of 17 /17

Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha

Embed Size (px)

Text of Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për...

Page 1: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 2: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 3: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 4: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 5: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 6: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 7: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 8: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 9: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 10: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 11: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 12: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 13: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 14: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 15: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 16: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha
Page 17: Lista e kandidatëve të ftuar për intervistë për ...prishtinaonline.com/uploads/lista_e_kandidateve_te_ftuar_per_inter... · Anita Gini Anti onaSo o'eva Anti one Jetullahu Arbëresha