Letni delovni načrt

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Letni delovni načrt OŠ Dobravlje

Text of Letni delovni načrt

 • OSNOVNA OLA DOBRAVLJE

  Letni delovni nart

  olsko leto 2009/2010

 • 1

  UVODNA PREDSTAVITEV OLE

  Osnovna ola Dobravlje je javni zavod, ki izvaja osnovno izobraevanje splonega tipa in ima sede v Dobravljah, t.1.

  Poleg centralne ole ima ola e pet podruninih ol.

  Osnovno olo Dobravlje je ustanovil OBLO Ajdovina 29. 12. 1962. Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, t. 12/91) so se z Odlokom o organiziranju javnih zavodov na podroju vzgoje in izobraevanja v obini Ajdovina, t. 0263/92, prenesle ustanoviteljske pravice na Skupino obine Ajdovina.

  Osnovno olo Dobravlje obiskujejo uenci iz tevilnih vasi in zaselkov, zdruenih v 14 krajevnih skupnosti:

  Batuje, Brje, Cesta, rnie, Dobravlje, Gojae - Malove, Kamnje - Potoe, Selo, Skrilje, Stoma, marje, Velike ablje, Vipavski Kri in Vrtovin.

  Na centralni oli v Dobravljah je organiziran pouk za uence od 5. do 9. razreda. Uenci nijih razredov imajo pouk v podruninih olah, ki so v srediih naslednjih krajevnih skupnosti: Vipavski Kri, Vrtovin, rnie, marje in Skrilje. V podrunini oli rnie je tudi oddelek 5. razreda.

  Kombinirani oddelki isti oddelki

  ola

  1. in 2. r. 3. in 4. r. 1., 3., 4. r. PB Skupaj Centralna ola 10 0,8 10,8 rnie 5 2,5 7,5 Skrilje 4 1 5 marje 1 1 Vipavski Kri 4 2 6 Vrtovin 1 1 1 3 skupaj 23 1 1 1 7,3 33,3

  Pri delu bomo upotevali:

  - predpise s podroja osnovnega olstva, - okvirne napotke za nartovanje ivljenja in dela ole, - smernice za delo, - predmetnik za osnovno olo, - potrebe okolja, - finanne, kadrovske in prostorske pogoje ole, sprotne okronice in priporoila

  Ministrstva za olstvo.

 • 2

  GLOBALNA OCENA STANJA

  A. PROSTORSKI POGOJI

  V preteklem olskem letu smo od nartovanih nalog izvedli naslednje:

  1. Uredili smo prostor za vozae pred olo (postavili klopce in montirali senilo). 2. Kupili in montirali smo klimatske naprave v Dobravljah (v vogelnih uilnicah, knjinici in

  pisarni svetovalne slube skupaj pet). 3. Prav tako smo nabavili in montirali klimatske naprave v mansardnih uilnicah v

  Vipavskem Kriu (skupaj dve). 4. V rniah smo uredili sanitarije in garderobo. 5. V Skriljah smo uredili otroko igrie. 6. V Vipavskem Kriu je bil obnovljen parket v uilnicah. 7. V Vrtovinu je bila montirana gugalnica. 8. Nabavili smo dva monitorja. 9. Kupili smo en prenosni raunalnik in en projektor (polovico sredstev je prispevalo ministrstvo).

  Za olsko leto 2009/2010 nartujemo naslednje izboljave:

  1. Nartujemo nakup raunalnikov in posodobitev raunalnike uilnice. 2. Nakup interaktivne table, dveh vejih LCD monitorjev (avla in likovna uilnica) in

  fotoaparata. 3. Nakup klimatskih naprav za likovno in glasbeno uilnico ter pisarno. 4. Nakup vitrine za hranjenje pokalov. 5. Ureditev sanitarij za deke v rniah. 6. Ureditev peskovnika v Vrtovinu. 7. Postavitev manjkajoe ograje v marjah. 8. Priprave na adaptacijo in dograditev ole v Vrtovinu. 9. Popravilo oziroma po potrebi menjava kupol v telovadnici.

  B. KADROVSKI POGOJI

  Kadrovska zasedba je ustrezna. Pouk poteka po veljavnem predmetniku.

  Pedagoki delavci IZOBRAZBA Dobravlje rnie Skrilje marje Vip. Kri Vrtovin srednja 2 vija 12 4 4 5 visoka 16 5 1 1 2 3

  Administrativni delavci srednja 3

  Tehnini delavci osnovna 3 1 2 1 poklicna 6 1 1

 • 3

  ORGANIZACIJA POUKA

  Nain prihajanja v olo V vije razrede prihajajo uenci iz:

  Kraj Oddaljenost v km

  Nain prihajanja v olo

  z avtobusom pe Ajdovina 5 2

  Brje 5 5 Batuje 5 11 Cesta 3 28

  rnie - rnie

  6 23 Dobravlje 16 Gojae 4 7 Kamnje 3 6 Kukove 5 Male ablje 4 19 Malove 4 3 Osek 15 1 Plae 6 6 Potoe 2 5 Planina 11 1 Selo 4 12 Skrilje 2 9 Stoma 4 13 marje 10 6 Vel. ablje 17 Vipavski Kri 5 7 Vrtovin 3 18 Vrtove 8 1 Zavino 12 Skupaj 196 25

 • 4

  Uenci in uitelji na razredni stopnji

  OLA RAZRED UI V RAZREDU M SKUPAJ RNIE 1. Mateja Soban 7 4 11

  2. Nataa Vali 3 8 11 3. Lilijana Rosa 5 16 21 4. Sonja Lulik 10 12 22 5. Dolores Trot 11 12 23

  36 52 88 PB 1., 2. Danica Mati 8 10 18 PB 3., 4. Tamara Perdec Kukanja 20 28 48 PB 5. Tjaa Vidmar Kenda (1/2) 28 38 66

  SKRILJE

  1. Vesna Stibilj in SlavkaSlokar

  7 9 16

  2. Agata Marui 8 11 19 3. Tina agar 4 2 6 4. Magda Bajec 10 7 17

  29 29 58 PB Slavka Slokar 1/2 in

  Tamara Paravan 1/2

  11 17 28

  Spremstvo Tamara Paravan 1/2

  MARJE 1. 1 1 /

  3. 2 2 4.

  Mateja Kompara in Tjaa Vidmar Kenda

  1 2 3

  1 5 6

  VIPAVSKI KRI 1. Vlasta Birsa in Erika trancar

  10 13 23

  2. Mojca Paljk 5 10 101

  15 3. Dragica Vodopivec 7 9 16 4. Dunja Tomi 13 10

  101 23

  35 42 77 PB 1., 2. Erika trancar (1/2) in

  Polona Pizzoni (1/2) 14 22 36

  PB 3., 4. Nadja Ipavec 15 14 29 29 36 65

  VRTOVIN 1. 3 0 3 2.

  Anita Vodopivec

  Anita Vodopivec 1 2 3

  3. 2 3 5 4.

  Martina Besednjak 5 1 6

  11 6 17 PB Tanja Maver 11 6 17

  SKUPAJ _ 1. 27 27 54 2. 17 31 48

  3. 18 32 50 4. 39 32 71 5. 11 12 23

  Skupaj 112 134 246

 • 5

  Uenci in razredniki na predmetni stopnji

  razred oddelek razredniarka uenci uenke skupaj 5. a Ana elik ibej 7 8 15 b Mateja Slokar 7 8 15 14 16 30

  6. a Marija Kova 16 10 26 b Irena Pelicon 13 12 25 29 22 51

  7. a Branka Z. Marui 14 9 23 b Joica Uri 13 8 21 27 17 44

  8. a Ksenija Trebovc 11 14 25 b Damjana ermelj 11 12 23 22 26 48

  9. a Metoda Logar Jug 14 10 24 b Martina ernigoj 12 12 24 26 22 48 skupaj 118 103 221

 • 6

  Predmetnik na razredni stopnji

  ola/ razredniarka

  razr. slo mat ang liv gvz dru spo nit gos vz ur

  rnie

  Mateja Soban 1. 6 4 2 2 3 3 20 Nataa Vali 2. 7 4 2 2 3 3 21 Lilijana Rosa 3. 7 5 2 2 3 3 22 Sonja Lulik 4. 5 5 2 2 1,5 2 3 3 23,5 Dolores Trot 5. 5 4 3 2 1,5 3 3 1 3 25,5 Danica Mati PB 25 Tamara Perdec Kukanja

  PB 25

  Tjaa Vidmar Kenda

  PB 12,5

  Skrilje

  Vesna Stibilj Slavka Slokar

  1. 6 4 2 2 3 3 20

  Agata Marui 2. 7 4 2 2 3 3 21 Tina agar 3. 7 5 2 2 3 3 22 Magda Bajec 4. 5 5 2 2 1,5 2 3 3 23,5 Slavka Slokar 1/2, Tamara Paravan 1/2

  PB 12,5 12,5

  marje

  1. 6 4 2 2 3 3 20 3. 7 5 2 2 3 3 22

  Mateja Kompara Tjaa Vidmar Kenda

  4. 5 5 2 2 1,5 2 3 3 23,5

  Vipavski Kri

  Vlasta Birsa Erika trancar

  1. 6 4 2 2 3 3 20

  Mojca Paljk 2. 7 4 2 2 3 3 21 Dragica Vodopivec

  3. 7 5 2 2 3 3 22

  Dunja Tomi 4. 5 5 2 2 1,5 2 3 3 23,5 Nadja Ipavec 25 Erika trancar in Polona Pizzoni

  12,5 12,5

  Vrtovin

  1. 6 4 2 2 3 3 20 Anita Vodopivec 2. 7 4 2 2 3 3 21 3. 7 5 2 2 3 3 22 Martina

  Besednjak 4. 5 5 2 2 1,5 2 3 3 23,5 Tanja Maver PB 25

 • 7

  PREDMETNIK predmetna stopnja

  olsko leto 2009/10

  predmet razred

  SLO TJA LVZ GVZ NIT GEO ZGO DIE

  DRU BIO/ NAR

  KEM FIZ MAT TIT GOS VZ

  5. a 15 A. elik ibej

  5 A. elik ibej

  3 K. Bone

  2 A. elik ibej

  1,5 A. elik ibej

  3 B. Bone

  3 M. Kova

  4 A. elik ibej

  1 J. Uri

  3 T.Oven

  5. b 15 M. Slokar

  5 M. Slokar

  3 D. Krape

  2 M. Slokar

  1,5 M. Slokar

  3 B. Bone

  3 M. Kova

  4 M. Slokar

  1 J. Uri

  3 T. Oven

  6. a 26 Marija Kova

  5 K.

  Trebovc

  4 D. Krape

  1 V. Markoi

  1 F. Leben

  1 M. Kova

  1 B. Z.

  Marui

  2 B. Bone

  4 D. ermelj

  2 J.U.

  2 S..

  1,5 J.U.

  1,5 T..

  3 I.P.

  3 T.0.

  6. b 25 Irena Pelicon

  5 K.

  Trebovc

  4 D. Krape

  1 V. Markoi

  1 F. Leben

  1 M. Kova

  1 B. Z.

  Marui

  2 B. Bone

  4 D. ermelj

  2 J.U.

  2 S..

  1,5 J.U.

  1,5 T.

  3 I.P.

  3 T.0.

  7. a 23 Branka Z. Marui

  4 M. L. Jug

  4 K. Bone

  1 V.

  Markoi

  1 F. Leben

  2 M. Kova

  2 B. Z.

  Marui

  1 B. Z.

  Marui

  3 T. uligoj

  4 M. ernigoj

  1 J.U.

  1 S..

  2 I.P.

  2 T.0.

  7. b 21 Joica Uri

  4 M. L. Jug

  4 K. Bone

  1 V.

  Markoi

  1 F. Leben

  2 M. Kova

  2 B. Z.

  Marui

  1 B. Z.

  Marui

  3 T. uligoj

  4 M. ernigoj

  1 J.U.

  1 S..

  2 T.Oven

  8. a 25 Ksenija Trebovc

  0 0

  1 V. Markoi

  1 F. Leben

  1,5 M. Kova

  2 B. Z.

  Marui

  1 B. Z.

  Marui

  1,5 T.

  uligoj

  2 B. Bone

  2 S. ufer

  1 J.U.

  1 S.

  0,57 J.U.

  0,57 T..

  2 I.P.

  2 D.K

  8. b 23 Damijana ermelj

  0 0 1 V. Markoi

  1 F. Leben

  1,5 M. Kova

  2 B. Z.

  Marui

  1 B. Z.

  Marui

  1,