LISTA PYTAŃ EGZAMINU DYPLOMOWEGO ? rodzaje drgań kadłuba statku. Dlaczego drgania giętne kadłuba page 1
LISTA PYTAŃ EGZAMINU DYPLOMOWEGO ? rodzaje drgań kadłuba statku. Dlaczego drgania giętne kadłuba page 2

LISTA PYTAŃ EGZAMINU DYPLOMOWEGO ? rodzaje drgań kadłuba statku. Dlaczego drgania giętne kadłuba

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LISTA PYTAŃ EGZAMINU DYPLOMOWEGO ? rodzaje drgań kadłuba statku. Dlaczego drgania giętne...

LISTA PYTA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Studia: stacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: oceanotechnika

Specjalno: Projektowanie i budowa obiektw oceanotechnicznych A. Lista pyta z grupy przedmiotw specjalnociowych

1. Przedstawi podstawowe elementy rodowiska morskiego majce wpyw na

eksploatacj statku.

2. Przedstawi negatywne oddziaywania falowania na eksploatacj statku.

3. Przedstawi zjawiska majce wpyw na wzrost oporu i spadek prdkoci statku na linii

eglugowej.

4. Przedstawi zmiany pracy silnika napdowego statku podczas pywania w zmiennych

warunkach pogodowych.

5. Przedstawi wpyw linii eglugowej na parametry eksploatacyjne statku i moliwoci

ich prognozowania.

6. Omwi zjawisko turbulencji i przepywu, wyjani pojcie liczby Reynoldsa

i przedstawi znaczenie turbulencji w hydrodynamice okrtu.

7. Scharakteryzowa pojcia siy nonej i oporu profilu hydro-aerodynamicznego,

przedstawi charakterystyki hydro-aerodynamiczne profilu.

8. Omwi rwnania Naviera-Stokesa dla cieczy nieciliwej. Co wyraaj rwnania

i jakie jest ich zastosowanie w hydromechanice okrtu?

9. Przedstawi struktur laminarnej i turbulentnej warstwy przyciennej. Jakie znaczenie

w hydromechanice okrtu ma zjawisko warstwy przyciennej?

10. Przedstawi zasad dziaania systemu pozycjonowania dynamicznego statku

i podstawowe elementy takiego systemu.

11. Czym jest towarzystwo klasyfikacyjne? Co oznacza zwrot "mie klas towarzystwa

klasyfikacyjnego"?

12. Przedstawi najwaniejsze waciwoci stali i stopw aluminium - porwnanie, analiza

zalet i wad. Dlaczego kaduby szybkich promw pasaersko-samochodowych

w konfiguracji katamaranu budowane s wycznie ze stopw aluminium?

13. Wymieni i scharakteryzowa ukady wiza kadubw okrtw oraz omwi

technologiczne, eksploatacyjne i wytrzymaociowe kryteria wyboru ukadu wiza.

14. Scharakteryzowa podstawowe obcienia morskie konstrukcji okrtowych. Co to jest

sloshing i jakie s sposoby ograniczenia tego zjawiska?

15. Scharakteryzowa elementy skoczone stosowane do oblicze wytrzymaociowych

konstrukcji kaduba okrtowego. Wyjani hierarchi modeli obliczeniowych

konstrukcji kaduba okrtowego.

16. Omwi wytrzymao ogln kaduba okrtowego.

17. Wymieni rodzaje drga kaduba statku. Dlaczego drgania gitne kaduba

w paszczynie pionowej nie s sprzone z drganiami skrtnymi, a drgania gitne

kaduba w paszczynie poziomej s z nimi sprzone?

18. Omwi metody spawania stosowane w procesie budowy kaduba statku.

19. Omwi rodzaje i skutki odksztace spawalniczych oraz wady zczy spawanych.

20. Omwi nieniszczce metody kontroli zczy spawanych.

21. Omwi rodzaje i znaczenie tolerancji w procesie budowy.

22. Omwi metody pomiarowe w budownictwie okrtowym.

23. Omwi statystyczn kontrol jakoci geometrycznej kaduba na podstawie danych

pomiarowych.

24. Omwi rodzaje i efektywno metod budowy kaduba statku.

25. Omwi wzajemne oddziaywanie zespou napdowego i kaduba statku.

26. Omwi skadniki kosztu wasnego systemu produkcyjnego.

27. Omwi wpyw odksztace spawalniczych na organizacj i wydajno stoczniowych

procesw produkcyjnych.

28. Wymieni i scharakteryzowa czynniki wejciowe i wyjciowe w procesach

produkcyjnych.

29. Wymieni i scharakteryzowa metody planowania procesw produkcyjnych.

30. Omwi wykorzystanie wspomagania komputerowego w procesie projektowania

i budowy konstrukcji okrtowych.