar/hantera-studier http://ladok.se/utbildningsvagar/hantera-studier

 • Inresande: Innehåll i utbytesavtalet

  2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier 7

 • Studenten reser

  hem.

  Studenten påbörjar sina

  studier vid lärosätet, i

  samband med kursstart

  registreras hen

  En student antas till utbytesstudier och det förväntade deltagandet dokumenteras.

  För inresande utbytesstudenter läggs innehåll i studieplanen för utbytesavtalet in som kurs eller individuell kurs, med tillhörande

  tillfälle. Studenten registreras på kurs.

  Då studenten genomfört kursen rapporteras resultat in. Se mer om resultatrapportering i Lathund: resultatrapportering.

  Utbytesstudier, inresande: tidslinje

  Studier genomförs på lärosätet

  Resultat

  rapporteras i

  Ladok.

  Studenten blir antagen till

  utbytesstudier på lärosätet.

  Studenten etableras i

  Ladok och förväntat

  deltagande läggs in för

  studenten på:

  • Utbytesavtal med tillfälle

  för inresande.

  • Innehållet i studieplanen

  2018-03-22 Lathund-Ladok-100-Utbytesstudier 8

  https://ladok.se/utbildningsvagar/resultatrapportering

 • 9

  Utbytesavtal (kurspaketering)

  Utbytesstudier, inresande: Hur det hänger ihop

  När studenten har ett förväntat deltagande på

  utbytesavtalet kan innehåll läggas in i studieplanen. I

  studieplanen för ett Utbytesavtal för en inresande är det

  möjligt att lägga in innehåll enligt nedan.

  Kurs och kurstillfälle

  Välj en befintlig kurs och ett befintligt kurstillfälle.

  Handhavande för att skapa förväntat deltagande på

  kurs och kurstillfälle finns i Handhavandeguide:

  Studiedeltagande.

Search related