56

Lectie rîu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Lectie rîu
Page 2: Lectie rîu

Clasa a X-a

Page 3: Lectie rîu

Harta fizică a lumii Harta climaterică Hărţi-contur Fişe cu lucru independent Power Point

Arsenal didactic Strategii didactice

Pixuri în pahar Ciorchinele Lanţuri asociative Cercul întrebărilor Presupuneri prin imagini Diagrama Wenn Activitate în atelier Activitate în perechi Explozia stelară 6 De ce? Bliţ Scriere liberă Eseul

Page 4: Lectie rîu

Parcurs didactic

• Evocare (3 min)• Realizarea sensului (20 min)

a) Diamantul

b) Bulgărele de zăpadă

c) Ciorchinele

• Reflecţie (20 min)

a) Diagrama Wenn

b) Cubul

c) Jocul didactic

• Extindere(2 min)

Parcurs didacticParcurs didactic

EvocareEvocare (9 min) (9 min)Pixuri în pahar Ciorchinele

Realizarea sensului ( 63 min)Realizarea sensului ( 63 min)Lanţuri asociative Cercul întrebărilor Presupuneri prin imagini Diagrama Wenn Activitate în atelier Activitate în perechi Explozia stelară

ReflecţiReflecţiee (15 min) (15 min) Descoperă răspunsul corect CubulDescoperă răspunsul corect CubulBliţ 6 De ce? Scrierea liberă Bliţ 6 De ce? Scrierea liberă EseuEseu Jocul didacticJocul didactic

ExtExtindere indere (3 min)(3 min)

Page 5: Lectie rîu
Page 6: Lectie rîu

Cei care se simt inspiraţi de natură şi tainele ei Cei care se simt inspiraţi de natură şi tainele ei vă invit la discuţie marcînd acordul prin plasareavă invit la discuţie marcînd acordul prin plasarea pixului în pahar pixului în pahar

Apele continentale s-au Apele continentale s-au format format

de-a lungul timpului ... de-a lungul timpului ...

1.1. Definiţi noţiunea de ape continentaleDefiniţi noţiunea de ape continentale2.2. Cum se clasifica apele continentale?Cum se clasifica apele continentale?3.3. Sub ce formă se pot prezenta apele de Sub ce formă se pot prezenta apele de

supafaţă?supafaţă?4.4. Numiţi factorii ce au influenţat la formarea Numiţi factorii ce au influenţat la formarea apelor de suprafaţă?apelor de suprafaţă? 5. Explicaţi cum iau naştere apele curgătoare?5. Explicaţi cum iau naştere apele curgătoare?

Page 7: Lectie rîu

Ape de

suprafaţă

Ape

subterane

Apele Apele ContinentaleContinentale

Ape curgătoare

pîrae

rîuri

Ape stătătoare

lacuribălti

mlaştini

gheţarii

Page 8: Lectie rîu

• izvorul izvorul Ape curgătoareApe curgătoare::

Page 9: Lectie rîu

• pârâul pârâul

Ape curgătoare:Ape curgătoare:

Page 10: Lectie rîu

rîul rîul Ape curgătoare:Ape curgătoare:

Page 11: Lectie rîu

Ape curgătoareApe curgătoare

fluviulfluviul

Page 12: Lectie rîu

APLICATIE:Priviţi desenele şi comparaţi-le.•Care sunt cele mai mici ape curgătoare? •Care ape curgătoare nu au afluenţi şi seacă uneori din cauza secetei? •Care ape curgătoare sunt cele mai adânci, late, lungi şi cu mai mulţi afluenţi?

Apele curgătoare cuprind pâraie, râuri şi fluvii, pentru toate acestea folosindu-se denumirea generică de rîuri.

Page 13: Lectie rîu
Page 14: Lectie rîu

• Subcompetenţe:

Să distingă particularităţile apelor curgătoare ale Terrei

• La finalul lecţiei veţi fi capabili

Să definească noţiunile geografice; Să identifice elementele unui rău,

a reţelelor hidrografice şi fluviale; Să descrie dependenţa rîurilor de climă şi relief Să argumenteze importanţa rîurilor în natură

şi viaţa omului Termeni cheie: Rîu; reţea hidrografică ; bazin hidrografic, debitul rîului;regim hidrografic;căderea rîului.

Page 15: Lectie rîu

Scrieţi, cuvinte care vă

vin în memorie ce se asociază cu “Rîul”

Scrieţi, cuvinte care vă

vin în memorie ce se asociază cu “Rîul”

Cuvintele se aranjează în lanţ din care reiesă noţiunea de rîu

Page 16: Lectie rîu

Ce se se numeşte

izvorul rîului?

Ce se numeşte

gura rîului?

Ce se num

eşte

cursul riului

Ce se numeşte

d

eltă?

Ce se numeşte estuar?

Ce se numeşte liman?

APLICATIE:

1. Identificaţi pe harta fizică a lumii cele mai mari fluvii ale Globului

Elementele rîului

Bazinul rîului

Page 17: Lectie rîu

CURSUL SUPERIOR

Page 18: Lectie rîu

CURSUL MIJLOCIU

Page 19: Lectie rîu

CURSUL INFERIOR

Page 20: Lectie rîu

Râurile se varsă în mări şi oceane printr-o gură de vărsare sub formă de delte, estuare, limane

DELTE

LIMANE

ESTUARE

NILULUI

AMAZONUL

NIPRULUI

GANGELUI

Parana

NISTRULUI

Page 21: Lectie rîu

IZVOR

CONFLUENŢA

AFLUENT

GURĂ DE VĂRSARE

CURSUL

BAZIN HIDROGRAFIC

CUMPĂNA APELOR

Page 22: Lectie rîu

Diagrama Wenn

Rîurile de munte Rîurile de cîmpie

Page 23: Lectie rîu

Citiţi fragmentul din textul manualului şi îndepliniţi sarcinile din fisă

Page 24: Lectie rîu

Grupul IGrupul I

1.Definiţi noţiunea de reţea hidrografică şi sistem fluvial2.Caracterizaţi şi clasificaţi sistemele fluviale3.Numiţi factorii ce influenţează densitatea reţelei fluviale4.Notaţi pe harta de contur cele mai mari sisteme fluviale

Page 25: Lectie rîu

Grupul II

1.Definiţi noţiunea de debit2.Numiţi factorii ce determină

dinamica apei şi debitului3.Analizaţi graficul de variaţie a

debitului mediu lunar al rîului Nistru

4.Notaţi pe harta de contur rîurile cu cele mai mari debite

Page 26: Lectie rîu

APLICAŢIE:Analizaţi graficul de variaţie a debitului mediu lunar al râului NistruRezolvaţi cerinţele înscrise în fişă

Precizaţi:

• Luna cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia

• Luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia

• Anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant

• Anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant

0

2

4

6

8

10

12

14

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIde

bit (m

3/s)

GRAFICUL DE VARIAŢIE A DEBITULUI MEDIU LUNAR AL RÂULUI NISTRU.

Page 27: Lectie rîu
Page 28: Lectie rîu

Imagini din Amazonia

Page 29: Lectie rîu
Page 30: Lectie rîu

Grupul III

1. Enumeraţi factorii ce influenţează regimul de alimentare a rîurilor

2. Construiţi schema: tipurile de alimentare a rîurilor

3. Definiţi noţiunea de regim de scurgere

4. Numiţi factorii ce influenţează regimul de scurgere sau regimul hidrologic al rîului

5. Clasificaţi rîurile după regimul hidrologic şi zonalitatea climatică

Page 31: Lectie rîu

Grupul IV

1. Enumeraţi factorii ce influenţează regimul termic a rîurilor

2. Clasificaţi rîurile după regimul termic

3. Enumeraţi fazele regimul ui de îngheţ al rîurilor

4. Caracterizaţi factorii ce determină chimismul apelor rîurilor

Page 32: Lectie rîu
Page 33: Lectie rîu

Enumeraţi particularităţile rîului şi completaţi schema:

Tipul de alimentare

Regimul termic şi de îngheţ

Regimul de scurgere

Debitul rîului

Dependenţa rîurilor de relief şi climă

Caracterul rîului

Căderea rîului

Direcţia de scurgere

Activitatea rîului

Viteza de scurgere

Densitatea reţelei hidrografice

Page 34: Lectie rîu

Minunile Minunile O picătura de apa , un strop de viaţă şi de miracol, un rîu.

Dar cîtă bogăţie

şi cîte enigme ascunde

in ea imensa

Apă curgătoare !

Apelor curgătoare:Apelor curgătoare:

Page 35: Lectie rîu

VV

Page 36: Lectie rîu
Page 37: Lectie rîu
Page 38: Lectie rîu

Algoritmul de descriere a unui rîu: “Orice hartă este o povestire”

Denumirea rîuluişi lungimea lui

Poziţia rîului. Direcţia de scurgere

Unităţile de relief traversate de rîu.

Afluenţii principali ai rîului

Izvorul rîului. Caracrerul cursului la izvor şi la gura de

vărsare

Tipul de alimentare.Regimul scurgeri rîului

Problemele ecologice şi căile de soluţionare a lor

Cine vizitează rîurile rămîn cu amintiri de neuitat

Page 39: Lectie rîu

Importanţa rîurilorpentru mediul natural şi pentru activitatea economică

Page 40: Lectie rîu
Page 41: Lectie rîu

Cu ajutorul cuvintelor formulaţiîntrebări la problema dată

Page 42: Lectie rîu

Să protejăm natura! Să protejăm apa! Să protejăm viaţa!

Page 43: Lectie rîu

Locul de unde ia naştere o apă curgătoare se numeşte:

albie

izvorfîntînă

Page 44: Lectie rîu

izvor, fluviu, pârâu, râu

izvor, pârâu, râu, fluviu

pârâu, râu, fluviu, izvor

Clasificarea corectă a apelor curgătoare

Page 45: Lectie rîu

La vLa vărsarea în mare, Dunărea ărsarea în mare, Dunărea formează:formează:

o deltă

un lac

o insulă

Page 46: Lectie rîu

NistruNistru intră în ţara noastră pe la: intră în ţara noastră pe la:

Soroca

Naslavcea

Giurgiuleşti

Page 47: Lectie rîu

Sistemul fluvial din imagine este Sistemul fluvial din imagine este de tip:de tip:

Dentritic

Fluat

Radiar

Page 48: Lectie rîu

Metoda CUBUL2. COMPARĂ

4. ANALIZEAZĂ

3. ASOCIAZĂ

5. A P L I C Ă

1. DESCRIE

6. A R G U M E N T E A Z Ă

Descrie regimul hidrologic al rîului Ind în decursul anuluiCompară reţeaua hidrografică Americii de Sud şi Australiei. Indică nu mai puţin de o deosebire şi cauza ce detrmină această deosebireAnalizează harta fizică a lumii şi dedu principala cauză care explică direcţia generală a cursurilor rîurilor Asiei spre Nord, Sud,EstAsociază prin săgeţi poziţia rîurilor din coloana A pe continentele din coloana BAplică trei măsuri pentru ameliorarea stării ecologice a rîurilor din localitatea natală.

Argumentează prin patru exemple concrete importanţa apei rîurilor pentru activitatea economică

Page 49: Lectie rîu

Continuaţi gîndul autorului

La izvorul rîului

apa e rece ca ghiaţa

şi curată ca lacrima

Page 50: Lectie rîu

Apa

rîurilor,

sursă a vieţii!

Page 51: Lectie rîu

Pentru mine, pentru tine

pentru cei ce vin după noi

Fiecare picătură contează

Page 52: Lectie rîu

Grupul IV

Page 53: Lectie rîu

Joc didactic

Memorarea nomenclaturii geografice

Page 54: Lectie rîu

(

“ Să învăţăm oamenii să iubească apele.

Să le îngrijească aşa cum îşi îngrijesc casele şi copiii lor ,

să le protejeze, căci apa este indispensibilă vieţii !”

)

Dragi elevi !Să învăţăm despre apă şi de la apă!Şi să nu uităm nici o clipă că apa – fie că este liniştită sau impetuoasă, clară sau tulbure-reprezintă nu numai o sursă de alimentaţie pentru noi, ci este însuşi sufletul, leagănul vieţii!

Page 55: Lectie rîu
Page 56: Lectie rîu