of 15 /15
léto plné rozmanitosti www.vychodni-morava.cz

Léto plné rozmanitosti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Léto plné rozmanitosti

Page 1: Léto plné rozmanitosti

léto plné rozmanitosti

www.vychodni-morava.cz

Page 2: Léto plné rozmanitosti

2 3

Praha

Zlín

léto plné rozmanitosti

SlováckoObsah:

Valašsko Co nesmíte minout 4

Pěší turistika 6

Cykloturistika 7

Za sportem, zábavou i odpočinkem 8

Slovácko Co nesmíte minout 10

Folklor, víno i cykloturistika 12

V přírodě a na zdravém vzduchu 13

Baťův kanál a cykloturistika 14

Za sportem, zábavou i odpočinkem 15

Východní Morava – Valašsko, Slovácko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko. Různorodé turistické oblasti doslova plné turistických cílů – co název, to pojem. Najděte si to, co nejlépe odpovídá vaší představě o letní dovolené.

Valašsko: Vysoké hory, malebná údolí, nezaměnitelné zvyky a tradice i jedinečné památky lidové architektury. To vše je protkáno hustou sítí značených pěších a cykloturistických tras, které vedou k přehradám, koupalištím i kolem čarovných skal. Nezapomenutelné jsou projížďky v koňském sedle, zážitky při hře na jamky nebo v lanovém centru. Takovýchto zážitků je Valašsko plné. Stačí si jen vybrat!

Slovácko: Naplní vaše představy o krojích, zvycích a slavnostech. Jsou jedineč-né, stejně tak jako slovácká příroda, víno, lidová architektura, cyklo-turistické trasy nebo výlety po vodní cestě Baťova kanálu. Prostřed-nictvím památek ve Starém Městě, na Velehradu a nebo v Modré se vrátíte až do 9. století. Programy a trasy vás ale povedou dál. Na hrad Buchlov i buchlovický zámek, do muzeí, do pivovaru i k jezerům neda-leko Ostrožské Nové Vsi. Osvěžení i zábavu najdete i na řadě jiných míst. Slovácko je neustále ve víru barev a chutí!

Kroměřížsko: Tak to je zase z úplně jiného soudku. Kroměřížský zámek s jedineč-nými zahradami – památkou UNESCO – prostě nemůžete minout. Honosné sály, obrazy od Tiziana, van Dycka, Cranacha a k tomu arcibiskupské vinné sklepy. Unikátní židovské památky v Holešově i prostá venkovská stavení Hané. Sedněte na kolo a vydejte se kolem řeky Moravy i za symbolem Hostýnských vrchů, poutním místem Svatý Hostýn. V Chřibech na vás zase čeká ojedinělá rozhledna Brdo. Dívejte se a vnímejte tu podmanivou krásu!

Zlínsko a Luhačovicko: Vstoupíte do okouzlující přírody, mezi luhačovické prameny přinášející zdraví a s obdivem budete vnímat architekturu básníka dřeva Dušana Jurkoviče. Stejné pocity budete zažívat u zlínského funkcionalismu, na zámku a v ZOO ve Zlíně-Lešné, na hradě Brumově a na dalších mís-tech. Vodní plochy vás budou lákat ke koupání, rekreaci, Baťův kanál k plavbám a jízdárny a ranče ke koňským vyjížďkám. Nemiňte unikátní Obuvnické muzeum ve Zlíně, slivovicí proslavený Distillery Land ve Vi-zovicích nebo zlínské zábavní centrum Galaxie. Užijte si to!

Kroměřížsko Co nesmíte minout 16

Pěší turistika 18

Cykloturistika 19

Za sportem, zábavou i odpočinkem 20

Zlínsko a Luhačovicko Co nesmíte minout 22

Příroda a pěší turistika 24

Cykloturistika 25

Za sportem, zábavou i odpočinkem 26

Page 3: Léto plné rozmanitosti

4 5

Valašsko

Co nesmíte minout

1. Rožnov pod Radhoštěm Město ležící při jižním úpatí posvátné hory Rad-hošť je významné turistické centrum. Dnes je proslavené především ojedinělým Valašským mu-zeem v přírodě, které každoročně navštíví téměř 300 tisíc návštěvníků.

Turistické informační centrumMasarykovo náměstí 128 tel.: +420 571 652 444, www.roznov.cz

Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147Nejstarší a nejrozsáhlejší muzeum svého druhu ve střední Evropě a národní přírodní a kulturní pa-mátka. Bylo založeno již v roce 1925. Umístěno je v něm na 100 památkových objektů soustředěných ve čtyřech areálech – Dřevěném městečku, Valaš-ské dědině, Mlýnské dolině a Pustevnách. Po celý rok můžete zhlédnout ukázky tradičních řemesel, pěstování rostlin i chovu hospodářských zvířat. Otevírací doba: květen–září: denně 9.00–17.00 (červenec 18.00), v ostatním období –viz www. vmp.cz, tel.: +420 571 757 111 tel./fax: +420 571 654 494, www.vmp.cz

2. Valašská BystřiceObec, ležící 6 km jiho-západně od Rožnova p. R., založena již roku 1651. V letech 1766–

1829 byla sídlem velitele portášů. Poslední veli-telé pocházeli právě z Valašské Bystřice a jejich náhrobky najdete u vchodu do kostela. V obci

najdete i Památník akademické malířky Marie Bognerové (1931–1997). Obrazy namalované v průběhu celého jejího života.

Informační centrum Valašská Bystřice 316, tel.: +420 571 759 716www.valasskabystrice.cz

3. Pustevny – útulny Libušín a MaměnkaJedny z prvních turistických chat. Byly postave-ny roku 1894 podle projektu známého architek-ta Dušana Jurkoviče. Obsluha v krojích vám zde ráda nabídne jídla netradičních názvů, valašský kotrabáš, kyselicu a jako dezert frgál. tel.: +420 556 836 207, www.libusin-mamenka.cz

4. RadhošťKaple sv. Cyrila a Metoděje Nachází se na Radhošti (1129 m n. m.). V do-bách raného křesťanství zde údajně působili slo-vanští věrozvěstové Cyril a Metoděj. V roce 1898 byla na tomto místě dokončena stavba kaple. Později byla obložena šindelem a přistavěna zvo-nice a ochozy. Interiér kaple osvětluje osm oken zdobených scénami ze života světců a postavami patronů české země. Oltář zdobí obraz Valašské madony. www.pustevny.cz

Socha Radegasta Na Radhošti sochu po-hanského boha úrody Radegasta s býčí hlavou, rohem hojnosti, kačenou a s valašskými krpci vy-tvořil Albín Polášek. Autor, frenštátský rodák, dokon-čil sochu v roce 1930 a věnoval ji obyvatelům zdejšího kraje. Socha je umístěna na cestě z Pusteven na Radhošť. Origi-nál je umístěn v budově radnice ve Frenštátu pod Radhoštěm.

5. Valašské MeziříčíMěstská památková zóna se 47 měšťan-skými domy, z nichž nejhodnotnější je dům č. p. 118, poprvé zmi-ňovaný v roce 1598.

Městské informační centrum Komenského 169, tel.: +420 571 615 200 +420 775 109 809, www.agenturavia.eu

Zámek KinskýchZámecká 3 Původně barokní správ-ní budova z roku 1730 byla v polovině 19. stol. přestavěna na empírový zámek. Od roku 1949 v něm sídlí muzeum s expozicemi historie města, valašskomeziříčské-ho skla a gobelínů. V přízemí zámku je otevřena malá expozice muzejní kavárny z 30. let 20. stol. K zámku přiléhá rozsáhlý park s dendrologicky hodnotnými druhy dřevin, založený na přelomu 18. a 19. století. Otevírací doba: celoročně denně mimo Po 9.00–17.00, tel.: +420 571 611 764 www.muzeumvalassko.cz

Kostel Nejsvětější Trojice, Sokolská ulice Renesanční hřbitovní kos-tel, v 18. stol. přistavěna dřevěná loď v lidovém stylu. Dnes slouží jako lapidárium

s expozicí renesančních a barokních plastik. Otevírací doba: červenec, srpen: mimo Po denně 9.00–17.00, www.muzeumvalassko.cz

Moravská gobelínová manufaktura, muzeum Husova 4 Jediná dílna svého druhu na Moravě a Slezsku. Manufaktura se zabývá odborným restaurováním historických a tkaním nových gobelínů podle mo-derních výtvarných předloh. Mezi nejslavnější díla gobelínky patří opona v Národním divadle v Praze. V nabídce jsou kurzy, kde si vyzkoušíte kompletní realizaci vlastního koberce.Otevírací doba: Po–Pá 9.00–17.00 tel.: +420 571 612 641, www.gobelin.cz

Muzeum valašských strašidel www.domecekvalmez.cz

6. Lešná – zámek a park8 km od Valašského Meziříčí v Lešné se nachází zámek, kte-rý obklopuje přírod-ně krajinářský park o rozloze 7 ha. Park

je odborníky ceněn pro bohatství stromů, keřů a kvetoucích rostlin. Zámek je t. č. veřejnosti nepří-stupný. Otevírací doba – park: duben–září: Po–Pá 7.00–19.00, So, Ne 9.00–19.00, říjen–březen: Po–Pá 7.00–16.00, So, Ne 9.00–16.00 tel.: +420 571 635 239, www.muzeumvalassko.cz

7. Velká Lhota – evangelický kostelUnikátní roubená to-leranční stavba z roku

1783 s pozoruhodně řešeným vnitřním prosto-rem (lavice soustředěné kolem oválného stolu, kazatelna na delší straně proti hlavnímu vchodu atd.) a dobovým vybavením z roku 1839. Kostel je dodnes „živý“. Konají se zde křty a každou neděli bohoslužby. Interiér je možno si prohlédnout po dohodě na faře. www.velkalhota.cz

Brumov

Bučovice

Bystřice pod Hostýnem

Dubňany

Hulín

Chropyně

Kunovice

Napajedla

Slavičín

Strážnice

Valašské Klobouky

Zubří

Holešov

Hranice

Kyjov

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Uherský Brod

Valašské Meziříčí

Veselí nad Moravou

Hodonín

Kroměříž

Přerov

Uherské Hradiště

Vsetín

Vyškov

Prostějov

Zlín

CKÝ LES

K

AR

PA

TYC

IB

Y

HO

ST

Ý NS

VR

CH

Y

JA

VO

RN

Í KY

V S E T Í N S K É

V R C H Y

B E S K Y D Y

VI

ZO

VI

CK

É

VR

CH

Y

Frenštát pod Radhoštěm

1

2

345

6

8

7

910 11

PustevnyRadhošť

Velké Karlovice

Nový Hrozenkov Karolinka

Velká Lhota

Lešná

Valašská Bystřice

Jsou místa, která mají nezaměnitelnou kulturu a tradice. Mezi takové patří Valašsko. Je jedinečné a bohatá historie zanechala stopy na celém jeho území. Přijíždějící návštěvníci touží po bližším poznání tradic i způsobu života Valachů. Nabízí se jim k tomu celá řada příležitostí. Valašské muzeum v přírodě i muzea ve Valašském Mezi-říčí, Vsetíně i Velkých Karlovicích. Útulny Libušín a Maměnka, Radegast, Karlovské fojtství, Karo-linka-Raťkov, Velká Lhota, hroby portášů a celá řada dalších míst, která navíc ožívají při každo-ročních slavnostech a festivalech. Sestavte si svůj program tak, abyste toho co nejméně minuli!

8. Vsetín Důležité centrum celého regionu Valašska, ležící v údolí Vsetínské Bečvy. Historické jádro je po-loženo 40 metrů nad touto řekou a vytváří tak je-dinečné panoráma, kterým se nemůže pochlubit žádné z valašských měst.

Informační centrum VsetínDolní náměstí 1356, tel.: +420 571 441 441 www.vsetin.mic.cz

Zámek, muzeum, Horní náměstí 2Renesanční a barokní budova ze 17. stole-tí. V současnosti sídlí v zámku Muzeum re-

gionu Valašsko ve Vsetíně, které nabízí stálé ex-pozice „V tom vsetínském zámku”, „Pod jménem Valachů“, „Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a oby-čejích“, „Umění a umělecká řemesla“. Samostat-nou část tvoří Pamětní síň bratří Františka, Emila a Rudolfa Hlavicových – vsetínských výtvarných umělců. Pořádány jsou příležitostné výstavy. Otevírací doba: denně kromě pondělí 9.00–17.00tel.: +420 571 411 690 www.muzeumvalassko.cz

9. Nový Hrozenkov Obec 15 km od Vsetína pyšnící se řadou roube-ných chalup z 19. století. Jedna z nich, č. p. 451, byla upravena jako Památník malíře Antonína Str-nadla – velkého znalce lidu a kraje v údolí Vsetín-ské Bečvy. Výstava díla A. Strnadla a K. Langra.Otevírací doba: květen–říjen: denně kromě pondělí 9.00–12.00, 13.00–17.00 www.novyhrozenkov.cz

10. KarolinkaObec, nacházející se v údolí sevřeném Vsetínský-mi vrchy a Javorníky. Je významná lidovou archi-tekturou, sklárnami a výbornými podmínkami pro turistiku na hřebenech okolních vrchů.

Informační centrum tel.: +420 739 322 851, +420 571 450 421 www.karolinka.cz

Valašské dřevěnice, rodový shluk 26 roubených staveb na začátku údolí Raťkov. Dřevěná obytná stavení z konce 18. a 19. století jsou obklopena původními stodolami, seníky a sklípky. Patří k nej-cennějším souborům lidových staveb dochova-ných na původním místě.

Galerie s ateliérem Ilji Hartingera, kresby, malby a plas-tiky valašské přírody, architektury a života.

Otevírací doba: každou sobotu 9.00–13.00 tel.: +420 571 450 427, +420 603 809 246 www.arthartinger.cz

Sklárny Crystalex Sklárny vyrábí širokou paletu produktů z vy-soce kvalitního křišťá-lového skla. Založeny byly v 19. stol. Po do-hodě možnost exkurzí. www.crystalex.cz

11. Velké KarloviceZnámá valašská obec s pozoruhodnými

památkami. Je ale také ideální rekreační oblastí pro letní i zimní sporty, oddech, s širokou nabíd-kou ubytování a služeb.

Informační centrum, Velké Karlovice 299 tel.: +420 571 444 039, www.velkekarlovice.cz

Karlovský kostelPerla valašské architektury, do-stavěn v roce 1754. Postavil ho Jan Žák s karlovickými občany ve stylu lidového baroka. Otevírací doba: So 9.00–12.00, 13.00–17.00, Ne 13.00–17.00tel.: +420 571 454 290, +420 736 522 834

Karlovské fojtstvíNárodní kulturní památka v údolí Bzovém. K vidě-ní je zde patrová budova s pavlačí, do obdélníku obestavěný dvůr hospodářskými staveními, ob-rovská lípa a potok v krásném prostředí.

Karlovské muzeumLze zhlédnout expozice, které poskytují výmluvný a charakteristický obraz života lidí na Valašsku. Uvidět zde můžete sbírku nářadí, postupy zpraco-vání vlny, lnu a výroby ovčího sýru nebo prostou valašskou kuchyň. Otevírací doba: 1. 5.–30. 9. denně 9.00–17.00 1. 10.–30. 4. prohlídky umožněny předem ohlá-šeným skupinám, tel.: +420 571 444 019

Page 4: Léto plné rozmanitosti

6 7

Valašsko

Klenov, 10 zastavení, délka 7 kmPřírodní a historické zajímavosti v okolí skalního masivu Klenov. Vhodná pro pěší i cyklisty na hor-ských kolech. Trasa: Bystřička přehrada – Klenov – Zámčisko – Svantovítovy skály – Louky pod Ští-pou – Vršky – Na Skalí – Dušná

Vařákovy paseky, 16 zastavení, délka 15 kmPříroda a historie oblasti okolo Horní Lidče a Li-dečka. Prochází kolem skalních útvarů, vhodná pro pěší. Trasa: Horní Lideč – Lačnov – Vařákovy paseky – Lidečko

Čertův mlýn, 9 zastavení, délka 6 kmPřírodovědné i vlastivědné zajímavosti Beskyd v okolí Pusteven, vhodná pro pěší, v zimě i pro běžkaře. Trasa: Pustevny – Mořské oko – Kněhyně – Čertův mlýn – Bukovina – Martiňák

Radegast, 10 zastavení, délka 9 kmHistorie a příroda okolí památného vrchu Radhoš-tě (1129 m n. m.) a oblasti Pusteven, vhodná pro pěší. Trasa: Pustevny – Radhošť – Pustevny

Hradisko, 11 zastavení, délka tras 3–10 kmZajímavosti mezi Zubřím a Rožnovem, v okolí zří-ceniny hradu Hradisko. Je členěna do tří okruhů. Vhodná pro pěší.Trasa: Rožnov pod Radhoštěm – Zubří – Rožnov pod Radhoštěm

Jana Karafiáta, 16 zastavení, délka 14 kmVěnována Janu Karafiátovi, autorovi pohádkové knihy Broučci. Historie a příroda území mezi Va-lašským Meziříčím a přehradou Bystřička, vhodná pro pěší.Trasa: Valašské Meziříčí – Malá Lhota – Velká Lhota – Bystřička

T. G. Masaryka, 12 zastavení, délka 13 kmPříroda a historie Valašského Meziříčí a jeho oko-lí, vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech. Trasa: Valašské Meziříčí – Poličná – Jarcová – Valašské Meziříčí

Veřovické vrchy, 13 zastavení, délka 21 kmHistorické a přírodní zajímavosti Veřovických vr-chů, vhodná pro pěší. Trasa: Valašské Meziříčí – Veřovice (Velký Javor-ník)

Bezbariérová, 11 zastavení, délka 800 m, pro tělesně postiženéSeznamuje s botanickými a zoologickými aspek-ty vodního prostředí místního rybníčku.Trasa začíná u památníku vojáků z bitvy u Slav-kova v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí.

Javorníky, 17 zastavení, délka 25 km (+ odbočení 15 km a 11 km)Představuje historické a přírodovědné zajímavosti kolem hranice se Slovenskem, mezi obcí Střel-nou a vrcholem Hrčovec (s odbočkami na Pulčín-ské skály a Bumbálku), vhodná pro pěší.Trasa: Bílá – Velké Karlovice – Nový Hrozenkov

Okolím Vsetína, 13 zastavení, délka 7 kmPředstavuje přírodní zajímavosti mezi Vsetínem a Jasenicí, vhodná pro pěší i cyklisty na MTB. Trasa: Vsetín – Jasenka – Jesenice

Semetínské rybníky, 2 zastavení, délka 0,75 kmTrasa: Vsetín, místní část Semetín

Tesák, 23 zastavení, délka 27 kmPředstavuje přírodní zajímavosti a krajinu mezi Vsetínem a hlavním hřebenem Hostýnských vr-chů, vhodná pro pěší i cyklisty. Trasa: Vsetín – Hošťálková – Chvalčov (Tesák)

Vartovna, síť šesti stezek v okolí rozhledny Vartovna nedaleko obce Seninka. 34 zastavení, 8 odpočívadel, délka 34 km. Stezky vedou do okolních obcí Seninka, Liptál, Jasenná, Leskovec, Prlov, Pozděchov, Lidečko a Francova Lhota. Přibližují přírodní zajímavosti, pamětihodnosti, folklorní tradice, ale i historické události.

Cyklisté vítáni

Možnosti ubytování, stravování a služeb pro cyk-listy splňující podmínky projektu Cyklisté vítání – např. ubytování na jednu noc, vyprání a usušení oblečení a výstroje, uzamykatelná místnost pro bezplatné uschování jízdních kol atd. najdete na www.cyklistevitani.cz.

Cyklobusy

Valašský cyklobus - www.valasskycyklobus.czPři plánování tras se rozhodně podívejte do aktu-ální nabídky jízdního řadu Valašského cyklobusu. Linky jsou vypravovány ze Vsetína, Velkých Karlo-vic, Rožnova p. Radhoštěm (Valašského Meziříčí) i Zlína a směřují k nejvýznamnějším cykloturistic-kým nástupním místům Valašska.

Trasa ze Vsetína a zpět: • Vsetín – Nový Hrozenkov, Vranča – Velké Karlovice, Podťaté, Světlá Kontakt: +420 571 437 048

Trasa z Valašského Meziříčí:• Valašské Meziříčí – Rožnov p. Radhoštěm –

Dolní Bečva – Prostřední Bečva – Pustevny – Horní Bečva – Třeštík – Bumbálka

Kontakt: +420 571 757 503

Výše uvedené cyklobusy jezdí pravidelně každou sobotu, neděli a svátek od května do září. Kapa-cita – 25 jízdních kol.

Trasy cyklobusů – kapacita 7 jízdních kol Po–Pá, od května do září• Rožnov p. Radhoštěm – Pustevny• Rožnov p. Radhoštěm – Soláň – Velké Karlovice • Rožnov p. Radhoštěm – Horní Bečva – BíláSo–Ne, od května do září • Rožnov p. Radhoštěm – Pustevny• Velké Karlovice – Soláň – Rožnov p. Radhoštěm Info: www.valasskycyklobus.cz

Do oblasti Rožnova, Bumbálky, Velkých Karlovic můžete využít k dopravě cyklobusů vyjíždějících z Ostravy a Nového Jičína (www.connexmorava.cz) nebo cyklobusu jedoucího na Bystřičku z Kromě-říže přes Troják, Zlín a Vsetín (www.krodos.cz). Do Vsetína, Velkých Karlovic jede také linka ze Zlína (www.valasskycyklobus.cz).

Pěší turistikaCelý region Valašska je významnou turistickou oblastí a převážná část je součástí Chráněné kra-jinné oblasti Beskydy, největšího chráněného úze-mí v České republice. Půvabnou krajinu Moravsko-slezských Beskyd, Vsetínských vrchů i Javorníků tvoří vysoké kopce se smíšenými lesy, rozlehlé louky, jež byly v minulosti pastvinami, a hluboká údolí, kterými se vinou klikaté toky horských říček. Tyto horské oblasti lákají každoročně tisíce turistů přicházejících za horským vzduchem, překrásnou přírodou, naučnými stezkami, ale také širokou na-bídkou letní turistiky. Vyhlášenými středisky jsou Pustevny, Bumbálka, Horní a Dolní Bečva, Soláň, Velké Karlovice, Bystřička a řada dalších míst.

Tipy na některé trasy:

1. Hřebenovka Radhošť – Kněhyně obtížná trasa. Putování atraktivním hlav-ním hřebenem Radhošťské hornatiny.

Délka 23 km, čas chůze 8 hod., výškový rozdíl 750 m Trasa: Rožnov p. Radhoštěm – Radhošť – Pus-tevny – Čertův mlýn – Kněhyně – Horní Čeladná

2. Martiňák – Třeštík, středně náročná trasa Z Pusteven hřebenem na Vsetínské vrchy.Délka 18,5 km, čas chůze 6 hod., výškový rozdíl 410 mTrasa: Pustevny – Martiňák – Kladnatá – Hlavatá – Třeštík

3. Horní Bečva – Podolánky, středně náročná trasa Od rekreační vodní plochy do srdce Západních hor.Délka 19,5 km, čas chůze 5,5 hod., výškový rozdíl 275 mTrasa: Horní Bečva, přehrada – Horní Bečva – Martiňák – Podolánky – Samčanky

4. Bumbálka – Soláň, nenáročná hřebenovka východní částí hřebene Vsetínských vrchů.

Délka 16,5 km, čas chůze 4,5 hod., výškový rozdíl 200 mTrasa: Bumbálka – Trojačka – Třeštík – Vysoká – Benešky – Kotlová – Soláň – Čarták

5. Vsetín – Rožnov pod Radhoštěm středně těžká trasa Procházka valašskými kotáry.Délka 18,5 km, čas chůze 5 hod., výškový rozdíl 400 m.Trasa: Vsetín – Lysný – Cáb – Ptáčnice – Valašská Bystřice – Hážovické díly – Rožnov p. Radhoštěm

6. Hřeben Javorníků, náročnáPutování hraničním česko-slovenským hřebenem Javorníků.

Délka 34,5 km, čas chůze 10 hod., výškový rozdíl 450 mTrasa: Bumbálka – Trojačka – Makovský průsmyk – Butorky – Velký Javorník – Strate-nec – Malý Javorník – Stolečný vrch – Portáš – Kohútka – Halenkov

7. Makyta, středně náročnáCesta z údolí Vsetínské Bečvy přes Papajské sedlo a Makytu do údolí Senice.Délka 26 km, čas chůze 8,5 hod., výškový rozdíl 450 mTrasa: Huslenky – Černé – Papajské sedlo – Makyta – Pulčín – Hradisko – Lidečko

Valašsko nabízí spoustu cyklotras o celkové dél-ce více jak 700 km, a proto je právem rájem cyk-loturistiky. Vybrat si můžete trasy nenáročné, ve-doucí například údolími řeky Bečvy. Cyklostezky vedou po březích jak Vsetínské, tak i Rožnovské Bečvy a nabízejí desítky kilometrů dlouhé úse-ky vynikající cyklostezky. Zdatnější cykloturisté zvolí náročnější trasy vedoucí z údolí na hřebeny a dále po nich. Tyto trasy vedou terény s povrchy různého charakteru a předpokladem je dobrá fyzická kondice a odpovídající vybavení. Zcela nová služba, Valašská Bike Tour, může vašim zážitkům dát nový rozměr. Žádejte cykloturistic-kou mapu regionu.

Cykloturistika

Cyklostezka Bečva – nový fenomén cyklistiky na ValašskuKolem obou toků řeky Bečvy, Vsetínské i Rožnovské, vznikly uchvacující cyklostezky. Máte možnost se projet na kolech nebo na in-linech místy, která ještě nedávno byla obtížně přístupná. Díky ojedinělému projektu se vydáte doslova od horských pramenů až do údolí. Rožnovská větev cyklostezky z Horní Beč-vy přes Rožnov p. R. až do Valašského Meziříčí je dlouhá téměř 40 km a vesměs je pokryta nádherným asfaltovým povrchem. Vede kouzelným prostředím kolem řeky, přes řadu mostů, kolem golfového hřiště i rožnovského skanzenu. Vsetínská část cyklostezky Bečva začíná ve Velkých Karlovicích a opět převáž-ně s perfektním povrchem vás přes všechny obce v nádherném údolí dovede po 35 km až do Vsetína. Je to okouzlující – na své si přijdou méně zdatní, rodiny s dětmi i náročnější cyklisté. Z Valašského Meziříčí se vydejte po cyklostezce Bečva až po soutok s Moravou v Tovačově. Takto můžete přes Zlín-ský a Olomoucký kraj urazit 141 kilometrů. Dále můžete podél řeky Moravy po trase č. 47 pokračovat do Kroměříže a kolem Baťova kanálu dalších 80 km až do Hodonína! www.cyklostezkabecva.com

Valašská Bike Tour – Cyklistické túry s průvodcem

Program Valašská Bike Tour nabízí několikadenní putování na horském kole s průvodcem. Zajištěno je nocování, polopenze, případně i půjčení kola a související servis. Program je zacílený na MTB cyklisty, kteří jsou zkušenějšími bikery, rádi jezdí v hravých a technických pasážích, mají rádi pří-rodu a nebojí se výzvy. Díky systému výběru tras je ale program natolik adaptabilní, že je připraven i pro začátečníky jakéhokoliv věku, včetně dětí. S průvodcem se podíváte na trasy neznačené v mapách a na místa, která je obtížné najít. Trasy mohou být operativně upraveny a nebo ušity na míru pro jednotlivce i skupiny. Zájemci mají na vý-běr pobytové varianty v délce čtyři až sedm dnů.

www.trails.cz, www.valassko-hornivsacko.cz Luboš Sušila e-mail: [email protected], tel.: +420 776 297 757Roman Kalabus e-mail: [email protected], tel.: +420 739 589 361

Naučné stezky

Page 5: Léto plné rozmanitosti

8 9

Rožnovské pivní lázně Počátky rožnovských lázní sahají do r. 1796, kdy do Rožnova přijížděli pacienti, aby se zbavili potíží s dýchacím ústrojím, plícemi a srdcem. Na tradi-ci lázeňství dnes navazují Rožnovské pivní lázně, umístěné ve sklepeních Rožnovského pivovaru. Lázně nabízí hostům exkluzivní koupele v kvasni-covém pivu, zábaly v mlátě a pivovarských kvas-nicích. Součástí lázeňských balíčků jsou vedle koupelí v pivu, mořské soli, Vincentce, bylinách i široká řada speciálních masáží, zábalů, psycho-terapií. Připravovány jsou i speciální programy pro maminky s dětmi s poruchami kůže, dýchacími problémy a programy pro seniory.

Kontakt: Rožnovské pivní lázně, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: +420 776 611 796, fax: +420 571 654 772 www.roznovskepivnilazne.cz, www.roznovskepivo.cz

Koupání

Za parných letních dnů, kdy toužíte po osvěžení, máte na Valašsku nepřebernou řadu příležitostí. Vybrat si můžete mezi bazény i přírodními koupališti.

Bystřička, přehrada, přírodní koupání www.bystricka.cz

Horní Bečva

Přehrada, přírodní koupání

Hutisko-Solanec, Turist Hotel Euro, bazén venkovní www.turisthoteleuro.xf.cz

Mikulůvka bazén venkovní www.koupalistemikuluvka.info

Nový Hrozenkov

Horský hotel Kohútka, bazén venkovní, www.kohutka.cz

Hotel Permoník, bazén venkovní www.hotelpermonik.cz

Areál ,,Na Stanoch“, přírodní koupaliště tel.: +420 571 451 304, +420 602 511 322 www.novyhrozenkov.cz

Rožnov pod Radhoštěm

Hotel Relax, bazén krytý i venkovní tel.: +420 571 648 100, www.hotelrelax.cz

Krytý plavecký bazén s toboganem tel.: +420 571 657 594, www.krytybazen.cz

Letní venkovní rožnovské koupaliště tel.: +420 571 648 116, www.roznov.cz

Camping Rožnov, bazén venkovní www.camproznov.cz

Hotel Horal – připravuje se Sportovně-relaxač-ní centrum zahrnující golfové hřiště, wellness, fitness, krytý bazén a lanový park tel.: +420 571 495 500, www.horal-hotel.cz

Valašské Meziříčí

Aquapark, bazén venkovní i vnitřní tel.: +420 571 610 740, +420 571 610 739 www.koupalistevm.cz

Valašská Senice bazén venkovní www.valasskasenice.cz

Velké Karlovice bazén venkovní – Machůzky

tel.: +420 571 444 260-70 www.velkekarlovice.cz

Vigantice, bazén venkovní tel.: +420 571 655 142, www.vigantice.cz

Vsetín

Městské lázně Vsetín bazén krytý i venkovní, tel.: +420 571 161 444 www.laznevsetin.cz

Koupaliště u průmyslovky bazén venkovní tel.: +420 571 415 738, www.laznevsetin.cz

Zděchov, bazén venkovní tel.: +420 571 449 020, www.zdechov.cz

Valašsko

Jezdectví, agroturistika

Dovolená uprostřed nedotčené přírody a dlouhé vyjížďky na koních – i takové pobyty se na Valaš-sku nabízí.

Francova Lhota – Hucul ClubZákladní výcvik na jízdárně, vyjížďky do pří-

rody, vožení dětí na malých koních, pro pokročilé výběr několikahodinové trasy podle náročnosti, pu-tování koňmo na dva i více dnů, možnost ubytování. tel.: +420 737 731 049, www.hucul-club.cz

Rožnov pod RadhoštěmJezdecký areál Dvůr na Hradisku Ustájení koní a výcvik jízdy na koních, ubytování, stravování, akce po celý rok. tel.: +420 724 448 512, www.hradisko.cz

WRC Ranch Valašsko, věnuje se westernovému ježdění, výuce westernu a pořádá westernové zá-vody známé pod názvem Wooden Trophy.tel.: +420 602 783 101, www.ranch-valassko.cz

Prostřední BečvaJízdárna – Jezdecký klub ValašskoVýuka jízdy na koni, vyjížďky do volné přírody.Prostřední Bečva 461, tel.: +420 732 446 662 e-mail: [email protected]

Valašská Bystřice Jízdárna u hospody Na bařináchJízdárna, hostinec, penzion, tel.: +420 602 414 712 +420 571 646 474, www.bariny.wz.cz

Velké Karlovice Dvůr u KřížaZemědělská usedlost, ubytování vyjížďky na koni. Zajištění správy první hipotrasy ve Zlínském kraji - Jezdecký okruh Valašsko (Dvůr u Kříža – Kyčera – Pluskovec – Baďurka – Dvůr u Kříža).Velké Karlovice 999, tel.: +420 571 444 200, +420 604 209 116, www.dvurukriza.kvalitne.cz

Za sportem, zábavou i odpočinkemK dobře strávené dovolené patří i prožití jedineč-ných zážitků spojených se sportem, zábavou a re-laxací. Valašsko jich nabízí nepřeberné množství. Koupání, vodní sporty, golf, jízdy na koních, tenis nebo třeba zážitky při lezení po skalách a v la-novém centru. Vyberte si a sestavte si program podle svých představ!

Zážitky na míru pro vás! Aktivně a zábavně Valašskem!

Pokud chcete mít připraven program na míru a nechcete se o nic starat, vyberte si z nabíd-ky outdoorových a zážitkových programů na Valašsku. Programy jsou určeny jednotlivcům, rodinám s dětmi, ale také větším skupinám, jako jsou školy a firemní kolektivy.

Agentura AZ, tel.: +420 737 465 497, +420 724 714 226, www.solansedlo.cz/aktivne

CK Valašské království www.valasske-kralovstvi.cz

Rebbel 4 Life, s.r.o., tel.: +420 602 704 646, +420 777 596 986, www.rebbel.cz

Tenis, fitness, bowling …

Chcete být i o dovolené fit? Pak nezbývá než sportovat. Téměř ve všech místech Valašska na-jdete tenisové kurty, squash, bowling, posilovny, sauny, solária i masáže. Žádejte podrobnosti v in-focentrech v místě vašeho pobytu. Jedinečným areálem nabízejícím nejen tenis, ale i hřiště pro košíkovou, kopanou, atletiku nebo volejbal včetně ubytování je sportovně-turistický areál v obci Horní Lideč. tel.: +420 608 300 345, +420 571 410 370 www.hornilidec.cz

Gibon (zábavní) park Rožnov pod RadhoštěmLanové centrum, obří lanovka, dětský park, minig-olf, G-Jump areál koupaliště. Po–Ne 9.00–21.00www.gibon-park.cz

Lanový park u hotelu HoralVelké Karlovice12 lanových překážek na stromech ve výšce 10 m nad zemí nabízí spoustu zábavy a adrenalinu dě-tem i dospělým. tel.: +420 571 495 500, www.valachy.cz

Golf

Ti, kteří se na dovolené neobejdou bez své oblí-bené hry, najdou příležitosti i na Valašsku.

Rožnov pod Radhoštěm, Valašský golfový klub

V malebném zákrutu řeky Bečvy na východním okraji města se nachází golfový klub, jehož sou-částí je driving range, devítijamková akademie a cvičný green.tel.: +420 571 647 281, www.golf-roznov.cz

Velké Karlovice – Léskové, Golfový klub HoralGolfový klub nabízí 9 jamek, driving range, putting green, simulátor. Po hře si můžete dát drink v gol-fovém baru nebo si odpočinout při masáži. tel.: +420 571 444 786, www.valachy.cz

6 km sjezd na koloběžce z Pusteven6 km dlouhý sjezd z Pusteven do Trojanovic. Ko-loběžku si vypůjčíte přímo u horní stanice lanov-ky na Pustevnách. Po příjezdu k hotelu Ráztoka (spodní stanice lanovky) koloběžku vrátíte. www.kolobezky.eu

Rozhledny na Valašsku

Rozhledna Súkenická (Čarták)30 m vysoká rozhledna nedaleko hra-ničního přechodu Bumbálka. Klíč od rozhledny na recepci hotelu Súkenic-ká (200 m). tel.: +420 558 437 822, +420 602 518 347, www.sukenicka.cz

Rozhledna na ZtracenciRozhledna se nachází ve výšce 1 055 m n. m. v pohoří Javorníky u Velkých Kar-lovic. Nejvhodnějším východiskem turistické trasy na Ztracenec je lokalita Kasárna, odkud se po šesti kilometrech dostanete k rozhledně.

Rozhledna na Čubově kopci16 m vysoká rozhledna se nachází 1,5 km východně od obce Francova Lhota.tel.: +420 571 458 237 www.francovalhota.cz

Rozhledna na kopci Vartovna v SeninceNová rozhledna o výšce 37 m na kopci Vartovna (651 m n. m.) nedaleko obce Seninka. tel.: +420 571 446 090, www.seninka.cz

Rozhledna Jarcová u Valašského MeziříčíDřevěná turistická rozhledna 14 metrů vysoká u obce Jarcová v nadmořské výšce 476 m.

9

Horolezectví

I když se horolezecké terény na Valašsku nemo-hou měřit se skalními městy v Čechách, najdou tu své cesty sportovní lezci, ale i rodiny s dětmi. Pro všechny oblasti platí zákaz lezení na mokré skále a v zimních podmínkách.

Čertovy skályPřírodní památka u obce Lidečko. Jsou nejpopu-lárnějšími a nejnavštěvovanějšími skálami na Va-lašsku. Jedná se o pískovcové skály, 150 metrů dlouhé a až 25 metrů vysoké, nabízející možnosti lezení nejen pro zkušené, ale i pro začínající horo-lezce. V tomto masivu skal vytvořily celé generace lezců přes 100 výstupových linií. Lezení povoleno pro členy organizací UIAA, kteří zde mají možnost táboření přímo pod skalami. Parkoviště přímo v místě.

Lačnovské skály2 km severovýchodně od obce Lačnov. Dělí se na tři útvary: Horní skála – Vrátnice, 10 m, Prostřed-ní skála, Dolní skála. Lezení není omezeno.

MedůvkaNěkolik skalních bloků nad obcí Bystřička. Z hle-diska obtížnosti lezení jedna z nejtěžších oblastí, s cestami kolem 9. stupně obtížnosti. Nejvhod-nější přístup po modré z Malé Lhoty – 30 min.

Page 6: Léto plné rozmanitosti

10 11

Muzeum J. A. Komenského Stálá expozice „J. A. Ko-menský lidstvu“, předsta-vující v sedmi oddílech život, dílo a odkaz toho-to učitele národů. Další expozice je Pamětní síň Václava hraběte z Kounic – památník významného mecenáše muzea. Otevírací doba: denně kromě Po 9.00–12.00 a 12.45–16.45 tel.: +420 572 632 288, www.mjakub.cz

Slovácko

1. Uherské HradištěCentrum Slovácka. Historické jádro je městskou památkovou zónou a za prohlídku stojí také měšťan-ské vinné sklepy v místní části – Mařatice i nedaleká rozhledna Rovnina. Město žije bohatým kulturním ži-votem – Slovácké divadlo, Letní filmová škola, Slo-vácké slavnosti vína a řadou dalších akcí.

Městské informační centrum Masarykovo nám. 21, tel.: +420 572 525 525–6 www.uherske-hradiste.cz

Slovácké muzeum Národopisná expozice Slovác-ko dokumentující lidové zvyky a obyčeje v průběhu kalendářní-ho roku a lidové kroje regionu.

Otevírací doba: denně 9.00–12.00 a 12.30–17.00 tel.: +420 572 551 370, www.slovackemuzeum.cz

Galerie Slováckého muzea Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy. Otevírací doba: denně 9.00–12.00 a 12.30–17.00 tel.: +420 572 552 425 www.slovackemuzeum.cz

Brumov

Bučovice

Bystřice pod Hostýnem

Dubňany

Hulín

Chropyně

Kunovice

Napajedla

Slavičín

Strážnice

Valašské Klobouky

Zubří

Holešov

Hranice

Kyjov

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Uherský Brod

Valašské Meziříčí

Veselí nad Moravou

Hodonín

Kroměříž

Přerov

Uherské Hradiště

Vsetín

Vyškov

Prostějov

Zlín

CKÝ LES

K

AR

PA

TYC

IB

Y

HO

ST

Ý NS

VR

CH

Y

JA

VO

RN

Í KY

V S E T Í N S K É

V R C H Y

B E S K Y D Y

VI

ZO

VI

CK

É

VR

CH

Y

Frenštát pod Radhoštěm

12

3

4

5 76 8

9

1011

12 13

14

15

16

UherskýOstroh

Hluk Vlčnov

Buchlovice

TupesyStaré Město

Velehrad Modrá

Topolná

Bojkovice

Hostětín

Starý Hrozenkov

Strání

Co nesmíte minoutSlovácko, kraj vína, folklorních slavností, nádher-né přírody, vodní cesty Baťova kanálu, ale také pozoruhodných památek. Najdete je rozesety po celém území. Jsou spojeny jednak s lidovou kulturou, ale také s významnou historií například Velkomoravské říše. Vzbuzují úctu k velikánům tohoto kraje nebo jsou prosté jako venkovská stavení ve Vlčnově, Hluku nebo Topolné. Vyvo-lávají respekt, jako hrad Buchlov, a jsou uchva-cující, jako zámek Buchlovice. Taková je kultura a památky Slovácka, nejjižnější části regionu Východní Morava. Prezentace v této publikaci představuje pouze jednu z oblastí Slovácka – Uherskohradišťsko. www.slovacko.cz

6. Tupesy – Muzeum tupeské keramiky Obec proslulá vý-

robou keramiky. Muzeum Tupecké keramiky se nachází v objektu, který již v minulosti sloužil k vý-robě keramiky. Jeho součástí je původní památka lidového stavitelství. Možnost nákupu keramiky. Otevírací doba: celoročně denně Po–Pá 9.00–15.00, So–Ne 10.00–16.00, jinak po dohodě tel.: +420 777 990 890, www.muzeumkeramiky.cz

7. VelehradPatří k nejvýznamnějším poutním místům v České republice. Velehrad byl postaven v blízkosti hlav-ního sídla Velkomoravské říše – Starého Města a byl sídlem arcibiskupa a věrozvěsta Metoděje.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Bazilika s barokním interiérem (uvnitř tzv. klenot moravského baroka, vyřezávané chórové lavice ze 17. stol.), Raabovy obrazy. Podzemní labyrint chodeb, lapidárium.Otevírací doba: celoročně, podrobnosti vizwww.farnostvelehrad.cz, tel.: +420 572 420 140

8. ModráNad křižovatkou silnice ze Starého Města do Velehradu se nachází archeologická lokalita se základy velkomoravského kostela z 9. století. V katastru obce, asi 4 km severně, je zajímavý kamenný útvar, známý jako Králův stůl. Kámen byl pravděpodobně součástí pravěkého slunečního kalendáře. Nad obcí Modrá byla v roce 1999 po-stavena malá dřevěná rozhledna.

Archeoskanzen Máte možnost nejen zhlédnout, jak žili Slo-

vané, ale i vyzkoušet si dávná řemesla, ochutnat speciality, zhlédnout původní plodiny, keře i stro-my. V průběhu roku probíhají ve skanzenu slav-nosti, výstavy, trhy i setkání. Otevírací doba: květen–říjen: denně 9.00–17.00, listopad–duben po dohodě www.archeoskanzen.cz

9. Topolná – Soubor lidových staveb, č. p. 90 a 93 Památky lidového stavitel-

ství, stálé expozice lidového bydlení a kovářství.Otevírací doba: celoročně pro předem objedna-né skupinytel.: +420 572 508 247, www.slovackemuzeum.cz

10. VlčnovVinařská obec se zacho-valým souborem vinných búd pořádá každoročně v květnu nejproslulejší slováckou slavnost – Jíz-du králů. www.vlcnov.cz,

www.kskvlcnov.cz, www.jizdakralu.cz

Muzeum Představuje ukázku bydlení, hospodaření, nářadí a předmětů denní potřeby, otevřeno na požádání.

Muzeum lidových pálenic Stálá expozice podomácké výroby destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Otevřeno duben–červen, září–říjen.Otevírací doba: Po–Pá 9.00–17.00 po předcho-zím objednání na tel.: +420 572 675 130 So–Ne 13.00–18.00 bez objednání, červenec–srpen: Po, Čt 9.00–17.00 po předchozím telefonním objednání Út, St, Pá–Ne 13.00–18.00 bez objednání

Vlčnovské búdyJsou největší pa-mátkovou rezerva-cí vinohradských búd na území Čes-ké republiky. Jed-ná se o soubor 41

památkově chráněných staveb. Volně přístupná lokalita.

11. HlukK významným památkám pa-tří renesanční tvrz a několik objektů lidové architektury. Pravidelně jsou zde pořádány folklorní slavnosti. www.mestohluk.cz

12. Uherský BrodMěsto je spojováno především s muzeem J. A. Komenského, ale také pivovarem Janáček a aquaparkem.

Městské informační centrumMariánské nám. 2187, tel.: +420 572 615 125 http://turista.ub.cz/

5. Buchlovice Muzeum Podhradívěnováno obcím Mikroregionu Buchlov

Turistické informační centrum nám. Svobody 24, tel./fax: +420 572 595 996 www.buchlovice.cz

Hrad BuchlovPatří k nejvýznamnějším pa-mátkám české rané gotiky. V prostorách hradu je muze-um přístupné již od poloviny 19. století. Můžete zhlédnout dobové interiéry spolu s příro-dovědnými sbírkami a bohatou knihovnou. Otevírací doba: duben a říjen: So, Ne, svátky 9.00–15.00, jinak na objednávku, květen, červen, září: denně mimo Po 9.00–16.00, červenec, srpen: denně mimo Po 9.00–17.00 tel.: +420 572 595 161, www.hrad-buchlov.cz

Zámek Buchlovice

Architektonický skvost ve slohu baroka. Interiéry bohatě zdobeny freskami a štuky. Salony vybave-ny nábytkem ve stylu Ludvíka XV. a XVI. Zámek je obklopen překrásným parkem. V zámeckých sklenících je pěstováno na 1200 druhů a odrůd fuchsií. Galerie vín s možností ochutnávek a ná-kupu vín v zámeckém sklepě. Otevírací doba: duben a říjen: So, Ne, svátky 9.00–15.00, jinak na objednávku, květen, červen a září: denně mimo Po 9.00–16.00, červenec–srpen: denně mimo Po 9.00–16.30 tel.: +420 572 434 240, www.zamek-buchlovice.cz

2. Staré Město Památník Velké Moravy „Na Valách“ Byl vybudován nad základy hřbitovního kostelíku z 9. století n. l. a některé z hrobů bývalého po-hřebiště jsou v památníku zachovány in situ. Nová

multimediální expozi-ce využívá dvou de-sítek figurín v životní velikosti k modelaci výjevů života a prá-ce našich předků na velkomoravském hra-disku. Zdejší nálezy z dob Velkomoravské říše řadí lokalitu k nej-významnějším archeo-

logickým nalezištím v České republice. Otevírací doba: celoročně denně 9.00–12.00 a 12.30–17.00, tel.: +420 572 543 382 www.slovackemuzeum.cz

3. KunoviceMěsto je známé udržováním tradic, jako jsou ma-sopust, jízda králů a hody s právem, ale také uni-kátním Leteckým muzeem.

Městské informační centrum, Na Rynku 886 tel.: +420 572 549 999, www.mesto-kunovice.cz

4. Uherský OstrohDominantou města je zámek, který je spolu s historickým náměstím chráněný jako městská památková zóna.

13. Bojkovice – Zámek Nový Světlov, Expozice Muzea Bojkovska Původně nepříliš rozsáhlá stavba v pozdně gotic-kém stylu. V 16. a 18. století doznal zámek vel-kých změn a svou dnešní podobu získal v 1. po-lovině 19. století. Zámek prochází rekonstrukcí, po níž bude součástí zámku hotel, obřadní síň, muzeum a výstavní prostory. www.bojkovice.cz

14. StráníObec na hranici se Sloven-skem. Nejznámější straňan-skou akcí je bezesporu fa-šank, festival masopustních tradic. Ruční výroba skla v části Květná má více než dvousetletou tradici.www.strani.cz

15. Starý Hrozenkov Centrum Moravských Kopanic. Lidová architektura, slavnosti, z nichž nejvýznamnější jsou čer-vencové Kopaničářské slavnosti. www.iskopanice.cz

16. HostětínObec je známá díky realizaci velkého množství projektů, založených na využívání místních zdro-jů a technologií šetrných k životnímu prostředí. V okolí Hostětína jsou rozmístěna díla českých a slovenských sochařů, vytvořená v rámci sochař-

ského sympozia „Sochy v krajině“. www.hostetin.cz

Page 7: Léto plné rozmanitosti

12 13

Folklor, víno i cykloturistika

zeum tupeské keramiky) – Velehrad (posezení ve vinném sklepě)3. den: Uherské Hradiště – prohlídka města, návštěva venkovských hodů, odjezd

Rezervace nabídek a informace k programům CK Amber travel, tel.: +420 519 512 202 www.slovacko.cz/ambertravel

Slovácko

Bojkovická, 10 zastavení, délka 24 km, 16 kmObeznámí s přírodou, historií i životem na Bojko-vicku. Pro pěší i cyklisty. Má dva okruhy. Trasa delší: Bojkovice – Pítín – Hostětín – Šanov – hlavní hřeben (prameny Olšavy) – Krhov – Boj-koviceKratší: Bojkovice – Pitín – Šanov – údolí Olšavy – Pitín – Bojkovice

Po zelené Hostětínem 4 zastavení, délka 1,5 kmO ekologických projektech v obci Hostětín. Nenáročná, pro pěší i cyklisty.Trasa: Obec Hostětín

Hradčovice – Drslavice 9 zastavení, délka 5 kmPrezentuje přírodní poměry, květenu a živočichy přírodního parku Prakšická vrchovina. Pro pěší.Trasa: Hradčovice – Drslavice

Huštěnovice, 5 zastavení, délka 0,5 kmPředstavuje biotop měkkého luhu nivy řeky Moravy s jeho typickými zástupci rostlin a živočichů. Pro pěší, cyklisty i vodáky, jedoucí po Baťově kanálu.Trasa: Huštěnovice

Kunovický les, 10 zastavení, délka 3,5 kmSpolečenstvo lužního lesa nivy řeky Moravy s ty-pickými druhy rostlin a živočichů. Na jednotlivých stanovištích náměty na terénní výukové aktivity. Pro pěší. Trasa: Okruh lužním Kunovickým lesem, rekreač-ním příměstským lesem

Květná, 9 zastavení, délka 7 kmPříroda luk, pastvin a lesů severovýchodního úbo-čí Velké Javořiny ve Straňanské kotlině. Pro pěší i cyklisty.Trasa: Květná (sklárny) – Květná (hranice)

Lopeník, 8 zastavení, délka 7,3 kmPříroda Moravských Kopanic pod Velkým Lopení-kem (911 m n. m.). Pro pěší i cyklisty.Trasa: Lopeník – vrch Grúň – Lopeník

Modřansko, 5 zastavení, délka 4,5 kmHistorie a současnost obce Modrá a blízkého okolí. Pro pěší, cyklisty i motorizované.Trasa: Modrá – Králův stůl

Život na Slováckém dvoře, délka 1,5 kmOkruh v areálu Školního statku přibližuje chov hospodářských zvířat. Pro pěší.Trasa: Staré Město, areál farmy Školního statku

Moravské Kopanice 14 zastavení, délka 23,1 kmKrajina kolem Žítkové a Starého Hrozenkova, his-torické i přírodní zajímavosti. Pro pěší i cyklisty. Možno volit i kratší trasu. Trasa: Starý Hrozenkov – Žítková – Starý Hrozen-kov nebo Starý Hrozenkov – Žítková – Lokov – Bojkovice dlouhou 13,5 km

Okolo Hrozenkova, 12 zastavení, délka 18 kmPříroda, historie a tradice Kopanic. Trasu lze roz-dělit na dvě části, 5km krátkou „severní“ a delší „jižní“ dlouhou 13 km. Obě pro pěší i cyklisty.Trasa: Starý Hrozenkov – Žítková – hranice SR – Vyškovec – Vápenice – Starý Hrozenkov

Javořinská, 14 zastavení, délka 23 kmPřírodovědné a historické zajímavosti v území pod Velkou Javořinou – Horňácko. Pro pěší i cyklisty, možné ji rozdělit na tři trasy: 5 km, 16 km, 23 km.Trasa: Strání – Nová Lhota – Javorník – Suchov – Velká nad Veličkou

Rochus, 7 zastavení, délka 1 kmPředstavuje okolí města Uherského Hradiště. Pro pěší i cyklisty.Trasa: Uherské Hradiště-Mařatice

Fauna a flóra Chřibů, 5 zastavení, délka 5,5 kmPřírodní poměry Chřibů. Pro pěší i cyklisty.Trasa: Modrá – U duba

Porozumění, délka 1,5 kmBezbariérová přírodovědně-historická stezka vede od baziliky ve Velehradě ke kostelíku sv. Jana v Modré. Trasa: Velehrad – Modrá

Kostelany nad Moravou4 zastavení, délka 1,5 km Historie obce, mostu, fauna v přírodní památce Tůň.

Koménka, délka 5 km, přírodaTrasa: zámek Nový Světlov – Komňa

Včelí, 12 zastavení, délka 5 km Ojedinělá stezka pojednávající o včelách.Trasa: Ostrožská Nová Ves, první stanoviště u lázní

Velký okruh Bílými Karpaty na koleOkruh představí luhačovickou a uherskobrodskou část těch- to hor na moravsko-sloven-ském pomezí, které jsou chráněny UNESCO jako bio-sférická rezervace. Okruh lze absolvovat i jako dvoudenní výlet. Délka trasy: 111 kmTrasa: Uherské Hradiště (Slovácké muzeum, městská památková zóna) – Kněžpole – Topolná (památky lidové architektury) – Březolupy – Zlá-manec (lidová architektura) – přírodní park Že-lechovické paseky – Závrší – Slavický kopec – Starý Světlov (hradní zřícenina) – Řetechov – Luhačovice (městská památková zóna, lázně) – Rudimov – Bojkovice (zámek Nový Světlov) – Nezdenice – Šumice – Uherský Brod (městská památková zóna, Muzeum J. A. Komenského) – Hradčovice – Uherské Hradiště (rozhledna na Rovnině, vinné sklepy Mařatice)

Na kole přírodním parkem ChřibyNa trase nahlédnete do živo-ta starých Slovanů, zavítáte na nejslavnější poutní místo Moravy i k obřímu sekvojovci. Délka trasy: 46,5 km. Trasa: Uherské Hradiště – Staré Město (památník Velké Mora-vy) – Modrá (Archeoskanzen, rozhledna) – Králův stůl (archeologická lokalita) – Bunč – Zlatská stu-dánka – Salaš – Velehrad (bazilika, lapidárium) – Chabaně (sekvojec obrovský) – Břestek (památky lidové architektury) – Buchlovice (zámek, vinoté-ka) – Zlechov – Staré Město – Uherské Hradiště

Uherskohradišťsko je bohaté nejen na překrásné lidové kroje, ale také na pozoruhodné zvyky, oby-čeje, lidové písně, hudbu a slovesnost. Po celý rok zde pravidelně probíhá bezpočet folklorních slavností, na kterých české i zahraniční folklorní soubory představují to nejlepší z lidových tradic. Téměř každá obec má svoji slavnost, své hody. Síla této živé tradice vyniká například při Svato-václavských hodech v Kunovicích, při Kopani-čářských slavnostech ve Starém Hrozenkově, ale nejproslulejší a zároveň jednou z nejstarších národopisných akcí je květnová jízda králů ve Vlčnově. Uvidíte zde přehlídku vlčnovských krojů s dominantní červenou barvou. O mnoho mladší, ale svým rozsahem jistě jedny z největších jsou Slovácké slavnosti vína a ote-vřených památek v Uherském Hradišti konané

v září. Velkolepá podívaná, kde několik tisíc krojo-vaných zpěváků, muzikantů a účastníků prochází za nadšených pohledů diváků městem, je neza-pomenutelným zážitkem. Slavnost nekončí průvo-dem na náměstí, ale pokračuje po celý den, kdy se ochutnává burčák, víno ze slováckých vinic a pravé slovácké pochoutky. Na Slovácku máte po celý rok co vidět a zažít.

Délka trasy: 51 kmTrasa: Uherské Hradiště – Uherské Hradiště-Ma-řatice (bývalé měšťanské vinné sklepy) – Uherské Hradiště-Sady – Popovice (Potomákovo muzeum krojů) – Podolí – Veletiny (historické vinné búdy) – Vlčnov (vlčnovské búdy, pramen Cicúrek – Dolní Němčí (Muzeum Na mlýně) – Hluk – Ostrožská Lhota – Ostrožská Nová Ves – Kunovice (Letecké muzeum) – Uherské Hradiště

Stezka Rulandského bíléhoRulandské bílé je typickým vínem severní části slovácké vinařské podoblasti a díky jedinečné poloze je zdejší „burgunda“ plným a extraktivním mokem, který nepostrádá osvěžující kyselinu. Trasa: Uherské Hradiště – Staré Město – Zlechov – Tupesy – Velehrad – Modrá – Jalubí – Traplice – Kudlovice – Babice – Baťův kanál – Staré Město – Uherské Hradiště

Délka: 40 km, obtížnost: středníTrasa stezky nabízí daleké výhledy do zelených údolí i jedinečné mimovinařské zážitky. První z nich je Muzeum keramiky v Tupesích, následuje klášter s bazilikou na Velehradu nebo návštěva Archeoskanzenu v Modré. Po namáhavém stou-pání k nejsevernějším vinicím v trati Paňháj klesá trasa do Kudlovic, kde místem na krátký odpoči-nek je kudlovická sklepní ulička. Nahlédněte do některého z otevřených sklepů a ochutnejte Ru-landské bílé. Do Babic je to už jen kousek a do Uherského Hradiště využijte cyklostezku podél Baťova kanálu.

Tipy na trasy a programy

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Prodloužený víkend v Uherském Hradišti a blíz-kém okolí. Prožijte slavnostní zářijový víkend v Uherském Hradišti. Návštěva Archeoskanze-nu v Modré a baziliky na Velehradě. Program je vhodný pro jednotlivce, skupiny přátel nebo pra-covní kolektivy.

1. den: Uherské Hradiště – příjezd, přivítání, uby-tování, večeře ve vinném sklepě s ochutnávkou vín2. den: slavnostní krojovaný průvod, přehlídka dechových hudeb, večeře, besedy u cimbálu v otevřených sklepech3. den: hradišťský jarmark, historický šerm, výsta-va vín, návštěva „otevřených památek“, odjezd

Na Slovácko za kulinářskými specialitami a řemeslyProžijte návrat ke kořenům – živý folklor, zabijač-ková hostina, domácí slivovice, výlet do dob Velké Moravy, za řemeslným umem slováckých umělců a do duchovního centra Moravy.

1. den: Staré Město – příjezd, přivítání, ubytování, večeře ve stylu slovácké zabijačky, ochutnávka slivovice2. den: Modrá (archeoskanzen) – Tupesy (Mu-

Do území Slovácka na Východní Moravě zasahují dvě pohoří. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, která s mimořádně cennými přírodními a krajinný-mi lokalitami byla zařazena mezi evropské biosfé-rické rezervace UNESCO. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m n. m.). Hora opředená řadou pověstí se stala památným místem setká-vání Čechů a Slováků, které se konají každoročně

V přírodě a na zdravém vzduchu

vždy poslední červencovou neděli. Vystoupení folklorních souborů z obou stran hranice a bohatý doprovodný program jsou zárukou nezapomenu-telných zážitků. Bílé Karpaty jsou území prochá-zející na severu od Valašských Klobouk přes ob-last Slavičína, Bojkovska, Moravských Kopanic, Strání, Velké Javořiny a končí až ve Strážnici. Druhým pohořím jsou Chřiby. Pásmo se pyšní krásnou a pestrou přírodou s desítkami druhů rostlin i živočichů. Objevíte tady jedinečné pří-rodní lokality. Překvapí vás unikátní pískovcové skalnaté útvary i překrásné stráně s chráněnými druhy flóry a fauny. Jsou protkané také četnými prameny, využívanými jako studánky s pitnou vo-dou, a v okolí Buchlovic vyvěrají léčivé minerální vody s obsahem sirovodíku.

Obě oblasti jsou atraktivními turistickými loka-litami jak po stránce jedinečné přírody, tak také nabídkou pobytové turistiky s řadou pěších, cyk-loturistických a poznávacích tras.www.bilekarpaty.cz, www.velkajavorina.com www.chriby.cz

Naučné stezky

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky tvoří ucelenou síť zna-čených cyklistických tras na území všech vinař-ských oblastí Moravy. Každá z desíti oblastí má svou vlastní vinařskou stezku, všechny jsou pak společně propojeny páteřní Moravskou vinnou stezkou od Znojma do Uherského Hradiště.

Vinařská stezka UherskohradišťskáZajedete si k bývalým měšťanským vinným skle-pům a historickým vinným búdám, objevíte krá-su krojů v soukromém muzeu krojů, osvěžíte se v chladivé vodě ostrožských štěrkových jezer nebo lahodným vínem.

Page 8: Léto plné rozmanitosti

14 15

člun, kánoi nebo kajak. Poplujete romantickou lužní přírodou, poznáte ptačí rezervace, slovácké víno, vinné sklepy i historická města. Kromě ob-jevování nádherné přírody na vás čekají ojedinělé technické památky – historické plavební komory, unikátní křížení vodní cesty s lanovým lodním vle-kem, mechanické jezy či výklopník sloužící k vy-klápění železničních vagonů přímo do nákladní lodi. Z Kroměříže doplujete do Otrokovic, odkud můžete po přesednutí na jinou loď (není zde totiž plavební komora) plout až do Přístavu Skalica na hranici se Slovenskem. V průběhu plavby oceníte krásu přírodního toku řeky i plavebního kanálu. Na Uherskohradišťsku najdete přístaviště v Uher-ském Hradišti a Starém Městě, ve kterém si lze zapůjčit malé motorové čluny, šlapadla, rekreační lodě i hausbóty. Výlety mohou mít různou délku – několik hodin, den, týden i dva, záleží jen na vás.

Přístav Staré Město, tel.: +420 774 490 344 +420 604 506 912, www.lode-hausboty.czSlužby: půjčovna hausbótů a lodí, večery s coun-try skupinou, občerstvení, hlídané parkoviště, WC, sprcha.

Přístav Uherské Hradiště, tel.: +420 518 325 330 (IC Baťova kanálu), www.batacanal.czwww.pobytovelode.cz, www.uherske-hradiste.cz Služby: občerstvení a posezenív blízké restauraci, parkoviště.

Významnou novinkou je nabídka pro příznivce plaveb na hausbótech. Ti si mohou rezervovat plavidla na www.vychodni-morava.cz přes on-line rezervační systém.

Slovácko

Kunovice – Letecké muzeum Kunovice, vyhlídkové lety, tandemové seskoky, letiště, balonové létáníSbírka několika desítek dopravních, spor-

tovních i vojenských letounů, které dokumentují historii letecké výroby v regionu a výzbroj čs. vo-jenského letectva v uplynulých letech. tel.: +420 720 420 630, www.slovackemuzeum.czSlovácký aeroklub Kunovice nabízí také vyhlíd-kové lety a vysoce atraktivní tandemové seskoky padákem z výšky 4000 metrů se zkušeným in-struktorem. Otevírací doba: denně 1. 4.–30. 9. 10.00–17.00 tel.: +420 572 549 680, www.lkku.cz Najdete zde také veřejné mezinárodní letiště. Další novinkou z Kunovic jsou vyhlídkové lety hor-kovzdušným balonem pro dvojice ale i skupiny. Můžete vzít sedm přátel a využít největší pasažér-ský balon v ČR Novato. www.balony.eu

Strání – Moravské sklárny Květná Sklárny vyrábí užitkové sklo ručně foukané, zdo-bené leptáním, malováním barvami i zlatem, brou-šením, matováním, dekorační technikou giloš a panto. Po domluvě možnost exkurzí, nejlépe dopoledne od 9.00–12.00, výklad jen v češtině. www.moravskesklarny.cz

Uherský Brod – Pivovar Janáček Tradice vaření piva v Uherském Brodě se datuje již od druhé poloviny 13. století. První společný pivovar, který nahradil právovárečné domy, po-stavili měšťané v roce 1614. V pivovaru možnost exkurzí. www.pivovar-janacek.cz

Ostrožská Nová Ves – Sirnaté lázně Po celý rok poskytují lázně balneoterapii založe-nou na sirnatých pramenech. Léčebná voda pů-sobí nejen na pohybové ústrojí, ale má příznivý vliv i na kožní onemocnění. Nabídka celé řady víkendových, relaxačních a jiných pobytů. tel.: +420 572 437 200www.laznenovaves.cz

Ostrožská Nová Ves – Golfové hřiště JEZERA devítijamkové hřiště Indoor golf centrum tel.: +420 572 599 599 (Indoor golf) tel.: +420 572 501 744 (hřiště)www.gcuh.uhinfo.cz

Buchlovice-Smraďavka První zprávy o blahodárném účinku zdejších siro-vodíkových pramenů pocházejí již z roku 1580. V současnosti nabízejí lázně množství léčebných a rekondičních pobytů s využitím sirovodíkových pramenů. tel.: +420 572 595 118, www.lazneleopoldov.eu

Nabídka koupání na Slovácku uspokojí malé i vel-ké. Například rozsáhlá jezera u Ostrožské Nové Vsi zvaná též „Slovácké moře“ nabízí ideální pod-mínky pro letní rekreaci, koupání, windsurfing, ry-baření. V Uherském Brodu zase najdete moderní krytý aquapark. Vybírejte!

Babice, Uhliska, přírodní koupání www.babice.eu

Bojkovice

Městské koupaliště, bazén venkovní www.bojkovice.cz

Eurocamping Bojkovice, bazén venkovní tel.: +420 572 641 717, www.eurocamping.cz

Hluk, bazén venkovní, www.mestohluk.cz

Jalubí, bazén venkovní www.mesta.obce.cz/jalubi

Korytná, krytý plavecký bazén www.bazen-sauna-korytna.cz

Vodní nádrž Lubná, www.korytna.cz

Kunovice, bazén venkovní www.mesto-kunovice.cz

Nezdenice, bazén venkovní (víceúčelové hřiště pro volejbal a tenis) www.nezdenice.cz

Nivnice, Koupaliště Riviéra, bazén venkovní tel.: +420 722 145 322 , www.nivnicka-riviera.ic.cz

Ostrožská Nová Ves

Přírodní koupaliště Albatros přírodní koupání, www.albatrosonv.cz

Pašovice, Sportovní areál s koupalištěm bazén venkovní, www.pasovice.cz

Staré Město

Koupaliště na Širůchu bazén venkovní, www.skcsm.cz

Strání Venkovní koupaliště Květná bazén venkovní, www.kvetna.sdtjcz

Rybník Žabka přírodní koupání, www.strani.cz

Svárov, Rybník, přírodní koupání www.obec-svarov.cz

Topolná přírodní koupání, www.topolna,cz

Uherské Hradiště Aquapark, krytý a venkovní bazén tel.: +420 572 525 610, www.aquapark-uh.cz

Uherský Brod Aquapark, krytý a venkovní bazén

tel.: +420 572 619 541, www.delfinub.cz

Vlčnov, bazén venkovní, www.vlcnov.cz

Žítková, přírodní koupání, www.zitkova.cz

Baťův kanál a cykloturistika

Za sportem, zábavou i odpočinkem

Baťův kanál je dnes na Slovácku pojmem. Při- tahuje návštěvníky bez rozdílu věku. Není se co divit, protože historická vodní cesta dnes lemova-ná desítky kilometrů dlouhou cyklostezkou je něco v České republice nevídaného. Stačí si jen vybrat místo vašeho pobytu a pohodlně na lodi či na kole poznávat krásy Slovácka. Na páteřní cyklostezku navazují další trasy např. na Velehrad či buchlo-vický zámek, na uherskobrodsko a atraktivními cíli jsou Bílé Karpaty i Chřiby. www.batacanal.czwww.vychodni-morava.cz/cykloturistika

Kolem Baťova kanálu –ojedinělá cyklostezka v České republice

Na březích Baťova kanálu byla v roce 2010 ote-vřena nová páteřní cyklostezka. Je dlouhá 80 ki-lometrů, cyklisté po ní projedou od Kroměříže až do Hodonína. Na Východní Moravě téměř na celé trase převládá asfaltový povrch (50 km), takže stezka je vhodná i pro in-line bruslaře. Cyklostez-ka je ideální pro dálkové cyklisty, rodiny s dětmi, in-line bruslaře, seniory a tělesněpostižené, kteří ocení takřka absolutní rovinu a přehledný terén. Bezpečnost výrazně zvyšuje skutečnost, že kří-žení všech silnic a železničních tratí je řešeno mimoúrovňově. Cyklostezka navíc nabízí ideální spojení plavby s cykloturistikou. Návštěvníci si mohou na kole vyjet jedním směrem a zpět se svézt výletní lodí, přizpůsobenou pro přepravu kol. Nabízí se i možnost nalodit se s kolem na hausbót a kombinovat plavbu s vyjížďkami podél Baťova kanálu i do okolí. Díky napojení cyklostezky na další cykloturistické trasy se dá vyjíždět do Chři-

bů, Hostýnských vrchů či Bílých Karpat, které nabízejí náročnější teré-ny a zajímavé cíle – mj. zámek Buchlovice, hrad Buchlov, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kro-

měříži, Velehrad, Archeoskanzen Modrá, sklepy v Mařaticích, Zlechově či Polešovicích. Při tom všem mohou cyklisté využívat již existující nabídku dalších služeb na březích – hospůdek a sociál-ních zařízení v přístavištích.

Baťův kanál je dnes velkým turistickým lákadlem Slovácka a oblíbeným cílem mnoha návštěvní-ků. Zahrnuje úseky řeky Moravy a Baťův kanál v délce 80 km. Od května do října můžete vyu-žít skupinové rekreační plavby kanálem, doplně-né poznávacími a gastronomickými programy, nebo si můžete vypůjčit loď sami. Pro plavbu po Baťově kanále totiž nepotřebujete žádné opráv-nění či průkaz. Nemusíte se bát ani v případě, že jste úplný začátečník. V půjčovnách lodí vás totiž kvalifikovaná obsluha proškolí a vy pak už jen směle vyplujete vstříc svému dobrodružství. Celá vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní

Baťův kanál, www.batacanal.cz

Koupání

Jízda na koních, agroturistika

Výcvik, vyjížďky na koních, letní tábory pro děti. Nabídka je pestrá.

Buchlovice

Hotel Buchlov park, vyjížďky tel.: +420 572 577 924, www.buchlovpark.cz

Ranch Nevada, Smraďavka Vyjížďky, letní pobyty pro děti „Léto u koní“. tel.: +420 603 531 878, www.ranch-nevada.cz

Jankovice, Ranch Rovná Jízda a výcvik, týdenní a víkendové pobyty, ubytování. tel.: +420 602 742 557, www.rovna.cz

Jezdecká škola Pegas – Bílovice Výcvik jízdy na koni, vyjížďky do terénu. U kapličky 454, tel.: +420 775 301 690 www.jspegas.cz

Page 9: Léto plné rozmanitosti

16 17

Kroměřížsko

4. HolešovLeží na západním úpatí Hostýnských vrchů. Naleznete zde unikátní židovské památky, zámek a přilehlý park s důmyslným systémem vodních nádrží, kostel Nanebevzetí P. Marie, k němuž byla přistavěna ojedinělá pozdně barokní Černá kap-le, muzeum s galerií a v Americkém parku pomník připomínající napoleonské války.

Městské informační centrum náměstí dr. E. Beneše 17 tel./fax: +420 573 395 344, www.holesov.info

Židovské památky

Šachova synagoga a ži-dovský hřbitov předsta-vují jedny z nejstarších, nejcennějších a nejlépe dochovaných památek svého druhu v České

republice. V synagoze je expozice Židé a Mora-va a na židovském hřbitově je umístěno více jak 1500 náhrobků a tumb. Otevírací doba: duben, říjen: So–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00, květen–září: Út–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00, jinak po dohodětel.: +420 603 796 411 (průvodce) nebo +420 573 395 344 (MIC)

5. Bystřice pod Hostýnem Město proslulé výrobou ohýbaného nábytku je výchozím místem do Hostýnských vrchů. Za pozornost mimo

zámku stojí farní kostel sv. Jiljí a městský hřbitov, jehož součástí je tzv. Loudonský hřbitov, kde jsou pochování poslední majitelé zámku.

Městské informační středisko, Pod Platany 2 tel.: +420 573 501 901, www.bystriceph.cz

ZámekRenesanční zámek na zá-kladech tvrze z 15. stol. Expozice Muzeum kerami-ky a Životem a dílem Vojmí-ra Vokolka.

Otevírací doba – zámek: duben, září Po–Pá 10.30, 14.30, květen–srpen: Po–Ne 10.30, 14.30 tel.: +420 573 501 901, www.mubph.cz

6. Svatý Hostýn – Chrám Nanebevzetí Panny Marie Je nejnavštěvovaněj-ším poutním místem na Moravě a po Velehradě také nejpamátnějším. Již po tři století je ho-stýnská hora se svou mariánskou svatyní (Basilica minor) cílem

Brumov

Bučovice

Bystřice pod Hostýnem

Dubňany

Hulín

Chropyně

Kunovice

Napajedla

Slavičín

Strážnice

Valašské Klobouky

Zubří

Holešov

Hranice

Kyjov

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Uherský Brod

Valašské Meziříčí

Veselí nad Moravou

Hodonín

Kroměříž

Přerov

Uherské Hradiště

Vsetín

Vyškov

Prostějov

Zlín

CKÝ LES

K

AR

PA

TYC

IB

Y

HO

ST

Ý NS

VR

CH

Y

JA

VO

RN

Í KY

V S E T Í N S K É

V R C H Y

B E S K Y D Y

VI

ZO

VI

CK

É

VR

CH

Y

Frenštát pod Radhoštěm

1

2

3Velké Těšany

4

56

7Rusava

8

9

Svatý Hostýn

Rajnochovice

Věžky

10

11

Kostelany

Morkovice-Slížany

12Koryčany

13Cimburk

14Střílky

15 Rymice

Na Kroměřížsku najdete památky, které díky své unikátnosti byly zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na-jdete zde ale také pozoruhodný soubor lidových staveb východní Hané, unikátní památky židov-ské kultury a řadu sakrálních památek, kterým vé-vodí „Maják Moravy“, poutní místo Svatý Hostýn. Především Kroměříž, ale i ostatní místa žijí boha-tým kulturním životem. Prolínají se zde etnografic-ké oblasti Valašska a Hané, a tak zde není nouze o folklorní slavnosti. Poznejte toho co nejvíce. Je to uchvacující podmanivá krása!

Co nesmíteminout

1. KroměřížMěsto je přezdíváno „Hanácké Atény“.

Těch důvodů proč, jsou desítky. Slavní interpreti, hudební skladatelé, umělci. Ti všichni zde žili, přijíž-děli a přijíždějí pro genius loci tohoto místa. Je po-zoruhodné svou městskou architekturou, chrámy, sbírkami a jedinečnými zahradami a zámkem, které jsou od roku 1998 na Seznamu památek UNESCO. Řada možností pro volný čas a rekreaci.

Informační centrum Kroměříž Velké nám. 50/45, tel./fax: +420 573 331 473 www.mesto-kromeriz.cz

Zámek V minulosti letní sídlo olomouckých arcibis-kupů. V mimořádně zachovalém interiéru jsou k vidění krásné historické sály, obra-zárna světového výz-namu – nejcennější

obraz Apollo a Marsyas od Tiziana, vzácný hu-dební archiv, historická knihovna. Sněmovní sál zámku je označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice.

Od roku 1998 spolu se zahradami na Sezna-mu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Otevírací doba: duben, říjen: So–Ne 9.00–16.00, květen, červen, září: denně kromě Po 9.00–17.00, červenec–srpen: denně kromě Po 9.00–18.00, poslední prohlídka vždy 1,5 ho-diny před uzavírací doboutel.: +420 573 502 011, www.azz.cz

Biskupská mincovnaunikátní sbírka církevních mincí, www.azz.cz

Podzámecká zahrada Přiléhá k zámku. Je to park v anglickém stylu se vzácnými dřevinami, drobnými stavbami histo-rické architektury, rybní-ky a zookoutkem.

Květná zahrada Leží asi 1 km od zámku, na opačném konci města. Zahra-da ve francouzském stylu s vysázenými květinovými partery, keřovými labyrinty,

Foucaultovým kyvadlem v rotundě a 244 m dlou-hou kolonádou. Otevírací doba zahrad: denně 7.00–19.00 (v zimě 7.00–16.00), www.azz.cz

Muzeum Kroměřížska Velký sbírkový fond z oborů archeologie, historie a národopisu Kroměřížska. Součástí muzea je Památník Maxe Švabinského. Vystavena tvorba od počátků až k mistrovským dílům z posledních let života tohoto kroměřížského rodáka.

Velké náměstí 38Otevírací doba: denně mimo Po 9.00–12.00 a 13.00–17.00tel.: +420 573 338 388 www.muzeum-km.cz

Lunety Maxe Švabin-ského, původně určeny pro výzdobu Národního divadla v Praze umís-těny v objektu Hotelu Octárna.

tel.: +420 573 515 655, www.octarna.cz

2. ChropyněDominantou města je renesanční lovec-ký zámeček spojený s legendou o hanác-kém králi Ječmínkovi a proslulý sbírkou zbraní a expozicí

zdejšího rodáka, kubisty Emila Filly.Každý lichý rok v květnu Hanácké slavnosti, kou-paliště, Zámecký rybník – přírodní rezervace. tel./fax: +420 573 500 730, www.muchropyne.cz

Otevírací doba – zámek: duben–září: Út–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 tel.: +420 573 355 074, www.muzeum-km.cz

3. Velké Těšany – větrný mlýnTechnická památka, ne- daleko Kroměříže. Ce-lodřevěný dvoupatrový mlýn z roku 1830, ně-meckého typu, mlýn je přístupný. Otevírací doba: duben–

září: Út–Pá 13.00–17.00, So–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00, mimo sezonu objekt uzavřen tel.: +420 573 358 721, www.muzeum-km.cz

tisíců poutníků. Pozoruhodná je Křížová cesta ar-chitekta Dušana Jurkoviče.Otevírací doba: denně 7.00–19.30tel.: +420 573 308 161, www.hostyn.cz 7. RusavaCentrum turistiky Hostýnských vrchů. Zachovala se řada staveb lidové architektury. Ideální místo pro milovníky přírody, klidu a sportovní turistiky. Muzeum, přírodní koupaliště se solárním ohře-vem vody, vodní plochy ke koupání a rybaření, tenis, kemp.

Muzeum RusavaDějiny obce, lidová kul- tura, a výtvarná díla umělců se vztahem k obci a okolí.

Otevírací doba: červenec–srpen: neděle od 9.00–11.00, skupinové návštěvy po dohodě www.rusava.cz

8. RajnochoviceV údolí říčky Juhyně v Hostýnských vr-ších. V blízkosti obce technické památky – lesní klauza na spla-vování dřeva, retorta na výrobu dřevěného uhlí a přírodní památ-

ka – vřesoviště Bílová. Vyhledávané rekreační centrum. V okolí výborné podmínky pro turistiku. http://www.antee.cz/rajnochovice/

9. VěžkyObec nedaleko Kromě-říže. V areálu místního zámečku se v květnu a v srpnu konají prodej-ní výstavy potřeb pro zahrádkáře a zahrad-nických výpěstků, kos-tel sv. Alžběty.

tel.: +420 573 363 025, www.obecvezky.cz

10. Kostelany

Výchozí místo do přírodních parků Chřibů. Oblast vhodná pro rekreaci, turistiku. Ubytování, vyjížďky na koních i zábava na Ranči Kostelany.tel.: +420 573 367 272, www.kostelany.cz

11. Morkovice-SlížanyV Morkovicích, které kdysi byly městem s takzvaným krevním právem, je docho-ván před kostelem středově-ký pranýř, kde se konaly po-pravy. V místě je koupaliště.

www.morkovice-slizany.cz

12. KoryčanyK nejvýraznějším památkám patří zámek s parkem, ži-dovský hřbitov s dvěma sty náhrobky, kostel sv. Vavřin-ce. Koupaliště, kemp, jez-decký a sportovní areál Hipocentrum Koryčany.tel.: +420 573 500 999, www.korycany.cz

13. Cimburk – hrad Hrad uprostřed Chřibů vznikl ve 14. století a jeho poslední obyvatelé jej opustili roku 1705. Zbyt-ky třípatrového paláce s okrouhlou věží a baš-tami. V sezóně divadelní

představení, koncerty a výstavy. Otevírací doba: duben, září: So–Ne 10.00–17.00, květen–srpen: denně 9.00–18.00, jinak po do-hodě, www.cimburk.branapamatek.cz

14. Střílky – hřbitov, národní kulturní památkaPro svou originální architek-tonickou výzdobu je hřbitov ve Střílkách právem považo-ván za skvost stavitelského a sochařského umění z období baroka. Objekt volně přístupný. tel.: +420 573 375 012www.korycansko-zdounecko.cz/strilky

15. Rymice – Soubor památek lidových staveb architektury

Skanzen lidové architektury dokumentuje život hanácké vesnice v 18. a 19. století. Kovárna, ves-nická stavení, větrný mlýn a nově otevřená tvrz, která nabízí expozici k dějinám obce a výstavu „Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku“.Otevírací doba: duben, květen, září: jen So, Ne, červen, červenec, srpen: denně mimo Po.Prohlídkový okruh trvá cca 90 minut, prohlídky

začínají v 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30tel.: +420 573 395 238www.muzeum-km.cz

Page 10: Léto plné rozmanitosti

18 19

Kroměřížsko

Hostýnské vrchy

Celé území Hostýnských vrchů se vyzna-čuje pestrou členitostí terénu, dlouhými

stráněmi, příkře spadajícími do hlubokých údo-lí. I když nejvyšším vrcholem je Kelčský Javor-ník (865 m n. m.), nejznámější horou je Hostýn (735 m n. m.). Je zdaleka viditelný a má dva vr-choly. Na prvním, severnějším stojí 15 m vysoká rozhledna, na druhém poutní chrám. Novodobou dominantou je větrná elektrárna. Na Hostýn se můžete vydat z Holešova i Bystřice pod Hos- týnem, která je branou do celých Hostýnských vrchů. Hostýnské vrchy křižuje hustá síť turistic-kých cest, které vás zavedou na nezapomenu-telná místa. Nejznámější, Hostýnská magistrála, nabízí v zimě 52 km upravovaných běžkařských tratí, v létě hustou síť cyklotras. Na své si přijde každý, trasy nabízejí kratší nenáročné výlety i po-chody dlouhé několik desítek kilometrů. Hlavními turistickými centry oblasti jsou Hostýn, Rusava, Rajnochovice a kopce Tesák a Troják. V okolí Bystřice p. H. leží i několik romantických zřícenin hradů, za pozornost stojí například hrad Obřany, Chlum či Šaumburk. Nad Rusavou se rozkládá je-dinečná lokalita Skalný se spoustou pozoruhod-ných skalnatých útvarů. Zajímavá je také přírodní rezervace Smrdutá, ve které najdete pseudokra-sovou puklinovou jeskyni. Za vidění stojí i rozkve-tlé louky se vzácnými karpatskými rostlinami.www.hostynsko.cz, www.bystriceph.cz www.holesov.info www.hostyn.cz, www.podhostynsko.cz

Chřiby

Chřiby jsou přitažlivou turistickou oblastí. Přírodní park vás překvapí nejen rozma-

nitostí přírodních krás, ale také řadou památek (Cimburk, Střílky, Buchlov, Modrá aj.) a unikát-ních pískovcových skalnatých útvarů. Nejznáměj-ší z nich je Kazatelna, skalisko pod hlavním hře-benem. Jako výchozí bod pro poznávání Chřibů

na území Kromě-řížska mohou být například Kostelany nebo Koryčany. Vy-hlášeným výletním střediskem, mís-tem pobytu a křižo-

vatkou turistických tras je Bunč (479 m n. m.). Odtud je to jen 4 km k unikátní rozhledně Brdo na nejvyšším vrcholu stejného jména (587 m n. m.). Rozhledna byla otevřena v roce 2004 a jde o první kamennou, klasicky postavenou rozhled-nu v České republice od 30. let 20. století. Provoz rozhledny: duben, září, říjen: So, Ne 10.00–17.00, květen, červen: St–Ne 10.00–17.00,červenec, srpen: Po–Ne 10.00–19.00, skupiny po dohodě: tel.: +420 607 870 392www.chriby.cz, www.bunc.cz, www.kostelany.cz

Naučné stezky

Podzámecká zahrada – Kroměříž 7 zastavení, délka 2 km, dendrologie

Chropyně – Zámecký rybníkNárodní přírodní památka sousedící s loveckým zámečkem. Rybník je unikátní především vzácnou rostlinou – kotvicí plovoucí a početnou kolonií rac-ka chechtavého. Lužním lesem v okolí Zámeckého rybníka vede naučná stezka Okolo Chropyně.

Okolo Chropyně, 12 zastavení, délka 3,5 kmSeznamuje s přírodními zajímavostmi okolí města Chropyně, pestrou mozaikou různých stanovišť ha-nácké lužní krajiny. Je vhodná pro pěší i cyklisty.Trasa: Chropyně – Chropyně

Hostýnské vrchy, 11 zastavení, délka 17 kmPřírodní, technické i historické zajímavosti Ho-stýnských vrchů. Je vhodná pro pěší i cyklisty, v zimě i pro běžkaře. Trasa: Hostýn – Tesák – Rajnochovice

Příroda Hostýnských vrchů 8 zastavení, délka 1,7 kmTrasa: červená značka pod křížovou cestou na Sv. Hostýně – Chvalčov, nad Hotelem Říka

Chodník Masarykových, 4 zast., délka 5,5 kmSeznámení s krajinou a historií Chvalčova a okolí i místy, kde chodíval první prezident ČR T. G. Ma-saryk. Je vhodná pro pěší. Trasa: Chvalčov, severozápad (č. p. 401) – Nad Schwaigrovkou (Chvalčov, jihovýchod)

Spáčilova, 5 zastavení, délka 13,2 kmHistoricko-přírodovědná stezka přibližuje návštěv-níkům severozápadní kroměřížskou část Chřibů. Lze ji absolvovat pěšky, s místními obtížemi i na kole. Je středně náročná. Trasa: Kostelany – Halenkovice (Budačina) – Bunč

Hráza, 10 zastavení, délka 2 kmSeznamuje s mokřadními společenstvy údolní ni-vy a lužního lesa. Je to okruh kolem štěrkoviště, které slouží i k rekreaci obyvatel Kroměříže. Je vhodná pro pěší.Trasa: Kroměříž – štěrkoviště Hráza

Stonáč, 10 zastavení, délka 1,5 kmSeznamuje s prostředím lužní krajiny v nivě řeky Moravy u Kroměříže, mokřady, tůněmi, slepými rameny, lužními lesy a s rostlinami a živočichy v nich žijícími. Je vhodná pro pěší i cyklisty.Trasa: Kroměříž – Bílany

Zámeček, 13 zastavení, délka 5,5 kmPříroda, fauna a flóra krajiny lužních lesů, toků, tůní a rybníků v nivě na soutoku řek Moravy a Ru-savy na jihovýchod od Kroměříže, převážně ležící v přírodním parku Záhlinické rybníky. Je vhodná pro pěší i cyklisty.Trasa: Kroměříž – Záhlinice

Zacharka, 4 zastavení, délka 1 kmPředstavuje na příkladu biokoridoru Zacharka u Kroměříže s krajinotvorným územním systémem ekologické stability. Je vhodná pro pěší i cyklisty.Trasa: Kroměříž (štěrkoviště Hráza – řeka Morava)

Boří, 15 zastavení, délka 4,6 kmPříroda a krajina v okolí obce Divoky (část obce Zdounky na Kroměřížsku) a podhůří Chřibů. Je vhodná jen pro pěší.Trasa: Divoky – údolí Divockého potoka – vrch Kamenec (397 m n. m.) – Divoky

Kroměříže projedete přes Přírodní park Záhlinic-ké rybníky.Trasa: Kroměříž – Chropyně – Břest – Němčice – Rymice – Holešov – Ludslavice – Záhlinice – Kroměříž

Z Kroměříže na skok do Chřibů délka 47 km, náročnější trasaPokud chcete poznat Chřiby, pak zvolte tuto trasu. Trasa vede z Kroměříže obcí Rataje do Zdounek (naučná stezka) a dalšími vesničkami s půvabný-mi drobnými sakrálními stavbami až na Bunč – 479 m n. m. Odtud se vydáte na nejvyšší vrchol Chřibů Brdo (587 m n. m.), rozhledna 24 m. Tra-sa zpátky vede opět přes Bunč do Kostelan, kde na místním ranči v sezoně probíhají téměř každý víkend bohaté programy. Na zpáteční cestě do Kroměříže se můžete ještě zastavit ve Velkých Těšanech u větrného mlýna.

Trasa: Kroměříž – Rataje – Zdounky – Bunč – Brdo – Kostelany – Tabarky – Lubna – Soběsu-ky – Jarohněvice – Kroměříž

Hostýnské vrchy pro náročnější délka 59 km, náročná trasaPoznáte to nejlepší z Hostýnských vrchů. Trasa vy-chází z Holešova, stoupá na Rusavu (koupaliště, muzeum) a dále až na Hostýn (735 m n. m.) – ba-zilika, rozhledna, křížová cesta D. Jurkoviče, uby-tování, stravování. Dále trasa pokračuje přes Tesák (727 m n. m.) sjezdem až do Rajnochovic (420 m

Pěší turistikaKroměřížsko leží v úrodné Hané, na severový-chodě je ohraničeno Hostýnskými vrchy a v ji-hozápadní části se zvedá pahorkatina Chřiby. Oblast se může pochlubit celou řadou zajímavých a oblíbených turistických cílů i přírodních pamá-tek a rezervací, ke kterým vás přivedou desítky značených turistických tras. Na mnoha místech najdete možnosti pro pobytovou turistiku. Tyto lokality, např. Rusava, Rajnochovice, Tesák v Ho-stýnských vrších nebo Bunč, Kostelany, Koryča-ny v Chřibech, jsou cílem letní dovolené turistů z celé České republiky i zahraničí.

CykloturistikaCelou oblast Kroměřížska protkávají desítky tras pro cyklisty a výlety na kole jsou jedinečnou příležitostí vidět krásy okolní krajiny i historické památky regionu a přitom aktivně sportovat. Ob-lastí prochází dálková cykloturistická trasa č. 47, „Moravská stezka“ Jeseník – Břeclav. Zážitkem je například jízda po náspu několik metrů nad hladinou řeky Moravy z Kroměříže do Kvasic na počátečním úseku páteřní cyklostezky, která vede v délce 80 km z Kroměříže až do Hodoní-na. V Hostýnských vrších je úspěšnou novinkou Hostýnská magistrála – 52 km značených cyklo-turistických tras v kopcovitém terénu.Doporučujeme vyzkoušet některou z tras, mů-žete zažít jak pěkný jednodenní výlet, tak strávit nádherný týden.www.hm52.czwww.vychodni-morava.cz/cykloturistika

Tipy na jednotlivé trasy:

Rovinou okolo Kroměříže délka 46 km, nenáročná trasa

Pokud chcete důkladně poznat okolí Kroměříže, jistě oceníte tuto trasu. Tento nenáročný výlet za-číná i končí v Kroměříži a zavede vás do Chropyně (zámek, expozice E. Filly, Zámecký rybník). Trasa dále pokračuje přes Rymice (soubor památek lidové architektury – stavení, mlýn, tvrz) do Ho-lešova, kde můžete mimo jiné obdivovat velmi cenné židovské památky. Z Holešova zpátky do

Cyklobus

Pro dopravu do Hostýnských vrchů, případně i dál na Zlínsko, Valašsko, Slovácko i do Chřibů můžete využít cyklobusu jedoucího z Kroměříže. Trasy: Kroměříž – Troják – Zlín – Sirákov – Vsetín – Dušná – Bystřička přehrada Bystřička přehrada – Dušná – Vsetín – Troják – TesákKroměříž – Troják – Zlín – Otrokovice – Uherské Hradiště – Buchlovice – Stupavatel.: +420 573 331 256, www.krodos.czCyklobus jezdí od května do října.

n. m.). Následuje prudké stoupání do dalšího stře-diska Hostýnských vrchů Trojáku (727 m n. m.). To již máte nejhorší za sebou a zbytek cesty do Holešova už můžete věnovat jen okolní krajině. Trasa: Holešov – Jankovice – Chomýž – Brusné – Rusava – Hostýn – Tesák – Rajnochovice – Troják – Holešov

Page 11: Léto plné rozmanitosti

20 21

Arcibiskupské zámecké víno

Při návštěvě Kroměříže určitě zavítejte na prohlídku zámeckých sklepů. Sklepy jsou

součástí kroměřížského komplexu a mají bohatou historii, počínající již ve 13. století. Dřevěné sudy, ve kterých víno zraje, mají obsah až 19 100 litrů a nejstarší z nich pochází z roku 1805. Prostory vinotéky ve sklepích i přímo na zámku vám nabí-zejí k ochutnávce i k zakoupení všechny druhy zdejších mešních vín.

Otevírací doba: Po–Pá 9.30–18.00,So–Ne 10.00–16.00, tel.: +420 573 336 922 www.arcibiskupskesklepy.cz

Za sportem, zábavou i odpočinkemKroměřížsko leží v úrodné Hané, na severový-chodě je ohraničeno Hostýnskými vrchy a v ji-hozápadní části se zvedá pahorkatina Chřiby. Oblast se může pochlubit celou řadou zajímavých a oblíbených turistických cílů i přírodních pamá-tek a rezervací, ke kterým vás přivedou desítky značených turistických tras. Na mnoha místech najdete možnosti pro pobytovou turistiku. Tyto lokality, např. Rusava, Rajnochovice, Tesák v Ho-stýnských vrších nebo Bunč, Kostelany, Koryča-ny v Chřibech, jsou cílem letní dovolené turistů z celé České republiky i zahraničí.

Kroměřížsko

Hipocentrum Koryčany Celoročně nabízí programy pro jezdecké kurzy, vyjížďky do terénu, rekreační a léčebné ježdění na koni – hipoturistiku. K dispozici 20 koní. Uby-tování (120 míst), cykloturistika, houbaření, ryba-ření, koupání, plážový volejbal, kuželky, toulání, běžecké a sjezdové lyžování a dobrou domácí kuchyň. tel.: +420 603 506 997, www.hipo.cz

Rajnochovice Hotel Polom, Ubytovací hostinec Ve Dvoře Jízda na koních, týdenní „Letní dětský pobyt u koní“. tel.: +420 573 391 286, +420 573 391 089www.hotelpolom.cz

Kroměříž

Plavecký bazén Kroměříž, bazén krytý www.plavani.cz

Sportovní areál Bajda, bazén venkovní www.bajda.eu

Lubná, Rekreační areál Kudlovská dolina „Rozsypalova lesní osada“, bazén venkovní tel.: +420 573 367 016, www.kostelany.cz

Morkovice-Slížany, bazén venkovnítel.: +420 573 370 006 www.morkovice-slizany.cz

Osíčko, bazén venkovní, www.osicko.cz

Přílepy, přehradní nádrž Mojena přírodní koupání, www.prilepy.cz

Rusava

Koupaliště Rusava – Rehabilitační centrum Podhostýnského mikroregionubazén venkovní (se solárním ohřevem vody)tel.: +420 773 506 535, www.rusava.cz

Přehrada Rusava, přírodní koupání

Záříčí, štěrkoviště Pískáč, přírodní koupání

Bystřice pod Hostýnem, bazén venkovní tel.: +420 573 381 222

Holešov Sport Centrum, bazén krytý www.sport-centrum.info

Koupaliště Zámecká obora, bazén venkovnítel.: +420 573 396 722, www.tsholesov.cz

Hulín, bazén venkovní, www.sahulin.cz

Chropyně, bazén venkovní tel.: +420 573 355 323www.smmchropyne.cz

Kostelany Ranč Kostelany bazén krytýtel.: +420 573 367 272 www.kostelany.cz

Koryčany, bazén venkovní tel.: +420 773 952 201, www.korycany.cz

KoupáníKroměříž – plavby na řece Moravě

Dobrodružství zažijete při sjíždění úseků řeky Mo-ravy v okolí Kroměříže včetně kombinace vodní, pěší a cykloturistiky. Pro cykloturisty je zajištěna přeprava kol lodí. Půjčovna plavidel, plavba KM a přísta-viště Kroměříž se nachází v Kroměříži na Erbenově ná-břeží, u lávky přes řeku Mo-ravu pro pěší. tel.: +420 603 206 134 www.pristavkromeriz.cz

Tenis, fitness, bowling, …

Tenisoví nadšenci na Kroměřížsku nesmí minout Tenis Club Bajda v Kroměříži. Ten kombinuje bílý sport s historickou atmosférou starobylého města. I všude jinde najdete dobré podmínky pro tenis, fitness, bowling, squash, minigolf a další zábavu. Informujte se v místě vašeho pobytu. www.bajda-club.wz.cz

Vyhlídkové lety

Pestrou nabídku vyhlíd-kových letů i školu létání vám poskytnou na spor-tovních letištích v Kro-měříži a Holešově.

Holešov, www.aeroklubholesov.czKroměříž, www.lkkm.cz

Jízdy na koních, agroturistika

Ranč Kostelany Stylově zařízený ranč svojí vybaveností vhodný nejen pro milovníky koní a westernového ježdění, ale i ostatní návštěvníky přijíždějící za oddechem a poznáním Chřibů. Stylová restaurace s vynikají-cí kuchyní, bowling, billiard, tenis (tenisová hala), ubytování – hotel Crazy Mary, relaxcentrum (sau-na, whirlpool, vnitřní bazén), půjčovna horských kol, výcvik koní i jezdců profesionálními trenéry, vy-jížďky do přírody (i anglický styl), ustájení koní, od-borné semináře o výcviku koní, chov amerického plemene koní Quarter Horse. Pravidelně pořáda-né akce zábavy, westernového ježdění, hudebních produkcí aj. tel.: +420 573 367 272, +420 602 765 544www.kostelany.cz

Horolezectví

Další tipy:Jezdecká stáj Galatík Těšánky jízda na koni tel.: +420 602 741 251 www.jsgalatiktesanky.estranky.cz

Jezdecká stáj “Al-Kham-Sa“ Zlámanka jízda na koni, www.al-kham-sa.wz.cz

Milovníci adrenalinu mohou využít skály v Hos-týnských vrších. Jsou roztroušeny na mnoha mís-tech. K těm nejznámějším, turisticky zpřístupně-ným a horolezecky využívaným patří:

Skalný – vrch 2 km jižně od Hostýna zdobí ska-liska Orel, Zub, Kůň a Žába. Kousek od vrcholu prochází hřebenová značená cesta (modrá a ze-lená).

Komínské skály – významný bod Chřibských hřbetů 1,5 km východně od Bunče. Tvoří je úzký asymetrický hřbet s příkřejším severním svahem, zalesněným listnatými porosty s převahou dubu, buku a habru.

Page 12: Léto plné rozmanitosti

22 23

byl původní románský kostelík, jehož základy byly nedávno objeveny. Na jeho místě byl ve 13. století postaven dnešní gotický kostel patřící mezi nej-hodnotnější církevní objekty Východní Moravy. tel.: +420 731 604 304, www.farnost-malenovice.info

5. Lukov – hradní zříceninaPůvodní hrad vznikl pravděpodobně již ve 13. stol. Na hradě se konají různé kulturní akce a šermířské dny, noční prohlídky se stra-

šidly. Expozice zaměřená na historii valašských povstání v době třicetileté války. tel.: +420 608 874 564, www.hradlukov.cz

6. Lešná – zámekSecesní zámek udivuje přepychovými

interiéry nabízejícími několik tisíc sbírkových předmětů vč. sbírky řezbářské výzdoby, stříbra a porcelánu. V okolí zámku je nádherný park, ve kterém najdete zoologickou zahradu.Otevírací doba: duben, září: So, Ne 9.00–16.00, květen: Út–Pá 9.00–16.00, So, Ne 9.00–17.00, červen–srpen: Út–Pá 9.00–17.00, So, Ne 9.00–18.00, říjen: So, Ne 9.00–16.00 tel.: +420 577 915 476, +420 577 914 180 www.zoozlin.eu

7. ŠtípaBarokní kostel Narození Panny Marie z 18. stol. Jedná se o největší a nej-krásnější chrám v celém okolí. www.stipa.cz

Zlínsko a Luhačovicko8. VizoviceMěstečko nedaleko Zlína, proslulé zejména pále-ním slivovice, pečením vizovického pečiva, místní likérkou a nebo výrobou skla. Nenechte si ujít návštěvu vizovického zámku.

Informační středisko městaMasarykovo náměstí 1008tel.: +420 577 599 110, www.vizovice.eu

Zámek Interiéry zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biederme-ieru s množstvím porcelánu i rozsáh-

lou sbírkou obrazů. Expozice o historii bydlení a o pálení slivovice ve Vizovicích. Zámecký park ve francouzském a anglickém stylu. Otevírací doba: duben, září, říjen: 10.00–12.00 a 13.00–16.00, květen–srpen: 10.00–12.00 a 13.00–17.00, Po zavřeno tel.: +420 577 452 762, www.zamek-vizovice.cz

Sklárna – Glass Atelier Morava Výroba uměleckého skla, možnost exkurzí. Prodejna otevřena: Po-Pá 7.00–15.30 www.glass-czech.cz

9. Jasenná – Mikulaštíkovo fojtství Postaveno v roce 1748 a jedná se o nejlépe do-chovanou stavbu svého druhu na Valašsku. Expo-zice o historii obce Jasen-ná, okolních vesnic a ves-

nickém životě na Valašsku. Budova je přístupná na požádání. tel.: +420 732 141 768, www.jasenna.wz.cz

10. Liptál – Liptálské slavnosti V srpnu každého roku se Liptál na jeden týden pro-mění ve folklorní baštu souborů z celého světa. Pořádá se zde Meziná-rodní folklorní festival – Liptálské slavnosti.

tel.: +420 571 438 040, +420 603 196 350 www.liptal.cz

11. LuhačoviceJedno z nejkrásnějších lázeňských měst v České republice. V sezoně sem přijíždí desetitisíce ná-vštěvníků. Léčivé prameny, překrásné přírodní prostředí, příjemná atmosféra, bohatá kulturní i sportovní nabídka a typická Jurkovičova archi-tektura jsou hlavními lákadly tohoto místa.

Městské a turistické informační středisko Luhainfo, Masarykova 950 tel.: +420 577 132 341, www.luhacovice.cz

Muzeum luhačovického Zálesí Představuje unikátní sbírku dokladů tradiční lido-vé kultury a řemesla tohoto regionu, ve kterém se prolínají vlivy Valašska, Slovácka a Hané. Otevírací doba: denně kromě pondělí9.00–12.00 a 13.00–17.00 tel.: +420 577 132 883, www.muzeum.zlin.cz

12. ProvodovKostel Panny Marie Sněž-né je známým poutním místem. Hlavní pouť bývá v neděli okolo svátku P. Marie Sněžné (5. 8.).

V blízkosti stojí kaplička s pramenem vyvěrajícím pod hlavním oltářem, v lese nedaleko kostela se nachází křížová cesta.tel.: +420 577 901 990, www.provodov.cz

13. SlavičínMěsto s řadou památek v severní části CHKO Bílé Karpaty.

Městské informační centrum Maldotické nábř. 849 tel.: +420 577 342 251, www.mesto-slavicin.cz

Kostel sv. Vojtěcha – Stavba pochází ze 13. sto-letí, v roce 1897 přestavěna v barokním slohu, www.slavicinska-farnost.ic.cz

Zámek – Barokní bu-dova z roku 1750, zá-mecký park z 2. polovi-ny 18. stol.

Městské muzeum, expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 29. srpna roku 1944 odehrála ve vzdušném prostoru Slavičína a jeho blízkém okolí. Archeologické sbírky z dob pravěku a středověku. Otevírací doba: celoročně St 13.00–16.00, Ne 14.00–17.00, 1. 5.–31. 10. i Pá 13.00–16.00 tel.: +420 737 312 848www.muzeum.mesto-slavicin.cz

14. Valašské Klobouky Městská památková zóna, od středověku je město při-rozeným střediskem jižního Valašska.

Městské informační centrum, Masarykovo nám. 276, tel.: +420 577 311 150www.infocentrum.valasskeklobouky.cz Městské muzeum Stálá expozice Pravěk jižního Valašska. Dalším muzejním objektem je Červený dům, kde jsou in-stalovány expozice měšťanské domácnosti, sou-kenictví, plátenictví a barvířství. Masarykovo nám. 276, tel.: +420 577 320 095 www.muzeum-valasskeklobouky.cz

Valašská dřevěnice, č. p. 7 Prezentována tradice obuvnic-kého a soukenického řemesla na jižním Valašsku včetně kože-

Brumov

Bučovice

Bystřice pod Hostýnem

Dubňany

Hulín

Chropyně

Kunovice

Napajedla

Slavičín

Strážnice

Valašské Klobouky

Zubří

Holešov

Hranice

Kyjov

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Uherský Brod

Valašské Meziříčí

Veselí nad Moravou

Hodonín

Kroměříž

Přerov

Uherské Hradiště

Vsetín

Vyškov

Prostějov

Zlín

CKÝ LES

K

AR

PA

TYC

IB

Y

HO

ST

Ý NS

VR

CH

Y

JA

VO

RN

Í KY

V S E T Í N S K É

V R C H Y

B E S K Y D Y

VI

ZO

VI

CK

É

VR

CH

Y

Frenštát pod Radhoštěm

1

2

3

4

5

7

8

6 910

11

Štípa

Lukov

JasennáTečovice

Vizovice

Malenovice

Lešná

12

13

14

15

16

Liptál

ProvodovPloština

Luhačovice

Zlínsko a Luhačovicko je krajem rozmanitých kon-trastů. Na jedné straně ojedinělý funkcionalismus Zlína, secesní architektura Luhačovic a na druhé straně valašské dřevěnice, tradice a folklor Luha-čovského Zálesí. Honosné zámky ve Vizovicích nebo v Lešné ostře kontrastují s hrady v Brumo-vě-Bylnici či Malenovicích. Je toho mnohem víc a je to nádherné, vychutnejte si to!

Co nesmíteminout

1. ZlínZlín je městem Tomáše Bati, jednoho z nejvý-znamnějších českých podnikatelů prvé poloviny 20. stol. (obuvnický průmysl). Díky jeho rozhledu, schopnostem a spolupráci s architekty (J. Kotěra, F. L. Gahura, M. Lorenc, V. Karfík) je Zlín ojedině-lou funkcionalistickou městskou aglomerací – pa-mátkovou zónou, za kterou přijíždějí lidé z celého světa. Je správním a obchodním centrem Zlínské-ho kraje, a tak nabízí nepřeberné množství kultur-ních, společenských a sportovních příležitostí.

Městské informační a turistické středisko nám. Míru 12, tel.: +420 577 630 222 +420 577 630 270, www.zlin.eu

21. budova – zlínský mrakodrap Tzv. „jednadvacítka“ byla dokončena v roce 1938 podle architekta Karfí-ka. Technickou lahůd-kou je výtah – kancelář šéfa firmy o rozměrech

6x6 m s umývadlem a klimatizací. Budova je ná-rodní kulturní památkou. V současnosti sídlo Zlín-ského kraje.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – zámekTři stálé expozice: „Pamětní síň Františka Bartoše“, náro-dopisce, folkloristy a peda-goga. „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“,

osobní věci, součásti výstroje těchto významných cestovatelů. „Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti“ je název třetí expozice. Otevírací doba: denně mimo Po 9.00–12.00 a 13.00–17.00 tel.: +420 577 004 611, www.muzeum.zlin.cz

Obuvnické muzeum Více než tisíc exponá-tů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání a dějinami ševcovského řemes-la. Nejstarší originály

ze 16. století. Úplná kolekce firmy Baťa.

Otevírací doba: duben–říjen: Út–Ne 10.00–12.00, 13.00–17.00, listopad–březen: Út–Pá 10.00–12.00, 13.00–17.00, tel.: +420 577 522 225 www.muzeum.zlin.cz

Samohýl motor veteranMuzeum automobilových a motocyklových vete-ránů Aloise Samohýla zahrnuje na sto exponátů. V současnosti je muzeum uzavřeno.www.samohyl.zlin.cz/SMV1.htm

2. Napajedla Mezi nejvýznamnější objekty městské pa-mátkové zóny patří zámek, kostel sv. Bar-toloměje, měšťanské domy, radnice a hřeb-čín založený již roku 1886. Barokní zámek je přístupný veřejnosti

po dohodě pro skupiny 10 a více osob. Je obklo-pen parkem s množstvím vzácných dřevin.

Městské informační centrum Napajedla Na Kapli 387, tel.: +420 577 944 247 www.napajedla.cz, www.zameknapajedla.cz

3. Hrad Malenovice Jedna z nejvýznam-nějších památek Zlín-ska. Hrad byl založen ve 14. století. Stálé expozice „Hrady jiho-

východní Moravy“, „Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804–1945“, a „Pravěk jihový-chodní Moravy“. Nová expozice v objektu hájen-ky před hradem představuje domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů – dřeva, proutí a slámy. (tel.: +420 577 004 611).Otevírací doba: květen–září: kromě Po 10.00–12.00, 13.00–17.00, duben, říjen: So, Ne 10.00–16.00, Út–Pá pouze objednané návštěvytel.: +420 577 103 379, +420 605 924 869 www.hradmalenovice.cz, www.muzeum.zlin.cz

4. Tečovice – kostel sv. Jakuba VětšíhoPravděpodobně nejstarší sta-vební památkou celého regionu

lužské a obuvnické tradice rodiny Pivečků. tel.: +420 577 342 822, www.pivecka.cz

15. Ploština – Národní kulturní památník V dubnu 1945 byla osada za podporu partyzánů vypá-lena německými okupanty,

uhořelo 24 obyvatel. Památník obětem tragé-die připomíná i kaple se jmény zavražděných. Expozice o historii protifašistického odboje. Otevírací doba: květen–říjen: Út–Pá jen objednané návštěvy, So–Ne: 9.00–12.00 a 13.00–17.00 tel.: +420 732 380 535, www.muzeum-zlin.cz

16. Brumov-BylniceMěstskou památkovou zónu tvoří hrad, kostel sv. Václava, radnice a pivovar založený již roku 1573.

Informačni centrum, Podzámčí 861 tel.: +420 577 330 138, www.brumov-bylnice.cz

Hrad BrumovStředověký královský hrad, který v minulosti střežil obchodní ces-tu z Moravy do Uher. V původních sklepe-ních a sýpkách expo-zice o historii hradu a osudech místa.Otevírací doba: duben-říjen: Út–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 tel.: +420 736 768 350 http://hrad.brumov-bylnice.cz

Židovský hřbitov První zmínka o existenci židovského hřbitova je z roku 1758. Jeho založení se váže k období, kdy brumovská židovská obec byla jediná na Va-lašsku.

Kolonie sklářů č. p. 65–71 – Sidonie Obydlí jsou dokladem život-ní úrovně z konce 19. stol. a začátku 20. století. Dělnic-ká kolonie tvořila první kolek-

tivní dům pro bydlení sklářů Staré hutě (Sidonie).

Page 13: Léto plné rozmanitosti

24 25

Zlínsko a Luhačovicko

Zoo Zlín-LešnáZoo Zlín je moderní biopark s prostornými expozi-cemi zvířat. Areál je členěn do zoogeografických oblastí, takže poznáte nejznámější zástupce zví-řat různých světadílů. Afriku přiblíží pavilon slonů, pavilon afrických kopytníků s žirafami, nosorožci, zebrami, pštrosy, nová expozice lvů či výběh af-rických antilop. Asii přiblíží přírodní výběhy tygrů sibiřských a medvědů, rybník gibbonů i průchozí asijská voliéra. V Austrálii se např. dostanete mezi klokany rudokrké a běžce emu. V Jižní Americe na vás čeká nová tropická hala Yucatan, Amazonie s opičkami a s průchozí voliérou pro papoušky. Areál zlínské zoo se nachází v historickém lešen-ském parku (více než 1140 druhů a variet dřevin)a jednotlivé expozice jsou citlivě zasazeny do les-ního prostředí. Četná jezírka, rybníčky, vodotrys-ky a vodopády v expozicích zvířat.tel.: +420 577 914 180, www.zoozlin.eu

Zlín – Stezka zdraví (Tlustá hora), Areál Lazy, Centrální parkStezka pod Tlustou horou nabízí řadu možností, jak trávit volný čas v přírodě. Jsou tu značené vy-cházkové, cyklistické a běžecké trasy i turistický mobiliář (altán, lanová visutá lávka...) Areál turis-tických a cyklistických tras nad městskou částí Lazy je další možností oddechu a relaxace (altán, lavičky, odpočívadla a info) stejně tak jako 10 ha Centrální park na Jižních Svazích. www.zlin.eu

Bílé Karpaty Nejsevernější část Chráněné krajinné ob-

lasti Bílé Karpaty, jejíž součástí je i přírodní park Vizovické vrchy, pokrývá oblast Vizovicka, Valaš-skokloboucka a Luhačovské Zálesí.

Najdete zde krajinu poznamenanou pasekářským osídlením, kde usedlosti obklopují pole, sady, kve-toucí louky a pastviny. Výchozím místem pro po-znání tohoto kraje mohou být například Vizovice, Luhačovice, Slavičín, Valašské Klobouky nebo Brumov-Bylnice. www.jiznivalassko.cz, www.luhacovske-zalesi.cz, www.mestovizovice.cz

Ekopark Starý Světlov, Podhradí (nedaleko Luhačovic)Naučná stezka Pod Starým Světlovem prochází celým prostorem Ekoparku, který nabízí panen-skou přírodu, herní prvky ze dřeva i zábavné in-fopanely. Trasa začíná v obci Podhradí.tel.: +420 577 133 628, www.obec-podhradi.cz

Rozhledna na KrálovciDřevěná věž se 6 vyhlídko-vými plošinami, vysoká 22 metrů ve výšce 655 m n. m. na vrcholu Královec nad Va-lašskými Klobouky. Je také jedním ze zastavení naučné stezky Královec. Celoročně přístupná.

tel.: +420 603 472 013, www.valasskeklobouky.cz

Rozhledna Loučka – Doubrava Rozhledna (30 m) stojí ve Vizovických vrších na vrcholu Doubrava (676 m n. m.) mezi obcí Louč-ka a Vizovicemi. Z rozhledny je nádherný výhled na střední část Vizovických vrchů. Rozhledna je přístupná od dubna do listopadu, při nepříznivém počasí je uzavřena.tel.: +420 737 129 896, www.loucka-obec.cz

Pivečkův lesopark – SlavičínPivečkův lesopark, dříve park „Pod Obruby“, byl založen rodinou Pivečků v roce 1940. V rámci so-chařského sympozia zde postupně vznikaly plasti-ky vlků, kondora, šneka,

píďalky, hada, přesýpacích hodin aj., které jsou v současné době v parku instalovány. www.mesto-slavicin.cz

Ať se vydáte na kteroukoliv stranu, brzy vás obklopí uchvacující atmosféra přírodních parků i chráněných lokalit. Oblast překypuje množ-stvím pozoruhodných památek a zajímavostí. Můžete si vybrat z celé řady značených tras různé délky a obtížnosti. Můžete se také vydat podle doporučených a ověřených tras místních vyznavačů cykloturistiky. Takovým příkladem je internetová prezentace Cykloturistika kolem Zlína – www.volny.cz/j.soudek/kolo. Nabídne vám širokou škálu možností kratších či delších tras včetně jejich profilů ze Zlína do všech stran. V oblasti Slavičína si můžete vybrat z tras Již-ní okruh, Severní okruh nebo Velký slavičínský okruh – www.mesto-slavicin.cz. A stejné je to i na dalších místech Otrokovice, Fryšták, Vi-zovice, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice. Obdobně Luhačovice jsou příležitostí pro řadu velmi zajímavých cykloturistických výletů. Velký a Malý luhačovický okruh a pro méně zdatné cyklisty a děti je určena nově zbudovaná cyklos-tezka Obora, která vede k Jezírku lásky a k sta-roslovanským mohylám.www.mesto.luhacovice.cz.

Cyklobus

Ti, kteří nechtějí absolvovat dlouhé trasy, mají možnost využít služeb pravidelných linek v období květen–září jezdících na trasách: Kroměříž – Troják – Zlín – Sirákov – Vsetín – Duš-ná – Bystřička přehradaKroměříž – Troják – Zlín – Otrokovice – Uherské Hradiště – Buchlovice – Stupavawww.krodos.cz

Zlín – Troják – Tesák – Bystřice pod HostýnemZlín – Vsetín – Velké Karlovicewww.valasskycyklobus.cz

Tipy na některé trasy:

1. Velký zlínský okruh, 99 km, fyzicky náročný, MTB

Zlín, Vršava – Malenovice – Březolupy – Provo-dov – Vizovice – Všemina – Zlín, Burešov

2. Malý zlínský okruh, 35 km, středně náročný, cestovní kolaZlín, Čepkov – Malenovice – Kudlov – Želecho-vice nad Dřevnicí – Zlín, Čepkov

3. Terénní okruh do Hostýnek, 54 km, fyzicky náročný, horská kolaZlín, Mokrá – Lukoveček – Rusava – Troják – Vlčková – Lukov – Zlín, Bartošova čtvrť

4. Silniční okruh do Hostýnek, 52 km, středně náročný, cestovní kola, trekkingZlín, Čepkov – Racková – Holešov – Brusné – Rusava – Držková – Hvozdná – Zlín

5. Velký okruh Zlín – Vsetín, 97 km, náročný, MTBZlín, Čepkov – Lukov – Držková – Vsetín – Pozděchov – Ploština – Horní Lhota – Zlín

6. Malý luhačovický okruh, 25 km, středně náročný, trekking a horská kolaLuhačovice (zámek) – Řetěchov – Horní Lhota – Luhačovická přehrada – Luhačovice

7. Velký luhačovický okruh, 40 km, středně náročný, trekking a horská kolaLuhačovice, pošta – Pod Obětovou – Slavičín – Bojkovice – Solné – Luhačovice

Charakter krajiny Zlínska a Luhačovicka je před-určen pro malebné pěší výlety. Trasy jsou podrob-ně značeny a náročnost si můžete zvolit podle svých možností. Všude dostanete tipy na kratší či delší výlety, které budou pro vás zážitkem. Nabídku tras z místa vašeho pobytu najdete na www.zlin.cz – turistika – vyhledávání turistických tras on-line.

Příroda a pěší turistika

Poznání kraje na kole patří často k tomu nej-lepšímu, co můžete zažít. Oblast Zlínska a Luhačovicka je přímo stvořená pro takovéto zážitky. Regionem prochází dálková cyklotrasa č. 46, Beskydsko-karpatská magistrála, vedoucí z Českého Těšína, Vsetína přes Vizovice, Slavi-čín dále až do Břeclavi. Oblastí Otrokovic a Na-pajedel je to zase dálková trasa č. 47, Moravská stezka, vedoucí z Jeseníků, Kroměříže opět až do Břeclavi. Úsek z Otrokovic do Spytihněvi a dál až do Kostelan nad Moravou (cca 25 km) je veden podél řeky Moravy a Baťova kanálu a převážně s novým povrchem vhodným i pro in-liny. Je součástí páteřní 80 km dlouhé cyk-lostezky kolem Baťova kanálu. Další zajímavou cyklostezkou i pro in-liny je trasa ze Zlína, přes Lázně Zlín-Kostelec do Zoo Zlín-Lešná (7 km).www.vychodni-morava.cz/cykloturistika

Cykloturistika

Naučné stezky

Hrad Lukov, 10 zastavení, délka 1 kmOkruh přibližuje jednotlivé objekty a části hradu včetně hradního sklepení pod západním palácem. Před hradem lze navázat na přírodovědnou nauč-nou stezku Lukov nebo jen navštívit okolní skály, z nichž Králky ležící asi 0,5 km jihozápadně od hradu jsou chráněny jako přírodní památka, skály jižně od hradu slouží jako cvičné pro horolezce.Trasa: uvnitř hradu Lukov

Lukov, 8 zastavení, délka 7,5 km (základní okruh) nebo 9,5 km (s odbočkami Bzová, Ondřejovsko, Králky – hrad Lukov). Před-stavuje přírodní zajímavosti v okolí obce Lukov. Je vhodná pro pěší. Trasa: Lukov – Vlčková – Lukov

Pasekářská, Zlín, 7 zastavení, délka 6 km Seznamuje se životem na pasekách.Trasa: začátek i konec konečná MHD Zlín č. 31

Okolo Nevšové, délka včetně odboček 14 kmPředstavuje přírodní a historické zajímavosti okolí Nevšové u Slavičína. Je vhodná pro pěší.Na stezce nejsou zastavení s panely a lze ji absol-vovat podle průvodce, kterého lze stáhnout na: www.mesto-slavicin.czTrasa: Slavičín – Nevšová – Slavičín

Po stopách osídlení Slovanů na jihový-chodní Moravě, 4 zastavení, délka 10 kmCykloturistická stezka. Seznámení s lesoparkem plným soch s pohádkovými a zvířecími motivy, který je současně upomínkou na Jana Pivečku. Na Lochovci a nad Nevšovou v trati Nivky jsou sta-ré slovanské mohylníky z období Velké Moravy,

okolí studánky Tatarka připomíná období turecko-tatarských nájezdů v 17. století.Trasa: Slavičín – Nevšová – Slavičín

Slavičín (Slavík 1), 7 zastavení, délka je 1 kmSeznamuje s přírodou stojatých vod a jejich po-břeží, je vhodná pro pěší.Trasa: Slavičín (okolí rybníka Slavík)

Tatarka, délka 10 kmPředstavuje přírodní zajímavosti Slavičína a jeho okolí. Je vhodná pro pěší i cyklisty. Má 3 společ-ná zastavení s cyklostezkou Po stopách Slovanů. Okruh začíná v Pivečkově lesoparku, pokračuje k sirnatému pramenu Tatarka, dále obcí Lipová, údolím Lipovského potoka do Slavičína k rybníku Slavík. Tady je výuková naučná stezka o vodním prostředí.Trasa: Slavičín – Lipová – Slavičín

Starý Světlov více viz Ekopark Starý Světlov

Vizovické vrchy, 11 zastavení, délka 15 kmPřírodní a historické zajímavosti. Pro pěší i cyklisty.Trasa: Vizovice – Vařákovy paseky

Vizovické prameny7 zastavení, délka 14 kmHistorické a přírodovědné zajímavosti Vizovic a okolí jižně od města. Je vhodná pro pěší i cyk-listy. Na stezce se návštěvníci seznámí s městem Vizovice, historií lázeňství s 12 sirnatými prame-ny, zámkem a historií výroby destilátů (Muzeum slivovice).Trasa: Vizovice – Vizovice

Královec, 12 zastavení, délka 7 kmPříroda, tradice a zvyky jižního Valašska, pro pěší.Trasa. Valašské Klobouky – Královec – Valašské Klobouky

Hugolína Pavloviče 9 zastavení, délka 2,5 kmZajímavosti města Valašské Klobouky, pěší, cyklistická.Trasa: okruh městem

Page 14: Léto plné rozmanitosti

26 27

Zlínsko a Luhačovicko

Golf Club Lázně Kostelec Ucelený lázeňský komplex nabízí zázemí

devítijamkového hřiště, par 60, driving range, cvičný chipping a putting green. K dispozici je indoor golf, About Golf 3D simulátor a Pro shop.tel.: +420 577 152 168, www.gclk.cz

Derby Golf Club Slušovicedevítijamkové hřiště, par 62 tel.: +420 603 498 728, www.dgcs.cz

Horolezectví

Lukovské skály Nacházejí se v těsné blíz-kosti zříceniny hradu Lukov. Tři skalní věže dosahují výš-ky až 30 m.

Držkovské skály Vystupují severovýchodně od obce Držková. Tzv.

Přední skály tvoří 80 m dlouhá a až 25 m vysoká rozpukaná skalní stěna, Zadní skály se skládají ze tří věží o výšce až 18 m.

Lanové centrum – ZlínAdrenalinový areál, ve kterém se nachází lanové centrum a lezecká stěna. Areál je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro rodiny nebo pro skupiny.www.cvakzlin.cz

Jezdectví, agroturistika

Nabídka aktivit pro volný čas je opravdu báječná a rozmanitá. Plavby po Baťově kanálu i řece Mo-ravě, široká nabídka letních rekreačních středisek u vody, programy pro výuku a jízdu na koních, golfová i tenisová hřiště, to vše doplněné tako-vými zážitky, jako je návštěva Zoo v Lešné nebo vyhlášené palírny ve Vizovicích. Užívejte si!

Za sportem, zábavou i odpočinkem

Jedná se o historickou vodní cestu po řece Moravě s deseti funkčními plavebními ko-

morami. Přístaviště Na Rejdě ve Spytihněvi nabízí netradiční a dobrodružné využití volného času. Půjčování hausbótů, lodí pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Pravidelná doprava výletní lodí Morava do Napajedel, Otrokovic, Uherského Hradiště i Kostelan nad Moravou. Hromadné vyjížďky pro větší skupiny, školní výlety nebo zájezdy. Pevné programy nebo akce šité na míru.

Ze Spytihněvi se můžete vydat dvěma směry. Po kanále na jih nebo proti proudu řeky Mora-vy na sever. Obojí lze skloubit dohromady v tzv. „Okruh“, který je oblíbenou možností plavby. V první části probíhá plavba po proudu řeky Mo-ravy do Uherského Hradiště. Z něj se zpět do Spytihněvi vrátíte po plavebním kanále se čtyřmi plavebními komorami. Výlet lze plánovat jen jako půldenní nebo celodenní a nutno objednat pře-dem. Na loď si můžete vzít kola a spojit plavbu s cyklistikou. Také si můžete půjčit loď a vrátit ji na předem dohodnutém místě.

Lodě můžete řídit po krátkém zaškolení, pokud je vám nad 15 let. Žádný průkaz k vedení lodí tedy nepotřebujete. Spytihněv, tel.: +420 603 802 691 www.pujcovnalodi.cz, www.hamboat.cz

Informační centrum Baťova kanálu tel.: +420 518 325 330, www.batacanal.cz

Brumov-Bylnice, krytý bazén při ZŠ tel.: +420 577 330 215, http://zsbru.hyperlink.cz

Držková, Patriotcamp Držková, přírodní koupání tel.: +420 577 467 537, www.patriotcamp.cz

Hvozdná, Sportovní areál Hvozdná, bazén venkovní, tel.: +420 577 902 501, www.rmgas.cz

Lipová, přírodní koupání tel.: +420 577 341 229, www.obec-lipova.unas.cz

Luhačovice, Městská plovárna, bazén krytý

Lukov, Hotel Tuskulum, bazén krytý tel.: +420 577 911 560, www.tuskulum.cz

Napajedla, Kemp Pahrbek, s. r. o. – rameno řeky Moravy, přírodní koupání, tel.: +420 577 943 554

Návojná, bazén venkovní, www.navojna.cz

Otrokovice

Koupaliště na Bahňáku, bazén venkovní tel.: +420 728 332 727, www.otrokovice.cz

Přírodní štěrkoviště – Pískovna, přírodní koupání tel.: +420 776 895 066, www.otrokovice.cz

Pozlovice

Hotel Vega, bazén krytý tel.: +420 577 131 216, www.hotelvega.cz

Hotel Adamantino, bazén krytý tel.: +420 577 131 082, www.adamantino.cz

Lázeňský dům Niva I., bazén venkovní tel.: +420 577 131 284, www.niva.cz

Luhačovická přehrada, přírodní koupání

Pozlovice – koupaliště s vodními atrakcemi

tel.: +420 724 179 343, www.pozlovice.cz

Sazovice – bazén venkovní tel.: +420 577 103 697, www.nakoupalisti.cz

Sehradice, Letní koupaliště, bazén venkovní tel.: +420 603 575 384, www.sehradice.cz

Slavičín, Městské koupaliště – Areál Vlára bazén venkovní www.mesto-slavicin.cz

Slopné, vodní nádrž Na Křešově přírodní koupání tel.: +420 577 138 834, www.slopne.cz

Spytihněv

Rekreační areál Skleníky, bazén venkovní tel.: +420 577 943 071, www.rmgas.cz

Štěrkopísková jezera, přírodní koupání tel.: +420 577 943 029, www.spytihnev.cz

Štítná nad Vláří-Popov, bazén venkovní www.stitna-popov.cz

Újezd, bazén venkovní tel.: +420 577 350 121, www.ujezdvk.com

Valašské Klobouky

Horský hotel Jelenovská, bazén krytý tel.: +420 577 311 511, www.jelenovska.cz

Městské koupaliště, bazén venkovní tel.: +420 774 565 216 www.valasskoklobouckesluzby.cz

Vlachovice, bazén venkovní www.vlachovice.cz

Všemina

AktivityPark Hotel Všemina, bazén krytý tel.: +420 577 116 611, www.vsemina.cz

Koupaliště – přehrada Všemina přírodní koupání tel.: +420 577 116 611 www.vsemina.cz

Zlín

Lázně Zlín, STEZA Zlín, spol. s r. o., bazén krytý, tel.: +420 577 599 911, www.laznezlin.cz

Hotel Lázně, bazén venkovní tel.: +420 577 152 111, www.hotel-kostelec.cz

Koupaliště Louky, bazén venkovní tel.: +420 577 105 004

Koupaliště Zelené, bazén venkovní tel.: +420 577 226 088, www.laznezlin.cz

Baťův kanál – přístav SpytihněvHřebčín NapajedlaHřebčín je jedním z nejvýznamnějších producen-tů dostihových koní v České republice. Celoroč-ně exkurze pro skupiny, pro individuální návštěv-níky, malé skupinky prohlídky červenec, srpen Út 10.00 a Čt 14.00 a několikrát ročně dny otevře-ných dveří. tel.: +420 577 941 009, +420 606 718 363 www.napajedlastud.cz

Zemský hřebčinec, Tlumačov Hřebčinec s dlouhou tradicí, jsou zde ustájeni především plemenní hřebci a klusáci.www.hrebcinectlumacov.wz.cz

Bratřejov, Jezdecký klub Krásno Chrámečné tel.: +420 603 893 671, www.jkkrasno.cz

Březůvky, Ranč Březůvky Letní prázdninové pobyty pro děti, v krásné pří-rodě březůvských lesů s výukou jízdy a pečování o koně. tel.: +420 777 758 160, www.ikaria-zlin.cz

Jasenná, WRC Ranč pod Vartovnů, tel.: +420 732 323 215, +420 603 534 935 www.rancpodvartovnu.cz

Křekov, Stáj Lipina-Šomanová Lenka Vyjížďky, jezdecké kurzy, Program „Prázdniny v sedle“, 7-denní pobyt dětí starších 7 let, viken-dové pobyty. tel.: +420 603 879 047, www.lipina.cz

Slušovice, Jízdárna Želechovické Paseky tel.: +420 604 384 241 www.rancnavyhlidce.zl.cz

Ranč Všemina Projížďky v lesích, lekce westernového ježdění, začátečníci i pokročilí. www.ranc.cz

Zádveřice-Raková, Ranch Lucky Valley Jízda na koni, výuka westernového ježdění. tel.: +420 577 982 360, www.luckyvalley.net

Koupání

Půjčovna čtyřkolek pro dospělé i dětiValašské KloboukyJízda kouzelnou krajinou nebo na čtyřkolkové tra-ti. Vybrat si můžete ze 3 druhů tratí: dětská, střed-ní a závodní. tel.: +420 602 704 646 +420 777 596 986, www.rebbel.cz

Distillery Land – VizoviceSpolečnost Rudolf Jelínek a. s.

První zmínka o Vizovicích v souvislosti s pálením je datována rokem 1585. V současné době vyrá-bí likérka Rudolf Jelínek a.s. celou škálu výrobků počínaje tradiční slivovicí a jinými ovocnými de-stiláty, přes brandy až po likéry. Distillery Land přibližuje tradice a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty. Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění láhví) a degustační místnost. K dispozici jsou i odborné varianty s prohlídkou rektifikace (zušlechťování destilátů) a pálenice pro první des-tilaci včetně fermentace (kvašení). Součástí prohlídek je ochutnávka výrobků. V are-álu společnosti se také koná řada kulturních akcí – Masters of Rock, Vizovické Trnkobraní aj. www.trnkobrani.cz, www.mastersofrock.cz

Barum Czech Rally ZlínRally se 40letou historií zařaze-ná mezi elitní evropské soutěže s nejvyšším koeficientem obtíž-nosti. Špičkoví evropští piloti se pravidelně koncem srpna utká-vají na moderně pojaté a spor-tovně hodnotné trati zahrnující například i atraktivní show v po-době městské „erzety“ v ulicích Zlína. www.barum.rally.cz

Zlín – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládežPřehlídku, která se díky svému rozsahu a účas-ti mnoha slavných tváří (Marléne Jobert, Pierre Brice, Gina Lollobrigida, Ornella Muti a další) těší mezinárodnímu renomé, si každoročně na konci května nenechá ujít žádný příznivec filmové tvorby pro děti a mládež. www.zlinfest.cz

GALAXIE ZlínJedinečný zábavní park pro celou rodinu.www.galaxiezlin.cz

Golf

Page 15: Léto plné rozmanitosti

SLOVÁCKO

BojkoviceSušilova 952, 687 71 Bojkovicetel.: +420 572 610 420www.mikroregion-bojkovsko.czwww.bojkovice.cz

Buchlovicenáměstí Svobody 24687 08 Buchlovicetel./fax: +420 572 595 996http://tic.buchlovice.czwww.buchlovice.cz

KunoviceNa Rynku 886, 686 04 Kunovicetel./fax: +420 572 549 999www.mesto-kunovice.cz

Staré MěstoZa Radnicí 1823686 03 Staré Městotel./fax: +420 572 541 009www.staremesto.uh.cz

Starý Hrozenkov687 74 Starý Hrozenkov 314tel.: +420 572 696 323www.iskopanice.cz

StráníAreál ZŠ StráníRubanice 877, 687 65 Strání tel.: +420 572 695 240 www.strani.cz

Uherské HradištěMasarykovo náměstí 21686 01 Uherské Hradištětel.: +420 572 525 525–6fax: +420 572 525 527www.uherske-hradiste.czwww.slovacko.cz

Uherský BrodMariánské náměstí 2187688 01 Uherský Brodtel.: +420 572 615 125fax: +420 572 615 112www.ub.czhttp://turista.ub.cz

Uherský OstrohZámecká 24, 687 24 Uherský Ostrohtel.: +420 572 503 960, +420 724 159 213www.ostrozsko.cz

VlčnovHlucká 186, 687 61 Vlčnov tel./fax: +420 572 675 130tel.: +420 572 675 500www.kskvlcnov.czwww.jizdakralu.vlcnov.cz

Informační centra na Východní Moravě

ZLÍNSKO A LUHAČOVICKO

Brumov – BylnicePodzámčí 861763 31 Brumov-Bylnicetel.: +420 577 330 138, +420 731 083 442www.brumov-bylnice.cz

LuhačoviceLuhainfoMasarykova 950763 26 Luhačovicetel./fax: +420 577 133 980, +420 577 132 341www.luhacovice.cz

LuhačoviceLUHANKAnáměstí 28. října 441763 26 Luhačovicetel.: +420 577 681 103www.lazneluhacovice.cz

NapajedlaNa Kapli 387763 61 Napajedlatel.: +420 577 944 247, +420 737 230 563www.napajedla.cz

SlavičínMladotické nábřeží 849763 21 Slavičíntel.: +420 577 342 251, +420 737 751 874fax: +420 577 004 802 http://www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum

Tlumačov náměstí Komenského 170763 62 Tlumačovtel.: +420 577 929 023, +420 724 368 378www.tlumacov.cz

Valašské KloboukyMasarykovo nám. 276766 01 Valašské Kloboukytel.: +420 577 311 150www.infocentrum-valasskeklobouky.cz

VizoviceMasarykovo náměstí 1008763 12 Vizovicetel.: +420 577 599 110www.vizovice.eu

Zlín nám. Míru 12, 761 40 Zlíntel.: +420 577 630 270, 222fax: +420 577 630 274www.zlin.eu

KROMĚŘÍŽSKO

Bystřice pod HostýnemPod Platany 2768 61 Bystřice pod Hostýnemtel./fax: +420 573 501 901www.mubph.cz

Holešovnáměstí Dr. E. Beneše 17769 01 Holešovtel./fax: +420 573 395 344www.holesov.info

KroměřížVelké náměstí 50/45767 01 Kroměřížtel./fax: +420 573 331 473www.mesto-kromeriz.cz

VALAŠSKO

Francova LhotaFrancova Lhota – Pulčín 13765 12 Horní Lidečtel.: +420 604 939 980http://pulcin.cz

Horní Lideč756 12 Horní Lideč 115tel.: +420 571 447 261www.hornilidec.cz

KarolinkaRadniční náměstí 42756 05 Karolinkatel.: +420 739 322 851fax: +420 571 420 730www.karolinka.czwww.hornovsacko.cz

Karolinka – SoláňBzové 325, 756 05 Karolinkatel.: +420 571 644 027, +420 604 824 274www.zvonice.eu

Nový Hrozenkov756 04 Nový Hrozenkov 451tel.: +420 571 451 806+420 606 783 442www.novyhrozenkov.cz

Rožnov pod RadhoštěmMasarykovo náměstí 128756 61 Rožnov pod Radhoštěmtel.: +420 571 652 444www.roznov.cz

Prostřední Bečva – PustevnyHorní stanice lanovky PustevnyTrojanovice 477, 744 01 Trojanovicetel.: +420 556 801 949

Valašská Bystřice756 27 Valašská Bystřice 316tel.: +420 571 759 716, +420 725 611 740fax: +420 571 759 710www.valasskabystrice.cz

Valašské MeziříčíNádražní 545, 757 01 Valašské Meziříčítel.: +420 972 774 416www.valasskemezirici.cz

Valašské MeziříčíKomenského 169757 01 Valašské Meziříčítel.: +420 571 615 200, +420 775 109 809www.agenturavia.euwww.valasskemezirici.cz

Valašské MeziříčíInformační a poradenské centrum ČSOP Valašské MeziříčíU Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 621 602http://ochranci.cz

Velké KarloviceInformační centrum 756 06 Velké Karlovice 299tel.: +420 571 444 039www.velkekarlovice.cz

VsetínDolní náměstí 1356, 755 01 Vsetíntel.: +420 571 441 441www.vsetin.mic.cz

Roku 2010 vydala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., nositel ceny Destinační management ČR (1993–2010), třída Tomáše Bati, areál Svit, budova 22, 760 90 ZlínZpracování: m-ARK Marketing a reklama s.r.o., www.m-ark.czFoto: Tomáš Marek, m-ARK Marketing a reklama s.r.o., databáze Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.Neprodejné. Náklad: 1500 ks. www.rr-strednimorava.cz, www.vychodni-morava.cz