Lembaran Kerja Perwakilan data

Embed Size (px)

Text of Lembaran Kerja Perwakilan data

 • 7/27/2019 Lembaran Kerja Perwakilan data

  1/4

  Nama: Kelas:

  Perwakilan Data

  Berdasarkan Graf Palang diatas, Jawab soalan dibawah;

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  Din Lina Goh Ravi Aida

  Bilangan

  buku

  cerita

  Nama Murid

  Bilangan Buku Cerita yang dibaca oleh5 murid

 • 7/27/2019 Lembaran Kerja Perwakilan data

  2/4

  1. Lengkapkan jadual dibawah berdasarkan graf palang diatas

  Nama Bilangan Buku Cerita

  2. Berapakah Kekerapan buku cerita yang dibaca oleh ravi?

  3. Berapakah bilangan buku yang dibaca paling banyak (maksimum)?

  4. Berapakah beza bilangan buku cerita paling banyak berbanding buku cerita paling

  sedikit?

  5. Berapakah mod (paling banyak buku cerita) bagi graf tersebut?

 • 7/27/2019 Lembaran Kerja Perwakilan data

  3/4

  Graf Palang menunjukkan jenis kelab yang disertai murid dan bilangan ahli bagisetiap kelab yang disertai.

  1. Bina satu jadual berdasarkan graf palang diatas.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Hoki Bola Sepak Bola Baling Bola Keranjang

  Bilanganmurid

  Kelab yang Disertai

  Bilangan Ahli Kelab

 • 7/27/2019 Lembaran Kerja Perwakilan data

  4/4

  2. Berapakah bilangan Ahli kelab Bola baling?

  3. Ahli kelab manakah mempunyai bilangan ahli paling sedikit (nilai minimum)?

  4. Berapakah julat bagi graf diatas?

  5. Berapakah nilai mod graf palang diatas.