of 15 /15
Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

  • Upload
    taniel

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”. AUDIT – vad är det? A lcohol- U se- D isorders- I dentification- T est AUDIT är väl validerat och normerat i Sverige. Rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Syftet - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Lilla AUDIT-projektet

”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Page 2: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

• AUDIT – vad är det?

• Alcohol-Use- Disorders-Identification-Test

• AUDIT är väl validerat och normerat i Sverige. Rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård

Page 3: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Syftet Att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal snabbt och enkelt ska kunna identifiera personer med skadlig och riskfylld alkoholkonsumtion.

Bakgrund AUDIT är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det är översatt och bearbetat för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset.

Page 4: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Målgrupp och användningsområde

AUDIT är ett instrument för tidig screening av skadlig och riskfylld alkoholkonsumtion hos vuxna, avsett att användas inom primärvård, kriminalvård, företagshälsovård, socialtjänst och liknande

Page 5: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Konstruktion AUDIT består av ett frågeformulär om 10 frågor som är avsett att mäta tre domäner:Konsumtion (tre frågor om mängd och frekvens) Beroende (tre frågor) Alkoholrelaterade skador (fyra frågor om problem eller skador orsakade av alkoholkonsumtionen.) Forskningen visar att instrumentet i praktiken mäter två domäner: konsumtion samt alkoholrelaterade skador.

Page 6: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

• Lilla AUDIT-projektet hösten 2010

• Alla som ansökte om försörjningsstöd under perioden 18 oktober – 17 december 2010.

Page 7: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

• FOU i Väst – forskarens perspektiv

• Hur beskriver vi projektet för brukaren?

• Hur ställer vi frågorna?

• Vad vill vi veta?

• Hur värnar man brukarens integritet?

Page 8: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Tre delar

Information till brukaren

AUDIT-formuläret

3 frågor till brukaren om AUDIT

Page 9: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Tre perspektiv

Brukarens alkoholvanor

Brukarens upplevelse av att svara på frågor om alkoholvanor

Socialsekreterarens upplevelse av att fråga om brukarens alkoholvanor

Page 10: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Resultat

40 personer tillfrågades – alla svarade

2 personer uppgav namn och telefonnummer – blev uppringda för kort rådgivning

Page 11: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Resultat – alkoholvanor

Av 40 personer som svarade på enkäten gav svaren indikationer på riskbruk hos 8 personer.

Page 12: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Vad tyckte brukaren om AUDIT?

I princip samtliga tillfrågade angav att de tyckte det var positivt eller mycket positivt att socialtjänsten ställde frågor om brukarens alkoholvanor för att möjliggöra tidig upptäckt av riskbruk.

4 personer kände till AUDIT sedan tidigare.

Page 13: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Vad tyckte socialsekreterarna om att genomföra AUDIT?

Mer positiva efter projektet.

Farhågor obefogade

Ökad känsla av professionalism när något gjordes med eftertanke och innehållande ett syfte.

Page 14: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Slutsatser

Avgränsa frågan

Avgränsa tiden

Avgränsa målgruppen

Page 15: Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Att fråga är verksamhetsutveckling!