of 23 /23
LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA Treball de final de màster Sistemes d’Informació Geogràfica 2018-2020 Alumna: Anna Porti Suárez Tutora: Anna Guimet Masó

LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · Les colònies de gats i les poblacions de gats ‘És un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA · Les colònies de gats i les poblacions de gats ‘És un grup de...

 • LES COLÒNIES DE GATS A MANRESA

  Treball de final de màster

  Sistemes d’Informació Geogràfica

  2018-2020

  Alumna: Anna Porti Suárez

  Tutora: Anna Guimet Masó

 • Introducció

  Necessitat de controlar el creixement de la població de gats de carrer

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 2Març 2020

 • Objectius

  1. Localitzar les colònies de gats al municipi de Manresa i recopilar les seves dades

  2. Analitzar la seva situació actual de control i estabilització enfunció de les dades recopilades

  3. Elaborar un mapa web a partir dels elements d’una infraestructura de dades espacials amb programari lliure i de codi obert

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 3Març 2020

 • Marc teòrici estat de la qüestió

  ■ Les colònies de gats i les poblacions de gats

  ■ Les infraestructures de dades espacials

  ■ El programari lliure i de codi obert

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 4Març 2020

 • Marc teòrici estat de la qüestió

  ■ Les colònies de gats i les poblacions de gats

  ‘És un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec (per part d’una alimentadora que se’n fa

  càrrec) i són gestionades per l’Ajuntament de Barcelona (o del municipi en qüestió) amb la col·laboració de les entitats protectores d’animals de la

  ciutat’.

  (Ajuntament de Barcelona)

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 5Març 2020

 • Marc teòrici estat de la qüestió

  ■ Les colònies de gats i les poblacions de gats

  ■ Les infraestructures de dades espacials

  ■ El programari lliure i de codi obert

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 6Març 2020

 • Marc teòrici estat de la qüestió

  ■ Les infraestructures de dades espacials

  ‘És una estructura tècnica i organitzativa, basada en la cooperació i constituïda per mitjà d'acords coordinats sobre estàndards de tecnologia,

  que té com a finalitat facilitar el coneixement, l'accés i l'ús de la informació geoespacial disponible en un àmbit territorial a través d'Internet per part

  de la societat’.

  (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 7Març 2020

 • Marc teòrici estat de la qüestió

  ■ Les colònies de gats i les poblacions de gats

  ■ Les infraestructures de dades espacials

  ■ El programari lliure i de codi obert

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 8Març 2020

 • Marc teòrici estat de la qüestió

  ■ El programari lliure i de codi obert

  ‘El programari distribuït i desenvolupat lliurement’.

  (Gran Enciclopèdia Catalana)

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 9Març 2020

 • Metodologia

  1. Recopilar les dades de les localitzacions mitjançant el treball de camp

  2. Crear les dades amb un sistema d’informació geogràfica

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 10Març 2020

 • Metodologia

  1. Recopilar les dades de les localitzacions mitjançant el treball de camp

  2. Crear les dades amb un sistema d’informació geogràfica

  3. Emmagatzemar les dades a una base de dades

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 11Març 2020

 • Metodologia

  4. Publicar les dades a un servidor

  5. Visualitzar les dades a un mapa web

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 12Març 2020

 • Metodologia4. Publicar les dades a un servidor.

  5. isualitzar les dades a un mapa web.

  6. Compartir les dades a un repositori que permeti accedir al mapa web i la seva difusió.

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 13Març 2020

 • Resultats(Respecte als objectius proposats)

  1. Localitzar les colònies de gats al municipi de Manresa i recopilar les seves dades

  2. Analitzar la seva situació actual de control i estabilització enfunció de les dades recopilades

  3. Elaborar un mapa web a partir dels elements d’una infraestructura de dades espacials amb programari lliure i de codi obert

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 14Març 2020

 • 1. Localitzar les colònies de gats al municipi de Manresa i recopilar les seves dades

  68 Localitzacions

  Resultats(Respecte als objectius proposats)

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 15Març 2020

 • Resultats(Respecte als objectius proposats)

  1. Localitzar les colònies de gats al municipi de Manresa i recopilar les seves dades

  2. Analitzar la seva situació actual de control i estabilització enfunció de les dades recopilades

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 16Març 2020

 • Resultats

  1 2

  3 4

  Estimació: 577 gats, dels quals 390 esterilitzats (67,6%)

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 17Març 2020

 • Resultats(Respecte als objectius proposats)

  1. Localitzar les colònies de gats al municipi de Manresa i recopilar les seves dades

  2. Analitzar la seva situació actual de control i estabilització enfunció de les dades recopilades

  3. Elaborar un mapa web a partir dels elements d’una infraestructura de dades espacials amb programari lliure i de codi obert

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 18Març 2020

 • Resultats

  Mapa web: https://annaporti.github.io/coloniesdegats/

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 19Març 2020

  https://annaporti.github.io/coloniesdegats/

 • Conclusions

  1. Localitzar les colònies i poblacions 68 Localitzacions

  2. Analitzar situació actual de control i estabilització

  Temàtica dinàmica en el temps fa complexa la quantificació

  Influència de la intervenció per part de l’Ajuntament que comporta un impacte positiu

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 20Març 2020

 • Conclusions

  3. Elaborar mapa web a partir dels elements d’una infraestructura de dades espacials amb programari lliure i de codi obert

  Compartir i difondre la informació

  Complexitat programari lliure i de codi obert

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 21Març 2020

 • Conclusions

  ■ Futures línies d’actuació fitxa individualitzada, monitorar, aplicació interactiva, etc.

  ■ Reflexió Descontentament

  ‘Si està prohibit matar per llei els gats, també hauria d’estar prohibit que visquin en males condicions, que es posin malalts i

  passin gana, i que ningú se'n faci cura’.

  (Alimentadora)

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 22Març 2020

 • Gràcies per la vostra atenció!

  Treball de final de màster: Les Colònies de Gats a Manresa 23Març 2020