of 16 /16
Navštivte revitalizovaný areál Betléma v Hlinsku str. 3 Staňte se našimi fanoušky na Facebooku www.facebook.com/vychodnicechy léto 2012 TURISTICKÉ NOVINY Vychodní Cechy ˇ pro region OBSAH: Východní Čechy str. 1, 2, 3 Pardubicko str. 4 Chrudimsko-Hlinecko str. 5 Orlické hory a Podorlicko str. 6 Českomoravské pomezí str. 7 Králický Sněžník str. 8 Koupání str. 9 Tipy na cyklovýlety str. 10 Aktivní odpočinek str. 11 Příroda str. 12 Kultura str. 13 Cool strana str. 14 Praktické informace, mapa kraje str. 15, 16 D o rukou se Vám právě dostává již sedmé číslo Turistických novin pro region Východní Čechy. Jsem velmi rád, že i prostřednictvím těchto novin máte stále možnost dozví- dat se mnoho zajímavých a užitečných informací o cestování v Pardubickém kraji. V tomto vydání najdete mimo jiné tipy na krásné výlety na kolech třeba v oblasti Orlických nebo Železných hor, rady, kde si v kraji přes léto můžete užít vodní radovánky, ale i tipy na procházky panenskou přírodou či zajímavé kulturní a společenské akce. Mezi místy, která mohu osobně doporučit, by určitě ne- chyběla například oblast Králického Sněžníku, jež uspokojí ve všech ohle- dech i toho nejnáročnějšího turistu. Velkou radost mám také z toho, že se kraji daří čerpat značné finanční pro- středky z evropských fondů směřující do zkvalitňování infrastruktury v oblasti ces- tovního ruchu. V poslední době tak v Par- dubickém kraji díky tomu vznikla celá řa- da nových turistických lákadel. Mnohé z nich jsou uvedeny právě v tomto aktuál- ním vydání novin. Věřím, že z pestré turis- tické nabídky Pardubického kraje si vybe- rete i Vy a necháte se při cestování inspiro- vat některým z článků z Turistických novin pro region Východní Čechy. Přeji příjemné počtení! JUDr. Miroslav Stejskal člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch Vážení čtenáři! www.vychodnicechy.info Turistické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012 léto Užijte si adrenalinové léto na Dolní Moravě str. 2 Naplánujte si výlet na kole v Pardubickém kraji str. 10 GEOLOGICKY NEJPESTŘEJŠÍ ÚZEMÍ JE V ŽELEZNÝCH HORÁCH NA ÚZEMÍ TURISTICKÉ OBLASTI CHRUDIMSKO-HLINECKO SE ZRODIL NOVÝ NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY. P roč? Za 600 milionů let tu vznikla na relativně malém území řada geolo- gických jevů, které se jinak vyskytu- jí na nejrůznějších místech země. I proto se v dubnu letošního roku stal Ná- rodní geopark Železné hory teprve třetím státem vyhlášeným geoparkem v České republice. Zabírá celkem 777 kilometrů čtvereč- ních od Chrudimi až k Chotěboři. Ale po- zor, leží v něm i Chvaletice či Toulovcovy maštale u Proseče. Turisticky zajímavých míst je v parku celá stovka. Například u Třemošnice už sto- jí muzeum, které připomíná těžbu vápen- ce. Ten se v Železných horách vyskytuje hlavně v okolí Vápenného Podola a Pra- chovic. Ze staré vápenky se před časem stalo Muzeum vápenictví, které za první rok existence navštívily čtyři tisíce lidí. Mu- zeum ve Skutči, které je také součástí geo- parku, nabízí venkovní expozici těžby a zpracování kamene. A co třeba Škrovád u Slatiňan, kde se těžil pískovec a z býva- lých lomů se staly atraktivní horolezecké stěny? A to je jen malá ochutnávka z boha- té nabídky. Těšte se, bude co objevovat! www.geoparkzh.cz V TOMTO VYDÁNÍ NAJDETE MIMO JINÉ TIPY NA KRÁSNÉ VÝLETY NA KOLECH TŘEBA V OBLASTI ORLICKÝCH NEBO ŽELEZNÝCH HOR... DĚTSKÝ KOMIKS OŽIL NA MÁCHÁČI Pokud se vydáte na Máchovo jezero, ne- čeká vás jen letní koupání v největším rybníku severních Čech. V okolí Doks ob- jevíte cyklostezky, naučnou stezku a ne- dávno otevřené Muzeum Čtyřlístku. Vše díky více než jedenáctimilionové dotaci z Regionálního operačního programu Se- verovýchod. Tak zvaná Jarmilina stezka začíná ve městě a končí ve Starých Splavech. Nava- zuje na stávající systém cyklostezek v oko- lí. Na trase si cyklisté odpočinou v novém altánu. Stezka je lemována veřejným osvětlením a lavičkami. Vhodná je pro pěší i pro cyklisty. Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku se vydají rodiny s dětmi na novou naučnou stezku. Na třech zastaveních se výletníci setkají s kreslenými postavami ze Čtyřlístku. Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pin- ďa se v hlavě kreslíře Jaroslava Němečka narodili právě v Doksech, tedy v komikso- vých Třeskoprskách, kde bylo loni v pro- sinci otevřeno Muzeum Čtyřlístku. NA VIDĚNOU V ČESKÉ AFRICE Africké muzeum Dr. Emila Holuba, lékaře, afrického cestovatele, kartografa a etno- grafa, se letos 3. května otevřelo v Holicích po roční rekonstrukci dotované bezmála 20 miliony korun z ROP Severovýchod. V Holubově rodišti se nové expozice ujal architekt David Vávra. Kromě funkční- ho modelu Viktoriiných vodopádů a řeky Zambezi, jejichž okolí mimo jiné Dr. Holub jako první zachytil na mapách, byla u mu- zea instalována i africká vesnice. Její zvu- ky se audiovizuálně propojují s ozvěnami džungle a vodopádů. Návštěvník se tak může skutečně ocitnout na černém konti- nentu. Tedy, na viděnou v české Africe. ADRENALIN S BERTOU V MLADÝCH BUKÁCH Bobová dráha Berta dlouhá 1520 metrů po- těší děti i dospělé. První jízdu pojedete zleh- ka, ve druhé se už osmělíte a ve třetí budete pozorovat protijezdce šťastné bez omezení věku i směru jízdy. Patříte mezi ně… Tak to- hle vás čeká v Mladých Bukách vzdálených deset minut od Trutnova. Nejdelší celoročně využívaná dráha v Krkonoších s více než ki- lometrovým sjezdem je v provozu od loň- ského září. Stala se spolu s trampolínami, letní tubingovou dráhou a naučnou stezkou součástí projektu dotovaného bezmála 26 miliony korun z ROP Severovýchod. Nejen prstem po mapě… DALŠÍ TIPY NA VÝLET DOSTANETE NA WWW.RADA-SEVEROVYCHOD.CZ PŘESNĚ TAK. ODLOŽTE MAPU, DEJTE PÁR VĚCÍ DO BATOHU A VY- DEJTE SE VLAKEM, PO SVÝCH NEBO JAK VÁM BUDE MILO NA VÝLET.

Léto 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Léto 2012

Page 1: Léto 2012

Navštivte revitalizovaný areál Betléma v Hlinsku

str. 3

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku www.facebook.com/vychodnicechy

léto 2012TURISTICKÉ NOVINY

Vychodní Cechyˇ‚pro region

OBSAH:Východní Čechy

str. 1, 2, 3

Pardubicko

str. 4

Chrudimsko-Hlinecko

str. 5

Orlické hory a Podorlicko

str. 6

Českomoravské pomezí str. 7

Králický Sněžník

str. 8

Koupání

str. 9

Tipy na cyklovýlety

str. 10

Aktivní odpočinek

str. 11

Příroda

str. 12

Kultura

str. 13

Cool strana

str. 14

Praktické informace,mapa kraje

str. 15, 16

Do rukou se Vám právě dostává již

sedmé číslo Turistických novin

pro region Východní Čechy. Jsem

velmi rád, že i  prostřednictvím

těchto novin máte stále možnost dozví-

dat se mnoho zajímavých a  užitečných

informací o  cestování v  Pardubickém

kraji. V tomto vydání najdete mimo jiné

tipy na krásné výlety na kolech třeba

v oblasti Orlických nebo Železných hor,

rady, kde si v kraji přes léto můžete užít

vodní radovánky, ale i tipy na procházky

panenskou přírodou či zajímavé kulturní

a  společenské akce. Mezi místy, která

mohu osobně doporučit, by určitě ne-

chyběla například oblast Králického

Sněžníku, jež uspokojí ve všech ohle-

dech i toho nejnáročnějšího turistu.

Velkou radost mám také z toho, že se

kraji daří čerpat značné fi nanční pro-

středky z evropských fondů směřující do

zkvalitňování infrastruktury v oblasti ces-

tovního ruchu. V poslední době tak v Par-

dubickém kraji díky tomu vznikla celá řa-

da nových turistických lákadel. Mnohé

z nich jsou uvedeny právě v tomto aktuál-

ním vydání novin. Věřím, že z pestré turis-

tické nabídky Pardubického kraje si vybe-

rete i Vy a necháte se při cestování inspiro-

vat některým z článků z Turistických novin

pro region Východní Čechy.

Přeji příjemné počtení!

JUDr. Miroslav Stejskal

člen Rady Pardubického kraje

zodpovědný za cestovní ruch

Vážení čtenáři!

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

léto

Užijte si adrenalinové léto na Dolní Moravě

str. 2

Naplánujte si výlet na kole v Pardubickém kraji

str. 10

GEOLOGICKY NEJPESTŘEJŠÍ ÚZEMÍ JE V ŽELEZNÝCH HORÁCH

NA ÚZEMÍ TURISTICKÉ OBLASTI CHRUDIMSKO-HLINECKO

SE ZRODIL NOVÝ NÁRODNÍ GEOPARK ŽELEZNÉ HORY.

Proč? Za 600 milionů let tu vznikla na

relativně malém území řada geolo-

gických jevů, které se jinak vyskytu-

jí na nejrůznějších místech země.

I proto se v dubnu letošního roku stal Ná-

rodní geopark Železné hory teprve třetím

státem vyhlášeným geoparkem v  České

republice.

Zabírá celkem 777 kilometrů čtvereč-

ních od Chrudimi až k Chotěboři. Ale po-

zor, leží v něm i Chvaletice či Toulovcovy

maštale u Proseče.

Turisticky zajímavých míst je v  parku

celá stovka. Například u Třemošnice už sto-

jí muzeum, které připomíná těžbu vápen-

ce. Ten se v  Železných horách vyskytuje

hlavně v  okolí Vápenného Podola a  Pra-

chovic. Ze staré vápenky se před časem

stalo Muzeum vápenictví, které za první

rok existence navštívily čtyři tisíce lidí. Mu-

zeum ve Skutči, které je také součástí geo-

parku, nabízí venkovní expozici těžby

a zpracování kamene. A co třeba Škrovád

u Slatiňan, kde se těžil pískovec a z býva-

lých lomů se staly atraktivní horolezecké

stěny? A to je jen malá ochutnávka z boha-

té nabídky. Těšte se, bude co objevovat!

www.geoparkzh.cz

V TOMTO VYDÁNÍ NAJDETE MIMO JINÉ TIPY NA KRÁSNÉ VÝLETY

NA KOLECH TŘEBA V OBLASTI ORLICKÝCH NEBO ŽELEZNÝCH HOR...

DĚTSKÝ KOMIKS OŽIL NA MÁCHÁČIPokud se vydáte na Máchovo jezero, ne-

čeká vás jen letní koupání v  největším

rybníku severních Čech. V okolí Doks ob-

jevíte cyklostezky, naučnou stezku a  ne-

dávno otevřené Muzeum Čtyřlístku. Vše

díky více než jedenáctimilionové dotaci

z Regionálního operačního programu Se-

verovýchod.

Tak zvaná Jarmilina stezka začíná ve

městě a končí ve Starých Splavech. Nava-

zuje na stávající systém cyklostezek v oko-

lí. Na trase si cyklisté odpočinou v novém

altánu. Stezka je lemována veřejným

osvětlením a  lavičkami. Vhodná je pro

pěší i  pro cyklisty. Se Čtyřlístkem kolem

Blaťáku se vydají rodiny s dětmi na novou

naučnou stezku. Na třech zastaveních se

výletníci setkají s kreslenými postavami ze

Čtyřlístku. Fifi nka, Bobík, Myšpulín a  Pin-

ďa se v  hlavě kreslíře Jaroslava Němečka

narodili právě v Doksech, tedy v komikso-

vých Třeskoprskách, kde bylo loni v  pro-

sinci otevřeno Muzeum Čtyřlístku.

NA VIDĚNOU V ČESKÉ AFRICE Africké muzeum Dr. Emila Holuba, lékaře,

afrického cestovatele, kartografa a  etno-

grafa, se letos 3. května otevřelo v Holicích

po roční rekonstrukci dotované bezmála

20 miliony korun z ROP Severovýchod.

V  Holubově rodišti se nové expozice

ujal architekt David Vávra. Kromě funkční-

ho modelu Viktoriiných vodopádů a  řeky

Zambezi, jejichž okolí mimo jiné Dr. Holub

jako první zachytil na mapách, byla u mu-

zea instalována i africká vesnice. Její zvu-

ky se audiovizuálně propojují s ozvěnami

džungle a  vodopádů. Návštěvník se tak

může skutečně ocitnout na černém konti-

nentu. Tedy, na viděnou v české Africe.

ADRENALIN S BERTOU V MLADÝCH BUKÁCH Bobová dráha Berta dlouhá 1520 metrů po-

těší děti i dospělé. První jízdu pojedete zleh-

ka, ve druhé se už osmělíte a ve třetí budete

pozorovat protijezdce šťastné bez omezení

věku i směru jízdy. Patříte mezi ně… Tak to-

hle vás čeká v Mladých Bukách vzdálených

deset minut od Trutnova. Nejdelší celoročně

využívaná dráha v Krkonoších s více než ki-

lometrovým sjezdem je v  provozu od  loň-

ského září. Stala se spolu s  trampolínami,

letní tubingovou dráhou a naučnou stezkou

součástí projektu dotovaného bezmála 26

miliony korun z ROP Severovýchod.

Nejen prstem po mapě…

DALŠÍ TIPY NA VÝLET

DOSTANETE NA

WWW.RADA-SEVEROVYCHOD.CZ

PŘESNĚ TAK. ODLOŽTE MAPU, DEJTE PÁR VĚCÍ DO BATOHU A VY-

DEJTE SE VLAKEM, PO SVÝCH NEBO JAK VÁM BUDE MILO NA VÝLET.

Page 2: Léto 2012

léto 2012VÝCHODNÍ ČECHY strana 2

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

VÍTE, JAK PROKOUKLA TVRZ ORLICE?Chcete vidět, jak prokoukla tvrz Orlice, která

vznikla na okraji Letohradu uprostřed pří-

rody zřejmě na konci 13. století? Od letních

prázdnin se budete moci pokochat prohlíd-

kou areálu, jenž se může pochlubit originál-

ním gotickým a renesančním sklepením, sbír-

kou zbraní i funkční historickou knihtiskařskou

dílnou a  dalšími expozicemi, ale také kvalitní

restaurací a ubytováním.

Unikátní objekt s vzácně zachovalými sta-

vebními částmi z  období gotiky, renesance,

baroka a  klasicismu byl dokonce prohlášen

v  roce 1958 za kulturní památku. Úchvatné

je především neporušené sklepení z  doby

vzniku tvrze. Výjimečnost Orlice mezi ven-

kovskými sídly v  celých Čechách potvrzuje

také zachovalá fi gurální sgrafi tová výzdoba

na vnější omítce renesanční věže zámku.

Rovněž nálezy nástěnných maleb z  druhé

poloviny 16. století nemají v  celém regionu

za posledních šedesát let obdoby. Zkrátka, je

co objevovat!

www.tvrzorlice.cz

Tel.: 725 970 001

Zapomeňte na golf a  vyzkoušejte

žhavou „trendy“ novinku – Disc Golf!

Místo golfových míčků si zahrajete

s  plastovými disky (frisbee). Jako

hřiště vám místo jamek poslouží dvanáct

speciálních košů.

Nebo si zajděte na bobovou dráhu!

Jedná se o  jednu z  nejdelších bobových

drah a profi lem nejzajímavějších v repub-

lice. Obsahuje množství zatáček, otoček

a  terénních zlomů ve výšce až šesti me-

trů, ale zároveň patří mezi vůbec ty nej-

bezpečnější.

Adrenalin zažijete i  díky obří tande-

mové houpačce. Velkou výhodou je, že

jej pak můžete sdílet ve dvojici. A pokud

chcete vědět, jaké to je udělat krok do

prázdna, nenechte si ujít atrakci s názvem

Powerfan. Bezpečný volný pád z 13 metrů

prostě musíte zvládnout.

www.dolnimorava.cz

Tel.: 602 378 150

PROŽIJTE LÉTO S HOROU ZÁŽITKŮ NA DOLNÍ MORAVĚ! POD VRCHOLEM KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU MŮŽETE VYZKOUŠET NAPŘÍKLAD DOBRODRUŽNOU VĚŽ – IMPOZANTNÍ, ČTRNÁCT METRŮ VYSOKOU

DŘEVĚNOU STAVBU S HOROLEZECKOU STĚNOU, KTERÁ JE DOMINANTOU ZDEJŠÍHO LANOVÉHO CENTRA. TO JE JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH ZAŘÍZENÍ SVÉHO DRUHU V ČESKÉ REPUBLICE. CO NABÍZÍ?

ZÁBAVU, DOBRODRUŽSTVÍ A HLAVNĚ NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY NA VÍCE NEŽ OSMDESÁTI PŘEKÁŽKÁCH POSTAVENÝCH MEZI STROMY V LESE.

AFRIKA NA DOSAH RUKY V HOLICÍCHAFRIKA NA DOSAH RUKY. PŘESNĚ TAKOVÝ POCIT BUDOU MÍT

NÁVŠTĚVNÍCI NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO AFRICKÉHO MUZEA V HOLICÍCH. V PAMÁTNÍKU DR. EMILA HOLUBA NYNÍ NEBUDOU

CHYBĚT ANI VIKTORIINY VODOPÁDY, ŘEKA ZAMBEZI NEBO DOMORODÉ CHÝŠE, KTERÉ BUDOU I DÍKY AUTENTICKÝM ZVUKŮM VZBUZOVAT DOJEM,

ŽE SE ČLOVĚK SKUTEČNĚ OCITL NA „ČERNÉM“ KONTINENTĚ.

Léto s horou zážitků na Dolní Moravě

Atraktivní výhody čekají i na vás.Českomoravské pomezí vám přináší možnost navštívit spoustuzajímavých míst regionu s výraznou slevou. Stačí, když si běhemnávštěvy naší turistické oblasti zdarma pořídíte slevovou knížku Bonuspas Českomoravského pomezí, a můžete si začít užívat všech výhod,které vám přináší. Atraktivní slevy poskytují hrady, zámky, muzeaa galerie, ale i sportovní a ubytovací zařízení, restaurace a kavárny neboinformační centra.Z pestré nabídky oblasti vymezené historickými městy Litomyšl,Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto si jistě vyberete i vy.Neváhejte a přijeďte si navléknout svůj náhrdelník zážitků!

Pravidla programu a aktuální informace na www.ceskomoravskepomezi.cz.

Českomoravské pomezí hraje všemi barvami!

Spoustazážitkůza supercenu!

Inze

rce

BONUS PAS ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ LÁKÁ NA SLEVY

CO JE HLAVNÍ NOVINKOU PRO NÁVŠTĚVNÍKY TURISTICKÉ OBLASTI ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ PRO ROK 2012? JDE O ATRAKTIVNÍPRODUKT, DÍKY NĚMUŽ MOHOU TURISTÉ ČERPAT ZAJÍMAVÉ

BONUSY A SLEVY U POSKYTOVATELŮ RŮZNÝCH SLUŽEB V REGIONU.

Se slevovou knížkou, Bonus pasem,

může každý za výhodnější ceny

navštívit památky, muzea a galerie,

využít služeb ubytovacích zařízení,

restaurací a  kaváren, informačních center,

ale také služeb v  oblasti wellness, sportu

a mnohých dalších. Aktuální přehled posky-

tovaných slev, pravidla programu a podrob-

né informace najdete na internetové adrese

www.ceskomoravskepomezi.cz.

Oco se bude nová expozice podle

návrhu renomovaného architek-

ta Davida Vávry snažit? Hlavně

co nejreálněji přiblížit dobro-

družné výpravy nejslavnějšího holické-

ho rodáka. Nebude se zaměřovat pouze

na jeho odkaz geniálního cestovatele,

ale také člověka, jehož si za jeho od-

vážné kousky vážila celá Evropa. Neza-

pomene ani na Holubovu ženu Růženu,

která svého muže věrně doprovázela na

jeho cestách.

Africké muzeum Dr.  Emila Holuba

bude po své modernizaci útočit na růz-

né smysly – zrak, sluch, ale také třeba

hmat. Jak? To už je jedno z  malých ta-

jemství, které se vám odkryje až při ná-

vštěvě afrického koutu v srdci Evropy…

www.holubovomuzeum.cz

Tel.: 466 682 154

Page 3: Léto 2012

léto 2012strana 3 VÝCHODNÍ ČECHY

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Švýcárna představí starokladrubského vraníka

Vinteraktivním muzeu na vás od letních

prázdnin čekají nové, atraktivní expozice.

Budete tu moci spatřit také krátké naučné fi l-

my o zrození a životě starokladrubského ko-

ně. Pro děti bude zpestřením rovněž interak-

tivní, zábavně vzdělávací program o  koních,

který připravil kreslíř Jan Honza Lušovský.

www.slatinany.cz

CO VÍTE O STAROKLADRUBSKÉM VRANÍKOVI? POKUD MÁTE RÁDI KONĚ

A ZAJÍMÁ VÁS I HISTORIE TOHOTO NÁDHERNÉHO PLEMENA, ZAVÍTEJTE

DO BÝVALÉHO HOSPODÁŘSKÉHO STAVENÍ ŠVÝCÁRNY VE SLATIŇANECH.

Kčemu měla stavba podléhající vy-

sokému stupni utajení sloužit?

Myslíte si, že k  protiletecké, proti-

chemické či protiradiační ochraně

civilního obyvatelstva? Kdepak! Byla bu-

dována jako velitelské stanoviště civilní

obrany. Tedy jakýsi štáb, jenž měl v přípa-

dě ohrožení řídit činnost ve městě.

Kolik lidí se mělo do krytu vejít? Krátko-

době až 120! Pro případné obyvatele tu by-

la k dispozici i strohá sociální zařízení, spr-

chy a vojenská lůžka – kavalce.

Jak vyřešit zásobování pitnou vodou?

Kryt měl vlastní studnu. Vytápění zde sice

nebylo, ale i  tak je tam celoročně stabilní

teplota pohybující se mezi 10 až 15 stupni

Celsia. Vybavení krytu telefonem a dálnopi-

sem bylo v době jeho vzniku velmi moderní

a dodnes je v provozuschopném stavu.

Po celou éru totality byl kryt udržován

v takovém stavu, aby bylo možné jej kdyko-

liv použít. Nenašly se ale žádné zásadní

známky modernizace, takže v  tuto chvíli

působí spíše jako skanzen. Dodnes je však

veškeré jeho zařízení funkční.

Jak je kryt využíván v  současné době?

Zejména jako depozitář archeologie Výcho-

dočeského muzea. Nově však byl zpřístup-

něn i  pro případné zájemce. Kdy do něj

můžete zavítat? Nenáročná trasa je k vidění

vždy v sobotu v 10 a v 15 hodin.

Ale pozor! Z důvodu omezené kapaci-

ty je třeba vstupenku včas zarezervovat.

To je možné v dostatečném předstihu te-

lefonicky na čísle 466 799 271.

www.vcm.cz

Tel.: 466 799 271

Kryt civilní obrany v zámeckých valechPRO PŘÍPAD, ŽE BY VYPUKLA 3. SVĚTOVÁ VÁLKA, BYL V 50. LETECH 20. STOLETÍ DO MOHUTNÝCH RENE-

SANČNÍCH VALŮ PARDUBICKÉHO ZÁMKU TAJNĚ VESTAVĚN DODNES UDRŽOVANÝ KRYT CIVILNÍ OBRANY.

Chcete vidět hrad Svojanov takový, jaký

jste ho ještě neviděli? Cílem rozsáhlé re-

konstrukce, která se z památkového hledis-

ka vydařila, bylo navrátit hradnímu komple-

xu podobu z druhé poloviny 19. století.

Oprav se dočkaly interiéry hradního paláce

a  také Dům zbrojnošů. Ve sklepeních byly re-

staurovány fragmenty původních omítek. Pod-

lahy sklepů byly doplněny cihlovými dlažbami.

Hrad získal nové omítky, okna i vchodo-

vé dveře podle původní dobové dokumen-

tace. Prokoukla také budova bývalého po-

plužního dvora na předhradí. Na nádvorním

průčelí byly zrestaurovány sluneční hodiny.

V protilehlé části předhradí vznikla nová od-

počinková zóna s občerstvením, venkovním

posezením, sociálním zařízením a dětským

hřištěm.

Nové je také slavnostní osvětlení hradu.

A jak se změní hradní prohlídky? V nich bu-

dou hrát významnou roli dobové kostýmy.

Jakou? Nechte se překvapit a uvidíte!

www.svojanov.cz

Tel.: 461 744 124, 739 339 991

HRAD SVOJANOV TAKOVÝ, JAKÝ JSTE HO JEŠTĚ NEVIDĚLI

Kramářova chata po rekonstrukci prokoukla

Na co se můžete těšit? Například

na ochotnické divadlo, letní kino,

koncerty a  různé tematické vý-

stavy. Tak třeba na sobotu 4. srpna

připravuje hlinecký Betlém Den dřeva, kte-

rý by měl mapovat zpracování dřeva od

malé sazeničky až po výrobu tradičních

dřevěných hraček z Hlinecka.

Atraktivní podívanou slibuje i  výstava

Probuzené poklady, jež bude v Hlinsku k vi-

dění od 19. června do 23. září, ale také tradič-

ní Adámkovy folklorní slavnosti (od 24. do 26.

srpna), týden pro školy s názvem Živá historie

XI. (od 17. do 21. září) či Výstava fotografi í re-

tro kalendáře (od 2. října do 25. listopadu).

Opravdu velkým lákadlem letošní se-

zony v Betlémě bude též slavnostní ote-

vření Expozice masopustních obchůzek

a  masek na Hlinecku, které se chystá na

polovinu října.

www.vesely-kopec.eu

Tel.: 469 311 429

Co nového může nabídnout hlinecký Betlém?TO UŽ SE BRZY PŘESVĚDČÍTE SAMI NA VLASTNÍ OČI! TATO PAMÁTKOVÁ REZERVACE, KTERÁ JE VÝZNAMNOU

SOUČÁSTÍ SOUBORU LIDOVÝCH STAVEB VYSOČINA, V SOUČASNÉ DOBĚ PROCHÁZÍ REVITALIZACÍ.

PŮVODNĚ MĚSTSKÁ ČTVRŤ, KDE V ROUBENÝCH DOMCÍCH ŽILI V 18. A 19. STOLETÍ HLINEČTÍ ŘEMESLNÍCI,

BY MĚLA ZNOVU OŽÍT CELOU ŘADOU KULTURNÍCH A DALŠÍCH AKCÍ.

Zajímá vás, jak po rekonstrukci prokoukla

chata, která je pojmenovaná po prvore-

publikovém předsedovi vlády Karlu Kramá-

řovi? Už brzy budete mít možnost se znovu

zastavit na místě, kde obědval i  prezident

Dr.  Edvard Beneš nebo pobýval spisovatel

Petr Bezruč. Obnovená Kramářova chata bude

nyní opět sloužit turistům. Kromě ubytování

a  stravování si tu budete moci nově vychut-

nat také služby wellness. A  ještě předtím si

třeba udělat příjemnou vycházku k hřebenu,

který Tichá Orlice odděluje od vlastního hře-

benu Orlických hor – Suchému vrchu…

www.suchak.cz

Tel.: 608 840 595

POZOR! Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE TŘEBA VSTUPENKU VČAS ZAREZERVOVAT.

Page 4: Léto 2012

léto 2012PARDUBICKO strana 4

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

LETECKÉ MUZEUM VYROSTLO POD „KUŇKOU“Pod Kunětickou horou vyrostlo nové le-

tecké muzeum, které nese jméno po

průkopníkovi české aviatiky, pardubickém

rodákovi, inženýru Janu Kašparovi.

Co tento zábavný aeropark nabízí za po-

klady? Především letu schopné exponáty,

jež pocházejí z  doby, kdy první tuzemský

letec ještě žil. Nechybí ani repliky válečných

letounů, do jejichž kabiny můžete v případě

zájmu usednout. Letos atrakce doplní 3D

kino s  leteckým dokumentem a  letecké si-

mulátory letounu z počátku aviatiky.

Kdy můžete do Leteckého muzea Ing.

Jana Kašpara zavítat? Od května do června je

otevřeno pouze o víkendu od 10 do 16 hodin,

o letních prázdninách pak bude muzeum pří-

stupné ve stejný čas dokonce denně.

www.aeropark.cz

Tel.: 739 203 383, 604 111 232

Na první školní den, 1. září, „Kuňka“

připravila Hradozámeckou noc,

během níž prohlídky originálně

nasvíceného paláce doplní boha-

tý kulturní program korunovaný vystou-

pením zpěvačky Szidi Tobias.

Na rondelu „Kuňky“ vznikne jako už

tradičně letní scéna Východočeského di-

vadla, kde se postupně vystřídají inscena-

ce Tajemný hrad v  Karpatech, Čachtická

paní a  Shakespearův Sen noci svatoján-

ské. Každý víkend od 25. května do 1. čer-

vence se pak návštěvníci se vstupenkou

na aktuální večerní představení mohou

vydat na mimořádně zlevněné prohlídky

hradního paláce.

A  co v  každoročním kalendáři akcí

nesmí chybět ani letos? Přece hudební

festival České hrady s  hvězdným obsa-

zením, který se na „Kuňce“ odehraje 27.

a  28. července, či oblíbený motosraz

v amfi teátru pod hradem, a to od 10. do

12. srpna.

Pokud vyrazíte na středověký hrad

s dětmi, nezapomeňte se zastavit v neda-

leké Perníkové chaloupce. Do Muzea per-

níku se můžete vydat třeba na Sousedské

slavnosti (8. května), Medobraní (26. a 27.

května) či Setkání Jeníčků a  Mařenek (6.

července).

www.hrad-kunetickahora.cz

Tel.: 466 415 428, 725 507 500

Jaké budou patřit mezi ty nejatraktiv-

nější? Určitě oslava výročí 500 let od

předání městského zřízení Vilémem

z Pernštejna pardubickým konšelům,

která se uskuteční 21. července v  ulicích

Pardubic, v  jeho centru a  vyvrcholí na

zdejším zámku.

Na stejném místě se odehraje i ver-

nisáž výstavy Pardubice v  době pánů

z Pernštejna. Ta je přichystána už na 14.

června.

K  pernštejnskému odkazu se přihlásí

také mnoho tradičních akcí, jako je napří-

klad Pernštýnská noc (1. června) či Dětský

super den na pardubickém dostihovém

závodišti (2. června).

Připravuje se i  vydání publikace Pern-

štejnské Pardubice. Určitě je na co se těšit!

www.pernstejnskyrok.cz

www.npu.cz

Vznikne zde také moderní wellness

centrum se saunou nebo ledovou

komorou, ale i  zábavní koutek pro

děti či restaurace na ochozu.

Plavecký areál Na Olšinkách má za sebou

bohatou minulost. Stavět se začal už v roce

1959. Jeho výstavba se ovšem protáhla na

třicet let. A pozor! V roce 1967 byla dokonce

na dvanáct let úplně zastavena.

Ptáte se, kdy byl tedy areál dokončen? Až

na podzim roku 1990. Překrývající se staveb-

ní technologie a  táhnoucí se doba výstavby

se však podepsaly na jeho technickém stavu.

A  tak už se jedenáct let po otevření muselo

sáhnout k rekonstrukci hlavní budovy a řadu

posledních let mohl bazén fungovat jenom

díky výjimkám hygieniků.

www.pardubice.eu

Tel.: 466 859 111

Hradozámecká noc na začátek školy

PERNŠTEJNSKÝ ROK NABITÝ AKCEMI

Pardubice budou mít nový aquapark

Arnošta z Pardubic 676

tel.: 466 054 211, tel./fax: 466 613 668

GSM: 724 917 656

www.hotel-arnost.cz, [email protected]

ARNOŠT HOTEL GARNI

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ

V CENTRU PARDUBIC

snídaně formou bufetu

zdarma

dva salonky pro 10-15 osob

kadeřnictví, kosmetika

KUPON NA SNÍDANI

ZDARMA

CO CHYSTÁ JEDNA Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH DOMINANT VÝCHODNÍCH ČECH – KUNĚTICKÁ HORA?

CELÝ ROK BUDE ZAPOJENA DO PERNŠTEJNSKÉHO ROKU, JEHOŽ CÍLEM JE PROSTŘEDNICTVÍM NOVÝCH

EXPOZIC A AKCÍ PŘEDSTAVIT OSUDY VÝZNAMNÉHO ŠLECHTICKÉHO RODU.

PERNŠTEJNSKÝ ROK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU PO STOPÁCH ŠLECHTICKÝCH RODŮ MAPUJÍCÍHO

ŽIVOTNÍ OSUDY SLAVNÝCH ŠLECHTICKÝCH RODIN, NABÍDNE CELOU ŘADU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ.

NA CO SE MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO AQUAPARKU TĚŠIT? KROMĚ

OPRAVENÉHO PADESÁTIMETROVÉHO BAZÉNU NA VÍŘIVKY, MASÁŽNÍ TRYSKY, VODÁCKÝ TRENAŽÉR,

HOROLEZECKOU STĚNU, SKOKANSKÝ BAZÉN I DEVADESÁT METRŮ DLOUHÝ TOBOGÁN.

Pardubické pivo s pečetí kvality

Od 19. století převzal tradici měst-

ského pivovaru akciový pivovar.

A  co dnes? Pardubický pivovar

nabízí deset druhů piv pod znač-

kou Pernštejn, speciální 19° pivo Porter

a 14° pivo Pardubický Taxis.

Kvalitu pardubického piva potvrzují

nejen zákazníci pivovaru, ale i odborná

veřejnost. Pivo Pernštejn Vilém 11° získa-

lo už dvakrát za sebou ocenění Stříbrná

pivní pečeť.

Stejný úspěch sklízelo také pivo Pern-

štejn Kvasňák, které tak obhájilo loňské

medailové umístění mezi dalšími třiceti

hodnocenými pivy.

www.pernstejn.cz

Tel.: 466 511 321

KDY SE V PARDUBICÍCH ZAČALO VAŘIT PIVO? UŽ NA POČÁTKU 14. STOLETÍ.

O JEHO VÝZNAMNÝ ROZVOJ SE V RENESANCI POSTARAL VILÉM Z PERNŠTEJNA.

* Kupon platí pouze pro ubytované hosty a pro jednu osobu

*

Inze

rce

Inze

rce

PLAVECKÝ AREÁL

NA OLŠINKÁCH MÁ ZA SEBOU

BOHATOU MINULOST.

Page 5: Léto 2012

léto 2012strana 5 CHRUDIMSKO-HLINECKO

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

ZNOVUOBJEVENÉ POKLADY: GOTICKÝ HRAD A BAROKNÍ PERLA

Ta před časem prošla zásadní rekon-

strukcí. Dostala nový kabát, došlo

k renovaci zdejších varhan i dřevě-

ných součástí působivého chrámu,

které napadl červotoč. Vyšperkován byl

také místní mobiliář, zejména Mariánská

kaple s hlavním oltářem, kde je uchován

cenný obraz Panny Marie Pomocné, tzv.

Pasovské.

Aby se tento unikátní Boží chrám stal

důstojným srdcem celého regionu a zá-

roveň dobře dostupným pro všechny,

bylo pamatováno rovněž na bezbariéro-

vý přístup.

Dvouvěžový poutní kostel vévodí luž-

ské kotlině, stejně jako nedaleký Košum-

berk. O historii tohoto zajímavého gotic-

kého hradu, vystavěného na čedičovém

vrchu Ojířem z Košumberka, pojednává

nová hradní expozice s názvem Znovuob-

jevené poklady. Nenechte si ji ujít, stejně

jako barokní Chlumek. Nebudete litovat!

Tel.: 469 671 110, 604 179 073

469 672 191

www.chlumek.net,

www.kosumberk.cz

BAROKNÍ PERLA PARDUBICKÉHO KRAJE. MÁTE TUŠENÍ, KTERÉMU MÍSTU

SE TAK PŘEZDÍVÁ? JEDNÉ Z NEJPOZORUHODNĚJŠÍCH PAMÁTEK SVÉHO DRUHU

NA VÝCHODĚ ČECH, CHRÁMU PANNY MARIE POMOCNÉ NA CHLUMKU V LUŽI.

Nachází se tu řada významných pa-

mátek tohoto typu včetně zacho-

valé synagogy. Ta nyní slouží pře-

devším pro kulturní účely. Za po-

zornost stojí také barokní kostel svatého

Bartoloměje. Ten je totiž jedním z nejpozo-

ruhodnějších příkladů jasné slohové vyhra-

něnosti a stylově jednotné výzdoby.

Asi málokdo ví, že Heřmanův Městec

je také naprosto unikátní díky své výji-

mečné sportovní historii. V roce 1875 byl

totiž vůbec prvním místem v  Čechách,

kde se hrála kopaná. A  to díky hraběti

Kinskému, který tento dnes nejpopulár-

nější sport na světě přivezl do našich lu-

hů a hájů z Anglie.

www.hermanuv-mestec.cz

Tel.: 469 625 147

VELMI SILNÝ ŽIDOVSKÝ OTISK V HEŘMANOVĚ MĚSTCI

VÍTE, KDE LEŽÍ JEDEN Z NEJSTARŠÍCH A NEJROZSÁHLEJŠÍCH ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVŮ V ČESKÉ REPUBLICE?

V HEŘMANOVĚ MĚSTCI. TEN JE OSTATNĚ MÍSTEM S VELMI SILNOU ŽIDOVSKOU STOPOU.

V ROCE 1875 BYL HEŘMANŮV MĚSTEC VŮBEC PRVNÍM

MÍSTEM V ČECHÁCH, KDE SE HRÁLA KOPANÁ.

NABITÉ LÉTO S RYCHTÁŘEM: MICHAL DAVID, NECKÁŘ I TŘI SESTRY

Léto s Rychtářem bude i v letošním roce hodně

nabité. Sezonu v  hlineckém amfi teátru vedle

budov pivovaru otevře 9. června populární hit-

maker, zpěvák Michal David.

Hvězdná jména slibuje i  Rychtář fest, který se

uskuteční 23. června. Kromě Václava Neckáře zahra-

jí v Hlinsku také skupiny Mandrage, Tleskač či UDG.

Unikátní spojení skýtá rovněž přehlídka, na níž vy-

stoupí 14. června formace Harlej, Turbo a Alkehol.

Program ve stylu rocku a ska nabídne třetí

akce Léta s Rychtářem 2012. Večeru, který při-

jde na řadu 11. srpna, bude vládnout slovenská

partička Horkýže Slíže a nejznámější česká ska

kapela Sto zvířat.

Skvělou tečku za sezonou obstará koncert

Tří sester a hostů tohoto populárního souboru

poslední prázdninový den – 31. srpna.

www.letosrychtarem.cz

Reprezentativní výběr z  vlastních

sbírek této instituce bude k vidění

například na výstavě Chladné zbra-

ně. Do kdy potrvá? Až do 31. srpna.

Za pozornost stojí i  atraktivní týdny

oživlých řemesel určené především pro žá-

ky mateřských a základních škol či Řemesl-

ná sobota. Ta se letos uskuteční 18. srpna.

Za zvýhodněné vstupné bude možné na-

vštívit všechny expozice i  stálou výstavu

o historii obuvnického a kamenického řemes-

la. A  především vystřídají nehybné fi guríny

živí řemeslníci, u nichž budete moci sledovat,

jak jim jde jejich práce hezky od ruky…

www.muzeum.skutec.cz

Tel.: 469 350 131

CO UKRÝVÁ SKUTEČSKÉ MUZEUM?CO UKRÝVAJÍ EXPOZICE SKUTEČSKÉHO MUZEA? O TOM, ŽE JDE O SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH EXPONÁTŮ,

SE MŮŽETE SAMI PŘESVĚDČIT NA CELÉ ŘADĚ AKCÍ, KTERÉ SE ZDE POŘÁDAJÍ.

DO BÝVALÉHO KAPUCÍNSKÉHO KOSTELA SVATÉHO JOSEFA V CHRUDIMI SE PŘED NEDÁVNEM OPĚT VRÁTIL ŽIVOT.

Díky rozsáhlé rekonstrukci objek-

tu z  druhé poloviny 17. století

se mohou „Atény východních

Čech“, jak se Chrudimi často

přezdívá, pochlubit unikátním Muzeem

barokních soch.

Co nabízí? To nejlepší, co mohlo ba-

rokní sochařství východních Čech po-

skytnout. Konkrétně jde o tři desítky no-

vě zrestaurovaných soch ze 17. a z první

poloviny 18. století. A co tomuto zařízení

dává moderní šmrnc, kterým drží krok

s dobou? Mimo jiné i atraktivní digitální

kino, kde je k vidění celá řada zajímavých

snímků. Tak se přijďte podívat!

www.mubaso.cz

Tel.: 469 311 601

DO BÝVALÉHO KOSTELA SE VRÁTIL ŽIVOT

Page 6: Léto 2012

léto 2012ORLICKÉ HORY A PODORLICKO strana 6

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Po stopách mlsného medvěda v Jablonném

Toto malebné městečko v  podhůří

Orlických hor pro vás připravilo no-

vý vycházkový okruh městem.

Z čeho se skládá? Z deseti zastávek,

které se dají projít v  libovolném pořadí

nebo podle navržené trasy.

Během putování za mlsným medvě-

dem navštívíte zajímavé objekty ve měs-

tě a získáte nové poznatky nejen o něm

a jeho historii, ale také o životě medvědů.

Proč právě medvědů? Medvěd je totiž

součástí městského znaku. Pověst, která

se k němu vztahuje, si můžete přečíst na

úvodním stanovišti okruhu.

Trasa není náročná a zvládnou ji i ro-

diče s dětmi. Protože navazuje i na turis-

ticky značené cesty v krásném okolí Jab-

lonného, může se stát pěkným úvodem

pro delší vycházku nebo výlet.

A to nejlepší na konec! Během letních

prázdnin se na této stezce uskuteční sou-

těž, v níž můžete vyhrát zajímavé odměny!

www.jablonneno.cz

Tel.: 465 641 371, 731 516 321

IDEÁLNÍ PŘÍLEŽITOST SLEDOVAT STOPY MLSNÉHO MEDVĚDA

NA VÁS ČEKÁ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ.

ZÁMEČEK PLNÝ REKORDŮTŘI STA LET UŽ NA VRCHU MEZI LANŠKROUNEM A RUDOLTICEMI STOJÍ Z DÁLKY VIDITELNÁ VĚŽ

S ČERVENOU STŘECHOU, ZBYLÁ ČÁST KDYSI VELKÉHO ZÁMKU RODU LICHTENSTEINŮ, KTERÝ BYL

PO ČÁSTEČNÉ OPRAVĚ ZNOVU ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI 7. ČERVENCE 2007. PŘESNĚ PĚT LET POTÉ,

TEDY 7. 7. 2012, OSLAVÍ OBĚ TATO JUBILEA A BUDE NETRPĚLIVĚ VYHLÍŽET 25 000 NÁVŠTĚVNÍKA.

Co na vás čeká? Stylová šermířská, di-

vadelní a  taneční představení, pre-

zentace dobových řemesel i ohňová

show v  podání Společnosti pro his-

torický šerm a  dobový život Armagedon.

Nebude chybět ani středověká kuchyně,

zbrojnice i ukázka útrpného práva…

Přímo na hradě v Liticích nad Orlicí si pak

můžete prohlédnout expozici dobových po-

hlednic, rytiny okolních hradů či ukázky archeo-

logických nálezů z 15. a 17. století. A určitě stojí

za to i výhled do okolí ze zdejší zajímavé věže!

www.hrad-litice.cz

Tel.: 465 320 627, 603 232 212 

LITICKÉ ŠERMOVÁNÍ NA HRADĚMÁTE RÁDI ŽIVOU HISTORII? TAK PŘIJEĎTE NA 13. ROČNÍK LITICKÉHO ŠERMOVÁNÍ,

KTERÝ SE USKUTEČNÍ OD 5. DO 8. ČERVENCE NA HRADĚ LITICE U ŽAMBERKA.

Zámeček každoročně hostí různé

akce včetně oblíbené Knofl íkiády,

při níž byly vytvořeny už tři nové

české rekordy a je zaděláno i na po-

kus o  rekord světový. Rekordní nejdelší

návlek s  nejvíce knofl íky, kočárek pole-

pený tisíci knofl íků nebo tričko se zámec-

kým erbem z knofl íků si mohou návštěv-

níci prohlédnout v prvním patře věže.

Zajímavá je také výstavka drátenic-

ká, jejíž součástí bude letos i drátované

vajíčko s certifi kátem českého rekordu,

ale také výstavka fotografi í, která ma-

puje minulost zámku a okolí.

Chcete vidět kuriózní předmět, jenž

před dvěma lety způsobil „záhadný

kruh ve sněhu“? Ani ten ve sbírce No-

vého zámku u Lanškrouna nechybí!

Tajemnou atmosféru má i procház-

ka po hradním sklepení, kde se může

každý podívat na zámecký poklad hlí-

daný skřítky a šotkem. Do zámeckého

pokladu navíc můžete hodit i  korálek

pro štěstí…

www.novyzamek.cz

Tel.: 776 642 277

Přijeďte na Svátky dřeva do Žamberka!Přijeďte do Žamberka na zámek na tradič-

ní Svátky dřeva! Letos se uskuteční od

22. do 24. června. Tentokrát budou zamě-

řeny na 100. výročí včelaření v  Žamberku.

I proto bude součástí akce výtvarná a foto-

grafi cká soutěž pro děti i dospělé na téma

Ze života včel a včelařů.

Svůj prostor však dostanou i  řemeslní-

ci, kteří navázali na mnohasetletou tradici

zpracování dřeva v Orlických horách a ne-

ustále dokazují, jak zruční jsou a jak skvěle

dokáží s tímto materiálem pracovat.

Na co dalšího se kromě řemeslného jar-

marku mohou návštěvníci těšit? V  sobotu

na „dřevorubeckou show“ Timbersports,

která se odehraje v  zámeckém parku.

A  také na hudební festiválek Fošna fest,

který určitě bude stát za to!

www.zamberk.cz

Tel.: 465 612 946

Česká Třebová má nové muzeum

Ale to už naštěstí není pravda! Mu-

zeum totiž našlo nově svůj azyl

v historickém jádru České Třebo-

vé, v místě, kde se nacházela ne-

využívaná a  chátrající kulturní památka

– klasicistní dům čp. 11 v ulici Klácelova.

Ta byla zrekonstruována a k ní přistavěna

moderní budova muzea.

Na co bude zaměřeno? Na charakte-

ristické druhy dopravy. Jeho součástí

bude i  venkovní expozice velorexů.

Jsou to samé skvosty, přijeďte se na ně

podívat!

www.mmc.cz

Tel.: 465 534 516, 465 539 170

PŘESTOŽE MĚSTSKÉ MUZEUM V ČESKÉ TŘEBOVÉ PATŘÍ

K NEJSTARŠÍM MUZEÍM REGIONU A JEHO PŘES 120 LET BUDOVANÝ

SBÍRKOVÝ FOND ČÍTÁ NA TŘICET TISÍC PŘEDMĚTŮ MAPUJÍCÍCH

ZEJMÉNA HISTORII A SOUČASNOST MĚSTA, CITELNĚ MU ŘADU LET

CHYBĚLY VHODNÉ VÝSTAVNÍ PROSTORY.

Kocianovo Ústí s houslistou Jaroslavem Svěceným

Kde se budou konat? Festivalové

koncerty bude s  jedinou výjim-

kou hostit Roškotovo divadlo

v Ústí nad Orlicí. O ten zahajovací

se postará pardubická Komorní fi lhar-

monie společně s laureátkou Kocianovy

houslové soutěže z  loňského roku. Tou

byla houslistka Eva Schäff erová.

Druhý festivalový koncert nabídne la-

hůdku v podobě nového multižánrového

projektu Vivaldianno MMXII v režii Micha-

la Dvořáka a Jaroslava Svěceného.

Ten se společně s dalšími umělci před-

staví i  na slavnostním orchestrálním ga-

lakoncertě v Chrámu Nanebevzetí Panny

Marie. Na závěrečném koncertě vítězů

pak bude znám nový laureát Kocianovy

houslové soutěže.

www.kocianovousti.com

Tel.: 465 514 271

HOUSLOVÝ VIRTUOS JAROSLAV SVĚCENÝ BUDE HLAVNÍ HVĚZDOU

7. ROČNÍKU HUDEBNÍHO FESTIVALU KOCIANOVO ÚSTÍ 2012, JEHOŽ

SOUČÁSTÍ JE TAKÉ 54. ROČNÍK KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE. KDY

SE USKUTEČNÍ? OD 9. DO 12. KVĚTNA.

Page 7: Léto 2012

léto 2012strana 7 ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

Svitavy mají nového audioprůvodceMíříte do Svitav? Tak vyzkoušejte novin-

ku, kterou si pro letošní letní sezonu

připravilo zdejší informační centrum. Jedná

se o  audioprůvodce, kterého je možné si

proti kauci zapůjčit právě v  infocentru na

náměstí Míru.

Informace jsou v  něm rozčleněny do

deseti ucelených bloků. Návštěvník Svitav

může při jejich poslechu v českém, němec-

kém či anglickém jazyce projít prakticky

celé město anebo jen místa, která ho zvláš-

tě zajímají.

Může se dozvědět třeba spoustu užiteč-

ných informací o náměstí, které bylo v minu-

losti svědkem neutuchající stavitelské inven-

ce. O tom, že měšťanské domy zde vznikaly

spontánně, podél středověké komunikace,

svědčí dispozice svitavského náměstí. To

ostatně patří svou délkou k nejdelším obou-

stranně loubeným náměstím u nás.

www.svitavy.cz

Tel.: 461 534 300

Pětičlenná rodina Martinů žila ve

věži až do Bohuslavových jede-

nácti let. Hlavou rodiny byl otec

Ferdinand, který kromě svého šev-

covského povolání vykonával práci po-

věžného. Jeho úkolem bylo držet stráž

proti ohni ve dne i v noci, natahovat věžní

hodiny a  zvonit klekání. S  rodinou tu žil

i ševcovský pomocník, kterému přezdíva-

li „děda“. Pomáhal rodině v  domácnosti

a  protože světnička byla malá, měl svoji

postel pod hodinami ve věži.

Atmosféra života ve  výšce 36 metrů

nad zemí se nesmazatelně zapsala do mys-

li budoucího skladatele. Ve své vzpomínce

z roku 1934 v Paříži píše: „Myslím, že tento

prostor je z mých největších dojmů z dětství,

který si  nejvíce uvědomuji a  který asi  hraje

velkou úlohu v celém mém názoru na kom-

pozici. Nejsou to  malé zájmy lidí, starosti,

bolesti nebo i radosti, které jsem viděl z velké

dálky, lépe řečeno z  výšky. Je  to  tento pro-

stor, který mám stále před očima a který, zdá

se mi, hledám stále ve svých pracích. Prostor

a příroda, ne lidi…“

Pokud vystoupáte po  192 schodech

až  do  samotné věže kostela, budete od-

měněni nejen zajímavou prohlídkou svět-

ničky, ale i jedinečným výhledem na celé

město a jeho blízké okolí. Rodná světnič-

ka Bohuslava Martinů ve věži kostela sva-

tého Jakuba je  zpřístupněna pro  veřej-

nost v  doprovodu průvodce. Vstupenky

lze zakoupit v Centru Bohuslava Martinů.

www.cbmpolicka.cz

Tel.: 461 723 855

Rodná světnička Bohuslava Martinů – život blízko nebes

CHCETE VIDĚT, KDE SE NARODIL SLAVNÝ HUDEBNÍ SKLADATEL BOHUSLAV MARTINŮ?

NA UNIKÁTNÍM, ROMANTICKÉM, I KDYŽ PRO ŽIVOT TROCHU NEPRAKTICKÉM MÍSTĚ – MALÉ SVĚTNIČCE

VE VĚŽI KOSTELA SVATÉHO JAKUBA V POLIČCE.

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ POKLAD: MUMIE EGYPTSKÉ PRINCEZNY

Její neobvykle dobře zachovanou,

posmrtně zaopatřenou tělesnou

schránku můžete spatřit v  Měst-

ském muzeu v  Moravské Třebové.

Mumii této vysoce postavené Egypťan-

ky sem před sto lety přivezl významný

místní rodák, podnikatel a  cestovatel

Ludvík Holzmaister.

Nebyl to však jediný exponát, který

muzeu věnoval. A  právě oživení egypt-

ské, indické a  japonské sekce sestave-

ných z jeho sbírek plánuje pro nadcháze-

jící sezonu vedení městských kulturních

služeb, pod které moravskotřebovské

muzeum spadá.

www.muzeummoravskatrebova.cz

Tel.: 461 311 203

CHCETE VIDĚT JEDEN Z VELMI CENNÝCH POKLADŮ MIMOEVROPSKÉ

KULTURY U NÁS? ZAJÍMÁ VÁS OSOBNOST EGYPTSKÉ PRINCEZNY HERERET?

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Ta Pražská, které se dříve říkalo Vrac-

lavská, s Pražskou věží je nejzacho-

valejší částí bývalého opevnění ze

13. století. Přestože několikrát vyho-

řela, její gotické dispozice zůstaly dodnes

nedotčeny. Až do roku 1816 zde bydlel

hlásný pro Pražské předměstí.

Po její novogotické rekonstrukci v  le-

tech 1882 až 1883 tu v horní části sídlilo

první vysokomýtské muzeum. Ostatně,

dnes je Pražská věž ve správě Regionální-

ho muzea, které ji využívá nejen k výsta-

vám. Mimochodem, je odtud vynikající

výhled na historické centrum města i  ši-

roké okolí.

Litomyšlská brána je zase asi nej-

fotogeničtějším symbolem Vysokého

Mýta. Podobně jako Pražská brána má

dvě věže. Jenže z  nich po četných po-

žárech nezbylo mnoho, a  tak byly no-

vogoticky dostavěny. Na počátku 20.

století pak bránu vyzdobil slavný čes-

ký malíř Mikoláš Aleš. Na předměstské

straně brány vytvořil fresku svatého Jiří-

ho bojujícího s drakem. Proč právě ten-

to motiv? Jde totiž o heraldický symbol

Vysokého Mýta.

www.vysoke-myto.cz

Tel.: 465 466 112

PTÁTE SE, CO VE VYSOKÉM MÝTĚ URČITĚ NEPŘEHLÉDNETE? ODPOVĚĎ JE JASNÁ: BRÁNY!

Litomyšl 12x jinak!ZAŽIJTE V ROCE 2012 LITOMYŠL 12x JINAK – POHÁDKOVOU,

TAJEMNOU, KVETOUCÍ, UMĚLECKOU, LÁZEŇSKOU, GURMÁNSKOU, SPORTOVNÍ, MODERNÍ, HISTORICKOU, ROMANTICKOU, PŘÁTELSKOU

A LÁKAVOU! STAČÍ SI VYBRAT Z BOHATÉ NABÍDKY AKCÍ.

VYSOKOMÝTSKÉ BRÁNY NEPŘEHLÉDNETE

Jednou z  nich bylo 28. a  29. dubna

Otevření 1. litomyšlské lázeňské se-

zony, kdy se část města proměnila

v lázeňskou promenádu. V duchu od-

kazu známého malíře, grafi ka a ilustrátora

Josefa Váchala se tak zrodily první české

lázně ducha, kde vodu nikdo nepije.

Jde tedy sice o lehce recesní akci, ale

zapojili se do ní i lidé, kteří se věnují well-

ness. Lázeňská sezona se uskutečnila na

zámku, ale také v ulicích, které vedou od

máchadla až k relaxačnímu centru Savi-

tar. Nechyběla muzika, lázeňští šviháci,

lehátka a  vše, co ke skutečným lázním

a jejich atmosféře patří.

A  pokud byste raději zjistili, komu

v Litomyšli straší ve věži, určitě se přijď-

te podívat na novou expozici zdejšího

zámku. Můžete se těšit na zámeckou věž

plnou strašidel!

www.litomysl.cz

Tel.: 461 612 161

Page 8: Léto 2012

léto 2012KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK strana 8

CHCETE MÍT ROZHLED?Chcete mít pořádný rozhled? Tak navštiv-

te některou z  rozhleden v  okolí Králic-

kého Sněžníku.

Rozhledna Val nabízí pohled z  výšky

22 metrů na masiv Králického Sněžníku,

ale také poutní areál na Hoře Matky Boží,

Bukovohorskou pahorkatinu se Suchým

vrchem či přírodní park Jeřáb. Uvidíte z ní

však i nádherné panorama Jeseníků.

Rozhledna Klepý se nachází na stejno-

jmenném vrchu, na němž se stýkají rozvo-

dí Černého, Baltského a  Severního moře.

Pohled z 25 metrů vysokého ochozu dře-

věné stavby rozhodně stojí za to!

Pěkné pokoukání je i  z  pětadvaceti-

metrové rozhledny Křížová hora na okolí

Červené Vody, Králicko a  masiv Králic-

kého Sněžníku. A  pokud chcete vidět

z  třicetimetrové výšky Šerlich, Králický

Sněžník, ale také třeba Kladsko, Hrubý

Jeseník s Pradědem, eventuálně Sněžku,

neměli byste vynechat ani rozhlednu

Suchý vrch.

www.kralickysneznik.net

P roč právě tady, na jednom z nejvý-

znamnějších poutních míst Pardu-

bického kraje? V  letech 1950 až

1961 byl totiž klášter využíván k tzv.

centralizaci, tedy odstranění osob, které

byly komunistickému režimu trnem v oku.

Kde bude expozice připomínající toto

smutné období našich dějin umístěna? V pro-

storu původní vestavby na jednom z nádvo-

ří kláštera. Návštěvník zde bude mít mož-

nost seznámit se s politickou situací po úno-

ru roku 1948 a vztahy mezi státem a církví.

Bude se tu prolínat období perseku-

ce, jak ji řeholníci i kněží osobně prožíva-

li. Hlavní část expozice bude věnována

centralizaci řeholníků a  politickým pro-

cesům s představiteli řádů a kongregací.

Poslední část památníku se zaměří na

věznice v  bývalém Československu a  pod-

mínky, které tam panovaly. Nezapomene ani

na nechvalně proslulé tábory nucené práce.

Jejich cílem byla „izolace nepřátel tehdejšího

zřízení a jejich převýchova prací a politický-

mi školeními na platné spoluobčany budují-

cí komunistickou společnost“…

http://pamatnik.militaryclub.info

Co zažívali „nepohodlní“ řeholníci za totality?CO VŠECHNO MUSELI ZAŽÍVAT „NEPOHODLNÍ“ ŘEHOLNÍCI A KNĚŽÍ V DOBÁCH TOTALITY? PŘEDEVŠÍM O TOM

MÁ INFORMOVAT NOVÝ PAMÁTNÍK OBĚTEM INTERNACE V KLÁŠTEŘE NA HOŘE MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH.

VYCHUTNEJTE SI KOUZLO PANENSKÉ PŘÍRODY!

Vydat se zde můžete do zdravých lesů

s  dlouhověkými stromy, nádherných

alejí, kolem křišťálově čistých vod. Ze

zdejších vrchů pak za dobré viditel-

nosti dohlédnete až k nejvyšší hoře Moravy –

Pradědu a když budete mít trochu štěstí, tak

možná spatříte i  západ slunce nad Sněžkou.

Jako na dlani se bude před vámi rozprostírat

Kladská rovina na polské straně hranice i pů-

sobivé pásmo Orlických hor. No řekněte, není

to hotová idylka?

www.kralickysneznik.net

CHCETE SI VYCHUTNAT KOUZLO PANENSKÉ PŘÍRODY PLNÝMI DOUŠKY?

OKOLÍ KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU VÁM NABÍZÍ PŘESNĚ TO! ČEKÁ TU NA VÁS

MALEBNÁ KRAJINA, NERUŠENÝ KLID, ČISTÝ HORSKÝ VZDUCH A TAKÉ

MIMOŘÁDNĚ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY A VZÁCNÍ ŽIVOČICHOVÉ, JAKO JE

NAPŘÍKLAD PO CELÉ EVROPĚ OHROŽENÝ PTÁK CHŘÁSTAL.

ROZHLEDNA KLEPÝ SE NACHÁZÍ NA STEJNOJMENNÉM VRCHU,

NA NĚMŽ SE STÝKAJÍ ROZVODÍ ČERNÉHO, BALTSKÉHO A SEVERNÍHO

MOŘE. POHLED Z 25 METRŮ VYSOKÉHO OCHOZU STOJÍ ZA TO!

Jednou z  nejvýznamnějších je kostel

svatého Michaela archanděla a  pů-

vodní budova radnice, která dnes

slouží pro potřeby muzea. Kdy byla

postavena? V letech 1795 až 1796, v klasi-

cistním stylu. V roce 1834 k ní přibyla věž

a o šest let později i hodiny od místního

mistra Franze Reisse.

Jedním z nejstarších domů historického

jádra města je fara. Ačkoliv budova pochá-

zí z poslední čtvrtiny 17. století, zachovala

se v téměř původní podobě!

Unikátní stavbou je rovněž kašna se so-

chou přadleny na šestibokém pilíři s chrliči

v  podobě delfínů, která připomíná boha-

tou tkalcovskou tradici města.

Mezi nejvýznamnější dominanty Králicka

patří klášter na Hoře Matky Boží ležící vý-

chodně od města, postupně budovaný od

roku1696 zásluhou zdejšího rodáka, bisku-

pa Tobiáše Jana Beckera. S městem je od 18.

století spojen unikátní alejí se vstupní brá-

nou a řadou kapliček. V Králíkách se rovněž

dochoval ojedinělý soubor pozdně klasicist-

ních domovních portálů a řada domovních

dveří z konce 19. a počátku 20. století, které

lze spojit s řezbářskou tradicí – ve městě to-

tiž existovala významná řezbářská škola.

Dalším tradičním oborem v  Králíkách

byla stavba varhan, provozovaná ve městě

zejména od doby baroka do poloviny 19.

století a spojená s rody Halbichů, Katzerů,

Welzelů a dalších.

www.kraliky.eu

MEZI NEJCENNĚJŠÍ PAMÁTKY PATŘÍ I KAŠNA S PŘADLENOU

KDE NAJDETE NEJCENNĚJŠÍ PAMÁTKY KRÁLÍK? OD ROKU 1990 JSOU CHRÁNĚNY DÍKY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ.

Cihelna v Králíkách nabídne velkolepou podívanou

Co všechno milovníci vojenské his-

torie, zbraní a uniforem uvidí? So-

botní hlavní program se odehraje

od 10 do 17 hodin na předváděcí

ploše u Vojenského muzea Králíky a pě-

chotního srubu K–S 14 U Cihelny. Atrak-

tivní bojové ukázky doplní historická

i  současná vojenská technika, ale také

třeba historické polní vojenské ležení.

Po celé tři dny konání akce Cihelna bu-

dou zpřístupněny všechny vojensko-his-

torické expozice v pevnostních objektech

z let 1935 až 1938 na Králicku. Je určitě na

co se těšit!

www.akcecihelna.com

Tel.: 465 632 466, 604 407 901

VELKOLEPÁ PODÍVANÁ. TAK LZE STRUČNĚ CHARAKTERIZOVAT

TRADIČNÍ VZPOMÍNKOVOU AKCI CIHELNA 2012, KTERÁ KAŽDOROČNĚ

PATŘÍ K VRCHOLŮM OSLAV KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.

LETOS SE V KRÁLÍKÁCH USKUTEČNÍ OD 17. DO 19. SRPNA.

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Foto

J. K

ose

k, J

. Div

íše

k

Rozhledna Klepý Rozhledna Val Rozhledna Křízová hora

Foto

Ivo

Pe

cháč

ek

Page 9: Léto 2012

léto 2012strana 9 KOUPÁNÍ

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Tyršova veřejná plovárna s bohatou historií

Unikátní je také nebývalý rozměr vodní

plochy (98 x 58 metrů s hloubkou od

10 do 160 centimetrů a navíc plavec-

ký bazén o rozměrech 50 x 12 metrů

s hloubkou od 2 do 3 metrů pod skokanskou

věží). Polovina má navíc písčité dno.

Oblíbenou atrakcí se na plovárně stal to-

bogán, který má délku 96 metrů a je umís-

těn mezi vzrostlými stromy, ale také třeba

rodinná skluzavka pro tři osoby či původní

kamenná dětská skluzavka. Najdete tu i kur-

ty na plážový volejbal, nohejbal, dva stoly

na stolní tenis, hřiště na pétanque, fotbálek

či minigolf. Nechybí zde ani pískoviště, ko-

lotoč, houpačka nebo prolézačka. A  po-

kud patříte spíše k milovníkům starých ča-

sů, jistě oceníte i stylové původní kabinky

na převlékání…

www.vysoke-myto.cz

Tel: 465 420 498

ČÍM SE MŮŽE POCHLUBIT TYRŠOVA VEŘEJNÁ PLOVÁRNA VE VYSOKÉM MÝTĚ?

PŘEDEVŠÍM BOHATOU HISTORIÍ. VŽDYŤ BYLA VYBUDOVÁNA UŽ V ROCE 1933!

OD TÉ DOBY PROŠLA CELOU ŘADOU STAVEBNÍCH ÚPRAV A MODERNIZACÍ.

Děti se tu určitě zabaví na břehu

a  společně s  méně zdatnými

plavci ocení také pozvolný vstup

do vody. Jestliže vás láká spíše

aktivní zábava, určitě vyzkoušejte wind-

surfi ng nebo potápění.

Na Hrádku si navíc můžete zahrát

třeba plážový volejbal či nohejbal, Měli-

ce zase lákají hlavně na vodní lyžování.

Každý písník má také klidná zákoutí,

která potěší zejména milovníky koupá-

ní bez plavek.

Pokud však dáváte přednost raději

městskému koupališti, pak ani vy nebu-

dete určitě zklamáni. Koupaliště Cihel-

na Pardubice nabízí skluzavky, tobogá-

ny, skokanský bazén a  mnoho dalších

vodních atrakcí. Vyzkoušet si můžete

třeba i minigolf nebo plážový volejbal.

www.koupalistepardubice.cz

Tel.: 466 430 611

NA PARDUBICKU NAJDETE KLIDNÉ PÍSNÍKY I MODERNÍ KOUPALIŠTĚ

ČÍM SI VÁS ZÍSKAJÍ PÍSNÍKY NA PARDUBICKU? ČISTOU VODOU, JEMNÝM PÍSKEM

I TRAVNATÝMI ČÁSTMI PLÁŽÍ, NA KTERÝCH MŮŽETE NERUŠENĚ RELAXOVAT.

Aquapark v  Ústí nad Orlicí dokáže pře-

kvapovat a  rozmazlovat své návštěvní-

ky celou řadou novinek.

Jednou z  nich je aquazorbing, nový

druh sportu, zábavy a  relaxace na vodě.

Jak funguje? „Nasoukáte“ se do velké nafu-

kovací koule z  průhledného speciálního

PVC, v které jste vrženi na vodu. Kutálí se

tak, jak potřebujete. Děláte pouze ty pohy-

by, které chcete. S dosud nepoznaným po-

citem pak pozorujete rotující okolí. Koule

se zastaví, až vy uznáte za vhodné.

A co je ještě příjemné? Rotovat na vo-

dě můžete oblečeni, bez ohledu na poča-

sí. Pokud máte strach být v  kouli sami,

můžete přizvat i druhou osobu. Maximál-

ní hmotnost je 150 kilogramů.

Jestliže vás tento druh adrenalinové

zábavy neláká, můžete vyzkoušet další

novinku – curling na koberci. Ten je no-

vou alternativou klasické „metané“. Hra-

je se na speciálním koberci za pomocí

speciálních kamenů, které se stejně jako

při klasickém curlingu metají vpřed po

dráze. A jen tak pro zajímavost, víte, ko-

lik každý kámen váží? Zhruba 2,5 kilo-

gramu…

www.tepvos.cz

Tel.: 465 527 898

V Ústí lákají i na aquazorbing a curling na koberci

Skoro stometrový tobogán v Litomyšli

Bez osmi metrů má rovnou stovku. Tak

dlouhý je tobogán na koupališti v  Lito-

myšli. Vyřádit se můžete i  v  padesátimet-

rovém plaveckém bazénu se skokanskými

můstky a desetimetrovou skluzavkou.

Pokud by vás zajímalo, kolik činí celková

vodní plocha všech bazénů, tak dohroma-

dy jde o 1800 metrů čtverečních, přičemž

objem vody činí 2300 metrů krychlových.

Voda v  bazénech je přihřívána v  solár-

ních gumových běhounech. Podle inten-

zity slunečního svitu se pak teplota vody

pohybuje mezi 21 až 25 stupni Celsia.

Možná se to nezdá, ale litomyšlské kou-

paliště se začalo budovat už před druhou

světovou válkou v roce 1938. S velkou slá-

vou bylo otevřeno v  srpnu roku 1948, ale

ještě tři roky trvalo, než se podařilo dosta-

vět šatny a dokončit veškeré terénní úpra-

vy. Zásadní rekonstrukcí prošlo v roce 1995.

Novinkou z  poslední doby je například

osvětlení v bazénech, na tobogánu i stano-

višti plavčíka.

www.litomysl.cz

Tel.: 461 612 915

602 360 558

Tušíte, kolik představuje celková vodní

plocha chrudimského koupaliště? Přes

1600 metrů čtverečních, takže místa

a zábavy tu najdete určitě dost. To pla-

tí i  o  koupališti ve Skutči. Kde ho najdete?

V  klidném místě obklopeném zelení, takže

zde máte možnost užít si příjemné sluníčko,

ale zároveň se na chvíli schovat ve stínu.

Kromě tobogánu tam můžete otesto-

vat skluzavku typu „kamikadze“ nebo si

zahrát třeba stolní tenis, streetball či kužel-

ky. Na své si tady přijdou také nejmenší.

Takže, vzhůru za vodními radovánka-

mi na Chrudimsko!

www.sportovistechrudim.cz

www.skutec.cz

DIVOKÝ KANÁL, VODNÍ HŘIBY I OSTRŮVKYDIVOKÝ KANÁL, SKLUZAVKY, 82,7 METRŮ DLOUHÝ TOBOGÁN, VODNÍ HŘIBY, CHRLIČE A OSTRŮVKY.

TO VŠECHNO A JEŠTĚ MNOHEM VÍC NABÍZÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM KOUPALIŠTĚ CHRUDIM. I V TĚCH NEJTEPLEJŠÍCH

LETNÍCH DNECH POSKYTUJE VÍTANÉ OSVĚŽENÍ V NĚKOLIKA NEREZOVÝCH BAZÉNECH.

Koupaliště Cihelna Pardubice

Písník Mělice

Koupaliště Chrudim Koupaliště Skuteč

Page 10: Léto 2012

léto 2012TIPY NA CYKLOVÝLETY strana 10

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Nejprve můžete poznat samotné Par-

dubice a odtud se pak vydat na dal-

ší atraktivní výlety do okolí, napří-

klad na hrad Kunětická hora. Mož-

ná vás to bude stát trochu více úsilí, ale ten

výhled do kraje za to určitě stojí.

Nebo se můžete zastavit v  bohdaneč-

ských lázních, případně nabrat směr klad-

rubský hřebčín, choltický zámek či Africké

muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích nebo

velinský kostelík.

Navíc si můžete v regionálním infocentru

nechat kolo opravit, umýt i uschovat, a to za

předpokladu, že byste si chtěli projít histo-

rickou část Pardubic bez toho, aniž byste

museli řešit typicky nerudovskou otázku

„kam s ním?“.

A jestliže cestujete dokonce z větší dálky,

můžete si kolo zapůjčit přímo na vlakovém

nádraží v  Pardubicích nebo po rezervaci

i v Přelouči.

NA VÝLETY PO PARDUBICKU ROZMANITÝM TERÉNEM

CYKLISTICKÉ STEZKY NA PARDUBICKU VEDOU OPRAVDU ROZMANITÝM TERÉNEM. MŮŽETE SE TĚŠIT NA

PROJÍŽĎKU MĚSTEM, JÍZDU PODÉL ŘEKY LABE, KOLEM PÍSNÍKŮ A DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH MÍST REGIONU.

OKOLO PASTVINSKÉ PŘEHRADY A JEŠTĚ DÁLNa pohodovou trasu, která je z velké části

vedena přírodním terénem, se mohou

těšit ti, co se vydají na kole okolo Pastvinské

přehrady.

Kudy vede? Kolem nádherné přehrady

sevřené v údolí s  lesy a  lukami a osvěžující

vodou z hor. Ta pak láká i ke koupání a růz-

ným vodním radovánkám včetně projížděk

na loďkách či šlapadlech.

Nedaleko Pastvinské přerady najdete

i  celou řadu zajímavých míst – například

Žamberk (s rozhlednou, zámeckým parkem

a  Domkem Prokopa Diviše), Líšnice, Nekoř,

Klášterec nad Orlicí či Letohrad (s Muzeem

řemesel, Muzeem a  světničkou Járy Cimr-

mana, zámkem nebo zámeckým parkem).

Nebo zkuste projet nové kvalitní cyklo-

stezky, které vás dovedou kolem řeky Tichá

Orlice až do Ústí nad Orlicí do tábořiště a lo-

děnice Cakle nebo až k  pomníku J. A. Ko-

menského v Brandýse nad Orlicí.

A  kde se můžete občerstvit? Třeba na

příjemných terasách zdejších restaurací.

Malebnou Vysočinou z Poličky do Krásného a zpět

Pojedete převážně po nezpevněných

polních a  lesních cestách, ale zároveň

se nemusíte bát, že byste ztratili správ-

nou orientaci. Cestu lemuje cyklistické

značení, kromě úseku Kučerův mlýn – Krásné.

Na trase vás navíc čeká spousta atrak-

tivních míst. V  Poličce to jsou například

městské hradby, zábavné expozice Centra

Bohuslava Martinů či jeho rodná světnička

ve věži kostela svatého Jakuba. V Telecím

vás upoutá Lukásova lípa, v  Korouhvi pak

místní kostelík. Nádherný rozhled budete

mít z řady míst – třeba v okolí Sádku, Ma-

děry, Spělkova či Kutin.

A  ani kdyby vám náhle došly síly, ne-

musíte zoufat. Odpočinková místa jsou na

trase v Telecím, u Lačnovského rybníka, na

Šibeničním vrchu nebo v poličském parku.

Takže, honem do pedálů!

www.policka.org

VYDEJTE SE NA VÝLET MALEBNOU VYSOČINOU! DEVĚTADVACETIKILOMETROVOU TRASU Z POLIČKY DO KRÁSNÉHO A ZPĚT V POHODĚ ZVLÁDNETE NA TREKINGOVÝCH

ČI HORSKÝCH KOLECH, ANIŽ BYSTE BYLI HVĚZDAMI SVĚTOVÉ CYKLISTIKY.

Králický Sněžník je rájem cyklistů

Kraj, kde můžete nerušeně putovat,

poznávat, relaxovat i šlapat do pe-

dálů, co to dá a  nemusíte přitom

předjíždět zástupy dalších turistů?

Na své si zde přijdou rodiny s  dětmi,

senioři i milovníci náročných horských te-

rénů, kteří ocení především táhlá stoupání

i prudké sjezdy.

Ti zdatnější cykloturisté se mohou

vydat například po Jesenicko-orlické

magistrále. Ta spojuje Orlické hory, Krá-

lický Sněžník a Jeseníky a měří 126,5 ki-

lometrů.

Pro méně zdatné lze doporučit cyk-

lotrasu od Červeného Potoka do Dolní Lip-

ky. Možná budou muset někteří sestoupit

z kola v táhlém stoupání z Prostřední Lip-

ky na Horní Moravu, ale to nevadí. A kde

bude šance načerpat síly? Třeba pod vr-

cholem Klepý, jenž leží na hlavním evrop-

ském rozvodí. Nebo při prohlídce patrně

nejprudší sjezdovky v  České republice,

která se nachází v Dolní Moravě a kolem

níž tato cyklotrasa vede.

www.kralickysneznik.net

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK JAKO RÁJ CYKLISTŮ. PROČ? JAK JINAK BY SE DAL NAZVAT KRAJ, KDE SILNIČKY, POLNÍ A LESNÍ CESTY VEDOU NA ÚCHVATNÁ

MÍSTA S DALEKÝMI VÝHLEDY?

Projeďte se na kole přes koňský světNA BÁRU A ZPĚT PŘES KOŇSKÝ SVĚT. TAKOVÝ NÁZEV DOSTALA OSMNÁCTIKI-

LOMETROVÁ CYKLOTRASA, KTERÁ JE VHODNÁ PRO RODIČE S DĚTMI A MAJITELE TREKINGOVÝCH KOL. KUDY VEDE? Z CHRUDIMI PŘES SLATIŇANY, PODHŮRU,

RABŠTEJNSKOU LHOTU, KOCHÁNOVICE ZPÁTKY DO CHRUDIMI.

Během tohoto výletu můžete navštívit

slatiňanský zámek s hipologickou ex-

pozicí, hřebčín či výběh dnes již vzác-

ného koně Převalského.

Cestou můžete zavítat i  na Kočičí hrá-

dek. O co jde? O miniaturu gotického zám-

ku, která potěší zejména malé neposedy.

Ti se mohou na této průlezce pořádně vy-

řádit. Ale pozor, aby si nechali síly ještě na

rozhlednu Bára a lanový park!

Odpočinout si budete moci třeba v le-

síku pod Rabštejnskou Lhotou, kde se na-

chází přírodní památka Na Skalách. Zde se

můžete projít kolem skalních útvarů, které

byly v  dávné minulosti příbojovou zónou

druhohorního moře.

Pokud toho máte plné zuby, tak před

návratem do Chrudimi můžete doplnit

energii v lesní restauraci Monaco s kouzel-

ným výhledem do okolní krajiny.

Pohled na renesanční perlu ze sedla a z výškyJakmile zamíříte do Moravské Třebové,

určitě si nenechte ujít příležitost po-

dívat se na tuto renesanční perlu také

z výšky. Na cestu můžete vyrazit třeba na

horském kole. Pokud vás to láká, vydej-

te se na vrch Pastvisko, kde se nachází

rozhledna Pastýřka. Je vysoká 27 metrů

a  nabízí pěkné výhledy na okolí města.

Zahlédnete odtud i Orlické hory, Jeseníky,

Králický Sněžník či Hřebečský hřeben.

A nezapomeňte na to, že po pěkné pro-

jížďce nemůže chybět ani příjemné občer-

stvení, například nedaleko Pekla. Ale neboj-

te se, čerti vás tam obsluhovat nebudou!

Kvalitní a stylové ubytováníKvalitní a stylové ubytování

Tillerova vilaPENZION • LÁZNĚ BOHDANEČ

T

� Nové privátní relax centrum �� Prodej moravských vín �� Certifikace „Cyklisté vítáni“

Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč tel./fax: +420 466 414 299, mobil: +420 724 088 032

e-mail: [email protected]

www.penziontillerovavila.czwww.penziontillerovavila.cz

Tillerova vila inzerat 105x130mm.indd 1 5.4.2012 10:18:38

Inze

rce

Foto

An

dre

a U

rban

ová

Page 11: Léto 2012

léto 2012strana 11 AKTIVNÍ ODPOČINEK

Uctí ty, kteří zemřeli, abychom mohli žít

Trasa má měřit 21,1 kilometru a  bude

zároveň Mistrovstvím České republiky

veteránských kategorií v půlmaratonu.

Tato akce je součástí slavnosti k uctění

tragické památky 70. výročí vyhlazení osady

Ležáky, stejně tak jako 24. ročník štafetového

běhu, který se koná pod záštitou prezidenta

republiky Václava Klause. Tentokrát půjde

o  700 kilometrů dlouhou trať, na kterou se

mohou vydat běžci i cyklisté. Ti z Ravenbrüc-

ku poputují přes Nový Bor, Kladno, Lidice až

do Ležáků. Přidejte se k  nim a  vzdejte hold

i úctu svým sportovním výkonem lidem, kte-

ří zemřeli, abychom my mohli žít…

www.beh-nasavrky-mtb.cz

Tel.: 603 513 297

JE MNOHO BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ, ALE JEN NĚKTERÉ JSOU

VÝJIMEČNÉ! A VY SE MŮŽETE ZÚČASTNIT HNED DVOU Z NICH!

JIŽ PO OSMATŘICÁTÉ SE POBĚŽÍ CENA NASAVRK, KTERÁ ÚČASTNÍKY

ZAVEDE TAKÉ DO OSADY LEŽÁKY NA CHRUDIMSKU.

Hledejte „kešky“ na netradičních místechZNÁTE GEOCACHING? JDE O ZAJÍMAVOU AKTIVITU, KTERÁ SPOJUJE SPORT, DOBRODRUŽSTVÍ,

POZNÁVÁNÍ NOVÉHO I POBYT V PŘÍRODĚ. CO K NÍ POTŘEBUJETE? HLAVNĚ SPRÁVNÉ NADŠENÍ

A ZAJÍMAVÉ MÍSTO. PAK UŽ SE MŮŽETE PODLE GPS NAVIGACE PUSTIT DO HLEDÁNÍ POKLADŮ.

Ten se může pyšnit plaveckým bazé-

nem se čtyřmi samostatnými draha-

mi, rekreačním bazénem, který zahr-

nuje i vodní atrakce, jako jsou vodní

hřib, chrliče a stěnové trysky.

Co je jeho dalším lákadlem? Zcela

jistě tobogán dlouhý více než padesát

metrů a skluzavka, která dosahuje tak-

řka třicet metrů. Možná i proto je mot-

tem moravskotřebovského aquaparku

věta: „Teplá voda, tobogán, s rodinou je

každý zván“.

www.moravskatrebova.cz

Tel.: 461 310 524

POZNEJTE HOUPACÍ BAZÉN V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

CHCETE POZNAT, JAK FUNGUJE SEDACÍ LAVICE S CELOPLOŠNOU VZDUCHOVOU MASÁŽÍ,

DNOVÝ VZDUCHOVAČ ČI HOUPACÍ BAZÉN? TAK ZAVÍTEJTE DO MORAVSKOTŘEBOVSKÉHO AQUAPARKU!

Co je těmi poklady? Jedná se o kra-

bičky – tzv. „cache“ (keše, kešky),

které obsahují „logbook“ a  různé

drobnosti.

K čemu je „logbook“? Do něj zapíšete,

že jste na místo dorazili. V „keši“ si pak

můžete vyměnit třeba CD, mince nebo

hračky.

Kde jsou „keše“ ukryty? Na místech,

kam byste se třeba sami nevydali. Jde

o  historické objekty, ale také třeba lesy,

stromy, mosty, skály, kopce, rozhledny,

kapličky a  další tradiční i  méně tradiční

„schovky“.

Až je najdete, můžete po návratu domů

na internet umístit i doporučení pro ostat-

ní zájemce o „kešky“. Na Pardubicku jsou

jich stovky! Třeba nějaké odhalíte i na ně-

které z  naučných stezek. Ta, která je po-

jmenována po Vilémovi z  Pernštejna, za-

chycuje nejzajímavější místa historického

jádra Pardubic a čítá deset zastávek. Sedm

zastavení má stezka kolem Pernštejn-

ských rybníků, ale i  ta, která vede kolem

Bohdanečského rybníka a rybníka Matka.

Stezka pojmenovaná po významném

architektovi Josefu Gočárovi vás provede

po stopách jeho staveb v  Lázních Boh-

danči i přilehlou přírodou. Na další nara-

zíte i na rozhlednu Barborku. Vede Raško-

vickými lomy, mezi Horními Raškovicemi

a Svinčany.

Chcete spojit hned několik příjem-

ných aktivit najednou? Tak vyzkoušejte

nordic walking neboli severskou chůzi.

Co k ní budete potřebovat? Nohy a hůl-

ky, které vám pomohou odlehčit klou-

by a  rovnoměrně procvičit veškeré

svalstvo.

Nemáte hůlky? Nevadí! Můžete si půj-

čit v  regionálním infocentru v  Pardubi-

cích a pak s nimi vyrazit do terénu.

SVITAVY POTĚŠÍ SPORTOVCEMáte rádi sport? Tak zavítejte do Svitav, kde

můžete vyzkoušet hned několik z nich.

Na Svitavském stadionu najdete mimo jiné

i hřiště pro děti i seniory a dokonce in-line drá-

hu pro příznivce kolečkových bruslí.

V kryté sportovní hale na Střelnici si přijdou

na své milovníci basketbalu, volejbalu, gym-

nastiky, aerobiku, silového trojboje, fl orbalu,

sálové kopané či badmintonu. Všechny tyto

sporty tu lze provozovat. K dispozici je zde také

horolezecká stěna, sauna a fi tness centrum.

Volejbal si pak můžete ve Svitavách zahrát

rovněž na třech venkovních antukových hřiš-

tích.

Pokud si chcete spíše zaplavat, máte mož-

nost v krytém plaveckém bazénu. Ten kromě

klasické „pětadvacítky“ a dětského bazénu láká

také na 93,5 metrů dlouhý tobogán, parní ka-

binu a whirpool.

www.svitavy.cz

Tel.: 461 534 300

Týden dobré pohody přivítá i Langerovou

Jaký bude letošní program? Skuteč-

ně nabitý. Návštěvníci se mohou tě-

šit například na koncert Václava Ne-

ckáře, Ondřeje Rumla, Josefa Zímy či

Roberta Křesťana s  Druhou trávou. Do

Ústí dorazí i Laura a její tygři, Aneta Lan-

gerová či populární revival světoznámé

kapely Beatles. Závěrečnou tečku za pří-

jemným hudebním „nášupem“ obstará

ohňostroj.

www.ustinadorlici.cz

Tel.: 465 514 271

SKIPARK ČERVENÁ VODA NESPÍ ANI V LÉTĚ

Můžete se tu ale prostě jen projít

po okolí, pokochat se krásnými

výhledy do okolní krajiny a ne-

chat se opět svézt lanovkou

zpět. Vrchol Bukové hory je protkán mno-

ha turistickými trasami, které vás mohou

zavést například na rozhlednu na Suchém

Vrchu nebo ke známé a vyhledávané dě-

lostřelecké tvrzi Bouda.

www.skiparkcervenavoda.cz

Tel.: 606 039 151

O VÍKENDECH JE TU V PROVOZU LANOVÁ DRÁHA, KTERÁ VÁS DOPRAVÍ

ZA NECELÝCH ŠEST MINUT NA BUKOVOU HORU. POKUD SI S SEBOU

VEZMETE I KOLO, DÁ SE VYUŽÍT I JEDNA ZE ZNAČENÝCH CYKLOTRAS.

VRCHOL BUKOVÉ HORY

JE PROTKÁN MNOHA

TURISTICKÝMI TRASAMI.

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

MĚSTO V POHYBU – TÝDEN DOBRÉ POHODY 2012. TRADIČNÍ AKCI, KTEROU

HOSTÍ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČEKÁ UŽ TŘINÁCTÝ ROČNÍK.

KDY SE USKUTEČNÍ? OD PONDĚLÍ 4. DO SOBOTY 9. ČERVNA.

Foto

Jan

Sla

Foto

Lu

káš

Pro

keš

Page 12: Léto 2012

léto 2012PŘÍRODA strana 12

Opatovický kanál: Geniální dílo našich předkůChcete i  po 500 letech obdivovat to,

jak naši předci dokázali citlivě sklou-

bit technický rozvoj, ochranu přírody

i praktické využití řeky Labe? Tak se při-

jeďte podívat na Opatovický kanál, kte-

rý byl vybudován v  16. století v  době

rané renesance.

Kdo ho má „na svědomí“? Vyhlášený

znalec rybářského podnikání Vilém

z Pernštejna, který dal tímto vodním dí-

lem základ pernštejnské rybniční sou-

stavy. Co bylo hlavní funkcí Opatovické-

ho kanálu? Napájení okolních rybníků

z Labe, a to s pomocí struh, jimiž proté-

kala voda z jednoho rybníku do druhé-

ho. Jak jednoduchý, ale zároveň geniál-

ní princip!

Dnes ho rádi využívají i  vodáci. A  to

díky přívětivému toku, který v  pohodě

zvládnou také úplní začátečníci…

PŘÍRODNÍ PERLA I DAREBNICE U CHOCNĚVÍTE, KDE SE NACHÁZÍ JEDNA Z POZORUHODNÝCH PŘÍRODNÍCH PEREL VÝCHODNÍCH ČECH?

NAJDETE JI MEZI CHOCNÍ A BRANDÝSEM NAD ORLICÍ, JEN PÁR MINUT CHŮZE OD CHOCEŇSKÉHO NÁMĚSTÍ.

POŘÁD NIC? A CO PARK PELINY?

Kde leží? V  severovýchodní části Čes-

komoravské vrchoviny s  centrálním

masivem Žďárských vrchů a navazují-

cími částmi sousedních pahorkatin.

Jak je to s  jeho klimatem? Patří mezi

chladnější, vlhčí a větrnější oblasti. Je záro-

veň pramennou oblastí několika českých

a moravských řek, jako je Sázava, Svratka,

Chrudimka, Doubrava či Oslava.

Co Žďárské vrchy a les? Tím je toto území

pokryto asi z  poloviny. Čím je tato oblast

zvláště cenná? Nalézají se tu společenstva ra-

šelinišť a vlhkých rašelinných luk. Vyskytuje se

zde řada chráněných a  ohrožených druhů

rostlin, jako je třeba čípek objímavý, ptačinec

dlouholistý, mléčivec alpský, suchopýrek alp-

ský, rosnatka okrouhlolistá, žebrovice různo-

listá a různé druhy prstnatců, hořečků a ostřic.

A jaké chráněné živočichy tady můžete

zahlédnout? Jsou to například mlok skvrni-

tý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek

nejmenší, krkavec velký, lejsek malý, rejsek

horský, hraboš mokřadní a řada dalších.

PESTRÁ KRAJINA ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮČÍM JE CHARAKTERISTICKÁ ČLENITÁ KRAJINA ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ? PESTRÝM STŘÍDÁNÍM LUK, PASTVIN, POLÍ,

LESŮ A RYBNÍKŮ. JE PROTKÁNA NEPRAVIDELNOU SÍTÍ MEZÍ, ÚVOZOVÝCH CEST, LESÍKŮ ČI SKUPIN STROMŮ

A KEŘŮ. DODNES SI ZACHOVALA CHARAKTER VYVÁŽENÉ A SVÝM ZPŮSOBEM ZACHOVALÉ KULTURNÍ KRAJINY.

Co v něm uvidíte? Tak třeba hodně

vzácnou fl óru, jako je například

zvonek broskvolistý, lilie zlatohla-

vá, klokoč zpeřený nebo žebřice

pyrenejská. A jaké bohatství ukrývá pe-

linská fauna? Především puštíka obec-

ného či výra velkého.

Ale setkáte se zde i s pozoruhodnými

opukovými skalními pilíři, které mnohdy

dosahují až 35 metrů. Údolím se navíc

vlní Tichá Orlice. A strmé svahy pokrýva-

jí suťové lesy, které mají místy dokonce

pralesovitý charakter!

Pozoruhodným krajinným prvkem na

okraji lesa nad tratí mezi Chocní a Újez-

dem u Chocně jsou také Darebnice. Čím

jsou kromě jména zajímavé? Například

bohatým bylinným podrostem – prvo-

senkou vyšší, konvalinkou vonnou či

kruštíkem modrofi alovým.

www.chocen-mesto.cz

tel: 465 461 949

Jeřáb leží tisíc metrů nad mořem

Vrcholové partie a  západní svahy

Jeřábu ležícím na hlavním evrop-

ském rozvodí Černého a Severní-

ho moře chrání unikátní přírodní

park. Jeho severní, východní a jižní svahy

odvodňuje přítok Moravy, říčka Březná,

která spolu s vodami mnoha bystřin vy-

tvořila na jižním svahu Jeřábu směrem

k Moravskému Karlovu hluboké údolí. To

západní temeno hory je zase prameniš-

těm Tiché Orlice.

Odkud je na Jeřáb i  okolí krásný vý-

hled? Třeba z  rozhledny postavené na

Křížové hoře nad Červenou Vodou.

PŘES TISÍC METRŮ NAD MOŘEM, PŘESNĚJI O TŘI METRY VÍCE. TAKOVÝMI

ČÍSLY SE MŮŽE POCHLUBIT ROZLOŽITÁ KUPA HORY JEŘÁB, KTERÁ PATŘÍ

MEZI VÝZNAMNÉ DOMINANTY POMEZÍ MORAVY A ČECH.

Víte, jaký je rozdíl mezi nejvyšším

místem na jihu (Posekanec, 554

metrů) a  nejnižším na severu (ře-

čiště Novohradky u  Polanky)?

Téměř 200 metrů! Jak velká je celková

plocha této přírodní rezervace? 1083,6

hektarů. A co je na tomto území nejcen-

nější? Pískovcové skalní útvary – tzv. Bu-

dislavské skály. V podstatě jde o soustavu

skalnatých údolí, zaříznutých místy až do

výše 60 metrů do pískovců i  podložních

krystalických hornin.

Maštale se navíc mohou pochlubit

rozmanitým výskytem vzácných druhů

živočichů a  rostlin, jako je mlok skvrnitý,

kapraďorosty či mechy.

www.mastale.cz

Tel.: 469 319 413

VZÁCNÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN V MAŠTALÍCHKDE NAJDETE PŘÍRODNÍ REZERVACI MAŠTALE? KOLEM POVODÍ HORNÍHO TOKU NOVOHRADKY. ZASAHUJE ÚZEMÍ OD

BORU U SKUTČE PŘES BUDISLAV, JAROŠOV, LEŠTINU, NOVÉ HRADY, PASEKY, PODMĚSTÍ AŽ PO PROSEČ A ZDERAZ.

VLASTIVĚDNÁ STEZKA KRAJEM ŽELEZNÝCH HOR

Vydejte se na procházku po vlastivěd-

né stezce Krajem Železných hor! Její

začátek je na Seči, obsahuje patnáct za-

stávek a končí v Ronově nad Doubravou.

Zajímá vás, kolik kilometrů měří?

Dvaadvacet. A  kudy vede? Prochází

Chráněnou krajinnou oblastí Železné

hory i Národní přírodní rezervací Lichni-

ce – Kaňkovy hory. Z  nich pak můžete

vyrazit i  na lesní naučnou stezku, která

vede z Třemošnice do Hedvikova. Z vý-

znamných biotopů tu lze vidět oba typy

bučin a suťové lesy. Části lesních poros-

tů v rokli Zlatého potoka jsou pak pone-

chány samovolnému vývoji. A  i  to má

své kouzlo…

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Vlastivědná stezka – Seč

Foto

Jan

Je

dlič

ka

Page 13: Léto 2012

léto 2012strana 13 KULTURA

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Výtvarné Hlinecko připomene Slavíčka

Tomu tento malebný kraj přirostl

k srdci natolik, že několikrát uvažo-

val i o tom, že by se v Kameničkách

u Hlinska usídlil natrvalo. Lákala ho

především zajímavá krajina, nádherná pří-

roda, líbezné chalupy a  inspirující, byť

hodně těžký život místních lidí. A  kdy se

letošní Výtvarné Hlinecko odehraje? Ver-

nisáž je na programu 22. června. Potrvá

do 9. září.

JAKÉMU VĚHLASNÉMU UMĚLCI, JEHOŽ ŽIVOT I TVORBA

JSOU ÚZCE SPJATY S REGIONEM, BUDE VĚNOVÁN 52. ROČNÍK

VÝTVARNÉHO HLINECKA? JEDNOMU Z VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVI-

TELŮ ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ NA PŘELOMU

19. A 20. STOLETÍ ANTONÍNU SLAVÍČKOVI.

Společné víkendy muzeí a památníků na KrálickuJestli patříte mezi milovníky vojenské historie,

určitě byste neměli vynechat návštěvu ale-

spoň jednoho ze společných víkendů muzeí

a památníků v Králické pevnostní oblasti.

Pravidelné rozšířené prohlídky vojenských

objektů a  muzeí v  česko-polském příhraničí

jsou u  návštěvníků čím dál tím oblíbeněj-

ší. Proč? Provozovatelé totiž otevřou muzea

i  mimo běžné zvyklosti, prodlouží obvyklou

otevírací dobu a  připravují řadu zajímavých

atrakcí.

Průvodci se navléknou do dobových uni-

forem, nechybí ani stylová výzbroj, ale také

speciální výstavy či prohlídkové trasy. Vojenské

muzeum Králíky dokonce během těchto akcí

předvádí těžkou a bojovou techniku v pohybu.

A kdy se tyto společné víkendy uskuteční?

Na programu jsou 28. a  29. dubna, 26. a  27.

května, 23. a 24. června, 28. a 29. července, 17.

až 19. srpna, kdy se koná oblíbená a  divácky

hojně navštěvovaná Cihelna 2012. Ani po ní

tyto speciální prohlídky neskončí. Další šance

budete mít od 28. do 30. září a 27. a 28. října.

www.kpo1938.com

Tel.: 465 632 466

Protáhněte svoje tělo a příjemně se pobavte!

Kdo se ho může zúčastnit? Všichni!

Nejen pěší, ale i cyklisté nebo třeba

in-line bruslaři. Odměnou za účast

jim bude výlet do nádherné kraji-

ny. Stranou nezůstanou ani ti nejmenší.

Pro ně je připraven tradiční pohádkový

les, a to s obvyklou pomocí zdejších diva-

delníků.

Pokud chcete udělat něco pro svoje

tělo a zároveň se příjemně pobavit, urči-

tě přijeďte do Lanškrouna! Nedílnou sou-

částí Lanškrounské kopy totiž bude

i  atraktivní doprovodný program, který

nabídnou městské slavnosti.

www.lanskroun.eu

Tel.: 465 320 007

VYSOKÉ MÝTO SLAVÍ 750 LET

Do atraktivního kalendáře bude pa-

třit rovněž Evropský plavecký den,

a  to stylově na Mezinárodní den

dětí. Kromě této „masovky“ ne-

jen pro plavce zaslouží velkou pozornost

v  programu oslav i  Sodomkovo Mýto.

Druhou červnovou sobotu se město vrátí

do třicátých let dvacátého století.

Výjimečné hudební zážitky nabídne

Týden hudby na konci srpna. Vysoké

Mýto na něm tradičně vítá osobnosti

celorepublikové i  východočeské alter-

nativní scény.

Oslavy 750 let města vyvrcholí od 7. do

9. září. V  obrazech, dokumentech a  foto-

grafi ích bude ve Vysokém Mýtě zachycena

dlouhá historie města. Jeho centrum ožije

bohatým kulturním programem, v němž si

najdou své místo také oblíbené meziná-

rodní partnerské dny.

www.vysoke-myto.cz

Tel.: 465 466 112

JEDNO Z NEJSTARŠÍCH MĚST NA VÝCHODĚ ČECH SLAVÍ UŽ TŘI

ČTVRTĚ TISÍCILETÍ! ČIN KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II. SI LETOS

VYSOKÉ MÝTO PŘIPOMÍNÁ CELOU ŘADOU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ.

KDY SE LETOŠNÍ VÝTVARNÉ HLINECKO ODEHRAJE?

VERNISÁŽ JE NA PROGRAMU 22. ČERVNA. POTRVÁ DO 9. ZÁŘÍ.

PRO OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY LANŠKROUNA JE TO VŽDY VELKÁ UDÁLOST.

CO? NO PŘECE LANŠKROUNSKÁ KOPA! ŽE NEVÍTE, O CO JDE? O TRADIČNÍ

DÁLKOVÝ POCHOD, KTERÝ JE URČENÝ PRO VŠECHNY GENERACE.

JEHO ČTYŘIAČTYŘICÁTÝ ROČNÍK SE USKUTEČNÍ NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ.

Inze

rce

Naopak poslední reprízy čekají na

„Kuňce“ dobrodružnou parodii

podle Jula Verna Tajemný hrad

v Karpatech o podivínech z Drá-

kulova kraje a  také krvavou legendu

o jedné z nejstrašlivějších hradních paní,

jež měla na svědomí mučení a smrt více

než šesti set mladých děvčat. Ano, řeč je

o Čachtické paní.

Pokud už jste tyto dva pardubické ti-

tuly viděli, můžete si obstarat vstupenky

třeba na derniéry. Ty totiž často slibují

i překvapivé bonusy navíc! Východočes-

ké divadlo se na vyhlídce středověkého

hradu utáboří o víkendech od 25. května

do 1. července.

www.vcd.cz

Tel.: 466 616 432

SHAKESPEARŮV „SEN“ NA KUNĚTICKÉ HOŘEPOKUD MÁTE RÁDI PŘEDSTAVENÍ V PLENÉRU, URČITĚ SI NENECHTE UJÍT

LETOŠNÍ NABÍDKU VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA V PARDUBICÍCH. NA VY-

HLÍDCE HRADU KUNĚTICKÁ HORA BUDE MÍT LETOS PREMIÉRU INSCENACE

MAGICKÉ KOMEDIE WILLIAMA SHAKESPEARA SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ.

Slunovrat na Českomoravském pomezí s Čechomorem

Populární skupina Čechomor bude hlav-

ní hvězdou nového festivalu Slunovrat

na Českomoravském pomezí. Jeho premié-

rový ročník se uskuteční 23. června na Hřeb-

či mezi Svitavami a  Moravskou Třebovou.

Kde konkrétně? Na parkovišti motorestu

U Tety, s vyhlídkou z Hřebečského hřebene.

Kromě oblíbené hudební skupiny, jejíž

úspěch přesáhl hranice regionu i České

republiky, se na jednodenní přehlídce

objeví další zajímavé kapely ze Svitav

a Moravské Třebové. Bude to určitě skvě-

lý mejdan!

Page 14: Léto 2012

léto 2012COOL STRANA strana 14

POLIČKU ČEKÁ PESTRÉ KULTURNÍ LÉTO

Kdy se na maraton nejrůznějších

kulturních akcí můžete těšit?

V červenci a srpnu. Program to bu-

de vskutku zajímavý. A možná vás

čeká i několik příjemných překvapení!

www.cbmpolicka.cz

Tel.: 461 723 855

DVA MĚSÍCE PLNÉ PROMÍTÁNÍ FILMŮ POD ŠIRÝM NEBEM,

KONCERTŮ, DIVADEL A TVOŘIVÝCH DÍLEN PRO DĚTI.

TO VŠECHNO NABÍDNE DRUHÝ ROČNÍK MULTIŽÁNROVÉHO

FESTIVALU POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO.

Na Seči najdete vše, co potřebujete ke štěstíHLEDÁTE MÍSTO, KDE BYSTE STRÁVILI DOVOLENOU? SEČSKÁ PŘEHRADA SE SVÝM OKOLÍM

SPLŇUJE VŠE, CO POTŘEBUJETE KE ŠTĚSTÍ. NACHÁZÍ SE V MALEBNÉM PROSTŘEDÍ ŽELEZNÝCH HOR,

V MÍSTĚ, KDE JE JEDNO Z NEJČISTŠÍCH OVZDUŠÍ U NÁS.

Opořádný rozruch se jistě postarají

i protagonisté populárního televizní-

ho pořadu Kluci v akci, který se bude

v Litomyšli natáčet. V sobotu 19. květ-

na se pak na Smetanově náměstí odehraje

Gastrofest, kde si můžete dopřát jednu chu-

ťovku za druhou! A  pokud nebudete mít

dost, tak o den později se bude na závěr gas-

tronomického festivalu servírovat velmi pří-

jemný „dlabanec“ v podobě sváteční husičky.

A jestli máte raději ryby, nenechte si 8. září

ujít Fish Fest, litomyšlské rybí hody na zahrádce

Hospody na Kopečku. Příjemnou atmosféru do-

tvoří několik zajímavých kapel.

www.litomysl.cz

Tel.: 461 612 161

Pro dlabanec přímo na náměstí!I KDYŽ JSOU LITOMYŠLSKÉ GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI POJMENOVÁNY PO LEGENDĚ

ČESKÉ KUCHYNĚ MAGDALENĚ DOBROMILE RETTIGOVÉ, PŘEDVEDOU I LETOS VEŘEJNOSTI SPOUSTU

MODERNÍCH TRENDŮ Z TOHOTO OBORU. POKUD JE NECHCETE PROŠVIHNOUT, ZATRHNĚTE SI

V KALENDÁŘI TÝDEN OD PONDĚLÍ 14. DO NEDĚLE 20. KVĚTNA.

Nádherná příroda v kombinaci s ne-

přeberným množstvím nabídek na

využití drahocenného „dovolen-

kového“ času je naprosto ideální

jak pro rodiny s dětmi, tak pro zamilované

páry i  kamarádské party. Zamířit můžete

třeba do autokempu Seč Pláž, který se na-

chází na břehu Sečské přehrady. Co tu na

vás čeká? Kromě možnosti ubytování tady

lze využít celou řadu atrakcí, jako jsou na-

příklad novinky v  podobě waterballu či

aquazorbingu, nebo také osvědčené rus-

ké kuželky, posilovna či stůl na stolní tenis.

V  jihovýchodní části komplexu nyní

vzniká nový sportovně-kulturní areál,

který má nahradit současné nevyhovu-

jící hřiště. Měl by sloužit příznivcům plá-

žového volejbalu, volejbalu, nohejbalu,

badmintonu a  dalších sportů. Zároveň

tu spatřilo světlo světa pódium, které je

vhodné pro pořádání komornějších kul-

turních akcí. Takže, je na co se těšit!

www.mestosec.cz

Tel.: 469 676 900

ARTEX LÁKÁ DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ UMĚLCEŘíkáte si, kde byste mohli potkat řadu zají-

mavých domácích i zahraničních umělců?

Co třeba na tradičním hudebním a výtvarném

festivalu Artex, který se každoročně koná

v  Králíkách. Letošní ročník se uskuteční 14.

července.

Čím je tato akce tak vyhlášená? Jde přede-

vším o výtvarný a sochařský plenér, na němž

se v minulosti objevilo už několik desítek čes-

kých i zahraničních sochařů a malířů. Ostatně,

výsledky jejich práce můžete vidět i  dnes.

Zdobí totiž město na mnoha místech.

A co hudba? Ta samozřejmě nemůže chy-

bět. A  bude co poslouchat! Věřte, že za ty

roky, co Artex existuje, se v Králíkách vystřída-

la spousta pozoruhodných interpretů…

www.strelnice.cz

Tel.: 603 849 460

Překonejte sami sebe v lanovém centru!

Najdete tu jedenáct vysokých lano-

vých překážek ve výšce 9,5 metru,

ale také obří houpačku Big Swing,

sedmdesát metrů dlouhou lano-

vou dráhu a pro děti „lanáček“ se záchran-

nými sítěmi ve výšce 1,5 metru. Nebo vás

baví spíše trampolína? Ty tady mají hned

čtyři!

www.lanovecentrum-pardubice.cz

Tel.: 725 306 740

PŘEKONEJTE SAMI SEBE! POKUD VÁS LÁKÁ PROŽÍT ALESPOŇ

TROCHU TOHO ADRENALINU, ZAVÍTEJTE DO LANOVÉHO CENTRA

PARDUBICE! NOVĚ OTEVŘENÝ AREÁL V BLÍZKOSTI KOUPALIŠTĚ

CIHELNA VÁM NASERVÍRUJE ŘADU DOBRODRUŽNÝCH

I ZÁBAVNÝCH CHVIL!

Jak by to mohlo vypadat u Tarzana?

Právě zde totiž mají k dispozici lano-

vé Tarzanovy dráhy a  Tarzánkovo

království! Že nemáte tušení, co se

pod těmito tajemnými názvy skrý-

vá? Nechte se překvapit! Napovíme, že se

tu určitě nebudete nudit. O dobrodružství

rozhodně nebude nouze!

Využít v Cakli můžete i horolezeckou stě-

nu nebo si zkusit projet Tichou Orlici na ká-

noích. Klidně si však tady vyjeďte „jenom“ na

kole nebo se vydejte na procházku nádher-

ným okolím. Rozhodnutí je pouze na vás…

www.cakle.cz

Tel.: 604 644 418

MÁTE PŘEDSTAVU, JAK BY TO ASI DNESKA MOHLO VYPADAT

U TARZANA? CO TŘEBA TAK JAKO V LODĚNICI A TÁBOŘIŠTI V CAKLI

NA ÚSTECKOORLICKU?

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Page 15: Léto 2012

léto 2012strana 15 PRAKTICKÉ INFORMACE

Kalendář nejvýznamnějších akcí v Pardubickém kraji

Infocentra Pracovníci turistických informačních center po celém regionu vám sdělí odpověď i na vaše nejzvídavější dotazy. Jsou také největším poskytovatelem průvodcovských služeb v regionu.

Ty v daném městě či oblasti poskytují převážně vlastními silami nebo prostřednictvím místních průvodců a odborníků. V chráněných územích jsou také zajišťováni průvodci z řad pracovníků ochrany přírody.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍKvěten

Martinů Fest | 12.–20. 5. 2012, Polička

Festival klasické hudby věnovaný poličskému

rodákovi Bohuslavu Martinů.

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové |

14.–20. 5. 2012, Litomyšl

Týden chutí a vůní inspirovaný kuchařským

uměním M. D. Rettigové, která v Litomyšli působila.

Poličské rockoupání | 18.–19. 5. 2012, Polička

Folk-rockový hudební festival patří k největším

open-air akcím v regionu.

Čermákovo Vysoké Mýto | 19.–20. 5. 2012, Vysoké Mýto

Jubilejní 20. ročník národní přehlídky dětských

dechových hudeb.

Červen

Sodomkovo Vysoké Mýto | 9. 6. 2012, Vysoké Mýto

Nejen krásné automobily či koncerty swingové

hudby přináší festival věnovaný designérovi

Josefu Sodomkovi.

Cyklo Maštale | 9. 6. 2012, Toulovcovy Maštale

Tradičního závodu horských kol se každoročně

účastní několik stovek jezdců.

Mezinárodní operní festival Smetanova

Litomyšl | 14. 6.–8. 7. 2012, Litomyšl

Jedinečný zážitek z poslechu věhlasných i méně

známých děl v kouzelném prostředí renesančního

zámku v Litomyšli.

Slunovrat na Českomoravském pomezí |

23. 6. 2012, Hřebeč

Na festivalu hudebních kapel vystoupí jako hlavní

host skupina Čechomor.

Červenec

Hrajeme si v Litomyšli | 1. 7.–31. 8. 2012, Litomyšl

Letní maraton akcí zahrnuje festival Toulovcovy

prázdninové pátky i spoustu dalších pořadů nejen

pro děti.

Poličské kulturní léto | 1. 7.–31. 8. 2012, Polička

Projekce letního kina, koncerty a divadla se budou

konat celé léto zejména na zahradě Centra

Bohuslava Martinů.

Moravskotřebovský bramborák | 21. 7. 2012,

Moravská Třebová

Festival folkové a country hudby se uskuteční

na nádvoří zámku.

Festival taneční hudby „Rosnička“ | 27. 7. 2012,

Svitavy

Druhý ročník festivalu taneční hudby se odehraje

v přírodním areálu u rybníka Rosnička.

Srpen

Divadelní pouť na hradě Svojanově | 4.–5. 8.

2012, hrad Svojanov

Divadlo pro děti i dospělé, vystoupení kejklířů

i tržiště s ukázkami řemesel.

Historická bitva Mladějov – Blosdorf | 11. 8. 2012,

Mladějov na Moravě

Rekonstrukce bitvy z první světové války a noční

jízdy vlaku taženého parní lokomotivou.

Polička 555 | 17.–19. 8. 2012, Polička

Prázdninový festival přináší klasickou hudbu, jazz,

rock, ale i divadelní představení.

TOP týden | 26. 8.–2. 9. 2012, Svitavy

Vyvrcholení Svitavských letních slavností obstarají

koncerty, Řezbářský memoriál A. Petruse či nedělní

pouť ke sv. Jiljí.

Září

Kejkle a kratochvíle | 1. 9. 2012, Moravská Třebová

Středověký festival plný lidového veselí, řemesel,

kejklířů, šermířů a trubadúrů.

750 let od založení Vysokého Mýta | 7.–9. 9. 2012,

Vysoké Mýto

Oslavy založení města přinesou atraktivní kulturní

a sportovní program pro děti i dospělé.

Mladá Smetanova Litomyšl | 20.–23. 9. 2012,

Litomyšl

Festival určený především mladým je věnován

nejen klasické hudbě, ale i dalším stylům.

Říjen

Biskupické kaléšek | 6. 10. 2012, Biskupice

„Nebudete stonat, nebudete mřít, budete-li

Biskupickó slivovicu pít!“

CHRUDIMSKO-HLINECKOKvěten

Slatiňanské pozastavení | 19. 5. 2012

Folklorní festival s doprovodným programem

v zámeckém parku ve Slatiňanech. Tradičně

staročeský jarmark, překvapení s kouzelníkem,

možnost prohlídky hřebčína, vyjížďky v kočáře apod.

Cena Nasavrk | 27. 5. 2012

Běžecký závod s mezinárodní účastí a MTB závod

(horská kola) v Nasavrkách a okolí.

Červen

Tradice Železnohorského regionu | 23. 6. 2012

Stará řemesla a tradice v areálu rozhledny Barborky

v Horních Raškovicích u Heřmanova Městce.

Nasavrcká paleta | červen–září

Výstavy obrazů v prostorách nasavrckého zámku.

Výtvarné Hlinecko | červen–září

Městské muzeum a galerie Hlinsko.

Červenec

Loutkářská Chrudim | 30. 6.–5. 7. 2012

Týdenní přehlídka amatérského loutkářství

s workshopy, loutkářskou poutí, hudebním

programem.

Balony nad Chrudimí | 13.–15. 7. 2012

Balonová show s doprovodným programem.

Veselokopecký jarmark | 14.–15. 7. 2012

Ukázky lidových řemesel, prodej výrobků

lidových řemeslníků, vystoupení folklorních

souborů.

Košumberské léto | červenec–srpen 2012

Koncerty, divadelní představení pro děti i dospělé,

tradiční rockový festival.  Hrad Košumberk

u městečka Luže.

Srpen

Salvátorská pouť | 10.–12. 8. 2012

Kolotoče, atrakce pro malé i velké, stánkový prodej

v Chrudimi.

Rallye Železné hory | 18. 8. 2012

Automobilové závody se startem, cílem a servisní

zónou v Chrudimi.

Rubena Manitou Železné hory | 25. 8. 2012

Cyklistický závod vedoucí z Chrudimi do Železných

hor a zpět.

Září

Obžínky | 31. 8.–2. 9. 2012

Folklorní festival a celodenní trh lidových řemesel,

tradiční dožínkové občerstvení v Chrudimi.

Bramborový jarmark v Chrudimi | 13. 9. 2012

Babí léto v Železných horách | 21.–22. 9. 2012

Prodejní výstava výrobků a výpěstků z regionu

v Autokempingu Konopáč.

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍKČerven

Muzejní noc na pěchotním srubu K-S 14

U Cihelny | 16. 6. 2012

Prohlídka vojenského opevnění s bohatým

kulturním programem, ukázky řemesel, soutěže.

Putování za písničkou na Křížovou horu |

23. 6. 2012

Folkový festival a jarmark tradičních výrobců

v areálu rozhledny na Křížové hoře v Červené

Vodě.

Králický pařez | 30. 6. 2012

Tradiční turnaj v minikopané ve Sportovním areálu

na Dolní Moravě.

Červenec

Hudební festival Artex Králíky | 14. 7. 2012

Tradiční hudební a výtvarný festival na Velkém

náměstí v Králíkách.

Sudety MTB Challenge 2012 | 22.–27. 7. 2012

Mezinárodní etapový cyklistický závod

(dříve známý pod názvem Glacensis

Bikechallenge) s kulturním večerem v Králíkách.

Jeřáb 1003 – IV. ročník závodu horských kol |

21. 7. 2012

Cyklistický závod na horských kolech, který se stal

součástí Šumperského poháru MTB.

Srpen

Králický triatlon – 25. ročník | 11. 8. 2012

Veřejný závod: běh 5 km, plavání 400 m, cyklistika

20 km.

Hlavní církevní pouť | 12. 8. 2012

Hora Matky Boží je po staletí v polovině měsíce

srpna cílem mnoha poutníků, Klášter na Hedeči

u Králík.

Akce Cihelna 2012 | 17.–18. 8. 2012

Vzpomínková akce s ukázkami boje

o československé opevnění, konaná s podporou

armády, spojená s ukázkami vojenské techniky

a rekonstrukcí vojenské operace z 2. světové

války, Králíky.

Cena Iscarex – běh do vrchu na Králický

Sněžník | 18. 8. 2012

Běh na Králický Sněžník.

Loutky v parku – Králíky | 26. 8. 2012

Divadelní a loutkový festival v parku u Kulturního

domu Na Střelnici v Králíkách.

ORLICKÉ HORY A PODORLICKOKvěten

Přes tři hrady | 5. 5. 2012

39. ročník pochodu Přes tři hrady a 27. ročník

cyklojízdy Přes tři hrady na kole, Potštejn – Litice –

Žampach.

Cyklo Glacensis | 18.–19. 5. 2012

11. ročník mezinárodní cyklistické akce,

start z 10 českých a z 10 polských měst.

Putování za Třebovským kohoutem |

19.–20. 5. 2012

Dálkový turistický pochod včetně cyklotras je akcí

dvoudenní, ale je možná účast i na libovolný den,

Česká Třebová.

Červen

Mezinárodní hudební festival | 2.–10. 6. 2012

23. ročník tradičního hudebního festivalu, Dům

kultury Letohrad.

Karel IV. v Chocni | 3. 6. 2012

Historická akce spojená mimo jiné s představením

divadelního souboru Jirásek, které čerpá z dějin

města Chocně.

Město v pohybu 2012 – Týden dobré pohody |

4.–9. 6. 2012

13. ročník tradiční kulturně sportovní akce v Ústí

nad Orlicí.

Jablonský Medvídek | 8 – 9. 6 2012

18. ročník folk a country festivalu, Jablonné

nad Orlicí.

Choceňské nebe | 16. 6. 2012

Slet ultralehkých letadel na letišti Dvořisko

v Chocni.

Čermenské slavnosti | 22.–24. 6. 2012

Tradiční folklorní festival v Dolní Čermné.

Svátky dřeva | 22.–24. 6. 2012

Tyto slavnosti dávají prostor všem současným

řezbářům, aby prezentovali výsledky své práce

se dřevem. Letošní ročník je pak zaměřen také

na včely a včelaření, Žamberk.

Červenec

Rieter Cup 2012 | 2.–6. 7. 2012

Mistrovství ČR jednotlivců v tenise v kategorii

mužů a žen, tenisové kurty ve všesportovním

areálu Ústí nad Orlicí.

Litické šermování | 5.–8. 7. 2012

Dobová šermířská a divadelní představení

doprovázená ukázkami historických řemesel,

hrad Litice.

Řemeslnická sobota | 7. 7 2012

Mimořádně v provozu historické stroje

a předvádění řemesel v expozicích i v areálu

muzea, stánky s řemeslnickými výrobky,

Muzeum řemesel Letohrad.

Velká zámecká oslava | 7. 7. 2012

Oslava 300 let od postavení zámku a 5 let od

zahájení provozu, doprovodný program, Nový

zámek u Lanškrouna.

Orlická brána | 18.–21. 7 2012

Letní kulturní festival hudby, fi lmu, tance,

divadelních vystoupení pro děti a dospělé,

okolí Tyršovy rozhledny, Divišovo divadlo

Žamberk.

Srpen

Pastvinská nota | 4. 8. 2012

Zašlé, ale i nové melodie písní countryových,

bluegrassových a folkových zasazené

do krásné přírody, areál lyžařského vleku

Pastviny.

Peliny fest a pivní slavnosti | 17.–18. 8. 2012

Festival regionálních kapel a tradiční letní akce

pro všechny, přírodní park Peliny Choceň.

Září

Lanškrounská kopa a celoměstské slavnosti |

7.–8. 9. 2012

Tradiční dálkový pochod, při kterém můžete

poznat zblízka náš region. Vystoupení předních

kapel, náměstí J. M. Marků Lanškroun.

Oslavy 140 let založení Gymnázia Lanškroun |

15. 9. 2012

PARDUBICKOKvěten

Bum bum Pardubice Bum | 12. 5. 2012, ČEZ Arena

Pardubice

8. ročník největšího srazu bubeníků z ČR i ze

zahraničí.

Majáles | 16. 5. 2012, univerzitní areál, Pardubice

Tradiční studentská oslava zakončená hudebním

festivalem.

Národní abilympiáda | 25.–26. 5. 2012, ČEZ Arena

Pardubice

Soutěž schopností a dovedností osob se

zdravotním postižením.

Červen

Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové |

1.–3. 6. 2012, Pernštýnské náměstí a zámek v Pardubicích

Národní lidová hudba a tance, tradiční folklor.

Pernštýnská noc | 1. 6. 2012, Pernštýnské náměstí

a zámek v Pardubicích

Staročeský jarmark spojený s hudební produkcí.

Aviatická pouť | 2.–3. 6. 2012, Letiště Pardubice

Přehlídka (nejen) letecké techniky.

International Festival Jazz Dance Open 2012 |

9.–11. 6. 2012, Východočeské divadlo Pardubice

8. ročník mezinárodního soutěžního tanečního

festivalu a dalších rozmanitých forem umění,

workshopy.

Červenec

Czech Open | 12.–29. 7. 2012, Ideon, ČEZ Arena

Pardubice

Mezinárodní festival šachu, bridže a her.

Srpen

Pardubická juniorka | 6.–12. 8. 2012, tenisové kurty

pod zámkem v Pardubicích

Tenisové mistrovství juniorů České republiky.

Pardubický festival vína | 24.–25. 8. 2012, zámek

v Pardubicích

Vinařská výstava, ochutnávky, cimbál, prezentace

vinařů.

Září

Koně v akci | 7.–9. 9. 2012, Dostihové závodiště

Pardubice

13. ročník mezinárodní výstavy o koních

a lidech.

Říjen

Podzimní městské slavnosti s ohňostrojem

| 11.–14. 10. 2012, Pernštýnské náměstí, zámek

v Pardubicích, břeh Labe v Pardubicích

19. ročník festivalu pardubických umělců,

divadelních představení, srazu historických

vozidel, ochutnávek medu, hudební multižánrové

produkce, velký ohňostroj.

Velká pardubická steeplechase | 13. 10. 2012,

Dostihové závodiště Pardubice

122. ročník nejtěžšího překážkového dostihu

na evropském kontinentu.

Zlatá přilba | 12.–14. 10. 2012,

plochodrážní stadion Svítkov

Motocyklové plochodrážní závody.

Kompletní kalendář akcí se bude průběžně

aktualizovat na stránkách ofi ciálního

turistického webu Pardubického kraje –

www.vychodnicechy.info.

■ TIC Březová nad Svitavou

tel: 461 521 331, email: [email protected]

Moravské náměstí 65, 569 02, Březová nad Svitavou

■ TIC Bystré 

tel: 461 742 333, email: [email protected]

nám. Na podkově 68, 569 92, Bystré

■ TIC Čenkovice 

tel: 465 391 039, email: [email protected]

nám. Skiareál Čenkovice, centrální pokladna

lyžařských vleků

■ TIC Červenovodské sedlo

tel: 602 410 714, 603 809 418, email: cervenovod-

[email protected] nebo [email protected]

Červenovodské sedlo u Červené vody, 561 55, Orličky

■ TIC Česká Třebová 

tel: 465 500 211, email: [email protected]

Staré náměstí 78, 560 13, Česká Třebová

■ TIC Dolní Morava 

tel: 464 620 730, 602 378 150, email: [email protected]

Dolní Morava 35, 561 69, Králíky

■ TIC Heřmanův Městec

tel: 469 625 147, email: [email protected]

Nám. Míru 288, 538 03, Heřmanův Městec

■ TIC Hlinsko 

tel: 469 312 349, email: [email protected]

Husova 41, 539 01, Hlinsko

■ TIC Holice

tel: 466 920 476, email: [email protected]

Holubova 768, 534 01, Holice

■ TIC Choceň 

tel: 465 461 949, 465 461 948, email: [email protected],

Jungmanova 301, 565 15, Choceň

■ TIC Chrudim 

tel: 469 645 821, email: [email protected]

Resselovo nám. 1, 537 01, Chrudim

■ TIC Jablonné nad Orlicí 

tel: 465 641 371, email: [email protected]

nám. 5. května 30, 561 64, Jablonné nad Orlicí

■ TIC Jevíčko

tel: 736 752 611, 461 542 812

email: [email protected],

Palackého nám. 1, 569 43, Jevíčko

■ TIC Králíky – Městské muzeum

tel: 465 631 117, email: [email protected]

Velké nám. 365, 561 69, Králíky

■ TIC Králíky – Evropský dům

tel: 465 323 150, email: [email protected]

Dlouhá 353, 561 69, Králíky

■ TIC Králíky – Vojenské muzeum

tel: 465 632 466, 604 407 901

email: [email protected]

Prostřední Lipka 1, 561 69, Králíky

■ TIC Lanškroun 

tel: 465 320 007, email: [email protected]

ulice Boženy Němcové 124, 563 01, Lanškroun

■ TIC Lázně Bohdaneč 

tel: 466 924 221, 774 444 234

email: [email protected]

Pernštýnská 117, 533 41, Lázně Bohdaneč

■ TIC Letohrad 

tel: 465 622 092, email: [email protected]

Václavské nám. 77, 561 51, Letohrad

■ TIC Lichkov 

tel: 465 635 531, email: [email protected]

561 68, Lichkov 203

■ TIC Litomyšl 

tel: 461 612 161, email: [email protected]

Smetanovo náměstí 72, 570 01, Litomyšl

■ TIC Litomyšl – na zámku

tel: 461 611 066, email: [email protected]

Jiráskova 133, 570 01, Litomyšl

■ TIC Luže 

tel: 469 671 223, email: [email protected]

Komenského 87, 538 54, Luže

■ TIC Maštale 

tel: 469 321 137, 468 000 265

email: [email protected]

539 44, Proseč u Skutče 61

■ TIC Moravská Třebová

tel: 461 313 502, email: [email protected]

nám. T. G. Masaryka 33, 571 01, Moravská Třebová

■ TIC Nasavrky 

tel: 469 677 566, 469 677 555, email: [email protected]

Náměstí 1, 538 25, Nasavrky

■ TIC Pardubice

tel: 466 768 390, email: [email protected]

nám. Republiky 1, 530 02, Pardubice

■ TIC Pastviny

tel: 465 637 496, e-mail: [email protected]

Pastviny 32, 564 01 Žamberk

■ TIC Polička 

tel: 461 723 800, email: [email protected]

Palackého nám. 160, 572 01, Polička

■ TIC Poříčí u Litomyšle

tel: 461 616 991, 731 183 315, email: [email protected]

Poříčí 13, 570 01, Litomyšl

■ TIC Přelouč 

tel: 466 798 711, email: [email protected]

Pardubická 1422, 535 01, Přelouč

■ TIC Seč 

tel: 469 676 900, email: [email protected]

Chrudimská 94, 538 07, Seč

■ TIC Skuteč

tel: 469 350 131, email: [email protected]

Rybičkova 364, 539 73, Skuteč

■ TIC Slatiňany 

tel: 469 660 239, email: [email protected],

[email protected], T. G. Masaryka 36, 538 21, Slatiňany

■ TIC Svitavy 

tel: 461 534 300, 461 550 350, email: [email protected]

nám. Míru 48, 568 02, Svitavy

■ TIC Svojanov 

tel: 461 744 130, 605 471 759, email: [email protected]

Svojanov 25, 569 73, Svojanov

■ TIC Třemošnice 

tel: 469 611 135, email: [email protected],

[email protected], 1. máje 56, 538 43, Třemošnice

■ TIC Ústí nad Orlicí

tel: 465 514 271, email: [email protected]

Sychrova 16, 562 24, Ústí nad Orlicí

■ TIC Vysoké Mýto 

tel: 465 466 112, 465 466 113, email: infocentrum@

vysoke-myto.cz, B. Smetany 92, 566 32, Vysoké Mýto

■ TIC Zdechovice 

tel: 466 936 101, email: [email protected]

Zdechovice 96, 533 11, Zdechovice

■ TIC Žamberk 

tel: 465 612 946, email: [email protected]

Kostelní 446, 564 01, Žamberk

■ TIC Žampach Domov pod hradem 

tel: 465 618 184, 604 846 410, email: [email protected]

č. 1, 564 01, Žampach

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Page 16: Léto 2012

léto 2012MAPA PARDUBICKÉHO KRAJE strana 16

www.vychodnicechy.infoTuristické noviny pro region Východní Čechy | léto 2012

Evidenční číslo: MK ČR E 18864 • Vydání Turistických novin pro region Východní Čechy je realizováno v rámci fáze udržitelnosti projektu Turistické noviny pro Východní Čechy, který byl fi nancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti

Severovýchod • Vydala Destinační společnost Východní Čechy, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice. Vydání č. 7, květen 2012. Celkový náklad 40 000 výtisků. • Grafi cké zpracování: MAXX Creative communication s. r. o. • Tisk: BARTH – media, a. s.

Vyzýváme všechny čtenáře Turistických novin pro Východní Čechy, aby je odložili do kontejneru pro tříděný odpad v okamžiku, kdy je už nebudou potřebovat.

1. A

frick

é m

uzeu

m D

r. Em

ila H

olub

a v

Holic

ích 2

. Kun

ětick

á ho

ra u

Par

dubi

c 3

. Měs

tské

muz

eum

ve

Skut

či 4

. Bet

lém

Hlin

sko

5. K

ram

ářov

a ch

ata

na S

uché

m v

rchu

6. H

rad

Litic

e 7

. Rod

ná sv

ětni

čka

Bohu

slava

Mar

tinů

8. L

itom

yšlsk

á br

ána

ve V

ysok

ém M

ýtě

9. A

kce

Cihe

lna

u Kr

álík

10. D

olní

Mor

ava

rela

x &

spor

t res

ort

4

2

8

7

67

89

10

12

34

5

9

PŮJČ

OVN

Y KO

L ČD

V P

ARD

UBIC

KÉM

KRA

JI

Česk

á Tř

ebov

á, C

hrud

im, L

etoh

rad,

Par

dubi

ce h

l. n.

, Bra

ndýs

nad

Orli

cí, H

linsk

o v

Čech

ách,

Cho

ceň,

Jabl

onné

nad

Orli

cí,

Král

íky,

Lanš

krou

n, M

orav

ská

Třeb

ová,

Pol

ička,

Pře

louč

, Sla

tiňan

y, Sv

itavy

, Úst

í nad

Orli

cí, Ž

ambe

rk a

Žďá

rec u

Sku

tče.

Dopo

ruču

jem

e ak

tuál

nost

služ

by v

ždy

ověř

it na

tele

fonn

ím čí

sle 9

72 3

22 0

66.

1 3

5

6

10