Liberty - Quy Trinh Boi Thuong - Liberty

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Liberty - Quy Trinh Boi Thuong

Text of Liberty - Quy Trinh Boi Thuong - Liberty

Date

Hng dn bi thngBo him Sc khe Liberty MediCare

a. Xut trnh th bo him Liberty MediCare, chng minh nhn dn/passport v th tn dng cho c s y t kim tra trc khi khm cha bnh (khch hng s phi ng trc mt khon tm ng nu khng c th tn dng);b. K tn vo Phiu iu tr/Giy yu cu bi thng;c. T thanh ton cc khon chi ph vt gii hn hay khng thuc phm vi bo him.

a. Xut trnh th bo him Liberty MediCare, chng minh nhn dn/passport cho c s y t kim tra trc khi khm cha bnh; b. K tn vo Giy yu cu bo lnh vin ph do c s y t in y thng tin (C s y t cn lin h vi Liberty yu cu chp thun bo lnh. Thng thng Liberty s phn hi trong vng 24 gi);c. K tn vo Phiu iu tr/Giy yu cu bi thng;d. T thanh ton cc khon chi ph vt gii hn hay khng thuc phm vi bo him.

a. T chn Bnh vin/Phng khm iu tr ngoi tr, nha khoa v nhp vin khn cp, ng thi t thanh ton chi ph iu tr (nu cn tr gip y t khn cp 24/7 bi International SOS, vui lng gi s (84-8) 38 247 123)b. Thng bo cho Trung tm Dch v Khch hng ca Liberty (bng in thoi hoc email) v s kin bo him hoc gi Giy yu cu bi thng cho Liberty cng vi tt c cc chng t gc nh ha n, phiu thu, h s y t, v.v trong vng 90 ngy k t ngy khm/cha bnh u tin, hoc trong trng hp thai sn, t ngy sinh con, tr khi c chp nhn khc bi Liberty.Lu quan trng:

Nu khch hng khng thng bo v s kin bo him hoc yu cu bi thng trong thi hn 90 ngy ni trn, Liberty s p dng mc pht theo cc t l sau y, tnh trn tng s tin bi thng, tr khi c l do chnh ng:

Sau 91 ngy n 180 ngy:

10%

Sau 181 ngy n 270 ngy: 20%

Sau 271 ngy n 365 ngy: 30%Sau khi thng bo cho Trung tm Dch v Khch hng, khch hng phi np y bn gc chng t yu cu bi thng theo quy nh cho Liberty trong thi hn 1 nm k t ngy xy ra s kin bo him.

c. Liberty s gii quyt h s bi thng ca khch hng trong vng 7 ngy lm vic k t khi nhn c y chng t hp l v hon tr chi ph iu tr cho khch hng trong vng 5 - 7 ngy lm vic k t ngy gi Th xc nhn ng bi thng.

a. Gi Giy yu cu bo lnh vin ph cng vi bng bo gi chi tit v cc chng t y t c lin quan v cc trng hp iu tr khng khn cp hoc phu thut ln k hoch trc cho Liberty t nht l 5 ngy lm vic trc ngy nhp vin/phu thut v Liberty s xc nhn ng thanh ton cho vic iu tr trong vng 3 ngy lm vic k t ngy nhn y cc chng t ni trn.b. T thanh ton chi ph iu tr v gi Giy yu cu bi thng cho Liberty cng vi tt c cc chng t gc nh ha n, phiu thu, h s y t, v.v trong vng 1 nm k t ngy xy ra s kin bo him.d. Liberty s gii quyt h s bi thng ca khch hng trong vng 7 ngy lm vic k t khi nhn c y chng t hp l v hon tr chi ph iu tr cho khch hng trong vng 5 - 7 ngy lm vic k t ngy gi Th xc nhn ng bi thng.

1. iu tr ngoi tr:a. Giy yu cu bi thng in y thng tinb. Bn gc ha n/phiu thu (cn c ha n VAT nu chi ph trn 200.000 VN)

c. Bo co ca bc s (nu r ngy u tin xut hin bnh, tin s bnh, chn on, v.v)d. Bng chi tit iu tre. Giy ch nh lm Xt nghim, X-quang, MRI, CT-Scan ca bc s iu tr f. n thuc (c ch k bc s v du mc ca bnh vin/ phng khm)g. Bng li xe do S giao thng vn ti cp (trong trng hp tai nn giao thng v khch hng l ngi li xe)

h. Bin bn tai nn cng an (trong trng hp tai nn)2. iu tr nha khoa:a. Giy yu cu bi thng in y thng tinb. Bn gc ha n/phiu thu (cn c ha n VAT nu chi ph trn 200.000 VN)c. Phiu iu tr rngd. Bng li xe do S giao thng vn ti cp (trong trng hp tai nn giao thng v khch hng l ngi li xe)

e. Bin bn tai nn cng an (trong trng hp tai nn)

3. iu tr ni tr:a. Giy yu cu bi thng in y thng tin

b. Bn gc ha n/phiu thu (cn c ha n VAT nu chi ph trn 200.000 VN)c. Bng k chi tit tin vin ph (bao gm thng tin chi tit v tng loi thuc v th thut y t)d. Bo co ca bc s (nu r ngy u tin xut hin bnh, tin s bnh, chn on, v.v)e. Giy xut vin f. n thuc (c ch k bc s v du mc ca bnh vin/ phng khm)g. Bng li xe do S giao thng vn ti cp (trong trng hp tai nn giao thng v khch hng l ngi li xe)

h. Bin bn tai nn cng an (trong trng hp tai nn)

N H1. Yu cu bi thng:

Vui lng gi yu cu bi tng theo hnh thc mang trc tip n vn phng hoc chuyn pht nhanh/ th bo m n a ch:

Phng bi thng Cng ty Ginet Vietnam

Tng 11, S 4A Lng H, Ba nh, H Ni.

Tel: 04.3736.7654

Ms. L: 0913.021.651

Ms. Yn: 094.980.56782. Dch v h tr khch hng 24/7:

a. Tr gip y t khn cp 24/7 bi International SOS: Vui lng gi s (84-8) 38 247 123b. i vi nhng thc mc khc: Vui lng lin h vi Trung tm Dch v Khch hng Liberty One-Call 1800 599 998 (min cc cuc gi trong Vit Nam) hoc Hotline@LibertyInsurance.com.vniu tr ngoi h thng do Liberty trc tip thanh ton chi ph

iu tr trong h thng do Liberty trc tip thanh ton chi ph

IU TR NI TR KHN CP

Xem mc B1

IU TR NI TR KHN CP

Xem mc A1

IU TR NI TR KHNG KHN CP

Xem mc B2

IU TR NI TR KHNG KHN CP

Xem mc A2

IU TR NGOI TR hoc NHA KHOA

Xem mc B1

IU TR NGOI TR hoc NHA KHOA

Khng p dng

A - IU TR TRONG H THNG DO LIBERTY TRC TIP THANH TON CHI PH

A1 - IU TR NI TR KHN CP (bao gm iu tr trong ngy)

A2 - IU TR NI TR KHNG KHN CP (bao gm iu tr trong ngy)

B - IU TR NGOI H THNG DO LIBERTY TRC TIP THANH TON CHI PH

B1 - IU TR NI TR KHN CP, NGOI TR & NHA KHOA

B2 - IU TR NI TR KHNG KHN CP (bao gm iu tr trong ngy)

C - H S YU CU BI THNG

D LIN H

Page 3/3