LCD Monitory

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LCD Monitory. Historie LCD. 1888 objevil Friedrich Rheinitzer. V roce 1963 Richard Williams objevil, že světlo procházející tenkou vrstvou tekutých krystalů je ohýbáno podle krystalické struktury. R oku 1968 první displej z tekutých krystalů. - PowerPoint PPT Presentation

Text of LCD Monitory

 • LCD Monitory

 • Historie LCD1888 objevil Friedrich Rheinitzer. V roce 1963 Richard Williams objevil, e svtlo prochzejc tenkou vrstvou tekutch krystal je ohbno podle krystalick struktury. Roku 1968 prvn displej z tekutch krystal.Jejich nstup v praktickm vyuit nebyl a tak radikln a spe byly vyuvny displeje zaloen na segmentech diod LED.V roce 1973 objevila na trhu prvn kalkulaka, vyuvajc LCD. Nejvznamnj start pro technologii lcd mla a vroba notebook, projektor a plochch monitor.

 • Princip LCD technologieLCD-Liquid Crystal Display. Tato technologie je zaloena na elektromagnetickch vlastnostech tekutch krystal. Pomoc napt na elektrodch jsou molekuly tekutch krystal usmrovny do pslun polohy, pes kter prochz polarizovan svtlo, jeho intenzita je tak polohou molekul regulovna. Kad obrazov bod (pixel) je aktivn ovldn jednm tranzistorem, ale abychom zskali obraz, potebujeme dv sloky - svtlo a barvu. Svtlo je zajiovno bu poosvtlujcmi katodovmi trubicemi, nebo vnjm odraenm svtlem. Katodov trubice vytv tzv. bl svtlo, kter je sloeno z rznch barevnch spekter svtla. Toto svtlo je mon rozloit na ti primrn barevn sloky - ervenou, zelenou a modrou (RGB). Kad obrazov bod je ohranien dvma polarizanmi filtry, barevnm filtrem (pro ervenou, zelenou a modrou) a dvma vyrovnvacmi vrstvami. Ve je vymezeno tenkmi sklennmi panely. Tranzistor kadho obrazovho bodu kontroluje velikost napt, kter prochz mezi vyrovnvacmi vrstvami a elektrick pole psob na zmnu struktury tekutho krystalu, m ovlivn natoen jeho stic.

 • Vlastnosti LCD panelDoba odezvy - udv se msGamutPozorovac hly - udv se v stupnchKontrast - udv se v pomru dvou selDynamick kontrast - udv se v pomru dvou selJas - udv se v cd/m^2

 • Doba odezvy

  Udv, as za kter pixel zmn z ern barvy na blou a zpt na ernou. Odezva, kterou udvaj vrobci, je pouze jedna jimi vybran - nejlep, kter se u panelu vyskytuje. Vrobce si prost zvol napklad zmnu [50,50,50] na [175,175,175] a tu uvede na letku. Jin zmny vak mohou bt daleko del a nap zmna [100,100,100] na [150,150,150] me bt i 5 nsobn del. Z panelu, kter m udvanou hodnotu 8ms, se vm stane panel s 48ms .

 • Prbh odezvy s technologi OverDrive

 • Schody v odzv

 • Gamut

  Gamut jako takov se obvykle nikde v letcch a specifikacch nedotete. Nkter monitory sice maj tento daj uveden, ale to jen z dvodu, e maj gamut opravdu hodn irok a chlub se jm. Co vak vlastn gamut znamen? Ve sv podstat jde o to, jak velk vez z barevnho prostoru je schopen monitor zobrazit.

 • CIE 1931 barevn prostor

 • Adobe RGB versus RGB panel

 • Pozorovac hlyTato hodnota neskrv dn velk mystria jako doba odezvy, a tak meme hodnotm udvanm vrobci s klidem vit. Jedin, co me trochu pekvapit, je to, e hel ve vertiklnm smru bv men . Me stt, e kdy si lehnete, msto krsn barevnho obrazu uvidte edou mlhu. Prv proto si musme dvat pozor, aby i vertikln pozorovac hel byl co nejvt. Co se stane, kdy pekrote onen hel? Obraz prudce zane ztrcet kontrast a barvy zanou blednout.

 • Pozorovac hly

 • KontrastTato hodnota je dleit pi provozovn panelu za pmho slunenho svitu. Jeho hodnota je vypotna z pomru svtivosti bl a ern barvy. Ob hodnoty jsou meny v luxech a jednodue dny do pomru. Reln hodnoty jsou hluboko pod udvanmi zhruba v 1/5 a 1/4. Je to dno tm, e laboratorn men se provd odlinm zpsobem a jen na jednom pixelu. U levnch monitor vak vysok kontrast me bt i na kodu. Nkte vrobci toti, aby zvili kontrast, zvt celkov jas monitoru a ten pak v noci dost nepjemn z do o .

 • Dynamick kontrastV posledn dob se objevuje u nkterch monitor extrmn vysok kontrast, klidn i 3500:1. To v porovnn s kontrastem 800:1 zn a pohdkov. Takto vysok kontrast je pouze u film, her atd. A pro pouze u film a her? Dynamick kontrast toti nevyjaduje pmo kontrast, jak dok zobrazit samotn tekut krystaly, ale jde o kontrast, kter v prbhu asu doke LCD zobrazit. ip vyhodnocuje aktuln obraz a pokud je hodn tmav, tak ubere na intenzit podsvtlovacch trubic. Tm Sn i jas celho obrazu. Naopak pokud je v obraze hodn svtlch mst, tak se podsvtlovac trubice zapnou na maximum. U film to obvykle vypad velice dobe a jsou zkrtka takov ivj, ale pi klasick prci v operanm systmu a pi prci s grafikou to me i vadit, a proto lze u nkterch panel dynamick kontrast vypnout.

 • JasJas je zce spjat s kontrastem. Jeho hodnota se uruje tak, e vechny pixely zobraz blou barvu a zm se svtivost monitoru. Nad tmto parametrem se tedy nemuste tolik zamlet, plat zde pouze stejn pravidlo jako u kontrastu. Pli vysok jas me oslovat. Obas dokonce vrobci zv jas natolik, e se z ern barvy stane ed a to je opravdu nepjemn.

 • PodsvcenBez dobrho svtelnho zdroje by LCD panely nikdy nebyly to, co jsou. K podsvcen se pouvaj tenk trubice CCFL tubes, u kterch je kladen velk draz na rovnomrnost svtla a jeho barvu . Tyto trubice jsou v principu stejn jako trubice, kter se pouvaj pro osvtlen ventiltor, skn apod., u podsvtlovacch trubic pro LCD je vak daleko vce kladen draz na to, aby trubice svtila rovnomrn a co je hlavn, mus svtit prakticky dokonale blou barvou.Levn panely pouvaj systm jen dvou trubic, co m za nsledek nerovnomrn podsvcen. U profesionlnch LCD monitor se meme setkat a s 14 trubicemi na obrazovku , takovto een m za nsledek velmi rovnomrn podsvcen a tak vt ivotnost monitoru. Stedn tda monitor vyuv ty trubic, co se zd jako velmi dobr v pomru cena/kvalita. Obvykl ivotnost trubic je 50 000 hodin

 • Podsvtlovac trubice

 • Podsvcen pomoc LEDV posledn dob se ovem objevuje i podsvcen pomoc LED, toto een pin sporu energie a tak vt ivotnost celho panelu. LED podsvcen m spoustu vhod. Mezi ty nejvt pat ji zmiovan vt ivotnost a spora energie. Jsou tu vak jet dva nemn dleit aspekty. Prvnm je ir gamut a to hlavn z dvodu jin teplot barvy podsvtlen. Gamut pekrauje 110 % NTSC barevnho prostoru. Nen problm pokrt cel Adobe RGB, co je pro vtinu LCD s CCFL trubicemu utopie. V neposledn ad LED podsvcen m daleko lep homogenitu a u kraj tedy nevznikaj dn tmav fleky.

 • Nejastj vady LCD monitorPrvn vada je vadn pixel/subpixel. Tato vada je notoricky znm.U technologie TN se projevuje jako svtc bod. U ostatnch technologi se projevuje jako ern msto. V ppad, e vypadne jen subpixel, se projev patnm zobrazenm barvy. Druh vada je vskyt ciz stice. Tato vada se projevuje stejn jako "mrtv" pixel s dvma rozdly. Obvykle zasahuje i do okolnch pixel. Mte-li tedy na monitoru vce vadnch pixel, kter jsou vedle sebe, jde s nejvt pravdpodobnost o ciz tlsko. Druh rozdl je ten, e se na jakkoli technologii projevuje jako ern bod. V dnen dob se ji tato vada pokld za velmi vnou a nemli byste s takovmto monitorem pijt vbec do styku. Pokud ano, tak je to dvod k reklamaci.Dal vada se nazv "Line Defect" neboli rov vada. Projevuje se svislou nebo vodorovnou rou pes cel monitor. Toto je vada s kterou se jist nikdo z vs nesetk. Vskyt tto vady se ale me projevit i po uritm ase.Posledn je trojice vad. "Spot", "Mura" a "Stain Mura". Prvn z jmenovanch "Spot" se projevuje jako skvrna kruhovitho tvaru ve velikosti nad 5mm. Zbvajc dv "Mura" a "Stain Mura" jsou tyt skvrny jen nepravidelnho tvaru. "Stain Mura" m jet navc oste ohranien tvar. Velikost obvykle tak nad 5mm.Tyto ti vady jsou dvodem k reklamaci, avak nkte vrobci si dvaj podmnku, e vady mus bt viditeln na ed barv.

 • Informan zdrojehttp://www.svethardware.czhttp://www.grafika.czhttp://lcd.4store.czhttp://pctuning.tyden.czhttp://clanky.katalogmonitoru.cz