of 56 /56
UBJEKTEVE QE DUHET T PARAQITEN PRANE ZYRAVE TE ALUIZNI- NR. EMER ATESI NJËSIA BASHKIAKE 1 1 PETRAQ MUHAMET 2 IKMET AHMET 3 RAMI MUHARREM 4 HASAN MERSIM 5 RENAT SOTIRAQ 6 ALI,SKENDER,BAJRAM REXHEP,ALI 7 SHERIF MERSIM 8 BUJAR HYSEN 9 LUAN ISUF 10 BESNIK XHEMAL 11 JONUZ RUSHIT 12 ARIF KADRI 13 FASLLI HALIL 14 FATOS EMIN 15 JORGO XHEVAT 16 ENVER ALUSH 17 ALTIN ZIJA 18 SINAN HAXHI 19 SELIM ADEM 20 QAZIM KADRI 21 SHAQIR HAMDI 22 ASTRIT FERHAT 23 MERITA HAMIT NJËSIA BASHKIAKE 2 24 ZENEL ISMAIL 25 MENTOR XHELAL 26 SADIK RASIM 27 ISA XAJ 28 SEFEDIN MEHMET 29 HEKURAN MUHARREM 30 OSMAN DEMIR 31 LUAN MANDI 32 SALI IBRAHIM 33 BEDRI RAMIZ 34 QAZIM ZYBER 35 KOSTA XHEVAT 36 BESIM ELMAZ 37 RAMIZ,AGIM HAZIR,ALI 38 ANDRI VESEL 39 NURI SHEFQET 40 BILAL,ASLLAN,ADRIAN

Legalizimet, 1267 banorët që marrin tapitë në kryeqytet

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t ka publikuar listën e re me emrat e qytetarëve që kanë gati lejen e legalizimit në Tiranë. “Shekulli” boton sot emrat e 1267 familjarëve për 10 njësitë bashkiake të kryeqytetit, të cilët kanë gati faturën që duhet të paguajnë. Pas likuidimit të pagesës këta qytetarë do të duhet të nënshkruajnë kontratën e kalimit të pronësisë te noteri dhe në përmbyllje të këtij procesi do të bëhet edhe lëshimi i lejes së legalizimit. Pas kësaj nisin procedurat e regjistrimit të pronës në Hipotekë, nga e cila qytetarët pajisjen me tapi ose thënë ndryshe bëhen pronarë legjitimë të truallit ku kishin ndërtuar pa leje.Respektimi i këtyre afateve për t’u paraqitur në zyrat e ALUIZNI-t vjen edhe si kërkesë e këtij institucioni. Menjëherë pas likuidimit të faturës së parcelës ndërtimore, ALUIZNI, garanton pajisjen me leje legalizimi brenda ditës. Ajo që duhet theksuar është se në bazë të ligjit të ri për legalizimin e objekteve informale, kush shlyhen menjëherë detyrimin financiar përfiton një ulje prej 20 për qind të tarifës. Po ashtu, për paraplegjikët dhe tetraplegjikët që kanë bërë vetëdeklarime, parcela ndërtimore është falas. Ulje çmimesh në bazë të ligjit të ri aplikohen edhe për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike. Nga ana tjetër, familjet që paguajnë rregullisht për një vit energjinë elektrike përfitojnë ulje tjetër 10 për qind. E gjithë vlera e parcelës ndërtimore paguhet 50 për qind vlerë leku dhe 50 për qind me bono privatizimi.

Text of Legalizimet, 1267 banorët që marrin tapitë në kryeqytet

Sheet1

LISTA E SUBJEKTEVE QE DUHET T PARAQITEN PRANE ZYRAVE TE ALUIZNI-t TIRANE (1) PER TE TERHEQUR FATURAT FINANCIARENR.EMERATESIMBIEMERNJESIA BASHKIAKENJSIA BASHKIAKE 11PETRAQMUHAMETLAHO12IKMETAHMETSELIMAJ13RAMIMUHARREMKEKO14HASANMERSIMTUSHA15RENATSOTIRAQDOKO16ALI,SKENDER,BAJRAMREXHEP,ALIKOPANI17SHERIFMERSIMTUSHA18BUJARHYSENALDISHA19LUANISUFTERPOLLARI110BESNIKXHEMALMUMAJESI111JONUZRUSHITPOKO112ARIFKADRITAMIZI113FASLLIHALILGURI114FATOSEMINBRAHAJ115JORGOXHEVATBIBA116ENVERALUSHKARAJ117ALTINZIJAMUCA118SINANHAXHIKROSI119SELIMADEMBALLA120 QAZIM KADRI KOKOSHI121SHAQIRHAMDIBITRI122ASTRITFERHATHASBERGU123MERITAHAMITZEAQJ1NJSIA BASHKIAKE 224ZENELISMAILVATA225MENTORXHELALMALAJ226SADIKRASIMALLARAJ227ISAXAJKABETAJ228SEFEDINMEHMETHOXHA229HEKURANMUHARREMXHEPA230OSMANDEMIRHOXHA231LUANMANDISPAHIU232SALIIBRAHIMLACI233BEDRIRAMIZSHKEMBI234QAZIMZYBERBELBA235KOSTAXHEVATSHUSHKU236BESIMELMAZKERCYKU237RAMIZ,AGIMHAZIR,ALIGJOKA238ANDRIVESELVASKU239NURISHEFQETGJOSHI240BILAL,ASLLAN,ADRIANTRESA241ZENELISMAILVATA242ASTRITHASANBICERRI243MEHMETZYBERBELBA244SELAMIIMERDEMIRAJ245AGIMRASIMMATAJ246REXHEPARIFVERBOFSHI247TOMEKOLEMACAJ248RAKIPASLLANHUSHA249QAZIMALIDIDA250BEDROTARELICAJ251FATMIRALIALLMUCA252ZANENIAZIBIBA253MUFTARSHUKRIBAKALLI254FIQIRI,BARDHYLXHAFERRLULJA255FERITSEFERSULKU256AGRONRAMAZANMEMA257CFETANKOSTAMARKU258ILIRFERIKALLMUCA259GENCNURIBELBA260AFRIMALISHEHU261ISTREFXHAFERVATA262NDRICIMHAJDARDEMARKU263FIDAI,KUJTIM,ARQILEFEJZIMADHI264BASTRI,KLAUDIOMUHEDIN,BASTRIBAJRAMI265ENVERFAREDINBAKALLI266ILAZ IBRAHAM RAMKU267YZEDIMNOVRUZLAMAJ268BAJRAMALIHYSENI269FATMIRABDULLAMATA270AGRONXHEMALZELA271ELMAZHYSNIHAXHIU272BASHKIMHEKURANELSINA273FISNIKFERIKLLUNGU274EDISONFAIKBEGOLLI275MITATRIZAELEZI276MURATZEQIRFERATAJ277ANDONHETEMALIAJ278RAMADANADEMRRAHMANI279RAMADANADEMRRAHMANI280NOVRUZQANISATKA281SKENDERALIZOTZOTO282EDILOLIKOTE283BILBILAQIFDASHI284SAJMIRTASIMMURATI285AVDULBESNIKZEBI286RASIMFADILDISHANI287DEVIS.OLTIANSHABANHASTOCI288ENVER FAREDIN BAKALLI289ARIF, JETMIR HYSEN,ARIF TOTA290HYSEN NEVRUS BAKU291ZYLFI SELMAN CARA292ALI ABDI NELI293ILIRSHERBETCOKU294FATIMEMUHARREMBIBA295FATMIR ABDYLMEXHIT TOCILLA296DURIM RUFAT DRAGJOSHI297XHELADIN SALI KASA298ETHEMQAZIMKOCI299ASLLANKAMBERLALA2100PELIVANSERVETKAPXHIU2101NAZMISHABANLACI2102KAZAFER ILJAZ RAMA2103ELMASMEHDILALA2104FADIL ABDULLA BALASHI2105XHELAL RAMADAN DORZI2106BESNIK ALIBIBA2107MARJANNDUELEKA2108HAMDIBANUSHMUCA2109AVNISHABANVATA2110TOMORR HAMIT SKENDERASI2111SHABAN PASHO KUPI2112GEZIM VEHBI BARA2113IRFAN SHEFKI NDREU2114NASUF MEVLAN TOCILLA2115ZAK AVRAM SKENDERI2116BAKIHASIMMATA2117SPARTAKXHEMALMARKU2118PARIMMUHARREMXHAFA2119SEFERBEQIRPALUSHI2120LUTFIZENELVATA2121ILIRASLLANVATA2122EQEREMHAJREDINMUCA2123ALIAHMETKOLGJINI2124AGRON,MINIREHAMDI,RIZADOMI2125MARENGLENRAMADANMUSABELLIU2126HAMBISALIXHEPA2127ABDULLAISMAILVESHI2128ZENELGANISHAHINI2129QERIMSIRONMUSISLAMAJ2130BAHRILIMANMICI2131RIFATRAMIZKODRA2132ASTRITRAMIZSULA2133DASHNORXHELLALLLALLA2134SHKELQIM CERCIZ MOLLANJI2135HYSEN MUSTAFA SALIU2136HIQMET SHEFQET SULAJ2137VERORESHKURTTOCILLA2138MEHMET,ASTRITHASAN,MEHMETARIFAJ2139HASAN,AFERDITAISUFKOLMAKAJ2140ISMETSHERIFHYSA2141OLIVERAVDIMURATI2142AGIMMUHARREMHIDA2143SHPETIMISMAILFARRUKU2144PETRITADILSULKAJ2145ALBERTABEDIMMALAJ2146ASTRITZENELBAJARAMI2147JUSUFMUSTAFAGAPI2148RUZHDIBAJRAMGAPI2149MEHMETSOKOLSOKOLI2150RAMADAMMEHEMETAJAZI2151LUMNIJEXHEMALVOKOPOLA2152NAZMIHAKIISMAILAJ2153NAIMFEJZULLABARDHI2154ARTANSOTIRAQBURDA2155ZYBERHAMITKROSI2156DIANAMARKDEDNDREAJ2157ARBENABEDINMALAJ2158SHKELQIM HALILBURNACA2159AVNIISUFSHABANI2160URIMHAZIZGJOSHI2161QEMALIBRAHIMISUFI2162RUSTEMRIZAKODRA2163HAMZAHAXHICELA2164XHEVDETALIBali2165FERDINANTHAMITKATESHI2166BAJRAMQAMILMUZHIKA2167ELEZ,TOMORR,DRITANMUSAMUCA2168ARBENELEZMUCA2169QERIMJAKUPQERIMI2170IMER XHEMALI NOKA2171PERPARIMMUHARREMSHAHINI2172GURIBESNIKCERA2173DORINAADEMMERKUCI2174MEHMETEMINXHEPI2175ARBENSULEJMANGJOSHI2176TAHIRRUSHITSPATA2177KADRIMUHARREMRAMUSHI2178KAPLLANHATEMZAIMI2179ALBERTAAVDIHOXHA2180XHEVATMYZAFERNOKA2181BASHKIMIBRAHIMJOCA2182BESNIK,LUMESADIK,ISUFDUMI,GURRA2183HAXHIQEMALKOROVESHI2184SHABAN YMERHURDHA2185ILIRVATHSTAFAJ2186SOKOLPELIVANDULELLARI2187ARDIANBESIMHYSA2188KADRILATIFDISHA2189DHURATAELEZGJAKOVA2190HEKURANSABRIKOCI2191GEZIMRIZASALIU2192AGIM,MUHARREM,ISA2193LUAN,PETRITNEXHIPALIAJ2194XHEVAIRHALIMLITA2195VIKTORRAMADANBENDAJ2196ZYBERFAIKZALTA2197HAMIDERAMAZANMANCAKU2198SAJEMYSLIMCEKA2199DERVISHMAHMUT MUSI2200MANUSHAQEISUFSUFAJ2201MIMOZA,ROXHERSADYLAVER,PELLUMBPOLISI2202AGIMDALIPMISKU2203HYSNIZENUNTAHIRAJ2204BASHKIMSPAHIMEMA2205BEDRIELMAZKERCYKU2206BEDRIELMAZKERCYKU2207CLIRIMSULEJMANGJOSHI2208ABAZHYSENGJANA2209XHEVDETISMAILALLMUCA2210SAMIMAKSUTDAUTI2211SHEFQETOSMANRUCI2212ARBENMUHARREMBERMETA2213ARBEN,FATOSSABEDINKOLGJIMN2214FADIL QAZIMCENI2215MIRASHZEFGILAJ2216HALITISMAILMEMA2217RAMAZANRUFAT DRAGJONI2218ASLLANSHABANNELA2219AZEMISMAILMEMA2220BAJRAMHYSMENTOCILLA2221LUANNEVRUZHASKASA2222MILTJADHABDULLADUMI2223SHABAN XHEMALDOCI2224RUZHDIQAMILKAJA2225SULEJMANVEBIBIBA2226FERIKREXHEPGJOSHI2227NEZIRHALILSHEHU2228MAHMUTNEXHIPALUSHI2229ARJANNIKOSTEFANI2230RASIMMARSELTOCILLA2231METORXHELALMALAJ2232LUFTI,FATOSMAHMUT,LUFTIHOXHA2233FESTIMIDAJETZHALLONJI2234BILALMUSTAFAALIJA2235SOKOLRAMIZTAHIRAJ2236MURATHASANSINA2237SOKOLSHAQIRBECA2238ISMETXHELILDRAGJOSHI2239XHAVITQAZIMGRECA2240PJETERLAZERPRENDI2241EMINSABRISHEHI2242HAQIFNEZIRLITA2243LUAN,BESIMKRISTO,MANDRISPAHIU2244RRAPUSHAHMETLENA2245SELIMQAZIMVATA2246SOKRATBAFTUKU2247DURIM AHMETKODRA2248DYLBERBAJRAMMANAJ2249BUJAR HAMITXHEPA2250IBRAHIMMEHMETKOSTA2251FITIMTARSAMIMYFTARI2252ZAIMRESMICELA2253FIQIRETRAMADANTOCILLA2254ET-HEMQAZIMKOCI2255DRITANMALIQSMACI2256MIRASH,VATE,LEKEGEGEPECNIKAJ2257RIZASELIMHABIBI2258DALIPASLLANHASTOCI2259PRENGNDUERRAPI2260DALIPASLLANHASTOCI2261MIHANE,ISAKBAKIVATA2262DANIELA,PERLATKUJTIM,HAZIZSULAJ2263MYRTEZARAHMANBRAHJA2264PETRITZEQIRLLUNGU2265ENGJELLVESELPETRITAJ2266JAKUP,ADEMAHMETBASHA2267ENVER,OLGETSELADINMOLLA2268PULLUMBSHERIFSINANI2269QAZIMHAXHIBERMETA2270EDUARTHASANKASA2271KLODIANJASHARMETA2272MUHAMETHETEMJAHO2273FIQIRETTASIMMURATAJ2274BRUMILDA,ANILAYMERGARUNJA,DERMANI2275AGIMSEFERZYBERAJ2276RAKIPDALIPBRAHJA2277JONUZIBRAHIMMETA2278MAKBULESEFERDISHA2279NIKOLLGJONLOGU2280IBRAHIM HASAN DEMAJ2281ABDULLASULEJMANBALLA2282XHETANDINJATA2283ILIRIDRIZZENELAJ2284HAMITEMINPARLLAKU2285MERSINSINANBALLA2286LATIFZYBERBALI2287REFIKBEJTSULA2288GEZIMMUHARREMNOKA2289BEDRIMYFTARPLAKU2290BRELIMABDYLABAZI2291MIRJAN HAXHI TOTA2292HALIMISUFKPXHALLARI2293DRITANHYSENBILALI2294XHEVAHIRIBRAHIMJOCA2295XHEVITFEJZKOLGJINI2296FATMIRADEMKULICI2297DILBERILJAZBIBA2298RUZHDIIBRAHIMJOCA2299OSMANNEFAILMUCOLLARI2300LULZIMSAHITGOCA2301BESIM,EDMONDMUHARREMISA2302HYSEN SULEJMANBIBA2303ARISTOTELHAKIBERMETA2304FATJONXHETANOSMANI2305BASHKIMTAHIRLIKA2306FAIK RIZA GJURA2307PELLUMBNAZMIBIBA2308LANDIGJONLOGU2309ILMI,BESNIKZAIMFANA2310GJON,MIRASHDODEMGJONLOGU2311FAIK RIZA GJURA2312YLLI ENVER MENAJ2313FLORIE RIZA BIBA2314RAMADAN,FLAMURDALIP.VEHIPLUMANI2315PETRITALISALA2316ZEQIRGANIMECJA2317AGIM,ALEKOXHEVAIRMECO2318HAQIFMEHMETTOCI2319SHEFQET SHABAN biba2320DUKAGJINMHAZISXHEMALponari2321EDMOND LAMI BICI2322ARIF ALI BIBA2323ARDIANSHAHINCARCANI2324LULEZIM,AZISXHEMAL,RAMADANTABAKU,VOJKOLI2325DASHAMIRRIZATOPALLI2326ILMI ELMAZ TOCILLA2327HASAN HAN LASHI2328ILIR HAJDAR DEMARKU2329PETRIT REXHEP UKA2330RRAHMANMUHARREMDAPI2NJSIA BASHKIAKE 3331BUJARALIISMAILI3332FLAMURESTREFELEZI3333GENTJANGEZIMGUXHA3334RRUZHDIABDURRAHMANKURMARKU3335FEMIIMERLLESHI3336BESIMFREDCAUSHLLARI3337HILMIHALIMABDIU3338ADRIATIKQANIQOSE3339DALIPSALIPEPMARKU3340LUANJONUZAGA3341GJOVALINLUSHMARKU3342EDMONDALICULLHAJ3343GEZIMIBRAHIMSALLAKU3344ARBENPOLOBOCI3345NURIDINIBRAHIMAGASTRA3346RESHATSALIDOKA3347BESHERHAZISLALA3348SAFET,EDUARTSAFETSKENDERI3349RAMAZANQAMILRAMA3350MUHEDIMQAMILSALIU3351FERHATSHERIFHYSA3352IRFANAVDIGJANE3353RRUZHDIABDURRHAMANKURMAKU3354ANDONLUFTIXAMO3355ASLLANSINANBOGDANI3356QAMILKALEMXURE3357FATMIR,PAJTIMHAJREDINHAXHI,MUCAJ3358HAMZASULEJMANLALA3359NIKOSEFEDINIBRAHIMLLARI3360VANGJELSAFETMUKADES3361NDRICIMHASANGJYLMEZI3362ALIJASHARMESTANI3363SELMANRAKIPPLAKU3364GEZIMSHAQELLI3365DRITANSINANCAUSHI3366MUHARREMQAZIMDISHA3367SULBIEHAJDARBASHKURTI3368MURATSELIMBALLA3369ARIFKELMENTARIFI3370SKENDERSHEBIISUFLLARI3371ARTANAHMETLAZRI3372MEXHITVEHAPMETA3373REMZI,AFRED,ALKETASULA3374MUSRAFAAHMETISAKU3375GEZIMMUSTAFAHEKURI3376BARDHYLMUNIRSENGLA3377VASILQAKODHIMITRI3378ROBERTAXHEMMUHO3379MUHARREMSHERIFELEZI3380SUZANASHYQYRIMETALLA,ZYPCE3381GJON,ZEFDILE,MARKPAPUSHI3382VIKTORTHANASPANO3383MIHALIM,ALMIRSHAQIRBABSULI3384BEHRICELIMKOKONOZI3385DYLBERRAMAZANMUCO3386VANGJELTAREDAPI3387FERDINAND,HYSENDALIPALUSHI3388ZENELALIKACELI3389HALOETHEMTRUSHI3390ADRIATIKHYSENABAZI3391SADIKRAKIPSALIAJ3392SHEFQETMASARLALA3393SHPETIMXHEMALDULLA3394ILIR,ARTANXHAVITCELIKU3395HARUN QAMIL CULLHAJ3396HAJRIJESHEFQETDERVISHI3NJSIA BASHKIAKE 4397FADIL ALILIKA4398ALIHYSENCELA4399ARJANHYSNIMUSOLLARI4400RESHATHAKIDELIU4401ENVER,HYSENISMAILREXHEPI4402GJONJAKDERVISHAJ4403IMERHYSENTUSHA4404AJDINILJAZMUCA4405LEFETERSEFERSULA4406SHEFQETDEMIRDOKO4407XHEVAIRNERTILGJOLENA4408HAXHI,FITIMSHYQYRILICA4409MYFITRAMISHASA4410AMBERSHABANDYBERI4411RAMADAN BESIMRAMA4412KUJTIMNDUENOLJA4413DULEJMAN,LUANISLAMLATA4414RUFETE, BLEDAR,GENTIANJOKA4415DASHNORBILALHASA4416FADIL ALILIKA4417SKENDERISUFMUASAJ4418SKENDERALIKOCI4419RAMMEHMETAHMETAJ4420RIZAXHEMALSULA4421DYLBERENUREDINSULA4422HAJRIALITOLA4423ELIDONABDISULA4424LUFTIMFERATDUMANI4425PETRITNAZIFQORRI4426ALEKSANDERZEFMURRI4427SINANOSMANHALILI4428KOLGJOKGJOKAJ4429PETRAQREFIKBEGOLLI4430ISMAILXHEMALCAKAJ4431SADIK,MUNIRABAZMERA4432VELIBAJRAMXHIKOLA4433GJERGJ,DODBARDHOKLLESHAJ4434KOLEMARKZMALAJ4435AGIMMETBAJRAKTARI4436RIZAXHEMALSULA4437MARGARITA,LUFTIFASLLILOCI4438AGIMSADIKBARAKA4439FERDINANDQAMILBAMKALLARI4440FAIKMEHMETKERPACI4441KUJTIMLULZIMTAHIRI4442QAZIMBAJRAMCOBA4443MENTORHASANRIZVANI4444ZEFIRE,KLODIANSKENDERTAHIRI4445KUJTIMPALIDEDJA4446SHYQYRINEZIRBANI4447AHMETMIT'HATDOSTI4448ATLIHASANHOXHA4449QAZIMRAMAZANBEQIRI4450ARBENMERSINNEZIRI4451KUNDRET,SABRISULOBRACAJ4452KUJTIMDERVISHMUSI4453BEKESELIMGABRAJ4454BUKURIEHAJDARBALLIU4455ARTAN RESHAT MECAJ4456MEHMET BAJRAM MULGECI4457SEFERXHELILSULEJMANI4458MUSAH,ENERIK,ALBERTYMER,MUSABERISHA4459BLEDJANTOLEARAPI4460DRANEZEFGJINI4461BAHRIAHMETBEQIRAJ4462GAZMIR,SHQIPENGOTA4463RAMIZZEQIRGJETAJ4464ARZENMYZAFERSHPUZA4465TUSHEMYFTARLLUPA4466PRENDZEFMEMAJ4467BEQIRQAMILLIKA4468FATMIRGJONNDREVATAJ4469ZYLFIRAMAZANAJAZI4470DODE,GJERGJBARDHOKLLESHAJ4471BYLBYLPALMEMA4472DALIPHYSENRAMA4473BARDHOKDODEMGJONNDOJ4474BESIMBAJRAMKAMBERI4475MUHEREMFERITLASKU4476FEJZISEFEDIMDALLIU4477PJETERZEFVATAJ4478AVNI HASANCENI4479FRANDEDVUKAJ4480ILBERIBRAHIMMUCA4481SHKELQIMRAMADANLACI4482ERVEDINMEHDITOLA4483MATOSHPRENGUSH GEGA4484KUJTIMISUFKOKA4485HAMITBAJRAMXHIKOLA4486NEVRIJEAHMETNURA4487ADMIRRASIMMARTINI4488FIQIRIHALITALIJA4489FATMIRISAGJERANI4490NDECBARDHOKGJIOKA4491DEDMEHILLTHANA4492NIMETEEMINQEMALI4493BESIMSELMANKOKOSHI4494FLAMURARIFDULELLARI4495BILALHAMITCUNI4496PETRITDODENDOJ4497SHKELQIMRIZAZEZA4498GJERGJKOLEQAVEZA4499BARDHOKKOLNIKA4500PELLUMBRAMADANOSHAFI4501SHKELQIMSHEFQETPIRA4502NEFAILAHMETYZEIR4503ALIM,DYLAVERMIFTAR,SALIDERGUTI,NESAJAS4504GJOVALINMARKNDOJA4505BEDRIOSMANHYSA4506BUJARMERSINNEZIRI4507JONUZ,ASTRIT,SULEJONUZSHEHU4508DILAVERXHEVITASLLANAJ4509HAMDIXHELILDAUTI4510ILIRASLLANMUCEKU4511SHEMSOASLLANVEIZI4512GANIDERVISHIMUSI4513JASHARSEFETZAIMI4514LAVDERIMQEMALCENA4515RESHITLIMANSALA4516XHAVIT SALIBOJNI4517ZENELBILALLAMA4518SABRIBAJRAMLLUKAJ4519PRENDMIRUSHPREKA4520ALIMDYLAVERBEQARMALAJ4521MEHDISHEFQETKARABRAHIMI4522DEMIRQAMILKRUSA4523JEMINASLLANLIMANI4524GEZIMBAJRAMCELA4525ARBENFERATDUMANI4526HALITAHMETZEQO4527DASHAMIRSHEMSIDUKA4528NDOKESOKOLKOLENDREU4529ILIRSALIHASMUCA4530SABRIISLAMVISHKURTI4531REFIKQAMILCAKMASHI4532NEZIRQAZIMJAUPI4533SULEJMANXHELADINKOLECI4534AGOBIDOBAKOLLARI4535RRAHMANDEMIRBARDHOSHI4536PLLUMNDUESYLA4537FARIZHASHIMHALILI4538RIDVANBAJRAMKISHTA4539ISMAILHASANMANREKA4540ALFOXDEMIRMUCKA4NJSIA BASHKIAKE 5541HALILXHELIHYSENI5542SELIMCAUSHGIXHARI5543AREFI,NDERIMBEQIR,AREFISPAHO5544OSMANHAJDARXEXA5545SHABANHAJDARXEXA5546ANESTIBEJCEBACELLI5547ARBENFEJZOZAIMAJ5548LEKEDODDODAJ5549QAMILASLLANBECERRI5550ROLANDALIAGOLLI5551IBRAHIMAGIMBUSHI5552SAMIDALIPBECA5553ADBERAREFIPERE5554BAJRAMELNAZMISKA5555RESHATMUSTAFAKARAJ5556ABDYLAGIMUKU5557GLIMANAHMETDRISHTI5558GEZIMDILAVERMYFTARAJ5559SPIROTHEODHORKUVARATI5NJSIA BASHKIAKE 6560HAJDARXHEMALGRRICA6561YLLIDIDODOLLOMAJA6562MITATSELIMKURTI6563MITATSELIMKURTI6564HYSENISMAILMEMLIKAJ6565HYSENISMAILMEMLIKAJ6566MUSTAFAALIHAMZAI6567ESMARAMADANKORTESHI6568RAPO,BESNIKBEKTASHVILA6569AZBIELATIFLAMCE6570KUJTIMHAKRAMA,HAKRAMA6571PULLUMBTEZABARJAMI6572JORGO,PANDELINDREKONDREU6573LUFTIDERVISHNUREDINI6574RIZASELADINSELMANLLARI6575JASHAR,AGIMMYSLIM,JASHARGRRICA6576KUJTIMALUSHTARUSHI6577ISLAM,OSMANISAKU,FATMIREISAKU6578FOTOHATEBEZHANI6579SPIROHALIMISLAMI6580ARTAN,NAFIEPERISNAKA6581EDMONDCELNIKPRENJASI6582LAZAM,PETRITDOMI6583SHEMSIHALITXHAFA6584TOFIKHAJREDINMATA6585ANDREAHILMIMUSTAFA6586PRANVERABAFTJARMULLAHU6587SHKELQIM,RAMIZIBRAHIM6588PANDELITODIMECO6589SHKELQIM,RAMIZIBRAHIM6590IMRANNIASTOPI6591FLAMUR,LUFTARVELIELEZI6592BEHARZALOSHEHAJ6593PELLUMBNIAZIHADRI6594HALIMDANEJAHO6595FITIMESTREFZHUPANI6596XHELALFADILVRAPI6597HAKILUTFISALKURTI6598RESMIXHEMALISHEMA6599BEHARZALOSHEHAJ6600BEHARZALOSHEHAJ6601ALFREDTAIPMIRASHI6602KADRINUREDINXHEPA6603KADRINUREDINXHEPA6604FEHMIZENELSULKU6605AZEM,MIRIAZEMLECINI6606FIDAISHERIFPERISNAKA6607KRISTOSVANGJELCACIS6608ILIARAMISBEBRI6609KUJTIMNOVRUSRRAPOLLARI6610EDMONDBASHKIMAGOLLI6611VLADIMIRSYBIGERXHANI6612BARDHYLHYSENPASHOLLARI6613AGRONXHEVAHIRXHARO6614ILIRJANQAZIMPERO6615AVDYLREFIKMANCE6616AGIMJEMINHYSA6617KUDRETHALILPASHOLLARI6618ARTANRAMAZANTRESA6619KAMBERQENAMBEJO6620SELIMMUSERROGAMI6621ZAIMJONUSSALKURTI6622ZALOHYSNICELA,TURHAN6623ZIJAASLLANMUCA6624NEFAILBAKTASHVILA6625ARDIANZYHDICULLHAJ6626AGRONHYSENSHUPLI6627FETAHREXHEPNUREDINI6628NAJAZLIMANCULLHAJ6629BUJARLAZEABAZAJ6630SADIKMUSTAFILAKU6631PEJTERCECOBRAMI6632ALBERKALEMMUSOLLARI6633BUJARDEMIRHAJDARI6634FARIILMIGJONA6635MUSTAFAOSMANLEKA6636BINASNEXHBEDINSAHIDAJ6637ISMAILHAMZAISLAMI6638NASIPBINASKOCI6639ZAMBAKENGJELLHASANI6640SAMIAZEMXHENGO6641RUZHDIISAMURRANI6642BASHKIMRAMAZANCELMATA6643VIKTORMUHARREMPERA6644SADETRAHIM DAUTI6645BASHKIM,RASIMISMAILLLESHI6646SHPETIM,TAHIRTAHIR,HAXHIGJYLA6647NAIM,LUFTIGJYLA6648VALTER,AVNIKALEMMUSOLLARI6649ARTURBAJARMMANAJ6650SKENDERSHEFIKSHABA6651FLORINAISADAUTI6652ALQI NAZMI PUCA6653XHAVIT BESIM BILALI6654SHEFQETHYSENLEKA6655BARDHYLNUREDINHYKA6656GANIQEMALCUPI6657SEIDINAMELIRESHITLLARI6658NDERIMAVNIOSMANI6659FATMIRRIZALLESHI6660BUJAR,BARIJEMIMINI6661LUANHAJRULLADAUTI6662MYZAFER,JONUSGOROVECI6663HASAN,SOSEKAMBER,JATOAHMETAJ6664DHIMITER,JANIZAIMMUSKA6665PELLUMB,QENAM,ERALDOMAKSUTAJ6666ISAMEHMETDAUTI6667AFRIMCANDELIA6668XHEVITSULEJMANXHIKA6669VASILHYSENSHUPLI6670FATMIRTAHIRBERISHA6671KASTRIOTQEMALRAMA6672LAVDERIMVAITMATRAKU6673NUREDINHYSENVATOCI6674SHKELZENXHAFERSHUPLI6675FETIJEENVERRAMA6676ALBERTNAZMIPULA6677KRONIRAHIMDAUTI6678GJERGJBAHRISADIKLLARI6679FATMIRFADILVRAPI6680ARDIANSHEFIKSHABA6681SKENDERBAJAZITZINXHIRIJA6682GEZIMMUHARREMRAMA6683NAIMBESIMBILALI6684MASARMAKSUDDOCI6685MUSAQAZIM VLADI6686MIKELENVERKORTESHI6687TEMEHYSNIALIAJ6688FATMIRTEMEALIAJ6689SABEDINKASEMBAJRAMI6690ISLAMHAMZAISLAMI6691SAIMIRSHEFKILAMA6692VALTERDEMIRALIBREGU6693NASIPBIZATKOCI6694FISNIKBAJRAM,AVDYLMANAJ6695IBRAHIMSHEFKILAMA6696ARJANSHEFKISHABA6697VELIYMER,MUSAPERRALLAJ6698ALFREDFITIMZHUPANI6699LEFTERIBRAHIM HARKA6700GARIPETEMBALLA6701DHURIM,RUSHITRUSTEMMILLOSHI6702SERVETHAJRULLAISLAMI6703ARTANISMETZEQILLARI6704YLLIMUHAMETXHOMAQI6705BARIJESHEFKIBRAHOLLI6706RUKIJECENLAMA6707NOLIKAMBERKASO6708GAZMENDXHEMALISHUPLI6709AHMETMISASHAZPICI6710FIQIRIRIZAPINARI6711SAMIAZEMXHENGO6NJSIA BASHKIAKE 7712MUHARREMSELMANCARA7713EMINKASEMSHIMA7714BESNIKMYFTARMUSLIJA7715NAFIJEAVNIVASHA7716RIFATNASUFMACKA7717NUSRETGANIHALILAJ7718ISMAILIBRAHIMMUCA7719AVNISHAQIRJATA7720QAZIMMEHMETCELMETA7721KURTASHMEXHITKADRIU7722AJETRUSTEMDEVA7723NURISULEJMANCAKMASHI7724SPARTKALOXHEMOLLARI7725QAZIMOSMANPASHA7726RAMADANDEMGJOKA7727BEDRIELEZKOLA7728VANGJELKOZMADHAMO7729LADIMIRSHEFKIGJIKA7730BEKTASHHAMZALIMI7731AVNIHASANBAJRAKTARI7732GEZIM,LULJETA SEFEDIN LUSHNJAKU7733ARDIANMISIRGRECA7734HALIM, HAXHILOKA7735FATMIRDERVISHKODRA7736SAFET,ROBERTENVERHOXHALLI7737LINDITASHYQYRIGONXHI7738FRAN,PASHKGJON,FRANGPRENDI7739ALI,ZYHDIZYHDI,ALISYAFA7740KURTIMERHASRAMI7741HASHIM.MENTORBAFTJAR.HASHIMKEQA7742RUSHITSELMANDAMZI7743LULZIM,EMINMALIQ,KASEMHIDRI7744KUJTIMXHEMALSHTUFI7745HILMI,ETMONDRAMISBALLA7746FATIME,RAMISNEBIMSALILUSHA7747NDOLIPILONDREKA7748HANEHARIZKAPEDANI7749HANEHARIZKAPEDANI7750HAMZAIBRAHIMSHIRA7751EMINMUSTAFA MURJA7752KADRIISUFSARACI7753MUHARREM,FLAMURFLAMURBAJRAMI7754SHEMSIIBRAHIMKEBAJ7755SHEMSIIBRAHIMKEBEJ7756RUZHDIABAZQINAMI7757NIKOLLPJETERPRENGA7758BESIMQAMILXHIXHA7759DALIPIBRAHIMVANI7760MILAIMJAKUPCENA7761FADIL DAUTAVDIA7762AGIMDEMGJOKA7763ALI,SHKELQIMJAHTHACI7764AGIMMUHARREMSHIMA7765ARTJANRAPIKAMENCI7766HALILSHABANLAMI7767XHEVAHIRDASHAMIRBICI7768NDOCKOLEQEHAJA7769GEZIMIBRAHIMLACI7770SHERIFALIKULLAFI7771DALIPIBRAHIMVANI7772SKENDERSHEFQETSHIMA7773MEHMETCENDEMA7774PERPARIM,SHPETIMMUHARREMSULI7775KUJTIMISMAILKARAJ7776FATOSJAKUPBALLA7777REXHEPAHMETAJ7778NESIMRIZMANBALLA7779VLADIMIRNEVRUZSELIMOLLARI7780PRANVERADEDKOLAJ7781LEONARDALIBEGO7782MEHMETXHEMALTOPALLI7783FIQIRIBEXHETIBI7784NEKIALIMALO7785RONJASHEMEJOZAJ7786YMERALIBRAHIMAJ7787ISMAJLBRAHIMAJAZAJ7788ROBERTNAZIFAGA7789SAMIABAZTAGA7790MIRELAKADRIHAKA7791ILIRMUHARREMROCI7792PELLUMBSADIKVASHA7793EDUARTSEFERSEFERAJ7794SHAQIRXHEMALSKARRA7795SEJATSULOISUFAJ7796JONUSHYSENVESELI7797SERVETSHAQIRHYSA7798QERIM,AGIMDAUTAVDIAJ7799HAMZAABAZLIMI7800FLORIDA SABRIDUKA7801TEREZEMARKNIKOLLI7802ARSENHAZBIKASO7803FERITDERVISHBILLA7804DURIMMUSTAFA MURJA7NJSIA BASHKIAKE 8805RASIMDAUTFETO8806VAHIDSHAZIMANGIXHARI8807RIZAELMAZRROKO8808AGRONRIZAHETI8809AGIMRAMIZDOCI8810HASANVESLQOKU8811SULEJMANVESELQOKU8812KOLINGJELIGJINI8813DUKAGJINTONQERIMI8814MUHAMETSHUAIPMIFTARALLAJ8815RUZHDIVEBIBREGU8816PASHK,YLLIJAKU,PASHKCUNI8817SHKELZENNDOCGECAJ8818MEXHITHYSENSTAFA8819KURTBAFTJARKURTI8820IVZIDILAVERRAMA8821MARASHNIKNECAJ8822IBISHDIZARFETA8823DALIPHALIMTOSHI8824YMERHASANASLLANAJ8825LUTFIMISIMCOKA8826YLLIPASHOKURTI8827QAZIMBAJRAMGJANA8828FOTAQSOKRATERMIRI8829MUHAMETFERHATKARANXHA8830ISUFSADIKLIKA8831AGIMRRAPBASHA8832KRISTIANDEDEMULAJ8833ESATIDRISCIBAKU8834XHEVDETISMAILZERE8835ASIM BAJRAM GIXHARI8836TURAN ZENEL DANI8837SHABANMUHARREMXHELESHI8838PLLUMB ESAT LEKA8839RAKIPMEXHITISLAMI8840NAMIKSKENDERPELLUMBI8841MUHARREMYZEIRQEVANI8842MUNIRSADIKDEDA8843ZYDINEFAILTALO8844LUFTIYMERMUJO8845SAFETQERIMKREKA8846TEFIKMEHEMTKOCI8847YDEIRHASANKAMBERI8848PERPARIMADEMAGOLLI8849BASHKIMREXHEPSALLAKU8850NEKINEVRUZMUSA8851ARTAN,FLAMURBAJRAMDRYKA8852MALIQDESTANCIKOJA8853MYNIRISMAILALLA8854HAXHIGANIHALILAJ8855RAMAZN,GAZMIRKARAFILFIDA8856SALI,SHPETIMAVNIPROKJA8857XHELILKADRIZIKA8858TOFIKMINOHOXHA8859TAHIRRUSTEMMUSTA8860ZINIXHELADINBUCI8861GANISULEJAMNHYSA8862PERPARIMESAT XHEMALI8863PALMEHILLPERPALAJ8864RUSHITBAJRAMALLARAJ8865SALLAHMAHMUTDAFKU8866NJAZIXHELILBELULI8867ABAZMUSTAFAHALILI8868SADIK,FATOSIBRAHIM,FATOSLOKA8869ARTURPLLUMBMAKISHTI8870NAIM HYSEN KURTI8871ERSHEF.GJYZELNASEBIFIDA8872GJELOSHRAMADANKOCI8873LUAN,HAXHIIDEIRKAMBERI8874VELIGANISEFA8875VLADIMIRZENELDANI8876HYSENKADRIOSMANI8877DRITANPETRITCAKRI8878ABDYL,VULLNETRIZVAN,ABDYLKURTI8879SHKELQIMHAKIKSHQEFNI8880GANIISMATSEFOLLI8881LATIF,BUJARAVDI,LATIFLAMI8882PALKOLKOLA8883ADRIANZENULLAPULA8884DEDIBRAHIMSTEAJ8885HABEDINLIMANSEFA8886HYQMET,MYSLIM,ERMIRAQAZIM,HASANBACI8887ELMAZSELMANBACI8888SEFULLASADIKMUCA8889MUHAMETXHEVAHIREBEJA8890FRANMHILLPEPKOLAJ8891PELLUMBELEZMAKISHTI8892VEHAP,SHPETIMHALIM,VEHAPTOSHI8893STEFANSALIHAVDIA8894HAJRULLAIZETMUCA8895HEKURANFERITBALLIU8896NEVRUZSAMITKILLO8897FEHMIMURIXHEMALI8898XHELILISUFALLARAJ8899BEXHETSEIDKARAJ8900RAMADAN ADEM MARKU8901TEREZINADEDMATAJ8902BARDHYLHAKIKMERDINI8903MUSTAFAXHAFERRVALISI8904DYLBERGANIZERELLARI8905QERIMMILIRJANELMAZDERVISHI8906XHEVALIN RIZA SHEHI8907BILBILNOVRUZZAIMAJ8908MAHMUTSHEMSIZUNA8909BARDHYLFIQIRITOBRA8910TOMORSIMONTARVASHI8911AVNIMAZANNORJA8912FLORIABEDINTOLA8NJSIA BASHKIAKE 9913ILIAFAHRIBESHELLO9914PRANVERASEFERBALLABANI9915SHPETIMVESELISMAILAJ9916IDRIZHAZISPANA9917SOKOLARIFSHIQERUKAJ9918KUJTIMHARIFDOKA9919MUSAXHELALHYSENAJ9920GENCDINEPIRA9921ARSHIMALIQBARDHI9922XHAFERRJAUPQOSJA9923BEQIRBAFTIARQOSJA9924FEMIISUFKACA9925HYSNIIDIRZISUFAJ9926SKENDERSABRISPAHIU9927NUREDINMUNIRLUKE9928ARTURHASANBRUCI9929BUTE BAJRAMDEMIRAJ9930GANIRAMIZBASHA9931HASHIMJASHARHOXHA9932ALBERTBAFTJARCAPI9933MAHMUDIEENVERCAKRRI9934ALIKURTSEFA9935ALUSHXHEVDETQENDRA9936DEMIRASLLANPERZHITA9937QEMALMUHAMERXHARO9938NUREDINMYNIRLUKE9939MUHAMETSULEJMANBASHA9940EDMONDYZEDINALIBEJ9941HARIFBARIHOXHALLARI9942SHPETIMENVERABDULLAJ9943ABEDINMANUKPERAJ9944SAJMITSADIKMATRAKU9945VASFI,GJERGJISHERIFGJONI9946BIBILHODOXHAFERASI9947VASFI,GJERGJIFUATMUCA9948DASHAMIRREXHEP SKIFTERI9949MUHARREMFETAHOXHA9950ZENELSKENDERSUTA9951NEBIJONUZLUZI9952MYFTARZYFERBEZATI9953FLORINDAHYSENSYLAJ9954PRELSEJDIVUKAJ9955FATMIRLATIFCANI9956BAJRAMZHAZIMARCAUSHI9957KUJTIMAZISLASKU9958PERPARIJEILMIHASA9959SHKELAIMABDYLSYLA9960FEMI,HALITBESIMMUCA9961KRISTODALIPSHKEMBI9962HAJDARXHELALPLAKU9963DASHMIRZALOMALOLLARI9964AZEMALIKACIQI9965ALIRAMAZANKAMBERI9966HALITIBRAHIMLOCA9967PAJTIMALIZUNA9968LAVDERIMXHELALKOLDASHI9969MUSTAFAIRFANBEU9970GENCDINEPIRA9971NAZIFHIMEKADRIU9972SULEJMANHAXHIXHECI9973ELHAMIHAQIFZHUZHI9974SELAMIRAMAZANHYSA9975ISMETRAMAZANLIKA9976CELNIKNEXHATBARDHI9977LUANHALIMHALIMI9978RUZHDIHYSENZERJA9979GEZIMNEXHIPMEHMETAJ9980FERITHALITKRASNIQI9981PELLUMBGURIPASHOLLARI9982XHEVAHIRSKENDERHUNA9983FLAMURXHEMALDOKA9984LEFTERXHEMALSULA9985PERPARIJEILMIHASA9986LUSHGJONMARASHI9987SEJDISABRISHEHU9988ISUFGAFURRHASA9989ARIFKERAMADANALLARAJ9990BEKTASHYZEDINALIBEAJ9991LEKENDUEPROGNI9992MALIKSABRILACI9993AGIMRAMADANDOKA9994ELMAZIDRIZKALOCI9995AGRONABDYLDODA9996PAJTIMHAZISTOLLJA9997REHIDEBAJRAMBUZHIQI9998ANESTORXYBERLUMI9999FREDIBEXHETXHIMA9NJSIA BASHKIAKE 111000MEREMURSELMUSTAFAJ111001HEKURANMEHMETZENELAK111002GEZIMBILBILTAHIRI111003PASHKELUSHMARKU111004GEZIMSHABANDOCI111005KADRIMUSABAJRAMI111006HAMZASABRILILA111007KINNDUEGJOKA111008MHILLKOLERRAHI111009KASTRIOT,EDMONDZACELLARI,SHKALLA111010ZEFMARKZEFI111011GJOVALINLEKDEDAJ111012KUJTIMMIFTARCUBI111013NAIMPJETERSYLA111014RITOMARKROSAJ111015TOM,GEZIM,PETRITMUSTAFAJ111016YMERMITATTARAGJINI111017YMERAQIFKOCI111018VLADIMIRGJONQOKAJ111019HAKIADEMXHAURI111020PERVIZOSMANELEZI111021SHEFQETASLLANGJANA111022VIKTORPRELALIA111023FATIMERIZAGURI111024ASTRITENVERSALLAHI111025BINAKSADRIXHELADINI111026LEKEMARTINMARTINI111027XHETANHAKIKVLADI111028YLLIQEMALKREKAS111029GJONLLESHDOCI111030GANIFADILBEKTESHI111031DRITANJONUZRAMA111032QUNNIKHASANI111033SABRISHEFQETPAJOLLARI111034ALBERTQANIKAJA111035FRANGLEKELEKAJ111036MARKLUSHSTEAJ111037GJINLEKLEKAJ111038PRENGELLESHDOCI111039NIKOLLNDRECLLESHI111040BEXHETNURICAMI111041GJOVALINZEFLEKAJ111042FATIMEABDULLAKOKALI111043BASHKIM HYSEN MICI111044LULZIM XHEMAL GJOKA111045TONINNIKNIKAJ111046DYLBERJONUZABAZI111047FATMIRFRANGMALETI111048BAJRAMSHEQERFURRIKU111049BASHKIM,IRMA,ADRIATIKTOFIKXHARRI111050GEGDEMUSHPJETERNIKA111051KUJTIMZEFKOLPRECAJ111052DEFRIMISUFFURRIKU111053LULASH,FERITNDOCPRENDI111054FATOSFARIBARDHI111055HAVADYLBERCELA111056BASHKIM,NAZMIHASANSITA111057ANTON,GJINGJIN,JAKUKA111058ANTON,GJINGJIN,JAKUKA111059BAJRAMMUSABAJRAMI111060LULEHAMDIELEZI111061MARKZEFVUKZA111062ISLAMMYSLIMHAKCANI111063MARASHMARKNDOJ111064NIKOMYSLIMVILA111065AVDIMNURIAVXHI111066DRITANNDRECPECAJ111067AGIM,VIKTORNDOCRAMAJ111068VATECUNPREKPERAJ111069MHILLPJETERNDOCI111070GJELOSHKOLEBUQA111071ALFREDFRANGUKA111072JANINESHATSHAMETI111073HEKURANDEMIRHOXHALLI111074HALIL,FLORJANXHEMAL,HALILLILA111075VEZIRALUSHMUJOLLARI111076BILALMYSLIMAHMETAJ111077ROLANDHYNERBLACERI111078MYSLYMBAJRAMAHMETAJ111079KRISTOILMIMEJDINI111080LULZIMSADIKMATOSHI111081NAZMIHATEHASANLLARI111082VASILILIAIKONOMI111083NDUEPALMANDREU111084BUJARSHASHOGJATA111085MIRASHNDRECGJERGJI111086PALMHILLNDOCI111087SEFEDINSEJDILOCA111088MARASHNDOCDODA111089KUJTIMSHKURTPRENGA111090MUHARREMQAMILTOPALLAJ111091SELAMI REXHEP MULDAKAJ111092VALENTINA BAFTJAR DEDA111093FATMIR ISUF XHANGOLLI111094MUSTAFA OSMAN KOLA111095ALEKS MUSTAFA REXHEPI111096SHPETIM GANI ARBITI111097GJERGJ JAK DODA111098FATMIR MARK SUSAJ111099NIKOLL MARASH GJONPALAJ111100LAVDERIM MEHMETALI MOLLAYMERI111101MIMOZA ESAT SENTURKU111102LODOVIK KOL KOLA111103AFRIM ZYBER LUCA111104KUJTIMTOSHDODA111105AVNINAZMIPAHUMI111106YMERBAFTJARELEZAJ111107ZEFMARKKOLGEGAJ111108ARBENIDAJETTOPALLAJ111109ENVERKAMBERSALLAHI111110PASHKEPRENDMARASHI111111FIQIRILIMANBARA111112ARDIANLUANBUNGURI111113ENVERQAMILHANI111114PREND,FRANNIKOLLEMAJSA111115BASHKIMBAJRAMKOCI111116ASTRITBAJRAMKOCI111117LEKEPRELDESKAJ111118BARDHDEDNDOJ111119MURATAVDIFIDA111120JEMINHASANLILA111121YLLSON,NAIMGURTALI,DEMIRHOXHA,HYSA111122BASHKIMESTREFHOXHA111123BUJARQANIIBRA111124ISMETPASHKHASVATAJ111125MITERMARTINNECAJ111126ARTURMANCEBEGAJ111127DODPRENGJAKU111128DODPRENGJAKU111129BIBE,KOLECUN,KOLEGECAJ111130NAZMIEHALILPETOVA111131VLADIMIRSOKOLKOLBUCAJ111132PETREFREFATMAHMUTI111133RAMAZANFERHATHYRA111134QASHIPPETRITTHARTORI111135KUJTIMMARKRAMAJ111136RESHATMEXHITHIDRI111137DESTANREXHEPBRAHJA111138RAM,XHEVDETFADILLACI111139NEZIRISMAILLOSHA111140REMZI,BEHARXHARI,SELIMI111141AGIMXHEVAHIRKASA111142RAMADANSHYQOHAXHIJA111143SAZANREXHEPSHEHU111144BORHAHASANLUKU111145ENGJELLAVNIMATA111146PRELMARKRAMAJ111147IBRAHIMRAMAZANLIKZELIA111148NIKOLINAHMETCARA111149LULASHNIKEHASANI111150SHPETIMFAIKBENGASI111151ALFRED,NOSHNOSH,PREKEQOKAJ111152MENDULFERITBARUTI111153BEJTO,LAJESAIT,TAHIRJACAJ111154GJINNIKOLLGJONI111155AVDI,KLAUDIANSERANBICI111156PELLUMBREFITCENOLLI111157LIRIMRUZHDISALKURTI111158AZEM,FRANCESKOBARAHOXHA111159AZEM,FRANCESKOBARAHOXHA111160AZEM,FRANCESKOBARAHOXHA111161RUSHITFADILELEZI111162LIRIMRUZHDISALKURTI111163PRELSEJDIVUKAJ111164HASANEMINMARKAJ111165KUJTIMHAKRAMAHAKRAMA111166NAIMEBEKTASHDOLLOMAJA111167AVDISERANBICI111168PELLUMBREFIKCENOLLI111169PELLUMBREFIKCENOLLI111170QAZIMELEZUJKAJ111171GEZIMBEXHETCANJA111172XHELIL,LEONARDISMAIL,XHELILHASANI111173FITIMBAJRAMRIPAJ111174DEMIRBIBA,NJAZIBIBA111175XHEMALSERVETARAPI111176QEMALSELAJDINZYFI111177SEFULLASEFEDINFISNIKU111178KLODIANAAVDILIKA111179MIRUSHFAIKRAMA111180MIRASHNDUEGECI111181VESELHAXHIIMERI111182RIFANBEQIRLOSHA111183MIRJANE,BESMIR,NERTILAAHMETPAHUMI111184HAJRIVEHAPKOCI111185ASLLANNESIMXHAFERAJ111186FRANGFRROKSEFERI111187SHERIFTAHIRHAJRI111188QAMILBALIMARGJEKA111189AVDILSEDULLAPACI111190ASTRITABDYLRIZVANI111191FLAMURISMAILSHULI111192BARDHOKGEGEHYSENI111193HANESELIMHOXHA111194SHTTJEFENDEDEVATAJ111195DILAVERTABAKU+BANORE111196FATIKO,ANDERADERVISHLAZI,TRUSHI111197NDUEMARVATAJ111198FLORIANFIQIRIXHIXHA111199PETRITSHABANXHIXHA111200MAKSIMGANI BEKTESHI111201ASTRITLUSHHASANAJ111202BESNIKIZJASHABANLLARI111203LIKVUKSANHASANAJ111204PASHKLULLULI111205QERIMHIDERDOKU111206ZYLFIGANI HOXHA111207KASEMSHEMSITAHIRAJ111208ABAZBILBILTAHIRAJ111209SEFEDINLIKNIKOLLI111210FEIZIFIQIRILEKA111211LUSHMARASH RRUCAJ111212XHABIEBEQIRMANGO111213DEDEPRELMESHAJ111214LEKEMARTINLEPEJA111215URIMRAMISRUSI111216ZENEL,JETNORARBENBEQIRAJ111217BELULZALOALUSHI111218XHEVATISLAMGRAMA111219MEHMETRAMBALA111220FIQIRIMURSELTAHIRAJ111221LAVDERIMJAKUPMETA111222XHEVAIRGANI MALOLLARI111223KASTRIOTCERCIZXHEMOLLARI111224SOKOLKOLTRASHANI111225LEKVUKSANHYSENAJ111226PRENA,LUFTARADEMBAZAXHIU,KOXHAJ111227ELEZEMINMANOVI111228MEHMETKADRIMACKA111229LUSH,LUANSHKELQIMCULLHAJ111230DEDEMARTINBUSHATI111231ARJANGJOKE RRAHI111232ISUFGANI PRENCI111233NAPOLONPERPARIMIBRAHIMI111234LULEZIMJACERAMA111235AGIMFEJZOFEJZO111236MITERMARTINNECAJ111237PETRITLEKEHASAJ111238BIBEDALIXHIKA111239SALIMANCEMUNKA111240SHENDETFERITTELALLARI111241ROBETNAZMIRECI111242NURIISLAMKOCIA111243BESNIKMUSTAFADODA111244FRAN,PETRITZEFPROGNI111245QANIXHEVATSHEHU111246LULASHPJETERPRRONI111247REFITZACEHOXHALLARI111248ZAMIRSHYQOHAXHIJA111249SOKOLBAJRAMLALA111250QEMALISUFKOCIAJ111251XHEVDETSABRIPECI111252PLLUMBNIKOLLMEHILLI111253BILBILMARKMRISHAJ111254VAITALIMETA111255PALKOLVELA111256YLBER,EDUARTMYSTEAKLATO111257ISAREFATZANI111258SANDERGJONMIZA111259ILIRNDUEBUSHATI111260MUSTAFASHAQIRLOCA111261ZIJAHAJDARALLGJATA111262DALIPSHABANSHYTI111263AHMET, ASTRITBEQIR, AHMETCINA111264AGIMNASIBISHKEMBI111265AHMETHASANHYSENI111266BUJARRAMAZANKURTI111267ALBAN, PJETER, ADMIRPJETER, NIKIMERAJ11

Sheet324578920BASHKIA TIRANE, NJESIA BASHKIAKE 821BASHKIA TIRANE NJESIA BASHKKE 822BASHKIA NTIRANE NJESIA BASHKIAKE 850