54

LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

  • Upload
    vutu

  • View
    289

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -
Page 2: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 2 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

SISÄLTÖ

Sisältö ............................................................................................................................................................ 2

Tekstinkäsittely ............................................................................................................................................ 5

Osa 1 ............................................................................................................................................................. 6

Ohjelman historiaa ...................................................................................................................................... 6

Aloitus ........................................................................................................................................................... 6 Writerin perusteet .............................................................................................................................. 6 Ohjelman käynnistäminen ................................................................................................................. 6 Käynnistys pikakuvakkeesta.............................................................................................................. 7 Pikakäynnistys ................................................................................................................................... 7 Käyttöliittymä .................................................................................................................................... 8 Tilarivi ............................................................................................................................................... 9

Näyttötilat ..................................................................................................................................................... 9 Tulostusasettelu ................................................................................................................................. 9 Web-asettelu .................................................................................................................................... 10 Zoomaus .......................................................................................................................................... 10

Tiedostojen käsittely .................................................................................................................................. 10 Asiakirjan tallentaminen .................................................................................................................. 10 Välitallennus .................................................................................................................................... 11 Tallenna nimellä .............................................................................................................................. 11 Automaattitallennus ......................................................................................................................... 12 Asiakirjan sulkeminen ..................................................................................................................... 12 Asiakirjan (tiedoston) avaaminen .................................................................................................... 12

Näppäimistö ............................................................................................................................................... 13

Tekstinkäsittelyn perustoiminnot ............................................................................................................ 13 Tekstin kirjoittaminen...................................................................................................................... 13 Automaattitäydennys ....................................................................................................................... 14 Viimeksi tehdyn komennon peruminen ........................................................................................... 14 Erikoismerkit ja symbolit ................................................................................................................ 14 Sivuttaminen .................................................................................................................................... 15 Leski- ja orporivit ............................................................................................................................ 15

Tekstin muokkaaminen ............................................................................................................................. 15 Tekstin lisääminen ja päällekirjoittaminen ...................................................................................... 15 Kohdistimien siirto tiettyyn paikkaan .............................................................................................. 15 Merkkien ja alueiden poistaminen sekä alueiden valinta ................................................................ 16 Tekstin siirtäminen, kopiointi ja poistaminen ................................................................................. 17 Merkkitason vaihto .......................................................................................................................... 18 Muodon kontrollointi siirrettäessä ja kopioitaessa .......................................................................... 18 Tiedoston lisääminen asiakirjaan ..................................................................................................... 18 Etsi ja korvaa toiminnot ................................................................................................................... 18

Muotoilut .................................................................................................................................................... 19 Tekstimuotoilut ................................................................................................................................ 19 Merkkien muotoilu .......................................................................................................................... 19 Merkkilaji- ja koko .......................................................................................................................... 20 Kirjainkoko ...................................................................................................................................... 20 Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus ............................................................................................... 21 Otsikot ............................................................................................................................................. 21 Ylä- ja alaindeksi ............................................................................................................................. 21 Tekstin sisentäminen ....................................................................................................................... 22 Kappaleen tasaus ............................................................................................................................. 22

Page 3: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 3 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Rivi- ja kappalevälit......................................................................................................................... 22

Asiakirjan määritykset ............................................................................................................................. 23 Paperikoko ja reunukset................................................................................................................... 23 Sarkaimet ......................................................................................................................................... 24 Sarkaimet valintaikkunassa ............................................................................................................. 24 Sarkaimet viivaimen avulla ............................................................................................................. 24 Sarkainkohtien muuttaminen ........................................................................................................... 24 Sarkaimien poistaminen .................................................................................................................. 25 Oletussarkaimet ............................................................................................................................... 25 Sarkainkohtiin kirjoittaminen .......................................................................................................... 25 Luettelomerkit ja numeroidut luettelot ............................................................................................ 25 Automaattinen muotoilu .................................................................................................................. 26 Luettelomerkkien poistaminen ........................................................................................................ 27

Asiakirjan viimeistely ................................................................................................................................ 27 Sivunumerot .................................................................................................................................... 27 Ylä- ja alatunniste ............................................................................................................................ 27 Tunnisteen kirjoittaminen ................................................................................................................ 28 Päivämäärä ja aika ........................................................................................................................... 28

Oikoluku ja tavutus ................................................................................................................................... 28 Oikeinkirjoituksen tarkistaminen kirjoitettaessa ............................................................................. 28 Oikeinkirjoituksen tarkistus jälkikäteen .......................................................................................... 29 Tavuttaminen ................................................................................................................................... 30

Muotoilutyylit ............................................................................................................................................ 30 Tyylin valitseminen ......................................................................................................................... 30 Tyylin muokkaaminen ..................................................................................................................... 31 Uusi tyyli ......................................................................................................................................... 32 Tyylin luominen valinnasta ............................................................................................................. 33

Taulukot ..................................................................................................................................................... 33 Taulukon lisääminen........................................................................................................................ 33 Taulukon muokkaaminen ................................................................................................................ 34 Automaattinen muotoilu .................................................................................................................. 34 Aluevalinta taulukossa ..................................................................................................................... 35 Taulukossa liikkuminen ja tietojen syöttö ....................................................................................... 35

Kuvat .......................................................................................................................................................... 35 Leikekuvan lisääminen .................................................................................................................... 36 Kuvatiedoston lisääminen................................................................................................................ 36 Kuvan käsittely ................................................................................................................................ 36 Kuvan paikka ja koko hiirellä .......................................................................................................... 37 Kuvan ankkurointi ........................................................................................................................... 37 Tekstin rivitys .................................................................................................................................. 37 Kuvan kääntäminen ......................................................................................................................... 38 Kuvien järjestys ............................................................................................................................... 38 Tasaaminen vaaka- ja pystysuunnassa ............................................................................................ 38 Kuvan kehystäminen ....................................................................................................................... 38

Kuvan ominaisuudet valintaikkuna ................................................................................................. 38

Piirtotoiminnot ........................................................................................................................................... 39 Peruskäsitteitä .................................................................................................................................. 39 Piirtäminen ...................................................................................................................................... 39 Tekstikehykset ................................................................................................................................. 39 Kuvioiden käsittely .......................................................................................................................... 40 Koon muuttaminen .......................................................................................................................... 41 Siirtäminen ja kopiointi ................................................................................................................... 41

Page 4: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 4 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Poistaminen ..................................................................................................................................... 41 Kuvioiden ja viivojen ominaisuudet ................................................................................................ 41 Viivan tyyli ja väri ........................................................................................................................... 42 Täyttöväri ........................................................................................................................................ 42 ......................................................................................................................................................... 42 Kiertäminen ..................................................................................................................................... 42 Ankkurointi ...................................................................................................................................... 43 Järjestäminen pinossa ...................................................................................................................... 43 Objektien tasaus ............................................................................................................................... 43 Ryhmittely ....................................................................................................................................... 43

Tulostaminen.............................................................................................................................................. 44 Tulostuksen valmistelu .................................................................................................................... 44 Esikatselu ......................................................................................................................................... 44 Tulostaminen ja tulostusasetukset ................................................................................................... 44

SFS-STANDARDIN MUKAISET ASIAKIRJAT .................................................................................. 45 Tekstin asettelu ................................................................................................................................ 45 Tunnistekenttä ................................................................................................................................. 46 Sanomakenttä .................................................................................................................................. 46

Osa 2 .................................................................................................................................................. 49

Jäsentely, sisällysluettelo ja hakemisto .................................................................................................... 49 Jäsentely .......................................................................................................................................... 49 Rakenneselain .................................................................................................................................. 49

Sisällysluettelot ja hakemistot .................................................................................................................. 50 Sisällysluettelo ................................................................................................................................. 50 Hakemisto ........................................................................................................................................ 50 Hakemistomerkinnän lisäämineen ................................................................................................... 51 Hakemiston luominen ...................................................................................................................... 51

Kirjekuoret ja osoitetarrat ....................................................................................................................... 51 Kirjekuori ........................................................................................................................................ 52

Osoitetarrat ................................................................................................................................................ 53 Yksittäiset tarrat ............................................................................................................................... 53 Osoitteiston käyttö tarroissa ............................................................................................................ 53

Page 5: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 5 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

TEKSTINKÄSITTELY

Tekstinkäsittelyllä tarkoitetaan tekstin kirjoittamista, tallentamista, muuntamista ja tulostamista.

Aiemmin tekstiä tuotettiin kirjoituskoneella, mutta tietokoneen käyttö on tuonut uusia ulottuvuuk-

sia tekstin kirjoittamiseen. Tekstinkäsittelyä varten on olemassa lukuisia ohjelmia yksinkertaisesta

perusteksturista monipuolisiin raskaan sarjan ohjelmiin. Perinteisellä kirjoituskoneella uutta tekstiä

saattoi lisätä vain viimeksi kirjoitetun merkin jälkeen, mutta tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmalla

tekstiä voi lisätä myös aiemmin kirjoitetun tekstin eteen, väliin tai mihin hyvänsä kohtaan ja lisäksi

muuttaa tekstiä vapaasti ja muotoilla eri tavoilla. Näiden uusien ulottuvuuksien omaksuminen on

yksi tehokkaan kirjoittamisen perusasioita.

Nykyaikaiset tekstinkäsittelyohjelmat ovat erittäin monipuolisia työvälineitä, joilla pystytään

tuottamaan näyttävää aineistoa sekä paperille että sähköiseen muotoon. Tekstinkäsittelyn perusaja-

tus on kuitenkin hyvin yksinkertainen: tekstin kirjoitus, tallennus ja poistaminen (merkki, sana, ko-

ko teksti), tekstin lisääminen aikaisempaan tekstiin, sen siirtäminen toiseen paikkaan, sanojen etsin-

tä ja korvaaminen sekä tekstin ulkoasun muotoilu. Erilaiset sivua koskevat määrittelyt kuten rivin

ja sivun pituus, riviväli, oikoluku ja tavutus sekä sivunumerointi. Nykyaikaiseen tekstinkäsittelyoh-

jelmaan kuuluu vielä paljon muutakin, mutta nämä ovat perusominaisuuksia, jotka kuuluvat kaik-

kiin tekstinkäsittelyohjelmiin ja jotka on myös osattava, jotta ohjelman käytöstä olisi kirjoitusko-

neen mahdollisuudet ylittävää hyötyä.

Tässä oppaassa tutustutaan avoimeen lähdekoodiin perustuvaan LibreOffice 3.6 toimisto-

ohjelmiston tekstinkäsittelyohjelmaan nimeltä Writer. Opas soveltuu sekä tietokoneen @ , A ja

osin myös AB-ajokortin opiskeluun. Ohjelmistosta on omat versionsa Windowsille, Linuxilla ja

Mac-tietokoneilla. Tässä käytetään ohjelman Windows-versiota, mutta ohjelma toimii samalla ta-

valla myös Linuxissa. Oletuksena on, että käyttämäsi käyttöjärjestelmän perusteet ovat hallinnassa,

niihin asioihin ei tässä oppaassa puututa lainkaan. Oppaassa olevat kuvat ovat Windows 7:stä, mut-

ta ohjelma toimii myö Windowsin aikaisemmissakin versioissa.

Kalkussa 15.12.2012

Page 6: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 6 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

OSA 1

OHJELMAN HISTORIAA

LibreOffice perustuu saksalaisen StarDivisionin kehittämään kaupalliseen ohjelmistoon nimeltä

StarOffice. StarOffice muuttui ilmaiseksi, kun Sun Microsystems osti ohjelman lähdekoodin Star-

Divisionilta elokuussa 1999 ja julkaisi StarOfficen version 5.2 ilmaisena ohjelmistona.

Vuonna 2000 Sun Microsystems vapautti suurimman osan StarOfficen lähdekoodeista ja pystyt-

ti niiden ympärille uuden avoimen lähdekoodin OpenOffice.org-ohjelmistoprojektin. OpenOffi-

ce.orgista tuli nopeasti suosituin vapaa toimisto-ohjelmisto. Projektin hallintaan ja tulevaisuuden-

näkymiin ei kuitenkaan erityisesti Sun Microsystemsin ulkopuolisten kehittäjien piirissä oltu tyyty-

väisiä. Epäkohtien korjaamiseksi nämä kehittäjät perustivat syksyllä 2010 The Document Founda-

tion (TDF) -nimisen ryhmittymän, joka ryhtyi kehittämään OpenOffice.orgin pohjalta LibreOffice-

ohjelmistoa.

ALOITUS

Writerin perusteet

Writer on LibreOffice -toimisto-ohjelmapaketin tekstinkäsittelyohjelma. Monet perustoiminnot

ovat samanlaisia kaikissa LibreOffice -ohjelmissa, joten kerran opittuja taitoja voi hyödyntää myös

muissa LibreOffice -paketin ohjelmissa. Esimerkiksi tiedostojen tallentamiseen ja avaamiseen käy-

tettävä valintaikkuna on kaikissa LibreOffice -ohjelmissa samanlainen. Valintaikkunassa voi myös

luoda uusia kansioita ja etsiä tiedostoja (taitoja, joita olet oppinut käyttöjärjestelmäsi käyttöä ope-

tellessa). Ikkunoiden, valikoiden ja työkalurivien käsittelyn periaatteet ovat niin ikään samoja oh-

jelmasta riippumatta.

Ohjelman käynnistäminen

Windowsissa ohjelmat on sijoitettu tehtäväpalkin Käynnistä-valikkoon. Valikosta napsaute-taan

käynnistettävän ohjelman nimeä.

Ohjelmat ja tiedostotyypit ovat seuraavat:

LibreOffice Base - tietokanta

LibreOffice Calc - taulukkolaskenta

LibreOffice Draw - vektorigrafiikka

LibreOffice Impress - esitysgrafiikka

LibreOffice Math - kaavaeditori

LibreOffice Writer – tekstinkäsittely

Page 7: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 7 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Käynnistys pikakuvakkeesta

Luonnollisesti ohjelman voi käynnistää myös työpöydällä olevasta pikakuvakkeesta. Ohjelma

avautuu taustalle ja alla olevan kuvan mukaisesta ikkunasta valitaan mikä ohjelma avataan. Tässä

tapauksessa Tekstiasiakirja.

Pikakäynnistys

LibreOfficessa on myös pikakäynnistysvalikko, joka on sijoitettu Windowsin työkalupalkin il-

maisinalueella (oikea pää), mikäli valikko on asennettu. Pikakäynnistysvalikko on hyödyllinen

kahdesta syystä:

1. Se tarjoaa monitasoista Käynnis-

tä-valikkoa nopeamman oikotien aloit-

taa ohjelman käyttö.

2. Se nopeuttaa ohjelmien käynnis-

tymistä lataamalla ydintiedostot val-

miiksi koneen keskusmuistiin (mikä

toisaalta vie hieman muistia).

Pikakäynnistyksen kuvake näkyy

Windowsin työkalupalkin ilmai-

sinalueella palkin oikeassa päässä ja

valikko avautuu hiiren oikealla painik-

keella.

Page 8: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 8 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Käyttöliittymä

Writerin käynnistyttyä avautuu seuraavan kuvan kaltainen näkymä. Kyseessä on tavanomainen

Windows-ikkuna valikkoriveineen. Otsikkorivi kertoo esillä olevan asiakirjan tiedostonimen ja oh-

jelman nimen. Tiedoston numero vaihtuu, kun aloitetaan uusi asiakirja eikä ohjelmaa ole välillä

suljettu. Jos avattuna on tallennettu asiakirja, näytetään sen nimi. Otsikkorivin alapuolella näkyy

valikkorivi, joka sisältää ohjelman toiminnot.

Valikkorivin alapuolella on työkalurivi, jolle LibreOfficen usein käytettävät komennot on kerät-

ty kuva-painikkeiksi (ikoni, kuvake). Tällainen ”kuvakomento” valitaan napsauttamalla sitä hiirel-

lä. Tässä oppaassa käyttö opetetaan valikoita käyttäen, mutta useimmat opetettavista asioista voi to-

teuttaa myös kuvanäppäimellä. Myös hiiren kakkospainikkeella esiin tulevat pikavalikot ovat käy-

tettävissä. Osoittamalla ko. kuvanäppäintä ilmestyy hiiren osoittimen perään laatikko, jossa oleva

teksti kertoo, mitä kyseinen kuvanäppäin tekee.

Työkalurivin alapuolella on viivain, jolla voi säätää reunuksia, sisennyksiä ja sarkaimia.

Hiiren kakkospainikkeen napsautus viivaimen päällä avaa pikavalikon, josta voi valita käytettä-

vän mittayksikön. Oletuksena on senttimetri.

Muotoilu työkalurivi

Page 9: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 9 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Kaksoisnapsautus viivaimeen avaa Kappale-valintaikkunan, josta voidaan määritellä kaikki

kappaleisiin liittyvät ominaisuudet. Harmaalle alueelle tehty kaksoisnapsautus avaa ikkunan Sisen-

nykset ja välit -välilehteen. Valkoiselle alueelle tehty kaksoisnapsautus avaa määrittelyikkunan

Sarkaimet -välilehteen.

Tilarivi

Tekstinkäsittelyssä tilarivillä näytetään tietoja ja voidaan käynnis-

tää erilaisia toimintoja.

Sivun numero -ruutu kertoo aktiivisen sivun

numeron ja kokonaissivumäärän. Kaksois-

napsautus ruutuun avaa Rakenneselain -ikkunan.

Sivun tyyli -ruutu kertoo käytettävän tyylin.

Kaksoisnapsautus avaa Sivun

li -asetusikkunan.

Kieli -ruutu näyttää valitun tekstin kielen. Napsautus ruutuun avaa valikon, josta

voi tehdä vaihtaa valitun tekstin kieltä.

Zoomausruutuun kaksoisnapsauttamalla pääsee vaihtamaan zoomausprosenttia.

Tähti-merkki kertoo, että asiakirjassa on tallentamattomia muutoksia.

Kaksoisnapsautus toiseksi viimeiseen informaatioruutuun avaa Digitaaliset allekirjoitukset –

ikkunan (tähdestä seuraava, ei lue mitään).

Kaksoisnapsautus viimeiseen informaatioruutuun (ei lue mitään) avaa Kentät -valintaikkunan,

josta voi lisät asiakirjaan esimerkiksi päivämäärän.

NÄYTTÖTILAT

Tulostusasettelu

Tulostusasettelussa näkyy valitun paperikoon muotoinen valkoinen pohja, johon asettelun mu-

kaiset reunukset ja tunnisteiden paikat on merkitty harmailla viivoilla asettelualueen kulmiin. Ellet

halua viivojen näkyvän, anna komento Näytä – Tekstin rajat. Sama komento palauttaa viivat. Tässä

näyttötilassa asiakirja näkyy sellaisena, kuin se tulostuu.

Napsauttamalla tulostumattomien merkkien painiketta tai antamalla komento Näytä – Tu-

lostumattomat merkit saa näkyviin myös painetut välilyönnit, sarkaimet ja kappaleenvaih-

dot.

Sarkaintyy-

pin valinta Ensimmäisen rivin ja

kappaleen sisennys

Itse määritelty

sarkain

Oletussarkain

Oikean reunan

sisennys

Page 10: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 10 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Web-asettelu

Antamalla komento Näytä – Web-asettelu, muutetaan teksti näkymään ikkunan levyisenä. Jos

ohjelmaikkunan kokoa muutetaan, rivitetään teksti automaattisesti ikkunan kokoon kuten selaimis-

sa. Takaisin tulostusasetteluun pääsee komennolla Näytä – Tulostusasettelu.

Zoomaus

Ohjelmaikkunassa olevaa asiakirjaa voi tarkastella suurennettuna tai pienennettynä. Va-

kio-työkalurivillä on Zoomaa -painike jonka napsautus avaa valinta-ikkunan, josta voi valita

haluamansa zoomausprosentin tai jonkin vakiomäärityksistä. Komento löytyy myös Näy-

tä-valikosta. Optimaalinen suurentaa lähes tekstialueen reunoihin, eli sivu ei näy reunojaan myöten.

Sovita leveys ja korkeus näyttää koko sivun näytöllä. Sovita leveys sovittaa sivun näytön levyisek-

si. 100 % näyttää sivun tulostuskoossa.

Näyttökoon voi vetää haluamakseen myös tilarivin oi-

keassa päässä olevasta zoomaussäätimestä. Säätimen

päissä olevista miinus (-) ja plus (+) –painikkeesta zoo-

mausta voi säätää 5 %:n askelluksella.

TIEDOSTOJEN KÄSITTELY

Asiakirjan tallentaminen

Näytölle kirjoitettu teksti on vain tietokoneen työmuistissa, josta se on tallennettava kovalevylle

tai muulle tallennusvälineelle. Tallentamisen yhteydessä asiakirjalle annetaan nimi. Tallentaminen

kannattaa tehdä heti työn alkuvaiheessa ja suorittaa välitallennuksia säännöllisin välein, jolloin

kaikki edellisen tallennuksen jälkeen tehty tallentuu. Writerissa on myös mahdollisuus automaatti-

tallennukseen määritellyin aikavälein, mutta tällöinkin työ on tallennettava erikseen lopetettaessa.

Opettele rutiini, jonka mukaan et poistu koneen äärestä tallentamatta työtäsi.

Tallentaminen tapahtuu Tiedosto-valikon komennolla Tallenna tai napsauttamalla työ-

kalurivin Tallenna -painiketta. Kummassakin tapauksessa ilmestyy näytölle Tallenna ni-

mellä -valintaikkuna, johon syötetään tiedoston nimi ja valitaan asema ja kansio, johon

tallennus tapahtuu.

Writer käyttää tiedostojen tallentamiseen oletuksena asetuksissa määriteltyä kansiota, joka nä-

kyy tallennusikkunan Osoiterivillä, kun ikkuna avautuu. Jos tallennus tapahtuu tähän kansioon, ei

kansiota tarvitse valita.

Tiedoston nimi voi sisältää enintään 255 merkkiä mukaan lukien aseman kirjain, palvelimen

nimi, kansion polku, tiedoston nimi ja tunniste.

Tiedostojen nimet eivät voi sisältää seuraavia merkkejä: vinoviiva (/), kenoviiva (\), suurempi

kuin -merkki (>), pienempi kuin -merkki (<), tähti (*), kysymysmerkki (?), lainausmerkki ("), pys-

tyviiva (|), kaksoispiste (:) tai puolipiste (;). Järjestelmä käyttää em. merkkejä omiin tarkoi-

tuksiinsa, josta syystä niitä ei saa olla tiedoston nimessä.

Page 11: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 11 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Tiedostonimissä kannattaa pitäytyä käyttämään kirjaimia, numeroita, tavu- ja alaviivoja. Skan-

dinaaviset merkit periaatteessa toimivat, samoin välilyönnit, mutta niiden käyttämistä kannattaa

välttää, sillä www-sähköpostin ja internetosoitteiden kanssa saattaa syntyä ongelmia.

Asiakirja voidaan tallentaa myös muuhun kuin Writerin tiedostomuotoon valitsemalla Tallen-

nusmuoto: -kohdasta haluttu tiedostomuoto (tämä mahdollisuus on useimmissa ohjelmissa). Näin

Writerilla tehty asiakirja voidaan avata muihinkin ohjelmiin vaikka ne eivät lukisikaan Writerin

tiedostomuotoa.

Oletustallennusmuoto on ODF, joka on Writerin oma muoto. Tallennusmuoto-valintalistasta

löytyy eri ohjelmien ja niiden versioiden käyttämiä tiedostomuotoja. Niitä tarvitaan kun tiedostoja

siirretään koneelle, jossa ei ole LibreOfficea.

Välitallennus

On suositeltavaa tehdä säännöllisesti välitallennuksia, jotta esimerkiksi sähköhäiriöiden vuoksi

tehtyä työtä ei menetetä. Välitallennus tehdään yksinkertaisesti napsauttamalla työkalurivin Tallen-

na -painiketta. Jo nimetty tiedosto tallennetaan sille määriteltyyn kansioon (oletuskansio) siinä

muodossa kuin se tallennushetkellä on. Tallennus tapahtuu kirjoittamalla aiemman tiedoston päälle

eli aiempi tiedosto tuhoutuu. Näytölle ei tule mitään ikkunaa ensimmäisen tallennuksen tapaan.

Nopein tapa on käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl + S.

Tekemällä säännöllisesti välitallennuksia selviää monista ongelmatilanteista valitsemalla Tie-

dosto-valikosta Lataa uudelleen. Ohjelma pyytää vahvistamaan toiminnon hieman monitulkintai-

sella kyselyikkunalla (Peruutetaanko kaikki muutokset), mutta vastataan Kyllä.

Palattaessa edelliseen tallennukseen menetetään sen jälkeen tehdyt muutokset, mutta menetys

on pieni siihen nähden, että näin voidaan toipua tilanteista, missä vaikkapa tyylin asetuksia on tar-

kemmin harkitsematta muutettu, asiakirjalle on tehty automaattinen muotoilu tai on kokeiltu jotakin

toimintoa, jonka vaikutuksia ei osattu ennakoida.

Tallenna nimellä

Tiedosto-valikon komennolla Tallenna

nimellä avautuu tallennusikkuna, josta tal-

lennusasetukset voi määritellä uudelleen.

Toiminnolla on useita käyttömahdollisuuk-

sia:

Tiedoston voi tallentaa toisessa tiedos-

tomuodossa, jotta muita ohjelmia ja eri

versioita käyttävät saavat tiedoston avattua.

Esimerkiksi Word-käyttäjille tarkoitettu

tekstitiedosto tallennetaan valitsemalla tal-

lennusmuodoksi ”Microsoft Word

2007/2010 XML (.docx) (*.docx)”. Wordia

varten löytyy tallennusmuoto myös van-

hempia versioita varten.

Toiminnon avulla voi toteuttaa tiedos-

tonimiä hyödyntävän versionhallinnan

esimerkiksi nimeämällä tiedostot esimer-

kiksi ”tarjous-luonnos” ja ”tarjous-valmis”

tai muuttamalla tiedoston nimen perässä olevaa juoksevaa versionumeroa esimerkiksi ”logistiikka-

suunnitelma_v3” tai vuosilukua esimerkiksi ”strategia_2012”

Toiminnon avulla voi valita toisen kansion tai levyaseman, jonne tiedosto halutaan tallentaa.

Näin voidaan tiedosto kopioida esimerkiksi USB-muistiin.

Tiedoston voi kopioida esimerkiksi palvelimelta kannettavaan tietokoneeseen käytettäväksi sil-

loinkin kun verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä.

Page 12: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 12 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Automaattitallennus

Ohjelma voidaan asettaa tekemään automaattitallennuksia oletuksena 15 minuutin välein, mikä

helpottaa toipumista jos esimerkiksi järjestelmä kaatuu tai sähköhäiriö katkaisee työskentelyn.

Toiminnon rajoituksena on, ettei siihen voi itse palata.

Automaattisesti tehty tallennus poistetaan aina kun ohjelma suljetaan asianmukaisesti. Libre-

Office huomaa ohjelman käynnistyksen yhteydessä mikäli edellinen käyttökerta on loppunut vir-

heellisesti ja automaattista tallennusta yritetään palauttaa.

Automaattitallennus kytketään päälle komennolla Työkalut - Asetukset - Lataus ja tallennus -

Yleistä ja lisäämällä valintamerkki kohtaan Tallenna asiakirjan palautustiedot joka oletuksena on

15 min. Aikaväli on useimmiten sopiva.

On huomattava, että automaattitallennus ei korvaa itse tehtyä ensimmäistä tallennusta eikä väli-

tallennuksia. Toiminto on tarkoitettu torjumaan odottamattomien vikatilanteiden aiheuttamia on-

gelmia.

Asiakirjan sulkeminen

Asiakirja jää näytölle tallennuksen jälkeenkin ja sitä voidaan edelleen muokata. Kun asiakirjan

käsittely halutaan lopettaa, se pitää tallennuksen jälkeen sulkea. Sulkeminen tehdään Tiedostovali-

kon komennolla Sulje, kaksoisnapsauttamalla ohjausvalikkoruutua tai napsauttamalla sulkemis-

painiketta. Jos suljettavassa ikkunassa olevaa asiakirjaa ei ole tallennettu tai sitä on muokattu vii-

meksi tehdyn tallennuksen jälkeen, ohjelma esittää varmistuskysymyksen haluatko tallentaa ko.

tiedoston. Asiakirjan sulkeminen ei sulje itse ohjelmaa, vaan työskentelyä voidaan jatkaa toisen

tiedoston parissa.

Asiakirjan (tiedoston) avaaminen

Talletettua tekstiä voidaan käsitellä

uudelleen. Sitä varten se avataan työti-

laan. Tallennettu asiakirja avataan näy-

tölle Tiedosto -valikon komennolla

Avaa... tai työkalurivin Avaa -

painikkeella. Kumpikin tapa avaa Avaa

-valintaikkunan, jonka luettelossa nä-

kyvät oletushakemiston tiedostojen ni-

met. Tiedosto valitaan kaksoisnapsaut-

tamalla tiedoston nimeä tai napsautta-

malla tiedoston nimeä ja napsauttamal-

la vielä Avaa -painiketta. Jos tiedosto-

luettelo ei ole halutusta hakemistosta,

saadaan haluttu kohde esiin klikkaa-

malla Kohde -ruudun oikeassa päässä

olevaan nuolen kärkeen ja avautuvasta

ikkunasta selataan haluttu hakemisto.

LibreOffice osaa avata useiden eri ohjelmien käyttämiä tiedostomuotoja. Microsoft Word-

tiedostojen muuntaminen on toteutettu suorastaan kiitettävästi.

Tuontisuodattimia on esimerkiksi Microsoft Wordin muodoille 95/97/2000/2003/2003-XML

sekä RTF muodolle.

Tiedostovalikon komennolla Viimeisimmät asiakirjat avautuu kymmenen tiedoston luettelo

viimeksi käsitellyistä asiakirjoista. Tällöin sen sijaintia ei tarvitse muistaa eikä etsiä. Napsauttamal-

la tiedoston nimeen se avautuu näytölle.

Kyseessä on vain luettelo viimeksi käytetyistä tiedostoista. Jos tiedosto on käytön jälkeen pois-

tettu tai siirretty toiseen kansioon (esimerkiksi resurssienhallinnan välineillä), se ei avaudu luette-

losta.

Page 13: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 13 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Delete

Caps

Lock

NumLock

F8

Enter

NÄPPÄIMISTÖ

Näppäimistö on tuttu jo Windowsista. Seuraavassa on joitakin näppäimiä, joiden toiminto on

syytä tuntea tekstinkäsittelyn kannalta. Toiminnot ovat samoja muissakin ohjelmissa.

Enter tekee tekstiin pakollisen kappaleenvaihdon ja lähettää komennot

tietokoneelle.

Vaihto -näppäin pohjassa saadaan isoja kirjaimia.

Sarkain (Tab) siirtää kohdistinta sarkainvälin kerrallaan tai valintataulussa

vaihtoehdosta toiseen.

Caps Lock, isojen kirjainten lukitus, ei lukitse numeroiden yläpuolella

olevia merkkejä, vaan numerot voidaan kirjoittaa samanaikaisesti, kun

Caps Lock-merkkivalo palaa.

Num Lock, numeronäppäimistön lukitus, Num Lock -merkkivalo palaa.

Delete poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta tai valitun alueen.

Askelpalautin, poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

F8 laajennettu valinta.

TEKSTINKÄSITTELYN PERUSTOIMINNOT

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin kirjoittaminen, korjaaminen ja muokkaaminen ovat tärkeitä tekstinkäsittelyn perusasioi-

ta. Näppäimistöltä kirjoitettava teksti tulee tekstikohdistimen kohdalle. Myös tekstin korjaus- ja

muokkaustoiminnoissa kohdistimen paikka on ratkaiseva. Muokattavassa asiakirjassa joudutaan

liikkumaan tekstissä ja tämän vuoksi on aluksi opeteltava erilaisia tapoja kohdistimen siirtämiseen

asiakirjassa.

Tekstinkäsittelyohjelman perusperiaatteiden mukainen kirjoittaminen varmistaa, että tekstiä on

helppo muokata ja muotoilla. Jos kirjoitat kuin kirjoituskoneella, et voi hyödyntää kaikkia ohjel-

man tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia.

Tekstin kirjoittamisessa voi käyttää apuna erilaisia automaattitoimintoja. Useat niistä ovat käy-

tössä oletuksena, joten törmäät niihin väistämättä tekstin kirjoitusvaiheessa.

Kirjoita tekstiä ja paina Enteriä vain vajaan rivin tai kappaleen lopussa. Kirjoituskoneesta poi-

keten teksturi vaihtaa riviä automaattisesti, jos rivin loppuun kirjoitettu sana ei enää mahdu riville.

Page 14: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 14 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Writer vaihtaa riviä automaattisesti. Seuraavalle riville siirtyy koko sana, joten rivipituudet saatta-

vat vaihdella suuresti. Ohjelma osaa myös tavuttaa automaattisesti kirjoitettaessa, jolloin tarvittavat

rivinvaihdot tehdään sanavälien ja tavuviivojen kohdalta kirjoitettaessa. Tavutus voidaan tehdä

myös vasta kun teksti on kokonaan valmis (tutustumme tähän paremmin tekstin muokkauksen yh-

teydessä).

Kappaleet erotetaan toisistaan Enter-näppäintä painamalla. Välilyöntipainikkeella erotetaan

merkit ja sanat toisistaan. Sarkainkohdasta toiseen kohdistin siirretään sarkainnäppäimellä (tabu-

laattorilla), ja muulloinkin kun haluat tehdä yhtä välilyöntiä pidemmän tyhjän tilan sanojen tai

merkkien väliin. Kohdistimen vasemmalta puolelta poistetaan merkkejä askelpalauttimen painal-

luksella ja kohdistimen oikealta puolelta Delete -painikkeella.

Automaattitäydennys

Automaattitäydennys perustuu tekstin toisteisuuteen, eli siihen, että sanoja käytetään yhä uudel-

leen ja uudelleen. Ohjelma vertaa sanan alkuosaa asiakirjan muihin sanoihin ja alkaa tarjota auto-

maattitäydennystä kolmen kirjaimen jälkeen. Ehdotus näkyy ruudulla valkoisena tekstinä mustalla

pohjalla, mikä vaatii hieman totuttelua uusilta käyttäjiltä.

Jos tarjottu on se, mitä halutaan, painetaan Enter.

Jos tarjottu ei ole se, mitä halutaan, jatketaan kirjoittamista.

Jos tarjottu ei ole se mitä halutaan eikä kirjoittamista haluta jatkaa painetaan Esc.

Suomen kielessä ominaisuuden hyödyntämistä haittaa sanojen taivutusmuodot, joten toimintoa

käyttäessä täytyy olla tarkkana, onko automaattisen täydennyksen tarjoama vaihtoehto juuri oikeas-

sa luvussa ja sijamuodossa.

Mikäli toiminto tuntuu häiritsevältä, sen voi kytkeä pois päältä. Anna komento Työkalut – Au-

tomaattisen korjauksen asetukset ja poista valintamerkit Sanan täydennys-välilehden kohdista Sa-

nojen täydennys ja Kerää ehdotukset.

Viimeksi tehdyn komennon peruminen

Monet komennot, mm. tekstin poisto tai siirto voidaan perua. Se tehdään Muokkaa -valikon

komennolla Kumoa. Jos komento on harmaa, se ei ole siinä tilanteessa käytettävissä.

Nopein tapa valita ”Kumoa-toiminto”, on tehdä se työkalurivin Kumoa-painikkeesta.

Toista - toiminnolla puolestaan voi palauttaa kumottuja toimintoja. Painiketta käy-

tetään kuten kumoamispainikettakin. Kumoamisen voi tehdä myös näppäinyhdis-

telmällä Ctrl+Z ja tee uudelleen Ctrl+Y.

Erikoismerkit ja symbolit

Kaikki merkit eivät löydy suoraan näppäimistöltä. Tällaisia merkkejä ovat monet vieraiden kiel-

ten vaatimat erikoiskirjaimet, matemaattiset symbolit jne. Näitä merkkejä lisätään valintaikkunan

tai näppäinyhdistelmien avulla.

Erikoismerkkejä ovat esimerkiksi sitova yhdysmerkki ja sitova välilyönti tai vaikkapa copyright

-merkki, ajatusviiva ja erityyppiset lainausmerkit. Sitova välilyönti sitoo sanat (esimerkiksi luvun

ja siihen liittyvän yksikön 100 €) yhteen si-

ten, että niitä ei voi sijoittaa eri riveille. Si-

tovan välílyönnin tekee myös näppäin-

yhdistelmä Ctrl +Vaihto+Välilyönti.

Erikoismerkkejä lisätään asiakirjaan va-

litsemalla Lisää -valikosta Erikoismerkki.

Näytölle avautuu ikkuna, josta voi valita

fontin, selata sen kaikki merkit. Hiirellä

merkkiä napsauttamalla se valitaan kopioi-

tavaksi (näkyy ikkunan alareunassa) ja OK

-painikkeella lisätä asiakirjaan.

Page 15: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 15 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Ctrl Enter

Sivuttaminen

Oletuksena on automaattinen sivutus eli Writer aloittaa uuden sivun, kun edelliselle ei enää

tekstiä mahdu. Kuinka paljon tekstiä sivulle mahtuu, riippuu paperikoosta ja -suunnasta, marginaa-

leista, rivivälistä sekä kirjasinkoosta. Automaattisella sivutuksella sivunvaihto ei aina tule siihen

kohtaan, johon sen itse haluaisi. Ei esimerkiksi ole esteettisesti erityisen miellyttävää aloittaa uusi

luku sivun alaosassa ja vaihtaa seuraavalle sivulle kahden tekstirivin jälkeen.

Sivunvaihdon voi määrittää myös itse. Se tapahtuu siirtymällä siihen

kohtaan mistä sivun halutaan vaihtuvan ja painetaan näppäimiä Ctrl + En-

ter tai antamalla komento Lisää – Pakotettu vaihto - - Sivunvaihto - OK.

Sivunvaihto näkyy sivujen välissä harmaana väli-

nä (taustan väri), jossa on katkoviiva. Automaattisen

sivutuksen sivunvaihtoa ei voi poistaa, mutta itse

määritetyn (pakotettu) sivunvaihdon voi myös itse

poistaa. Vie hiiren osoitin katkoviivan yli, niin näyt-

töön ilmaantuu kuvan mukainen painike. Napsautta-

malla painikkeeseen, avautuu valikko, josta sivunvaihdon voi poistaa tai muokata sivunvaihtoa.

Leski- ja orporivit

Tulostusterminologiassa leskirivi on kappaleen viimeinen rivi, joka tulostettuna näkyy yksinään

seuraavan sivun yläreunassa. Orporivi on kappaleen ensimmäinen rivi, joka tulostettuna näkyy yk-

sinään sivun alareunassa. Writerin oletusasetukset sallivat leski- ja orporivien syntymisen. Jos ha-

luat muuttaa oletusasetusta, voit tehdä sen valitsemalla Muotoilu-valikosta kohta Kappale ja avau-

tuvasta Kappale –ikkunasta välilehti Tekstinrivitys, jossa valintaruutuihin Leski- ja orporivien esto

lisätään valinta. Näin estetään leski- ja orporivien muodostuminen.

Asetukset kohdassa voidaan määrittää, ettei kappaleesta siirry yksinäisiä rivejä seuraavan sivun

alkuun. Valitsemalla Ei rivien erotusta, ei kappaleen keskellä voi olla sivunvaihtoa, vaan kappale

siirtyy kokonaan seuraavalle sivulle. Valinnalla Sido seuraavaan kappaleeseen sidotaan kappale

seuraavaan siten, että kappaleiden väliin ei tule sivunvaihtoa. Näillä valinnoilla ei Leski- ja orpori-

vien estoa voi valita (koska se ei ole tarpeen).

TEKSTIN MUOKKAAMINEN

Tekstin lisääminen ja päällekirjoittaminen

Tekstiä voidaan lisätä asiakirjaan mihin tahansa kohtaan. Kohdistin siirretään kohtaan, johon

halutaan kirjoittaa ja kirjoitetaan. Olemassa oleva teksti, joka sijaitsee kirjoituskohdan jälkeen, siir-

tyy eteenpäin. Jos aiempi teksti ko. kohdasta halutaan korvata uudella, se voidaan tietysti poistaa,

mutta toinen vaihtoehto on käyttää päällekirjoitustilaa. Päällekirjoitustila kytketään päälle kaksois-

napsauttamalla tilarivillä kielipainikkeen jäljessä olevaa tyhjää painiketta. Nyt tilalle tulee Päälle-

kirj. -ilmaisin ja vanha teksti korvautuu uudella sitä mukaa kun kirjoitetaan. Päällekirjoitustila

vaihdetaan takaisin lisäystilaksi napsauttamalla Päällekirj. -ilmaisinta, jolloin se vaihtuu tyhjäksi.

Kun tyhjän ilmaisimen päälle vie hiiren osoittimen, ilmestyy osoittimen viereen teksti Lisäystila.

Päällekirjoitustila voidaan kytkeä päälle myös Insert-painiketta napsauttamalla. Uusi napsautus pa-

lauttaa Lisäystilan.

Kohdistimien siirto tiettyyn paikkaan

Hiirellä kohdistin siirretään haluttuun kohtaan viemällä hiiren osoitin haluttuun kohtaan, osoitin

näkyy I-palkkina. Kun haluttuun kohtaan on päästy, napsautetaan hiiren vasenta painiketta, jolloin

vilkkuva osoitin siirtyy ko. kohtaan. Erilaisilla näppäinyhdistelmillä liikkuminen tapahtuu nopeasti

ja tehokkaasti.

Käytössä on mm. seuraavia yhdistelmiä:

Page 16: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 16 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Merkki vasemmalle/oikealle.

Rivi ylös/alas.

Sana oikealle.

Sana vasemmalle.

Home

Rivin alkuun.

End

Rivin loppuun.

PgDn

Näytöllinen alas.

PgUp

Näytöllinen ylös.

Home

Asiakirjan alkuun.

End

Asiakirjan loppuun.

F5

Avaa rakenneselaimen.

Kohdistin voidaan siirtää myös määrätylle riville, si-

vulle, osaan, asiakirjaan tehtyyn otsikkoon, taulukkoon,

huomautukseen, ylä- tai alaviitteeseen jne.. Tämä tapah-

tuu antamalla Näytä-valikosta komento Rakenneselain.

Nopein tapa avata rakenneselain on napsauttaa toiminto-

painiketta F5.

Merkkien ja alueiden poistaminen sekä alueiden valinta

Merkki tai merkkejä poistetaan Askelpalauttimella

(Backspace) kursorin vasemmalta puolelta ja Delete-

näppäimellä kursorin oikealta puolelta.

Usein on tarvetta poistaa vaikkapa muutama sana tai

vielä suurempi tekstimäärä. Sellaisessa tapauksessa edellä kuvatut komennot eivät ole riittävän te-

hokkaita. Parempi tapa on ensin valita teksti ja sitten komento, jolloin komento koskee koko aluet-

ta.

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Page 17: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 17 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Alue valitaan hiirellä maalaamalla, jolloin kohdistin siirretään valittavan alueen alkuun (tai lop-

puun), painetaan hiiren vasen näppäin alas ja vedetään alueen loppuun (tai alkuun) sekä vapaute-

taan hiiren näppäin.

Hiirellä voi valita määrättyjä tekstialueita seuraavasti:

Sana valitaan kaksoisnapsauttamalla sanaan.

Tekstialue valitaan hiirellä vetämällä.

Virke valitaan kolmoisnapsauttamalla riviin tai sen eteen reunukseen.

Useita rivejä valitaan vetämällä hiiren osoitinta vasemmassa reunuksessa.

Suuren tekstialueen voi valita viemällä kohdistin alueen alkuun ja napsauttamalla hiirellä

Vaihto-painike alhaalla alueen loppuun.

Hajallaan olevia alueita valitaan siten, että ensimmäisen valinnan jälkeen pidetään Ctrl-näp-

päin painettuna samalla kun valitaan muut alueet.

Koko asiakirja valitaan komennolla Muokkaa – Valitse kaikki tai napsauttamalla Ctrl + A.

Tekstiä voi valita myös näppäimistöllä. Näppäimistöllä voi myös korjata valittua aluetta, hiirellä

valinta on aina tehtävä alusta. Näppäinyhdistelmät ovat käteviä varsinkin kannettavilla tietokoneil-

la, joiden yhdysrakenteiset hiiret ovat joskus hankalia käyttää.

Vaihto + oikea nuoli: Valitse merkki.

Ctrl + Vaihto + oikea nuoli: Valitse sana

Ctrl + Vaihto + oikea nuoli, oikea nuoli: Valitse kaksi sanaa (jokainen oikean nuolen painal-

lus valitsee yhden sanan lisää).

Vaihto + End: Valitsee kursorin kohdasta rivin loppuun.

Ctrl + A: Valitse koko asiakirja.

Tekstin siirtäminen, kopiointi ja poistaminen

Teksti voidaan siirtää tai kopioida asiakirjassa toiseen paikkaan joko leikepöydän kautta tai il-

man leikepöytää hiirtä ja näppäinyhdistelmiä käyttäen. Leikepöydän kautta siirto tapahtuu valitse-

malla teksti ja antamalla Muokkaa -valikosta komento Leikkaa, kopioitaessa annetaan komento

Kopioi.

Teksti siirtyy Windowsin leikepöydälle. Leikattaessa teksti häviää näytöltä, mutta on edelleen

leikepöydällä. Kohdistin siirretään kohtaan, johon teksti halutaan ja annetaan Muokkaa –valikosta

komento Liitä ja teksti ilmestyy näytölle kohdistimesta alkaen. Kopioitaessa teksti jää myös enti-

selle paikalleen.

Liitä valitsemasi teksti ennen uutta leikkausta, jotta et vahingossa menetä leikattua tekstiä, se-

hän ei enää ole alkuperäisessä paikassaan, ainoastaan leikepöydällä.

Leikkaa, Kopioi ja Liitä -komennot voi antaa myös työkalurivin painik-

keista.

Siirron ja kopioinnin voi tehdä myös ilman leikepöytää hiirellä vetämällä. Vetämällä siirto on

käytännöllistä tehdä pienehköllä etäisyydellä. Tällöinkin teksti ensin valitaan, jonka jälkeen osoitin

viedään valitun alueen päälle ja painetaan hiiren vasen painike alas, kopioitaessa Ctrl ja vasen pai-

nike. Osoitinnuolen viereen ilmaantuu pieni kehys, kopioitaessa kehyksessä on + -merkki. Nyt

teksti vain vedetään uuteen kohtaan ja vapautetaan hiiren painike. Kopioitaessa pidetään Ctrl -pai-

nike koko ajan pohjassa.

Leikepöydän kautta teksti voidaan siirtää tai kopioida toiseen asiakirjaan tai toiseen ohjelmaan.

Ilman leikepöytää siirto tai kopiointi voidaan tehdä vain samassa asiakirjassa.

Valittu teksti poistetaan napsauttamalla Delete -painiketta. Valitun tekstin kanssa on oltava va-

rovainen. Mikä hyvänsä kirjoituskonenäppäimistöltä tapahtuva näppäimen painallus poistaa valitun

tekstin ja tilalle tulee painetun näppäimen merkki. Jos näin käy, anna komento Muokkaa – Kumoa

tai käytä työkalurivin Kumoa-painiketta.

Page 18: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 18 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Merkkitason vaihto

Joskus halutaan muuttaa pienillä kirjaimilla kirjoitettu teksti, esimerkiksi otsikko, isoiksi kirjai-

miksi. Yksi tapa on kirjoittaa uusi otsake isoilla kirjaimilla vanhan päälle. Tehokkaammin muutta-

minen käy merkkitason vaihto -komennolla. Valitse teksti ja paina Vaihto-F3. Toiminto sisältää

vaihtoehdot: kaikki pienin kirjaimin, KAIKKI ISOIN KIRJAIMIN ja Jokaisen Sanan Ensimmäinen

Kirjain Iso. Valitse haluamasi. Valinta tapahtuu painelemalla funktionäppäintä F3 kunnes haluttu

vaihtoehto toteutuu. Jokainen painallus toteuttaa yh-

den em. vaihtoehdoista.

Toiminnon voi tehdä myös Muotoilu -valikon

komennolla Vaihda kirjainkokoa. Avautuvasta va-

likosta valitaan haluttu komento. Tässäkin tapauk-

sessa teksti on ensin valittava.

Muodon kontrollointi siirrettäessä ja kopioitaessa

Leikepöydältä leike sijoitetaan vakio-

muodossa. Usein on kuitenkin tarpeen tar-

kistaa muoto ennen sijoittamista.

Valitaan siirrettävä/kopioitava teksti ja

annetaan Leikkaa/Kopioi -komento.

Siirretään kohdistin leikkeen sijoitus-

kohtaan ja annetaan komento Muokkaa –

Liitä määräten….

Valitaan tarvittava muoto ja lopuksi

napsautetaan OK.

Tiedoston lisääminen asiakirjaan

Joskus on tarpeen lisätä asiakirjaan kokonainen toinen asiakirja. Sen voi tehdä leikepöydän

kautta, mutta nopeampikin tapa löytyy. Tiedosto haetaan sellaisenaan toiseen asiakirjaan. Lisättä-

vän tiedoston merkki- ja kappalemuotoilut säilyvät muuttumattomina, ainoastaan sivun asetukset

muuttuvat kohdeasiakirjan mukaisiksi.

Sijoita kohdistin kohtaan, johon toinen asiakirja lisätään.

Anna komento Lisää – Tiedosto….

Valitaan avautuvasta Lisää -ikkunasta kansio, jossa lisättävä tiedosto on ja valitaan lisättävä tie-

dosto.

Napsautetaan painiketta Lisää.

Tallennetaan koottu asiakirja.

Mikäli lisättäviä tiedostoja on useita, on komento toistettava jokaisen asiakirjan osalta. Valin-

taikkunassa ei voi valita useita tiedostoja. Sinänsä lisätty asiakirja pysyy myös alkuperäisessä pai-

kassaan ja -muodossaan.

Etsi ja korvaa toiminnot

Merkkijonon etsiminen ja merkkijonon kor-

vaaminen toisella kuuluu tekstikäsittelyohjelmien

rutiiniin. Olet esimerkiksi käyttänyt tekstissäsi sa-

naa ”työ” ja huomaatkin, että pitäisi olla ”palkka-

työ”. Voit tietysti korjata jokaisen ”työ”-sanan

erikseen, mutta helpommin ja nopeammin se käy

käyttämällä Etsi ja Korvaa -toimintoa. Toiminto

etsii kaikki ”työ” -sanat ja korvaa ne sanalla

”palkkatyö”.

Etsi ja Korvaa -toiminto valitaan Muokkaa -va-

likosta. Etsittävä sana kirjoitetaan kohtaan Etsit-

Page 19: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 19 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

tävä teksti. Sanan voi myös valita ennen komentoa, jolloin se näkyy ikkunassa automaattisesti.

Muut ikkunassa olevat valinnat tehdään tarpeen mukaan.

Valinnalla Sama kirjainkoko etsitään vain samalla kirjainkoolla kirjoitettuja merkkijonoja, il-

man valintaa isoja ja pieniä kirjaimia ei erotella. Vain kokonaiset sanat etsii kokonaisia sanoja, il-

man valintaa riittää, että etsittävä merkkijono sisältyy sanaan.

Lisää valintoja -painikkeella saa lisää vaih-

toehtoja. Oletuksena etsintä tapahtuu kursorin

paikasta eteenpäin. Valitsemalla kohdan Taak-

sepäin, voidaan etsiä myös kursorin kohdasta

taaksepäin. Käytännöllinen tapa on viedä kur-

sori tiedoston alkuun ennen etsintää.

Valitsemalla Säännölliset lausekkeet voi-

daan hakuehdoissa käyttää korvausmerkkejä

(*. ?). Määritteet -painikkeen valinnoilla voi

etsiä erialaisten määritteiden perusteella (fonttikoko, jäsennys, kieli jne.). Muotoilu –painikkeen va-

linnoilla voi etsiä erilaisten muotoilujen perusteella

Korvaava sana kirjoitetaan kohtaan Korvaa tekstillä. Tämän jälkeen napsautetaan painiketta Et-

si, jolloin etsitään ensimmäinen kohta. Jos sana halutaan korvata, napsautetaan Korvaa -painiketta.

Napsauttamalla painiketta Korvaa kaikki, korvataan kaikki asiakirjassa olevat sanan esiintymät.

Voidaan myös etsiä sanan seuraava esiintymä napsauttamalla uudelleen painiketta Etsi. Toiminto

lopetetaan napsauttamalla painiketta Sulje.

MUOTOILUT

Tekstimuotoilut

Tekstinkäsittelyohjelmassa voidaan tekstiä muotoilla monin eri tavoin. Voidaan valita erilaisia

fontteja, muuttaa merkkikokoa ja valita tärkeisiin kohtiin korostuksia kuten lihavointi tai eri väri.

Valittu muotoilu on voimassa, kunnes sitä muutetaan. Muotoiltaessa tekstiä jälkikäteen, on muo-

toiltava alue ensin valittava. Muotoiluja voi myös kopioida kohdasta toiseen.

Kappalemuotoilut vaikuttavat koko kappaleeseen. Kappale vaihtuu aina kun painetaan Enter

näppäintä. Kappalemuotoiluja ovat mm. riviväli, sisennykset ja tasaukset.

Muotoilut voi tehdä etukäteen. Silloin muotoilu on voimassa kunnes sitä muutetaan. Kappale-

muotoilut ovat tallessa kappaleen perässä olevassa kappalemerkissä. Kun kirjoittamista jatketaan

painamalla Enteriä, muotoilu periytyy seuraavaan kappaleeseen. Tehtäessä muotoilu jälkikäteen,

kohdistuu muotoilu valittuun alueeseen.

Merkkien muotoilu

Merkkejä ovat kaikki kirjaimet, numerot ja erikoismerkit. Merkkimuotoilulla tarkoitetaan

merkkien erilaisten ominaisuuksien muuttamista halutuksi. Merkkimuotoilukomentoja voi käyttää

kirjoitettaessa tai tehdä muotoilut myöhemmin. Jälkikäteen muotoiltaessa on käsiteltävä teksti va-

littava ennen muotoilukomentoa.

Merkkimuotoilukomennot valitaan Muotoilu-valikon Fontti-komennolla, muotoilurivin painik-

keista tai näppäinyhdistelmillä. Muotoilu-valikosta löytyvät kaikki merkkimuotoilun komennot. Jos

tehdään kerralla useita muotoilumäärityksiä, on valikon käyttö paras tapa.

Merkkimuotoiluun kuuluvat merkkilajin ja -koon muuttaminen, erilaisten kirjasintyylien käyttö

ja tekstin harventaminen/tiivistäminen. Jos teksti muotoillaan samalla kun se kirjoitetaan, valitaan

muotoilukomento ja teksti tulee uudella muotoilulla kunnes muotoilukomento kytketään pois.

Poiskytkentä tehdään toistamalla sama komento.

Jälkikäteen muotoiltaessa teksti on ensin valittava, jonka jälkeen annetaan muotoilukomento.

Tällöin komentoa ei tarvitse kytkeä erikseen pois päältä, koska se kohdistuu vain valittuun aluee-

seen.

Page 20: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 20 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Merkkimuotoilu voidaan myös poistaa jälkikäteen valitsemalla alue ja antamalla muotoiluko-

mento uudelleen. Joskus kappaleessa on myös useita muotoilukomentoja, jotka halutaan poistaa.

Tällöin kukin muotoilu on poistettava erikseen.

Merkkilaji- ja koko

Merkkilaji ja -koko valitaan Muotoilu -valikon

komennolla Fontti... tai muotoiluriviltä. Muotoi-

lu -valikkoa käytettäessä avautuu valintaikkuna,

josta halutut valinnat tehdään. Merkkilajin ja -koon

voi valita myös muotoiluriviltä.

Merkkilajia (fonttia) ja -kokoa voi vaihtaa aina

halutessaan. Myös merkkimuotoilut (fontti-

muotoilut) voi tehdä joko ennen kirjoittamista tai

vasta kirjoittamisen jälkeen. Muotoilu on voimassa

valitulla alueella tai tyhjässä asiakirjassa valinta-

kohdasta eteenpäin.

Merkkilajin ja -koon voi vaihtaa myös muotoilurivin painikkeilla:

Valitaan muotoiltava teksti. Tyhjässä asiakirjassa muotoilu on voimassa määrittelykohdasta

eteenpäin. Tyhjä asiakirja tarkoittaa, että määrittelykohdan jälkeen ei ole tekstiä, sitä ennen tekstiä

voi olla ja asiakirja on ohjelmalle ”tyhjä”.

Valitaan muotoilutyökalurivin fonttiluettelosta

haluttu fontti.

Valitaan muotoilutyökalurivin fontin koko-luet-

telosta haluttu fonttikoko. Jos luettelossa ei ole ha-

luttua kokoa, voi sen kirjoittaa luetteloruutuun ja

painetaan Enter.

Kaikkiin fontin ominaisuuksiin päästään vaikut-

tamaan valintaikkunassa.

Valitaan muotoiltava teksti.

Anna komento Muotoilu – Fontti.

Valitaan välilehti Fontti .

Valitaan haluttu fontti luettelosta Fontti.

Kohdasta Koko valitaan haluttu fonttiko-

ko.

Valitaan fontin ulkoasu kohdasta Tyyli.

Lopuksi napsautetaan OK.

Kirjainkoko

Typografiassa on nimetty kolme kirjainkokojen perusvaihtoehtoa: versaali, kapiteeli ja gemena.

Tehosteet löytyvät Muotoilu-valikon Fontti-ikkunan Fonttitehosteet -välilehdestä ja sen Tehosteet -

valintalistasta.

Fontti eli kirjasintyyppi tarkoittaa sitä

tyyliä, jolla merkistö on piirretty. Se antaa

osaltaan vaikutelman tekstistä jo ennen

kuin lukija on sisältöön ehtinyt syventyä.

Tietokoneessa oleva fonttikokoelma on

ohjelmien yhteiskäytössä ja laajennettavis-

sa tarvittaessa.

ISOT KIRJAIMET ELI VERSAALI KAPITEELIKIRJAIMET ELI ERI KOKOISIA SUURAAKKOSIA

pienet kirjaimet eli gemena Otsikko On Amerikkalaista Tyyliä

Page 21: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 21 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus voidaan Fontti -valintaikkunassa valita fontin tehosteeksi,

mutta silloin kyseinen muotoilu on jatkuvasti voimassa eikä se ole tarkoituksenmukaista. Näillä

muotoiluilla pyritään jonkin sanan tai tekstin osan korostamiseen, jolloin muotoilu on voimassa

vain halutuissa paikoissa.

Teksti voidaan valita ja tehdä muotoilu Fontti –valintaikkunassa, mutta se on

työläs reitti. Tiettyyn tekstinosaan kohdistuva muotoilu on näppärä tehdä muotoilu-

rivin painikkeilla.

Valitaan haluttu teksti. Napsautetaan työkaluriviltä lihavoinnin, kursivoinnin tai alleviivauksen

painiketta. Sama kohde voidaan muotoilla näillä kaikillakin, mutta kukin muotoilu on tehtävä erik-

seen. Toki ne voidaan tehdä samalla valinnalla.

Vastaavat näppäinyhdistelmät ovat Ctrl+B lihavointi, Ctrl+I kursivointi ja Ctrl+U alleviivaus.

Mikäli nämä muotoilut halutaan poistaa, valitaan kyseinen alue ja painetaan uudestaan vastaa-

vaa painiketta. Myös näppäinyhdistelmät toimivat. Vietäessä kursori muotoillulle alueelle näkyy

muotoilu ko. painikkeessa siten, että painike on korostettu. Teknisesti kyseessä on uudelleen muo-

toilu, ei muotoilun poistaminen.

Otsikot

Teksti tarvitsee otsikon. Otsikko kertoo mistä tekstissä

puhutaan ja vaikuttaa lukijan päätökseen siitä, lukeeko hän

tekstin vai ei. Alaotsikot jakavat laajemman tekstin hel-

pommin hahmottuviin osiin ja mahdollistavat valikoivan

lukemisen.

Otsikot voi tietysti muotoilla merkkimuotoiluja käyttä-

en halutun näköiseksi, mutta se on hankalaa ja ohjelma ei

osaa tehdä näin muotoilluista otsikoista sisällysluetteloa.

Otsikot kannattaa muotoilla otsikkotyylien avulla, jolloin

niistä saa yhtenäisen näköiset ja ne mahdollistavat auto-

maattisesti päivittyvän numeroinnin, sisällysluetteloiden

automaattisen luonnin, otsikoittain selaamisen ja jäsente-

lyn.

Otsikko muotoillaan viemällä kursori otsikkotekstiin (riittää, että kursori on tekstissä, ei tarvitse

maalata tekstiä) ja valitaan haluttu otsikkotyyli. Otsikkotyylit löytyvät Muotoilu-työkalurivin Tyylit

ja muotoilut -valinnasta ja myös näppäinyhdistelmillä Ctrl+1, Ctrl+2 ja Ctrl+3.

Ylä- ja alaindeksi

Monissa erikoistilanteissa tarvitaan myös ylä- ja alaindeksityyppisiä merkkejä. Indeksi pienen-

netään ja sijoitetaan normaalin tekstin peruslinjasta poikkeavasti. Tavallisimpia käyttökohteita lie-

nevät eksponentit (75 m2) ja viittausmerkinnät (..toteaa Pylkkänen14).

Kirjoitetaan indeksi tavallisena tekstinä

Valitaan indeksiksi tarkoitettu teksti

Valitaan Muotoilu-valikosta Fontti - Sijainti-välilehti ja Yläindeksi tai Alaindeksi. Ylä- ja alain-

deksin voi tehdä myös näppäimistöltä seuraavasti: Paina Ctrl+Vaihto+P tehdäksesi yläindeksiteks-

tiä tai Ctrl+Vaihto+B tehdäksesi alaindeksitekstiä.

Muotoilun voi tehdä myös ennen kirjoittamista, jolloin teksti tulee valittuna indeksinä, kunnes

annetaan jokin muu määrittely.

Page 22: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 22 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Tekstin sisentäminen

Tekstin sisentämisessä on kyse tekstin sijoitta-

misesta marginaaleista sisäänpäin. Writerissä voi

sisentää rivin, kappaleen, valitun tekstin tai halut-

taessa koko asiakirjan. Sisentää voi vasenta reu-

naa, oikeaa reunaa tai molempia.

Kaikki sisennystavat löytyvät Muotoilu -

valikon Kappale -komennolla avautuvan valinta-

ikkunan Sisennykset ja välit -välilehdestä. Sisen-

nys kohdan -ruutuihin kirjoitetaan arvo tai valitaan

arvo kentän oikeassa reunassa olevilla nuolilla.

Nopeimmin sisennys voidaan valita muotoilu-

rivin sisennyspainikkeilla.

Sisennettävä kappale valitaan sijoittamalla

kohdistin kappaleen alkuun, loppuun tai tekstiin

(ei tarvitse maalata) ja napsauttamalla sisennys-

painiketta (oikea painike kuvassa) työkalurivillä. Jokainen painallus sisentää tekstiä sarkainkohdan

kerrallaan. Muotoilurivillä on myös sisennyksen pienennyspainike (vasen painike kuvassa), joka

pienentää sisennystä sarkainkohta kerrallaan.

Sisennys voidaan tehdä edellisten lisäksi myös viivaimelta. Viivaimen avulla voi muuttaa sekä

marginaaleja että sisennystä. Kaksoisnapsauttamalla yläviivainta saat myös esiin Kappale -

valintaikkunan.

Kappaleen tasaus

Kappaleen voi tasata riville neljällä eri tavalla: Oletuksena on vasen

reuna, julisteissa ja ilmoituksissa suositaan paljon

keskitystä ja oikean reunan tasauksellekin löytyy

käyttöä ainakin numeroita taulukoissa esitettäessä. Neljäntenä vaihtoehtona

on vielä molempien reunojen tasaus. Toiminnot löytyvät Muotoilu-

työkalurivin painikkeista.

Komennot löytyvä myös Muotoilu -valikon Tasaus -komennolla avau-

tuvasta valikosta.

Rivi- ja kappalevälit

Tekstikappaleeseen voidaan liittää kahdenlaista välistystä: riviväli ja kappaleväli. Riviväli on

edellisen rivin peruslinjan etäisyys seuraavan rivin peruslinjaan.

Kappaleet erotetaan ylimääräisellä rivinvaihdolla (tyhjä rivi). Täsmällisempää määrittelyä tar-

vittaessa käytetään kappalevälimääritystä, näitä tapoja ei kuitenkaan saa käyttää yhdessä. Kappale-

väli on kappaleen ylä- ja/tai alapuolelle lisättävä tila, jolla säädellään kappaleiden etäisyyttä toisis-

taan.

Toiminnot valitaan Muotoilu-valikon komennolla Kappale.... Välilehden Sisennykset ja välit

kohdasta Riviväli määritetään rivien ja kappaleiden välissä oleva tyhjä tila. Kohdasta Yläreuna

määritetään kunkin valitun kappaleen ensimmäisen rivin yläpuolella oleva tyhjä tila. Halutun luvun

Kappaleen sisennys

Oikean reunan

sisennys

Ensimmäisen

rivin sisennys

Page 23: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 23 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

voi kirjoittaa ruutuun tai valita luettelosta. Luvun on oltava positiivinen. Vastaavasti kohdasta Ala-

reuna määritetään kappaleen viimeisen rivin alapuolelle tuleva tyhjä tila.

Riviväli määrittää tekstirivien väliin jäävän tyhjän tilan. Riviväli valitaan

samasta valintaikkunasta kuin kappalevälikin. Vaihtoehtoja ovat: Riviväli 1,

Riviväli 1,5, Riviväli 2, Suhteellinen, vähintään, Riviväli ja Kiinteä.

Valinnalla Suhteellinen määritetään riviväli prosentteina. Valinnalla Vä-

hintään määritetään, mikä rivivälin tulisi vähintään olla. Riviväli määritetään

riviväliruudun perässä olevaan mittaruutuun asetuksissa määritetyn mittayk-

sikön mukaisesti (oletuksena cm). Valitsemalla Riviväli, voidaan määrittää

mitta, joka säilyy rivien välissä riippumatta fonttikoon muutoksista. Kiinteä-

vaihtoehdolla asetetaan riville täsmällinen korkeus, joka ei muutu fonttikoon

mukaan. Valinta on käyttökelpoinen esimerkiksi julisteita tai mainoksia asemoitaessa, jolloin teks-

tirivit voi halutessaan laittaa koskettamaan toisiaan tai menemään jopa lomittain.

ASIAKIRJAN MÄÄRITYKSET

Asiakirjan ulkoasua säätelevät monet seikat. Tyypillisiä ovat marginaalit, sarkainkohdat sekä

sivu- ja paperikoko. Lisäksi tekstin tehosteilla voidaan korostaa sen osia. Asiakirjojen ulkoasusta

on olemassa erilaisia standardeja, joita tietyissä yhteyksissä kannattaa käyttää.

Paperikoko ja reunukset

Reunukset (marginaalit) on paperin reunan ja

paperille tulostettavan tekstin väliin jäävä tyhjä ti-

la vasemmalla, oikealla, ylhäällä ja alhaalla. Reu-

nukset asetetaan valitsemalla Muotoilu-valikosta

Sivu-kohta ja avautuvasta valintaikkunasta Sivu-

välilehti. Oletuksena on kahden sentin reunukset

joka puolelle (huomaa, että ne eivät ole SFS-

standardin mukaiset).

Reunuksia voi muuttaa millimetri kerrallaan

kenttien reunan painikkeista tai syöttämällä arvon

suoraan vanhojen päälle.

Reunuksia voi asettaa suoraan näytöllä olevasta

viivaimesta. Vie hiiren osoitin viivaimelle har-

maan ja valkoisen rajalla kolmioiden kärkien vä-

liin, hiiren osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi.

Vedä reunusta haluamaasi suuntaan. Vetämisen aikana viiva

osoittaa asiakirjassa uuden reunuskohdan.

Paperikoko määritetään samasta välilehdestä kuin reunuk-

setkin. Oletuksena on koko A4. Valitun paperikoon mitat näky-

vät Leveys- ja Korkeus-ruuduissa. Tulostussuunta on oletukse-

na pysty, mutta voidaan vaihtaa vaakaan.

Huomioon. Kun näytölle ava-

taan aikaisemmin tallennettu

tiedosto, ovat asetukset tiedoston

mukaisia.

Page 24: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 24 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Sarkaimet

Sarkaimen avulla sijoitetaan tekstiä vaakasuunnassa tiettyyn kohtaan. Sarkain kohdistuu tiettyyn

riviin ja sitä on käytettävä jokaisessa kohdas-

sa erikseen. Sarkaimet voi määrittää valin-

taikkunan tai viivaimen avulla. Sarkain-

näppäin (TAB) sekä työkalurivin Sisennys-

painike toimivat asetettujen sarkaimien mu-

kaan. Sarkaimia on neljää tyyppiä: vasen, oi-

kea, keskitetty- sekä desimaalisarkain. Va-

sen sarkain kirjoittaa sarkainkohdasta lähtien

oikealla, oikea sarkain tasaa tekstin oikean

reunan sarkain-kohtaan ja keskitetty sarkain

keskittää tekstin sarkainkohdan molemmille

puolille. Desimaali asettaa sarkainkohtaan

kirjoitettujen desimaalilukujen desimaalipil-

kut alakkain.

Sarkaimet valintaikkunassa

Sarkaimet asetetaan Muotoilu-valikon komennolla Kappa-

le.... Komento tuo näytölle Kappale -valintaikkunan, jonka väli-

lehdestä Sarkaimet asetukset tehdään. Kohtaan Sijainti kirjoite-

taan sarkaimen sijoituskohta ja kohdasta Tyyppi valitaan haluttu

sarkaintyyppi. Jos sarkainkohdan ja sitä edeltävän tekstin väliin

halutaan täyttömerkki, valitaan Täyttömerkki kohdasta haluttu tyyppi. Kohdasta Merkki, voidaan

määritellä mikä hyvänsä merkki täyttömerkiksi antamalla ko. merkki valintakohdan perässä ole-

vaan ruutuun. Napsautetaan Uusi. Samalla tavalla lisätään muut sarkainkohdat ja lopuksi napsaute-

taan OK.

Sarkaimet viivaimen avulla

Sarkaimet voi asettaa myös suoraan vaakavii-

vaimesta valitsemalla viivaimen vasemmasta päästä

sarkaintyypin napsauttamalla painiketta niin monta

kertaa, että haluttu sarkaintyyppi on esillä. Sen jälkeen napsautetaan haluttua kohtaa viivaimen as-

teikolla ja valinnan mukainen sarkain ilmestyy ko. kohtaan. Toistetaan kunnes tarvittavat sarkaimet

ovat paikallaan. Sarkainkohtaa voi siirtää hiirellä vetämällä. Viivaimelle itse asetettu sarkainkohta

mitätöi kaikki sen vasemmalla puolella olleet oletussarkaimet.

Sarkainkohtien muuttaminen

Halutessasi muuttaa kerralla useamman rivin sarkaimia, pitää rivit aina ensin valita. Jos luettelo

on tehty käyttäen rivinvaihtoa rivin lopussa (Vaihto+Enter) riittää, että kohdistin on luettelossa.

Kappaleen sarkainasetukset näkyvät viivaimella, kun kohdistin on kappaleessa. Muuta sar-

kaimia vetämällä hiirellä sarkain haluttuun kohtaan. Tyhjässä asiakirjassa asetus on voimassa siir-

tokohdasta eteenpäin. Tyhjä tarkoittaa tässä myös tilannetta, jossa toimenpide tehdään asiakirjassa

olevan tekstin jälkeen.

Valintaikkunassa siirto tehdään poistamalla ensin väärässä kohdassa oleva sarkain valitsemalla

sarkainkohta sijainti-ruudussa ja napsauttamalla painiketta Poista, jonka jälkeen määritetään uusi

sarkainkohta.

Vihje! Valintaikkuna avau-

tuu myös kaksoisnapsautta-

malla viivaimeen.

Muista! Mikäli sarkaimia halutaan

muuttaa olemassa olevassa tekstissä,

on ensin valittava teksti, johon muu-

tos kohdistuu. Ellei mitään valintaa

tehdä, kohdistuu muutos siihen ri-

viin, jossa kohdistin on

Page 25: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 25 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Sarkaimien poistaminen

Viivaimelta sarkain poistetaan vetämällä sarkain alas viivaimelta. Olemassa olevassa tekstissä

on ensin valittava teksti, josta sarkaimet poistetaan.

Valintaikkunassa sarkain poistetaan valitsemalla poistettava sarkain luettelosta ja napsauttamal-

la painiketta Poista. Kaikki sarkainkohdat poistetaan napsauttamalla painiketta Poista kaikki. Kun

kaikki sarkainkohdat on poistettu, palautuvat oletussarkaimet näkyviin.

Oletussarkaimet

Ellei asiakirjaan määritetä itse mitään sarkaimia, on

voimassa oletussarkaimet. Suomalaisen asiakirjastandar-

din mukaiset oletussarkaimet ovat 2,3 cm, mutta Writerin

oletussarkain on 1,25 cm. Oletussarkaimet asetetaan ko-

mennolla Työkalut – Asetukset. Avautuvasta valintaik-

kunasta valitaan kohta LibreOfficeWriter ja sen jälkeen

Yleiset. Ruutuun Sarkaimet kirjoitetaan haluttu arvo ja

napsautetaan OK.

Sarkainkohtiin kirjoittaminen

Luetteloa (taulukkoa) kirjoitetaan painamalla Sarkain -näppäintä aina kun halutaan siirtyä seu-

raavan sarkaimen kohdalle. Ilman Sarkain -näppäintä sarkaimet eivät vaikuta mitenkään, kirjoitus

etene normaalisti reunusten välissä.

Luetteloa kirjoitettaessa rivin lopussa painetaan Enter -painiketta, joka tekee kappaleen-vaihdon

tai Vaihto+Enter, joka tekee rivinvaihdon. Kumpaa käytetään, riippuu siitä, miten luetteloa halu-

taan käsitellä.

Kirjoitetaan luettelon ensimmäinen teksti tai luku.

Painetaan Sarkain -näppäintä.

Kirjoitetaan seuraava teksti tai luku.

Toistetaan kohtia 2 ja 3, kunnes ensimmäinen rivi on kirjoitettu.

Jos rivistä halutaan oma kappale, painetaan rivin lopussa Enter. Tästä seuraa, että sarkaimia voi

muuttaa tarvittaessa rivikohtaisesti. Rivinvaihto tehdään painamalla rivin lopussa Vaihto+Enter.

Seuraavat rivit kirjoitetaan samalla tavoin kuin ensimmäinenkin.

Luettelomerkit ja numeroidut luettelot

Tekstiin voi lisätä luetteloita, joissa on luettelomerkkinä jokin erikoismerkki, kuten juokseva

numerointi. Luettelon voi myös jäsennellä monitasoiseksi. Teknisesti luettelo on kappaletyyli, mis-

sä luettelokohdat korostetaan luettelomerkein, numeroinnin, kuvien tai monitasoisen jäsennyksen

avulla. Numerointi päivittyy automaattisesti, mistä on apua listaa uudelleen järjestettäessä ja otsi-

koiden numerointia käytettäessä. Luettelon voi tehdä aloittamalla joko sisällöstä tai muotoilusta

Muista! Oletussarkainten arvo voi

sinänsä olla kulloinkin tarvitsemasi.

Asiakirjastandardin mukaista arvoa

kannattaa käyttää, ellei työsi edellytä

jonkin muun arvon käyttämistä.

Page 26: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 26 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Muotoilu sisältöjen jälkeen:

Kirjoitetaan luettelokohdat omiksi kappaleikseen painamalla Enter jokaisen kohdan lo-

pussa.

Valitaan tekstialue, joka halutaan muotoilla luetteloksi

Valitaan haluttu luettelotyyli.

Muotoilu ennen sisältöä

Tehdään Enterillä tyhjä rivi luettelon ensimmäistä kohtaa varten.

Valitaan haluttu luettelotyyli.

Kirjoitetaan luettelokohdat painamalla Enter jokaisen perään.

Kun halutaan palata normaalityyliin painetaan Enteriä kaksi kertaa.

Perusluettelotyylit voi tehdä Muotoilu-työkalurivin Numerointi ja Luettelomer-

kit -painikkeiden avulla. Lisää tyylivaihtoehtoja löytyy valitsemalla Muotoilu-

valikosta Luettelomerkit ja numerointi.

Valikkokomennolla luettelomerkit saadaan seuraavasti:

Siirretään kohdistin paikkaan, josta

luettelo alkaa.

Annetaan komento Muotoilu – Lu-

ettelomerkit ja numerointi….

Valitaan luettelomerkki ja napsaute-

taan OK.

Kirjoitetaan ensimmäinen kohta ja

painetaan Enter. Ohjelma antaa uu-

den luettelomerkin jokaisen Enterin

painalluksen jälkeen.

Kirjoitetaan seuraavat kohdat sa-

malla tavalla.

Painetaan viimeisen kohdan jälkeen

Enter.

Lopetetaan luettelo napsauttamalla luettelomerkin painiketta tai painetaan Enter.

Automaattinen muotoilu

Kirjoittaessa voi luettelotyylin aloittaa myös hyödyntämällä ohjelman automaattista muotoilu-

toimintoa:

Kirjoittamalla luettelon ensimmäisen

kohdan alkuun asteriskin (*) ja välilyönnin

kappale muotoillaan Enterin painamisen jäl-

keen normaaliksi bullet-tyyppisillä luettelo-

merkeillä varustetuksi luetteloksi.

Kirjoittamalla luettelon ensimmäisen

kohdan alkuun numeron, pisteen ja välilyön-

nin kappale muotoillaan Enterin painamisen

yhteydessä numeroiduksi luetteloksi. Keino

on erityisen käyttökelpoinen, mikäli halutaan

aloittaa numerointi jostain muusta kuin nu-

merosta yksi.

Kirjoittamalla luettelon ensimmäisen

kohdan alkuun tavuviivan ja välilyönnin

kappale muotoillaan ranskalaisin viivoin va-

rustetuksi luetteloksi, missä ei ole sisennystä.

Näiden toimintojen edellytyksenä on, että

Page 27: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 27 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Käytä numerointia – symboli –valintaruutu on valittuna komennossa Työkalut – Automaattisen

korjauksen asetukset – välilehdessä Asetukset.

Luettelomerkkien poistaminen

Luettelomerkit saa poistettua napsauttamalla luettelomerkkipainiketta, kun poistettava kohta on

valittuna. Valitsemalla koko luettelo voidaan poistaa luettelomerkit koko luettelosta.

ASIAKIRJAN VIIMEISTELY

Sivunumerot

Sivunumerointi lisätään ylä- tai alatunnis-

teeseen, jolloin se näkyy jokaisella sivulla.

Valitaan Lisää-valikosta Ylätunniste jos ha-

lutaan numerointi sivun yläreunaan tai Ala-

tunniste jos halutaan numerointi sivun ala-

reunaan. Siirrytään tunnistekentässä sarkain-

näppäimellä siihen kohtaan mihin numerointi

halutaan. Valitaan Lisää-valikosta Kentät -

Sivunumero. Vastaavasti lisätään sivumäärä

komennolla Sivumäärä. Se pitää erottaa var-

sinaisesta sivunumerosta välilyönnillä ja si-

joittaa esimerkiksi sulkuihin, jotta se erottuu

sivunumerosta. Sivunumeroa ei saa syöttää

näppäimistöltä, koska tällöin sama numero on

kaikilla sivuilla

Sivunumero näkyy harmaalla korostettuna, kyseessä on koodi. Haluttaessa poistaa sivunumero,

poistetaan koko harmaalla korostettu alue samalla tavalla kuin mikä hyvänsä merkki.

Ylä- ja alatunniste

Ylä- ja alatunniste on teksti, sivunumero, kuva tai niiden yhdistelmä, joka toistuu asiakirjan tai

lohkon kaikilla sivuilla. Asiakirjan tai lohkon ensimmäisen sivun tunnisteet voivat poiketa muiden

sivujen tunnisteista, samoin parillisten ja parittomien sivu-

jen. Ylä- ja alatunnisteita voi käsitellä kuten muutakin teks-

tiä.

Ylätunniste lisätään antamalla komento Lisää - Ylätun-

niste - Oletus. Alatunniste listään komennolla Lisää - Ala-

tunniste - Oletus. Komento avaa valitun tunnisteen, näyttää katkoviivalla sen ja tekstin rajan. Nap-

sauttamalla oikein reunan kolmiota, avautuu valikko, jonka komennoilla voi muotoilla tunnistetta

tai poistaa sen.

Tunnistekentät pienentävät asiakirjalle jää-

vää sivutilaa. Tunnistekenttä on asemoitu si-

ten, että sen ulkoreuna on marginaalin kohdal-

la. Tunnisteen olemassaolo ei siis vaikuta

marginaalien kokoon. Kymmenen pisteen

tekstikoossa yhden rivin korkuinen tunniste-

kenttä vie kolme riviä tilaa asiakirjan jokaisel-

ta sivulta.

Tunnistekentässä on valmiina vasemman

reunan, keskitetty ja oikean reunan sarkain-

kohta, joissa voi siirtyä sarkainnäppäimen

avulla.

Tunnistekentän ja asiakirjan välisen tyhjän

tilan voi määrittää Objektivälit-arvon avulla.

Page 28: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 28 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Tunnistekentän korkeuden voi määritellä itsekin, oletuksena on automaattinen korkeuden määri-

tys, missä kenttä venyy sitä mukaa kun sisältö vaatii lisää tilaa.

Tunnisteen luomista ei voi peruuttaa Kumoa-toiminnolla, vaan poistaminen tapahtuu valitse-

malla se valikosta uudelleen. Tällöin kaikki sen sisältö ja tilavaraus häviävät.

Tunnisteen kirjoittaminen

Asiakirjan tekstin yläpuolella tai alapuolella näkyy tunnisteille varattu tila, kun tunniste on lisät-

ty. Kohdistin napsautetaan alueelle ja kirjoitetaan teksti normaalisti. Tekstiä voi muotoilla tarpeen

mukaan, lisätä sarkainkohtia, vaakaviivan tai kuvia.

Kun tunnisteen teksti on kirjoitettu, napsautus asiakirjan tekstiin sulkee tunnisteen. Kun ylä-

/alatunniste on jo tehty, pääsee siihen nopeimmin kaksoisnapsauttamalla tunnisteeseen.

Päivämäärä ja aika

Päivämäärä ja aika voidaan lisätä tunnisteeseen tai mi-

hin hyvänsä kohtaan asiakirjaa. Päivämäärä ja aika ovat

joko päivittyviä tai pysyviä. Päivittyvä päiväys on aina se

päivä, jona tiedosto avataan. Pysyvä päiväys ei muutu, se

pysyy aina samana.

Pysyvä päivämäärä ja aika lisätään Lisää -valikon

komennolla Kentät. Avautuvasta valikosta valitaan Päi-

vämäärä tai Aika.

Päivittyvä päivämäärä tai aika lisätään komennolla

Muu… Avautuvasta Kentät –valintaikkunasta va-

litaan Tyyppi-kentästä Aika ja Valitse -kentästä

Kiinteä aika. Muotoilu -kentästä valitaan haluttu

muoto. Napsautetaan Lisää ja suljetaan valintaik-

kuna napsauttamalla Sulje.

Sekä päivämäärän että ajan voi luonnollisesti

kirjoittaa myös näppäimistöltä. Tällöin ne ovat py-

syviä.

OIKOLUKU JA TAVUTUS

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen avulla asiakir-

jan tekstistä saadaan korjattua kirjoitusvirheet.

Korjaus koskee todellakin kirjoitusvirheitä. Sinänsä

oikein kirjoitettua sanaa, joka on asiayhteydeltään väärässä paikassa, ei tämän toiminnon avulla

kyetä tunnistamaan.

Oikoluvun voi tehdä eri tavoilla: oikoluetaan valmis teksti joko manuaalisesti tai automaattisesti

tai oikoluetaan tekstiä suoraan kirjoitettaessa.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen kirjoitettaessa

Oikoluettaessa tekstiä suoraan kirjoitettaessa korostuvat virheelliset sanat punaisella

aaltoviivalla. Oletusarvoisesti automaattinen oikoluku ei ole päällä. Sen voi kytkeä päälle

napsauttamalla työkaluriviltä painiketta Automaattinen oikoluku.

Pysyvästi automaattisen oikoluvun saa päälle komennolla Työkalut – Asetukset. Valitaan

avautuvasta Asetukset –valintaikkunasta kohta Kieliasetukset – Kirjoituksen aputyökalut ja

napsautetaan valinta Asetukset -ruudun kohtaan Oikolue kirjoitettaessa.

Page 29: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 29 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Kirjoitetaan tekstiä. Virheellisesti kirjoitetut sanat korostuvat punaisella aaltoviivalla, kun pai-

netaan sanan jälkeen esimerkiksi Välilyönti näppäintä tai pisteen ja kappaleen jälkeen.

Viedään hiiren osoitin korostetun sanan päälle ja napsautetaan kakkospainikkeella (avataan pi-

kavalikko).

Valitaan pikavalikosta sanan oikea muoto (ensimmäi-

senä valikossa). Jos sana oli kirjoitettu oikein, sen voi li-

sätä sanastoon Lisää -valinnalla. Valinnalla Ohita kaikki

voi hypätä sanan yli ja ohjelma ei korosta asiakirjassa

samalla tavalla kirjoitettuja sanoja. Automaattinen korja-

us -valinnalla ohjelma korjaa samalla tavalla kirjoitetut

sanat jatkossa automaattisesti.

Kirjoitusvirheen voi korjata myös poistamalla virheel-

liset merkit ja kirjoittamalla tilalle oikeat merkit. Tällöin

kuitenkin menetetään oikolukutoiminnon tarjoamat mah-

dollisuudet.

Oikeinkirjoituksen tarkistus jälkikäteen

Oikoluvun voi tarkistaa myös jälkikä-

teen kaiken tekstin tultua kirjoitettua.

Tällöin oikoluku-toiminto avautuu erilli-

seen ikkunaan. Oikoluku alkaa tekstikoh-

distimen paikasta. Jos kohdistin on muu-

alla kuin asiakirjan alussa, oikoluku alkaa

kohdistimen paikasta ja jatkuu asiakirjan

loppuun. Kun asiakirjan loppu on saavu-

tettu, oikoluku jatkuu asiakirjan alusta

aina oikoluvun aloituskohtaan saakka.

Oikoluvun voi siis aloittaa mistä kohtaa

hyvänsä, mutta luontevinta se on aloittaa

asiakirjan alusta. Voidaan oikolukea

myös tietty alue valitsemalla ensin oiko-

luettava alue.

Viedään kohdistin paikkaan, josta eteenpäin teksti tarkistetaan.

Annetaan komento Työkalut – Kielentarkistus tai napsautetaan työkalurivin painiketta

Kielentarkistus.

Virheellinen sana näkyy kohdassa Ei sanastossa.

Page 30: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 30 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

-Ctrl

Valitaan oikea muoto luettelosta Ehdotukset. Ellei oikeata muotoa löydy luettelosta, korjataan

sana kohtaan Ei sanastossa, poistamalla virheelliset merkit ja kirjoittamalla oikeat merkit tilalle.

Napsautetaan Vaihda, joka korjaa kyseisen sanan tai Vaihda kaikki, joka korjaa kaikki kysei-

set sanat asiakirjasta.

Oikein kirjoitetun sanan voi lisätä sanastoon napsauttamalla Lisää -painiketta. Napsauttamalla

Automaattinen korjaus -painiketta sana lisätään automaattikorjausten luetteloon.

Tarkistuksen voi perua Kumoa -painikkeen napsautuksella ja keskeyttää nap-

sauttamalla Sulje -painiketta. Kun tarkistus on päättynyt, ohjelma ilmoittaa siitä

tuomalla näytölle ilmoituksen Oikeinkirjoituksen tarkistus on valmis.

Tavuttaminen

Teksti voidaan tavuttaa kirjoitettaessa, mutta se voidaan tehdä myös vasta tekstin tultua val-

miiksi. Tekstiä ei tarvitse tavuttamista varten valita, riittää, että osoitin on tekstissä. Jos halutaan

tavutaa vain osa tekstistä, on tavutettava alue valittava. Writer tavuttaa tekstiä voimassaolevan kie-

len asetuksen mukaisesti: suomea tavutetaan suomen tavutussääntöjen mukaisesti, englantia eng-

lannin sääntöjen mukaisesti jne.

Tavutus aloitetaan komennolla Työkalut - Kieli - Tavutus. Näytölle tulee tavutuksen valin-

taikkuna, jonka Sana -ruudussa näkyy ensimmäinen

tavutettava sana. Kursori näkyy korostettuna ohjel-

man ehdottamassa tavutuskohdassa. Tavutuskohtaa

voi muuttaa Sana -ruudun alla olevilla nuolipainik-

keilla. Jos kohta on oikein, napsautetaan painiketta

Tavuta, jolloin kyseinen sana tavutetaan ja ohjelma

siirtyy seuraavaan tavutuskohtaan. Peruuta -pai-

nikkeella tavutus peruutetaan.

Jos sanaa ei haluta tavuttaa, mutta halutaan siir-

tyä tavutuksessa eteenpäin, napsautetaan Seuraava -painiketta. Poista -painike toimii samalla ta-

valla.

Nopein tapa tavuttaa on automaattitavutus. Automaattitavutus kytketään päälle komennolla

Työkalut – Asetukset… Avautuvasta valintaikkunasta valitaan Kieliasetukset - Kirjoituksen

aputyökalut. Asetukset -ruudusta valitaan kohta Tavuta kysymättä. Oletusarvona ruudussa ei ole

valintaa.

Tavutus perustuu tarkistussanastoon, ohjelma ei ymmärrä lukemaansa.

Tavutus saattaa siis tehdä virheitä, jotka on korjattava nk. tavutusvihjeen

käytöllä. Tavutusvihje annetaan syöttämällä näppäimistöltä Ctrl + tavu-

viiva tavutuskohtaan. Tavutus vihje toimii kuten automaattinen tavutuskin,

ts. häviää kun sitä ei tarvita (esim. tekstiin tehtyjen muutosten vuoksi sana

siirtyy rivin lopusta muuhun kohtaan). Tavutusvihjeen saa näkymään näytöllä työkalu-

rivin painikkeella Tulostumattomat merkit.

MUOTOILUTYYLIT

Samaan asiakirjaan, jopa yhteen kappaleeseen voi liittää erilaisia määrityk-

siä: merkkikoko ja -laji, sisennys yms. paljonkin. Ne voi tietysti tehdä

joka kerta erikseen, mutta kun määrityksiä on paljon, se on hidasta ja han-

kalaa. Asiaa helpottaa tyylien ja asiakirjamallien käyttö. Tyyli sisältää

kaikki määrätyn kappaleen ulkoasuun kuuluvat määritykset ja koko kappa-

le voidaan muotoilla kerralla.

Tyylin valitseminen

Tyylin soveltaminen yhteen kappaleeseen tapahtuu siirtämällä

kursori kyseiseen kappaleeseen ja valitsemalla haluttu tyyli.

Muotoilu-työkaluriviltä löytyy avautuva lista, josta voi nope-

Tyylit ja muotoilut ikku-

nan avauspainike

Page 31: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 31 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Kappale-

tyylit

Merk-

kityylit

Kehys-

tyylit

Sivu-

tyylit

Luette-

lo-tyylit

Täyttömuo-

toilutila

Uusi tyyli

valinnasta

asti poimia aluksi lähinnä otsikkotyylejä. Lista avautuu napsauttamalla ruudun oikeassa reunassa

olevaan kolmioon. Lista kasvaa sitä mukaa kuinka erilaisia tyylejä asiakirjassa käytetään.

Tyylit ja muotoilut -painikkeesta avautuu erillinen Tyylit ja muotoilut -ikkuna, jossa on

kymmeniä valmiita tyylejä. Lista on niin pitkä, että tyylit näytetään ryhmiteltyinä (kappale-, merk-

ki-, kehys-, sivu-, ja luettelotyylit). Listan vaihtoehtojen näkymä vaihtuu automaattisesti sen mu-

kaan onko kirjoituspaikka tekstissä tai onko valittuna esimerkiksi kuva.

Tyyli sovelletaan haluttuun kappaleeseen tyylin nimeä kak-

soisnapsauttamalla Tyylit ja muotoilut -ikkunassa.

Merkkityylejä muuttaessa on ensin valittava muutettava teks-

tialue.

Valmista tyyliä ei voi poistaa, mutta tekstin voi palauttaa

Oletus- tai Leipäteksti -muotoiluun.

Tyylin muokkaaminen

Myös valmiita tyylejä voi itse muokata. Tämä tapahtuu seu-

raavasti:

Valitaan Tyylit ja muotoilut -ikkunasta tyyli, jota halutaan

muokata napsauttamalla tyylin nimeä hiiren oikealla painikkeella.

Valitaan avautuvasta valikosta Muuta…

Tehdään Kappaleen tyyli -valintaikkunan välilehtien asetuksiin tarvittavat asetukset ja kuita-

taan ne OK:lla

Itse määritellyt tyylit voi poistaa tästä samasta valikosta. Sen sijaan valmiita tyylejä ei voi pois-

taa.

Page 32: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 32 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Uusi tyyli

Uuden tyylin luominen valinnasta on yksinkertaista, mutta uuden tyylin voi määritellä myös

”tyhjältä pöydältä”. Toiminto on hyvin samantapainen kuin tyylin muokkaaminenkin.

Valitaan Tyylit ja muotoilut -ikkunasta jokin tyyli napsauttamalla sitä hiiren oikealla painik-

keella.

Valitaan avautuvasta valikosta Uusi…

Näytölle avautuu Kappaleen tyyli -valintaikkuna. Oletusarvoisesti valittuna on Järjestelytyö-

kalu -välilehti. Siinä annetaan tyylille nimi. Nimi -ruudun oikeassa päässä on valinta Automaatti-

nen päivitys. Jos siinä on valinta kyseisellä tyylillä muotoiltua kappaletta suoraan muotoillessa

tyyli ja muut samalla tyylillä muotoillut kappaleet päivittyvät vastaavasti.

Kohtaan Seuraava tyyli, valitaan se tyyli, jonka halutaan automaattisesti seuraavan uutta tyyliä

(esimerkiksi otsikon jälkeen leipäteksi).

Mikäli tyylin pohjana on jokin jo olemassa oleva tyyli, valitaan se kohtaan Perusta.

Tehdään ikkunan eri välilehdiltä halutut muotoilut ja napsautetaan lopuksi OK.

Page 33: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 33 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Tyylin luominen valinnasta

Määrittelemällä uusia tyylejä voi asiakirjat muotoilla nopeasti halua-

mansa näköisiksi. Yksinkertaisinta tehdä uusi tyyli on tehdä seuraavasti:

Tehdään sisältöön (teksti, kuva, kehys, sivu tai luettelo) halutut muo-

toilut ohjelman muotoilutoiminnoilla.

Napsautetaan Tyylit ja muotoilut -ikkunan Uusi tyyli

valinnasta -painiketta ja valitaan avautuvasta valikosta Uusi

tyyli valinnasta.

Annetaan tyylille kuvaava nimi ja lopuksi napsautetaan

OK.

TAULUKOT

Paljon numerotietoa sisältävää tekstiä on hidasta lukea ja lukujen

muodostamaa kokonaisuutta on vaikea hahmottaa. Parempi tapa onkin koota numerot erilliseen

taulukkoon.

Myös tekstiä voi kirjoittaa taulukkomuotoon, jolloin yhteen kuuluvat tekstit pysyvät samalla

kohdalla. Taulukoiden avulla voi luoda myös lomakepohjia, sillä taulukossa on helppo jakaa ja yh-

distää soluja. Taulukon ja sarakkeiden leveyttä, rivikorkeutta sekä taulukon muotoiluja voi muuttaa

tarpeen mukaan.

Taulukkoa luotaessa määritetään sarakkeiden ja rivien määrä. Niitä on myös helppo lisätä ja

poistaa tarpeen mukaan. Taulukkoa voidaan myös käyttää sarkainten asemasta esimerkiksi erilaisia

luetteloita tehtäessä. Jo toimenpiteen nimikin – taulukointi – viittaa toimenpiteiden vaihtoehtoisuu-

teen.

Taulukon lisääminen

Taulukoita voidaan luoda useilla tavoilla. Taulukon sisään voidaan myös lisätä toinen tauluk-ko.

Taulukot muodostuvat soluista, joista syntyy vaakasuunnassa rivejä ja pystysuunnassa sarakkei-

ta. Taulukko voi sisältää tekstiä, lukuja ja kuvia. Taulukkoja käytetään myös yhdistämis-

toiminnossa tietolähteenä ja palstoituksessa rinnakkaisten palstojen tekemiseen.

Yksinkertaisin tapa lisätä taulukko on napsauttaa työkalurivin Taulukko -painiketta seuraavasti:

Kyselyikkunan avulla:

Tee taulukkoa varten tyhjä rivi ja siirrä kirjoituspaikka sille.

Napsauta hiirellä Oletus-työkalurivin

Taulukko-painiketta tai valitse Taulukko-

valikosta Lisää - Taulukko.

Esiin tulee kyselyikkuna, jolla asetetaan

taulukon otsikko, koko ja reunaviivat.

Kuittaa valinnat OK-painikkeella

Otsikko tarkoittaa sitä, että taulukon

ylimmät rivit muotoillaan eri tyylillä. Ne

ovat oletuksena keskitetty.

Napsauta tähän, jos haluat

tehdä taulukon kyselyikkunan

avulla.

Napsauta tähän, jos haluat

tehdä taulukon hiirivalikon

avulla.

Page 34: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 34 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Älä jaa taulukkoa siirtää koko tauluko seuraavalle sivulle, jos se ulottuu sivukatkon yli.

Reuna-asetus määrää onko taulukossa reunaviivat vai ei.

Hiirivalikon avulla:

Tee taulukkoa varten tyhjä rivi ja siirrä kirjoituspaikka sille.

Napsauta hiirellä Oletus-työkalurivin Taulukko-painikkeen oikealla puo-

lella olevaa pientä nuolipainiketta.

Valitse hiirellä haluamasi rivi- ja sarakemäärä.

Napsauta hiirellä kun rivejä ja sarakkeita on haluttu määrä.

Taulukko voidaan lisätä myös Taulukko -valikon komennolla Lisää. Ko-

mento avaa Lisää taulukko -kyselyikkunan.

Taulukon muokkaaminen

Taulukon ollessa aktiivinen tulee näkyviin Taulukko-työkalurivi, joka si-

sältää taulukon muokkaamis- ja muotoilutoiminnot. Oletuksena työkalurivi si-

jaitsee näytön alaosassa tilarivin yläpuolella. Samat toiminnot löytyvät myös

Taulukko-valikosta sekä hiiren oikean painikkeen pikavalikosta.

Sarakeleveyksiä voi muuttaa sarakkeiden väliviivoja hiirellä ja vetämällä.

Sarakeleveydet voi säätää saman levyisiksi valitsemalla tasattavat sarakkeet ja tämän jälkeen

Taulukko-valikosta Sovita koko automaattisesti - Jaa sarakkeet tasaisesti.

Taulukko voidaan tyhjentää valitsemalla tyhjennettävä alue ja painamalla Delete.

Taulukko voidaan poistaa valitsemalla taulukkoa edeltävä rivi (joka sisältää taulukon otsikko-

kentän) ja painamalla Delete. Mikäli tämä tuntuu hankalalta voi saman tehdä myös valitsemalla

Taulukko-valikosta Poista - Taulu.

Automaattinen muotoilu

Taulukon ulkoasu voidaan valita Taulukko-valikosta löytyvällä Automaattinen muotoilu -

toiminnolla. Esiin tuleva kyselyikkuna näyttää valmiit muotoiluvaihtoehdot, tarvitsee vain valita

haluttu muotoilu.

Page 35: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 35 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Aluevalinta taulukossa

Taulukkoa muokatessa on syytä tuntea hiirikäyttöiset taulukkovalitsimet, joilla voi helposti vali-

ta rivin, sarakkeen tai koko taulukon. Hiiriosoitin muuttuu mustaksi nuoleksi kun se on sellaisessa

kohdassa taulukon ulkopuolella, mistä valinta voidaan tehdä. Kannattaa kokeilla myös useiden ri-

vien tai sarakkeiden maalaamista.

Taulukossa liikkuminen ja tietojen syöttö

Taulukkoon kirjoitetaan tekstiä samalla tavalla kuin muutakin tekstiä. Ohjelma vaihtaa auto-

maattisesti solussa riviä ja tekee kappaleenvaihtoja Enteriä painettaessa. Enter vaihtaa siis riviä ei

solua.

Sarkain Seuraavaan soluun

Vaihto + Sarkain Edelliseen soluun

Nuoli Seuraavaa solu nuolen suuntaan

Ctrl + Home Taulukon ensimmäiseen soluun

Ctrl + End Taulukon viimeiseen soluun

Jos taulukossa on liian vähän rivejä, niitä lisätään automaattisesti kun viimeisessä solussa paine-

taan Sarkainta.

KUVAT

Asiakirjaan voi liittää kuvia tiedostoina, upotettuina piirrosobjekteina tai suoraan kopioimalla

piirrosohjelmasta. LibreOfficen mukana tulee Galleria -kuvakirjasto, jossa on valikoima valmiita

kuvia. Galleria on kaikkien LibreOffice -ohjelmien käytettävissä.

LibreOfficeen kuuluu lisäksi piirtotyökalut, jotka nekin ovat paketin ohjelmien käytettävissä.

Niiden avulla asiakirjaan voi lisätä mm. viivoja, tekstilaatikoita ja erilaisia automaattisia kuvioita,

vaikkapa puhekuplia tai tähtiä.

Huomattavaa:

Alareunan Lisää -painikkeesta avautuu muutamia lisävalintoja,

joilla muotoilusta voi poistaa fontin, lukumuotoilun, tasauksen,

reunat tai kuvioinnin. Kun lisävalinnat ovat näkyvissä, Lisää –

painike muuttuu Vähemmän –painikkeeksi.

Page 36: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 36 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Leikekuvan lisääminen

Galleria saadaan esiin antamalla komento Työkalut - Galleria tai Oletus-työkalurivin

painikkeesta. Galleria sulkeutuu antamalla komento uudelleen.

Komento avaa Gallerian, jossa kuvat on ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan. Oletuksena on

Kotisivu. Valitsemalla ryhmän, avautuu ikkunaan ryhmään

kuuluvat kuvat. Kuvan voi lisätä asiakirjaan hiirellä vetä-

mällä tai napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella halutun

kuvan päällä. Tällöin avautuu pikavalikko, josta voi valita

erilaisia toimintoja. Lisää-valikon napsautus avaa vielä uu-

den valikon, josta voi valita kuvan lisäämistavan: kopio, hy-

perlinkki, tausta. Tausta voi olla joko koko sivulle tai kappa-

leeseen.

Kuvatiedoston lisääminen

Gallerian leikekuvien lisäksi asiakirjaan voi liittää myös piirto ohjelmilla tehtyjä kuvia tai digi-

taalikameralla kuvattuja kuvia sekä kuvanlukijalle tuotettuja kuvia. LibreOffice tukee tavallisim-

pien (GIF, JPG, PSD, TIF) formaattien lisäksi myös monia harvinaisempia formaatteja. Lisääminen

on jokseenkin samanlaista kuin leikekuvankin lisääminen, nyt vain joutuu etsimään kansion, jossa

lisättävä kuva sijaitsee.

Tee kuvaa varten vähintään yksi tyhjä rivinvaihto.

Anna komento Lisää - Kuva - Tiedostosta

ja valitse kuvatiedosto normaaliin tapaan tie-

dostoikkunasta.

Kuvan käsittely

Lisättyjä kuvia voi myös muokata. Muokkausta varten kuva on valittava napsauttamalla siihen.

Valitun kuvan ympärillä näkyvät vihreät koonmuutoskahvat ja lisäyskohdassa ankkuri, jolla kuva

voidaan sitoa tiettyyn kohtaan. Kuva-työkalurivi tulee esiin näytön alareunaan kuvaa napsautta-

malla (oletusasetus).

Kuvaa napsautettaessa myös Kehys-työkalurivi tulee näkyviin, myös se tulee esiin kuvaa nap-

sautettaessa (valinta ei ole oletuksena kuten Kuva-työkalurivissä). Kehys-työkalurivissä on monia

kuvankäsittelyyn liittyviä keskeisiä komentoja, joten työkalurivi yleensä kannattaa määritellä nä-

kyväksi. Kun kuvan valinta poistetaan napsauttamalla jonnekin kuvan ulkopuolelle, molemmat

työkalurivit poistuvat näkyvistä.

Page 37: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 37 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Kuvan paikka ja koko hiirellä

Kuvan päällä hiiren osoitin muuttuu nelisuuntaisek-

si nuoleksi. Vasen painike pohjassa kuvan voi nyt vetää

uuteen kohtaan.

Kuvan kokoa voi muuttaa vetämällä vihreästä

koonmuutoskahvasta. Kun hiiren osoittimen vie koon-

muutoskahvan päälle, muuttuu osoitin kaksipäiseksi

nuoleksi. Nyt kuvaa voi suurentaa tai pienentää vetä-

mällä hiirellä vasen painike pohjassa.

Jos vedetään pysty tai vaakasivun keskellä olevasta

kahvasta, kuvan koko muuttuu vain yhteen suuntaa ja

kuvan mittasuhteet muuttuvat. Vetämällä kulmasta mit-

tasuhteet eivät muutu. Pitämällä Vaihto-näppäin poh-

jassa voi vetää mistä hyvänsä kahvasta eivätkä mittasuhteet muutu.

Kuvan ankkurointi

Kuvaa voi siirtää pystysuunnassa vetämällä hiirellä kuvan ankkurista haluttuun kappa-

leeseen ja kuva ankkuroituu oletuksena kappaleeseen.

Ankkuri osoittaa kuinka kuva siirtyy tekstin mukana. Ankkurointitapaa

muutetaan komennolla Muotoile – Ankkuri tai napsauttamalla Kehys-

työkaluriviltä ankkurointipainiketta.

Ankkurointi sivulle tarkoittaa, että kuva pysyy sijoitussivulla, vaikka

tekstiä muokataan. Sidottaessa kuva kappaleeseen tai merkkiin, se siirtyy

asiakirjassa niiden mukana. Kuvan voi sijoittaa myös merkkinä, jolloin ku-

va käyttäytyy kuin muutkin merkit. Kuvan korkeus määrää rivikorkeuden.

Tekstin rivitys

Teksti voidaan rivittää kiertämään kuvaa monin eri tavoin.

Tavallisimmat rivitystavat löytyvät Kehys-työkaluriviltä.

Komennolla Muotoilu – Rivitä löytyy lisää rivitystapoja.

Tekstin voi rivittää seuraamaan kuvan ääriviivoja suorakul-

maisen kehyksen sijasta.

Optimaalinen rivitys ei rivitä tekstiä, jos esimerkiksi kuvan va-

semmalla puolella ei ole tilaa vähintään kaksi senttimetriä. Tekstin

voi rivittää myös kuvan läpi siten, että molemmat näkyvät tai että

kuva peittää tekstin.

Rivittämällä kuvan läpi, voidaan kuva muuttaa vesileimaksi taus-

talle muuttamalla kuva läpinäkyväksi. Läpinäkyvyyttä säädetään

Kuva-työkalurivin Läpinäkyvyys-ruudun prosenttimääri-

tyksellä. Mitä suurempi prosenttiarvo, sitä läpikuulta-

vampi kuva on.

Vihje: Sijoitettaessa pieniä kuvia tekstin

sekaan kannattaa valita Optimaalinen ja

säätää väli sen mukaan, onko kuva tekstin

vasemmalla vai oikealla puolella.

Vihje: Näppärä tapa asemoida kuva

vaakasuunnassa on käyttää tekstin ta-

sauspainikkeita (vasen, keskitetty oikea

tasaus).

Rivitys poissa käytöstä

Rivitä läpi Sivun rivitys

Page 38: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 38 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Kuvan kääntäminen

Kuvaa voidaan kääntää vaaka- tai pystysuunnassa Kuva-työkalurivin Käännä vaa-

kasuunnassa-, Käännä pystysuunnassa-painikkeilla.

Kuvien järjestys

Kun samaan kohtaan sijoitetaan useita kuvia, joiden halutaan näkyvän limittäin, on usein tar-

peen säätää kuvien keskinäistä järjestystä.

Alimmaiseksi tai päällimmäiseksi pinoon kuvan voi si-

joittaa napsauttamalla kuvaa ja napsauttamalla

Kehys-työkaluriviltä painiketta Tuo eteen tai

Vie taakse.

Komennolla Muotoilu – Järjestä

voi valittua kuvaa siirtää askel askeleelta

eteenpäin tai taaksepäin kuvapinossa.

Tasaaminen vaaka- ja pystysuunnassa

Kuvan voi sijoittaa vasempaan tai oikeaan reunukseen tai tasan niiden vä-

liin Kehys-työkalurivin tasauspainikkeilla Tasaa vasemmalle, Keskitä vaa-

katasossa ja Tasaa oikealle.

Pystytasaus tehdään omilla Kehys-työkaluriviltä löytyvillä painikkeillaan

Yläreuna, Keskitä ja Alareuna. Keskitykseen vaikuttaa kuvan ankkuroin-

ti- tapa. Jos ankkurointi on tehty Kappaleeseen, tarkoittaa yläreuna kappaleen

yläreunaa jne.

Kuvan kehystäminen

Kehys-työkalurivin painikkeilla kuvalle voi myös määrittää kehyksen

ja valita kehysviivan värin ja tyylin. Painikkeista avautuu paletit, joista ha-

luttu vaihtoehto valitaan.

KUVAN OMINAISUUDET VALINTAIKKUNA

Haluttaessa muuttaa kuvan ominaisuuksia tarkemmin tai ottaa käyttöön ominaisuuksia, joita

työkaluriveillä ei ole, tarvitaan Kuva-valintaikkunaa.

Kuvien muotoiluasetusten valintaikkuna avautuu kaksoisnapsauttamalla kuvaa. Oletuksena on

keskitys ja kuvan rivitys omaksi kappaleekseen. Esiin tulevassa kyselyikkunassa on useita välileh-

tiä:

Tyyppi-välilehden asetuksilla määritellään

kuvan vaakatason asemointi, jonka avulla

vaakasuuntaisen sijainnin voi asettaa tarkasti.

Pystytasossa tapahtuva asemointi voidaan

kiinnittää sivun tai kappaleen tasoon ja mää-

rittää tarkemmin kuin hiirellä vetämällä.

Kuva voidaan ankkuroida sivuun, kappa-

leeseen tai merkkiin. Ankkurointi merkkinä

määrittää rivin korkeudeksi kuvan korkeuden.

Rivitys-välilehdestä löytyvät asetukset ku-

van asemoinnista suhteessa tekstiin. Suurille

kuville oletuksena tarjottu Ei mitään on paras

valinta.

Page 39: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 39 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Rajaa-välilehdestä löytyy kuvan koon muuttaminen suhteessa eli skaalaus. Sen avulla saadaan

vakioitua esimerkiksi suurista digikameran kuvista tehdyt kollaasit, mikä hiirellä vetämällä ei käy-

tännössä ole mahdollista.

PIIRTOTOIMINNOT

Writeriin kuuluu valikoima piirtotyökaluja, joiden avulla voi elävöittää sivuja viivoilla, teksti-

laatikoilla, puhekuplilla jne. Ne ovat vektoripohjaisia, eivätkä siten ole parhaimmillaan taiteellisis-

sa tarpeissa, mutta sopivat työelämän kuvantamistarpeisiin.

Piirrostyökalurivin saa esiin napsauttamalla Oletus-työkaluriviltä Näytä piirros-

toiminnot -painiketta tai Näytä-valikon komennolla Työkalurivit - Piirros. Näytön

alareunaan tuleva työkalurivi sisältää seuraavat toiminnot:

Peruskäsitteitä

Ennen piirtämistä on syytä tutustua joihinkin perus-

käsitteisiin. Objekti on piirroksen osa; ympyrä, kaari,

teksti, valmis muoto yms. Objektia ympäröivä äärivii-

va, joka kertoo objektin olevan valittu, on valintake-

hys. Objektin kulmissa ja reunoilla olevat neliöt, jotka

tulevat näkyviin, kun napsautat objektin reunaa, ovat

koonmuutoskahvoja.

Piirtäminen

Kuvioiden piirtäminen tapahtuu seuraavasti:

Valitaan tarvittava työkalu napsauttamalla sen painiketta. Työkalu pysyy aktiivisena kunnes va-

litaan jokin muu työkalu.

Osoitetaan piirrettävän objektin aloituskohtaa.

Pidetään hiiren painike painettuna ja vedetään kuvio sopivaksi. Jos pidetään vetämisen aikana

Vaihto-painike painettuna, saadaan suorakulmiotyökalulla piirrettyä neliö ja ellipsityökalulla ym-

pyrä. Viivat saa piirrettyä vaaka- tai pystysuoraan tai 45 asteen kulmiin.

Lopuksi vapautetaan hiiren painike. Jos piirretään esimerkiksi murtoviivoja, kaaria tai käyriä,

lopetetaan piirtäminen kaksoisnapsauttamalla. Jos piirtäminen lopetetaan aloituskohtaan, muodos-

tetaan kuviosta suljettu, jolloin siinä voi olla täyttöväri.

Tekstikehykset

Teksti -työkalulla voi piirtää tekstikehyksen osoittamalla kehyksen kulmakohtaa,

painamalla hiiren vasen painike pohjaan ja vetämällä hiirellä tekstikehyksen koko ja

muoto. Kun hiiren painikkeen vapauttaa, näkyy kirjoituspaikka heti kehyksessä ja sii-

Huomattavaa: Älä muuta kuvakokoa

Tyyppi-välilehden asetuksella, on parempi

tehdä muutos Skaalaa-toiminnolla.

Valitse Soikio Teksti

Kuvateksti

Peruskuviot Kuvatekstit Tähtikuviot Tiedostosta

Viiva

Suorakulmio

Vapaamuotoi-

nen viiva Symbo-

likuviot

Nuoli-

kuviot

Vuokaaviot Pisteet

Fonttipa-

jan galle-

ria

Pursotus käytös-

sä/poissa käytöstä

Vapaapiirron peruskäsitteitä.

Page 40: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 40 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

hen voi kirjoittaa haluamansa tekstin.

Tekstikehys on näkymätön, eli siinä ei ole asetettu reunaviivoja eikä taustaväriä.

Kehys asemoituu tekstin ja kuvien päälle. Teksti rivittyy kehyksen leveyteen, ja kehyksen kor-

keus kasvaa siihen kirjoitetun tekstin tarpeen mukaan.

Tekstin oletusasemointi kehyksen sisällä on sen vasemmassa yläkulmassa.

Mikäli tekstiä ei kirjoita, vaan napsauttaa hiirellä kehyksen ulkopuolella, se häviää.

Jos tekstikehyksen leveyttä muutetaan myöhemmin koonmuutoskahvoista vetämällä, rivitetään

teksti uuteen leveyteen ja samalla muuttuu myös korkeus.

Kehystekstiä muotoillaan kuten muutakin tekstiä. Haluttaessa muokata tekstiä kaksoisnapsaute-

taan kehykseen, jolloin tekstikohdistin aktivoituu tekstiin.

Piirrostyökalurivi sisältää kuusi pientä valikkoa, joista löytyy piirtämiseen monia valmiita muo-

toja. Ne on ryhmitelty kuvaavasti: peruskuviot, symbolikuviot, nuolikuviot, vuokaaviot, kuvatekstit

ja tähtikuviot. Valikot avautuvat symbolin oikealla puolella olevasta pienestä nuolipainikkeesta,

joista voit valita haluamasi kuvion. Piirtäminen tapahtuu osoittamalla kuvion alkukohdan, paina-

malla hiiren vasemman painikkeen pohjaan ja vetämällä hiirellä kuvion koko ja muoto. Kun pai-

nikkeen vapauttaa, kuvio muodostuu ja tulee valituksi.

Kuvioiden käsittely

Piirtokuvioita voi muokata monin tavoin: muuttaa kokoa ja paikkaa, lisätä värejä

ja täyttötehosteita. Sitä varten kuvio pitää valita napsauttamalla siihen. Valittu kuvio

merkitään vihreillä koonmuutoskahvoilla. Jos pitää valita useita kuvioita, on kaksi

mahdollisuutta:

Peruskuviot Symbolikuviot

Nuolikuviot

Vuokaaviot

Kuvatekstit

Tähtikuviot

Page 41: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 41 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Tapa 1

Napsautetaan ensimmäiseen kuvioon.

Pidetään Vaihto-painike painettuna ja napsautetaan muihin kuvioi-

hin.

Tapa 2

Vedetään valittavien kuvioiden ympärille kuvitteellinen kehys vetämällä hiirellä vasen painike

pohjassa (ei siis valita mitään työkalua ennen vetämistä). Vedetyn kehyksen sisään kokonaan mah-

tuvat objektit tulevat valituiksi.

Koon muuttaminen

Tartutaan hiirellä johonkin koonmuutoskahvaan.

Kun hiiren osoitin muuttuu kaksisuuntaiseksi nuoleksi, vedetään objektin koko sopivaksi.

Vetämällä objektin kulmassa olevasta kahvasta voi yhtä aikaa muuttaa

korkeutta ja leveyttä.

Pitämällä Vaihto-painike painettuna vetämisen aikana eivät objektin mit-

tasuhteet muutu.

Siirtäminen ja kopiointi

Viedään hiiren osoitin objektin päälle. Hiiren osoitin muuttuu nelisuuntaiseksi nuoleksi.

Vedetään objekti uuteen kohtaan.

Kopioitaessa objektia painetaan Ctrl-näppäin pohjaan ennen hiiren näppäimen vapauttamista.

Kun painaa Ctrl-näppäimen pohjaan jo ennen kuin aloittaa vetämisen, kertoo pieni plus-merkki hii-

ren osoittimessa, että kyseessä on kopiointi.

Poistaminen

Valitaan poistettava objekti.

Painetaan Delete-painiketta.

Kuvioiden ja viivojen ominaisuudet

Kun kuvio on valittuna, näkyy muotoilurivillä kuvioiden ja viivojen muotoiluun tarvittavat pai-

nikkeet. Kuvion muodon muuttamista varten valitaan muokattava murtoviiva, käyrä tms.

Napsautetaan Piirros -työkaluriviltä Pisteet -painiketta. Näytölle avautuu Muokkaa pisteitä -

työkalurivi.

Valitun objektin vihreät koonmuutoskahvat muuttuvat sinisiksi muotokahvoiksi. Tart-

tumalla hiirellä kahvaan kuvion voi vetää uuteen muotoon.

Muokkaa pisteitä -työkalurivin painikkeilla voi lisätä ja poistaa muotokahvoja.

Muokkaustila lopetetaan napsauttamalla uudelleen pisteiden muokkauspainikkeita.

Page 42: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 42 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Viivan tyyli ja väri

Viivamuotoilujen valintaikkunan voi avata napsauttamalla viivapainiketta. Suurin

osa valinnoista löytyy myös suoraan työkaluista.

Valitaan muokattava objekti.

Napsautetaan nuolen tyylipainiketta ja valitaan nuolenpään ulkoasu avautuvasta

paletista.

Napsautetaan viivatyyliruudun nuolipainiketta ja valitaan tyyli avautuvasta pale-

tista.

Mitoitetaan viivan paksuus viivan leveysruutuun.

Avataan Viivan väri väripaletti ja valitaan haluttu

väri.

Täyttöväri

Täyttöväri-ikkuna avataan napsauttamalla alue-

painiketta. Suurin osa valinnoista löytyy suoraan työ-

kaluista.

Valitaan muokattava objekti.

Napsautetaan Alueen tyyli /täytö tyyliruudun painiketta

ja avautuvasta paletista valitaan väritystyyli.

Napsautetaan väriruudun nuolipainiketta ja valitaan tyyli avautuvasta paletis-

ta. Vaihtoehdot vaihtelevat valitun väritystyylin mukaan.

Kiertäminen

Valitaan kierrettävä objekti.

Napsautetaan Kierrä -painiketta.

Valittuun objektiin ilmestyvät punaiset kiertokahvat ja musta keskipiste, jonka

ympäri kierto tapahtuu.

Vedetään kiertämisen keskipiste haluttuun kohtaan, joka voi olla myös kuvan

ulkopuolella.

Osoitetaan jotakin punaista kiertokahvaa hiirellä ja vedetään kuvio haluttuun

asentoon.

Kiertotila lopetetaan napsauttamalla uudelleen Kierrä -painiketta.

Vapaan kierron lisäksi voi myös kääntää kuvioita pystysuunnassa tai vaakasuunnassa komen-

nolla Muotoilu – Käännä.

Page 43: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 43 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Ankkurointi

Kuviot voi ankkuroida sivulle, kappaleeseen tai merkiksi kuten kuvatkin.

Valitaan objekti.

Napsautetaan Muuta ankkurointi -painiketta.

Valitaan ankkurointitapa.

Järjestäminen pinossa

Päällekkäiset objektit ovat sivulla piirtojärjestyksessä, viimeksi piirretty päällimmäisenä. Järjes-

tystä voi muuttaa seuraavasti:

Valitaan objekti, jota halutaan siirtää eteen- tai taaksepäin.

Napsautetaan tarvittavaa painiketta.

Painikkeilla voi siirtää objektia myös tekstin taustalle tai

tekstin edustalle. Jälkimmäisessä tapauksessa objekti peittää

alleen jäävän tekstin.

Objektien tasaus

Objektien tasaaminen linjaan hiirtä käyttäen on hankalaa. Tasaus –painikkeella se käy näppä-

rästi.

Valitaan objektit, jotka halutaan samaan linjaan.

Napsautetaan Tasaus -painiketta ja valitaan minkä reunan tai keskikohdan

mukaan objektit tasataan.

Ryhmittely

Tekemällä useista objekteista ryhmiä, on helpompi hallita objekteja ja siirtää

ja muuttaa niiden kokoa yhdessä.

Valitaan objektit, jotka halutaan ryhmitellä.

Napsautetaan työkalurivin painiketta Ryhmittele.

tai

Annetaan komento Muotoilu – Ryhmittele.

Valitaan Ryhmittele.

Kun ryhmä halutaan purkaa, napsautetaan Pu- ra ryhmitys -

painiketta tai valitaan komennon Muotoilu – Ryhmittele alivali-

kosta komento Pura ryhmitys.

Tuo eteen Vie taakse

Edustalle

Taustalle

Tasaus

Page 44: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 44 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

TULOSTAMINEN

Tulostuksen valmistelu

Tulostusasettelunäkymässä asiakirja on jo jokseenkin lopullisessa asussaan. Esikatselussa on

mahdollista nähdä lopullinen tulostusasu vielä tulostamatta asiakirjaa. Sinänsä esikatselun käyttö ei

ole välttämätöntä.

Esikatselu

Ennen paperille tulostamista on hyvä tarkistaa tekstin ulkoasu (sivutus, rivitys, kuvien

paikkojen pysyminen). Tämä tapahtuu valitsemalla Oletus-työkaluriviltä tai Tiedosto-

valikosta Esikatselu.

Esikatselunäkymässä asiakirjaa ei voi muokata.

Sivuja voi selata nuoli ylös ja nuoli alas tai PageUp ja PageDown -näppäimillä. Esikatselu –

työkalurivin painikkeilla voi liikkua asiakirjassa, katsella useampaa sivua kerralla ja zoomata asia-

kirjaan

Esikatselusta poistutaan Esikatselu-työkalurivin Sulje ikkuna -painikkeella tai kaksoisnapsaut-

tamalla asiakirjaa. Painikkeet toimivat päälle/pois -painikkeina, joten myös työkalurivin Esikatselu

–painikkeen napsauttamien uudelleen sulkee esikatselun.

Tulostaminen ja tulostusasetukset

Nopein tapa tulostaa on napsauttaa työkalurivin Tulosta heti - painiketta. Kyseessä

on eräänlainen pikatulostus, joka tulostaa koko asiakirjan oletuskirjoittimella mitään ky-

selemättä.

Mikäli asiakirjassa on useita sivuja, kannattaa yleensä käyttää valintaikkunaa ja yhdenkin sivun

osalta, jos pitää valita esimerkiksi kirjoitin.

Annetaan komento Tiedosto – Tu-

losta… ja Tulosta -valintaikkuna avau-

tuu näytölle. Ikkunassa on useita väli-

lehtiä, mutta ikkuna avautuu Yleistä –

välilehti valittuna.

Avautuvasta Tulosta –

valintaikkunasta valitaan kirjoitin koh-

dasta Kirjoitin. Jos käytetään oletuskir-

joitinta tai on vain yksi kirjoitin, ei va-

lintaa tarvitse tehdä.

Tulostettava alue määritetään koh-

dasta Alue ja kopiot. Kaikki sivut tu-

lostaa koko asiakirjan. Sivut -kohdassa

määritellään viereiseen ruutuun mitkä

sivut tulostetaan. Oletuksena ruudussa

on se sivu, jossa kursori on eli nykyinen

Edellinen sivu

Seuraava sivu Koko näyttö Sulje esikatselu

Esikatselu kaksi sivua

Esikatselu monta sivua

Esikatselu kirjana

Asiakirjan alkuun /

loppuun Zoomaus

Tulosta

Page 45: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 45 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

sivu. Antamalla ruutuun yksi sivunumero, tulostetaan vain kyseinen sivu. Haluttaessa tulostaa usei-

ta sivuja, annetaan ensimmäinen ja viimeinen tulostettava sivu.

Kohdasta Kopioita voidaan määritellä tulos-

tettavien kopioiden määrä. Jos määrä on suu-

rempi kuin yksi, tulostetaan tiedosto niin mo-

neen kertaan. Tiedosto tulostetaan aina alusta

loppuun ja vasta sitten aloitetaan uusi tulostus

(kopio). Samaan pääsee antamalla tulostuskäs-

kyn niin monta kertaa uudelleen kuin on tar-

peen.

Lopuksi napsautetaan OK ja tulostus käyn-

nistyy.

Napsauttamalla Tulostus -valintaikkunan

Ominaisuudet… -painiketta avautuu tulosti-

men Ominaisuudet -kyselyikkuna, jossa voi

tarkemmin valita tulostettavia ja tulostumatto-

mia objekteja.

SFS-STANDARDIN MUKAISET ASIAKIRJAT

Nykyteknologia ja tekstinkäsittelyohjelmat tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia erilaisten do-

kumenttien muokkaamiseen, ja ohjelmistoista löytyy visuaalisesti rikkaita malleja erilaisiin tarpei-

siin. Kun asiakirjat luodaan yhteisesti sovittujen mallien mukaan, lukija löytää otsikot, tunnistetie-

dot ja muut tietoelementit helposti eikä visuaalisuus jätä varjoonsa varsinaista sisältöä. Kun doku-

mentista tarvitaan tulostettu versio, ei sitä tarvitse lähteä enää muokkaamaan, kun se alun perin on

laadittu standardimuotoon.

Suomessa noudatetaan toimiston asiakirjoissa SFS-standardia. Standardissa SFS 2487 määritel-

lään asiakirjan tekstinasettelu. Standardi sisältää ohjeet asiakirjan tunnistetiedoista ja tekstin vakio-

asettelusta. Standardin periaatteita sovelletaan sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa

oleviin, pääasiassa A4-kokoisiin asiakirjoihin. Standardin tavoitteena on luoda ja ylläpitää yhtenäi-

siä käytäntöjä, joita noudattamalla asiakirjasta löytää nopeasti ja helposti vakioasettelun mukaiset

oleelliset tiedot.

Tekstin asettelu

Asiakirjan pohjana käytetään lomaketta, joka voi olla tyhjä tai sisältää asiakirjassa toistuvia tie-

toja esipainettuna. Tavallisimmin lomake on pystysuuntainen A4-kokoinen paperi, jonka mitat ovat

210 x 297 mm (8,24"”x 11,69"). Vaakalomakkeelle kirjoitetaan vain erityistapauksissa.

Reunuksen arvoiksi standardi määrittelee seuraavat mitat: Vasen reuna on 20 mm, jolloin en-

simmäisen kirjaimen keskikohta on 23 mm reunasta.. Oikea reunus on vähintään 7 mm, ylä-reunus

10 mm ja alareunus vähintään 10 mm.

Vaakasuunnassa lomakkeen pinta jaetaan kahdeksaan yhtä leveään sarkainsarakkeeseen. Perus-

sarakkeen mitta on 22,83 mm (0,9”). Perinteisessä konekirjoituksessa käytettiin kirjaintiheytenä 10

merkkiä tuumalle, jolloin jokaisessa sarakkeessa oli 9 merkkiä. Nykyaikaisessa tekstinkäsittelyoh-

jelmassa sarkaus ilmoitetaan absoluuttisina sentti- tai tuumamittoina, koska merkkien määrä riip-

puu käytettävästä kirjainlajista ja kirjaimen pistekoosta. Wordissa sarkainmittana käytetään 2,3 cm,

mikä vastaa asiakirjastandardia. Writerissa oletusarvo on1,25 cm, joten asiakirjastandardin mukai-

nen sarkaus on asetettava erikseen.

Lomakkeen pinta jaetaan pystysuunnassa riveiksi. Rivi on etäisyys tekstirivin alareunasta seu-

raavaan tekstirivin alareunaan. Perusrivin mitta on 4,233 mm (1/6” eli 0,167”). Kirjoitettaessa käy-

tetään rivikorkeutena yleensä yhtä perusriviä. Erityistapauksissa, kuten käsin täytettävissä lomak-

keissa, voi korkeus olla myös kaksinkertainen tai puolitoistakertainen perusrivi.

Writer sovittaa rivikorkeuden automaattisesti rivin suurimman kirjaimen mukaan. Esipainettuja

lomakkeita käytettäessä on rivikorkeus muutettava täsmälleen standardin mukaiseksi.

Page 46: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 46 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Lomake jaetaan korkeussuunnassa kolmeen osaan:

Tunnistekenttä

Osoitekenttä

Sanomakenttä

Tunnistekenttä

Sisältää lähettäjää ja asiakirjaa koskevat tiedot. Tunnistekenttä käsittää asiakirjan kuusi ensim-

mäistä kirjoitusriviä. Jonkin tunnistetiedon puuttuminen ei aiheuta muiden tietojen siirtymistä pai-

kaltaan. Tunniste-tiedot voidaan toistaa asiakirjan jokaisella sivulla joko kokonaan tai siten, että

toistetaan vain ensimmäisen tunnisterivin tiedot.

Osoitekenttä

Sisältää vastaanottajaa koskevat tiedot riveillä 10 - 15. Näin osoite osuu oikeaan kohtaan ikku-

nakuoressa. Osoitetiedot kirjoitetaan seuraavasti:

Vastaanottajan nimi

Vastaanottajan vararivi (toimipaikka, käsittelijä)

Lähiosoite

Lähiosoitteen vararivi

00000 POSTITOIMIPAIKKA (SUURIN KIRJAIMIN, väliin yksi välilyönti).

Jos jollekin vastaanottajan osoiteriville ei tule tietoa, sen tilalle ei jätetä tyhjää riviä. Osoiteri-

villä on korkeintaan 30 merkkiä (76 mm)

Sanomakenttä

Asiakirjan varsinaisen asian sisältävä sanomakenttä muodostuu mm. seuraavista osista:

viitetieto

sisällön pääotsikko

teksti alaotsikkoineen

allekirjoitus

liitemerkinnät

julkaisijan (lähettäjän) yhteystiedot

Viitetiedolla ilmaistaan asia, joka on ollut virikkeenä asiakirjan syntyyn. Ajankohta ilmaistaan

usein viitetiedon yhteydessä, esimerkiksi Puhelinkeskustelu 15.4.2012.

Pääotsikko kertoo asiakokonaisuuden. Se kirjoitetaan SUURIN KIRJAIMIN.

Laajoissa asiakirjoissa on syytä käyttää alaotsikointia. Alaotsikot kirjoitetaan pienaakkosin ja

aloitetaan vasemmasta reunasta. Otsikon ja samalta riviltä alkavan tekstin väliin on jäätävä vähin-

tään kaksi välilyöntiä, muussa tapauksessa väliotsikon ja tekstin väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Ot-

sikoinneissa voidaan käyttää lihavointia.

Teksti aloitetaan kaksi riviä pääotsikon alapuolelta toisesta sarkainkohdasta. Tekstikappaleet

erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Sisennystä käytetään tekstin osien tähdentämiseen. Ne aloite-

taan aina sarkainkohdista, esimerkiksi käytettäessä luetelmaviivaa.

Lopputervehdyksen ja varsinaisen tekstin väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Lopputervehdys ja toi-

minimi erotetaan yhdellä tyhjällä rivillä. Toiminimi kirjoitetaan SUURIN KIRJAIMIN ja vi-

rallisessa muodossaan. Seuraavalle riville kirjoitetaan tarvittaessa osaston nimi. Allekirjoittajan /

allekirjoittajien nimenselvennys kirjoitetaan kahden (2) tyhjän rivin päähän toiminimestä.

Liitteet täydentävät asiakirjan sisältöä. Liiteluettelo kirjoitetaan asiakirjan loppuun täydellisine

asiakirjanimineen. Jakelutiedot kirjoitetaan viimeiseksi asiakirjaan.

Standardin mukaisesti aseteltu asiakirja näyttää seuraavalta. Mallissa yläosaan on lisätty vakio-

sarkainten paikat.

Page 47: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 47 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

CO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

0 2,3 4,6 6,9 9,2 11,5 13,8 16,1

3JULKASIJA/LÄHETTÄJÄ ASIAKIRJAN NIMI Nro Si-

vunro

4 Jakeluosoite Asiakirjan täydenne Liite

5 POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

6Puh. tai osasto/käsittelijä/NN Päiväys Asiatunnus

10 Vastaanottaja

Käsittelijä

Jakeluosoite

0000 POSTITOIMIPAIKKA

18 Viite

20 PÄÄOTSIKKO SUURAAKKOSIN

22 Tämä ohje koskee yksisivuista SFS -standardin mukaista asiakirjaa, jolloin

ylämarginaaliksi asetetaan 1 cm ja lähettäjän nimi kirjoitetaan riville 1.

Lähettäjä Yrityksen tai julkaisijan nimi kirjoitetaan suuraakkosin paitsi yksityisen henki-

lön nimi, jota ei kirjoiteta kokonaan suuraakkosin.

Asiakirjan nimi Asiakirjan nimi kirjoitetaan suuraakkosin. Esimerkiksi TARJOUS, TILAUS,

HAKEMUS. Asiakirjan täydenne on luonteeltaan täsmentävä, esimerkiksi

TYÖTODISTUS - Väliaikainen.

Sivunumero Yksisivuiseen asiakirjaan ei merkitä sivunumeroa. Sivumäärä laitetaan sulkei-

siin sivunumeron jälkeen yhdellä välilyönnillä erotettuna, esimerkiksi 1 ( 5 ).

Vastaanottaja Vastaanottajan osoite kirjoitetaan alkaen riviltä 8. Jos kyseessä on osoitteeton

asiakirja esimerkiksi muistio, pöytäkirja tms. alkaa otsikko riviltä 8. Se kirjoite-

taan suuraakkosin esimerkiksi PROJEKTIRYHMÄN KOKOUS.

Viite Riville 16 kirjoitetaan viite, esimerkiksi Ilmoituksenne Aamulehdessä

12.9.2000, Puhelinkeskustelu Rantanen/Salminen 15.8.2000 jne.

Pääotsikko Pääotsikko kirjoitetaan suuraakkosin riville 18.

Teksti Kirjoitetaan riviltä 20 alkaen toiseen sarkainkohtaan (C2, 4,6 cm) sisennettynä.

Reunukset Vasen reunus on 2 cm, yläreunus 1 cm, oikea vähintään 0,7 cm ja alareunus

vähintään 1 cm.

Page 48: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 48 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

2 rivinvaihtoa Lopputervehdys

2 rivinvaihtoa JULKAISIJA/LÄHETTÄJÄ

Osasto

3 - 4 rivinvaihtoa Nimen selvennys Nimen selvennys

ammatti ammatti

LIITTEET

JAKELU

TIEDOKSI

Page 49: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 49 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

OSA 2

JÄSENTELY, SISÄLLYSLUETTELO JA HAKEMISTO

Jäsentely

Jäsennelty teksti koostuu eri tasojen otsikoista ja niiden alatekstistä. Otsikot ovat tekstijaksojen

nimiä ja alateksti on otsikon alle kuuluvan jakson varsinainen leipäteksti.

Rakenneselain

Writerissa jäsennyksen tarkastelu ja muuttaminen tapahtuvat Rakenneselaimen avulla.

Sen saa esiin napsauttamalla Oletus-työkalurivin painiketta Rakenneselain.

Haluttuun otsikkoon siirrytään kaksoisnapsauttamalla sitä rakenneselaimessa. Jäsennyksen

muuttamisessa tärkeimmät toiminnot ovat Siirrä luku ylemmälle tasolle ja Siirrä luku alem-

malle tasolle. Niillä otsikkoa ja siihen kuuluvaa leipätekstiä siirretään askel kerrallaan komennon

mukaiseen suuntaan. Komennot eivät siis muuta luvun hierarkiatasoa, vaan paikkaa tekstissä.

Komennoilla Korota tasoa ja Alenna tasoa muutetaan otsikon hierarkiatasoa, esimerkiksi Ot-

sikko 5 voidaan muuttaa tasolle Otsikko 4. Komennot eivät muuta otsikon sijaintia tekstissä.

Jäsennyksen muuttamisen rakenneselaimen avulla edellyttää, että asiakirjan otsikot on merkitty

otsikkotyylien avulla (ks. luku Muotoilutyylit)

Rakenneselaimen ikkunaa voi tarvittaessa venyttää, jotta laajankin työn otsikot saa näkyviin yh-

tä aikaa

Siirrä luku alemmalle tasolle

Siirrä luku ylemmälle tasolle

Korota tasoa

Alenna tasoa

Vihje! Rakenneselain on hyödyllinen myös

etsittäessä laajasta raportista esimerkiksi

taulukoita tai lähdeviitteitä.

Page 50: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 50 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

SISÄLLYSLUETTELOT JA HAKEMISTOT

Asiakirjaan voidaan luoda erilaisia luetteloita siinä olevista objekteista. Yleisimpiä ovat sisällys-

luettelo, jonka luonteva paikka on asiakirjan alussa ja asiakirjaan loppuun lisättävä asiakirjassa

esiintyvien termien aakkosellinen hakemisto.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo perustuu asiakirjassa käytettyihin otsikkotyyleihin. Sisällysluettelo voi sijaita

missä tahansa kohtaa asiakirjaa, mutta yleensä luontevin paikka on asiakirjan alussa.

Siirretään kohdistin luettelon aloituskohtaan.

Annetaan komento Lisää – Hakemistot ja taulukot.

Valitaan alavalikosta Hakemistot ja luettelot.

Tarkistetaan, että valittuna on välilehti Hakemisto/luettelo.

Valitaan luettelosta Tyyppi ja otsikko vaihtoehto Sisällysluettelo.

Vaihdetaan tarvittaessa otsikkoa ja valitaan kohtaan Syvin mukaan otettava taso, kuinka

monta otsikkotasoa halutaan mukaan luetteloon.

Napsauttamalla Jäsennys -kohdan perässä olevia pisteitä, päästään muotoilemaan esimerkiksi

numerointitapaa ja luettelokohtien sisennystä.

Napsautetaan OK.

Sisällysluettelon voi poistaa tai päivittää sen numeroinnin nap-

sauttamalla kohdistimen luetteloon ja sen jälkeen oikealla painik-

keella harmaaseen sisällysluettelokenttään.

Avautuvassa pikavalikossa on komento Muokkaa hakemis-

toa/taulukkoa, jolla voi muuttaa luettelon luontitapaa ja muotoilu-

ja.

Hakemisto

Hakemisto luodaan asiakirjan loppuun. Mitä laajempi hakemisto

tehdään, sitä helpommin etsittävät asiat asiakirjasta löytyvät. Ha-

kemistojen luonti tapahtuu hakemistoviitteiden avulla. Hakemistoviite lisätään haluttuun kohtaan

tekstiä ja siihen kirjoitetaan merkkijono siinä muodossa kuin sen halutaan näkyvän hakemistossa.

Sama käsite saattaa esiintyä asiakirjassa useammassa kohdassa. Hakemistossa termi on vain

kerran ja kaikki viittaavat sivunumerot kootaan sen perään.

Page 51: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 51 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Hakemistomerkinnän lisäämineen

Valitaan hakemistoon lisättävä tai lisättävät sanat.

Annetaan komento Lisää – Hakemistot ja luettelot.

Valitaan Merkintä…

Napsautetaan Lisää…

Valitaan tekstistä seuraavaa hake-

mistokohta ja napsautetaan valintaikku-

nan Merkintä -ruutuun, jossa voi tar-

vittaessa korjata tekstiä. Napsautetaan

Lisää..

Lopuksi napsautetaan Sulje.

Hakemistomerkintä näkyy tekstissä

haarmaataustaisena. Merkinnän saa

poistettua tai muutettua napsauttamalla

siihen hiiren oikealla painikkeella ja va-

litsemalla Hakemistomerkintä… ja

antamalla avautuvasta ikkunasta komento Poista.

Hakemiston luominen

Siirretään kohdistin asiakirjan loppuun hakemiston lisäyskohtaan.

Annetaan komento Lisää – Hakemistot ja luettelot.

Valitaan Hakemistot ja taulukot… välilehti (on oletusarvoisesti jo valittu).

Valitaan luettelosta Tyyppi vaihtoehto Aakkosellinen hakemisto.

Vaihdetaan tarvittaessa otsikkoa ja valitaan, miten yhdistetään sivunumerot, jos sama hakusana

esiintyy useilla peräkkäisillä sivuilla. Jos valitaan Yhdistä merkinnällä, ilmoitetaan hakemistossa

ensimmäinen ja viimein esiintymissivu väliviivalla erotettuna.

Lopuksi napsautetaan OK.

Hakemiston voi poistaa tai päivittää sen numeroinnin, kun napsautetaan hiiren oikealla painik-

keella harmaaseen hakemistokenttään.

KIRJEKUORET JA OSOITETARRAT

Osoitetarroja on mahdollisuus tulostaa samaa tarraa koko arkillinen tai tarroihin voi yhdistää

osoitteita tietolähteestä, joka voi olla esimerkiksi laskentataulukkoon kirjoitettu osoiteluettelo tai

tietokannan taulukko.

Kirjeisiin voi liittää valmiiksi lähettäjän ja vastaanottajan tiedot ja tulostaa ne kirjekuoreen.

Page 52: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 52 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Kirjekuori

Kirjekuoren voi lisätä asiakirjan alkuun, jos se

on mahdollista tulostaa yhtä aikaa asiakirjan kanssa

tulostimen eri lokeroista tai kuoren voi tulostaa eril-

lisenä asiakirjana, jos kuori on syötettävä tulosti-

meen käsin.

Annetaan komento Lisää – Kirjekuori…

Kirjoitetaan tiedot ruutuihin Saaja ja Lähettäjä.

Siirrytään Muotoilu -välilehteen.

Valitaan kirjekuoren koko Muotoilu –välilehden

kohdasta Koko. Jos valmiista vaihtoehdoista ei

löydy sopivaa vaihtoehtoa, valitaan Käyttäjän

määrittämä ja kirjoitetaan kuoren leveys ja korke-

us.

Valitaan ruutuihin Sijainti saajan ja lähettäjän

osoitetietojen sijoituskohta. Mitat ilmoittavat osoite-

alueen vasemman yläkulman. Esikatseluruutu näyt-

tää kaikkien valintojen vaikutuksen.

Painikkeilla Muokkaa pääsee muokkaamaan

osoitteiden fontteja.

Siirrytään välilehteen Tulostin ja valitaan, miten

kirjekuori syötetään tulostimeen.

Napsautetaan Lisää, jos halutaan kuori mukaan

asiakirjaan tai napsautetaan Uusi as., jos kuoresta

luodaan erillinen asiakirja.

Page 53: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 53 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

OSOITETARRAT

Yksittäiset tarrat

Writerilla voi tehdä yksittäisiä tarroja ja

tulostaa ne tietylle kohdalle tarra-arkille.

Voidaan tulostaa samaa tarraa myös koko ar-

killinen esimerkiksi lähettäjän osoitetietoja

varten.

Annetaan komento Tiedosto – Uusi -

Osoitetarrat.

Liiteteksti -ruutuun kirjoitetaan jokaiseen

tarraan tulostettava teksti.

Valitaan kohtaan Muotoilu sopiva val-

miiksi määritelty tarra-arkki tai valitaan koh-

taan Tyyppi vaihtoehto Käyttäjän määrit-

tämä. Siirrytään välilehteen Muoto ja teh-

dään tarvittavat tarran mitoitukset.

Esikatseluruutu opastaa mihin reunaan

kukin arvo vaikuttaa. Tallennetaan arkin

määritys, jos sitä tarvitaan myöhemmin mui-

hin tarratulosteisiin.

Siirrytään välilehteen Asetukset (ks. kuva

seuraavalla sivulla= ja valitaan, halutaanko

tulostaa tarraa koko sivu täyteen vai vain yk-

sittäinen tarra johonkin määrättyyn arkin koh-

taan.

Napsautetaan Uusi asiakirja, ja tarra-

arkki luodaan.

Page 54: LibreOffice 2 (54) - saunalahti.fiE4sittely.pdf · LibreOffice Calc - taulukkolaskenta LibreOffice Draw - vektorigrafiikka LibreOffice Impress - esitysgrafiikka LibreOffice Math -

LibreOffice 54 (54)

Matti Vuorikoski 2012 Tekstinkäsittely

Osoitteiston käyttö tarroissa

Annetaan komento Tiedosto – Uusi - Osoitetarrat.

Valitaan kohtaan Muotoilu sopiva valmiiksi määritelty tarra-arkki tai tehdään tarvittavat tarran

mitoitukset (ks. edeltä).

Avataan luettelo Tietokanta ja valitaan osoitteisto, josta tarraan tulevat tiedot noudetaan. Koh-

taan Taulukko valitaan tietokannan taulukko.

Avataan luettelo Tietokannan kenttä ja valitaan tarraan haettava tieto. Napsautetaan nuoli-

painiketta, ja osoite siirretään selitetekstin ruutuun.

Haetaan samalla tavalla kaikki kentät. Tehdään tarvittavat välilyönnit ja rivinvaihdot kenttien

väliin.

Lopuksi napsautetaan Uusi asiakirja, ja tarra-arkki luodaan.