of 16/16
redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia horta 15 de Setembre de 2010 · Núm.6 · 15.000 exemplars barcelona 8 3 Les queixes veïnals no frenen la nova Ronda Foto: Nick Esports 7 Els hortencs poden presentar les seves propostes fins al 23 de setembre a 8 punts del barri Els veïns diran la seva en la reforma de la plaça Eivissa Més de 300 corredors solidaris a la Festa Major d’Horta 9 8 10ª Mostra de Teatre Nou espectacles s’aturen al barri des del 26 de setembre Entrevista als Tècnics de Barri “Els veïns prefereixen veure una cara abans que fer una instància” Més de 300 corredors solidaris a la Festa Major d’Horta

Línia Horta 6

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Horta 6

Text of Línia Horta 6

 • redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  lniahorta15 de Setembre de 2010 Nm.6 15.000 exemplarsbarcelona

  8 3

  Les queixes venals nofrenen la nova Ronda

  Foto: N

  ick Esp

  orts

  7Els hortencs poden presentar les seves propostes fins al 23 de setembre a 8 punts del barri

  Els vens diran la seva en lareforma de la plaa Eivissa

  Ms de 300 corredors solidaris a la Festa Major dHorta

  9

  8

  10 Mostra de TeatreNou espectacles saturen al barri desdel 26 de setembre

  Entrevista als Tcnics de BarriEls vens prefereixen veure una cara abans que fer una instncia

  Ms de 300 corredors solidaris a la Festa Major dHorta

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Setembre201015 lniahorta

 • En portada 3Setembre201015lniahorta

  Fotos: C.G.

  El passat 1 de setembre es com-plia un any des que la figura deltcnic de barri va comenar atreballar. Aquesta figura s unade les apostes ms fermes de lA-juntament per les poltiques deproximitat, i la seva funci prin-cipal consisteix en fer denllaentre lAdministraci i la ciu-tadania. s una mena de cor-retja de transmisi que acosta ala regidoria de cada Districte lespreocupacions, angoixes, quei -xes o demandes dels diferentsvens i entitats. La comunicaci,per, s bidireccional, ja que elstcnics tamb sencarreguen detransmetre als vens les difer-ents informacions municipalsque poden ser del seu inters.

  Malgrat que el DistrictedHorta-Guinard est formatper un total d11 barris, nomshi ha 7 tcnics ja que per qes-

  tions de proximitat i quantitatdhabitants, Sant Gens i laTeixonera, la Clota i la Font denFargues i Montbau i la ValldHebron en comparteixen un.Al global de la ciutat hi ha untotal de 64 tcnics de barri percobrir els 73 barris de Barce -lona.

  UN ANY DE TREBALLPer tal de conixer de primeram la tasca del tcnics de barri ifer balan del seu primer any detreball, aquest peridic ha par-lat amb dues de les tcniquesque treballen al Districte, CecliaCollado (Guinard), i PilarCasa pi, (Baix Guinard i CanBar).

  Totes dues descriuen la figuradel tcnic de barri com alg quet una visi global del barri i deles seves gents i descriuen laseva feina com un pont entrelAdministraci i els ciutadans ientitats que ajuda a agilitzar elsprocesos administratius alhoraque els humanitza; la gent pref-ereix tenir una cara davant que

  presentar una instncia al Dis-tricte.

  Per tal de fer-se visibles idonar-se a conixer entre la ciu-tadania, durant aquest primerany han hagut de fer una tascadivulgativa que els ha portat arecrrer bona part del barri icontactar amb la major part deles entitats establertes al seu ter-ritori. Alg mha dit que esticboja, ja que he donat el meunmero de telfon a totes les en-titats i molts particulars co-menta la Ceclia.

  Tot i que el seu treball les faestar moltes hores a peu de car-rer, tamb tenen la seva oficinaa la seu del Districte. A ms ams, se les pot trobar a tots elsconsells de barri, comissions deseguiment i sessions informa-tives aix com als diferents actesque es desenvolupen al barri, jasiguin festes majors, fires decomer o esdeveniments es-portius. Totes dues coincideixen

  a assenyalar que el primer anyde treball ha estat fora positiutot i que reconeixen que el tc-nic de barri s una figura dellarg recorregut i encara que-

  den coses per millorar, com lacapacitat danticipar-se als pro -blemes abans que aquests sor -geixin o millorar la sevaaccessibilitat vers els venat.

  PACINCIA I DILEGLa Ceclia i la Pilar opinen queun bon tcnic de barri ha detenir unes certes qualitats comla capacitat de dileg i unescertes habilitats comunicatives,saber escoltar, tenir grans dosisde pacincia i una certa empa-tia. A banda de totes aquestesqualitats, un tcnic de barri hade ser resolitiu, ja que no en vaels vens esperen que ells siguincapaos de resoldrels els pro -blemes. Per ltim, una altra clauper a fer una bona feina s teniruna visi global de lAdminis-traci i el seu funcionament persaber a quins rgans es podendirigir les queixes de cada ciu-tad, que solen ser molt vari-ades.

  C. GmezHorta-Guinard

  Les tcniques esdescriuen comalg que t unavisi global delbarri i les sevesgents que fa de pont entrelAdministracii els ciutadans i entitats del barri

  L1 de setembre la figura del tcnic de barri arribava al seu primer any de treball > Duen a terme una funci de proximitat i treballen per acostar lAdministraci a la ciutadania

  Totes les entitats i molts particulars delbarri tenen el meu nmero de telfon

  Pilar Casapi, tcnica dels barris Baix Guinard i Can Bar, i Ceclia Collado, tcnica del barri de Guinard.

  Obres clau com les de la Ronda Guinard centren gran inters entre els vens.

 • Controller: Marga MorenoAdministraci: Teresa AnguelaProducci grfica: Albert Bald

  Lnia Horta agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seuscontinguts. s imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i cog -noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Horta es reserva el dret de re-tallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i percorreu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Editor: David Centol i LozanoDirector: Jordi SugraesRedacci: Cristian Gmez grup comunicaci21

  Dipsit legal: B-15472-2010

  lniahorta

  opini4

  Ciutadans

  La foto

  15.000 exemplars mensuals

  Redacci: 93 519 44 10 Publicitat: 93 519 43 85

  Safata dentradaEDITORIAL

  Setembre

  201015 lniahorta

  Maite Herrero, 57 anysUrbanisme(Font den Fargues)S, una mica. S que s una per-sona que treballa per a lAjunta-ment i que serveix denlla entreles associacions, entitats i vensper traslladar les incidncies oqueixes a ladministraci.

  Elisenda Parera, 42 anysAdministrativa(Horta)No, no s quina funci t. No sa-bia que existia. Shauria de publi-citar ms, perqu sovint hi ha in-cidncies o problemes que vol-drem denunciar, i no sabemamb qui hem de parlar.

  Ana Alcaiz, 40 anysDependenta(Horta)No en tinc ni idea, aix de clartho dic. No nhavia sentit a par-lar. Si fa la seva feina, est b,per crec que sovint ladministra-ci abusa de funcionariat, i en elfons no es veuen els resultats.

  Manel Caro, 40 anysPaleta(Horta)No, no ho conec. Crec que si tuna tasca important per al bonfuncionament del barri, shauriade publicitar ms per a que el co-neguessin els vens. La veritat sque no sabia que existia.

  Francesc Sempere, 50 anysHosteleria(Horta)No, ni idea. Considero que pot te-nir una funci necessria i queshauria dinformar ms als vensi comerciants. Jo mencarregodun bar important del barri, i noen tenia ni idea.

  Coneix la figura del tcnic de barri?

  ls tcnics de barri de Barcelona celebren durant aquest setem-bre el seu primer aniversari. Aquesta figura va nixer ara fa un

  any amb la tasca dacostar ladministraci al carrer, de crear una co-municaci ms fluda entre les entitats i lAjuntament, i fer arribarles queixes, reclamacions i demandes venals a lequip de govern. Des-prs dun any de feina, sha de fer balan. Malgrat totes les tasquesque shan dut a terme, hi ha una assignatura que no sha aprovat.Aquesta s la poca visibilitat, per no dir nulla, que la seva funci hatingut en la poblaci. s cert que aquestes persones treballen ambles entitats, i que moltes vegades la seva feina s discreta. Per igu-al de cert s que es tracta de funcionaris, persones al servei dels ciu-tadans, i que les entitats (importantssimes, per suposat) no podencopsar totes les demandes ciutadanes. Els mateixos tcnics ho ad-meten, no han sapigut explicar prou la seva funci als vens i venes.El resultat de la nostra enquesta, sense cap nim de ser estrictamentcientfica, mostra que de cinc persones agafades a latzar, noms unaen coneix lexistncia. s lassignatura a superar per a aquest curs.

  Els tcnics de barri tenenuna assignatura pendent

  E

  Carrer Petrarca (Horta)

  LA DIADA

  En aquesta Diada shan vistmoltes senyeres engalanant bal-conades i finestres de la nostraciutat, manifestant aix el patri-otisme dels seus ciutadans, perno en una quantitat tan acla-parant que ens faci pensar quela immensa majoria est dacorda insistir sobre la reclamacihistrica de la nostra sobirania.I s que la poblaci actual estformada tamb pels descen-dents de la immigraci de laposguerra i per una immigracivinguda de tots els continents.Tots aquests nous catalans snde sentiments diversos i els im-porta poc el llegat de la nostrahistria. La majoria dels cata-lans pensem que hem decanalit-zar els nostres esforos asortir d'aquesta crisi com msaviat millor, enlloc dendinsar-nos en pretensions sobiranistes.La poblaci actual catalana nos la mateixa que la dabans.

  Joaquim FbregaBarcelona

  SOLIDARITAT CATALANA

  No crec que la proposta de Soli-daritat Catalana arribi a bonport, pel propi egoisme dels par-tits poltics. Una proposta comSolidaritat Catalana posaria lesseves prevendes en perill. Msquan Convergncia xala per unaesperada majoria absoluta i Es-querra creu que no es donar lapatacada electoral grcies a lasentncia del Constitucional.

  Seria bonic una candidaturacatalana amb totes les sensibili-

  tats, arrossegant tant els desen-cantats, com els que no votem ha-bitualment. Una candidaturaque, crec, guanyaria les eleccionsi tindria la valentia de declararunilateralment la independn-cia, cridar a un referndum su-pervisat per la Uni Europea iconvocar, cas de guanyar-lo, unParlament que endegus el cam

  propi del nostre pas. Un altrecop les estratgies nacionals escondicionen a les tctiques, elcurt terminisme i les misriespersonals i ens fan sospitar queel que realment volen els polticss ben allunyat del que diuen.

  Jordi SolerBarcelona

  EL VIATGE DHEREU A XANGAI, A COSTA MEVA

  Si ja s trist tornar a treballar al setembre desprs de les vacancesdagost, molt pitjor s rebre una multa de circulaci. Quina va serla meva sorpresa a lobrir la multa i veure que se mha sancionatper tenir aparcada la meva moto durant vuit dies consecutius enun mateix lloc. El curis del cas s que la moto estava en unaparcament per a motos, s a dir en un espai totalment legal. Estclar que la crisi lhem de remuntar entre tots, per que se san-cioni al ciutad sense haver inflingit cap sanci s illegtim, in-just i duna poca vergonya insultant.

  Accepto que sem sancioni per haver aparcat malament o percrrer massa, per no per tenir aparcat el vehicle en un mateix llocdurant ms duna setmana. La multa s de lAjuntament deBarcelona; s a dir que els barcelonins no tenim dret a marxar du-rant lagost de vacances, ja que cada set dies hem de moure el ve-hicle. Tampoc podem estar de baixa, malalts, ingressats a lhos-pital...

  Qui pot assegurar que aquesta suposada infracci s certa?s que el guardia urb ha estat postrat al costat de la meva motodurant vuit dies per comprovar que no lhe mogut? Hi ha policiesque sencarreguen dapuntar les matrcules sospitoses i vigilar-les? Seria una flagrant violaci de la pressumpci dinocncia.

  La gestoria a la que he consultat per tal de recrrer la multa mhacomentat que s estrany que mhagin sancionat (perqu no es potdemostrar), per que s una norma de lordenana de lAjuntamenti que tinc les de perdre. s temps de crisi i, per suposat, no serlAjuntament qui es mullar per nosaltres, sin a linrevs. I, men-trestant, lalcalde Hereu per Xangai... Qui ha pagat aquest viatge?No cal que responguin. Daqu uns mesos ens demanar que elvotem... Ja veurem qu passa. Per de moment magradaria quealg de lAjuntament em justifiqus les raons daquesta multa.

  Nria BatlloriBarcelona

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Setembre201015lniahorta 5

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Setembre201015 lniahorta

 • 7

  HortaSetembre

  201015lniahorta

  Els vens participaran en lareforma de la plaa Eivissa

  Foto: C.G.

  La delinqncia al Districte vaaugmentar durant el 2009

  C.G> Durant el 2009 els actesdelictius comesos a Horta-Gui-nard van augmentar en quasidos punts. Si lany 2008 enaquest territori es van cometre el5,7% del total de delictes perpe-trats a Barcelona, durant el 2009aquesta xifra va crixer fins al7,4%. Aquest percentatge situa elDistricte com la cinquena zona dela ciutat amb ms delinqncia,tot i que lluny de les xifres quepresenten els districtes que en-capalen la llista, lEixample(24,6%) i Ciutat Vella (18,2%).

  Lndex de victimitzaci a Bar-celona se situa en el 25,6%, s adir que un de cada quatre habi-tants van ser vctima de com amnim un delicte durant el 2009.Aquesta xifra suposa un aug-ment vers el 2008, quan el per-centatge va arribar al 20,1%

  Quant al tipus de delictes, elsms habituals a la ciutat sn elsque atempten contra la seguretatde les persones, sobretot els ro-batoris sense violncia. El se-gueixen els actes delictius a vehi-cles, domicilis i comeros.

  Cristian GmezHorta

  La plaa Eivissa s un del puntsms emblemtics del barri i le-picentre del que ja fa algunsanys era la vila dHorta. Des da-leshores la seva fesomia shamantingut prcticament inalte-rada i ha viscut en primera per-sona les evolucions urbansti-ques dutes a terme pels seus en-torns. Ara, per, al testimoni de

  tants canvis li toca jugar el paperde protagonista, ja que la regido-ria ha iniciat lelaboraci dunprojecte que pretn reformar laplaa Eivissa. Probablement pertractar-se dun dels emplaa-ments ms caracterstics del bar -ri, des del Districte sha volgutcomptar amb lopini dels seusvens i venes abans diniciar elprojecte de remodelaci. Enaquesta lnia, fins al dia 23 de se-tembre, tots els residents que ho

  desitgin podran dir-hi la seva,opinar sobre com hauria de seraquest procs de reurbanitza-ci i entregar la seva proposta aun dels vuit punts que shan ha-bilitat al barri. Aquest procsparticipatiu simpulsa des delDistricte ja que es consideraimprescindible afrontar la re-modelaci de la plaa Eivissa,per alhora es busca lopini delvenat per tal que la plaa man-tingui la seva identitat.

  PUNTS DE RECOLLIDATots els vens que vulguin apor-tar el seu gra de sorra en aquestprocs han de dipositar la sevaproposta a un dels vuit punts ha-bilitats per a aquesta funci.Aquests es troben al centre cvicMatas i Ramis, a la biblioteca CanMariner, al Casal de Gent GrandHorta, a lAteneu Hortenc, alPunt dInformaci Juvenil, alsLlusos dHorta, al Foment Hor-tenc i a lAssociaci de Comer-ciants Cor dHorta i Mercat.

  Redacci>Horta-Guinard s elsegon Districte de la ciutat ambun major nmero dels anome-nats minipisos, aquells que tenenuna superfcie inferior als trentametres quadrats.

  Dels 27.190 habitatges da-questes caracterstiques que exis-teixen a Barcelona, 4.691 es tro-ben a Horta-Guinard, una xifranoms superada per Ciutat Vellaque nacumula 4.760. Aquestamena de pisos suposen el 3,3%del total dhabitatges de la ciutat.

  Redacci> El grup municipaldel Partit Popular a Barcelona haendegat una campanya amb lavoluntat de reforar la seva pre-sncia a tots els districtes de laciutat de cara a les eleccions queshan de celebrar la primavera vi-nent. En aquest lnia, a principisde setembre va inaugurar la sevanova seu al Districte dHorta-Guinard, situada al carrer Var-svia, 28-30, que servir per in-tensificar els actes de partit i lesvisites dels regidors al barri.

  El PP obre novaseu per reforarla seva presncia

  Horta t quasi5.000 pisos ambmenys de 30m2

  Estat actual de la plaa Eivissa.

  Shan habilitat 8 punts per dipositar les propostes

  Redacci>Tres Centres dA-tenci Primria del Districte, elCAP Horta, el CAP GuinardBaix 7G i el CAP Carmel, han ini-ciat enguany una prova pilotlobjectiu de la qual s atendre elspacients a travs del correu elec-trnic.

  Encara que a priori aquest sis-tema pugui semblar que des-personalitza latenci mdica, elseu objectiu s agilitzar el funcio-nament del sistema sanitari iresoldre consultes que no neces-siten de la presncia del pacient,com obtenir resultats de proves

  Foto: Arxiu.Latenci mdica a travs dele-mail arriba a 13 ambulatoris

  mdiques, demanar qualsevoltipus dinformaci sobre simpto-matologies o vacunes o resoldredubtes sobre qualsevol tipus demedicaci.

  Aquest projecte, que rep elnom de-Consulta i compta ambla participaci de 13 centres deBarcelona (els tres anteriormentcitats ms el CAP del Clot, SantMart, Maragall, Montnegre, Car-les Ribas, Pare Claret, RamonTurr, la Sagrera, Sant Andreu iGtic), durar sis mesos i jacompta amb la participaci de600 persones.

  Quasi 21.000 alumnes inicien curs escolarEl passat dimarts, un total de 20.777 alumnes van iniciar el curs escolar a Horta-Guinard. Durant el curs 2010-2011 un total de

  237.332 alumnes assistiran a lescola a Barcelona, sent el Districte de Sarri-Sant Gervasi el que major nombre descolars concentra (40.875).

 • Horta8 Setembre201015 lniahorta

  La Festa Major dHorta programa uncentenar dactes fins al proper dia 19Cultura, esport i tradici i jocs infantils es donen cita aquests dies al barri

  Assistents a la fiesta infantil de diumenge al mat (a dalt) i nens pujant pel rocdrom (a baix)

  Foto: C. G.

  Cristian GmezHorta

  Coincidint amb la Diada de Cata-lunya, aquest passat dissabtearrencava la Festa Major dHorta,una celebraci que fins al proper19 de setembre repartir un cen-tenar dactivitats per diferentsescenaris del barri.

  El tret de sortida oficial es do-nava dissabte a la tarda amb el re-pic de campanes de la ParrquiaSant Joan i continuava amb la cer-cavila de Festa Major que vacomptar amb la participaci de di-ferents entitats del barri darreltradicional com els Diables, elsTimbalers, els Gegants i els Cap-grossos dHorta. Ms tard, aque-lla mateixa tarda, es va realitzar elpreg de la Festa que enguany vaanar a crrec del periodista i hu-morista, Sergi Mas. Durant el capde setmana els actes van continuaramb plats forts com la gran balla-da de sardanes, el sopar dentitatso la trobada castellera amb actua-cions del Tirallongues de Manre-sa, els Nois de la Torre i els Cas-tellers de la Vila de Grcia.

  UNA SETMANA MSDesprs de laperitiu que es vaviure aquest cap de setmana, laFesta es perllongar fins al pro-per dia 19. Fins aquell dia es po-

  dr seguir gaudint dactivitatsldiques, esportives i culturals adiferents escenaris del barri. Si bs cert que entre setmana el rit-me dactes decau una mica deguta la menor afluncia de pblicque es dna els dies laborables, lavorgine continuar el propercap de setmana amb activitats tanpopulars com el Cerca Tasques(divendres, 19.30h) que sortir dela plaa Eivissa, el correfoc acr rec dels Diables dHorta (dis-sabte, 20.45 h) amb sortida al ca-rrer Feliu i Codina, la III CursadAndrmines (diumenge, 10 h)i els focs artificials de fi de festa(diumenge 22.30 h).

  CURSA SOLIDRIAUna de les activitats que vanaplegar ms concurrncia va serla cursa solidria, on ms de 300atletes va competir en favor delpoble Sahrau, ja que els dinersrecaptats anaven destinats aaquest collectiu.

  La cursa constava de cinc qui-lmetres i trancorria per la partms residencial del barri dHor-ta amb sortida i arribada a la pla-a Eivissa. El primer classificat encategoria masculina va ser Gon-zalo Pedroche, corredor inde-pendent ve del barri. Entre les f-mines es va imposar Marta Me-salles del club Nick Esports.

  Arrenca unanova edici de laMostra de TeatreRedacci> A partir del 26 de se-tembre i fins al proper 21 de no-vembre tots els amants de les artsescniques tenen un cita amb ladesena edici de la Mostra de Te-atre Horta-Guinard. Durant elscaps de setmana daquests dosmesos es podran veure clssicsteatrals com 12 sense pietat deReginald Rose o Tinguem el sexeen pau de Dario Fo als diferentsescenaris habilitats per locasi(Foment Hortenc, Llusos, Ate-neu Hortenc i Grup Torxa).

  La UEC dHortarepassa els seus75 anys de vidaRedacci> La delegaci de laUni Excursionista de Catalunta(UEC) a Horta celebra el seu 75aniversari. Per celebrar aquestaefemride, els seus componentshan organitzat entre daltres ac-tes, una exposici amb fotografiesi diferents materials de muntan-ya que lentitat ha utilitzat alllarg de la seva histria.

  La mostra, inaugurada el pas-sat 6 de setembre, estar vigentfins al proper dia 27 a la sala dac-tes Pep Montanys de la biblio-teca Can Mariner.

  Can Marinerensenya a ser unescriptor creatiuRedacci> La biblioteca de CanMariner (carrer Vent, 1) iniciaaquesta temporada un taller des-criptura creativa amb un total de8 sessions de quasi dues hores dedurada.

  Lescriptor Ricardo Reitanoser lencarregat dimpartir elcurs on sensenyaran diferentstcniques per expressar idees,sentiments o realitats a travs dela paraula escrita. Per poderprendre part del curs s necessa-ri tenir el carnet de bibliotequesi fer una inscripci prvia al tau-lell del propi centre.

 • 9

  Guinard Baix GuinardSetembre

  201015lniahorta

  Lobra de la Ronda avana,malgrat les queixes venals

  Foto: J. S.

  J. SugraesBaix Guinard

  La reforma de la Ronda Guinar-d continua endavant. Entre elscarrers Cartagena i fins a la pla-a dAlfons el Savi, ja shi hanplantat palmeres entre els dossentits de la marxa i en els dife-rents murs de la Ronda, com a lasortida del tnel de la Rovira, jashi ha collocat un material sono-reductor de color verd, que els hidna un nou aspecte ms reno-vat. Per altra banda, ja sha co-menat a installar les escalesmecniques que han de connec-tar la vorera de la banda mar ambla part de muntanya de la Ronda.

  Al mateix temps, per, elsvens en contra de la reforma, jaque no contempla la demolicidel mur que separa la Ronda, se-gueixen en peu de guerra, mal-grat que veuen difcil tirar enre-ra el projecte. Ens han deixat debanda i no han volgut mirar-se

  Els vens continuen en contra del mur, per el projecte no preveu demolir-lo.

  LAVV Baix Guinard estrena blogLAssociaci de Vens i Venes del Baix Guinard ha estre-nat aquest agost el blog avvbaixguinardo.blogspot.com. La

  pgina servir per penjar-hi tota lactualitat del barri icom a una manera de comunicar-se entre els associats.

  les nostres propostes, allegantque ells [lAjuntament] ja dona-ven el tema per tancat, explicaun dels vens, Jordi Camprub. Estracta de les persones que viuena la banda de mar de la Ronda,entre els carrers Cartagena i Pa-dilla. Han rebaixat el mur, percontinuen habilitant tots els car -rils de trnsit a la nostra banda,el que provocar problemes de

  soroll i poluci a la nostra vore-ra, es queixa Camprub.

  Els vens se centraran ara enexposar la seva queixa als partitsde loposici (CiU, ERC i PP). Se-gons Camprub, aquesta s laseva darrera oportunitat, tot ique ho veuen molt complicat.Es preveu que la reforma de laRonda Guinard senllesteixiabans de finals daquest any.

  El Martinenc inicia la lliga ambun empat contra lEquip JaGuinard> El FC Martinencha iniciat la temporada esgarra-pant un punt contra el farragsjoc de lEquip Ja, recent ascendit.Lempat a un gol els colloca en lapart mitja de la classificaci. Elproper matx els enfrontar a unaltre equip dHorta-Guinard, elCD Carmelo, que va perdre el seuprimer partit per 1 a 2 contra laGuineueta.

  Aquest ha estat un estiu i uninici de temporada frentic per alMartinenc. Per una banda, aprincipis dagost, sencarregavade lorganitzaci del 25 Tor-

  El Torneig Torxa descacs clouamb tot un xit de participaci Guinard> El Club dEscacsPeona i Pe ha organitzat a prin-cipis daquest mes la tercera edi-ci del Torneig Torxa descacsbase. La cita, que any rere any vaconsolidant-se, dna loportuni-tat de conixer els nous valorsdels escacs a Catalunya, ja queshi apleguen joves jugadors declubs darreu. En aquesta edicihi han participat un total de 46nois i noies, provinents de 13clubs diferents. Hi havia repre-sentants del Peona i Pe, per su-posat, per tamb de Mollet, delAteneu Hortenc o de lEspiga de

  les Corts, entre daltres. Precisa-ment, un dels representants delclub de les Corts, Aitor Ortiz, esva erigir com a campi per segonany consecutiu. Per la seva ban-da, Jaume Gotes, del Peona iPe, va quedar en segona posici.

  Abans de lagost, per altrabanda, un altre jugador del Peo-na i Pe, Ferran Cervell (a laimatge), es va proclamar CampidEspanya Sub-12 a Linares. Eljove jugador es va imposar a totsels seus rivals, aconseguint 8dels 9 punts possibles, i va cedirnoms dues taules.

  El Tnel de la Rovira estrenarun nou revestiment al novembreBaix Guinard> El Tnel de laRovira es posa al dia juntamentamb la reforma de tota la RondaGuinard. Aix doncs, aquestagost ha comenat la millora deltnel, unes tasques que sallarga-ran durant tres mesos i que espreveu que senllesteixin a mitjande novembre. Les obres que shirealitzaran es basaran en la reno-vaci de les plaques de revesti-ment de les parets del tnel.

  Aquestes tasques de remode-laci shan dividit en dues fases.

  La primera delles, que ha provo-cat que durant lagost es tan-qus laccs al tnel durant la nit,ja sha acabat. La segona fase delobra es va iniciar el 29 dagosti durar fins al 15 de novembre.Aquests treballs provocaran quea les nits es restringeixi el pas devehicles, eliminant un dels carrilsde circulaci a cada sentit de lamarxa. Aquestes obres se su-men a la reforma de la Ronda,que ja restringeix lentrada i sor-tida del tnel.

  Entrada del Tnel de la Rovira pel barri del Carmel.

  Foto: C. G.

  neig dHistrics, que va guanyarlEuropa, derrotant per dos golsal Sant Andreu. La participacidel Martinenc va ser discreta,amb dues derrotes per la mnima.

  Per altra banda, a principis desetembre, el Martinenc va denun-ciar la seva exclusi del camp delClot, que ara est gestionat pel CEVila Olmpica. El club culpava ala regidoria de Sant Mart da-quest incident. Finalment, aquestdilluns sha arribat a un acord iels 250 infants de lescola de fut-bol del Martinenc podran entre-nar al camp de Clot de la Mel.

 • 10

  Sant Gens dels Agudells Teixonera La ClotaSetembre

  201015lniahorta

  Un parc acostar la Clota a la ciutatLavinguda de lEstatut ser al 2012 un gran passeig verd que unir laClota i Horta > Shi construeix un dipsit pluvial per evitar inundacions

  Foto: C. G.

  Jordi SugraesLa Clota

  El barri de la Clota estar daqua dos anys una mica ms a propdHorta. La frontera, psicolgicai fsica, que constitueix lavingu-da de lEstatut entre les placesBotticelli i Estatut, que separa aambds barris, ser a mitjans del2012 un gran parc, amb dife-rents terrasses connectades amblleugeres rampes, que perme-tran superar les pendents delter reny. Est previst que les obrescomencin lany vinent, a mitjansdel 2011, i sallargaran durant unany, aproximadament.

  UN NOU ESPAI VERDAmb la serralada de Collserola alfons, lavinguda de lEstatut estroba encabida entre Horta i laClota, el barri amb ms terrenyagrcola enmig de la ciutat. Estracta dun entorn on la natura estroba relativament a prop. El

  nou parc, doncs, armonitzar elparatge, dominat actualment perlasfalt de lavinguda. I, a la vega-da, acostar ambds barris, dei-xant de ser una frontera.

  Comptar amb diferents ter -rasses, que permetran superar eldesnivell. En cadascuna de lester rasses hi haur elements, comara pistes de petanca, un circuitdexercici fsic, una zona de jocsinfantils, o una gran plaa, quepodria fer-se servir durant les fes-tes majors dels barris colindants.Totes les terrasses estaran con-nectades per un cam arbrat, quepermetr el passeig dels vens.Seran en total 2.000 metres qua-drats de zona verda.

  SOSTENIBILITATLa creaci daquest gran parcinclour elements respectuososamb el medi ambient i tils per alreaprofitament energtic. s elcas dunes plaques fotovolti-ques que sinstallaran a una pr-

  El futur parc ocupar una superficie de 2.000 metres quadrats.

  Teixonera> El centre cvic Tei-xonera presenta el proper dissab-te 18 de setembre, a partir de les21 hores, un espectacle novedsen el qual sentrellaa la comdiaclssica americana i la msica. Estracta dSlapstick, una cita en laqual es projectaran fragments depellcules amb artistes com araChaplin, Keaton o Laurel &Hardy. Les imatges aniran acom-panyades del piano, que interpre-tar peces de caire jazzstic.

  Cinema cmic ijazz, entrellaatsen un espectacle

  Sant Gens dels Agudells>Aquest dijous sacaba el terminiper fer les preinscripcions a la lu-doteca del centre cvic Casa Gro-ga. Fins a les vuit del vespre deldijous es podran tramitar lespreinscripcions per als tres grupsque t la ludoteca depenent deledat dels infants: de 0 a 3 anys,de P3 a P5, i de 1r a 6. Elspreus van dels 28 al trimestreals 66,5 a lany. De 0 a 3 anys,hi ha un preu ms redut.

  Sacaba el tempsper inscriures a la ludoteca

  Teixonera> A partir del 28 desetembre, el centre cvic Teixone-ra acollir lexposici pictricaMoments, a crrec de Bernat P-mies. La inauguraci tindr llocel mateix dimarts a les 19 h.Lexposici es podr visitar finsal 19 doctubre. El centre cvicpresenta, a ms, altres activi-tats, com els Contes darreu delmn, el diumenge 19 al migdia, oel concert jove, de hip hop, el dis-sabte 2 doctubre a les 21 h.

  Els momentspictrics omplen el centre cvic

  gola. Aquest mes tamb shan ini-ciat les obres dun dipsit pluvial,amb capacitat per a 75.000 me-tres cbics, que es construeix asota del que ser el parc de la Clo-ta i que permetr retenir les ai-ges de la pluja i evitar, daques-

  ta manera, inundacions i desbor-daments. Aquestes incidnciesafectaven, en gran mesura, alsvens de la Clota, que tenen al seuvoltant camps de conreu i des-campats encara sense urbant-zar.

  Estat actual de les obres del nou dipsit pluvial a lavinguda de lEstatut.

  Foto: Ajuntament

 • 11

  Carmel Font den Fargues Can BarSetembre

  201015lniahorta

  Larribada del metro, lxitduna llarga reivindicaci

  Foto: C.G

  LEix Maragall organitza uncertamen de poesia i narrativaFont den Fargues> Enguanyes compleixen 150 anys del nai-xement de Joan Maragall, i lanyvinent en far 100 que va morir.Per aquest motiu la ciutat deBarcelona ha impulsat lany Ma-ragall, una iniciativa que pretnredescobrir la figura i lobra dundels poetes catalans ms repre-sentatius. En aquesta lnia, fapocs mesos es va descobrir unbust del poeta installat a la pla-a Molina, i diferents entitatsciutadanes shan sumat als actesde record de lautor de la Vacacega. Una daquestes entitats s

  lEix Maragall, lagrupaci de co-merciants establerta al passeigMaragall i rodalies, que han ela-borat un programa commemora-tiu amb diferents activitats ober-tes al pblic. Una de les msdestacades s un concurs litera-ri per obres de poesia i narrativa.El termini per presentar originalsclou el proper 1 doctubre, i finsaquell dia tots els interessats po-den enviar la seva obra al correuelectrnic [email protected] a ladrea carrer Segle XX, 6.

  Els guanyadors es coneixeranel proper 13 de novembre.

  Al passeig Maragall hi haplafons recordant la figura del poeta.

  Cristian GmezEl Carmel

  El Carmel s un barri construtpels seus vens. Les riuades dim-migrants procedents daltresparts dEspanya com Andalusia,Extremadura o Mrcia que vanarribar a Barcelona a partir de ladcada dels seixanta, van conver-tir una muntanya prcticamentinhspita en un dels barris msvius de Barcelona i amb unaidiosincrcia ms marcada.

  Lautoconstrucci dhabitatgesque van dur a terme els seusprimers habitants, mai va estaracompanyada per lacci de lA-juntament i el barri es va conver-tir en una zona totalment despro-vista de serveis municipals i ambunes infraestructures molt es-casses. Aix, juntament amb lacomplicada orografia del terrenyque ocupa, va provocar que elCarmel pats una quasi endmi-ca situaci dallament vers laresta de la ciutat. Solucionaraquesta situaci de semialla-ment sempre va ser una de lesgrans reivindicacions dels seusvens, que veien larribada delmetro com el man que resoldriabona part dels seus problemes, ide passada els faria sentir com abarcelonins de ple dret.

  Per aquest motiu, quan es vainaugurar el metro, molts vensvan veure com sels hi obria lapossibilitat diniciar nous trajec-tes, per tamb van sentir quearribaven al final dun llarg camque ha durat ms de 40 anys. Uncam marcat per les reivindica-cions i demandes duns vensque mai es van rendir i semprevan lluitar per aconseguir el quetots els barris de la ciutat de

  Barcelona ja tenien: unes comu-nicacions ferroviries dignes iuna parada de metro prpia.

  LTIMA TRAVAEl 27 de gener de 2005, aquestviatge afrontava la darrera trava.Quan semblava que les obresavanaven a bon ritme i larriba-da del metro era ms o menys im-minent va ocrrer el pitjor acci-dent de lobra pblica catalana; laperforaci del tnel per on haviade passar el metro va provocar unesvoranc al carrer Calafell que,malgrat que no va causar capmort humana, va suposar un coppsicolgic molt important pelsvens del barri i ms de 1.270 per-sones van haver dabandonar lesseves llars sense conixer quanpodrien retornar.

  Per aquest motiu, el passat 30de juliol, data en qu el nou tramde metro de la lnia blava va co-menar a rodar, el president de la

  Foto: J.S.

  Generalitat, Jos Montilla, vatenir paraules de record pelsvens que van lluitar durant tantsanys i els hi va agrar la sevacomplicitat exemplar aix comlactitud positiva, exigent i tre-balladora que han mostrat du-rant tants anys.

  Can Bar>El Grup dEstudis dela Vall dHorta i la Muntanya Pe-lada va iniciar el passat mes da-bril una srie de passejades pelsdiferents barris que conformen elDistricte dHorta-Guinard. Elproper 3 doctubre ser el torn dedescobrir els racons ms emble-mtics dels barris de Can Bar iel Baix Guinard. La caminadaarrencar a les deu del mat a laplaa de la Font Castellana i sa-llargar fins a la una del migdia.No es necessita cap inscripciprvia i lactivitat t un preu de 2euros per persona.

  El Carmel> L11 de setembre elscatalans celebren la seva diadanacional tot rememorant la des-feta militar soferta lany 1714 amans de les tropes borbniques.Per no sn els catalans els nicsque tiren la vista enrere l11 de se-tembre, ja que durant la mateixadata, per fa 37 anys, moria elpresident de Xile, Salvador Allen-de.

  Per recordar la figura del man-datari xil, aquest cap de setma-na vens del Carmel li van retrehomenatge a la plaa que porta elseu nom.

  El Carmelhomenatja aSalvador Allende

  Una passeig perdescobrir el barride Can Bar

  La plaa Pastrana acull la principal sortida del metro al Carmel.

  Els moviments venals del Carmel han assolit una deles fites ms importants amb lestrena del suburb

  El presidentMontilla vaagrar la complicitatexemplar queels vens delCarmel han demostrat durant anys

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Setembre201015 lniahorta

 • Vall dHebron Montbau13

  Setembre

  201015lniahorta

  Una mostra sobre 50 anys de barri Montbau celebra enguany el seu 50 aniversari des que es vaconstituir com a barri de la ciutat. Fins al 28 de setembre es

  pot visitar lexposici Montbau 1960-2010: De ciutat satllita barri de Barcelona, al Local Social (Roig i Sol, 31).

  Montbau es vesteix de Festa

  El barri de Montbau est de ce-lebraci doble aquest mes de se-tembre. Enguany commemoraels 50 anys des de la seva creaci.Per, a ms, el proper 26 de se-tembre comena la seva FestaMajor. Lacte inaugural ser eldiu menge 26 a les 10 del mat.Lermita de Sant Cebri acollirel tradicional Aplec de Sant Ce-bri i Santa Justina, amb la mis-sa cantada, una xocolatada i di-ferents activitats.

  El gruix dels actes de les festes,per, arribar el divendres, 1doctubre. A partir de les 21 ho-res, els vens podran gaudir delespectacle de foc a crrec de lacolla Esquerra Infernal al Pla deMontbau. Desprs dels diables,ser el torn del cinema a la fres-ca; i la nit acabar amb el concertde la Big Band de Montbau, alLocal Social (Roig Sol, 31).

  El 26 de setembre sinicia la Festa Major, amb el gruixdactes durant el primer cap de setmana doctubre

  La colla Esquerra Infernal far un espectacle de foc l1 doctubre a la nit.

  Jordi SugraesMontbau

  Dissabte al mat, els infantspodran disfrutar dun taller decirc a les 11 h, al Pla. A la tarda hihaur ms activitats infantils ilOrquestra Ballaruca posar la ci-rereta del pasts amb el ball, apartir de les deu de la nit.

  Diumenge al mat ser el mo-ment dels actes de la cultura po-pular, amb la cercavila del Gegant

  Cebri i la Colla de Grallers delbarri, a les 10.30 h. A les 11.30, hihaur ball de gitanes i a les 12,sardanes. Totes les actuacionsseran al Pla de Montbau. A les setdel vespre, el grup Solimar posa-r el so de les havaneres peracompanyar a una botifarradapopular, als jardins del carrer Po-esia.

  Foto: Esquerra Infernal

  Donen lalta mdica al primertrasplantat de cara del mnVall dHebron> Lscar, elprimer pacient que ha rebut untrasplantament de cara total a totel mn, ja es troba a casa. A finalsde juliol, en una roda de premsaacompanyat per la seva germana,lscar apareixia a la llum pbli-ca amb el que ser el seu nou ros-tre a partir dara. Quedaven en-rera quatre mesos dingrs alHospital de la Vall dHebron, 24hores doperaci i tot un muntdesperances abocades.

  Lequip mdic responsable

  daquesta intervenci capdavan-tera al mn assegurava que levo-luci de lscar, tant fsica compsicolgicament, s bona. Mal-grat tot, lscar haur de seguircontrols de tota mena durantms dun any, fins que recuperila mobilitat i sensibilitat total a lacara.

  Lscar va sotmetres al tras-plantament total de cara, desprsque un traumetisme la hi defor-ms impedint-li respirar, parlari, fins i tot, menjar.

  Foto: Hospital Vall dHebron

  Roda de premsa en la qual lscar va mostrar el seu nou rostre.

 • Espectacle infantil: Ball per atothom. Al centre cvic Carmel,a les 12 h.

  21 de setembreXerrada: Narraeldors amb laperiodista Mercedes Abad. A laBiblioteca El Carmel-Juan Mar-s, a les 19 h.

  Fins al 26 de setembreExposici fotogrfica: Retratdun escndol universal. A laBiblioteca El Carmel-Juan Mar-s.

  MONTBAUA partir del 26 de setembreFesta Major de Montbau. Dife-rents espais del barri, fins al 10doctubre.

  Del 16 al 29 de setembreExposici: Montbau 1960-2010: De ciutat satllit a barride Barcelona. Al Local Social(Roig i Sol, 31).

  29 de setembreXerrada: Lexperiment urb deMontbau. A lIES Monturiol, ales 19 h.

  30 de setembreInfantil: La bruixa i el Sr. Pot.A la Biblioteca Montbau-Al-bert Prez Bar, a les 18 h.

  7 doctubreXerrada: Montbau, 50 anysdhistria. A la Biblioteca Mont-bau, a les 19 h.

  14 doctubreXerrada: Montbau, la vignciadun model. A la BibliotecaMontbau, a les 19 h.

  breu. A les 21.30 h, a lAteneuHortenc.

  17 doctubre10a Mostra de Teatre: La inda-gacin. A les 18 h, al Grup Tor-xa.

  GUINARD3 doctubreInfantil: Illusions mgiques. Alcentre cvic Guinard, a les 12h. Preu: 2,6 euros.

  BAIX GUINARD15 de setembreXerrada: Sud-frica. A la Bi-blioteca Merc Rodoreda, a les21.30 h.

  TEIXONERA18 de setembreEspectacle: Slapstick (cinema imsica en directe). Al centre c-vic Teixonera, a les 21 h.

  19 de setembreInfantil: Contes darreu delmn. Al centre cvic Teixonera,a les 12 h. Preu: 2,6 .

  A partir del 28 de setembreExposici pictrica: Moments.Al centre cvic Teixonera.

  2 doctubreConcert jove (hip hop, break-dance i grafits). Al centre cvicTeixonera, a les 21 h.

  SANT GENSFins al 16 de setembrePreinscripcions per a la ludote-ca del centre cvic Casa Groga.

  CARMEL18 de setembre

  Setembre

  201014

  TELFONS DINTERS

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP El Carmel 93 357 18 53, Murtra, 130 Horta 93 407 27 68, Lisboa, 35 SanRafael 93 428 95 41, Pg Vall dHebron, 107-117 Sardenya 93 567 43 80,Sardenya, 466 Travessera de grcia 93 435 23 00, Trav Grcia, 346 URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 GURDIA URBANA 092 93 274 9840, Av Cardenal Vidal Barraquer 0POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI CIUTADANA HORTA-GUINARDLepant, 387OFICINA DACCI CIUTADANA DEL CARMEL93 357 56 30, Pl Pastrana, 15OFICINA DATENCI A LES DONES DHORTA-GUINARD93 420 00 08, Santes Creus, 8TELFON DEL CIVISME 900 226 226SNDIC DE GREUGES DE BARCELONA93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3rCENTRES CVICS I CULTURALS Casal de Barri Can Bar 93 219 92 24, Josep Serrano, 59-71 Casal deBarri Parc Vall dHebron-Can Travi 93 428 98 48, Av. Cardenal VidalBarraquer, 45 Ateneu Cultural Hortenc - Grup Joves 93 357 30 40, PerePau, 8 Centre Cvic Casa Groga 93 418 65 31, Av Jord, 27 Centre CvicGuinard 93 450 39 87, Rda Guinard, 113-141 Centre Cvic la Teixon-era 93 256 33 88, Arenys, 75 Centre Cvic Matas i Ramis 93 407 23 56,Feliu i Codina, 20 BIBLIOTEQUES Biblioteca del Campus Mundet 93 402 10 35, Pg Vall dHebron, 171 Biblioteca del Pavell de la repblica 93 428 54 57, Jorge Manrique, 9 Biblioteca El Carmel - Juan Mars 93 407 28 70, Murtra, 2135-145 Bib-lioteca Guinard - Merc 93 435 31 70, Camlies, 76-80 BibliotecaHorta - Can Mariner 93 420 82 85, Vent, 1 Biblioteca Montbau - Al-bert Prez Bar 93 427 07 47, ngel Marqus, 4-6

  PE

  NJ

  AT

  -EL

  AC

  AS

  A

  14

  LAgendaPropera edici

  Dimecres20 de octubre

  lniahorta

  HORTA17 de setembreContes infantils: Qui no t nas?A la Biblioteca Horta-Can Ma-riner, a les 18 h.

  Fins al 19 de setembreFesta Major dHorta. Diferentsespais del barri.

  Fins al 22 de setembreTermini per inscriures als ta-llers del centre cvic Matas i Ra-mis.

  26 de setembre10a Mostra de Teatre dHorta-Guinard: Los impredecibles. Ales 18 h, al Foment Hortenc.

  3 doctubre10a Mostra de Teatre: Poltica-ment incorrecte. A les 18 h, alGrup Torxa.

  16 doctubre10a Mostra de Teatre: Teatre

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 15Setembre201015lniahorta

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] Setembre201015 lniahorta