LINH HỒN TÔI

 • View
  107

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Done check spelling - pdf - 3/5/2009. LINH HN TI. Linh Hn Ti. Kim Long. DK-1 Linh hn ti tung. Linh hn ti tung h Cha, tung h Cha (,a). Thn tr ti mng vui vi vi trong ng Cu Chuc ti. DK-2. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • LINH HN TIKim LongDone check spelling - pdf - 3/5/2009

  giaodan#1 - LINH HN TI

  Kim Long

  pdf

  Last update: July 10 2007Mar 05 2009

 • DK-1 Linh hn ti tungLinh hn ti tung h Cha, tung h Cha (,a). Thn tr ti mng vui vi vi trong ng Cu Chuc ti.

 • DK-2.. Cha r thng oi nhn phn hn ti t. V vy n mun i, s khen ti y n,

 • DK-3.. s khen ti y phc, s khen ti mun i, n mun i, n mun i.

 • 1-1 ng Ton Nng 1. ng Ton Nng lm cho ti nhng vic cao trng Danh Ngi l Thnh.

 • 1-21.. Lng t i tri qua t i n n i kia, hng bao bc nhng ai knh s Ngi.

 • DK-1 Linh hn ti tungLinh hn ti tung h Cha, tung h Cha (,a). Thn tr ti mng vui vi vi trong ng Cu Chuc ti.

 • DK-2.. Cha r thng oi nhn phn hn ti t. V vy n mun i, s khen ti y n,

 • DK-3.. s khen ti y phc, s khen ti mun i, n mun i, n mun i.

 • 2-1 Cha biu dng sc2. Cha biu dng sc mnh oai phong tiu dit ti bi nhng phng t c.

 • 2-22.. Bn quyn qu t kiu, Ngi trit h khi ta cao v nng dy nhng ai khim nhng.

 • DK-1 Linh hn ti tungLinh hn ti tung h Cha, tung h Cha (,a). Thn tr ti mng vui vi vi trong ng Cu Chuc ti.

 • DK-2.. Cha r thng oi nhn phn hn ti t. V vy n mun i, s khen ti y n,

 • DK-3.. s khen ti y phc, s khen ti mun i, n mun i, n mun i.

 • 3-1 L giu sang ui3. L giu sang ui v tay khng nhng ngi thanh bn ban y hng phc.

 • 3-23.. Ngi nh li xa m tr t-ra-en cng t ph p-ram vi miu du.

 • DK-1 Linh hn ti tungLinh hn ti tung h Cha, tung h Cha (,a). Thn tr ti mng vui vi vi trong ng Cu Chuc ti.

 • DK-2.. Cha r thng oi nhn phn hn ti t. V vy n mun i, s khen ti y n,

 • DK-3-E.. s khen ti y phc, s khen ti mun i, n mun i, n mun i.

 • End

 • pdf-jpg-1

 • pdf-jpg-2

 • pdf-jpg-3