LEMBARAN KERJA P1

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPI

Text of LEMBARAN KERJA P1

LEMBARAN KERJA MATEMATIK P 1

LEMBARAN KERJA MATEMATIK P 1

Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sub Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

: Pengasingan

Arahan Guru :: 1. Guru menerangkan bentuk-bentuk kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentuk

bentuk asas

Murid diminta mengasingkan bentuk tersebut

mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengasingkan mengikut kenyataan yang guru arahkan.

1. Asingkan antara bentuk bulat dan bentuk segiempat kepada dua bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.

2. Asingkan antara bentuk segitiga dan bentuk segiempat kepada dua bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.

3. Asingkan antara bentuk bulat dan bentuk segitiga kepada dua bekas yang berasingan yang telah guru sediakan.

LEMBARAN KERJA MATEMATIK P 1

Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

: Pengasingan

Arahan Guru :: 1. Guru menerangkan bentuk-bentuk kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentuk

bentuk asas

Murid diminta mengasingkan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengasingkan mengikut kenyataan yang guru arahkan.

1. Asingkan bentuk bulat kepada satu bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.2. Asingkan bentuk segiempat kepada satu bakul yang berasingan yang telah guru sediakan3. Asingkan bentuk segitiga kepada satu bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.

LEMBARAN KERJA PENGUASAAN 1

Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

: Pengasingan

Arahan Guru :: 1. Guru menerangkan bentuk-bentuk kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentuk-bentuk asas

Murid diminta mengasingkan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengasingkan mengikut kenyataan yang guru arahkan.

1. Asingkan bentuk bintang kepada satu bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.

2. Asingkan bentuk bulan sabit kepada satu bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.

3. Asingkan antara bentuk bulat dan bentuk bintang kepada dua bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.4. Asingkan antara bentuk segitiga dan bentuk bulan sabit kepada dua bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.LEMBARAN KERJA MATEMATIK P1Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

Pengumpulan

Arahan Guru :: 1. Guru menerangkkan bentuk-bentuk

kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentuk

bentuk asas

Murid diminta mengumpulkan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengumpulkan objek mengikut kategori yang sama

1. Kumpulkan objek berbentuk bulat kepada satu bakul yang berlainan.2. Kumpulkan objek berbentuk segitiga kepada satu bakul yang berlainan.

3. Kumpulkan objek berbentuk segi empat kepada satu bakul yang berlainan.LEMBARAN KERJA MATEMATIK P1Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

Pengumpulan

Arahan Guru :: 1. Guru menerangkkan bentuk-bentuk

kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentukbentuk asas

Murid diminta mengumpulkan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengumpulkan objek mengikut kategori yang sama.1. Kumpulkan objek berbentuk bulat dan segitiga kepada dua bakul yang berlainan2. Kumpulkan objek berbentuk segitiga dan segiempat kepada dua bakul yang berlainan3. Kumpulkan objek berbentuk bulat dan segiempat kepada dua bakul yang berlainan.LEMBARAN KERJA MATEMATIK P1Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

Pengumpulan

Arahan Guru : 1. Guru menerangkkan bentuk-bentuk

kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentukbentuk asas

Murid diminta mengumpulkan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengumpulkan objek mengikut kategori yang sama

1. Kumpulkan bentuk bintang kepada satu bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.2. Kumpulkan bentuk bulan sabit kepada satu bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.3. Kumpulkan antara bentuk bulat dan bentuk bintang kepada dua bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.4. Kumpulkan antara bentuk segitiga dan bentuk bulan sabit kepada dua bakul yang berasingan yang telah guru sediakan.

LEMBARAN KERJA

Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

: Pengelasan

Arahan Guru : 1. Guru menerangkan bentuk-bentuk kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentuk

bentuk asas

Murid diminta mengelaskan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengumpulkan objek mengikut kategori yang sama

: 3Guru meminta pelajar mengelaskan dengan

dengan meminta pelajar menyebut kategori

bentuk objek yang telah ditunjukkan

1. Kumpulkan objek berbentuk bulat kepada satu bakul yang berlainan.2. Kumpulkan objek berbentuk segitiga kepada satu bakul yang berlainan.3. Kumpulkan objek berbentuk segi empat kepada satu bakul yang berlainan.LEMBARAN KERJA

Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

: Pengelasan

Arahan Guru : 1. Guru menerangkan bentuk-bentuk kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentuk

bentuk asas

Murid diminta mengelaskan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengumpulkan objek mengikut kategori yang sama

: 3Guru meminta pelajar mengelaskan dengan

dengan meminta pelajar menyebut kategori

bentuk objek yang telah ditunjukkan1. Kumpulkan objek berbentuk bulat dan segitiga kepada dua bakul yang berlainan.2. Kumpulkan objek berbentuk segitiga dan segiempat kepada dua bakul yang berlainan.3. Kumpulkan objek berbentuk bulat dan segiempat kepada dua bakul yang berlainan.LEMBARAN KERJA

Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0 Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

: Pengelasan

Arahan Guru : 1. Guru menerangkan bentuk-bentuk kepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentuk

bentuk asas

Murid diminta mengelaskan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan tiga bakul yang berasingan,1 bakul mempunyai pelbagai objek yang mewakili objek bentuk asas, 2 bakul lagi adalah tidak mempunyai sebarang objek,kemudian meminta pelajar mengumpulkan objek mengikut kategori yang sama

: 3Guru meminta pelajar mengelaskan dengan

dengan meminta pelajar menyebut kategori

bentuk objek yang telah ditunjukkan.

4. Apakah bentuk guru tunjukkan ini?(Bulat)5. Apakah bentuk guru tunjukkan ini?(Segitiga)6. Apakah bentuk guru tunjukkan ini?(Segiempat)7. Apakah bentuk guru tunjukkan ini?(Bintang)

LEMBARAN KERJA

Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran

: 1.0Pra Nombor

Sab Kemahiran: 1.1 Menamakan Objek

: 1.1.1Bentuk

: Padanan

Arahan Guru : 1. Guru menerangkan bentuk-bentukkepada murid

Aktiviti Murid : 2.Guru meminta murid menunjukkan bentuk

bentuk asas

Murid diminta memadankankan bentuk tersebut mengikut bentuk yang sama.

Guru menyediakan gambar yang mewakili pelbagai objek asas dan kemudian meminta pelajar menyesuaikan mengikut kenyataan guru.

: 3Guru meminta pelajar memadankan gambar yang sama mengikut warna

1. Suaikan objek segitiga yang sama

LEMBARAN KERJA

Nama Murid: ..

Tarikh ::

Kemahiran