of 16/16
26 d’octubre de 2010 · Núm.1 · 15.000 exemplars Redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 La Casita Blanca L’Eix verd que unirà Lesseps i la Ronda jubila l’històric ‘mueblé’ 5è Circuit Folc Jaume Arnella posa en marxa la cita de música popular 3 9 línia gràcia Foto: Cristian Gómez 12 L’operació contra el consum i tràfic de drogues al local acaba amb sis persones detingudes Batuda policial a la discoteca KGB 9 7 Més ajudes per a instal·lar ascensors El Correllengua 2010 s’atura a Gràcia barcelona

Línia Gràcia

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Gràcia pdf

Text of Línia Gràcia

 • 26 doctubre de 2010 Nm.1 15.000 exemplars

  Redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  La Casita BlancaLEix verd que unirLesseps i la Ronda jubila lhistric muebl

  5 Circuit FolcJaume Arnella posa en marxa la cita de msica popular

  3 9

  lniagrcia

  Foto: C

  ristian G

  mez

  12Loperaci contra el consum i trfic de drogues al local acaba amb sis persones detingudes

  Batuda policial ala discoteca KGB

  9

  7Ms ajudes per a installar ascensors El Correllengua 2010 satura a Grcia

  barcelona

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Octubre201026 lniagrcia

 • En portada 3Octubre201026 lniagrcia

  El corredor verd que unir Lesseps ambla Ronda sentencia la Casita BlancaLAjuntament dna cinc mesos a lhistric muebl del carrer Bolvar perqu abaixi lapersiana > Els propietaris tenen poc ms de dues setmanes per presentar algun recurs

  Fotos: C.G.

  La Casita Blanca s un daquellsllocs amb una aura fosca ifurtiva on ning ha anat mai,per tothom sap qu hi passa deportes endins perqu li ha expli-cat un amic. El cantant JoanManel Serrat la va descriurecom un abeuador amable iromntic on lamor fou lamo isenyor, i el cineasta Carles Bal-agu la va prendre com a puntde partida per narrar la doblemoral que campava a laBarcelona de Postguerra.

  La Casita Blanca va obrir lesseves portes lany 1912 com unamarisqueria que allotjava al se-gon pis un hostal amb habita-cions que es llogaven per hores.Fent de la discreci una bandera,aquest local es va convertir rpi-dament en el principal refugi delamor furtiu, i sovint clandest,del qual van gaudir visitants detotes les procedncies socials du-rant quasi un segle.

  SEMPRE SOTA AMENAALa Casita Blanca mai va ser unnegoci cmode per a lestablish-ment i sempre va conviure amblespasa de Damocles ame-naant la seva continutat. Elsprimers problemes van sorgirdurant el franquisme, ja que unnegoci com la Casita Blanca noencaixava en els parmetresmorals que imposava lestrictavinculaci cristiana del Rgim.Posteriorment, ja en democr-cia, el principal problema que hahagut dafrontar la CasitaBlanca han estat els plans ur-banstics. El primer es vaaprovar lany 1976, per vaquedar guardat en algun calaix

  de la regidoria durbanisme i noes va tornar a posar damunt lataula fins al 2002. Aquell any esva modificar el Pla GeneralMetro polit (PGM) i es dibuix-ava un corredor verd per unir laplaa Lesseps amb la Ronda deDalt. Tot i que encara no esposava una data definitiva per altancament del local, lemplaa-ment de la Casita Blancaapareixia al bell mig del noutraat verd, i el consistori ja evi-denciava que la clausura delestabliment estava decidida.

  TOC DE GRCIALa histria de la Casita Blancaarribava al seu punt culminantdimecres passat, quan lAjunta-ment de Barcelona feia pblicala seva intenci dexpropiar laCasita Blanca ja que els terrenyson subica es troben al bell migdel corredor verd que es vol con-struir per unir la plaa Lessepsamb la Ronda de Dalt. A partirdaquest anunci, el propietari delimmoble, Josep Toms, dis-posa de vint dies per presentarles allegacions que considerioportunes, i ser a partir del 20de novembre que les dues partssasseuran a negociar la indem-nitzaci que lAjuntament haurde pagar pel procs dex-propiaci. Es calcula en prop decinc mesos la data lmit perqufinalitzin totes aquestes gestionsi la Casita tanqui definitiva-ment.

  NOU CORREDOR VERDA banda de la Casita, tambshan iniciat els processos dex-propiaci a altres finques ubi-cades en el futur corredor verd.La voluntat del Districte s ar-ribar a un acord amb els difer-ents propietaris que beneficiles dues parts.

  Les primeres passes daquest

  nou corredor verd es van iniciarel passat juny amb la remodela-ci de lavinguda Vallcarca, queeixamplar les voreres del cantBess entre els carrers Maignoni Medes, tot i que continuaramb dos carrils per a cada sentitde la marxa.

  La reforma de lAvinguda Vallcarca semmarca en el projecte del corredor verd.

  C. GmezVallcarca i Penitents

  Serrat va descriure la Casita Blancacom un abeuadoramable i romntic onlamor fou amo i senyor

  La Casita Blanca.

 • Controller: Marga MorenoAdministraci: Teresa AnguelaProducci grfica: Aida Fonseca

  Lnia Grcia agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seuscontinguts. s imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i co-gnoms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Grcia es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i percorreu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Editor: David Centol i LozanoDirector: Jordi SugraesRedacci: Cristian Gmez grup comunicaci21

  Dipsit legal: B-28126-2010

  15.000 exemplars mensuals

  Redacci: 93 519 44 10 Publicitat: 93 519 43 85

  Ciutadans

  4

  La foto

  Safata dentradaEDITORIAL

  Octubre

  201026

  Sandra Mariscal, 23 anysEstudiant

  Crec que no, la Diputaci i la Ge-neralitat hauran dabonar xifressorprenents i aix no s positiudonada la situaci econmica. Nocrec que en turisme religis gua-nyem massa.

  Karen Fernndez, 21 anys Filloga

  No ser positiu. Aquell dia hihaur molts problemes de mobi-litat per lentorn de la ciutat i aixafectar negativament als vens.De ben segur que ms de mitjaBarcelona estar tallada.

  Sonia Gmez, 21 anys Estudiant

  La visita del Papa ens afectarnegativament als que som deBarcelona. No estic dacord ambque lEstat perdi els diners en quevingui a la Sagrada Famlia i a laCatedral de Santiago.

  Llus Benito, 22 anysPeriodista

  s cert que la visita del Papaatraur molt de turisme religisper shan invertit massa dinersper a un espectacle que afectarals vens de la zona, principal-ment.

  Mnica Mndez, 23 anysMonitora

  No crec que sigui positiu. Aquelldia la ciutat esdevindr un caospel que fa a mobilitat. Tampocveig positiu que es malgasti els di-ners en aix, tenint en compte lasituaci econmica.

  Ser positiva la visita del Papa per a Barcelona?

  lniagrcia

  lniagrcia

  Gran de Grcia (Vila de Grcia)

  vui apareix el primer exemplar del peridic Lnia Grcia. Estracta duna capalera mensual que donar cobertura als cinc

  barris dun districte amb una gran tradici cultural, reivindicativai que, amb la presncia del setmanal LIndependent de Grcia, jacompta amb un mitj de comunicaci, privat i professional. El pe-ridic Lnia Grcia sap perfectament les dificultats que trobar i splenament conscient de la crisi econmica; per tamb considera ques absolutament necessari que el Districte de Grcia disposi dunaaltra capalera, periodstica, independent i estable, que contribuei-xi a vertebrar les iniciatives, mancances, peticions i queixes de totsels vens, tan caracterstica daquests barris. En catal, gratut i amb15.000 exemplars, Lnia Grcia recupera el valor de la premsa deproximitat i gaudeix duna experincia editorial contrastada amb lesseves capaleres germanes: Lnia Sants, Lnia Les Corts, Lnia Sar-ri, Lnia Horta, Lnia Nou Barris, Lnia Sant Andreu, Lnia Eixam-ple, Lnia Ciutat Vella i Lnia Sant Mart plenament assentades i queja sn mitjans de referncia.

  Sortim sense fer massa soroll, de forma discreta, sense presenta-cions oficials ni cctels de benvinguda. Sense presses per sense pau-sa. Lnia Grcia est obert a tothom. Fem-nos tils; intentem, totsplegats, fer ciutat al marge de qui governa i qui no governa. Primerde tot est el ciutad que, en el nostre cas, s el lector i s a ell a quili debem, noms, la nostra lleialtat informativa.

  Nou mitj a un districte ambtradici periodstica i cultural A

  A COSTA MEVA

  Si ja s trist tornar a treballar alsetembre desprs de les va-cances dagost, molt pitjor srebre una multa de circulaci.Quina va ser la meva sorpresa alobrir la multa i veure que semha sancionat per teniraparcada la meva moto durantvuit dies consecutius en unmateix lloc. El curis s que lamoto estava en un aparcamentper a motos, s a dir totalmentlegal. Est clar que la crisi lhemde remuntar entre tots, per quese sancioni al ciutad sensehaver inflingit cap sanci sillegtim, injust i duna pocavergonya insultant. Accepto quesem sancioni per haver aparcatmalament o per crrer massa,per no per tenir aparcat el ve-hicle en un mateix lloc durantms duna setmana. La multa sde lAjuntament; s a dir que elsbarcelonins no tenim dret amarxar durant lagost de va-cances, ja que cada set dies hemde moure el vehicle. Qui pot as-segurar que la suposada infrac-ci s certa? s que el gurdiaurb ha estat al costat de lamoto durant vuit dies per com-provar que no lhe mogut? Hi hapolicies que sencarreguen da-puntar les matrcules sospi-toses i vigilar-les? Seria unaviolaci de la pressumpcidinocncia.

  La meva gestoria mha co-mentat que s estrany que mha-gin sancionat (perqu no es potdemostrar), per que s una nor-ma de lordenana de lAjunta-ment i que tinc les de perdre. stemps de crisi i, per suposat, no

  ser lAjuntament qui es mullarper nosaltres, sin a linrevs. I,mentrestant, lalcalde Hereu perXangai... Qui ha pagat aquestviatge? No cal que responguin.

  Daqu uns mesos ens dema-nar que el votem. De momentmagradaria que alg de lAjun-tament em justifiqus les raonsdaquesta multa.

  Nria BatlloriBarcelona

  NMEROS CLARS

  Si fssim independents, no pa-garem el 10% de contribuci aMadrid i ens collocarem en el4t pas amb renda ms alta de laUE. A Alemanya, lndex mximde solidaritat s del 45%. AEEUU, del 25%. Aix que somels tontos del barri com sempre.

  Carmen BagariaBarcelona

  EL COST DE SER ESPANYOLS

  Un divendres de setembre a un edifici doficines de la plaaCatalunya de Barcelona, hi havia penjades unes pancartes delCercle Catal de Negocis. En una shi podia llegir: Espanya enscosta 60 milions d'euros cada dia. Vaig pensar que eren moltsdiners, per encara no mhavia fet a la idea del que represen-taven. Ja a casa, i uns dies desprs vaig fer una operaci que en-cara no em deixa dormir: comptar el que ens costa Espanya cadames. Sortien 1.800 milions deuros. I daqu en vaig extreure queamb aquesta quantitat es poden pagar 1,8 milions de sous de1.000 euros cada mes!

  Per a comparar ordres de magnituds vaig buscar unes dades:a Catalunya el mes dagost hi havia 2,5 milions de treballadors afi-liats a la Seguretat Social, uns 630 mil aturats i uns 1,5 milions dejubilats. Cadasc que llegeixi aquestes dades que en tregui les se-ves conclusions, les meves son molt contundents.

  Aquest espoli, porta produint-se dcades i tots els partits queens han governat (CiU, PSC, ERC, ICV o PP) ho han perms, ig-norat o fins i tot negat. Ara, desprs de la segona retallada de lEs-tatut aquests mateixos partits tornen a parlar de concerts, fede-ralisme i dficit, per amb un tempo danys i un cam que nomsens portar a seguir pagant una quantitat de diners que es podriainvertir en infraestructures, els nostres fills o la gent gran.

  Aviat hi ha eleccions, i a tots nosaltres ens toca reaccionar do-nant un vot de cstig a tots aquests partits, cal una regeneraci po-ltica i apostar per noves vies. Ja no ha temps per a ms represen-tacions, calen accions i de tots. El futur del pas, dels nostres po-bles i la seva gent est en joc.

  Jordi OlivBarcelona

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Octubre201026 lniagrcia

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201026 lniagrcia

 • Octubre

  201026

  7

  Vila de Grcialniagrcia

  Obres a Travessera de GrciaLampliaci de dues voreres de Travessera de Grcia obligar atallar el pas al trnsit en el tram entre Gran de Grcia i Torrent

  de lOlla. Fins al desembre lalternativa es far pel carrer Montseny, on sesperen colpasos.

  Grcia seguir tenint ajudes per a la construcci dascensorsS.A. > Grcia seguir tenint aju-des per a la construcci dascen-sors a partir de lany vinent. Lal-calde de la ciutat, Jordi Hereu, haassegurat que blindar aquestprojecte en el Pressupost Muni-cipal de 2011, donada la bonaacollida que ha tingut la iniciati-va. El programa cobreix el 60%del cost de la installaci en blocsde quatre plantes o ms amb unmxim de 4.500 euros, i en al-guns casos la subvenci s com-pleta. A la ciutat ja shan installata 578 edificis que no tenien as-

  censor, actualment hi ha 169 enobres i existeixen 233 peticionsen trmit.

  Grcia, lEixample o Hortasn alguns dels Districtes on hihagut ms peticions per aquestaajuda. Dins el territori, a Vila deGrcia s on ms peticions shanfet: 62, en total.

  La subvenci per al total desollicituts selevar a 38,1 mi-lions, amb una inversi total de90 milions deuros. Entre els be-neficiaris, 132 families han dema-nat el 100% de la subvenci.

  LAjuntament cobreix el 60% de lobra.

  Grcia s el segon Districtems segur de tota BarcelonaLany 2009, el 4,7% dels delictes comesos van tenirlloc a la zona > LEixample s on ms sen cometeren

  Sara ArroyoVila de Grcia

  Grcia s el segon Districte mssegur de Barcelona. Concreta-ment, lany 2009, noms el 4,7%dels delictes comesos a la ciutatvan tenir lloc a aquest territori.Aquesta xifra, a ms, suposauna disminuci dun 2,5% re-specte al 2008, quan el per-centatge se situava en un 6,2%.Els Districtes ms perillosos snlEixample i Ciutat Vella, on ladelinqncia ha anat augmen-tant any rere any.

  Aquestes dades es desprenende lEnquesta de Victimitzacide lAjuntament de Barcelonasobre lany 2009 i que es basaen lentrevista a 4.000 persones,400 de cada Districte.

  Una altra de les dades valo-rades per lAjuntament ha estatla percepci dels habitantssobre el nivell de seguretat alseu Districte. A Sants i a Sarri

  Infografia: Albert Bald

  s on els barcelonins se sentenms segurs tot i que la percep-ci dels que viuen a Grcia nodista massa de la dels de la restade la ciutat.

  NDEX DE VICTIMITZACILndex de victimitzaci a Barcelonase situa en el 25,6%, s a dir, que unde cada quatre habitants de la ciutat

  van ser vctimes de com a mnim undelicte durant el 2009. Aquestaxifra suposa un augment vers el2008, quan el percentatge se situ-ava en el 20,1%.

  Quant al tipus de delictes, elsms habituals sn els que atemptencontra la seguretat de les persones,sobretot els robatoris sense violn-cia, que sn els ms comuns.

  Redacci > Durant 2010 shanllogat prop de 3.369 pisos a Gr-cia, un 32,6% ms que lany pas-sat. Fet que situa la zona al tercerlloc on ms ha augmentat elnombre de lloguers. Noms du-rant els tres primers mesos danyes van acordar fins a 1.882 llo-guers a la zona, la resta, 878, esva fer el segon trimestre de 2010.Al barcelon li costa una mitjanade 1.041 euros el lloguer dun pisal Districte de Grcia. Una dadaque no es diferencia gaire del pro-

  Augmenta el nombre de pisosllogats durant aquest any

  mig total del preu a Barcelona,per que situa el Districte en elquart lloc de les zones ms caresper llogar un pis a Barcelona.Aquest rnquing lencapala elDistricte de Sarri Sant Gerva-si, on llogar un pis pot costar propde 1.270 euros al mes. Els msbarats: Nou barris o Sants -Montjuc.

  Pel que fa a Barcelona ciutat,el nombre de contractes ha pujatun 25% respecte al mateix per-ode de lany anterior.

  La Targeta Rosa t encara msavantatges fins al novembreJ.S. > Sovint sidentifica la Tar-geta Rosa a laccs gratut o msbarat al transport pblic, per hiha altres avantatges, com lentra-da amb preu redut als museus oals equipaments esportius i cul-turals. LAjuntament inicia fins alnovembre una campanya per talde dotar amb ms avantatges alsseus usuaris, s a dir, a les perso-nes ms grans de 60 anys o a lesque tenen una discapacitat igualo superior al 33%. Des de l1doctubre (Dia Internacional de la

  Gent Gran) fins a 300 establi-ments i institucions han collocatuna enganxina a la seva porta, in-dicant que els usuaris de la tar-geta rosa podran tenir beneficio-sos descomptes. Aquest llistatde botigues restar obert per a to-tes les empreses que hi vulguincollaborar. Entre els nous avan-tatges, destaquen els descomptesen temes de salud (ptiques, po-dlegs, odontlegs...), en cultura(teatres, museus...) o, incls, enels mercats o perruqueries.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Octubre201026 lniagrcia

 • 9Vila de Grcia Octubre201026 lniagrcia

  El Correllengua arriba a GrciaEl barri acull una quinzena dactivitats per promoure ls del catal

  RedacciVila de Grcia

  La flama del Correllengua haarribat aquest cap de setmana aGrcia amb una quinzena dac-tivitats que shan celebrat pelbarri.

  Al mat de dissabte, la cursadel Correllengua donava el tret desortida als actes denguany. Almigdia es va fer un concurs de je-roglfics al Mercat de la Llibertat,i a la tarda, la xocolatada i les ac-tivitats infantils van centrar elsactes a la plaa de la Vila. Les ac-tivitats daquesta edici shanubicat en tres espais per arribar a

  Foto: C.G

  Una de les activitats del Corrrelengua, dissabte.

  diferents pblics: les del mat i latarda de dissabte van aplegar aun pblic familiar; i a la nit, el Co-rrellengua va prendre carcter ju-venil amb els concerts dels grupsBlackdollys i Tirant lo Funk, depunk i funk en catal.

  El Correllengua se suma a al-tres activitats i jornades que esfan a Grcia per promoure lssocial del catal. Va nixer comuna iniciativa popular fruit deltreball de les entitats, collectius iassociacions del barri, tot i queara sha consolidat i compta ambel suport de diverses empresesprivades i de lAjuntament deBarcelona.

  El Taller dHistria de Grciaacollir els propers 12 i 13 de no-vembre unes jornades sobre elsRefugis antiaeris a Catalunya.Aquesta setmana shan obert lesinscripcions per participar a lesjornades que comptaran amb di-versos historiadors i experts en latemtica. El director del serveidArqueologia del Museu dHis-tria, Ferran Puig, obrir el cicle.Tamb estar present lautor delllibre Grcia Temps de bombes,Josep Maria Contel.

  Cicle sobre elsrefugis antiaerisa Catalunya

  El duet entre el romancer JaumeArnella i lacordionista CarlesBelda, donava inici divendres a la5a edici del Circuit Folc, que en-guany portar 20 concerts arreude set municipis catalans. Lapresentaci del darrer disc deSanjosex encapala el cartell delprograma denguany, que sa-llargar fins a l11 de desembre. AGrcia el principal escenari queacollir els actes del Circuit Folcser el del Centre Artes Tradicio-nrius, a la travessera de Sant An-toni.

  Un nou CircuitFolc siniciavadivendres

  Divendres es va inaugurar a laCova de les Cultures, el festivalInvisible city Simphonies, unamostra de msica i videoart queha recorregut Berln, Londres iNova York. El festival exhibirdurant aquest mes obres dartis-tes audiovisuals internacionalsque retraten el silenci i, de mane-ra personal, lexperincia en unaciutat. El festival vol recrear lessensacions del cinema mut. Cadaexposici utilitza diferents asso-ciacions de so i imatge per crearpercepcions diverses.

  Un festival querecrea el cinemamut, a Grcia

 • Vila de Grcia10 Octubre201026 lniagrcia

  Es pot pensar que Reagrupa-ment s un projecte de tran-sici fins que Catalunya si-gui independent.Aix s. Quan Catalunya siguiindependent, Reagrupament dei-xar dexistir com a moviment.Parlen duna regeneracidemocrtica; Catalunya nos prou democrtica?S, s evident que podem anar avotar amb total llibertat, nomsfaltaria, per no som els nics

  Foto: C. G.

  El lder de Reagrupament, Joan Carretero, durant lentrevista a Lnia Grcia.

  C. Gmez - J. SugraesVila de Grcia

  La formaci Reagrupament vaaplegar quasi un centenar de mi-litants i simpatitzants en el soparde presentaci a Grcia la setma-na passada. Entre els assistents,hi destacava el seu lder i candi-dat al Parlament per Girona,Joan Carretero. Lnia Grcia hapogut parlar amb Carretero sobreel present i el futur de Catalunya.

  Reagrupament afirma quedeixa de banda les ideolo-gies de dretes i desquerres,en favor de la independn-cia. Qu hi ha darrera da-questa independncia?Durant anys, a Catalunya, sensha fet creure, per distreurens,que limportant era saber si el co-lor de la samarreta era blau o ver-mell. El que nosaltres volem iprioritzem s que aquest pas si-gui independent, que pugui ferpoltica, i la gent ja decidir si sde dretes o desquerres. Nosaltrestreballem per la independncia i,desprs, la societat ja decidir dequin color vol que sigui el govern.

  que detectem que el sistema ca-tal s de molt baixa qualitatdemocrtica. Proposem, perexemple, una llei electoral en laqual es voti directament al can-didat. Aix faria crixer la impli-caci de la ciutadania vers la po-ltica. Tamb apostem per una lleide transparncia, que permeti aqualsevol ciutad conixer i tro-bar de manera senzilla les dadesfiscals del govern.Per aix no implicaria un

  gruix de dades tan gran queho convertiria en un objec-tiu inabastable?Si es vol, es pot fer. A pasos comGran Bretanya, els ciutadans po-den saber fins als moviments dediners ms nfims. La llei detransparncia ha dassegurar quequalsevol ciutad tingui un accsfcil a la informaci dels dinerspblics i privats que es belluguenal voltant de la cosa pblica.Amb una llei de transparnciaadequada el Cas Millet s impos-sible. No perqu no hi hagi casosde corrupci, sin perqu es de-tecten molt abans que esclatin.La independncia s un re-queriment innegociable encas de formar govern?s clar, s el nostre objectiu fona-mental, s irrenunciable i innego-ciable. Si existim, s per aix. Quines sensacions han ex-tret de les presentacions delseu partit a Barcelona?Com ms rural s el territori,ms ens costa crixer. A Barcelo-na sempre hem tingut molts re-agrupats. Ens trobem amb moltsciutadans desabuts i expectants;estem en un moment de crulla.

  Si la independncia de Catalunya no tress a Barcelona, mai laconseguirem

  Joan Carretero, president de Reagrupament

  Lindependentisme, doncs,t espai a Barcelona, mal-grat la varietat de culturesque hi cohabiten?Si la independncia no tingusress a Barcelona, seria impossi-ble que ens en sortssim. Barce-lona sempre ha respirat molta ca-talanitat, per els seus governshan volgut fer-ne una ciutat moltprogre i han apostat per presen-tar-la com a capital internacionalms que com capital catalana.Per si Barcelona no s la capitalde Catalunya, no ser res impor-tant al mn. El que sha de fer srecuperar la seva nima, la sevacatalanitat.Qu passar amb Reagru-pament si no aconseguei-xen entrar al Parlament?El que shauria de replantejardentrada s un canvi en la direc-ci, ja que la independncia se-guiria pendent. Espero que nosesgoti mai la capacitat dels ca-talans de treballar per la seva in-dependncia; per est clar quesi en 8 o 10 anys no saconse-gueix, voldr dir que Reagrupa-ment no se nha ensortit i que calbuscar una eina nova.

 • Octubre

  201026

  11

  La Salutlniagrcia

  Redacci> El Club Nataci Ca-talunya va iniciar la lliga amb unaclara derrota a les piscines del Te-rrassa per 15 gols a 6. El Catalun-ya es va mantenir amb opcions delluitar pel partit fins a la mitjapart, per desprs del descans elsegarencs van sortir amb moltafora i van anar ampliant el mar-cador fins als 9 gols de difernciafinal. La propera setmana elsgraciencs debuten a casa contrael CN Sabadell.

  El CN Catalunyacau a Terrassa enel debut a la lliga

  Saparca la regulaci de laccs al parc Gell Els plans de la tinent dalcalde de Medi Ambient, Imma Mayol, sobre regular lac-

  cs de visitants al parc Gell shan deixat a la nevera i en cap cas es reprendranfins a la legislatura vinent. LAjuntament no va poder arribar a un consens ambles entitats venals i no sha assolit cap acord per controlar els accessos del parc.

  Foto: Ajuntament

  Imatge de la tuneladora que perfora cap a Grcia.

  La tuneladora de lL9 reprn la marxa ija perfora cap a les estacions de Grcia

  Actualment hi ha tres tunelado-res que excaven el subsl de laciutat per tal denllestir el traatper on circular la Lnia 9 de me-tro. Una es troba a lalada de laZona Universitria, a lentrada deBarcelona pel Llobregat, i avan-a cap al carrer Mandri (SantGervasi-Bonanova); laltra perfo-ra per les estacions que es disse-minen a lentorn de la Zona Fran-ca en direcci nord, i la terceraenllesteix el tram que va des de laSagrera cap al carrer Mandri.Aquesta ltima, que es trobavaaturada a lestaci del Guinarddes de lestiu, va reprendre la sevamarxa fa unes dues setmanes.Durant aquest temps, els opera-ris han canviat les eines de tall de

  Els treballs es van reiniciar fa unes setmanes a lalada del Guinard >Sestan revisant els habitatges construts damunt del traat del metro

  Cristian GmezLa Salut

  la mquina per tal dadaptar-lesa les noves condicions del terrenyque ha de perforar, on el subsls bsicament de pissarra.

  REVISANT EL TERRENYAra la tuneladora ja torna a per-forar cap al carrer Mandri, i pertal darribar-hi haur de traves-sar les tres estacions que subi-quen al Districte; Sanllehy, Mun-tanya i Lesseps. Segons les pre-visions del Departament de Po-ltica Territorial i Obres Pbli-ques, la mquina ja hauria des-tar perforant el subsl de Grcia,i per aquest motiu, tcnics de lala citada conselleria juntamentamb la dHabitatge, han iniciatun procs per revisar lestructu-ra de totes les finques afectadespel pas de lL-9.

  Amb aquestes revisions esbusca conixer lestat actual dels

  edificis construts per damuntdel traat del metro, per compro-var posteriorment si els treballsde perforaci han ocasionat algu-na esquerda, desnivell o imper-

  fecci en lestructura de les fin-ques. Aquesta intervenci afecta-r a ms de 3.000 pisos, la majo-ria dostributs per la travessera deDalt i els seus voltants.

 • 12

  Octubre

  201026Camp den Grassot Grcia Novalniagrcia

  Cinc detinguts en una batudacontra el trfic de drogues

  Foto: C. G.

  Jordi SugraesEl Camp den Grassot

  La discoteca KGB va ser lescena-ri la matinada del divendres 22doctubre dun gran operatiu con-junt entre els Mossos dEsquadrai la Gurdia Urbana per posar fial suposat trfic de drogues quees desenvolupava a linterior delestabliment. Loperaci, que esva iniciar a la una de la nit i vaacabar passades les cinc de la ma-tinada, va concloure amb la de-tenci de cinc persones per pre-sumpte delicte de trfic destupe-faents. Tamb es va detenir a unasisena persona acusada datemp-tar contra els agents. En total,shan fet 23 decomisos de subs-tncies illegals. Loperatiu shafet desprs de diverses investiga-cions que apuntaven que en el lo-cal, que ha rebut cinc infrac-cions administratives, shi consu-mia i traficava amb drogues. La sala KGB ha estat lescenari duna gran redada la setmana passada.

  La discoteca KGB fou lescenari divendres del macrooperatiu dels Mossos dEsquadra i la Gurdia Urbana

  LEuropa suma la seva primeravictria al Nou Sardenya (1-0)Redacci> El Club EsportiuEuropa ha aconseguit el seu pri-mer triomf a la gespa recent es-trenada del Nou Sardenya.Aquest cap de setmana es va im-posar per 1 a 0 al Llagostera, enun partit que va tenir de tot i po-dia caure a a favor de qualsevoldels dos equips. Dos noms propisvan sobresortir per mrits propis.Per una banda, el golejador, Al-berto, que va encertar una pilo-ta parada al final de la primera

  J. S.> El Papa Benet XVI arribaa Barcelona el proper 7 de no-vembre per celebrar la missa deconsagraci de la Sagrada Fam-lia. Se sigui o no creient, s indub-table que quasi tots els barcelo-nins es veuran afectats per la vi-sita de Joseph Ratzinger, positi-va o negativament. Els vens deltemple, per exemple, estan llo-gant els seus balcons a preus as-tronmics.

  Hi ha altres vens, per, que notindran aquests avantatges, per

  s patiran totes les seves conse-qncies. Es tracta, per exemple,dels vens del Camp den Grassotde lilla de cases formada pels ca-rrers Crsega, Sardenya, Rosse-ll i Siclia. Aquestes personesveuran com, durant aquell cap desetmana, es restringir el pasals seus carrers, malgrat trobar-se a dues cantonades de la Sagra-da Famlia. s, segons lAjunta-ment, per un tema de seguretat.

  En concret, shan enviat unescartes informatives sobre les res-

  Foto: Ajuntament

  Imatge amb les zones restringides al voltant de la Sagrada Famlia.

  La visita del Papa afectar aalguns vens del Districte

  triccions al pas. Els talls en eltrnsit comenaran el dijous, 4 denovembre, amb el tall del carrerSiclia, entre Valncia i Crsega.El carrer Sardenya es tallar el di-vendres 5 de novembre.

  Els vens i els usuaris delsprquings hi podran accedir finsal migdia del dissabte 6 de no-vembre, quan els carrers es talla-ran totalment. Durant el diu-menge, noms els vens, els tre-balladors i els convidats podranaccedir a peu a aquesta zona.

  LEuropa va haver de treballar-se la victria contra el Llagostera.

  part; i el porter, Caadas, que vaaturar un penal en contra al prin-cipi de la segona part i que podiahaver capgirat el resultat final delencontre. Al final dels 90 mi-nuts, lEuropa salava amb laseva primera victria a Grcia,coincidint amb la segona victriaconsecutiva de lliga. En dues set-manes, lequip ha aconseguit es-borrar els dubtes del principi detemporada i se situa en l11a po-sici amb 14 punts.

  Foto: CEEuropa.cat

 • 13

  El Pla Vallcarca acumula enderrocsper no dna inici a cap construcciLa reforma noms avana en una direcci > Proliferen els solars buits

  Cristian GmezVallcarca i Penitents

  Continuen els enderrocs al nucliantic de Vallcarca, i a dia davui,el triangle de Farigola comenaa semblar un territori fantasma;actualment una desena de solarsbuits conviuen amb diferentsedificis a mig enderrocar i laprctica totalitat de comerosque es disseminaven per la zonahan desaparegut. Noms dos es-tabliments de queviures regen-tats per asitics i un tallermecnic ja sentenciat, aguantenel ritme de destrucci que im-posa la reforma de Vallcarca.

  Fins al moment, les actua-cions del Pla Vallcarca avancen enuna sola direcci, i els enderrocssn lnic punt en lordre del dia.La principal preocupaci de lA-juntament sembla ser dessallot-jar els esquters que shan esta-blert a la zona, i en cap cas sha co-menat a edificar. Al lloc on abanshi va haver comeros histricscom Suministros Buil o lantic barEl Parador, avui ja no hi queda nirastre de la seva activitat.

  El procs sempre s el mateix;els cossos policials tallen tots elsaccessos al carrer Farigola des deprimera hora del mat, desprsdessallotgen els esquters quehabiten els edificis que han de serdesocupats, i per ltim, es des-trueixen els sostres i les parts delsimmobles. Arribats a aquest puntel cam es bifurca i sorgeixendues opcions: deixar que el solares quedi derrut durant mesos,creant colnies de rates i mun-tanyes de brutcia, o recollir lesrunes i habilitar un solar lnic sdel qual ser aglutinar malesherbes i defecacions dels cnidsde la zona.

  Foto: C.G.

  Jordi Sol, alcalde, i Jaume Mir, regidor de Desenvolupament Territorial.

  Foto: C.G.

  Imatge actual de la biblioteca.

  Vallcarca i Penitents> Si esrespecten tots els terminis deconstrucci, la biblioteca de Pe-nitents (passeig Vall dHebron,88) hauria destar enllestida en-tre finals daquest any i principisdel proper. De moment semblaque les obres marxen en el boncam, i una de les niques qes-tions que encara queden per re-soldre s el nom que tindraquest equipament.

  NOM DE DONAEn un principi havien sonatnoms com el dels escriptorsManuel de Pedrolo o JessMontcada, per sembla que al fi-nal el grup de treball de Nomen-cltor es decidir pel nom dunadona vinculada al mn de lacultura i les lletres, tal i com vaproposar el Consell de les Do-nes. Tot i aix, el Nomencltorno va acceptar la primera pro-posta daquest ens, que haviatriat el nom de Germanes Bal-cells, unes msiques de Grcia.La decisi final es prendr en lapropera sessi de treball sobreaquest assumpte que se celebra-r el 10 de novembre.

  Al novembre espot decidir el nomde la biblioteca

  Vallcarca i els Penitents El CollOctubre

  201026lniagrcia

 • LAgenda Octubre20102614

  VILA DE GRCIA28 doctubreTertlia amb Josep M. Cadena.A les 20 h, a la Fundaci FestaMajor de Grcia (c. Igualada,10).

  29 doctubreConcert de msica electrnicaLocalrec.ro, a lEspai Jove LaFontana, 20 h.

  Fins al 30 doctubreExposici Ja s aqu la tardor.A la Biblioteca Vila de Grcia.Espectacle: De Miguel a Miguel,al Centre Artes Tradicion-rius, 21 h.

  31 doctubreTitelles: Mal de panxa denBernat. A les 12 h a Llusos deGrcia. Preu: 6 pblic en ge-neral i 1 menors de 3 anys.

  4 de novembrePresentaci del llibre Fer ciutata travs dels mercats. Europa,segles XIX i XX. Al Mercat de laLlibertat, 19 h.

  Fins el 12 de novembreExposici 200 anys de FestaMajor. A lOrfe Gracienc (c.Astries, 83).

  Fins al 13 de novembreExposici Diseccions onriques.A la seu de lentitat Experi-mentem amb lArt.

  LA SALUT26 doctubreContes: Recordant els TempsdInfantessa. Al Casal de BarriCardener, 19 h.

  7 de novembreTaller descriptura. Al Casal deBarri Cardener, de 10 a 11.30 h.

  16 de novembreEspectacle del Grup de TeatreIndependent. Al Casal de Barri

  Cardener, 19 h.

  EL CAMP DEN GRASSOTI GRCIA NOVA16 doctubreConcert de New Orleans Puss-ycats. A les 00.30 h, al Centrecvic La Sedeta.

  26 doctubreLa burgesia a travs dels movi-ments culturals de lpoca. A les19.15 h, al cc La Sedeta.

  28 doctubreTeatre Bashir Lazhar, d'Evely-ne de la Chenelire. A la SalaBeckett, 22 h.Tots Sants: Ball de Castanyadaal Centre Cvic La Sedeta, 17 h.

  30 doctubreCastanyada al Mercat de lEs-trella. De 9 a 14 h.

  5 de novembreConcert de Tony Trischka Dou-ble Banjo. A les 22 h al Centrecvic La Sedeta.

  10 de novembreTaller Lindy Hop-Swing. AlCentre Cvic La Sedeta, 20 h.

  Fins al 12 de novembreExposici de pintura Imgenesdel Retrato de Sherly GiovanaMartnez Tambo. Al Centre C-vic La Sedeta.

  10 i 15 de novembreCicle de vdeo-frums sobretemes socials. A les 19.30 alCentre Cvic La Sedeta.

  12, 19 i 26 de novembreCicle de Concerts de Tardor albar del c.c La Sedeta. A les 22 h.

  VALLCARCA I ELS PENITENTS28 doctubreColloqui Se sabr tot, a crrecde Xavier Bosch, 19 h. A la Bi-blioteca Jaume Fuster.

  16 de novembreConferncia: El futur del jazz,a crrec de Ted Gioia. A la Bi-blioteca Jaume Fuster, 19 h.

  Fins al 27 de novembreExposici Jam Session, a la Bi-blioteca Jaume Fuster

  EL COLL30 doctubreEspectacle infantil: A on sama-ga la por? A les 18 h, al CentreCvic El Coll-La Bruguera (Preu:1,51 .

  12 de novembreNit de tango a crrec de JorgePicorelli: Entre vos y yo. A les21.30 h, al Centre Cvic El Coll-La Bruguera.

  TELFONS DINTERS

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP CAP Pare Claret 93 208 25 70 Sant Antoni Maria Claret, 19-23 CAP Lar-rard 902 011 040 Travessera de Dalt, 79 CAP Vallcarca (Parc sanitariPere Virgili) 93 259 44 22 Av. Vallcarca, 169 - 205 (Edifici Pedraforca) Servei dUrgncies de lHospital de lEsperana 93 367 41 00 Av. Santu-ari de Sant Josep de la Muntanya, 12 Centre de salut mental dadults 93218 03 02 Mare de Du del Coll, 41URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 Av. Vallcarca, 169 -205 GURDIA URBANA 092 Av. Vallcarca, 205POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC) Pl. Vila de Grcia, 2.TELFON DEL CIVISME 900 226 226CENTRES CVICS I CULTURALSCentre cvic El Coll 93 256 28 77 Aldea, 15-17 Centre cvic La SedetaSiclia, 321 93 207 36 13 Casal de barri Cardener 93 210 63 91 Carde-ner, 45 Centre artes Tradicionrius 93 218 44 85 Travessia Sant An-toni, 6-8 Espai Jove La Fontana 93 368 10 05 Gran de Grcia, 190-192BIBLIOTEQUESBiblioteca Jaume Fuster 93 368 45 64 Pl. Lesseps, 20 Biblioteca Vila deGrcia 93 284 77 90 Torrent de lOlla, 104 Biblioteca del centre de tre-ball i documentacio 93 217 95 27 Gran de Grcia, 126.ALTRES SERVEISPunt dinformaci jove 93 284 75 73 Gran de Grcia, 190-192 Puntdinformaci i atenci a les dones 93 291 43 30 Pl. Vila de Grcia, 6. Centre dinformaci i recursos per a les dones 93 285 03 57 Cam-lies, 36 Oficina de rehabilitaci 93 291 65 55 Pl. Vila de Grcia, 2, 2n Centre de recursos Barcelona Sostenible 93 237 47 43 Nil Fabra,20. Arxiu municipal de Districte 93 285 03 57 Pl. Lesseps, 20-22

  Propera edici

  Dimarts16 de Novembre

  lniagrcia

 • 15Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Octubre201026 lniagrcia

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201026 lniagrcia