Latihan - Kata Adjektif

  • View
    232

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kata adjektif

Text of Latihan - Kata Adjektif

Remaja yang kreatif dan inovatif mampu memelihara kemerdekaan negara dan memacu kegemilangan negara pada masa akan datang. Oleh itu, remaja pada hari ini perlu dilengkapi dengan kemahiran insaniah dan jati diri yang (1) _______________________ Pencapaianakademik yang (2)________ masih belum cukup untuk membentuk remajayang berkualiti. Remaja digalakkan untuk sentiasa berfikir di luar kotak, memiliki dayainovatif, dan (3)___________________ menonjolkan kreativiti diri. Tiga elemen ini amatdititikberatkan bagi membolehkan remaja menghadapi apa-apa jua cabaran yang mendatang.Berhadapan dengan dunia yang kian mencabar, remaja sewajarnya mempunyai dayasaing yang (4)__________________. Ketinggian ilmu yang dimiliki dapat menjadikanjati diri kita tidak mudah (5)__________________. Remaja seharusnya menyanjungtinggi adat dan budaya warisan nenek moyang. Penggunaan bahasa Malaysia dilihat sebagai cara mengasuh remaja mencintai negara.Semasa berada di alam persekolahan dan pusat pengajian tinggi, remaja perlumenggunakan peluang yang ada untuk bergiat dengan (6) ______________________________sama ada dalam aktiviti kemasyarakatan, sukan, atau kebudayaan. Kemahiran insaniah dapat mempersiap remaja dengan kemahiran yang dapat digunakan terutamanya setelah memasuki alam pekerjaan. Remaja juga perlu (7)___________________________ terhadap isusemasa yang berlaku di dalam mahupun luar negara. Generasi remaja yang kreatif dan (8)__________dapat menikmati pulangan daripada aspek itu kelak.