Lembaran Kerja 1,2,3

  • View
    230

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

math

Transcript

Lembaran Kerja 1Kestabilan Dipengaruhi Oleh Keluasan Tapak Dan Ketinggian ObjekArahan: A. Anda diminta untuk melantik seorang ketua bagi setiap kumpulanB. Ketua bagi setiap kumpulan diminta tampil ke hadapan bagi mengambil bahan/objek yang diperlukan untuk membuat ujikaji.Bahan/objek:1. Penutup kotak A42. 2 biji cawan plastik3. 1 silinder penyukat4. 1 bikar5. 1 kelalang konArahan:Ujikaji 1 :A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja.B. Susun cawan plastik di atas papan nipis dalam keadaan i. Menegakii. Terbalik seperti dalam Rajah 1 disebelah: Rajah 1C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan penutup kotak tersebut ke hadapan.D. Perhatikan cawan yang manakan jatuh terlebih dahulu.E. Catatkan pemerhatian anda pada bahagian pemerhatian.

Ujikaji 2:

A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja.B. Susun silinder penyukat, bikar, dan kelalang kon di atas papan nipis tersebut seperti dalam rajah 2 di bawah:

C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan papan nipis tersebut ke hadapan.F. Perhatikan cawan yang manakan jatuh terlebih dahulu.G. Catatkan pemerhatian anda pada bahagian pemerhatian.Pemerhatian:Ujikaji 1: Nomborkan 1 pada cawan yang jatuh Ujikaji 2: Nomborkan 1 pada objek dahulu dengan 1 dan 2 pada cawan yang jatuh dahulu, diikuti yang jatuh kemudiandengan 2 dan 3

Lembaran Kerja 2Mengenal Pasti Pemboleh Ubah

Senaraikan pemboleh ubah yang terdapat dalam ujikaji di atas.

Pemboleh ubah:Dimanupilasikan:_________________________________________________Bergerak Balas:_________________________________________________Dimalarkan:_________________________________________________Lembaran Kerja 3

1