L'avantatge competitiu a l'empresa

  • View
    867

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of L'avantatge competitiu a l'empresa

Diapositiva 1

La millora de la competitivitat de les empresesDEL ConsultorsDesenvolupament Econmic Local Consultorswww.delconsultors.comJuanjo Prez Amador1

Lobjectiu fonamental de qualsevol empresa s obtenir la mxima rendibilitat2www.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorTots estarem molt dacord amb aquesta expressi. Per, com saconsegueix aquesta mxima rendibilitat?2Una empresa s rendible si el valor que obt dels seus compradors supera el cost necessari per crear el producte. 3Ingressos obtingutsInversi suportadawww.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorSegons aquest plantejament, lnic que cal per fer una empresa competitiva, s obtenir ms valor venent els nostres productes que el que hi hem invertit per fabricar-los.

I aix s cert, per s suficient?3Com saconsegueix la rendibilitat?Maximitzant els recursos disponibles.Eliminant les ineficincies.Millorant la productivitat.Implementant millores de management.Etctera...4www.delconsultors.comJuanjo Prez Amador4EmpresaEmpresaEmpresaEmpresaEmpresaEmpresa5ClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientwww.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorEl plantejament anterior s real si tenim en compte un escenari no competitiu. Hi ha uns clients que sempre ens compren i que no modifiquen el seu comportament al llarg del temps. Aix, nosaltres solament ens hem de cuidar de ser eficients en la producci.

Per aquest plantejament s incomplert, ja que ens movem en un mercat competitiu i dinmic, en el qual apareixen competidors i els clients modifiquen les seves pautes de consum a voluntat. 5Si solament es tenen en compte aspectes interns, no saconsegueix explicar perqu unes empreses tenen xit i altres fracassen en les mateixes condicions. Per tant, la rendibilitat duna companyia depn de lestructura (comparativa) del tipus dindstria com del posicionament front la competncia. 6www.delconsultors.comJuanjo Prez Amador6

La base del rendiment duna empresa s lavantatge competitiu sostenible.Michael Porter: Creaci i sostenibilitat dun rendiment superior, 1985.7www.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorA travs dels estudis que va realitzar, Porter es va adonar que existeixen dues formes daconseguir avantatge competitiu: Els costos baixos i la diferenciaci, dos elements que es van convertir en la base de qualsevol estratgia competitiva, juntament amb el terreny on sn aplicats, sigui el mercat massiu o b els segments de mercat. 7Lavantatge competitiu es pot trobar en qualsevol de les anelles de la cadena de valor duna empresa.

DissenyProducciOfertaEntrega8www.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorNormalment, lavantatge competitiu es troba en alguna de les anelles de la cadena de valor. Aix suposa que les empreses han de decidir estratgicament prioritzar (invertir els recursos) en aquesta anella i apostar pel baix cost a la resta.

Per tant, lavantatge competitiu s un element intern que t efectes externs. 89www.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorPer localitzar i potenciar el propi avantatge competitiu cal entendre lestructura del conjunt de la indstria, el nostre posicionament en el mercat i l`anlisi de les activitats.

9Lestructura de la indstriaCom s lentorn on es competeix?www.delconsultors.comJuanjo Prez Amador1011Matriu de la competitivitat avanada de Porter.www.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorDe vegades es parla duna sisena fora, el govern. Encara que aquesta pot sser presa en consideraci, tamb es pot entendre que forma part dalguna de les forces anteriors. 11Entrada de nous competidors12Empresa 1C2C1C3E. 2El nostre mercat s atractiu per nous competidors?

Els costos dentrada al mercat sn alts o baixos?EmpresaClientwww.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorSi en un sector, el rendiment del capital invertit s superior als costos, larribada de noves empreses ser rpida.Lentrada de nous competidors queda regulada per lexistncia i la importncia de barreres dentrada i costos enfonsats.

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1435291/Modelo-de-competitividad-de-las-cinco-fuerzas-de-Porter.htmlAlgunes barreres dentrada:

Inversi necessria o requeriments de capital.Les economies a escala.Corba dexperincia.Avantatges absoluts en costos.Diferenciaci del producte.Accs a canals de distribuci.Identificaci de marca.Barreres governamentals.Represlieshttp://manuelgross.bligoo.com/content/view/1435291/Modelo-de-competitividad-de-las-cinco-fuerzas-de-Porter.html dels competidors existents.12Productes substitutius13ClientsP2P1P3Quines famlies de productes sn o poden ser substitutius dels nostres?

Existeixen productes substitutius reals o potencials amb millors condicions tecnolgiques, qualitatives o de preu que els nostres productes?ProductesClientwww.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorSn aquells que fan les mateixes funcions que el nostre producte. Per tant, poden esdevenir una alternativa per satisfer la demanda. Els productes substituts poden, si sn comparables en termes de qualitat i preu, posar lmits al que es pot demanar als consumidors.

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1435291/Modelo-de-competitividad-de-las-cinco-fuerzas-de-Porter.html

Factors que influeixen en un producte substitutiu:Disponibilitat de substituts: existeixen?Preu relatiu entre el producte substitut i lofertRendiment i qualitat comparada entre el producte ofert i el seu substitut.Costos de canvi pel client. 13Poder de negociaci dels provedors14EmpresaProv. 1Prov. 2Prov. 3Poden els nostres provedors imposar-nos les condicions de subministrament de les matries primeres o subministraments clau pel nostre negoci?EmpresaProvedorwww.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorLa capacitat de negociaci permet als provedors gaudir de millors preus, terminis dentrega, compensacions, formes de pagament... Si el producte que el provedor ofereix s escs i els compradors el necessiten pels seus processos, el seu poder i capacitat ser ms elevat.

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1435291/Modelo-de-competitividad-de-las-cinco-fuerzas-de-Porter.html

Variables significatives que delimiten el poder de negociaci dels provedors:

Concentraci de provedors.Importncia del volum pels provedors. Diferenciaci doferta.Costos de canvi. Disponibilitat daprovisionament substitutiu. Impacte en termes de qualitat dels aprovisionaments. 14Poder de negociaci dels clients15EmpresaC2C1C3Poden els nostres clients imposar-nos les condicions de comanda, els nivells de preus o les dimensions de lot dels nostres productes?EmpresaClientwww.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorSovint va unida a la sensibilitat al preu, amb el qual es pot mesurar el poder de lempresa front els seus clients. La relaci entre nosaltres i els nostres clients ha de ser de mutu benefici. Cal que existeixi un equilibri i bona relaci entre els dos grups.

Variables que determinen els factors:Concentraci de clients: un nmero de clients ms redut perjudica la capacitat de lempresa. Volum de compres: si els clients fan compres molt elevades, podran forar pitjors condicions per lempresa. Diferenciaci: si els nostres productes no estan diferenciats de la resta, tindrem menys poder. Informaci sobre el provedor: si els clients tenen ms informaci sobre nosaltres, ens podr comparar amb competidors i perdrem fora. identificaci de la marca: si la nostra marca s ms coneguda, tindrem ms poder. Productes substitutius: si entren productes substitutius, el comprador t ms poder i pot pressionar en els preus.

15Rivalitat entre els competidors16Empresa 1Empresa 2Empresa 3Empresa 4Qu estan fent els nostres competidors per fer ms forta la seva posici en el mercat?Empresawww.delconsultors.comJuanjo Prez Amadors lelement central i ms determinant del model. s la fora amb la que les empreses emprenen actuacions per fer ms forta la seva posici en el mercat i protegir aix el seu posicionament al mercat en relaci als seus competidors al mercat.

16El govern (?)17T el govern un rol en les relacions entre les empreses, prioritza uns productes o uns provedors sobre altres, o ofereix serveis en competncia amb el sector privat?E.E.E.CCCCProv. Prov. PPPwww.delconsultors.comJuanjo Prez Amadors lelement central i ms determinant del model. s la fora amb la que les empreses emprenen actuacions per fer ms forta la seva posici en el mercat i protegir aix el seu posicionament al mercat en relaci als seus competidors al mercat.

17Factors crtics dxitEls FCE sn els elements que hauria de tenir tota empresa que desitgi competir en un sector industrial. Definir els FCE permetr identificar clarament els punts forts i febles en relaci al sector on es localitza o en el que vol participar. 18www.delconsultors.comJuanjo Prez Amador18Estratgia competitiva i posicionament al mercatEn qu competeixo?www.delconsultors.comJuanjo Prez Amador19Avantatge competitiu genric20Lideratge per costosLideratge per diferenciaciLideratge per enfocamentwww.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorExisteixen tres models davantatge competitiu genric. Aix no vol dir que hi hagi empreses que puguin aconseguir avantatge aplicant altres frmules i altres camins, per en general, qualsevol model derivar de laplicaci duna daquestes tres estratgies bsiques. 2021Avantatge estratgicBaix costDiferenciaciOrientaci de mercatMassiuLideratge en costosLideratge en diferenciaciSegments Especialitzaci en costosEspecialitzaci en diferenciaciLideratge per enfocamentwww.delconsultors.comJuanjo Prez Amador21Lideratge per costos suposa que una empresa sestableix com el productor de ms baix cost a la seva indstria.

Si es tenen uns costos ms baixos, les reduccions es poden traslladar als preus o b gaudir de millors marges de benefici.Lideratge per costos22www.delconsultors.comJuanjo Prez AmadorMantenir el cost ms baix davant els competidors i aconseguir un volum alt de vendes s el tema central de lestratgia. Per tant, la qualitat, el servei, la reducci de costos mitjanant una ma