Click here to load reader

LG SK Travelling 2009

 • View
  227

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LG SK Travelling 2009

Text of LG SK Travelling 2009

 • ravellingCestovanie

  GUIDE

 • MALAJZIAalaysia

  94 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  094_101_Malajsie1.indd 94094_101_Malajsie1.indd 94 24.3.2009 16:45:3324.3.2009 16:45:33

 • A kdee sa to miesto snov nachd-za? Na sostrov Langkawi v Andamanskom mori. Aj ke jeho hlavn ostrov pokrva prevane daov prales a ryov polia, njdete tu tie najkrajie ple na svete.Komplex Four Seasons sa rozklad na jednej z nich - Tanjung Rhu. Malajsk ozu luxusu tvor 91 pavilnov a viliek, ktor ponkaj fan-tastick vhad na Andamansk more. V tomto kte plnom prepychu sa prirodzene snbi tradin malajsk architektra s dotykmi mo-dernho tlu. Vysok trmov stropy a dreven podlahy doplnen splvavmi tkaninami svet-lch farieb podiarkuj pocit uvonenia a poho-dlia. K vbave vetkch ubytovacch zariaden patr priestorn mramorov kpea a veranda, vily maj navye vlastn bazn. Okolit zele zaruuje dokonal skromie. Kpele, ktor s ozou absoltneho pokoja, sa nachdzaj v im-pozantnom komplexe iestich budov. Odborn personl poskytuje nielen malajsk mase, ale ich ponuka zaha aj mase thajsk a indic-k, cvienie jgy a vek mnostvo istiacich a lieebnch postupov, vaka ktorm sa budete cti odpoinut a sviei.

  And where is this place of dreams? In Malaysias archipelago of Langkawi. While predominantly still rainforest and paddy, the main island of the archipelago of Langkawi has some of the most amazing beaches in the word. The Four Seasons Resort is positioned just off that of Tanjung Rhu. A Malaysian luxury retreat made up of 91 guest pavilions and villas, all offering incredible views of the Andaman Sea. Traditional Malay architecture comes to-gether naturally with contemporary touches at this luxury haven. High-beamed ceilings and wooden floors complemented by flowing pale fabrics exude relaxation and comfort. All of the accommodations come with large marble bathrooms and verandahs and are surroun-ded by green areas to ensure utmost privacy. The villas come with the added extra of a pri-vate pool. The spa, an impressive six-pavilion affair, is a masterpiece of serenity. Not only are the staff members experts at local treatments, but they will also offer Thai and Indian massa-ges, yoga classes and an abundance of purifying, healing practices to ensure you emerge feeling revived and renewed.

  Tie najkrajie miesta odjakiva patrili bohom, jedno z nich vak bude patri u len vm!Since time began the most beautiful places have belonged to the gods, but one can belong to you!

  . . .

  094_101_Malajsie1.indd 95094_101_Malajsie1.indd 95 27.3.2009 13:06:2527.3.2009 13:06:25

 • Pvodn domorod architektra v harmonickom spojen s dokonalmi slubami - presne v takom svetle sa vm predstav Four Seasons na Langkavi.

  Four Seasons integrates indigenous architecture with gracious service.

  96 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  . . .

  094_101_Malajsie1.indd 96094_101_Malajsie1.indd 96 24.3.2009 16:46:5824.3.2009 16:46:58

 • Iba v raj na zemi ponka Beach Villa - osamoten jednoizbov chata zaruuje dokonal skromie. Sta jeden krok a ste na pli, oi prechdzaj nad krsou azrovho mora. Cestika zhradou vae kroky dovedie k skromnmu baznu!

  Overlooking the azure sea with the white sandy beach a step down from the deck, each stand-alone one-bedroom Beach Villa features a quiet garden path leading to a private plunge pool and reflecting pond.

  . . .

  094_101_Malajsie1.indd 97094_101_Malajsie1.indd 97 27.3.2009 12:37:2427.3.2009 12:37:24

 • Letovisku Four Season Langkawi sa v Malajzii iadne in nevyrovn - rozklad sa toti na jednej z najkrajch pl celho sostrovia Tanjung Rhu, obklopenej svieou prrodou a dramatickmi tesmi.

  Langkawi is a tropical paradise of lush foliage and dramatic cliffs. Set on Tanjung Rhu, one of the island's best beaches, Four Seasons is a resort experience unmatched in Malaysia.

  . . .

  98 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  094_101_Malajsie1.indd 98094_101_Malajsie1.indd 98 24.3.2009 16:48:4624.3.2009 16:48:46

 • 094_101_Malajsie1.indd 99094_101_Malajsie1.indd 99 24.3.2009 16:49:3724.3.2009 16:49:37

 • Architektra vetkch 91 pavilnov a vl vs uchvti spojenm pvodnej architektoniky s poslednmi vdobytkami civilizcie. Dreven podlahy, vzdun stropy, rozahl verandy, remeseln prevedenie dekorci vetko odkazuje k dominancii divokej prrody ostrovov.

  The generously sized guest accommodations are a fusion of traditional Malaysian design elements and contemporary resort features, with timber floors, soaring ceilings and large open verandahs. Inspired by the traditions of indigenous artisans, the dcor reflects the vibrancy of the natural environment.

  . . .

  100 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  094_101_Malajsie1.indd 100094_101_Malajsie1.indd 100 24.3.2009 16:49:5524.3.2009 16:49:55

 • Pre odpoinok s ako stvoren prten pohovky s mnohmi farebnmi podukami v Rhu bare. Nie je ni prjemnejieho ne popja exotick drink a sledova modrav diaky. V npojovom lstku nechba ponuka zahraninch pv ani irok vnov lstok.

  Amidst hanging fabrics, guests lounge on wicker sofas piled high with colouredcushions, while enjoying views of clear blue waters and beyond. Rhu Bar offersspecial tropical cocktails, old favourites, international beers and an extensive wine list.

  FOT

  O: G

  OR

  TZ

  , MA

  RK

  US

  /FO

  UR

  SEA

  SON

  S H

  OT

  ELS

  AN

  D R

  ESO

  RT

  094_101_Malajsie1.indd 101094_101_Malajsie1.indd 101 24.3.2009 16:50:5024.3.2009 16:50:50

 • Dovolenka 3. tiscroia Skky odolnosti, psty, litre potu, mrz... a nezabudnuten zitky. Elitn cestovatelia zaali ti po tom, o sa ned len tak kpi: siahnu si a na sam dno svojich fyzickch a psychickch sl. T, ktor u maj vetko, chc toti tie vetko zai. Nocova v slume, pres vlakom Indiu... Predstavujeme vm tie najzaujmavejie miesta na Zemi, kde aj vs okzli majesttna krajina a vyskate si, i vydrte toko, koko myslte. Alebo ete viac.

  CESTY ZA TICHOMDe v rskom programe Body and Soul zana o pol siedmej rno. A to zabchanm na dvere, po ktorom u neexistuje otoenie sa na druh bok za pol hodiny u toti budete lapa po dychu na cviebnej podloke, konatiny zamotan do uzla... Po miniraajkch (aj bez kofenu, zabudnite na mlieko i cukor) vyrazte na poldov trek do okolitch hr spojen s jazdou na kajaku, alebo liapanm do pedlov horskho bicykla. Na druh de rno vs bud

  bolie aj tie svaly, o ktorch ste ani nevedeli, e existuj. Za pdov tranie tela zaplatte 2 500 dolrov a po cel as budete odpotava hodiny do konca, aby ste napokon zistili, e tento zitok si chcete rozhodne zopakova. Intenzvny fitness program v kpeoch Golden Door v Kalifornii vm zocel telo za 7 995 dolrov tdenne. Spolu s dvadsa movch pochodov horskmi serpentnami tu pre vs maj solrium, saunu, hydroterapiu, prechdz-ku japonskmi zhradami, spinning i tenis.

  PO KOAJNICIACH AKO KEDYSIZabudnite na Orient Express - takto u cesto-val kad druh. Nostalgick niekokodov cestovanie vlakom mete zai na mnohch okzujcich miestach planty. Kanadsk Rocky Mountaineer vs prevezie divokou pr-rodou z jednho pobreia Kanady na druh!Nronej cestujci si mu kpi ls-tok do triedy GoldLeaf, ktor m dve poschodia a obrovsk okn. Vaka tomu

  ra vylihovania pri baznoch phviezdiko-vch hotelov s koktajlom v ruke definitvne skoni-la. o ju nahradilo?The times of idling around five-star hotel pools with a cocktail in hand are, once and for all, over? Text Lucie Hov Truhelkov

  FOT

  O: A

  RCH

  IV F

  IRM

  Y (1

  )

  102 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  102_104_Travel1.indd 102102_104_Travel1.indd 102 27.3.2009 12:32:3527.3.2009 12:32:35

 • rd illennium acation

  . . .

  budete ma jazer, hlbok lesy a nespta-n hory ako na dlani, nehovoriac o zit-ku pri prejazde cez most Stoney Creek. Radej by ste obdivovali in kontinent? V tom prpade nastpte na palubu vlaku Pcha Afriky na trati Rovos Rail. V kup obloenom drevom mete strvi jednu noc alebo aj dvojtdov vlet. V priebehu cesty z Kapskho Mesta do Tanznie uvidte Viktoriine vodopdy, ptne planiny, trstino-v polia, rezervcie... Len nepotajte s tm, e nejak to kilo schudnete- vlak toti dispo-nuje phviezdikovou kuchyou.S vlakom Deccan Odyssey precestujete za osem dn podstatn kus Indie. Jeho vozy s zariade-n v duchu krovskho honoru a pozor, pjde s vami aj pecilny vagn so spa! Nstup aj cie je v Bombaji, ale u na druh de bude-te obedova na piesonej pli a prezera si palce, chrmy, jaskyne... Vea dovoleniek vo vlaku si mete objedna aj prostrednctvom eskej kancelrie Dovolen sn (www.dovole -

  nasnu.cz) cena osemdovej cesty z Bombaja do Bombaja tu zana na 51 250 K.

  MRZ NA CHRBTELyovanie v Aspene je pass. Zimn dovolen-ku, na ktor sa nezabda, preijete v ado-vom hoteli. Vo vdskej dedine Jukkasjrvi, 200 kilometrov severne od polrneho kru-hu, na vs ak designov skvost Icehotel. Kadorone je vystaven z adovch kvdrov zamrznutho toku Torne River.Prv via stavba sa na tejto rieke objavila pred takmer dvadsiatimi rokmi bolo to iglu rozkladajce sa na ploche 60 metrov tvor-covch. Slilo pre zahjenie vstavy francz-skeho umelca Jannota Derita. Jednho vee-ra sa skupinka zahraninch host rozhodla, e iglu vyuije namiesto hotela. Nasledujce rno nadene rozprvali o uniktnom zitku a koncept ICEHOTELu bol na svete. Dnes u v adovom hoteli hostia nielen prespvaj. ICEHOTEL pre svojich klientov organizu-

  je naprklad vlety na snench sktroch za polrnou iarou. Spolu s nimi ale rozhodne odporame kurz Sochrstva z adu. Pod vedenm profesionlneho lektora a s pro-fesionlnymi nstrojmi si za 600 vdskych korn poas stopdesiatich mint vyskate z chladnho adu vytvori jedinen sochr-sky ksok. A aby vm pritom nebola zima, zohreje vs horci brusnicov ds. Mono v sebe objavte skryt talent a o rok u budete trvi dovolenku vo svojo