of 15 /15
1 Zelfstandig leven met epilepsie: “Een kwestie van vallen en opstaan?” Carly Jansen Ruby Soekhoe Verpleegkundig specialisten epilepsie Kempenhaeghe Interactieve casus - Leeftijd: 35 jaar - Gezin: gehuwd, 2-jarig dochtertje, 20 weken zwanger. Partner > full-timewerk binnen ICT - Opleiding: MBO-opleidingpedagogisch mdw. - Beroep: Verschillende jobs, part-time taxi-chauffeursinds 30ste jr - Woonsituatie: dorp Eline

leven met epilepsie, een kwestie van vallen en opstaan. 2015 met epilepsie, een... · 2 - Diagnose: lokalisatiegebonden epilepsie, complex-partiële en secundair gegeneraliseerde

Embed Size (px)

Text of leven met epilepsie, een kwestie van vallen en opstaan. 2015 met epilepsie, een... · 2 - Diagnose:...

 • 1

  Zelfstandig leven met epilepsie:

  “Een kwestie van vallen en opstaan?”

  Carly JansenRuby Soekhoe

  Verpleegkundig specialisten epilepsie Kempenhaeghe

  Interactieve casus

  - Leeftijd: 35 jaar

  - Gezin: gehuwd, 2-jarig dochtertje, 20 weken zwanger. Partner > full-time werk binnen ICT

  - Opleiding: MBO-opleiding pedagogisch mdw.

  - Beroep: Verschillende jobs, part-time

  taxi-chauffeur sinds 30ste jr

  - Woonsituatie: dorp

  Eline

 • 2

  - Diagnose: lokalisatiegebonden epilepsie, complex- partiële en secundair gegeneraliseerde av.

  - Epilepsiedebuut: 17e jaar > tonisch-clonische avgevolgd door complex-partiële av.

  - Medicatie: Aanvankelijk Depakine gehad, waarna aanvalsvrij op leeftijd van 19 jaar, gevolgd door Depakine afbouw.

  - MRI, EEG, EEG na slaapdeprivatie zonder afw.- Aanvalsvrij van 20ste tot 33ste levensjaar, zonder

  anti-epilepticum Depakine

  Medische status

  - Na 13 jaar recidief tonisch-clonische av ‘s nachts op 33 jarige leeftijd en terugkeer van complex-partiële av overdag, herstart anti-epileptica.Desondanks eens p/m ‘s nachts tonisch-clonische av en eens per 2 weken een complex partiële av overdag.

  - Lamictal 2 keer 100 mg p/d

  - Frisium 10 mg p/d

  *Bijwerkingen:

  - Huiduitslag, inslaapproblemen, moe

  *Coupeermedicatie:

  Midazolam neusspray 2,5 mg per gift,

  1 puf beide neusgaten.

  Huidig

  medicatiegebruik

 • 3

  Weet u nog wat complex-partiële en

  gegeneraliseerde aanvallen zijn?

  Resumé

  - Gehuwde jonge vrouw, vol in het leven, heeft part-time baan als taxi-chauffeur, 2-jarig dochtertje, 20 wk zwanger. Vanwege terugkeer tonisch-clonische av ‘s nachts en complex partiële av overdag, opnieuw gestart met anti-epileptica, ervaart bijwerkingen.

  Welke problemen doen zich voor?

 • 4

  Eline & Auto-rijden

  Regelgeving beroepsmatig autorijdenBeroepsmatig:

  VG Eline

  Langer dan 5 jaar aanvalsvrij, geen anti-epileptica, geen relevante afw. op MRI, EEG én EEG na slaapdeprivatie > geoorloofd taxi-chauffeur.

  Heden medische status Eline:

  Recidief epileptische av, anti-epileptica, evident afw. gevonden op EEG na slaapdeprivatie, MRI opnieuw geen afw.

  Regelgeving (beroepsmatig) autorijden

  Betekenis voor Eline???????

 • 5

  Regelgeving (beroepsmatig) autorijdenConsequenties als beroepschauffeur:

  Rijbewijs inleveren v.w.b. beroepsmatig autorijden.

  Consequenties privé auto-rijbewijs (B):

  Rijverbod 1 jaar. Indien aanvalsvrijheid bereikt wordt, mag 1 jaar, na laatst optredende aanval, auto gereden worden.

  Regelgeving (beroepsmatig) autorijden

  - Melden bij CBR ons advies (echter niet verplicht)

  - Financieel?

  - Mobiliteitsproblemen?

  * Folder handreiking bij epilepsie en een (tijdelijk) rijverbod.

  Resumé

  - Gehuwde jonge vrouw, vol in het leven, heeft part-time baan als taxi-chauffeur, 2-jarig dochtertje, 20 wk zwanger. Vanwege terugkeer tonisch-clonische av ‘s nachts en complex partiële av overdag, opnieuw gestart met anti-epileptica, ervaart bijwerkingen.

 • 6

  Welke problemen doen zich nog meer

  voor?

  Eline & Zwangerschap

  Verschil vrouw man met epilepsie

  • Epilepsie heeft een invloed

  op

  – Menstruele cyclus

  – Vruchtbaarheid

  – Anticonceptie

  – Zwangerschap

 • 7

  Hoe zit het met anticonceptie?

  - Niet-enzym-inducerende anti-epileptica- Alle actuele methoden geschikt

  - Enzyminducerende anti-epileptica- 50 tot 100 ug OE per pil (evt 2 sub50 pillen, dan ook voldoende

  progestageen)

  - Betrouwbaarheid pil nog steeds minder! (maar veiliger dan andere AC maatregelen)

  - Mirena: veilig

  - Implantaat progestageen: niet veilig

  - Prikpil: om de 10 i.p.v. 12 wk.

  - Morning afterpil: efficiënte twijfelachtig

  Verminderde werking contraceptiva Geen verandering in werking

  contraceptiva

  Carbamazepine (Tegretol) Valproaat (Depakine)

  Oxcarbazepine (Trileptal) Lamotrigine (Lamictal)

  Fenobarbital Gabapentine (Neurontin)

  Fenytoine (Diphantoine) Levetiracetam (Keppra)

  Primidone (Mysoline) Pregabaline (Lyrica)

  Topiramaat (Topamax) Lacosamide (Vimpat)

  Perampanel (Fycompa) Vigabatrine (Sabril)

  Rufinamide (Inovelon) Zonisamide (Zonegran)

  Retigabine (Trobalt)

  Kinderwens

  Tijdig bespreken met neuroloog ≥ 1 jaar- Optimaliseren medicatie- Erfelijkheid- Risico op aangeboren afwijkingen

  Actuele zwangerschapswens- Foliumzuur - Spreiding medicatie over de dag

  Tijdens zwangerschap- Monitoring aanvalsfrequentie en medicatie- Mogelijkheden en beperkingen van de prenatale diagnostiek- Risico’s rond bevalling en kraambed- Borst- / flessenvoeding

 • 8

  Lamictal tijdens zwangerschap

  • Teratogeniteit 1.7 % bij dosering < 300 mg/d

  • ↓ serumspiegel tot 50%

  • Toegenomen frequentie en intensiteit van aanvallen

  • Dosis aanpassen op basis van spiegel, mndl bepalen

  • Spiegel ↑ 3 tot 10 dagen na bevalling

  • Dosis ↓ binnen 3 wkn na bevalling

  Resumé

  - Gehuwde jonge vrouw, vol in het leven, heeft part-time baan als taxi-chauffeur, 2-jarig dochtertje, 20 wk zwanger. Vanwege terugkeer tonisch-clonische av ‘s nachts en complex partiële av overdag, opnieuw gestart met anti-epileptica, ervaart bijwerkingen.

  Welke problemen doen zich nog meer

  voor?

 • 9

  Eline & Risicomanagement

  Risico-afweging is het afwegen van “gevaar” aan

  de ene kant en kwaliteit van leven aan de andere

  kant. De afweging die iemand maakt, leidt tot

  zijn/haar beslissing of keuze. JC3

  Eline & Risicomanagement

  (Buck et al ., 1997)

  Aantal

  letsels bij

  tenminste 1

  aanval/jaar

  geen 1 2 3 4

  344

  patiënten

  65% 22% 9% 3% 1%

  Hoofdwond Brandwond Tandletsel Andersoortige breuk/letsel

  120 met

  letsel

  24% 16% 10% 65

  JC4

  Eline & Risicomanagement

  Wat zijn risico’s voor Eline???????

 • Dia 25

  JC3 Rode tekst maakt het wat breder: je maakt de afweging en deze kan ook inhouden dat je een risico accepteertJansen, Carly; 29-5-2015

  Dia 26

  JC4 Rode tekst maakt het wat breder: je maakt de afweging en deze kan ook inhouden dat je een risico accepteertJansen, Carly; 29-5-2015

 • 10

  Eline & Risicomanagement- Risico op letsels door aanvallen/ schade foetus door

  aanvallen

  - Risico op geprovoceerde aanvallen > bijwerkingen

  - Risico zorg oudste dochter + zorg toekomstig kind

  - Hoe veilig zichzelf te verplaatsen en kinderen te

  vervoeren?

  - Risico op verergering van stress, spanning

  Eline & Risicomanagement- Risico op letsels/ schade foetus door aanvallen

  Compliance

  - Risico op geprovoceerde aanvallen > bijwerkingen

  Compliance i.c.m. zelfmanagementadviezen

  - Risico zorg oudste dochter + zorg toekomstig kind

  Folder “Zorg voor een kind als u zelf epilepsie hebt”

  - Hoe veilig zichzelf te verplaatsen en kinderen te vervoeren?

  Folder ”Handreiking bij epilepsie en een (tijdelijk)

  rijverbod)”

  - Risico op verergering van stress, spanning:

  Coping / MW/ GWD

  Resumé

  - Gehuwde jonge vrouw, vol in het leven, heeft part-time baan als taxi-chauffeur, 2-jarig dochtertje, 20 wk zwanger. Vanwege terugkeer tonisch-clonische av ‘s nachts en complex partiële av overdag, opnieuw gestart met anti-epileptica, ervaart bijwerkingen.

 • 11

  Welke problemen doen zich nog meer

  voor?

  Eline & Psychosociale problemen

  Bij patiënten met een redelijk ongecompliceerd ziektebeloop > verwachting minder psychosociale problemen.

 • 12

  - Prevalentie psychiatrische stoornissen bij patiënten met epilepsie en in de algemene populatie

  Epilepsie (%) Algemene populatie (%)

  Depressie 11-60 2-4

  Angst 19-45 2,5-6,5

  Boelen, Bodde, Hendriksen, & Aldenkamp, 2009

  Eline & Psychosociale problemen

  AcceptatieproblemenAcceptatieproblemenAcceptatieproblemenAcceptatieproblemenAngst / Angst / Angst / Angst / OnzekerheidOnzekerheidOnzekerheidOnzekerheidLOCUSLOCUSLOCUSLOCUS OF OF OF OF CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL

  EenzaamheidEenzaamheidEenzaamheidEenzaamheid

  SchaamteSchaamteSchaamteSchaamte

  Negatief zelfbeeld/ Negatief zelfbeeld/ Negatief zelfbeeld/ Negatief zelfbeeld/ DepressieDepressieDepressieDepressie

  Stigmatisering

  Resumé

  - Gehuwde jonge vrouw, vol in het leven, heeft part-time baan als taxi-chauffeur, 2-jarig dochtertje, 20 wk zwanger. Vanwege terugkeer tonisch-clonische av ‘s nachts en complex partiële av overdag, opnieuw gestart met anti-epileptica, ervaart bijwerkingen.

 • 13

  Wat kan Eline zelf doen?

  Eline & Zelfmanagement

  Eigen regie, hoe doe je dat?

  http://www.zelfmanagement.com/patienten/patientenfilm/

  Zelfmanagement

  Veranderen van (gezondheids)gedrag

  bv Doelen stellen

  Kennis over aandoening & behandeling

  bv Verzamelen/vragen/lezen

  Managen symptomen

  bv Zelfmonitoren

  Managen fysieke & psychosociale

  gevolgen

  bv Risicoafweging

 • 14

  Take home message