of 2 /2
PINEDA DE BAGES LES NOSTRES PROPOSTES PER Qui viu a Pineda? Pineda de Bages és una urbanització que es va inaugurar fa gairebé cinquanta anys. En els seus inicis era privada, però uns anys més tard va quedar integrada dins del municipi amb tots els avantatges i inconvenients que això suposa. El fet que estigui allunyada del nucli i que la co- municació directa amb aquest estigui en tan mal estat, ha fet que molt sovint, la gent que viu a Pineda, es senti poc integrada a Sant Fruitós de Bages. Existeixen mancances greus, i en la darrera legislatura hem notat una deixadesa important. Carrers fets malbé, tanques “provisionals” que s’hi han estat mesos i mesos, sense que ningú faci res, àrees verdes deixades... i diàleg sord amb l’equip de govern actual. Volem donar un tomb a aquesta situació, coneixem molt bé aquestes mancances perquè tres membres de la nostra llista viuen a Pineda, i per tant, cada dia veiem el que passa, veiem i patim allò que ens manca. Actualment a Pineda hi ha 936 persones inscrites al Cens de Sant Fruitós de Bages, tot i que hi ha famílies que hi viuen però mantenen el Cens de l’antic domicili. És important estar inscrit a lloc on residim i on utilitzem els serveis perquè els ajuts d’altres insti- tucions (Generalitat, Diputació, Estat Espanyol i Europa) es donen segons el número de població censal. Com més alt sigui, més diners es reben. ”MÉS DEL 10% DE LA POBLACIÓ TOTAL DE SANT FRUITÓS VIU A PINEDA, PERÒ EN CANVI AQUEST PES NO ES VEU REFLECTIT EN LES ACCIONS DE L’AJUNTAMENT” 33 infants de 0 a 4 anys 125 nens de 5 a 14 anys 163 joves de 15 a 29 anys 131 adults de 30 a 44 anys 235 adults de 45 a 59 anys 249 persones de més de 60 anys

LES NOSTRES PROPOSTES PER PINEDA DE BAGES

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aquest és el programa electoral per Pineda de Bages, programa que es complementa amb el programa electoral de Sant Fruitós de Bages i que està redactat amb totes les propostes que ens van fer arribar els veïns d'aquesta urbanització.

Text of LES NOSTRES PROPOSTES PER PINEDA DE BAGES

Page 1: LES NOSTRES PROPOSTES PER PINEDA DE BAGES

PINEDA DE BAGESLES NOSTRES PROPOSTES PER

Qui viu a Pineda?

Pineda de Bages és una urbanització que es va inaugurar fa gairebé cinquanta anys. En els seus inicis era privada, però uns anys més tard va quedar integrada dins del municipi amb tots els avantatges i inconvenients que això suposa.

El fet que estigui allunyada del nucli i que la co-municació directa amb aquest estigui en tan mal estat, ha fet que molt sovint, la gent que viu a Pineda, es senti poc integrada a Sant Fruitós de Bages.

Existeixen mancances greus, i en la darrera legislatura hem notat una deixadesa important. Carrers fets malbé, tanques “provisionals” que s’hi han estat mesos i mesos, sense que ningú faci res, àrees verdes deixades... i diàleg sord amb l’equip de govern actual.Volem donar un tomb a aquesta situació, coneixem molt bé aquestes mancances perquè tres membres de la nostra llista viuen a Pineda, i per tant, cada dia veiem el que passa, veiem i patim allò que ens manca.

Actualment a Pineda hi ha 936 persones inscrites al Cens de Sant Fruitós de Bages, tot i que hi ha famílies que hi viuen però mantenen el Cens de l’antic domicili.És important estar inscrit a lloc on residim i on utilitzem els serveis perquè els ajuts d’altres insti-tucions (Generalitat, Diputació, Estat Espanyol i Europa) es donen segons el número de població censal. Com més alt sigui, més diners es reben.

”MÉS DEL 10% DE LA POBLACIÓ TOTAL DE SANT FRUITÓS VIU A PINEDA, PERÒ EN CANVI AQUEST PES NO ES VEU REFLECTIT EN LES ACCIONS DE L’AJUNTAMENT”

33 infants de 0 a 4 anys

125 nens de 5 a 14 anys

163 joves de 15 a 29 anys

131 adults de 30 a 44 anys

235 adults de 45 a 59 anys

249 persones de més de 60 anys

Page 2: LES NOSTRES PROPOSTES PER PINEDA DE BAGES

Veïns de Pineda a la llista de

Mercè Casals MartínezNº 1 de la llista de CiU

Vicenç Llorens ConcustellNº 5 de la llista de CiU

Marta Llorens AvinyóNº 18 de la llista de CiU

Aquesta serà la nostra prioritat. Des de l’Ajunta-ment impulsarem la instal·lació de fibra òptica a tota la urbanització. Seguirem amb el treball fet fins ara i ens comprometem a que sigui una real-itat ben aviat. Dotarem el local de AVV de WI-FI.

Proposem una millora d’aquesat camí, que és el punt d’unió entre la urbanització i el nucli, per tal que vehicles i vianants puguin transitar de forma segura.

Ampliarem les rondes de vigilància per part de la Policia Local i controlarem els recorreguts dels autobusos escolars per dins la urbanització.Millorarem la incorporació dels vehicles a la Ctra. de Santpedor i canviarem els passos elevats de goma de davant la Flama per uns que no malme-tin els amortidors dels vehicles. Controlarem les colònies de gats i incrementa-rem les accions en desratització i mosquit tigre.

Una unitat de la brigada municipal farà el man-teniment continuat de la urbanització. Arranjarem l’asfalt malmès i ampliarem la dotació de bancs i papereres.Des de l’Ajuntament vetllarem perquè les par-cel·les buides privades es mantinguin netes d’herbes i deixalles. Tindrem cura de les zones verdes i de la neteja viària i de les herbes del carrer.

Farem una nova Zona Es-portiva als terrenys de cessió obligatòria de l’Hostal, per a ús de tots els veïns de Pine-da i amb la possibilitat de compartir-ho amb l’escola Flama.

Arranjarem la Pista Pol·liesportiva de la Plaça de l’Associació de Veïns, la qual té un paviment molt deteriorat degut al pas dels anys. Farem un manteniment més acurat de l’àrea esportiva de la Zona Urbis.

Millorarem els parcs infantils existents i en farem un de nou al costat de Sant Iscle.Vetllarem perquè els alumnes de l’escola Flama residents a Pineda de Bages tinguin prioritat en els barems d’accés a l’escola i en l’Institut més proper. També cofinançarem el transport pels alumnes que s’hagin de desplaçar a l’Institut de Sant Fruitós.

A Pineda hi viuen més de 150 nens i nenes en edats compreses entre els 0 i els 14 anys. És important que puguin gaudir d’uns espais d’esbarjo adaptats a la seva edat.

Crearem unes àrees de recollida selectiva, tancades i videovigilades, eliminant els contenidors i la brutícia dels carrers. Recuperarem els contenidors de brossa verda.

Fibra òptica

Camí del Parc de l’Agulla

Mobilitat, seguretat i convivència

Manteniment General

Zones EsportivesInfants

Àrees de recollida selectiva

”Amb la vostra confiança ho farem possible”