Ledningsprocessen - De 9 stegen - Krister ?· Ledningsprocessen - De 9 stegen Omvärlds-analys Intressent-analys…

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Ledningsprocessen - De 9 stegen

  Omvrlds-analys

  Intressent-analys

  Identif ieraframgngs-

  faktorer

  Identifieraml

  Skapa tgrdsplan

  Genomfrtgrder

  Mt ochrapportera

  Ledningensgenomgng

  Uppdrag

  Identifieratgrder

  Bestm inriktning Stt ml Led och styr

  Ledningensprotokoll

  tgrdsplan Verksamhetens namn: I&V Mlledare: Bengt Nilsson

  Ml

  ka planeringsnoggrannhet hos prototyper till system > 90 %

  Mtt Basniv Mlniv

  hos till/p

  Planeringsnoggrannhet 65 % >80 % (r 1) >90 % (r 2)

  Frvntat resultat Uppntt resultat tgrd och Mtt Frdigt

  Ansvarig

  Status framsteg*

  1. Fr varje utvecklingsprojekt finns en aktuell riskanalys

  Genomfr riskanalys i all

  produktutveckling

  Inom 1 mnad

  Bengt Ander

  2. Antal eliminerade orsaker och antalet minimerade effekter minskat till 90%

  Eliminera orsaker till och

  minimera effekter av prioriterade risker

  Inom 1 mnad

  Bengt Ander

  3.

  4.

  * Vlj ngon av fljande prestationsniver: a) Planerat och resurssatt, b) Framsteg enligt plan, c) tgrd frdig, d) Resultat uppntt

  Krister Forsberg & Per-Olov Olsson 2005

  Leverantrskedja

  Leveranskarta

  Intressentkarta

  Strategikarta

  Mlkarta

  tgrdsplan

  Mlrapport Sammanfattningmlrapporter