LENGUA GALLEGA

  • View
    811

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of LENGUA GALLEGA

1

COMUNICACIN

LINGUA GALEGA

Autoras: Rosa Mara Cazn Fernndez Mara Jess Fernndez Fernndez Pilar Ponte Patio Mara Soledad Puente de Montoya

Revisin lingstica: Pilar Ponte Patio

Edita: Xunta de Galicia. Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria. Educacin Secundaria a Distancia para Persoas Adultas.

Depsito legal: C. 1.549/99 ISBN: 84-453-2581-7 ISBN: 84-453-2580-9

A COMUNICACIN A TRAVS DE DIVERSAS LINGUAXES

O coecemento lingstico (entre tantos e tantos saberes) forncenos de autoconciencia e fai xermolar en ns a estima crecente por todos aqueles que, dende outras linguas, manifestan a sa pertenza humanidade.Jess Tusn. O luxo da linguaxe

A lingua o principal recurso co que contamos os seres humanos para comunicrmonos, tamn un importante medio para acceder coecemento e para gozar coa creacin literaria, tanto a propia como a dos outros. Este libro pretende ser unha axuda para mellorar o teu coecemento e uso persoal da lingua en todos eses aspectos. Est pensado para que, a travs del, poidas acadar os obxectivos que se pretenden e que atopars expostos comezo de cada unidade; pero non o nico medio co que podes contar, tamn che ser de moita utilidade a consulta doutros libros, a lectura de xornais e de obras literarias, a asistencia s titoras nas que podes intercambiar ideas e opinins, e a consulta frecuente co teu titor ou titora que che servir para aclarar dbidas e proporcionarche recursos. Para que fagas un bo uso deste material, imos explicar cl a estructura do libro e cmo debes traballar con el: Este mdulo contn materia de estudio e traballo para un cuadrimestre. Esta distribudo en catro unidades, e en cada unha delas hai varios bloques de contidos: Comunicacin, Sociolingstica, Anlise e creacin de textos, Gramtica, Lxico e Ortografa. comezo das unidades atopars informacin dos contidos correspondentes e dos obxectivos que debers acadar en cada un dos bloques. A continuacin ofrcenseche explicacins e exemplos dos aspectos que se estn a tratar. Tamn atopars propostas para que realices actividades no teu caderno de traballo. Estas actividades aparecen numeradas e, final do libro, tes unha clave de autocorreccin na que figuran as solucins. Esta clave debers consultala despois de realizar

3

as actividades, as poders coecer e controlar os teus progresos no proceso de aprendizaxe o que che permitir saber se podes seguir avanzando ou se necesario que volvas repasar o anterior. consultar a clave ten en conta que as tas respostas non teen que coincidir p da letra coas que a aparecen. Como vers, nalgunhas actividades a resposta nica, pero noutras moitas o que se che d un exemplo orientativo. importante que para aclarar calquera dbida consultes o teu titor ou titora. Como complemento das unidades, contas cun anexo no que se recollen aspectos gramaticais correspondentes a estructuras de uso frecuente e que desta maneira poden ser consultados con facilidade sempre que o precises. As persoas encargadas da realizacin deste libro agardamos que sexa un medio eficaz e ameno para que acades un mellor uso e dominio da lingua que , sen dbida, o vehculo esencial da Cultura.

4

NDICEPxina UNIDADE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 COMUNICACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 Os signos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A comunicacin a travs de diversas linguaxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Os cdigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claves de signos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

14 A linguaxe verbal e o signo lingstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Elementos da comunicacin. Situacin comunicativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O texto: intencin comunicativa e contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

16 Funcins da linguaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ANLISE E CREACIN DE TEXTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Clases de textos segundo a sa funcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 GRAMTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Texto, pargrafo, oracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Caractersticas da oracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clasificacin semntica das oracins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

29 Os constituntes da oracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Oracins simples e compostas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

LXICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Orixe do lxico galego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palabras patrimoniais, cultas e semicultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

33 Formacin de palabras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Familia lxica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A derivacin: os prefixos e sufixos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 36

ORTOGRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 Os signos de puntuacin: o punto e coma (;), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Os signos de puntuacin: o punto (.) e a coma (,) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Os dous puntos (:), os puntos suspensivos (...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A interrogacin, a exclamacin e as comias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . As parnteses e o guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 46 48

5

Pxina UNIDADE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 COMUNICACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Lingua oral e lingua escrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variedades sociais da lingua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

54 Rexistros e variedades dialectais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 As linguaxes non verbais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

ANLISE E CREACIN DE TEXTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Integracin da linguaxe verbal con outras linguaxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O destinatario dos textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

62 As propiedades dos textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 GRAMTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Anlise da oracin simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Anlise do suxeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

71 Outros compoentes da frase nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Os determinantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O artigo determinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

80 O artigo indeterminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Os determinantes demostrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Os determinantes posesivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 85

LXICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 88 Abreviaturas, smbolos e siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 A composicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORTOGRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 O acento das palabras. A slaba tnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 O acento grfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ditongos e hiatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .